Sử dụng Tử vi đẩu số dự đoán mọi việc trong cuộc sống

26/08/2020 137

Bản dịch Sử dụng Tử vi đẩu số dự đoán mọi việc trong cuộc sống. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Tử vi đẩu số tinh thành mười lăm

Chương thứ mười lăm linh hoạt sử dụng đẩu số dự đoán sinh hoạt bách sự

Thứ – tiết tường thuật tóm lược

Tử vi đẩu số, vốn là dùng cho dự đoán cá nhân vận mạng, người thời nay nghiên cứu khai phá bước phát triển mới công dụng, lợi dụng kỳ tin tức trực quan, dung lượng lớn đặc điểm, rộng khắp ứng dụng vu trong cuộc sống các lĩnh vực, dự đoán mọi việc chư vật, tức bả tử vi dùng cho bói toán. Đó là một chuyện mới mẻ vật, kỳ lý luận còn có đợi chúng ta không ngừng nghiên cứu, thực tiễn, tổng kết, phát triễn và làm vinh dự.

Tử vi đẩu số ứng dụng vu dự đoán trong cuộc sống mọi việc vật, tức tử vi bói toán, kỳ nguyên tắc và triết lý và “Mai hoa dịch sổ”, “Bát quái dự trắc” cực kỳ hắn bói toán như nhau, hay “Bất động không chiếm”, “Bất vấn bất chiêm” . Nói cách khác, phải người khác hoặc chính có dự đoán cường liệt ý đồ, tài năng tiến hành dự đoán, ý đồ việt bức thiết việt chuẩn xác. Có ý hướng, đưa ra yêu cầu sau đó, mới có tin tức phát sinh, bằng không vô tin tức phát sinh, thì luận đoán không chính xác.

Tử vi đẩu số dự đoán bách sự vạn vật, khởi bàn phương pháp và mệnh lý dự đoán cơ bản như nhau, phán đoán phương pháp và tinh tình pháp, hà lạc Tứ Hóa pháp, nhiều chuyện quái tượng pháp cũng cơ bản như nhau, khác nhau ở chỗ: Mệnh lý khởi bàn phương pháp là án mệnh chủ ra thời gian sinh lai khởi bàn, mà chiêm sự dự đoán thì án vấn sự thời gian khởi bàn, hoặc ngẫu nhiên vận dụng dự đoán người chính hoặc mạng của người khác bàn lai tiến hành dự đoán. Sở dĩ, linh hoạt sử dụng dự đoán và mệnh lý dự đoán sự kiện phương pháp, trên nguyên tắc hai người là có thể thông dụng, đều có thể cho nhau tham khảo.

Linh hoạt sử dụng dự đoán pháp luận đoán sắp tới số phận, bởi yêu cầu luận đoán người lúc này vận khí đã bao hàm kỳ nhân trước sau thiên nhân tố, hoàn cảnh, phong thuỷ, tu luyện, tích đức chờ, đầy đủ phản ánh liễu mệnh chủ sắp tới trong cơ thể tổng hợp lại ngũ hành khí tràng tình huống thực tế, cho nên có chút tin tức bỉ dùng ra thời gian sinh dự đoán còn muốn chuẩn xác, hơn nữa có thể giải quyết sinh ra canh giờ không chính xác vấn đề, nhưng thời gian phạm vi hơi ngắn.

Nhìn lên vận, thập phần coi trọng sao nhỏ, nhất là Hóa kị rơi quan cập đối quan hung tinh, chủ tinh cận làm tiếp ứng đến xem, tức hung trung tâm có hay không có thể cứu chữa, nhược chủ tinh là ngôi sao may mắn thiện tinh là có thể cứu chữa, bất trí đại hung. Xảy ra sự cố nguyên nhân cụ thể cũng khán tinh tình.

Tiết 2: Dự đoán phương pháp giới thiệu vắn tắt

nhất, thời gian khởi bàn phương pháp

Ở chiêm luận đoán bách sự vạn vật thì, khởi bàn phương pháp rất nhiều, dĩ vấn sự thời gian khởi bàn pháp là trong đó thường dùng một trong loại. Cụ thể phương pháp là: Đương có người muốn yêu cầu dự đoán thì, tức dĩ vấn luận đoán ngay lúc đó năm, nguyệt, nhật, thì lai bài xuất tử vi bàn, bài bàn phương pháp và thượng biên “Tử vi đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi) biểu” – dạng (nhưng không cần thôi bài khổ hạn).

Bài xuất tử vi bàn hậu, tái thủ dụng thần. Cái gọi là “Dụng thần”, hay và yêu cầu người đó, sự tướng đối ứng cung, quẻ hoặc tinh diệu. Ví dụ như, phụ mẫu vấn nữ nhân học lên, thì dĩ cung tử nữ là dụng thần; nữ nhân vấn phụ mẫu bệnh tình, thì dĩ cung phụ mẫu là dụng thần. “Dụng thần”, ở dự đoán trung tâm thường thường là nặng hơn, đa loại, ví dụ như người nào đó vấn luận đoán sắp tới vận khí, có thể án vấn thì khởi bàn, dĩ cai người cùng ta (dự đoán sư bản thân) quan hệ thủ dụng thần, cũng có thể một thân chỗ đứng phương vị rơi cung là dụng thần, cùng với án kỳ vấn sự nội dung thủ dụng thần, đương phát hiện kỳ nhân tử nữ hoặc phụ mẫu có chuyện, lại có thể kỳ nhân cung tử nữ hoặc cung phụ mẫu lần thứ hai thủ dụng thần tiến hành dự đoán, các loại.

Lấy ra dụng thần hậu, có thể tiến hành phán đoán. Phán đoán phương pháp có thể dùng mặt trên nói tinh tình pháp, kỳ môn quẻ vị pháp và Tứ Hóa pháp chờ phương pháp, hay dĩ dụng thần rơi cung là tân cung mệnh nặng bố mười hai cung, tịnh dĩ tinh nọa, Tứ Hóa cập quẻ vị tiến hành tổng hợp lại phán đoán suy luận.

nhị, ngoại ứng với pháp

Nhưng dĩ vấn sự thời gian khởi ra tử vi bàn, sau đó tới nay người phương vị làm người cung mệnh, nặng bố mười hai cung, tái tới nay người quan hệ hoặc vấn sự nội dung thủ dụng thần tiến hành phán đoán suy luận. Phương pháp này áp dụng vu cũng trong lúc đó yêu cầu dự đoán nhân số khá nhiều trường hợp.

tam, mai hoa dịch sổ pháp

Nhưng dĩ vấn sự thời gian khởi ra tử huy bàn, sau đó dĩ rút thăm, điểm số, ngoại ứng với (như tiếng vang, thiên tượng kỳ dị) chờ phương pháp định bước phát triển mới cung mệnh (chữ số yếu chuyển hóa thành địa chi số thứ tự, tái dĩ địa chi đối ứng cung vị định tân cung mệnh), nặng bài mười hai cung, tái thủ dụng thần tiến hành phán đoán suy luận. Phương pháp này áp dụng vu yêu cầu dự đoán nhân số càng nhiều hơn trường hợp.

tứ, Tứ Hóa phi tinh pháp

Đã ngoài thuật vài loại phương pháp khởi ra tử vi bàn, sau đó dĩ các loại phương pháp phi Tứ Hóa tiến hành phán đoán suy luận. Ví dụ như, lưu niên can phi Tứ Hóa luận một thân một năm vận khí, lưu nguyệt can phi Tứ Hóa luận một tháng của vận khí, dĩ lưu nhật can phi Tứ Hóa luận kỳ hôm nay đích tình huống, dĩ lưu thời can phi Tứ Hóa khán một thân hiện thời làm gì. Thời đại Tứ Hóa là quá khứ việc, nhật thì Tứ Hóa là bây giờ cùng tương lai việc.

Dĩ nhật can Hóa kị rơi cung có thể dùng lai dự đoán “Người không cần hỏi”, tức không cần người báo ra luận đoán cái gì, mà có thể biết lúc nào tới ý, bất quá còn muốn tham khảo thì can Hóa kị rơi cung, nhân có khoảng chừng có 10% ý đồ đến là thì can Hóa kị ở chỗ cung.

Còn có thể án điểm số phi Tứ Hóa, tức bả chữ số cùng trời can số thứ tự tướng đối ứng Thiên can (ví dụ như 1 sổ là giáp,  2 sổ là ất,  3 sổ là bính chờ, lớn hơn 10 yếu trừ dĩ 10, dĩ số dư thủ Thiên can) phi Tứ Hóa.

Có lẽ án câu hỏi số lượng từ tướng đối ứng Thiên can (số lượng từ cùng trời can số thứ tự tương đối ứng với, ví dụ như 1 một tự là giáp,  2 một tự là ất,  3 một tự là bính, lớn hơn 10 yếu trừ dĩ 10, dĩ số dư thủ Thiên can) đến phi Tứ Hóa. Ví dụ như, nhược người vấn “Ta tài vận thế nào?” cộng 7 một tự, đối ứng số thứ tự Thiên can là canh, tức án Thiên can canh khứ phi Tứ Hóa, sau đó dĩ Tứ Hóa tinh phán đoán tài vận tình huống. Nếu như người vấn “Có thể hay không tính ra ta xong rồi chuyến đi này vài?” đến đây câu cộng mười hai một tự, Thiên can sổ là 2,  2 là ất, giả như cung mệnh ở vị, ất khiến cho thái dương Hóa kị ở hợi, từ kỳ cung mệnh vị nghịch đếm tới hợi là cửu, sở dĩ là chín năm.

◎ vấn ngày hôm nay hắn đáp ứng sự có thể hay không làm theo? Khán sao Văn Khúc rơi cung Thiên can Hóa kị có hay không xung ta tam phương (bản mệnh Tam hợp phương hoặc lưu niên tam phương), không được xung thì bạn, xung thì không làm.

◎ vấn thu vào phiếu phóng lợi tức có thể tin cậy được hay không? Hóa kị xung cung phụ mẫu, không đáng tin. Vừa văn xương rơi cung Thiên can Hóa kị xung sự nghiệp cung, lưu nhật bị xung, biểu thị chi phiếu bất khả thu vào. Văn xương kị xung nô bộc cũng là khai ngân phiếu khống.

◎ vấn ngân quỹ để xuống ở đâu vị hảo? cung Thiên can khiến cho vũ khúc hóa lộc, ngân quỹ để lại vu cai Thiên can phương vị thượng.

◎ vấn bàn công tác để xuống ở đâu vị hảo? cung Thiên can khiến cho phụ mẫu hóa lộc, bàn công tác để lại ở đầy đủ cung Thiên can phương vị.

Đã ngoài mấy vấn đề, ký có thể dùng kỳ bản thân mệnh bàn, cũng có thể án vấn sự thời gian khởi bàn tiến hành phán đoán suy luận.

ngũ, linh hoạt sử dụng mạng của mình bàn luận đoán sự

Bình thường bình thường gảy mạng của mình bàn, bả mỗi cung tinh diệu đều chín nhớ hậu, lợi dụng mạng của mình bàn làm suy đoán bách sự vạn vật cơ bản mệnh bàn, ở dự đoán thì, tinh diệu ở chỗ cung vị gặp địa bàn bất biến, phải đổi chỉ là dĩ lưu thời, lưu khắc hoặc lưu chia làm tân cung mệnh đều xem trọng bố mười hai cung, án vấn sự lấy ra dụng thần hậu là được tiến hành phán đoán suy luận. Có thể kết hợp ngoại ứng với pháp, hoa mai sổ, Tứ Hóa pháp tiến hành thao tác.

sống thay đổi mười hai cung có nhị loại phương pháp, phân tích như sau:

1, hữu vi pháp

Hữu vi pháp chính là không có thoát ly dự đoán thời gian, nhưng cần phải để cầu luận đoán thời khắc lai định ra nắm quyền tân cung mệnh đều xem trọng bố mười hai quan, tái thủ dụng thần tiến hành phân tích phán đoán suy luận. Phương pháp này thời khắc bàn vừa chia làm lưu thời bàn, lưu khắc bàn, lưu phân bàn chờ, là căn cứ dự đoán thời gian, xảy ra sự cố thời gian dài ngắn tới chọn định, thời gian dài hoặc không – cần phải kể lại thời gian, có thể chọn dụng lưu thời bàn; thời gian ngắn hoặc cần phải so sánh kể lại thời gian, có thể chọn dụng lưu khắc bàn; thời gian rất ngắn hoặc cần phải cụ thể đáo phút, có thể chọn dụng lưu phân bàn. Cụ thể phương pháp như sau:

Dĩ mậu dần năm tháng sáu đầu tháng ba 16 điểm 37 phân (mậu dần đã vị quý dậu canh thân) làm thí dụ.

( 1) tiên thôi lưu niên đấu quân ở chỗ cung vị

Tiên thành thục nhớ chính nguyên mệnh bàn tử năm đấu quân ở chỗ cung vị, sau đó đẩy dời đi vấn sự năm đấu quân. Dĩ nguyên bàn tử năm đấu quân ở chỗ cung khởi từ năm, thuận bàn cung sổ địa chi đáo lưu niên chi ở chỗ cung chỉ, tức là lưu niên đấu quân ở chỗ cung. Ví dụ như, nguyên mệnh bàn tử năm đấu quân ở thân cung, thôi tra mậu dần lưu niên đấu quân ở ở đâu cung, tức từ thân cung khởi từ năm, thuận bàn cung đếm tới dậu là xấu năm, đáo thủ cung là dần năm, như vậy dần năm đấu quân ngay thủ cung.

( 2) thôi lưu nguyệt cung

Ở lưu niên đấu quân ở chỗ cung khởi tháng giêng, thuận bàn cung mấy tháng đếm tới dự đoán tháng chỉ, sở chỉ của cung hay lưu nguyệt ở chỗ cung. Đến đây lệ dần năm, đấu quân ở thủ, từ thủ cung khởi tháng giêng, thuận số đáo hợi cung là hai tháng, tử cung là ba tháng, sửu cung là tháng tư, dần cung là tháng năm, mão cung là tháng sáu, như vậy, mão cung hay tháng sáu lưu nguyệt cung.

( 3) thôi lưu nhật quan

Từ lưu nguyệt cung lúc đầu nhất, thuận bàn cung mấy ngày đếm tới lưu nhật chỉ, tức ở đây cung an lưu nhật cung. Đến đây lệ lưu nguyệt cung ở mão, tức từ mão cung lúc đầu nhất, thuận thôi thìn cung sơ

Nhị, tị cung đầu tháng ba, như vậy, tị cung hay lưu nhật cung.

( 4) thôi lưu thời cung, định lưu thời bàn

Từ lưu nhật cung khởi từ thì, thuận bàn cung sổ địa chi đếm tới dự đoán canh giờ địa chi chỉ, an lưu thời cung. Đến đây lệ, lưu nhật ở tị, tức từ tị cung khởi từ thì, thuận thôi ngọ cung là giờ sửu, vị cung giờ dần, thân cung giờ mẹo, dậu cung giờ Thìn, thủ cung giờ Tỵ, hợi cung buổi trưa, tử cung giờ Mùi, sửu cung giờ Thân, hảo, thân cung tức là lưu thời cung. Nếu như tuyển định dụng lưu thời bàn, tựu dĩ đẩy dời đi lưu thời cung làm tân cung mệnh nặng bố mười hai cung, tái thủ dụng thần tiến hành phân tích suy đoán.

( 5) thôi lưu khắc cung, định lưu khắc bàn (bản môn phái sở dụng)

Canh giờ, tiếng đồng hồ, phút, khắc chung quan hệ như sau: Một canh giờ = 2 tiếng đồng hồ = 120 phút = 12 khắc chung, cho nên mỗi 10 phút bằng 1 khắc, một canh giờ bằng 12 khắc, vừa vặn và mười hai cung sổ bằng nhau,  1 khắc vào nhất cung.

Mỗi canh giờ điểm và khắc sổ đối ứng quan hệ quy định như sau: Mỗi canh giờ thứ một giờ 1 tới 10 chia làm thứ 1 khắc,  11 tới 20 phút là thứ 2 khắc,  21 tới 30 phút là thứ 3 khắc,  31 tới 40 phút là thứ 4 khắc,  41 phút tới 50 phút là thứ 5 khắc,  51 tới 60 phút là thứ 6 khắc, đệ nhị canh giờ 1 tới 10 chia làm thứ 7 khắc,  11 tới 20 phút là thứ 8 khắc,  21 tới 30 phút là thứ 9 khắc,  31 tới 40 phút là thứ 10 khắc,  41 phút tới 50 phút là thứ 11 khắc,  51 tới 60 phút là thứ 12 khắc. Ví dụ như,  16 điểm 37 phân, thuộc về giờ Thân, giờ Thân từ 15.  00 khởi đoán, thì 16.  37- 15.  00= 1.  37, đã qua 1 một đa tiếng đồng hồ, thuộc giờ Thân đệ nhị canh giờ thứ 37 phút,  37 phút ở 31 tới 40 phút trong lúc đó, cho nên 16.  37 thuộc về giờ Thân thứ 10 khắc.

Cho ra yêu cầu luận đoán thời gian chỗ ở khắc sổ hậu, liền có thể suy tính lưu khắc cung. Suy tính phương pháp là: Từ thượng một đẩy dời đi lưu thời ở chỗ cung khởi sổ 1 khắc, thuận cung đếm tới yêu cầu luận đoán canh giờ chỗ ở khắc sổ chỉ, sở chỉ của cung hay lưu khắc cung. Như trên lệ, lưu thời cung ở thân, ngay thân cung khởi sổ 1 khắc, lần lượt đếm tới dậu là 2, thủ 3, hợi 4, tử 5, xấu 6, dần 7, mão 8, thìn 9, tị 10, như vậy tị cung hay yêu cầu luận đoán canh giờ lưu khắc cung.

Nếu như tuyển định dụng lưu khắc bàn, tựu dĩ đẩy dời đi lưu khắc cung làm tân cung mệnh nặng bố mười hai cung, có được dự đoán sư mình lưu khắc bàn, luận đoán đã biết thì làm gì, được mất cập lục thân vân vân huống, liền có thể dụng đến đây lưu khắc bàn tiến hành dự đoán. Nếu vì người khác dự đoán thì, còn phải dĩ mình lưu khắc bàn lấy ra dụng thần cung, tịnh dĩ dụng thần cung là tân cung mệnh, nặng hơn bố mười hai quan, sau đó tiến hành phân tích phán đoán.

Ví dụ như, ở trên thuật cái này lưu khắc nội có người (bao quát bằng hữu) yêu cầu dự đoán, ngươi ở đây khởi ra lưu khắc bàn hậu, thủ lưu khắc bàn cung Nô bộc là tân cung mệnh, nặng bố mười hai cung, khán nhật can Hóa kị vào cung tinh tình biểu ý liền có thể luận đoán ra hắn ý đồ đến (tức yêu cầu luận đoán cái gì dung)(là chuẩn xác để…, hay nhất tái dĩ thì can Hóa kị vào cung tinh tình biểu ý tác tham khảo). Nếu như người vừa tới không phải là luận đoán chính, mà là luận đoán bằng hữu tình huống, tựu dĩ hắn cung Nô bộc là dụng thần tiến hành dự đoán; nếu là là bằng hữu của hắn bằng hữu dự đoán, thì ở trên thuật lấy ra cung Nô bộc là người cung mệnh, tái thủ đến đây tân mệnh bàn cung Nô bộc là bạn hắn cung mệnh (tức nguyên mệnh bàn giao hữu cung Nô bộc), tái thủ dụng thần tiến hành phân tích phán đoán. Nhược vấn thân nhân của hắn, tựu dĩ hắn lục thân cung là dụng thần tiến hành phân tích phán đoán.

