Thái Dương Tý Ngọ Cách

26/08/2020 2134

Bài viết Thái Dương Tý Ngọ Cách. Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Thái Dương và Thái Âm là bộ sao duy nhất biểu hiện sự miếu hãm ở hai vị trí đối nhau trên cung địa bàn, vì theo lý lẽ dương thịnh thì âm tàn và ngược lại. Vì vậy khi Thái Dương cư Ngọ là nơi nhập miếu và cư Tý là nơi hãm địa. Xét ở đây là về cách cục đều theo cách Dương Lương, Bên trong là Thái Dương và bên ngoài là Thiên Lương, tam hợp có Cự Môn ở cung Quan Lộc. Việc đắc hãm của Thái Dương chỉ có ý nghĩa về việc thành công sớm hay muộn. Thái Dương cư Tý nếu được các phụ tinh đúng cách hỗ trợ có thể trở nên thành công lớn, nhưng muộn màng, kém cư Ngọ không quá nhiều. Nếu Thái Dương cư Tý được bộ Xương Khúc thì hơn hẳn Thái Dương cư Ngọ không có.

Cách cục Thái Dương cư Ngọ có tên riêng là ” Nhật Lệ Trung Thiên”, tức chủ tinh giữa trời. Còn Thái Dương cư Tý gọi là ” Nhật Trầm Thủy Để”, là cách cục không đắc ý, nhưng quan trọng ở cả 2 trường hợp là sự đắc cách. Thái Dương và Thái Âm cũng là một trong những chủ tinh, khác với đế tinh, bộ Âm Dương ưa phò tá hơn là tự mình lãnh đạo. Câu phú “THÁI DƯƠNG CƯ TÝ BÍNH ĐINH PHÚ QUÝ TRUNG LƯƠNG”. Tuổi Đinh thì khi Thái Dương cư Tý được Lộc Tồn xung chiếu hình thành cách “Dương Lương Xương Lộc hội, lô truyền đệ nhất danh”, tuy vậy vẫn chưa phải là hoàn toàn tốt vì Cự Môn kỵ Lộc Tồn về phương diện bất cẩn ngôn ngữ, Tuổi Bính được Triệt ở tam hợp và nếu sinh ở chi Thân, Tý, Thìn được cả vòng Thái Tuế. Nói chung đây chưa phải là những phụ tinh hỗ trợ tốt nhất cho Âm Dương lạc hãm.

Xét về tinh hệ Thái Dương cư ở Tý cung, nếu ở Ngọ cung thì tương tự nhưng đẹp hơn vì Âm Dương đều sáng, thành công vang dội hơn ở trường hợp Tý cung, đây là những bàng tinh thích hợp cho Thái Dương.

1/ Tam Minh Đào Hồng Hỉ : Đào Hoa chỉ cư ở Tý Ngọ Mão Dậu và tam hợp luôn có Hồng Loan, xung chiếu Hồng Loan có Thiên Hỉ.

– Thái Dương Cư Ngọ : Đào Hoa cư ở Ngọ cho tuổi Tỵ Dậu Sửu, tức là được Đào Hoa và Hồng Loan tam hợp ở cung Dần, thiếu Thiên Hỷ vì khi đó ở đối cung với Hồng Loan, nhìn ở cung tam hợp là Dần thì được cả bộ Tam Minh và Thái Dương, đây là một cách đẹp cho người Thái Dương cư Ngọ, khi có tam minh thì sẽ tận những những ngày vui vẻ, nhưng ở đây đã có sẵn sao Kiếp Sát, rất kỵ gặp thêm Địa Kiếp tạo thành cách Lưỡng Kiếp độc, lại thêm cách Đào Hồng Không Kiếp dễ tạo tai họa dẫn đến yểu vong, vì vậy nên tránh sinh tháng chẵn ( Lịch Âm ) sẽ có Không Kiếp ở cường cung, nhất là tháng Tư và tháng Mười.

– Thái Dương cư Tý : Đào Hoa cư ở Tý cho tuổi Hợi Mão Mùi, khi đó được Đào Hoa thì Hồng Loan ở cung Thân, Thiên Hỉ ở cung Dần, nhìn ở phía Hồng Loan sẽ thấy bộ Tam Minh với Thái Dương. Tại đây cũng có sao Kiếp Sát kỵ thêm Địa Kiếp như trên, cách Đào Hồng Không Kiếp tạo tai họa lớn, tránh Không Kiếp xuất hiện ở Tam Hợp Mệnh, ngay cả ở Xung Chiếu cũng vẫn không nên.

