Thất Sát Thìn Tuất Cách

26/08/2020 238

Bài viết Thất Sát Thìn Tuất Cách. Mời các bạn đọc tham khảo.

Đây là vị trí có hai sao cố định là Thiên La và Địa Võng xung nên có những rối loạn khác ở thập nhị cung còn lại, vị là chỗ của vướng mắc trong trời đất nên bộ sao Cơ Lương và Vũ Tham tài năng có dịp trổ tài biến cái khó khăn thành sự mưu mẹo nhà sự khéo léo của mình, cung Thìn Tuất là nơi chứa đựng sự oan khốc, Thất Sát là sao chính trực công minh, không thích lươn lẹo, cũng không giỏi lấy lòng người khác, đối nhân xử thế. Vì vậy mới có câu phú ” Sát ngộ Thiên Hình, Thần long định giáng”, chủ là người chính trực, lấy sự trung thực làm bản chất, xử lý việc công bằng, tất nhiên là phải có Khoa Quyền và không bị phá cách mới có thể luận là như vậy, còn nếu gặp thêm Hóa Kỵ là ” Hình Kỵ Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên”, vì vậy phải xét đủ tam phương tứ chính, nếu một sát tinh hội cách khác mà nhiều thì tạo ra cách khác nhau. Khi Thất Sát cư Thìn thì bộ Tử Phủ Vũ Tướng được ở nơi đẹp nhất trong 12 cung, tối hỉ cung Thân an tại Tử Vi vô kiến Tuần, Triệt, Thiên Không ( Tức Địa Không ) và chỉ cần Tả Hữu, hoặc thêm Trợ Tinh hội chiếu, được coi ngang bằng Tử Vi thủ mệnh, vì cung Thân là Thân Thể, Thân Xác, Thân Phận. Chỉ luận cung Thân cát ở tùy từng trường hợp, ở trường hợp này là đẹp nhất, ở Thiên Phủ khá tốt, kỵ cung Thân là Vũ Tướng chủ cơ thể khiếm khuyết, sinh ra không được đầy đủ như mọi người nên ảnh hưởng rất nhiều đến mệnh tạo nhưng còn tốt hơn là Thân cư Thất Sát, vì đây là cách bị giết, bị hành hạ thân xác, dễ bị yểu mạng.

Thất Sát cư cung Tuất không thể sánh bằng cung Thìn bởi Âm Dương lạc hãm, hạn đến Tử Vi cư Tý không được vinh quang, nếu có cát hóa thì cũng được gọi là đẹp, Âm Dương xấu thì vãn niên thành đạt, vì vậy những người mắt sáng, thần khí tịnh ổn lúc trẻ thường được sung sướng, công danh sớm toại chí, hạn đến gặp rất tốt, tất nhiên là không có những sao kỵ cho Âm Dương làm bộ sao này mất hoàn toàn giá trị, như Không Kiếp hoặc Tuần Triệt khi Âm Dương sáng, hoặc Việt Linh Hình chủ phát sinh tai họa,…. Cung Tuất thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất, ở cả hai vị trí Thìn Tuất đều không thích Lộc Tồn đồng độ với Phá Quân hoặc Thất Sát, nếu Quốc Ấn ở đồng cung thì được gọi là đẹp. Thất Sát ở Tuất thích được Khoa Quyền củng chiếu, hoặc được 2 trong 3 tam hóa thì tốt, tuổi Giáp là thượng cách, vì vậy không nghi ngại gì khi nói đến “Giáp” tức ám chỉ tài năng về lĩnh vực quân sự, thích hợp theo nghiệp võ đạt bao phát, vì ở đây rất dễ có được nhị hóa, cá biệt có trường hợp được cả tam hóa, có Thiên Hình không gặp thêm Thiên Việt hoặc Hóa Kỵ áp đảo vạn người, đứng ở nơi cao, phong thái xuất nhập tướng. Thất Sát ở vị trí này tuy không được đắc ý như ở Dần Thân Tý Ngọ, vì thế đứng ở cung xung chiếu không có lợi. Ở Tý Ngọ thì Thất Sát đoạt được tài lộc từ đối cung Vũ Phủ, ở Dần Thân thì được công danh của Tử Phủ đồng độ. 

Thất Sát khi ở cung Thìn Tuất thích được Thái Tuế tam hợp hoặc chính mệnh, Phượng Các tam hợp cũng chủ là người nổi tiếng, có danh vọng lớn trong xã hội. Bộ Sát Phá Tham là bộ sao duy nhất không cần thiết Tam Hóa, chỉ một Hỏa Tham đắc cách cũng đủ trở thành phú ông, khi được Tam Hóa thì lợi lộc trở nên lớn vô cùng, tức người vừa có dũng vừa có mưu, tài quan song mỹ, hạn đến Không Kiếp cũng không lo, chủ cướp đoạt được của cải vật chất, gây áp lực cho người khác. Tuy vậy, Thất Sát vẫn có những sao Bạch Hổ, Dương Linh, Triệt đồng cung chủ hiền lành thái quá, khó tranh đua cùng người khác. Mệnh có Thất Sát không bị lo gặp cách ” Thất Sát ngộ Quế sứ hoa thương” chủ hạn đến khả năng cao là chết do tang tóc, khóc lóc từ các cung có đến bản thân, đây là một cái lợi của sao này. 

Nói chung vị trí Thất Sát độc tọa ở Thìn Tuất không phải là xấu, vì còn các vị trí xấu hơn như Tử Sát ( Nếu không có Hóa Quyền ), Vũ Sát, Liêm Sát, đều là những cách không thể sánh bằng cách này, vì khi nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm giao hội với Sát Phá Tham tạo thành những mâu thuẫn làm rối loạn cách cục, sáu cường cung đều bị ảnh hưởng dẫn đến đời người có nhiều trắc trở, hai hạn ở cường cung đều không đẹp thì cuộc đời mất khá nhiều thời gian vô ích. Thất Sát ngộ Triệt tam hợp chủ là người tôn trọng tính mạng của người khác, ngay cả của sinh vật khác , vì thế Sát Phá Tham rất thích Tuần Triệt, tính sát không vượng nên cuộc đời cũng ít gặp gian truân, hung hiểm vì không liên quan đến chữ ” Giết ” và ” Bị Giết”. Việc các câu phú Thất Sát ở các cung này nên thiên về kỹ nghệ là khi có Kình Dương hoặc Đà La chủ dao kéo thì sớm thành tựu, nếu có Hóa Lộc của tuổi Quý, tức Phá Quân Hóa Lộc thì nên theo nghành kinh thương rất hợp, chủ có chiến lược hoạch định, làm việc nghiêm túc và khám phá đúng chỗ mà sinh ra tài lộc.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Bình luận