Giống nhau trừ lục thân bên ngoài, chính không nhận thức lại không có thân phận đặc thù người đó yêu cầu luận đoán, đều dĩ giao hữu quan là yêu cầu luận đoán người tân cung mệnh, nặng bố mười hai cung, tái dĩ hắn yêu cầu dự đoán nhân hòa sự thủ dụng thần tiến hành phân tích phán đoán. Nhược là lão sư của mình, trưởng bối yêu cầu luận đoán, thì dĩ lưu khắc bàn phụ mẫu ta quan là mới cung mệnh.

bản thân cho rằng, lưu khắc pháp không lâu sau không ngắn, nhất vừa phải, tính toán cũng phương tiện, đặc biệt đề cử sử dụng phương pháp này.

( 6) thôi lưu phân cung, định lưu phân bàn

Lưu phân bàn pháp là Phúc Kiến lan thiên thìn lão sư sáng chế.

Một canh giờ 2 mấy giờ, tức 120 phút. Án sáu mươi một giáp phân,  120÷ 60= 2, sở dĩ 1 một lưu phân ứng với là 2 phút, bả lưu thời chiếm đoạt phút sổ trừ dĩ 2 có được lưu điểm.

Đến đây lệ 16: 37, thuộc giờ Thân, giờ Thân từ 15: 00 bắt đầu, thì 16: 37- 15: 00= 1: 37,  1: 37= 97 phút, biểu thị giờ Thân đã đi qua 97 phút. Lúc này lưu phân:  97÷ 2= 48.  5, thủ 49, tức là giờ Thân 49 lưu phân.

Cho ra lưu phân hậu, có thể thôi lưu phân cung. Từ lưu thời cung khởi 1 sổ, thuận bàn cung đếm tới dự đoán lưu phân chỉ, an lưu phân quan. Đến đây lệ lưu thời cung là thân, tức từ thân khởi 1, hợi 2, tử 3… Thuận số mười hai cung, đếm tới 49 vị vẫn là thân, sở dĩ lưu phân cung là thân (một mệnh bàn chỉ có 12 cung, nhược lưu phân lớn hơn 12, có thể trừ dĩ 12, chích dĩ số dư lai thôi lưu phân cung. Như vậy lệ,  49÷ 12= 4 dư 1, số dư 1 ngay lưu thời cung).

Đẩy dời đi lưu phân cung hậu, tức dĩ lưu phân cung là tân cung mệnh, nặng bố cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê… Chờ mười hai cung, tức xong mình lưu phân bàn, luận đoán đã biết thì làm gì, được mất cập lục thân vân vân huống, liền có thể dụng đến đây lưu phân bàn tiến hành dự đoán. Nếu vì người khác dự đoán thì, còn phải dĩ mình lưu phân bàn lấy ra dụng thần cung, tịnh dĩ dụng thần cung là tân cung mệnh, nặng hơn bố mười hai quan, sau đó tiến hành phân tích phán đoán. Còn lại có thể xem thêm lưu khắc pháp.

2, vô vi pháp, tức ngẫu nhiên pháp

Hay ngẫu nhiên định mệnh cung, tức dĩ mạng của mình bàn làm cơ sở (cũng có thể tùy tiện dụng một mệnh bàn), căn cứ ngoại ứng với (tức thấy cái gì, nghe được cái gì, biến hóa số tròn tự hậu yêu cầu cung mệnh) hoặc tùy tâm sở dục ở mười hai một trong cung ý điểm một cung (yếu không chút do dự, điểm trúng nhất cung hay nhất cung) làm dự đoán nhân hòa sự tân cung mệnh, sau đó thủ dụng thần tiến hành phân tích phán đoán.

Còn có thể tùy ý dụng hé ra mệnh bàn, sau đó ngẫu nhiên điểm một cung làm lúc đầu cung, lại để cho yêu cầu luận đoán người báo một tổ sổ (lớn hơn mười hai trừ dĩ mười hai, chỉ dùng số dư), tái dĩ lúc đầu cung là 1 sổ, thuận số tới sở báo số mới thôi, sở chỉ của cung tức là yêu cầu luận đoán người cung mệnh, sau đó dĩ đến đây tân cung mệnh là thái cực điểm, nặng bố mười hai cung, sau đó thủ dụng thần tiến hành phân tích phán đoán suy luận.

Loại này phương pháp có thể nhanh chóng tiến hành dự đoán phán đoán, nhưng phải ở hữu vi pháp hết sức quen thuộc lúc tài năng luyện tập sử dụng.

Ví dụ như:  2000 năm tháng sáu mười sáu nhật 21: 36, tân tị quý vị bính tử kỷ hợi, một người tới điện thoại yêu cầu luận đoán, mệnh bàn như hữu.

Tử năm đấu quân ở thân, tị năm đấu quân ở xấu; từ sửu cung khởi tháng giêng, thuận số tới tháng sáu ở ngọ cung; từ ngọ cung lúc đầu nhất thuận số tới mười sáu nhật ( 16- 12= 4, thuận số 4 cung) ở dậu; từ dậu cung khởi từ thì, thuận tới giờ hợi đáo thân cung; suy tính khắc sổ:  21: 36- 21: 00= 0: 36, thuộc giờ hợi thứ một giờ 31 tới 40 phân, tức thứ 4 khắc, tựu từ thân cung khởi 1 khắc, sổ tới 4 là hợi cung. Hợi cung tức là lưu khắc bàn mệnh quan. Vấn người không nhận thức đoán là bằng hữu, tức ở lưu khắc bàn cung Nô bộc tức thìn quan an dụng thần tân mệnh quan, nặng bố mười hai cung, là được tiến hành phân tích phán đoán suy luận.

Một thân cung mệnh ở thìn, nhật can bính khiến cho liêm trinh ở cung thiên di Hóa kị xung động cung mệnh, biết kỳ vấn ra ngoài sự, xung thất sát, sự nghiệp phải đổi động, liêm trinh cũng là sự nghiệp tinh. Thì can kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị ở quan lộc xung cung phu thê, phu thê và sự nghiệp bất lợi. Tổng hợp lại khán, một thân sự nghiệp bất lợi, phu thê bất hòa, nghĩ ra ngoại làm công, làm sự nghiệp lai hòa hoãn.

Đối phương trả lời “Đối, gần đây vận khí bất hảo, ở bản địa rất khó lao, nghĩ đến Quảng Đông làm công. Xin hỏi: Đáo Quảng Đông làm công có hay không lợi?” từ hắn cung thiên di tinh tình khán, xuất ngoại bỉ tại gia hảo. Câu nói sau cùng cộng chín tự, Thiên can sổ 9, là nhâm, nhâm khiến cho thiên lương hóa lộc nhập huynh đệ, là tài của điền, có dành dụm; hóa khoa nhập tài, bình ổn tăng thu nhập, nhưng không nhiều lắm; Hóa kị nhập phu thê xung quan, công tác rất tích cực, nhưng lao mà vô công. Thất sát người, kiên cường dũng mãnh, công tác tích cực, nhưng cần phải trải qua vừa lộn khúc chiết tài năng thành công; sát dương đồng cung, tánh khí nóng nảy, xuất ngoại cẩn thận tranh đấu, thương tai; quan hệ vợ chồng bất hảo, kết hôn muộn và ly đa tụ ít tuyệt vời.

Tiết 3: Linh hoạt sử dụng đẩu số phân loại dự đoán

◆ 1, luận đoán ý đồ đến

Tới nay nhân vào cửa thời gian khởi ra tử vi bàn, tiên tòng mệnh cung tinh tình cập Tứ Hóa rơi cung (Hóa kị là việc chính là sự thể mà lại khán hung sự, hóa lộc là thứ là nguyên nhân mà lại khán cát sự, quyền khoa ở đây giống nhau không cần) có thể thấy được nhân vấn luận đoán đại thể nội dung. Ví dụ như, cung mệnh phùng Sát Phá Lang, khả năng là luận đoán ra ngoài biến động việc; Thái âm Hóa kị, và thê, mẫu, nữ nhi, nữ nhân việc hữu quan; thái dương Hóa kị, và phụ thân, nhi tử, nam nhân việc hữu quan; phá quân Hóa kị, và tử nữ việc hữu quan; thiên cơ Hóa kị, và huynh đệ, xe cộ việc hữu quan.

Dĩ nhật can Hóa kị rơi cung có thể dùng để dự đoán “Người không cần hỏi”, tức không cần người báo ra luận đoán cái gì, mà có thể biết lúc nào tới ý, bất quá có lúc yếu tham khảo thì can Hóa kị rơi cung, nhân có khoảng chừng có 10% ý đồ đến là thì can Hóa kị ở chỗ cung, hai người yếu kiêm khán. Dĩ Hóa kị rơi cung tên gọi luận đoán đại khái sự tình, tái dĩ tinh tình khán chi tiết sự tình. Ví dụ như, hóa kỵ nhập tử nữ thì cũng biết là vấn tử nữ việc; tử nữ mà sống thực vị, nữ mệnh khả năng là vấn sinh lý bệnh; tử nữ là kết phường cung, nếu vì người làm ăn, khả năng là vấn kết phường sự; tử nữ là đào hoa cung, cũng có thể tài cán vì đào hoa sự hoặc hôn nhân sự mà đến. Nếu như cự môn Hóa kị nhập cung điền trạch, khả năng là luận đoán gia đình, gia đình sự; tái dĩ tinh tình tế phán đoán, cự môn biểu thị phi, vấn ly hôn hoặc gia đình tranh cãi, không dời đi gia thì có thị phi. Sự tình tương thì như thế nào? Tái dĩ Hóa kị rơi cung phi Tứ Hóa, dĩ Hóa kị rơi cung phán đoán kết quả. Như trên lệ, bàn đi đâu vậy chứ? Dĩ cung điền trạch can Hóa kị rơi cung phán đoán phương vị, như Hóa kị nhập tử nữ, tử nữ ở điền trạch đối cung, cho nên biểu dời đến đối diện khứ; hoàn cảnh chung quanh thế nào? Dĩ Hóa kị rơi cung tinh tình phán đoán (như phùng thiên không là phụ cận lúc rảnh rỗi địa, phùng thiên đồng là gần bên có thủy câu hoặc thổ địa miếu chờ).

Luận đoán mỗi năm, nguyệt, nhật, thì có chuyện gì? Khán lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cung tinh tình. Mà thời đại nhật thì phát sinh tiêu chút vấn đề hãy nhìn Thiên can Hóa kị tinh xung cung, vấn năm dụng năm can, vấn nguyệt dụng nguyệt can, vấn nhật dụng nhật can, vấn thì thời gian sử dụng can. Ví dụ như, vấn ngày hôm nay có chuyện gì? Dĩ vấn luận đoán thời gian khởi bàn hoặc ngẫu nhiên khởi bàn, sau đó khán lưu nhật cung (tức lưu nhật địa chi ở chỗ cung) tinh tình biết ngay một thân lúc đầu đang làm gì; mà khi nhật tương phát sinh cái gì tiêu điểm sự kiện thì khán lưu nhật làm Tứ Hóa tinh, phàm lưu nhật can Hóa kị xung cung hung; hung trình độ yếu kết hợp tinh tình khán, rơi cung chủ tinh bị chiếm đóng gặp hung ác tinh tất hung, chủ tinh miếu vượng, có ngôi sao may mắn thì hung không đứng dậy, có tối đa ta cản trở mà thôi. Thùy hung hoặc chuyện gì hung? Xem thêm xung cung tên gọi, hung nguyên nhân khán Hóa kị nguyên tinh tinh tình biểu ý, ví dụ như xung cung tài bạch chủ rủi ro, nhược tham lang tinh Hóa kị lai xung, khả năng nhân tửu sắc đánh bạc ăn ý chờ hữu quan. Giống nhau là có hung sự mới hỏi luận đoán, có lúc cũng phải hỏi việc vui, việc vui khán lưu nhật can hóa lộc rơi cung tinh tình biểu ý.

Nhược dự đoán hiện tại hoặc nào đó cái thời điểm đang làm gì? Khán lưu khắc bàn dụng thần cung mệnh tinh tình, cùng với khán lưu thời can Hóa kị rơi cung và xung cung.

Nhược vấn một lúc nào đó bằng hữu đang làm gì? Khán lưu thời hoặc lưu khắc bàn nô bộc cung tinh tình.

Nhược luận đoán một lúc nào đó thu nhập của mình, khán lưu thời bàn cung tài bạch. Nhược yếu luận đoán một lúc nào đó bằng hữu thu nhập, có thể lưu thời bàn nô bộc cung là tân cung mệnh nặng bố mười hai cung, khán tân mệnh bàn cung tài bạch (tức lưu thời bàn nô bộc cung cung tài bạch). Nhược tưởng luận đoán bằng hữu thê tử đích tình huống, tựu dĩ lưu thời bàn nô bộc cung của cung phu thê là thái cực điểm (tức cung mệnh), nặng bố mười hai cung, dĩ đến đây tân mệnh bàn mười hai cung đến xem vợ bạn tử các phương diện đích tình huống.

Nhược vấn nào đó nhật ra ngoài có chuyện gì? Tựu khán lưu nhật cung cung thiên di, ngoại chuyện xảy ra và đầy đủ cung tinh tình biểu ý hữu quan. Còn có thể lưu nhật cung thiên di phi Tứ Hóa, dĩ Tứ Hóa rơi cung khán ra ngoài tình huống.

◆ 2, phong thuỷ dự đoán

Dĩ dự đoán nắm quyền thời gian bài xuất tử vi bàn, hoặc ngẫu nhiên định mệnh cung pháp, dĩ cung điền trạch khán bây giờ ở lại hoàn cảnh tình huống. Đương nhiên cũng có thể ra thời gian sinh khởi ra tử vi bàn, tái dĩ cung điền trạch đến xem sinh ra thì nơi ở cực kỳ hoàn cảnh chung quanh tình huống; dĩ hạn năm cung điền trạch khán hạn năm nơi ở hoàn cảnh tình huống.

Âm dương trạch phong thuỷ đều dĩ cung điền trạch và cung tử nữ đến xem, âm dương trạch phân chia: Cung điền trạch là dương cung khán dương trạch, cung tử nữ thì khán âm trạch; cung điền trạch là âm cung khán âm trạch, cung tử nữ khán dương trạch.

Thiết cung điền trạch là dương trạch, cung điền trạch là nơi ở trung tâm, dĩ mười hai địa chi luận phương vị, cung điền trạch đối cung (tức cung tử nữ) là nơi ở đối diện tình huống; đứng ở điền trạch quan, mặt hướng đối cung, cung điền trạch bên trái cung vị tinh tình tức là nơi ở bên hoàn cảnh tình huống, cung điền trạch hữu biên cung vị tinh tình tức là nơi ở bên phải hoàn cảnh tình huống, đối cung bên trái cung vị tinh tình tức là tả phía trước hoàn cảnh tình huống, đối cung hữu biên cung vị tinh tình tức là hữu phía trước hoàn cảnh tình huống. Cụ thể hoàn cảnh tình huống có thể xem thêm thượng biên tinh tình nội dung quan trọng cập “Nhiều chuyện vạn vật loại tượng” vân vân huống lai phân tích phán đoán. (lại có dĩ cung mệnh khán dương trạch, dĩ cung điền trạch khán âm trạch, bố cục nhận định giống như trên, mà lại kết hợp mười hai địa chi cung thuộc tính luận, nghe nói so sánh chuẩn xác, có thể tham khảo)

Phòng trong bài biện tình huống cũng có thể điền trạch làm trung tâm, dĩ mười hai địa chi luận phương vị, cung tử nữ là phía trước, tương phòng trong phân ra chung quanh mà nói. Phùng thái dương của phương tia sáng tốt hơn, hoặc bãi buông điện thoại; phùng liêm trinh của phương trưng bày thiết bị điện, máy vi tính; phùng Thái âm của mới là tủ lạnh; phùng thiên cơ của phương trưng bày quạt; phùng tham lang của phương phóng thực phẩm chờ.

Dĩ cự môn rơi cung địa chi phương vị khán đại môn ở chỗ phương vị.

Âm trạch dự đoán, có thể âm trạch cung là tòa sơn, đối cung là hướng phương, dĩ rơi cung tinh tình luận cát hung, tái dĩ mười hai địa chi phương vị luận chu vi tình thế, nhận định cùng ở trạch như nhau.

Dĩ mười hai cung luận: Huynh đệ cung là tiền mặt gửi chỗ, phu thê giường ngủ, cung phu thê là WC vị, cung tử nữ là đại môn, cung tài bạch là ngân quỹ, hộ khách, cung tật ách là phòng khách, cung Nô bộc là bài vị, cung Quan lộc là thư phòng, cung phụ mẫu là trù phòng, cung phúc đức là tiêu khiển thất.

◆ 3, dự đoán luyến ái hôn nhân

Khởi bàn phương pháp án kể trên các loại phương pháp đều có thể. Khán phối ngẫu bên ngoài cập tính cách thế nào? Có thể do phu thê quan tinh tình đến xem. Khán hôn nhân tình huống, cung phu thê phùng ngôi sao may mắn cát cách thì mỹ, phùng hung tinh hung cách người tất không đẹp; cung phu thê bỉ cung mệnh hảo, nói rõ phối ngẫu mệnh cách so với chính mình cường; cung phu thê phùng miếu vượng cùng, tướng, lương, phủ, hóa khoa chờ tinh tốt hơn; phùng bị chiếm đóng sát, phá, lang, liêm, cự gia sát sao Hóa kỵ, đa không đẹp, hình khắc phân tranh không khỏi; phùng thiên không, cướp, kị, chặn thiên không, tuần thiên không, phá toái chờ tinh, đàm hôn tất phải không, thành cũng dễ tản hoặc có hình khắc, hôn hậu cũng chứa nhiều không ổn; phùng cô, quả, khốc, hư, âm sát cũng không tiện, âm trầm; phùng lạp bả đào hoa tinh, nói rõ phối ngẫu có phong độ, lực hấp dẫn; phùng đào hoa tinh đa hoặc gia xương khúc tả hữu chỉ tinh, chỉ có bên thứ ba chen chân, hoặc là dụng tình không được chuyên; cung phu thê nam phùng Thái âm, nữ phùng thái dương cũng không tốt lắm, biểu thị phối ngẫu khác giới hóa hoặc khác giới duyên đa.

Khán phu thê quan hệ giữa làm sao? Dĩ cung mệnh cập cung phu thê Tứ Hóa tình huống đến xem: Cung mệnh làm Tứ Hóa nhập phu thê, biểu một thân đối phối ngẫu hữu tình; cung phu thê Tứ Hóa nhập cung mệnh, biểu phối ngẫu đối kỳ nhân hữu tình; như nhị cung vô Tứ Hóa tương liên, thì nói rõ tình cảm song phương giống nhau. Hóa lộc chủ duyên hậu, hóa quyền đa quản mà quan hệ không tốt lắm, hóa khoa hiền hoà nhưng đa ngoại tình, Hóa kị nhập chủ si tình Hoà Đa quản, quan hệ cũng không tốt, thường cãi nhau, kị xung thì quan hệ lẫn nhau càng không dễ, nhược cung hung người chủ không rời dị tựu hình khắc.