2/ Văn Xương, Văn Khúc : Đắc 2 sao này ở tam hợp mệnh thì không lo có bộ Không Kiếp ở đây, chúng đã bị đẩy về nhược cung vì an Xương Khúc ngược với Không Kiếp theo tháng sinh. “Âm Dương dữ xương khúc nhi đắc lực”, bộ Nhật Nguyệt rất hỷ hai sao này chủ người ngày tháng luôn có tâm tư tĩnh lặng, vì vậy có câu phú ” Xương Khúc là đấng thanh nhàn”, thiên về biết cảm thụ nghệ thuật, có năng khiếu về văn học, ca hát. Nếu được thêm cả Tam Minh thì chắc chắn luận là đắc cách, tuy nhiên cần một số sao hóa ( Khoa Quyền Lộc ) để thành công. Mệnh sinh tháng Chín nhất định có Xương Khúc thủ mệnh, trong các trường hợp này rất kỵ sao Hóa Kỵ sẽ làm tối đi Nhật Nguyệt, trở thành vô lực.

3/ Khôi Việt : Chủ tiếng nói và âm thanh ( Nhật Nguyệt ) của quý nhân, được trọng vọng, có địa vị cao, là người nổi trội nhất. Kỵ có thêm bộ Linh Hình thành cách Việt Linh Hình làm mất giá trị của bộ sao Khôi Việt và Thái Dương cũng bị họa với Thiên Hình và Linh Tinh. ” Nhật Nguyệt lạc hãm tối hỉ ngoai triều Khôi Việt, Xương Khúc”. Với Thái Dương cư Tý tuổi Ất có Khôi tại Tý, Việt tại Thân và tuổi Kỷ có Khôi tại Thân, Việt tại Tý, khi đó được cả bộ Khôi Việt. Với Thái Dương cư Ngọ thì tuổi Tân được bộ Khôi Việt, có Khôi an tại Ngọ, Việt an tại Dần. Các tuổi khác thì không có bộ Khôi Việt, may mắn thì được cách giáp bộ sao này ở cung Thìn Tuất.

4/ Thái Tuế : Nếu đắc được vòng Thái Tuế thì dễ có cả bộ Tứ Linh chủ được ngưỡng mộ, trọng vọng. Các sao gặp được Thái Tuế đều chủ tốt, làm tăng lên độ số cho cung tam hợp và chính cung, Thái Tuế và Cự Môn chủ nghề luật sư, với Thái Dương thì công khai trên ngôn luận, cần tránh xa hung kỵ hình nếu không dễ bị thù ghét mà dẫn đến ám hại.

5/ Tang Môn, Thiên Hư, Điếu Khách : Gặp bộ Tang Hư Khách có lợi cho Thái Dương, bộ sao Âm Dương nếu gặp Thiên Hư chủ ánh sáng chiếu trong hư không, nói theo cách hình tượng là như vậy, gặp Thiên Hư không xấu, đối cung là tam hợp Phúc Phối Di sẽ có bộ Tuế Hổ Phù, cả 6 cường cung đều có lợi.

6/ Diêu Đà Kỵ : Tam Ám rất hại cho bộ Âm Dương, nếu không may gặp phải thì cuộc đời là một màu đen tối tăm, tùy vào sở dụng đắc cách nhưng đa phần nếu phát chỉ ở trong bóng tối, quyền lực ngầm nhưng nếu không hợp cách thì rất dễ mang lại nhưng bất hạnh, bệnh tật cho cơ thể, sự xa cách với mọi người. Nếu cư Ngọ thì chủ không xấu bằng cư Tý. Gặp Hóa Kỵ, tuổi Giáp luôn có Thái Dương hóa kỵ, tuổi Kỷ và Tân có Khúc Xương, hai tuổi Kỷ Tân không nên có Xương Khúc tại tam hợp hoặc bản cung mệnh.

7/ Hỏa Tinh, Linh Tinh : Bộ Linh Hỏa làm phá cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương, ở đây là cách cục Dương Lương với nội Dương ngoại Lương, nhưng Thái Dương vẫn bị ảnh hưởng mạnh về bộ sao này, dẫn đến phá cách nhẹ nhưng rất ngại thêm Kình Dương hình thành cách ” Cự Hỏa Kình Dương tất tự ải”, nếu có Hóa Lộc cứu giải thành cách cục tốt, chủ làm ngành nghề kinh doanh lương thực, thực phẩm.

Với Thái Dương Tý Ngọ thì Thiên Lương ở đối cung, Thiên Lương chủ hiền hòa có thể làm giảm lực công khai, khắc kỵ của Thái Dương, vì ở đối cung nên lực chiếu không đủ, nhưng chỉ kém cách cục Dương Lương đồng cung ở Mão Dậu có tên riêng là ” Nhật Xuất Lôi Môn”, “Mặt trời chiếu rọi trước cổng sấm”, cách cục này có tính chất hiền hòa của Thiên Lương tạo thành cách Dương Lương chủ người đàn ông công khai may mắn.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Bình luận