Cụ thể mà nói, cung phu thê Tứ Hóa nhập mệnh, nói rõ phối ngẫu ái người của ta phẩm; phu tấu cung Tứ Hóa nhập cung tật ách, nói rõ phối ngẫu chỉ là yêu ta bề ngoài mỹ. Cung mệnh Tứ Hóa nhập phu thê, ta ái phối ngẫu nhân phẩm của; cung mệnh Tứ Hóa nhập nô bộc (phu của tật), ta ái phối ngẫu bề ngoài mỹ.

Khán tình cảm có hay không chuyên nhất, có thể khán cung phu thê Tứ Hóa nhập điền trạch (ngẫu của nô), biểu phối ngẫu sẽ đối với người khác sinh tình; điền trạch Tứ Hóa nhập phu thê, thì người khác sẽ đối với phối ngẫu sinh tình; điền trạch Tứ Hóa nhập phụ tật tuyến, chủ hội có người ngoài cùng ngươi phối ngẫu phát sinh tình cảm dây dưa. Cung Quan lộc là tình nhân, đầy đủ cung hóa Tứ Hóa nhập cung mệnh, biểu hữu tình nhân duyên. Hóa lộc chủ tình, Hóa kị chủ dây dưa không rõ.

Luận đoán người ta yêu nhân có hay không đã có người yêu? Chỉ cần cung phu thê và cung tài bạch phát sinh hỗ hóa, mặc kệ chỉ hóa còn là song hóa, đều biểu thị người ta yêu người đã có người yêu.

Khán một người có hay không đã kết hôn rồi? Chủ yếu khán lưu nhật Tứ Hóa có hay không nhập cung phu thê, như lưu nhật Hóa kị nhập cung phu thê, thì người này nhất định có chồng; như tọa hóa khoa, thì đến đây nhập tất có trên thực tế hôn nhân tồn tại,… ít nhất … Kỷ phát sinh lưỡng tính quan hệ; mà ngồi lộc hoặc ngồi quyền thì không nhất định có chồng.

Đàm hôn có thể thành công hay không? Chỉ cần dụng thần cung huynh giao hữu tuyến không được phùng Hóa kị có thể thành công.

Phối ngẫu vì sao phương nhân? Dĩ cung phu thê Thiên can khán, giáp ất họ Đông Phương, bính đinh phía nam, canh tân phương tây, nhâm quý phương bắc, mậu kỷ là trung bộ và dân bản xứ, giáp đinh kỷ là quê người nhân. Tái dĩ cung phu thê tinh diệu khán, dương, cự là tha hương hoặc dị tộc nhân.

Lục thân đối hôn nhân nhận định làm sao? Dĩ dụng thần mệnh bàn lục thân cung khứ Tứ Hóa, hóa tam cát nhập mệnh thân thiên cung đa biểu thị quan tâm, đồng ý; Hóa kị mạng người thân thiên cung thì không quan tâm, không đồng ý.

Bao thuở có đào hoa? Lưu niên mệnh, ngẫu, phúc cung phùng hồng loan, thiên hỉ, hóa khoa, thiên diêu chờ có đào hoa, lưu niên hóa lộc nhập tử nữ và lưu điền hóa lộc nhập lưu mệnh đều có đào hoa, giao hữu hoặc ngẫu cung Tứ Hóa nhập mệnh cũng, nhưng Hóa kị so sánh khó thành, phùng không kiếp cũng là phải không. Tật ách hóa lộc nhập giao hữu, ta nghĩ khác giới; giao hữu hóa lộc nhập tật ách, khác giới tưởng ta; tử nữ hóa lộc nhập tật ách, tật ách hóa lộc nhập tử nữ, tưởng phát sinh tính quan hệ; tử nữ hóa quyền nhập tật hoặc tật ách hóa quyền nhập tử nữ, động thủ động cước; tử nữ Hóa kị nhập tật hoặc tật ách Hóa kị nhập tử nữ, trên giường; cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu, mà giao hữu Hóa kị nhập mệnh, trên giường; điền trạch hóa lộc nhập mệnh, mà cung mệnh Hóa kị nhập phu thê, trên giường; phu thê hóa lộc nhập điền trạch mà điền trạch Hóa kị nhập tử nữ, tật ách hóa lộc nhập điền trạch mà điền trạch Hóa kị nhập phu thê, đều là lên xe trước hậu mua vé bổ sung. Lưu nguyệt cùng luận.

Buôn lậu gặp ở ngoài: Kể trên phùng đào hoa cách cục đa dễ có gặp ở ngoài, mệnh tật phúc là chính có, cung phu thê là phối ngẫu có; phu thê hóa lộc hoặc hóa kỵ nhập tử nữ là phối ngẫu câu dẫn người gia, tử nữ hóa lộc hoặc hóa kỵ nhập phu thê là người gia câu dẫn phối ngẫu, đa đã có nết tốt là; cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu vì mình chủ động, giao hữu hóa lộc nhập mệnh là bằng hữu câu dẫn mình, không nhất định có nết tốt là; phu thê hóa lộc hóa kỵ nhập điền trạch mà điền trạch hóa lộc hóa kỵ nhập phu thê, phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Giống nhau có chồng người vấn hôn nhân, phần nhiều là có chuyện tài dự đoán, lúc này chủ yếu khán nguyên nhân gì? Tiên coi trọng thuật có hay không gặp ở ngoài đích tình huống, có thì là bên thứ ba chen chân, vô thì nhìn nữa cung phu thê tinh tình thiện ác lai nhất định là phủ nhân tính tình không hợp sở trí, cung phu thê tinh diệu hung ác hoặc phùng Hóa kị thủ chiếu đa thuộc tính tình không hợp; cung mệnh Hóa kị xung phu thê mà hóa lộc nhập giao hữu, là chính có khác tân vui mừng; phu thê Hóa kị xung mệnh mà hóa lộc nhập điền trạch, là phối ngẫu có khác tân vui mừng; Hóa kị nhập chiếu tử nữ, cung tử nữ có ác sát, khả năng nhân không được dục vấn đề; tài bạch tổn hại nghiêm trọng khả năng nhân tài vụ vấn đề.

Ly dị: Hóa kị xung cung phu thê, điều không phải đã ly hay mất vợ hay chồng; cung mệnh Hóa kị xung phu thê, phu thê Hóa kị xung mệnh, đều chủ đã ly dị; cung phu thê tự Hóa kị, thiên di Hóa kị xung ngẫu, phu thê hóa lộc nhập giao hữu mà giao hữu Hóa kị nhập điền trạch, phu thê hóa lộc nhập phúc đức mà phúc nhân trị kị xung phụ mẫu, đều dễ ly hôn; phu thê hóa lộc nhập thiên di mà thiên di Hóa kị nhập tử nữ, phu thê Hóa kị nhập điền trạch mà điền trạch tự Hóa kị, nữ mệnh dễ ly hôn. Hôn nhân có tranh cãi, vấn bao thuở năng lực ly? Phùng lưu niên Hóa kị xung phu thê của năm, lưu nguyệt Hóa kị cũng xung cung phu thê hoặc lưu nguyệt nhập cung phu thê của nguyệt ly thành.

Phong trần nữ: Tử tham nhập cung mệnh, có nữa đào hoa tinh; mệnh tọa dần thân tị hợi mà phùng phá, mã, diêu, mặn, xương, khúc chờ gia hội chiếu; cung mệnh phùng phá, diêu, cướp; nữ mệnh phùng của chính phụ nữ phong trần, cung phu thê phùng của thê tử phụ nữ phong trần.

◆ 4, dự đoán vật bị mất

Dĩ đánh rơi thời gian hoặc yêu cầu luận đoán thời gian khởi bàn, tịnh dĩ cung tài bạch hoặc lộc tồn cung là dụng thần. Tổn thất cái gì tài vật? Khán dụng thần cung là cái gì tài vật tinh mà định, cụ thể xem thêm chương thứ mười hai thứ mười hai tiết (cai tiết là không biết tiên luận đoán, nơi này còn lại là đã biết có thất mà yêu cầu luận đoán).

Nhược đã biết đánh rơi cái gì tài vật, là được dĩ tương ứng tài vật tinh rơi cung đến xem, nếu không phùng tổn thất tinh, nói rõ tài vật không có mất mà dễ tìm về, nhược phùng tổn thất tinh thì tài vật đã mất mà khó tìm quay về, phùng tổn thất tinh vừa phùng cự môn, thiên không, chặn thiên không, giải thần, phá toái chờ sơ sẩy tinh, vì mình sơ sẩy đánh rơi.

Lại có thể tài vật tinh rơi cung Thiên can phi Tứ Hóa, hóa lộc nhập mệnh tài điền phúc chờ cung, thì tài vật vị ném dễ tìm; hóa lộc nhập cung phu thê, cung tử nữ, tài vật ở phối ngẫu, tử nữ chỗ; hóa lộc nhập huynh đệ, nô bộc cung, thì tài vật đã bị nhân thu vào khứ, khó tìm quay về; Hóa kị nhập mệnh tài điền phúc, càng khó tìm về. Xe ô tô mất dĩ thiên cơ tinh rơi cung phi Tứ Hóa, ô tô, xe máy mất dĩ đà la tinh rơi cung phi Tứ Hóa. Nếu vì công văn, chi phiếu các loại, dĩ sao Văn Khúc rơi can cung phi Tứ Hóa, hóa tam cát nhập phụ tật tuyến thì không có mất, Hóa kị nhập phụ tật tuyến thì thôi mất khó tìm quay về.

Nhược luận đoán ra vị mất, vấn thời giờ gì năng lực tìm về? Có thể Hóa kị tinh rơi cung thuận số đáo tài vật tinh ở chỗ cung, được kỷ sổ là được định mấy tháng mấy ngày bao lâu, cụ thể là nguyệt còn là nhật còn là thì, thì yếu linh hoạt nắm giữ. Nhược tài vật rơi cung vượng tướng, phùng cát không được phùng sát, thì khoái, nhất định nhật; nhược rơi cung suy tuyệt, phùng sát thì mạn, nhất định nguyệt. Lại hỏi luận đoán nhân ngồi vấn thì mạn, nhất định nguyệt; đứng vấn thì không nhanh không chậm, nhất định nhật; đi tới vấn thì khoái, nhất định thì.

Còn có thể án vấn luận đoán nhân vấn đề số lượng từ phi Tứ Hóa, ví dụ như vấn “Lúc nào năng lực tìm về?” cộng 7 một tự,  7  Thiên can là canh, tức dĩ canh phi Tứ Hóa, sau đó dĩ Hóa kị rơi quan thuận số đáo vật phẩm cung, được kỷ sổ tức định mấy tháng mấy ngày bao lâu.

Phía dưới là Lan lão sư ví dụ, dĩ lưu phân bàn định cung pháp.

Mậu dần năm chín tháng hai mươi bảy nhật 21:  25, nhất bằng hữu điện báo thuyết đã đánh mất đông tây, nhượng dự đoán một chút tình huống thế nào?

Thôi bài xuất lúc này lưu phân bàn, cung mệnh ở thìn, yêu cầu luận đoán bằng hữu ở dậu cung. Bản nhật can chi bính dần, nhật can khiến cho phụ mẫu nàng cung liêm trinh Hóa kị, liêm trinh là có điện dụng cụ tinh vi, nếu đã đánh mất đông tây, có hay không đã đánh mất điện thoại di động ư? Đối phương nói là, vấn “Có thể không tìm về?” liêm trinh ở thủ cung Hóa kị, thủ là hỏa mộ nơi, liêm trinh vừa là tù tinh, có bị xem ra ý tứ, mà mộ kho cũng cất dấu ý; thủ cung còn có hữu bật mui xe tinh, là ưu mỹ có thể di động vật phẩm, cho nên kỳ điện thoại di động không có ném, tựu ở trong nhà hoặc làm công trất một cái bên trong túi. Sau lại, đại khái hai tháng hậu ở trong nhà túi du lịch trung tâm tìm về.

◆ 5, luận đoán người đi đường

Dĩ người đi đường trốn đi thời gian hoặc vấn luận đoán thời gian khởi bàn, tái để cầu luận đoán người cùng người đi đường quan hệ giữa thủ dụng thần. Ví dụ như, phụ mẫu tới hỏi luận đoán thì dĩ cung tử nữ là dụng thần, huynh đệ lai đang lúc luận đoán thì dĩ huynh đệ cung là dụng thần chờ. Nhìn ra rời đi hiện tại thế nào? Khán dụng thần cung tinh tình, phùng cát thì an, phùng sát tụ thì hung, phùng tử vong tinh thì kỷ tử vong. Nhìn ra rời đi khứ làm gì? Có thể dùng thần quan đối cung tinh tình khán, ví dụ như phùng tham lang là đi chơi, liên liêm tham là đi chơi máy chơi game; phùng âm sát là lạc đường hoặc tinh thần thất thường; phùng âm sát, thiên hình, kình dương là bị quải, bắt cóc chờ.

Trốn đi lộ tuyến, có thể dùng Thần cung can phi Tứ Hóa, từ dụng thần cung khởi, nam thuận số nữ nghịch sổ, đếm tới Hóa kị cung chỉ, khán đi qua cung vị tương ứng phương vị, định kỳ trốn đi đi qua địa phương, dĩ tinh tình khán quá trình địa phương gặp phải người nào và sự vật, tối hậu dừng lại ở Hóa kị tinh cung vị thượng, tịnh dĩ Hóa kị tinh rơi cung khán tình huống bây giờ. Có thể không tìm về? Khán Hóa kị rơi cung, cát lâu thì bình yên, có thể tìm quay về; gặp sát thì bất an, sát tụ hoặc lúc rảnh rỗi, cướp, bạch hổ chờ tinh, thì hung mà khó tìm quay về. Lúc nào tìm về? Phương pháp và tìm về vật bị mất phương pháp như nhau.

Lệ: Mậu dần năm tháng mười một mười sáu nhật 10:  41, đồng sự vấn nào đó hài tử trốn đi chẳng ở nơi nào?

Đúng hạn đang lúc định cung pháp, hài tử này cung mệnh ở ngọ cung, ất mão nhật can sứ mệnh cung tử vi hóa khoa, hóa khoa chủ quý nhân, sở dĩ con cái vô sự, ất khiến cho huynh đệ trong cung thiên cơ hóa lộc, nô bộc cung Thái âm Hóa kị. Lộc kị ở huynh giao hữu tuyến chủ rủi ro; cung mệnh ở ngọ, thiên di ở vị, con cái khả năng khứ phương Bắc, tử cung tham lang, tham lang chủ đào hoa, tiêu khiển, học sinh tiểu học chỉ có thể khứ trò chơi cửa hàng, quả nhiên buổi chiều ở nhà phương bắc máy chơi game cửa hàng bị kỳ nãi nãi tìm về.

◆ 6, dự đoán cổ phiếu kỳ vay (căn cứ lan thiên thìn lão sư phương pháp tiến hành chỉnh lý)

( 1), đầu tiên tuyển định mệnh bàn: Dụng mạng của mình bàn.

( 2), án dự đoán thời gian bố lưu phân bàn (cổ phiếu biến hóa trọng đại, dĩ lưu phân bàn dự đoán so sánh lưu thời bàn hảo), tịnh tìm được dự đoán thì lưu phân bàn cung mệnh ở bàn thượng vị trí.

( 3), nếu như chích luận đoán một chi cổ phiếu hoặc kỳ vay, tựu dĩ lưu phân bàn của phụ mẫu cung làm cho này thì ngươi nghĩ dự đoán chi này cổ phiếu hoặc kỳ hạn giao hàng mệnh quan ở chỗ.

( 4), nếu như yếu dự đoán đa chi cổ phiếu, có thể lưu phân bàn của phụ mẫu cung là thứ nhất chi cổ phiếu cung mệnh, dĩ chi thứ nhất cổ phiếu chỗ ở cung vị nghịch sổ một vị (tức lưu phân bàn cung mệnh) là đệ nhị chi cổ phiếu cung mệnh, tái nghịch tiếp theo cung (tức lưu phân bàn huynh đệ cung) là đệ tam chi cổ phiếu cung mệnh… Cái khác các chi cổ phiếu có thể lần lượt nghịch thôi, là được xác định cái kia cung vị đại biểu cổ phiếu bay lên. Giả như dự đoán đối tượng 480 một cổ, dụng loại phương pháp này sàng chọn ra 40 một trúng mục tiêu tỷ số cao một cổ, sau đó sẽ dự đoán giá 40 một cổ tốc độ tăng tình huống.

( 5), dĩ một cổ phiếu cung mệnh là thủy, nặng bố mười hai cung, sau đó dĩ đến đây tân bàn là căn cứ tiến hành dự đoán cai cổ phiếu lên xuống tình huống.

Đầu tiên dĩ cai cổ phiếu mệnh quan tinh nọa lai phán đoán cai cổ phiếu đại thể xu thế. Ví dụ như cung mệnh phùng Sát Phá Lang, chủ có lớn biến động, phùng tử vi ở ngọ là cực hướng ly minh cách chủ đi tới cuối, phùng liêm trinh tù tinh chủ túi chữ nhật ở chờ.

Tái dĩ thời đại nhật thì Thiên can khứ Tứ Hóa, đến xem cai cổ phiếu chừng kỳ lên xuống tình huống, năm can Tứ Hóa ảnh hưởng một năm của xu thế, nguyệt can Tứ Hóa ảnh hưởng một tháng của xu thế, nhật can Tứ Hóa ảnh hưởng một ngày của xu thế, thì can Tứ Hóa ảnh hưởng bản canh giờ nội và tương lai xu thế.

Nhược hóa lộc nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến, mà lại vô Hóa kị cùng nhập có thể chiếu dưới tình huống, nói rõ cai cổ trong buổi họp thăng; hóa lộc nhập hoặc chiếu cung tài bạch cũng chủ thượng thăng.

Nhược Hóa kị nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến, nói rõ cai cổ sau đó điệt; Hóa kị nhập hoặc chiếu cung tài bạch cũng chủ ngã xuống.

( 6), bay lên điểm cao nhất và giảm xuống điểm thấp nhất phương pháp tính toán:

Giới cách tổng số giống nhau dĩ cai cổ cung tài bạch Thiên can sổ gia địa chi sổ gia can chi nạp âm sổ của và lai tính toán; đếm, tức số lẻ hậu số, dĩ Thiên can sổ gia địa chi sổ lai tính toán. Phùng song hóa lộc gấp bội, phùng lộc kị hoặc song Hóa kị giảm bội.

Đã ngoài phương pháp tính toán yếu dĩ dự đoán thì bắt đầu phiên giao dịch giới là tham khảo điểm, ở dự đoán ra thăng hoặc giáng hậu linh hoạt nắm giữ. Bất luận cái gì dự đoán đều không phải là tuyệt đối chính xác, rất lâu nhưng cần nhờ linh hoạt và linh cảm.

Giới cách và đếm dụng Thiên can địa chi sổ và nạp âm sổ biểu thị, Thiên can là 1 tới 10 sổ, địa chi là 1 tới 12 sổ, dĩ cung tài bạch Thiên can địa chi tra kỳ nạp âm ngũ hành, thủy nhị cục là 2 sổ, mộc tam cục là 3 sổ, kim tứ cục là 4 sổ, đất ngũ cục là 5 sổ, hỏa lục cục là 6 sổ chờ.

Tử vi đẩu số cung vị xoay tròn biểu thị thời gian thiên di. Thuận kim đồng hồ biểu thị thời gian đi tới, tức tử cung là hôm nay, thì sửu cung là ngày mai, nhược tử cung là bắt đầu phiên giao dịch thời gian cung mệnh, như vậy hạ một canh giờ cung mệnh thuận kim đồng hồ chuyển qua sửu cung liễu.

Lệ nhất:  1998 năm 9 nguyệt 28 nhật Hồ Nam buội cây châu dễ giao hữu 22: 05 điện báo thuyết hôm nay Tần Xuyên phát triển bắt đầu phiên giao dịch giới 7.  00 nguyên, báo cáo cuối ngày giới 8.  19 nguyên, sau đó một … hai … Tháng xu thế làm sao? Dự đoán thì tứ trụ: Mậu dần tân dậu mậu mậu quý hợi, ta (lan thiên thìn) lưu phân cung mệnh ở thìn, kể trên cổ phiếu định vị ở thủ. Cung mệnh tọa liêm phủ, liêm trinh là tù tinh, nguyệt can tân khiến cho phụ tật tuyến văn xương Hóa kị, tám tháng cổ phiếu không có cách nào khác thăng, năm nhật Thiên can đều là mậu, mậu khiến cho tham lang hóa lộc ở cung phúc đức chiếu cung tài bạch, cai cổ trong buổi họp dương tốc độ tăng trọng đại. Chín tháng nhâm can khiến cho cai cổ huynh giao hữu thành tựu tuyến hóa lộc, hóa quyền vừa nhập cung tài bạch, cổ phiếu dâng lên, phồng đáo nhiều ít ư? Nghĩ đến mậu khiến cho tham lang song hóa lộc nhập cung phúc đức, mà cung phúc đức nạp âm là đất ngũ cục, song ngũ là hơn mười; vừa cung tài bạch giáp ngọ nạp âm là kim tứ cục, Thiên can sổ gia địa nói sổ Ga-na âm sổ là:  1 thập 7 thập 4= 12. Cho nên phán đoán cổ giới phồng đáo 10– 12 trong lúc đó. Hiện tại chúng ta phân tích chuẩn xác chữ số, canh tử sổ là 7 thập 1= 8, song hóa lộc là 88, nông lịch chín tháng báo cáo cuối ngày giới tối cao đạt được 10.  88. Nông lịch quý can khiến cho tham lang Hóa kị phá tan cung tài bạch, cổ phiếu ngã xuống. Tình huống thực tế chính như thuật luận đoán, đầu tháng chín thái xuyên phát triển từ từ bay lên, đáo chín tháng hai mươi tứ nhật đạt giá cao nhất 10.  88, qua đi cũng chậm mạn ngã xuống.

Lệ nhị:  1998 năm tám tháng mười ba nhật 22: 15, Quảng Đông dễ giao hữu vấn cổ phiếu giá thị trường, lập tức báo tam chi cổ phiếu:  0776 kéo dài biên đường cái,  0830 lỗ tây hóa chất,  0586 xuyên Trường GiangA, đúng hạn đang lúc định cung phân biệt ở thân vị ngọ. Dự đoán thì tứ trụ: Mậu dần tân vị quý mạt quý hợi.

Kéo dài biên đường cái dự đoán thì tiền một vòng báo cáo cuối ngày giới là 15.  04 nguyên, song quý khiến cho phá quân hóa lộc nhập cung mệnh, Sát Phá Lang chủ khai sáng đại biến động, đến đây cổ tương đại phúc độ dâng lên, kết quả từ nay về sau một đường xung cao,  11 nguyệt 16 nhật 22.  55 nguyên báo cáo cuối ngày,  12 nguyệt 4 nhật còn có 21.  30 nguyên báo cáo cuối ngày. Cung tài bạch nhâm thìn nạp âm thủy nhị cục 2 sổ, địa chi thìn 5 sổ, song hóa lộc là 22.  55, cho nên điểm cao nhất là 22.  55 nguyên.

Lỗ tây hóa chất cung mệnh ở mạt, nhật nguyệt hội chiếu, phụ mẫu song hóa lộc, ổn định bay lên. Xuyên Trường GiangA cung mệnh ở ngọ, song hóa lộc ở phúc đức quan chiếu cung tài bạch, cũng bay lên của tượng.

Lệ tam:  1998 năm chín tháng ngày mười chín, nhất tiểu thư đái nào đó bạn trai đi cầu luận đoán,  20: 33, hỏi hắn mua 60009 hồng kiều sân bay chi này cổ phiếu tình huống làm sao?

Đúng hạn đang lúc định quan cai chi cổ phiếu ở ta ra lệnh bàn của ngọ cung, dự đoán thời gian tứ trụ là: Mậu dần nhâm thủ mậu ngọ nhâm thủ. Cung mệnh nhất định xuống tới, ta đã nói: “Cai cổ phiếu hiện nay kỷ đi tới đỉnh điểm, hay nhất ở chín tháng nhập cửu nhật phao rơi, chậm nhất là không thể thả đáo 12 nguyệt 4 nhật.” lúc đó người nọ không tin. Trên thực tế tuần này báo cáo cuối ngày giới 14.  90 nguyên, thứ chu bắt đầu phiên giao dịch giới 14.  78 nguyên, báo cáo cuối ngày giới 14.  68 nguyên, hoàn toàn ứng nghiệm.

Bản chi cổ phiếu cung mệnh ở ngọ, tử vi ở ngọ cung vị của “Cực hướng ly minh cách”, nói rõ nó con đường thực đã đi chấm dứt; thứ hai, tiền nhất cung mạt cung vô chủ tinh; thứ ba, năm nhật song kị ở đã cung tài khố, nhật thì song hóa kỵ nhập cung tài bạch, bởi vậy, cai cổ phiếu ngã xuống không thể nghi ngờ.

◆ 7, cá nhân cận vận dự đoán

Tử vi đẩu số tin tức trực quan, dung lượng đại, bất kể là luận đoán cận vận, còn là luận đoán những chuyện khác, đều có thể co lại đa luận đoán, vừa hỏi đa luận đoán, toàn bộ phương vị địa luận đoán ra các phương diện đích tình huống.

Dự đoán cận vận khởi bàn phương pháp cập phân tích phán đoán phương pháp, đều và cả đời vận dự đoán phương pháp cơ bản như nhau, khác nhau ở chỗ: Cả đời số phận dự đoán khởi bàn phương pháp là án mệnh chủ ra thời gian sinh khởi bàn, mà cận vận dự đoán còn lại là án vấn sự thời gian hoặc động thái thời gian khởi bàn; thứ nhì, cả đời dự đoán cần đến lớn tiểu hạn vận bàn, mà cận vận dự đoán giống nhau không cần khổ hạn bàn, trực tiếp dụng lịch ngày niên kỉ nguyệt nhật thì chi rơi cung tinh tình cập dụng thời đại nhật thì Thiên can phi Tứ Hóa lai dự đoán mỗi năm nguyệt nhật thì đích tình huống.

Ví dụ như, yêu cầu luận đoán năm nay vận khí làm sao? Để cầu luận đoán thời gian khởi bàn, tái căn cứ đến đây bàn mười hai cung tinh tình cập lưu niên can Tứ Hóa tình huống phán đoán năm nay bản thân cập lục thân các phương diện đích tình huống. Về phần năm nội các nguyệt các nhật các thì vận khí tình huống, có thể dùng các nguyệt các nhật các thì Thiên can phi Tứ Hóa, dĩ Tứ Hóa rơi cung và xung chiếu cung lai phán đoán các nguyệt các nhật các thì vận khí. Phàm phùng hóa tam cát thủ chiếu cung vị giống nhau đa cát (yếu kết hợp tinh tình khán), phùng Hóa kị xông cung vị giống nhau đa hung (yếu kết hợp tinh tình khán, nhược bị xông cung bị chiếm đóng mà lại có hung thần người tất hung không thể nghi ngờ, nhược cung cát lại không có hung thần, nhiều nhất có chút cản trở hoặc có thiên động mà thôi). Nhược nguyệt can hóa lộc nhập phụ mẫu mà thì can Hóa kị thủ chiếu phụ mẫu, thì biểu thị cai nguyệt có chuyện tốt, nhưng lúc đó chuyện tốt hoàn không có được. Luận đoán mấy năm trước và hậu vài tình huống, thì dĩ yếu luận đoán năm năm chi rơi cung tinh tình cập năm can phi Tứ Hóa đến xem.

Luận đoán cận vận, dĩ cung mệnh thống lĩnh một thân sắp tới toàn diện tình huống, chỉnh thể cách cục, kết hợp sự nghiệp cung khán sự nghiệp quang vinh suy, kết hợp cung tài bạch khán tài vận thật là tốt phôi, kết hợp cung thiên di khán ra ngoài, thiên động tình huống, dĩ cung điền trạch giữ nhà đình, người nhà, nơi ở hoàn cảnh cập bất động sản đích tình huống, dĩ cung tật ách khán tật bệnh tai ách tình huống, dĩ cung phúc đức khán hưởng thụ, tiêu khiển, đời sống tinh thần, phẩm đức tình huống, dĩ lục thân cung khán lục thân đích tình huống, dĩ nô bộc cung khán giao hữu, kết phường tình huống, dĩ cung phụ mẫu khán phụ mẫu, thủ trưởng, lão sư, trưởng bối tình huống, phàm là và công văn khế ước, cổ phiếu chờ và “Văn” chuyện có liên quan đến, đều có thể cung phụ mẫu là dụng thần.

Cung mệnh phùng Sát Phá Lang, tâm tình biến động đại, tưởng ra ngoài; chủ khai sáng, là tài chính và kinh tế năng thủ.

Dụng vấn sự thời gian khởi bàn, có thể giải quyết yêu cầu luận đoán người ra thời gian sinh không chính xác nan đề, hơn nữa chuẩn xác tỷ số cũng rất cao, có chút nội dung thậm chí bỉ dùng ra thời gian sinh khởi bàn dự đoán còn muốn chuẩn xác.

Ở luận đoán cận vận trung tâm, làm sao khán có hay không tai ách, hãy nhìn mệnh thiên tuyến và cung tật ách có hay không hung thần tinh tụ thấu, cụ thể có thể xem thêm chương thứ mười hai trung tâm có liên quan trình bày và phân tích. Nên coi trọng bạch hổ Tang Môn hai sao, phùng nhiều và tật bệnh, tử vong, tang phục hữu quan.

Rất nhanh suy đoán mệnh hạn tiêu chút vấn đề, xem thêm chương 6: Đệ thập nhất tiết.

Lục thân tình huống, còn có thể tương ứng lục thân cung là dụng thần, nặng bố mệnh bàn mười hai cung tiến hành kể lại phân tích phán đoán suy luận. Ví dụ như phụ mẫu yêu cầu luận đoán tử nữ tình huống, thì dĩ tử nữ quan là dụng thần; tử nữ yêu cầu luận đoán phụ mẫu tình huống, thì dĩ cung phụ mẫu là dụng thần; còn lại loại suy.

Vấn cái kia phương vị có phát triển tiền đồ? Khán cung mệnh hóa lộc nhập cung phương vị.

Huynh đệ cung không chỉ và huynh đệ sự hữu quan, nhưng lại và tật bệnh, thọ mệnh hữu quan, nhược phùng sát kị cập bạch hổ Tang Môn, nói rõ có bệnh, thọ mệnh không dài. Huynh đệ vừa là giường ngủ, phùng cô thần quả tú chủ độc thân độc thụy.

Sống luận đoán có thể ứng dụng vu lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, giống nhau không cần khổ hạn. Lưu niên trực tiếp dụng lưu niên chi rơi cung là được. Thôi lưu nguyệt tiệp pháp: Từ lưu niên cung nghịch thôi, tức lưu niên làm một nguyệt, nghịch sổ đệ nhị cung là hai tháng, đệ tam cung là ba tháng… Cho đến mười hai tháng. Thôi lưu nhật từ tương ứng lưu nguyệt cung lúc đầu nhất, thuận số đệ nhất cung là mùng một, đệ nhị cung là mùng hai, đệ tam cung là đầu tháng ba… Cho đến cuối tháng ngày cuối cùng. Thôi lưu thời từ lưu nhật cung khởi từ thì, thuận đẩy xuống, cho đến giờ hợi.

Tiền đồ làm sao? ① dĩ cung mệnh và tinh tình cách cục đến xem, cung cát hoặc phùng tam hóa cát người thuận, cung hung hoặc phùng Hóa kị người trở lực đại ② suốt đời hoặc thời gian hơi dài tiền đồ dĩ cung Quan lộc phi Tứ Hóa, các lưu niên dĩ lưu niên can phi Tứ Hóa, đồng thời có thể nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến đến xem, hóa tam cát nhập phụ tật tuyến chủ quang minh, có tiền đồ; hóa tam cát nhập huynh giao hữu tuyến chủ thành công tựu; Hóa kị nhập đến đây lưỡng tuyến thì không có tiền đồ, thành tựu; không vào phụ tật, huynh giao hữu tuyến, bình thường.

◆ 8, dự đoán sự nghiệp công tác

Dự đoán sự nghiệp, có thể ở cận vận dự đoán nội sam phán đoán, cũng có thể thi đơn dự đoán, nhưng để cầu luận đoán thời gian khởi bàn, sau đó thủ dụng thần. Dĩ dụng thần cung Quan lộc là việc chính xem thêm cung mệnh đến xem sự nghiệp tình huống công tác. Cung Quan lộc là đệ nhất chức nghiệp, cung điền trạch là nghề thứ hai, quan cung vô chủ tinh, không nghề nghiệp hoặc thất nghiệp hoặc không có quan chức. Công tác địa điểm là cung tật ách, cung tật ách can Hóa kị xung cung điền trạch là cảo nghề thứ hai hoặc có kiêm chức.

Vấn bao thuở có thể tìm được công việc? Phân phối công tác và nhận lời mời, vừa nhìn lưu niên cung Quan lộc hóa tam cát nhập phụ tật tuyến hoặc mệnh thiên tuyến phủ, có thì đến đây năm tìm được công tác, sính nhiệm hoặc lên chức, trong đó hóa lộc là tự nhiên mà được, hóa quyền là dựa vào nỗ lực, hóa khoa kháo phân phối hoặc quý nhân nói bát bang trợ, phùng Hóa kị nhập thì đến đây năm vô vọng; nhị khán tháng nào ở đâu nhật Thiên can hóa tam cát nhập nguyên cục mệnh, phụ, quan lai định cụ thể nguyệt nhật. Ví dụ như, mệnh ở thìn, cung phụ mẫu ở tị, thiên cơ văn xương tọa thủ, bính nguyệt có thể tìm được công tác. Làm công thì khán Tứ Hóa nhập huynh giao hữu tuyến đích tình huống mà định, nhận định giống như trên.

Công tác tính chất làm sao? Dĩ cung Quan lộc và cung mệnh tinh tình cách cục đến xem. Ví dụ như, cung Quan lộc thiên cơ văn xương, có thể làm bày ra, công tác thống kê, văn giáo, nghiên cứu khoa học, máy móc, điện tử, ô tô vận tải chờ chuyển động tính công tác. Cụ thể xem thêm chương thứ mười bốn đệ thập tiết của nhị.

Thủ trưởng, lĩnh đạo đối ý kiến của mình làm sao? Dĩ cung phụ mẫu làm Tứ Hóa rơi cung đến xem, nhược hóa tam cát nhập cung mệnh tam phương, thì cát; trong đó hóa lộc là có tình, hóa quyền là nghiêm yêu cầu, hóa khoa là thường quan tâm; Hóa kị nhập cung mệnh tam phương, nhất là nhập cung mệnh và đối quan, thì và lĩnh đạo quan hệ bất hảo, không chiếm được lãnh đạo thưởng thức.

Sự nghiệp tình hình chung: ① dĩ cung Quan lộc tinh tình cách cục đến xem, cung cát hoặc phùng tam hóa cát người thuận, cung hung hoặc phùng Hóa kị người trở lực đại ② phùng hóa tam cát nhập phụ tật tuyến hoặc mệnh thiên tuyến, có ánh sáng minh; Hóa kị nhập phụ tật tuyến, tiền đồ lờ mờ. Hóa tam cát nhập huynh giao hữu tuyến, thành công tựu; Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến, không làm nổi tựu. Trong đó hóa lộc chủ lên chức, đề bạt, vào nghề; hóa quyền chủ lên chức, gây dựng sự nghiệp (hóa quyền biểu thành tựu); hóa khoa chủ có quý nhân giúp đỡ, biết dùng người ban cho, đánh giá thành tích; hảo; Hóa kị chủ không được thuận.

Bao thuở lên chức? Và bao thuở tìm được công tác phán đoán phương pháp cơ bản tương đồng, quan lộc hóa tam cát nhập phụ tật hoặc mệnh thiên tuyến đều năng lực thăng quan thăng chức; hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, dùng tiền trải qua nhân giới thiệu mà thăng; hóa quyền nhập huynh giao hữu tuyến, dĩ nhân tình đi cửa sau thăng. Nhìn nữa tháng nào ở đâu nhật tiến nhập kể trên cung vị, hoặc tháng nào ở đâu nhật Thiên can hóa tam cát nhập nguyên cục mệnh, phụ, quan lai định cụ thể nguyệt nhật. Cung Quan lộc Hóa kị nhập cung tài bạch, nhân viên chính phủ dễ tham không an phận của tài.

Khán bao thuở gia công tư? Khán bao thuở (thời đại nhật) Thiên can hóa lộc nhập cung tài bạch, tức là gia tiền lương thời gian.

Khán và nhân viên tạp vụ quan hệ giữa làm sao? Dĩ cung mệnh và nô bộc cung Tứ Hóa tình huống đến xem. Nô bộc can cung hóa lộc nhập cung mệnh, thì nhân viên tạp vụ hoặc bằng hữu hữu tình nghĩa, có giúp ích; Hóa kị nhập cung mệnh thì không tình nghĩa, bất lực ích.

Chức vị thăng thiên cao thấp làm sao? Tiên khán cung mệnh và cung Quan lộc cách cục cao thấp, phùng phú quý cách cục thì chức vị cao mà lại có thăng thiên mong muốn, phùng nghèo hèn cách cục thì chức vị thấp mà lại vô thăng thiên mong muốn. Lại từ Tứ Hóa tinh khán, cung Quan lộc nhược hóa tam cát nhập phụ tật tuyến chủ suốt đời có thăng quan của ngắm, nhược Hóa kị nhập phụ tật tuyến thì suốt đời vô thăng quan mong muốn. Lưu niên hóa tam cát nhập phụ tật tuyến chủ đương niên có lên chức, thăng chức mong muốn, Hóa kị nhập phụ tật tuyến thì không ngắm.

◆ 9, khán tài vận

Yêu cầu luận đoán năm nay tài vận làm sao? Có thể án kể trên các loại phương pháp khởi bàn, yêu cầu ra một thân cung mệnh cập mệnh bàn, tái dĩ cung tài bạch tinh tình khán, cát thì tài vận hảo, hung thì tài vận soa; vừa, cung tài bạch hóa tam cát nhập mệnh tài quan cung chủ tài vận hảo, Hóa kị nhập xung mệnh tài quan cung chủ tài vận soa; cung mệnh hóa tam cát nhập tài bạch phụ tật tuyến chủ tài vận hảo, hữu cơ gặp, Hóa kị nhập xung tài bạch phụ tật tuyến chủ tài vận soa; cung mệnh hóa tam cát nhập cung tài bạch huynh giao hữu tuyến, năng lực kiếm tiền, Hóa kị nhập chủ tổn hại tài lỗ vốn. Tài bạch hóa lộc nhập phụ mẫu, Hóa kị nhập tật ách, kiếm tiền muốn cùng nhân cộng phân. Nguyên bàn hóa tam cát tọa hoặc chiếu lưu niên cung thì năm này cát, Hóa kị nhập xung thì hung. Cung tài bạch hóa lộc nhập điền trạch, Hóa kị nhập phụ mẫu, dễ bị người đảo tiền; cung tài bạch hóa thần hay nhập phu thê, Hóa kị nhập giao hữu, kiếm tiền giao phối ngẫu chưởng quản hoặc mua sắm là nên, bằng không dễ tổn hại tài; cung tài bạch hóa lộc nhập phụ mẫu, Hóa kị nhập điền trạch, không đổi bị người đảo tiền; cung tài bạch tự hóa lộc, hội kiếm tiền, cũng sẽ dùng tiền hưởng thụ; cung tài bạch tự hóa quyền, cảm dùng tiền; cung tài bạch tự hóa khoa, dùng tiền có kế hoạch; cung tài bạch tự Hóa kị, rủi ro không được tụ. Lưu niên can hóa lộc nhậpA cung, A cung chuyển hóa kị xung lưu niên cung mệnh, tổn hại tài. Lưu niên cung tài bạch hóa lộc nhậpB cung, B cung chuyển hóa kị xungA nguyệt cung, A nguyệt tổn hại tài.

Yêu cầu luận đoán sắp tới tài vận làm sao? Có thể lưu niên bàn đến xem, nhận định và mặt trên tài năm vận như nhau, nhưng cần phải dĩ các năm lưu niên can phi Tứ Hóa đến xem, hóa tam cát nhập mệnh huynh tài điền cung chủ tài vận hảo, Hóa kị nhập hoặc xung chiếu mệnh huynh tài điền cung thì hội rủi ro. Về phần năm nội các nguyệt tài vận làm sao, thì có thể các nguyệt Thiên can phi Tứ Hóa đến xem, nhận định giống như trên.

Bao thuở phát tài? Khán bao thuở (thời đại nhật) Thiên can hóa lộc nhập cung tài bạch, cung mệnh, huynh đệ cung, cung điền trạch đều biểu tài vận hảo, có tài phát, có thu hoạch. Đương phi hóa lộc nhập cung vị biến thành lưu nguyệt tài bạch, tức lưu nguyệt tài bạch và lưu niên phi hóa lộc nhập cung vị đồng cung thì, giá một tháng tối kiếm tiền. Phi hóa lộc nhập cung vị biến thành lưu nguyệt mệnh quan tài điền chờ cung thì cũng biểu có tài lợi. Còn có thể lưu nguyệt hóa lộc nhập cung vị khán, hóa lộc nhập nguyên mệnh quan tài điền cung, đều chủ tiến tài. Phát tài con số, dụng hóa lộc rơi cung địa chi sổ định.

Có thể không thủ được tài, thì khán cung điền trạch tinh tình cập Tứ Hóa.

Luận đoán cửa hàng sinh ý và chuyển nhượng làm sao?

( 1), cửa hàng vị trí, kinh doanh hạng mục lựa chọn như thế nào? Dĩ cung tật ách địa chi phương vị định vị đưa, dĩ hóa lộc tinh rơi cung tinh tình biểu ý luận kinh doanh hạng mục, dĩ hóa lộc tinh ở chỗ cung địa chi phương vị là vượng tài phương, hoặc dùng võ khúc, Thiên phủ, lộc tồn ở chỗ quan chi là vượng tài phương vị.

( 2), cửa hàng có khả năng bao nhiêu năm tháng? Một năm kia hoặc nguyệt Thiên can Hóa kị nhập phụ tật tuyến hoặc nhập tử nữ xung cung điền trạch, thì biểu thị không ra cái tiệm này. Cũng có thể từ kiếm tiền độ lớn của góc lai phân tích, đương tài vận soa thì liền có thể năng lực không làm nổi.

( 3), khai trương lúc khả năng phát sinh chuyện gì? Dĩ lưu niên Thiên can và lưu nguyệt Thiên can Tứ Hóa tinh rơi cung lai phán đoán tài vận thật là tốt phôi. Hóa tam cát nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến thì tài vận hảo, Hóa kị nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến chủ tài vận soa, Hóa kị xung tật ách và điền trạch phải nhốt môn hoặc đóng cửa.

( 4), cửa hàng phô chuyển nhượng làm sao khán? Thời đại Thiên can hóa tam cát nhập phụ tật tuyến hoặc huynh giao hữu tuyến chủ tài vận hoàn hảo, không cần chuyển nhượng; nhược thời đại Hóa kị xung cung tật ách, cung điền trạch thì biểu thị yếu chuyển nhượng.

( 5), lai tô nhân có thể không ra đắt hoặc ép giá? Dĩ nô bộc cung là lai tô nhân, nô bộc can cung hóa lộc nhập mệnh, tài cung thì đối phương ra đắt; Hóa kị xung tài, điền cung hoặc nhập cung thiên di thì biểu thị đối phương ra giá thấp.

( 6), làm sao khán có thể không thành giao? Dĩ phụ tật tuyến hoặc văn xương sao Văn Khúc rơi cung đến xem, nhược bị thời đại nhật Hóa kị lai xung thì thành giao không được.

Luận đoán mua xe làm sao định cung? Dĩ cung phụ mẫu là dụng thần, dĩ tinh tình cập Tứ Hóa luận kỳ thật xấu, tinh diệu phản ánh cụ thể bộ kiện, ví dụ như thiên cơ là bánh xe, điện cơ, động cơ chờ.

Vấn một năm kia chứng khoáng hảo? Dĩ thiên lương tinh rơi quan làm gốc quan, khán kỳ khí số vị (tức thiên lương tinh rơi cung cung Quan lộc) hóa lộc ở ở đâu cung, lưu niên đi tới đầy đủ cung đối cung tình hình đặc biệt lúc ấy ngại tiền. Ví dụ như, thiên lương là sự nghiệp can cung giáp khiến cho liêm trinh hóa lộc nhập dậu cung, như vậy sẽ ở mão năm kiếm cổ phiếu tiền. Ở đâu can cung Hóa kị xung văn khúc của tài bạch, lưu niên đi tới đầy đủ cung đối cung, cổ phiếu yếu khuy.

◆ 10, lục thân dự đoán

Tử vi đẩu số dự đoán huynh đệ một sổ, dụng một thân mệnh bàn huynh đệ cung lai luận đoán, thường thường không chính xác hơn, đây là bởi vì không có lo lắng thời không biến hóa, gần từ mặt ngoài nhìn vấn đề, nếu có thể dụng hoạt bàn tiến hành dự đoán thì chuẩn xác tỷ số hội cao ta. Đồng dạng, dụng tử vi đẩu số dự đoán lục thân cầm tinh, dĩ lục thân cung Thiên can khứ Tứ Hóa, lục thân cầm tinh ở Hóa kị ở chỗ cung vị tam phương tứ chính cung, nhưng nếu dụng một thân bản mệnh bàn dự đoán thì, chuẩn xác tỷ số không cao, nếu như ứng dụng vu hoạt bàn (tức yêu cầu luận đoán nhân có yêu cầu luận đoán lục thân cầm tinh ý đồ thì khởi ra bàn hoặc dụng ngẫu nhiên pháp định yêu cầu luận đoán người cung mệnh pháp), thì chuẩn xác tỷ số sẽ rất cao, hơn nữa thường thường ngay Hóa kị chỗ ở trong cung.

“Thiên cơ vì huynh đệ chủ”, phán đoán huynh đệ một sổ bí quyết ở nơi này sáu tự ở giữa. Cụ thể phương pháp:

( 1), án yêu cầu luận đoán thời gian khởi bàn hoặc dụng ngẫu nhiên khởi bàn lưu thời bàn, định ra yêu cầu luận đoán người cung mệnh;

( 2), tòng mệnh cung nghịch đếm tới thiên cơ tinh ở chỗ cung vị chỉ;

( 3), sổ quá cung vị tổng số hay huynh đệ tỷ muội nhân số của (sổ trôi qua trong cung vị  phải có ngoại hạng chủ tinh tài đoán, vô chủ tinh không tính toán gì hết).

Ví dụ như (Lan lão sư của lệ); 1999 năm hai tháng sơ ngũ nhật giờ hợi, nào đó tiên sinh yêu cầu luận đoán, khởi ra tử vi bàn, kỳ cung mệnh ở dậu, vũ khúc thất sát tọa thủ, thiên cơ tinh tại tí, mệnh bàn dần cung vô chủ tinh, từ dậu nghịch đếm tới tử cộng mười người cung vị, lo lắng đáo dần quan vô chủ tinh, cho nên huynh đệ tỷ muội cùng sở hữu chín. Thái tiên sinh trả lời phi thường chính xác, đón lại hỏi “Hiện tại huynh đệ mấy người?” ta nhìn một chút đồng hồ đeo tay, thời gian là 21: 53, án lưu phân định mệnh cung, Thái tiên sinh ở ta ra lệnh bàn vị cung, thiên cơ tinh ở tị, chẳng bao giờ nghịch đếm tới tị là ba cung: “Hiện tại huynh đệ mấy người” cộng sáu tự, tức dĩ kỷ can Tứ Hóa, kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị nhập dậu, từ dậu nghịch đếm tới vị cũng là ba cung vị, bởi vậy phán đoán: “Tam huynh đệ” . Quả nghiệm.

Thái tiên sinh lại hỏi: “Có thể hay không tính ra đứng hàng thứ?” cộng bảy chữ, dĩ canh can Tứ Hóa, canh khiến cho thiên đồng Hóa kị nhập sửu cung, chưa tới xấu cộng thất cung, bạn cố tri kỳ đứng hàng thứ đệ thất, trả lời đối; còn muốn, thiên cơ ở tị cung, nhược từ tị đáo xấu tài năm quan chức, nghĩ thầm có thể hay không có tứ người ca ca, đứng hàng thứ đệ ngũ, hơn nữa lưỡng người tỷ tỷ, tổng đứng hàng thứ đệ thất. Quả thế.

Cơ xương hỏa

Tốc luận đoán huynh đệ lệ âm đà

Cùng lương linh cự dương

Phán đoán nhanh huynh đệ bằng hữu lệ:

Dụng dự đoán sư bản thân mệnh bàn lai là yêu cầu luận đoán nhân dự đoán Kỳ huynh đệ bằng hữu tình huống. Yêu cầu luận đoán nhân tọa lạc mệnh bàn ngọ cung, ngọ cung là nguyên mệnh bàn huynh đệ cung, mệnh bàn như sau đồ:

Yêu cầu luận đoán người cung mệnh chính là ta (dự đoán người) huynh đệ cung, huynh đệ cung anh em bà con chuyện tình. Hiện huynh đệ trong cung có tam khỏa chủ tinh, cho nên phán đoán yêu cầu luận đoán nhân cùng sở hữu huynh đệ ba người (dĩ ngoại hạng chủ tinh là chuẩn); đối cung cho ta cung Nô bộc, cự môn kình dương làm ác diệu, là hai bất lương bằng hữu, cự môn là ám tinh, chủ tiểu nhân âm thầm phá rối, kình dương đồng cung lại càng không lợi.

Có người dĩ cung phu thê nạp âm sổ khán huynh đệ con số, nhân phu thê vì cha mẹ tử nữ; tỷ muội con số, dĩ cung Quan lộc nạp âm sổ khán; phùng hóa khoa gia 3, phùng lộc quyền số cộng, phùng Hóa kị số trừ. Có thể ở trên thực tế thử xem.

Cũng có thể cầu người tọa lạc cung là tân cung mệnh, nặng bố mười hai cung, tái mới mệnh bàn huynh đệ cung lai phân tích phán đoán suy luận.

Khán lục thân cầm tinh, dĩ lục thân can cung khứ Hóa kị, khán Hóa kị nhập ở đâu cung, đầy đủ cung địa chi cầm tinh tức là cai lục thân cầm tinh. Có lúc, cầm tinh sẽ ở Hóa kị cung tam phương tứ chính cung vị thượng. Nói chung, lục thân cầm tinh tất ở Hóa kị cung tam phương tứ chính cung nội hoặc lục hợp trong cung.

Yêu cầu luận đoán huynh đệ, tử nữ sự kiện, khán nhật thì can Hóa kị xung cung thuộc đệ mấy một huynh đệ tỷ muội hoặc đệ mấy vóc dáng nữ.

Nhi tử suy tính pháp: Dĩ cung tử nữ là trưởng tử, nghịch khứ đáo cung tài bạch là con thứ, cung tật ách là con trai thứ ba…

Nữ nhi suy tính pháp: Dĩ cung điền trạch là trưởng nữ, thuận đi tiếp theo cung là nhị nữ, tái thuận tiếp theo cung tam nữ… .

Khán tử tôn, dĩ cung tử nữ đi xuống thôi, cung tài bạch là cháu ruột, cung tật ách là tằng tôn.

Huynh đệ đứng hàng thứ, dĩ huynh đệ cung là lão đại, nghịch mấy hàng đi xuống phía dưới, như chính là lão đại, thì huynh đệ cung là Đại đệ, cung tử nữ là Nhị đệ, cung phu thê là tam đệ chờ. Tỷ muội thì từ cung phụ mẫu khởi lão đại, thuận số đứng hàng thứ xuống phía dưới.

Còn có thể lưu nhật can phi Tứ Hóa, khán lục thân tình huống trước mắt, phùng tam cát nhập chủ cát, phùng kị xung thì hung.

◆ 11, dự đoán tai bệnh

Khán tật bệnh tai ách dĩ cung tật ách là việc chính, kiêm khán cung mệnh; ra ngoài thì khán cung thiên di. Chiêm bệnh tối kỵ tật huynh điền cung động (tức phùng sát hoặc Hóa kị tinh xung thì động).

Cung tật ách chủ tinh bị chiếm đóng gia sát sao Hóa kỵ tụ hội, tất có bệnh tai. Phùng Hóa kị xung càng hung. Bệnh tình nặng nhẹ khán sát sao Hóa kỵ nhiều ít cập chế hóa tình huống mà định, sát tụ kiêm hữu khóc tang tinh, thì bệnh nặng nan dũ, cung mệnh vừa không được cát người thì không trừng trị; sát ít hoặc năng lực chế phục mà lại vô khóc tang tinh, thì bệnh dễ dũ. Lúc nào bệnh? Năm, nguyệt, nhật, thì can Hóa kị xung tật ách thời gian bệnh. Lưu niên (nguyệt) Hóa kị xung tật ách, đương lưu nguyệt (nhật) tật ách nhập nguyên cung tật ách bệnh truyền nhiễm nặng. Lưu niên (nguyệt) tật ách Hóa kị xung phu thê, lưu nguyệt (nhật) của cung phu thê nhập nguyên cung phu thê bệnh truyền nhiễm nặng.

Bệnh gì? Dĩ cung tật ách cung quẻ và trong cung tinh diệu ngũ hành thuộc tính mà định.

Bệnh bộ vị, có thể tinh diệu tính chất và hậu thiên nhiều chuyện lai định. Ví dụ như, tử vi tinh là đầu, cự môn là yết hầu, Thiên phủ là bụng chờ. Sau đó thiên nhiều chuyện lạc thư sổ mà nói, “Chở cửu lữ nhất, nhị tứ là kiên, tả tam hữu thất, lục bát là đủ”, ly mũ nồi bộ, khảm cung tại hạ bộ phận sinh dục, khôn, tốn cung trên vai bộ, chấn cung bên trái phúc hiếp bộ, đổi cung bên phải phúc hiếp bộ, càn, cấn cung ở đủ bộ.

Luận đoán tai ách, dĩ cung thiên di là việc chính đến xem, kiêm khán mệnh, tật cung. Trong cung có dương, đà, khốc, hư, thiên không, cướp, âm sát, Tang Môn, bạch hổ dễ sinh tai hoạ; nhược tái thiên cơ, cự môn, thiên mã chờ thông nhau tinh giao nhau, thì dễ có tai nạn xe cộ; nhược sẽ cùng vũ, sát, hình, dương chờ đấu võ tinh hội tụ, thì tại ngoại dễ thụ đánh giết thương tổn; nhược và hồng loan, Hàm trì, liêm trinh, tham lang, thiên diêu chờ đào hoa tinh giao nhau, là tình dục tai ương; và hồng loan, liêm trinh giao nhau, dễ có huyết quang tai ương. Thất sát kình dương bạch hổ, đối cung vũ khúc Hóa kị lai xung, tranh đấu, quan tòa, huyết quang, giết người; sát dương quan phù nhập thiên di, phạm hình, giáng âm; vũ khúc hội hỏa linh, nhân tài bị cướp, tài vụ tranh cãi; vũ khúc phùng dương kị, nhân tài cầm đao, gia bạch hổ chắc chắn hình thương; xương khúc đà vũ, đầu sông tự sát; liêm trinh ở tị cung gia hội Tứ Sát Hóa kị bạch hổ, chủ tàn tật, giải phẫu, hình tai; mão dậu cung thiên di phùng liêm phá khúc, gông xiềng kẻ tù tội; liêm sát xấu vị đồng cung, gia lục sát tinh, trên đường mai thi; liêm phá dương cư thiên di, chết vào ngoại đạo.

Lưu niên hóa lộc nhập điền trạch mà điền trạch tự Hóa kị, tật ách Hóa kị nhập quan lộc, phúc nhân trị hóa kỵ nhập quan lộc, cung tật ách Hóa kị nhập thiên di, tật ách Hóa kị nhập phụ mẫu, đều dễ có hung hiểm tử vong. Lưu Hóa kị xung bổn điền, lưu nguyệt cung điền trạch đi tới bổn điền, cai nguyệt hung hiểm. Lưu nguyệt Hóa kị xung bản mệnh, lưu nguyệt nhập bản mệnh cung thì cũng hung hiểm.

Làm sao tị nạn? Có thể bàn vãng thiên hỉ, hóa khoa (bao quát nguyên bàn hóa khoa, cung phúc đức hóa khoa) hoặc không vong phương vị khứ ở một thời gian ngắn; luận đoán ra có huyết quang tai ương người, có thể hiến cho điểm máu lai hóa giải.

Bác sĩ dĩ hóa khoa tinh là dụng thần. Hóa khoa nhập mệnh thân hoặc tật ách, chủ có lương y, hóa khoa rơi cung khắc cung tật ách người cũng chủ trị được. Trái lại hóa khoa không vào mệnh thân, tật ách hoặc bị cung tật ách khắc người, đều chủ nan y. Có thể đáo hóa khoa phương vị khứ tìm thầy thuốc.

Lúc nào hảo? Ở có thể cứu chữa dưới tình huống, phùng hóa khoa, thiên hỉ nguyệt, nhật, thì hảo.

Tìm thầy thuốc xem bệnh, dĩ lưu nhật can (tức xem bệnh cùng ngày Thiên can) hóa khoa sở nhập phương vị là quý nhân phương, có thể đáo cai phương vị nhìn bệnh; dĩ cai phương vị tương ứng nhiều chuyện, khán tìm dạng gì bác sĩ. Ví dụ như, hóa khoa nhập ngọ cung, ly quẻ, có thể đáo phía nam tìm thuộc mã trung niên nữ thầy thuốc khán.

◆ 12, dự đoán sự tình, tin tức chân giả

Dĩ cung phụ mẫu tinh tình phối hợp Tứ Hóa lai luận, cung phụ mẫu không được phùng hung tinh, thiên không tinh thì chính xác, có khoa quyền lộc thủ chiếu càng có lợi.

Sau có thể không có lợi, có thể không lĩnh đáo tiền? Cung phụ mẫu hoặc cung tật ách can hóa tam cát nhập cung tài bạch biểu thị có lợi, năng lực lĩnh đáo tiền, Hóa kị nhập cung tài bạch thì biểu thị bất lợi, lĩnh không được tiền.

◆ 13, khán hình tụng

Có hay không hình tai dĩ mệnh phụ cung là việc chính, kiêm khán cung Quan lộc. Có thể xem thêm chương thứ mười hai hữu quan chương và tiết.

Dễ có hình tai tổ hợp: ① thái dương Hóa kị hoặc lạc hãm cung hóa quyền tái phùng hình sát tinh, ② liêm trinh gia bạch hổ, ② hình tù giáp ấn (liêm gặp gỡ kình dương), ④ liêm trinh Hóa kị, ⑥ cự môn hội hỏa linh bạch hổ cập cự môn lạc hãm Hóa kị, ⑥ thất sát hội dương đà quan phù.

Luận đoán kiện tụng dĩ cung phụ mẫu là dụng thần, ở đâu cung Thiên can Hóa kị nhập phụ mẫu tức là nguyên nhân gây ra. Nô bộc cung là đối phương. Kết quả làm sao? Dĩ năm can Tứ Hóa, hóa tam cát nhập phụ tật tuyến thì đối tự mình có lợi, Hóa kị nhập phụ tật tuyến đối với mình bất lợi; hóa tam cát nhập nô bộc cung thì đối với đối phương có lợi, Hóa kị nhập nô bộc cung cực kỳ đối cung thì đối với đối phương bất lợi.

◆ 14, dự đoán mang thai

Nhược vấn sinh nam sinh nữ, có bao nhiêu loại phương pháp: ① thái dương rơi dương cung chủ sinh nam, rơi âm cung chủ sinh nữ; Thái âm rơi âm cung chủ sinh nữ, rơi dương cung chủ sinh nam (tử dần thìn ngọ thân thủ là dương cung, xấu mão tị mạt dậu hợi là âm cung);② hồng loan tinh tọa cung tử nữ đa sinh nữ, thiên hỉ tinh tọa cung tử nữ đa sinh nam;⑧ tử nữ quan phùng tử dương cơ liêm chờ tinh đa sinh nam, phùng phủ âm tham sát phá cự lương đa sinh nữ.

Khán tử nữ thật xấu, dĩ tử nữ quan tinh tình khán. Tử điền tuyến cát đa vô sát, nữ nhân tướng mạo hảo, hiếu thuận, tương lai thành công tựu; tử điền tuyến sát sao Hóa kỵ tụ, đa số không được cát, nữ nhân tướng mạo kém, bất hiếu, tương lai khó có thành tựu. Còn có thể cung tử nữ khí số vị (cung phụ mẫu) phi Tứ Hóa đến xem, hóa tam cát nhập tử nữ phụ tật tuyến và huynh giao hữu tuyến thì hảo, Hóa kị nhập đến đây nhị tuyến thì bất hảo.

Khán sinh sản tình huống, dĩ cung tử nữ cát thì cát, cung tử nữ hung thì bất lợi. Cung tử nữ phùng dương hình, khó sinh, khai đao mà sinh; phùng sát phá hình dương, nan nuôi. Cung tử nữ phùng Hóa kị, dễ có sanh non sự.

Khán sinh mẫu tình huống, phụ nữ có thai vốn có luận đoán dĩ cung mệnh là dụng thần, trượng phu lai luận đoán dĩ cung phu thê là dụng thần. Dụng thần cung phùng sát sao Hóa kỵ tụ, sinh mẫu bất lợi, phùng hình dương sát phá việt liêm hồng chờ tụ, dễ có khai đao hoặc máu chảy quá nhiều nguy hiểm; cung tử nữ vừa phùng hung thần tinh người, càng khai đao phá phúc sản triệu thị, nhược vừa phùng thiên không, cướp, chặn thiên không, tuần thiên không, khốc, hư chờ tử vong tinh tụ, thì có tử thai nguy hiểm.

Nhược vấn bao thuở sinh sản? Tử vi đẩu số ở phương diện này dự đoán kinh nghiệm rất ít, có thể từ phía dưới kỷ phương diện thí nghiệm: ① dĩ hồng loan tinh rơi cung địa chi định sinh ra nhật;② dĩ hồng loan tinh rơi cung thuận số đáo nữ nhân cung định nguyệt sổ hoặc nhật sổ;② nhượng yêu cầu luận đoán người báo một hoặc một tổ chữ số, yêu cầu ra đối ứng Thiên can (lớn hơn thập thì trừ dĩ thập, dĩ số dư yêu cầu Thiên can), dụng Thiên can phi Tứ Hóa, dĩ Hóa kị rơi cung thuận số đáo cung tử nữ được kỷ sổ là được định mấy tháng hoặc mấy ngày sổ, hoặc dĩ Hóa kị rơi cung địa chi định vì sản xuất nhật chi;④ dĩ cung tử nữ can phi Tứ Hóa, dĩ Hóa kị rơi cung định sinh sản nguyệt hoặc nhật sổ, hoặc dĩ Hóa kị rơi cung địa chi định vì sản xuất nhật chi.

◆ 15, dự đoán bác màu

Vé xổ số dãy số làm sao đoán? Để cầu luận đoán thời gian khởi bàn, tái dĩ cung phụ mẫu là dụng thần, cung phụ mẫu Thiên can sổ, địa chi sổ, can chi nạp âm sổ có thể phản ánh ra mở thưởng dãy số, đã ngoài thuật tam sổ tổ hợp thành dãy số. Ngoài ra, còn muốn tham khảo cung phụ mẫu tam phương can chi nạp âm sổ lai đúc kết.

Ví dụ như, người nào đó luận đoán nào đó nhật vé số từ thiện dãy số, cung phụ mẫu ất vị, cha mẹ cung tài bạch là tân mão, đối cung là tân sửu, cha mẹ cung Quan lộc là kỷ hợi. Thiên can ất là 2 sổ, địa chi vị là 8 sổ, đóng lại là 28; ất mạt nạp âm sổ là 4, có thể là 40; nạp âm gia Thiên can sổ là 42; đối cung xấu là 2 sổ, gia cung phụ mẫu Thiên can ất 2 sổ, đóng lại là 22; tài cung tân mão nạp âm sổ 3, và cung phụ mẫu Thiên can ất 2 sổ đóng lại là 23: Cung Quan lộc Thiên can kỷ 6 sổ, địa chi hợi 12 sổ, can chi tương gia được 18. Mở thưởng kết quả là:  22,  23,  28,  40,  42, đặc biệt mã số là 18.

Nói chung, mở thưởng dãy số sổ đa ở cung phụ mẫu cực kỳ tam phương tứ chính các cung Thiên can, địa chi, nạp âm con số bất đồng tổ khép lại. Về phần trung tâm và không trúng, đó là huyền cơ việc, nói trắng ra là hay người ta bản thân có hay không cái này phúc khí, có hay không thiên tài (tiền của phi nghĩa) vận vấn đề.

◆ 16, vận mệnh quốc gia hoặc khu vận thế đính luận đoán

Luận đoán vận mệnh quốc gia, dĩ đầu năm mùng một nhật buổi tối giờ tý khởi bàn tiến hành dự đoán, cũng có thể vấn sự thời gian khởi bàn dự đoán. Luận đoán khu hoặc đơn vị tình huống thì dĩ vấn luận đoán thời gian hoặc ngẫu nhiên khởi bàn.

( 1), mệnh bàn mười hai cung cơ bản biểu ý như sau:

Cung mệnh: Quốc gia quang vinh suy, nhân dân giàu có, xã hội an khang, thực lực của một nước vân vân huống; khu quang vinh suy tình huống.

Huynh đệ cung: Chính nghĩa, công lý; vậy láng giềng hoà thuận và tính hợp quần, chuyên chở, bưu điện thư từ qua lại, tin tức truyền bá, công cộng công ích sự nghiệp.

Cung phu thê: Thân nhân, sự hòa thuận; quốc tế gặp gỡ, nước ngoài sự nghiệp, tương đối hữu hảo láng giềng hoà thuận và tính hợp quần, ngoại giao sự vụ, khế ước, kế hoạch, chiến tranh, hậu cần, đời sống vật chất xoay ngang.

Cung tử nữ: Năng lực sáng tạo, phát triển năng lực, văn hóa giáo dục, thể dục, nhi đồng, tỉ lệ sinh đẻ.

Cung tài bạch; kinh tế tình hình, công thương nghiệp, ngân hàng, gởi ngân hàng lãi suất, hoàng kim, bạc, thị trường chứng khoán, chứng khoán.

Cung tật ách: Thu nhập từ thuế, thiên tai, bệnh truyền nhiễm, nghề bảo hiểm, trú ngoại đại diện, công cộng an toàn, vệ sinh công cộng, ngoại hối quản lý cập tỉ suất hối đoái.

Cung thiên di: Khách du lịch, thuyền vụ, vận tải, pháp luật, tôn giáo, triết học, đối ngoại phát triển, mở rộng năng lực.

Nô bộc cung: Công nhân, bảo hiểm lao động, xí nghiệp, quân đội, cảnh sát, trật tự, lao công pháp, phái tả phân tử.

Cung Quan lộc: Thống trị, đẩy mạnh; quốc gia hoặc địa phương người lãnh đạo, chấp chính đảng, chính phủ hình tượng, hoạt động chính trị.

Cung điền trạch: Đại địa, điền viên, non sông, khoáng sản, nông nghề chăn nuôi, kiến trúc nghiệp, sinh thái hoàn cảnh, đảng đối lập, phi chủ lưu phái, dân chủ nhân sĩ.

Cung phúc đức: Dân ý, tình cảm quần chúng, phúc lợi sự nghiệp, tinh thần hình thái ý thức, xã đoàn hoạt động, quốc hội, hội nghị, địa phương chính phủ, hành chính công tác, tuyển cử công tác.

Cung phụ mẫu: Từ thiện sự nghiệp, hình pháp, chế độ, đặc xá, cơ quan từ thiện, công lập y viện, bí mật liên hợp, miếu quan, giúp nạn thiên tai, trợ cấp, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật.

( 2), cụ thể phân tích

Dĩ cung mệnh khán sắp tới toàn quốc hoặc địa khu tổng thể tình huống, nhược phùng ngôi sao may mắn cát cách, vô sát phá tan, tam phương tứ chính cát chúng củng phù, thì thái bình thịnh thế, nhân dân an khang, dân giàu nước mạnh; nhược phùng hung tinh hung cách, tam phương tứ thủ phạm sát tụ thấu, thì nước thà bằng nhật, khu bất an. Dĩ mệnh bàn mười hai cung tinh diệu tình huống xem thêm kể trên mười hai cung biểu ý tiến hành các phương diện phân tích phán đoán suy luận.

Còn có thể tử vi tinh rơi cung đích tình huống khán quốc gia hoặc khu thủ lĩnh đích tình huống, nhược phùng tả hữu cát chúng hội chiếu, vô sát phá tan, thì minh quân được lương thần phụ tá, quốc gia hoặc khu tự nhiên có hi vọng; trái lại, nếu không có tả hữu ngôi sao may mắn mà phùng hung thần tụ thấu, thì lĩnh đạo bất lực, gian thần giữa đường, tiểu nhân đắc chí.

Còn có thể các can cung phi Tứ Hóa, dĩ Tứ Hóa tinh tiến hành phân tích phán đoán suy luận các phương diện tình huống. Ví dụ như, dĩ cung Quan lộc hoặc tử vi can cung hóa lộc nhập cung khán người lãnh đạo sắp tới đặc biệt quan tâm cùng lúc, tương đáo nhất phương thị sát. Nhược hóa lộc nhập nô bộc, thì năm nay người lãnh đạo tương quan tâm dân chúng khó khăn; nhược hóa lộc nhập thân, dậu cung, thì người lãnh đạo tương đáo phương tây thị sát, các loại.

Dĩ thiên tướng rơi cung khán tổng lý hoặc phó chức người lãnh đạo, nhược phùng ngôi sao may mắn cát cách, thì là trung lương người; nhược phùng hung tinh hung cách, thì là bất trung người bất nghĩa, bất năng phụ tá lãnh đạo chủ yếu nhân.

Dùng võ khúc là chưởng quản việc quân cơ, tài vụ, kinh tế quyền to quan viên.

Liêm trinh là chưởng quản nhân sự, tư pháp quyền to quan viên.

Thất sát phá quân là chiến tướng, phùng cát tụ thì thái bình; phùng dương đà hung thần tụ, Hóa kị xung chiếu, sẽ có náo động, chiến tranh. Đeo sao cũng là chiến tướng, phùng Hóa kị xung động cũng chủ động loạn.

Luận đoán thiên tai, có thể mười hai địa chi cung khán khắp nơi vị tình huống. Phùng liêm, tham, sát, dương, hỏa, linh, thiên không, cướp, kị, âm sát chờ tụ hội của phương, tương có hoả hoạn, nạn hạn hán, địa chấn chờ tai hoạ.

Phùng phỉ liêm, thiên không, Địa kiếp, phượng các, hồng loan, phá quân, đại hao, Hóa kị chờ hung tinh tụ hội của phương, sẽ có nạn sâu bệnh, bệnh truyền nhiễm, thất thu.

Phùng âm, tham, long trì, cướp, kị, khốc, hư, phá, đại hao chờ hung tinh tụ hội của phương, sẽ có thủy tai, thất thu.

Phùng dương, đà, kiếp sát, thiên hình, Địa kiếp, cự môn, đại hao, thất sát, phá quân, Hóa kị chờ hung tinh tụ hội của phương, sẽ có phân loạn tranh đấu, đạo tặc.

Phùng cự môn, đà la, thiên cơ, thiên không, thiên mã, Địa kiếp, thiên hình, âm sát, phi liêm, hỏa, linh chờ hung tinh tụ hội của phương, sẽ có tai nạn giao thông nhiều lần.

Từ tinh tình khán, tham lang tinh đại diện thiên tai, bão, dông tố, thủy tai, nạn hạn hán, bệnh độc, động vật. Thất sát tinh đại diện địa thay đổi, địa chấn, hỏa sơn bạo phát, núi lở địa hãm. Phá quân người đại biểu họa, chiến tranh, bạo tạc, sát hại, ôn dịch, hủy diệt.

Giống nhau, luận đoán khí trời thiên thời tình huống dĩ cung phụ mẫu là dụng thần, luận đoán quan viên dĩ cung lộc quan là dụng thần, luận đoán bệnh tai bệnh truyền nhiễm dĩ cung tật ách là dụng thần chờ.

◆ 17, dự đoán xuất hành

Dĩ vấn sự thời gian khởi bàn, mệnh hóa kỵ nhập thiên chủ xuất hành, gia hội mã tinh càng. Nguyên nhân gì động? Tựu khán nhất can cung sứ mệnh cung Hóa kị, nguyên nhân hay đầy đủ cung tên gọi. Ví dụ như cung Quan lộc can sứ mệnh cung Hóa kị, nhân sự nghiệp nhi động.

Nhược hỏi ra đi cát hung, dĩ xuất hành thời gian khởi bàn, dĩ cung thiên di là dụng thần, nhược biết cụ thể xuất hành phương vị, cũng có thể sở đáo của mới là dụng thần. Dĩ dụng thần cung tinh tình khán thuận lợi hay không, dụng thần cung có ngôi sao may mắn cát cách, vô sát phá tan, thì tất nhiên mỹ hảo trôi chảy; nhược phùng sát sao Hóa kỵ tụ thấu, thì không được cát, xuất hành bất lợi; dụng thần cung sát tụ, đối cung Hóa kị xung động càng hung. Lại có thể dụng cung thiên di phi Tứ Hóa, hóa tam cát nhập mệnh tài quan phúc chờ cung thì cát, Hóa kị nhập thì hung.

Dụng thần cung phùng đại hung, hung họa của cách cục, cung mệnh vừa không được cát người, không nên ở nơi này canh giờ xuất hành, ứng với sửa canh giờ xuất hành; nhược thời gian kỷ định, phi xuất hành bất khả thì, có thể tiên hướng tử vi bàn thượng cát lợi phương vị, hoặc thiên hỉ tinh ở chỗ phương vị, hoặc hóa khoa tinh ở chỗ phương vị đi, sau đó sẽ đi đường vòng đáo muốn đi phương vị.

Nếu như thời gian, phương vị, đi đường vòng cũng không thể thay đổi, vậy không thể làm gì khác hơn là nghe theo mệnh trời, số phận hảo người cũng có thể bình an vô sự.

Cung thiên di hoặc sở đáo của phương phùng cự, mã, dương, đà, cơ, thiên không, cướp, hình, khôi, khốc, hư, kị, âm sát, phá toái chờ hung tinh tụ hội, xuất ngoại cẩn thận tai nạn xe cộ. Nhược phùng vũ, sát, phá, liêm, chờ nổi giận tinh và hình, hỏa, linh, dương, đà, cự, âm sát chờ thị phi thương tổn tinh tụ hội, dễ có phân tranh thị phi, rủi ro, lại thêm hội khốc, hư, không kiếp, chặn thiên không, phá toái, thiên khôi chờ tử vong tinh, thì có thương tích vong nguy hiểm. Nhược phùng sát kị và đào hoa tinh tụ hội, cẩn thận nhân tình dục gây.

Mù mịt người, nhược cung thiên di phùng sát, âm, thiên không, cướp, khôi, phá toái, âm sát, khốc, hư, dương, hỏa, kị, dương cự (đồng cung) chờ tinh tụ hội, dễ phát sinh tai nạn trên không, không đi tuyệt vời.

Tọa thuyền người, cung thiên di phùng cơ, âm, cự, khôi, thiên không, cướp, khốc, hư, kị, âm sát, chặn thiên không, long trì, Tứ Sát chờ tinh tụ hội, dễ có chìm thuyền sự cố, không đi tuyệt vời.

Thiên di quan phùng ngôi sao may mắn gia khốc hư, mẹ goá con côi, xuất ngoại không có gì đáng ngại, chỉ có phiền não, cô độc mà thôi. Phùng mẹ goá con côi cũng biểu thị vì mình đơn độc xuất hành, hoặc người đồng hành ít mà không năng lực hòa hợp. Nhược hỏi ra đi mưu sự thuận lợi phủ? Thì dĩ xuất hành tính toán chuyện cụ thể thủ dụng thần cung, ví dụ như xuất hành cầu tài, dĩ cung tài bạch là dụng thần, phùng ngôi sao may mắn tụ, như vũ, phủ, hỏa tham, linh tham, lộc mã mà vô sát phá tan, thì cầu tài thuận lợi, phùng phú quý cách cục canh hay; nhược phùng sát tụ, nhất là không kiếp kị, thì không lợi, lao mà vô công. Nhược xuất hành làm công sự, dĩ sự nghiệp cung là dụng thần, phùng ngôi sao may mắn tụ, như tử, dương, tả, hữu, xương, khúc, tướng, vô sát phá tan, thì làm việc trôi chảy; nhược phùng sát tụ, thì làm việc cản trở bất lợi.

Bao thuở xuất hành? Có thể nhật thì (thời gian dài người dụng nguyệt) Thiên can Hóa kị xung cung thiên di thời gian đi.

Bao thuở trở về? Có thể nhật thì (thời gian dài người dụng thời đại) Thiên can Hóa kị nhập cung điền trạch thời gian Về đến nhà.

Xuất ngoại di dân khán cung điền trạch, cát thì thuận lợi, hung thì bất lợi. Sai ai ra trình diện Sát Phá Lang cơ mã chờ tinh, có hướng đi. Nhưng nếu vấn di dân trả lại phủ? Thì khán cung điền trạch phùng phá trái lại chủ vĩnh cửu di dân, cung điền trạch không gặp phá mà sai ai ra trình diện lộc, tắc khứ liễu còn có thể trở về.

◆ 18, hình sự án kiện dự đoán

Chương thứ mười hai trung tâm tai hoạ dự đoán là một nhân tai hoạ dự đoán, kỳ phân tích phán đoán phương pháp cũng áp dụng vu sống luận đoán.

Hình sự án kiện dự đoán, dĩ phát sinh án kiện thời gian khởi bàn, cũng có thể báo án thời gian hoặc vấn sự thời gian khởi bàn. Dĩ cung mệnh làm căn bản vu án, dĩ cung điền trạch là xảy ra án hiện trường chu vi tình huống, dĩ cung Quan lộc hoặc thiên khôi tinh là công an cảnh sát, dĩ nô bộc cung hoặc thiên hình tinh là nghi phạm, mất trộm án dĩ cự môn là tội phạm, dĩ cự môn rơi cung là tội phạm đào giấu chỗ. (chú: Ở cá nhân tai hoạ dự đoán trung tâm, dĩ thiên khôi là câu hồn quỷ tốt khán, ở hình sự án kiện trung tâm thì dĩ thiên khôi là công an nhân viên).

Vừa dĩ nhật thì can rơi cung là tội phạm, cung chi tương ứng phương vị là lúc nào tới phương, Hóa kị cung địa chi mới là kỳ tối hậu chỗ đi của phương.

Có thể không phá án? Thiên khôi tinh rơi cung sinh vượng, ngôi sao may mắn tụ, khắc thiên hình tinh rơi cung, nói rõ công an nhân viên đắc lực, có thể phá án; nhược thiên khôi rơi cung suy chết hết, hung tinh tụ, sanh thiên hình rơi cung hoặc thiên hình rơi cung khắc chế, thì khó phá án, cho dù phá án cũng có thương vong; thiên hình rơi cung sinh vượng, ngôi sao may mắn tụ, khắc thiên khôi rơi quan, thì khó phá án; thiên hình rơi cung suy chết hết, bị thiên khôi rơi cung khắc, hoặc cùng trời khôi đồng cung, hung tinh tụ, thì dễ phá án; thiên hình phùng thiên hỉ, giải thần, thiên không, chặn thiên không, tuần thiên không, hoặc xung sai ai ra trình diện cự môn, sẽ không thiên khôi, nói rõ tội phạm đã đào giấu, tạm thời khó phá án, đãi ra thiên không, thiên khôi vượng tướng, thiên hình suy tuyệt là lúc mới có thể phá án. Vừa, cung Quan lộc cát mà nô bộc cung hung dễ phá, cung Quan lộc hung mà nô bộc cung cát người khó phá.

Cũng có thể nhật thì can rơi cung tinh tình khán, phùng cát thì tạm thời khó phá, phùng hung thì dễ phá, phùng hóa cát cũng khó phá, phùng Hóa kị thủ chiếu thì dễ phá án.

( 1), giết người

Mệnh thiên tuyến phùng nổi giận tinh + thị phi tinh + thương tổn tinh + Tang Môn tinh hội tụ, là tranh đấu giết người án (sai ai ra trình diện sát, dương, hình, việt, vũ chờ có tranh đấu triệu thị); gia lộc tồn hoặc cung tài bạch sai ai ra trình diện dương, hình, tham, thiên không, cướp, đại hao chờ tinh là nhân tài tranh đấu sát nhân hoặc cướp đoạt vụ án giết người; gia đào hoa tinh là nhân tình dục tranh đấu vụ án giết người.

Mệnh thiên tuyến phùng thị phi tinh + thương tổn tinh + tử vong tinh + đào hoa tinh hội tụ, là tình dục tranh cãi hoặc cưỡng gian vụ án giết người.

( 2), mất trộm án

Cung mệnh cập cung tài bạch phùng cự, tham, cướp, hình, phá, việt, âm sát chờ tinh tụ hội, là mất trộm án.

Tổn thất vật phẩm gì? Xem thêm chương thứ mười hai thứ mười hai tiết. Có thể không tìm về, xem thêm vật bị mất nhất tiết.

◆ 19, dự đoán cuộc thi

Để cầu luận đoán thời gian khởi bàn, tái để cầu luận đoán người cùng cuộc thi nhân quan hệ giữa thủ dụng thần, ví dụ như tự kiểm tra dĩ cung mệnh là dụng thần, phụ mẫu vấn luận đoán tử nữ thì dĩ cung tử nữ là dụng thần, huynh đệ tới hỏi luận đoán thì dĩ huynh đệ cung là dụng thần.

Dĩ dụng thần cung tinh tình khán kỳ nhân vận thế cập tri thức cao thấp. Dụng thần cung phùng xương khúc khôi việt phủ cơ khoa hội tụ người, đại lợi cuộc thi; phùng Tứ Sát không kiếp, chặn thiên không, tuần thiên không, phá toái, khốc hư chờ tinh hội tụ, bất lợi cuộc thi.

Còn có thể dụng thần can cung hoặc lưu niên can phi Tứ Hóa, hóa tam cát nhập dụng thần cung phụ tật tuyến người, có thể thi trung tâm, trong đó hóa lộc là cao phân trúng tuyển, dễ dàng lai; quyền nhập có chút khẩn trương, thành tích thứ đẳng, nhưng trúng tuyển không thành vấn đề; khoa nhập còn lại là được bình quyển lão sư tán thưởng hoặc quý nhân bang trợ, cũng có thể trúng tuyển; Hóa kị nhập phụ tật tuyến thì tất bất năng trúng tuyển.

Luận đoán cuộc thi tình huống, nhân cung phụ mẫu là công văn cung, cho nên ứng với dĩ dụng thần của phụ mẫu cung đến xem cuộc thi tình huống thực tế, từ rơi cung tinh tình cập Tứ Hóa lai phán đoán thành tích đẳng cấp. Ví dụ như, cung phụ mẫu phùng xương khúc tả hữu lộc quyền khoa chờ khoa thi ngôi sao may mắn, vô sát phá tan, thành tích có tốt đẹp; nếu không có kể trên ngôi sao may mắn mà phùng không kiếp, chặn thiên không, tuần thiên không, phá toái, khốc hư, Hóa kị chờ tinh tụ hội, thì thành tích cuộc thi bất hảo. Phụ mẫu phùng hóa lộc, đề mục hiển cạn minh bạch, thi rất nhẹ nhàng, thành tích tốt nhất; phùng hóa quyền thì đề mục sảo sâu, thi khẩn trương, thành tích sảo thứ; phùng hóa khoa cũng có thể thuận lợi; phùng Hóa kị thì đề mục sâu mà không hiểu, thi rất cật lực, thành tích rất kém cỏi. Cụ thể điểm, có thể từ cung phụ mẫu Thiên can địa chi nạp âm sổ cập can chi sổ lai tính toán. Ví dụ như, quan phụ mẫu là giáp thủ, nạp âm là hỏa 6 sổ, giáp 1 sổ, thủ 11 sổ, nhược thành tích ưu người có thể là 96 hoặc 91 phân. Tốt đẹp chính là có thể là 86 hoặc 81 phân, giống nhau là 61 tới 76, loại kém có thể là 61 hoặc 56 hoặc 51 phân chờ.

Tứ Hóa pháp dĩ cung Quan lộc Tứ Hóa có hay không nhập phụ tật tuyến (cung phụ mẫu là việc chính) đến xem, hóa tam cát nhập phụ tật tuyến chủ chỉ số thông minh cao, Hóa kị nhập phụ tật tuyến thì chỉ số thông minh thấp. Hóa lộc nhập phụ mẫu chủ quang minh, thông minh cơ linh, phản ứng khoái, đọc sách cuộc thi hảo, lộc + khoa rất tốt, thành tích cao, lộc + quyền không chỉ thành tích tốt, mà lại thích hợp tham chánh làm quan. Hóa quyền nhập phụ mẫu là có thể can, chăm chú ra sức học hành, đọc sách cuộc thi cũng tốt, dụng công thì danh liệt tiền mâu; quyền + khoa, cần công mới có thể có thành tích tốt. Hóa khoa nhập phụ mẫu là đọc sách bình thường, thành tích lớp giữa; Hóa kị nhập phụ mẫu hoặc xung phụ mẫu thì không phải vậy đọc sách mệnh, thành tích bất hảo, nhược tam cát nhập phụ mẫu mà Hóa kị cũng nhập phụ mẫu hoặc xung phụ mẫu, cũng bất lợi. Cung phụ mẫu tự Hóa kị, không chịu cố gắng đọc sách. Quan lộc hóa lộc nhập thiên di, ngoại tại thông minh, lại không chịu cố gắng. Hóa lộc mà tự Hóa kị, mặc dù thông minh, nhưng không chịu đọc sách.

◆ 20, sai vật

Người nào đó cầm trong tay nhất món khác vấn ra sao vật? Loại này dự đoán yêu cầu rất nhanh trả lời, nên dụng vô vi điểm cung pháp. Có thể cung phụ mẫu là dụng thần, dĩ rơi cung tinh tình biểu ý và nhiều chuyện tượng ý lai suy đoán. Cũng có thể cung phụ mẫu Hóa kị rơi cung tinh tình biểu ý lai suy đoán.

◆ 21, luận đoán thượng cấp nhân viên kiểm tra bao thuở tới kiểm tra?

Dự đoán thượng cấp đơn vị hoặc công thương nhân viên quản lý bao thuở hội tới kiểm tra? Dĩ nhật thì can phi Tứ Hóa, Hóa kị nhập phụ tật tuyến nhật thì lai.

◆ 22, khán kết phường

Kết phường hảo phủ: Cung Nô bộc Tứ Hóa tam cát nhập ta tam phương, cát. Cung Nô bộc Hóa kị xung bản mệnh, bất khả kết phường. Cung tử nữ Hóa kị xung bản mệnh, không thể làm cổ đông. Cung Nô bộc vượng thì có thể, suy bất khả kết phường. Cung tử nữ Hóa kị xung cung Nô bộc, bất khả kết phường.

Cung tử nữ Hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách, bất khả kết phường. Cung tử nữ Hóa kị nhập bản mệnh tam phương, tam cát hội chiếu ta tam phương, kết phường đại cát. Cung tử nữ hóa lộc, Hóa kị đều nhập cung Nô bộc, bất khả kết phường. Cung tử nữ Hóa kị nhập cung Nô bộc, kết phường thì, đối với bằng hữu so sánh có lợi. Huynh đệ cung Hóa kị nhập cung mệnh tam phương, không thích hợp kết phường sự nghiệp, không thích hợp vay tiền cấp bằng hữu.

Để cầu luận đoán người nô bộc cung là dụng thần. Tiên xem xét yêu cầu luận đoán người nô bộc cung, thị kỳ tinh tình có hay không may mắn mà định, cát mà vô sát thì có thể hợp, ác sát tụ thì không thể nào hợp. Cung phụ mẫu phùng Hóa kị, cũng không nên kết phường.

Dĩ cung tử nữ phi Tứ Hóa khán có thể không hợp đã thành? Hóa tam cát nhập cung phụ mẫu sẽ thành, Hóa kị nhập xung phải không.

Lưu niên can hóa tam cát nhập cung tử nữ năm nội sẽ thành, Hóa kị nhập xung phải không. Hóa kị nhập cung phụ mẫu, chỉ thị phi khá nhiều, công văn trên có phiền phức, bất khả cùng người ký hợp đồng kết phường cập cùng người người bảo đảm, hảo tâm không có hảo báo.

Khán phía đối tác có hay không có thành ý? Dĩ nô bộc cung Thiên can phi Tứ Hóa đến xem, hóa lộc nhập mệnh huynh, biểu thị có thành ý, Hóa kị nhập mệnh huynh thì không thành ý.

Khán phía đối tác có hay không có thực lực? Để cầu luận đoán nhân nô bộc cung tinh tình cách cục đến xem, phùng ngôi sao may mắn cát cách thì có thực lực, phùng hung tinh hung cách thì không thực lực, không thích hợp cùng với kết phường.

Cung phụ mẫu hóa quyền nhập cung mệnh, bản thân dĩ kỹ thuật nhập bọn, không cần bỏ tiền. Cung tài bạch hóa quyền nhập cung mệnh, bản thân dĩ kỹ thuật nhập bọn, không cần bỏ tiền. Cung tài bạch hóa khoa nhập cung mệnh, cũng dĩ kỹ thuật nhập bọn, nhưng phải ra khỏi chút ít tiền. Cung tài bạch hóa lộc nhập mệnh, bỏ tiền đa; hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, ra tối đa tiền, và cổ đông ra đồng dạng tiền tài.

Phía đối tác sổ, khán cung Nô bộc ngũ hành cục sổ, thủy cục hai người, mộc cục ba người chờ.

Kết phường tài chính ngạch, khán cung phụ mẫu ngũ hành cục sổ hoặc địa chi số thứ tự.

Kinh doanh hạng mục, dĩ cung tài bạch Tứ Hóa nhập tài tật điền quan (án trình tự trước sau khán) chờ cung tinh tình kiên quyết thi hành nghiệp.

Cung Nô bộc cung tài bạch ngũ hành cục sổ, khán yếu bao nhiêu tiền hợp tác.

Phùng lưu niên Hóa kị xung cung tử nữ, dễ giải tán.

◆ 23, cảo tiêu thụ bên ngoài nhận định

Để cầu luận đoán người cung thiên di tinh tình cát hung đến xem, cát thì có lợi, hung thì bất lợi. Nhược Hóa kị nhập kỳ phụ tật tuyến, biểu có công văn thượng phiền phức, bất khả cùng người ký hợp đồng.

Tiêu thụ bên ngoài lợi nhuận làm sao, kiếm không được kiếm tiền? Khán kỳ cung phụ mẫu hóa lộc có hay không nhập mệnh huynh tài điền, có thì có lợi kiếm. Vô thì bình quá, phùng kị xung những … này cung vị thì lỗ vốn, lộc kị đồng cung hoặc đối chiếu càng hung.

Nếu có lợi nhuận, kiếm bao nhiêu tiền vậy? Dĩ phi hóa lộc nhập cung địa chi sổ đến xem.

Thiên di phùng kị xung, năm nay tiêu thụ bên ngoài bất hảo; kị xung nữ, không có đơn đặt hàng.

◆ 24, dự đoán vay tiền, đòi nợ

Dự đoán vay tiền:

Đẩy dời đi yêu cầu luận đoán người cung mệnh, nặng bố mười hai cung, tái dĩ mười hai cung phân bát phương (quẻ) vị.

Lưu nhật can hóa khoa sở rơi cung vị là quý nhân phương, thử nghĩ cai mới có cái nào bằng hữu là quý nhân, tức hướng hắn tá, sẽ thành.

Vay tiền cần hóa lộc, vô lộc dụng khoa, vô khoa dụng khôi việt (dĩ lưu nhật can tra ra), hóa quyền một có ý tứ. Lộc là tình, nhược một thân cung Nô bộc hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu đối với ta hữu tình, rất thích ý cho ta mượn. Hóa lộc nhập mệnh tài điền đều có thể tá.

Vay tiền cũng có thể tìm thiên hình tinh, nhìn bầu trời hình ở lưu nhật cái gì cung vị, nếu vì lưu nhật huynh đệ cung, có thể tìm huynh đệ tá; ở cung tử nữ có thể tìm vãn bối hoặc nhạc mẫu tá; ở cung phụ mẫu có thể tìm trưởng bối, thủ trưởng tá.

Dự đoán đòi tiền:

Đẩy dời đi yêu cầu luận đoán người mệnh bàn, lưu nhật của phụ mẫu cung hóa lộc nhập mệnh, có thể thuận lợi; hóa khoa nhập mệnh, hảo nói thương lượng có thể chiếm được; hóa quyền nhập, ác kiểm tương hướng, không nhất định năng lực chiếm được; Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, không chiếm được. Phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh, theo giai đoạn phó quay về, không được thuận.

Cũng có thể khán lưu nhật cung thiên di ngôi sao, là na nhất can cung khiến cho của hóa quyền, ngay đầy đủ cung canh giờ khứ đòi.

◆ 25, dự đoán tuyển cử, thi đua, bình xét

Luận đoán bản thân có thể không tuyển cử thượng? Đẩy dời đi yêu cầu luận đoán người mệnh bàn, cung Quan lộc can hóa tam cát nhập phụ tật tuyến, biểu có công danh, có thể được tuyển.

Phụ tật tuyến là công văn tuyến, và công danh hữu quan, là lên chức, tấn chức, thăng hoa, là án bộ tựu ban có được, cũng chủ đọc sách, cuộc thi, xin độc quyền, xin di dân cũng rất thuận lợi.

Tam cát nhập cung phụ mẫu là có phân biệt, phi hóa lộc nhập là cao phiếu được tuyển, dễ dàng lai; quyền nhập phải cố gắng tranh thủ, nhưng khi chọn không thành vấn đề; khoa nhập là quý nhân tinh, thỉnh cầu mọi người bang trợ, xong nhân gia đồng tình.

Hóa kị nhập phụ tật tuyến thì không có trúng cử.

Đã ngoài là trong đảng tuyển cử, nếu vì đảng ngoại hoặc xí nghiệp tuyển cử, ứng với khán huynh giao hữu giao hữu tuyến, quan lộc hóa tam cát nhập huynh giao hữu tuyến có thể được tuyển, Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến thì không có làm chọn.

Nếu có nhiều nhân tranh cử, vấn người kia trúng tuyển (hoặc vấn vận động quán quân là ai)? Đẩy dời đi mệnh bàn hậu, tái dĩ mười hai cung phân bát phương (quẻ) vị, nhân số không nhiều lắm người, có thể ở gia hoặc hiện trường chỗ đứng tác mấy người này cung mệnh, tiên dĩ tinh tình khán, cư vượng nhất cát cung vị người kia trúng tuyển. Vừa dĩ dự đoán hoặc tuyển cử thì thì can phi Tứ Hóa, dĩ hóa tam cát nhập phụ tật tuyến khán, tiên khán có hay không phùng hóa lộc nhập người, có người trung tâm; vô hóa lộc nhập người, nhìn nữa có hay không hóa quyền nhập, có người trung tâm; vô hóa quyền nhập người, nhìn nữa có hay không hóa khoa nhập, có người trung tâm; lại không có hóa khoa nhập người, tái dĩ hóa tam cát nhập huynh giao hữu tuyến khán, nhận định giống như trên; phùng Hóa kị nhập người thì lạc tuyển.

Vừa pháp, bả tranh cử nhân tiến hành tùy ý đánh số, dĩ huynh đệ cung (lão sư chọn ưu tú học sinh dĩ cung tử nữ) là 1 hào cung mệnh, nghịch đếm tới cung phu thê là 2 hào cung mệnh, tái nghịch đếm tới cung tử nữ là 3 hào cung mệnh… , vẫn xếp hàng người cuối cùng chỉ (đối cho vận động viên, có thể trực tiếp dụng đánh số tác cung mệnh, lớn hơn 12 người trừ dĩ 12, thủ số dư tác cung mệnh), tái án kể trên phương pháp tiến hành đề cử.

Từ nhiều người trúng tuyển trung tâm vài người cũng đồng lý, chọn kỳ cung mệnh rơi cung tối cát hoặc phùng hóa lộc nhập phụ tật tuyến người là thứ nhất danh, rơi cung thứ cát hoặc phùng hóa quyền nhập phụ tật tuyến người là tên thứ hai, rơi cung lần thứ hai hoặc phùng hóa khoa nhập phụ tật tuyến người là tên thứ ba.

Vừa pháp, dĩ người nào đó cầm tinh rơi cung tinh diệu khán, tái dĩ kỳ năm sinh can phi Tứ Hóa khán, suy đoán phương pháp giống như trên.

Đơn vị kiểm tra bình xét đứng hàng thứ phương pháp giống như trên.

◆ 26, dự đoán ứng với kỳ vấn đề

Dự đoán ứng với kỳ, hay phán đoán sự phát sinh thời gian cụ thể, là dường như khó nắm giữ vấn đề, ở đây cận dành cho tham khảo.

Có thể mệnh bàn Hóa kị tinh rơi cung thuận số đáo dụng thần cung, được kỷ sổ tức định vì mấy tháng mấy ngày bao lâu. Còn có thể nhượng yêu cầu luận đoán nhân điểm số, chuyển hóa suốt ngày can, tái dĩ Thiên can phi Tứ Hóa, dĩ Hóa kị rơi cung thuận số đáo dụng thần cung vị, thấy kỷ sổ, tức là mấy tháng mấy ngày bao lâu. Cụ thể là nguyệt còn là nhật còn là thì, thì yếu linh hoạt chưởng cư, có thể căn cứ vấn luận đoán nhân vấn đề thời gian, vừa có thể căn cứ dụng thần rơi cung miếu vượng suy tuyệt, dụng thần cung và lưu niên lưu nguyệt lưu nhật lưu thời có hay không phùng trái lại ngâm (địa chi tương trùng), phục ngâm (địa chi tương đồng) để phán đoán ứng với kỳ tốc độ chừng. Giống nhau phục ngâm chủ mạn, trái lại ngâm chủ khoái; luận đoán chuyện xấu, phùng dụng thần cung vượng tướng (ngũ hành tướng sinh, tương đồng) nguyệt nhật thì thì ứng với kỳ mạn, phùng dụng thần cung suy tuyệt (tương khắc, nhụt chí, hao tổn khí) nguyệt nhật thì thì ứng với kỳ khoái; luận đoán chuyện tốt, phùng dụng thần quan vượng tướng nguyệt nhật thì thì khoái, phùng dụng thần cung suy tuyệt nguyệt nhật thì thì mạn.

Phía dưới là lan thiên thìn lão sư ví dụ: Đẩu số phán đoán nhanh ứng với kỳ phương pháp, dĩ Tứ Hóa và cung vị lai định ứng với kỳ.

Ví dụ như, mậu dần năm mười hai tháng hai mươi hai nhật 21: 29, bằng hữu vấn kỳ đồ đệ ở nơi nào? Án lưu phân pháp mạng của ta cung ở thìn, bằng hữu ở dậu cung, kỳ đệ tử ở ngọ cung, tử vi tọa thủ, cung thiên di tham lang tinh, đi ra phố ngoạn.  21: 37, bằng hữu truy vấn kỳ đệ tử “Mang đại truyện vài điểm trở về?” câu hỏi số lượng từ 7 một,  7 sổ đối ứng Thiên can là canh, dụng Thiên can canh khứ Tứ Hóa, canh khiến cho xấu quan thiên đồng Hóa kị, từ ngọ đáo xấu cộng 8 một cung vị, một thời thìn 120 phút là sáu mươi một giáp, thì mỗi 2 phút một cung vị,  8 một cung vị tương đương với 16 phút, cho nên đáp: ” 21: 53 về đến nhà.” kết quả đúng giờ vu 21:  53 ở dưới lầu bính kiến.

Ngày thứ hai,  14: 17 vị bằng hữu này lại hỏi;”Luận đoán đại truyện lúc nào trở về?” án lưu phân pháp mạng của ta cung ở xấu, bởi mang đại truyện cũng là đệ tử của ta, cho nên dĩ tử nữ là kỳ cung mệnh ở thủ, câu hỏi tổng cộng 9 một tự, đối ứng Thiên can là nhâm, nhâm khiến cho vũ khúc Hóa kị ở dần, từ thủ bắt đầu đếm tới dần tứ cung, mỗi cung 2 phút, sở dĩ 8 phút sau trở về. Quả nhiên 16:  26 về đến nhà, thời gian là 8 phân qua 2 miểu.

Còn có thể ứng dụng hà lạc Tứ Hóa pháp “Đồng loại tướng điệp chuyện tốt sinh” và “Đồng loại tương trùng hung chuyện xảy ra” phương pháp pháp lai định ứng với kỳ. Ví dụ như, nguyên mệnh hóa tam cát nhập cung tài bạch, đương lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cung tài bạch đi tới nguyên mệnh cung tài bạch thì, cát sự liền đã xảy ra; nếu như, nguyên mệnh Hóa kị xung dần cung, đương lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời đi vào dần cung thì, hung sự liền đã xảy ra.

Tiết 4: Luận đoán sự phán đoán nhanh tiệp pháp

Ở dự đoán sắp tới sự tình, bao quát hôn nhân, học ở trường, cuộc thi, lên chức, cầu chức, kết phường, sinh ý, mở tiệm, tìm người, tầm vật các loại, có nhất tiệp pháp, có thể không cần bài tinh, cận án yêu cầu luận đoán thời gian yêu cầu ra cung mệnh, là được phán đoán nhanh. Nhưng loại này phán đoán suy luận cận vi một loại tính khuynh hướng mà thôi, cụ thể tính cập chuẩn xác tỷ số không cao.

Đến đây tiết có thể kết hợp chương thứ mười ba nhiều chuyện quẻ vị pháp tiến hành phân tích suy đoán sẽ tốt hơn.

nhất, yêu cầu ra cung mệnh

Có thể ở vỗ lên tiến hành: Từ dần cung khởi tháng giêng, thuận số đáo vấn sự của nguyệt, lại từ cai nguyệt chi cung khởi từ thì, nghịch đếm tới vấn sự canh giờ chỉ, sở chỉ của cung hay cung mệnh.

nhị, cung mệnh chi phân tổ

Cung mệnh yêu cầu ra hậu, dĩ mệnh quan ở chỗ cung địa chi tiến hành phân tổ, cộng phân tam tổ;

1, tử ngọ mão dậu làm một tổ, xưng là tứ chính quan:

2, dần thân tị hợi làm một tổ. Xưng là tứ sinh, tứ mã cung;

3, thìn thủ xấu mạt là – tổ, xưng là tứ mộ cung.

tam, cung mệnh rơi cung hàm ý cập phán đoán nhanh

Mặc kệ cung mệnh hạ xuống ở đâu cung, phàm phùng xung năm chi, nguyệt chi người, bận rộn cản trở mà khó thành, phùng năm phá, nguyệt phá bách sự khó thành.

1, cung mệnh hạ xuống tứ chính cung người, là trời địa tứ chính vị, đại diện tích cực, hướng về phía trước, mà lại là mẫn tiệp, thông Minh Hòa may mắn ý tứ, nhưng lại là tứ bại, đào hoa nơi, chủ tình dục phong lưu.

( 1), vấn sự thông suốt mà dễ thành công.

( 2), là xa địa, sắp tới.

( 3), vấn tai ách tật bệnh là nghiêm trọng; nhược vấn bệnh lúc nào năng lực hảo, thì là sắp tới.

( 4), là đường bàng, địa phương náo nhiệt.

( 5), cá tính hoạt bát rộng rãi, nhiệt tình, gấp gáp, mẫn tiệp, nặng bề ngoài, ưa giao du, phong lưu háo sắc, phiêu đãng khó tránh khỏi.

( 6), vấn tầm vật, có thể rất nhanh tìm được, đánh rơi địa điểm giác viễn; tại gia là phòng khách; lạc đường phương vị, có thể dựa vào địa chi cung vị phán đoán, như con là phía chánh bắc, ngọ là chính nam phương chờ.

( 7), vấn sự sẽ thành, vấn đàm hôn sẽ thành, vấn ly hôn cũng có thể thành.

2, cung mệnh hạ xuống tứ mã cung người, là tứ mã nơi, ý là bôn ba, đa động, biến động, chủ tài nghệ, vừa là tứ sinh cung, chủ làm lụng vất vả.

( 1), vấn sự cần phải tích cực tranh thủ tài năng thành công.

( 2), là không xa không gần nơi.

( 3), là đường và khu dân cư trong lúc đó hoặc ngõ nhỏ ngõ chờ.

( 4), vấn tai ách tật bệnh là không nhẹ không nặng, giống nhau; vấn bệnh bao thuở hảo, yếu một đoạn thời gian mới tốt, nhưng cũng sẽ không quá dài.

( 5), cá tính là trung lập phái, có thể di động cũng không động, thông minh mà phú tài nghệ, vất vả cần cù lao lực, dễ thụ người chế trụ, tự tìm khổ não.

( 6), tầm vật yếu tích cực tìm kiếm mới có thể tìm được, thất lạc vu rời nhà không gần không xa địa phương, như đi ra, lối đi nhỏ chờ; vật bị mất phương vị có thể dựa vào địa chi mà phán đoán.

( 7), vấn đàm hôn tích cực sẽ thành, vấn ly hôn tích cực cũng có thể thành.

3, cung mệnh hạ xuống tứ mộ của cung, đại diện thu vào (tiềm) giấu, bảo thủ và kéo dài tính, chủ phú, hình phạt chính, hình khắc lục thân.

( 1), vấn bận rộn cản trở mà khó thành.

( 2), là gần đất.

( 3), vấn tai ách tật bệnh là khinh; vấn bệnh bao thuở hảo, là kéo dài nan hảo.

( 4), là nhà trọ khu, là sự yên lặng, thanh tĩnh nơi.

( 5), cá tính cô độc, hướng nội, đa tư lo ngại, bề ngoài trầm hậu mà nội tâm đa nghi, ly hương phần đất bên ngoài phát triển cho thỏa đáng.

( 6), tầm vật khó tìm quay về, kỷ bị nhân cất dấu, hoặc mất vu không đổi tìm kiếm địa phương; ở hơi gần địa phương thất lạc; vật bị mất phương vị có thể dựa vào địa chi phán đoán.

( 7), vấn đàm hôn phải không, vấn ly hôn cũng không thành.

Tiết 5: Linh hoạt sử dụng tử vi đẩu số chọn ngày lành tháng tốt giới thiệu vắn tắt

Tử vi đẩu số cũng có thể dùng vu nhật khóa, tức tuyển trạch giờ lành cát phương. Tử vi đẩu số nguyên do mệnh lý dự đoán học chuyên khoa, người thời nay dùng thử vu tuyển trạch ngày tốt lương thời gian khóa, kỳ ưu điểm là cát hung phân minh, phán đoán trực quan mau lẹ, nội dung phong phú.

Dụng tử vi đẩu số chọn nhật giờ dạy học, để cầu luận đoán người yêu cầu đại thể thời gian lai khởi ra các nhật các thì một nhóm tử vi bàn, từ đó tuyển ra sở dụng của mới có phú quý cách cục mà lại vô phá người cho thỏa đáng khóa, được rơi cung chủ tinh cát mà lại chúng cát phù củng mà vô sát hoặc tuy có sát mà có chế phục người cũng có thể dùng. Dùng cho bình cách nhật khóa đồng lý, chỉ là dụng người khác hoặc dụng những phương pháp khác tuyển ra nhật khóa khởi bàn, sau đó xem xét sở dụng của phương thật xấu dĩ phán đoán cai nhật khóa có thể dùng phủ, cùng với tốt ở chỗ nào? Không được tốt ở chỗ nào?

Hôn nhân giá lấy vợ chờ vô phương vị, chỉ dùng cung mệnh và dụng thần cung để phán đoán cát hung. Hôn nhân giá lấy vợ chọn ngày lành tháng tốt, khẩn yếu nhất là vợ chồng năng lực ở chung hòa thuận, cho nên thủ trọng cung mệnh và cung phu thê, cung mệnh và cung phu thê muốn thành phú quý cách cục, lưỡng cung tinh diệu phối hợp hảo mà lại cát chúng vô sát, tối nên phùng lương, cùng, phủ, bằng nhau ngôi sao may mắn. Kết hôn cũng hy vọng có thể tử nữ thành công, cho nên thứ nặng cung tử nữ, cung tử nữ nên được phú quý cách cục, vô sát phá tan. Chọn cung phu thê phùng hóa khoa niên kỉ nguyệt nhật thì kết hôn điều kiện tốt nhất.

Chọn ngày lành tháng tốt hoàn nên xem thêm mệnh chủ cực kỳ người nhà sinh ra năm rơi cung, tối không thích hợp phùng Hóa kị tương trùng và lưu niên thái tuế tương trùng.

Chọn ngày lành tháng tốt xuất hành, dĩ sở đáo phương vị của cung thật là tốt phôi khán cát hung, mà kiêm dĩ xuất hành sở bạn việc dụng thần cung khán làm việc thành bại. Ví dụ như, là kinh doanh cầu tài, thì dĩ cung tài bạch cực kỳ khí số vị Tứ Hóa tinh là dụng thần; như là công sự, học ở trường cuộc thi, thì dĩ sự nghiệp cung cực kỳ khí số vị là dụng thần.

Tử vi đẩu số khởi bàn tương đối phiền phức tốn thời gian, yếu lựa chọn nhất tốt giờ lành cát phương cũng không phải là chuyện dễ, dùng cho chọn khóa hiển nhiên đã bị cực hạn, tương đối mà nói, dùng cho bình cách nhật khóa tựu tương đối dễ dàng và áp dụng, có thể tiên dĩ những phương pháp khác chọn ngày lành, hoặc án nhân gia lựa chọn tốt nhật khóa lai khởi tử vi bàn, dụng tử vi đẩu số đến xem dụng thần phương vị của cung có cát cách ngôi sao may mắn phủ, có thì có thể dùng; trái lại như có hung cách hung tinh thì không thể nào dụng. Như có “Tử vi đẩu số 144 cục đồ” một lá thư tựu dễ dàng hơn. Có máy vi tính nhân tựu dễ dàng hơn, tử vi đẩu số bài bàn và nhóm mệnh nhuyễn kiện (software) đều có, có thể đáo online đi tìm hoặc đáo nhuyễn kiện (software) cửa hàng đi chọn cấu, phía dưới trang web có thể cung cấp tham khảo: ( 1)http://www. cqchen. com,( 2) http://www. yichina. net.

Chọn ngày lành tháng tốt chọn nhật khóa, phái rất nhiều, các hữu các lý luận hệ thống, công hữu công lý, bà có bà văn chương, cái kia chính tông, vô pháp nói xong rõ ràng. Dụng nào đó phái quan điểm khứ bình cách phái khác nhật khóa, hiển nhiên là không ổn. Nhưng để thận trọng để…, đa tham khảo mấy nhà học thuyết, có chút ít chỗ tốt, đương mấy nhà kết quả cận vu tương đồng thì, xác định dụng đến đây khóa, tổn hại tương đối sẽ ít một ít.

Mặt khác, chú ý lựa chọn nhật khóa yếu kết hợp mệnh chủ tứ trụ tới chọn, nhật khóa tứ trụ nên vì mệnh chủ thích dùng thần, sinh phù mệnh chủ tứ trụ, bất năng có hình xúc phạm sát hại tính mệnh chủ tứ trụ, nhất là bất năng hình xung mệnh chủ niên kỉ trụ.

Phía dưới dùng thử tử vi đẩu số bình cách nhà khác kỷ lệ nhật khóa, dĩ cung tham khảo.

1, ký hợp đồng trả giá

Đối với ký hợp đồng trả giá loại dự đoán hoặc chọn ngày lành tháng tốt, có thể yêu cầu luận đoán thời gian khởi bàn, nhược đã biết trả giá thời gian cụ thể và phương vị, cũng có thể ký hợp đồng trả giá thời gian khởi ra tử vi bàn, khán cai phương vị của rơi cung thật xấu dĩ định trả giá có không nắm chắc. Nhược yếu đạt được xu cát mục đích, có thể tiên khán cái kia phương vị cung tối cát, ở đến ký hợp đồng trả giá chỗ hậu, tựu kén ngồi trước vu tối cát của phương, có thể đạt tới đáo làm ít công to tác dụng.

Ký hợp đồng trả giá tối kỵ không kiếp, tuần thiên không, chặn thiên không, phá toái, đại hao, Hóa kị chờ.

Dĩ lưu thời phi Tứ Hóa, hóa tam cát (dĩ hóa lộc là việc chính) nhập phụ tật tuyến hoặc sở vãng phương thì biểu thuận lợi, phùng Hóa kị nhập xung thì bất lợi.

2, huy cát xuất hành

Chọn ngày lành tháng tốt xuất hành, dĩ xuất hành thời gian khởi ra tử vi bàn, dĩ cung thiên di tinh tình nhìn ra đi có thuận lợi hay không cát? Nhược biết cụ thể phương vị, có thể khán sở đáo phương vị của rơi cung thật là tốt phôi, nhược đầy đủ cung có cát cách ngôi sao may mắn, vô sát phá tan, tự nhiên mỹ hảo, xuất hành trôi chảy, phùng không kiếp dương đà hỏa linh Hóa kị thì bất hảo.

Nhược có thể kết hợp xuất hành làm gì chọn có liên quan ngôi sao may mắn canh hay, ví dụ như cầu tài sở đáo của cung là phú cách, hoặc phùng Vũ phủ, hỏa tham, linh tham, lộc mã mà lại không có nó sát phá tan, cầu tài tất có lợi. Nếu như xuất hành làm công sự, sở đáo của cung phùng cát cách, hoặc phùng tử dương phủ bằng nhau ngôi sao may mắn thì dễ thành công. Nếu như ra ngoài thi học, phùng phủ xương khúc hóa khoa chờ thì cát.

Dĩ lưu thời phi Tứ Hóa, hóa tam cát nhập chiếu mệnh tài quan thiên tứ cung người đại lợi, Hóa kị nhập xung đến đây tứ cung người bất lợi.

3, tạo trạch chọn ngày lành tháng tốt

Tử vi đẩu số tinh diệu có thể cùng huyền không tử bạch chín sao xứng đôi, đối ứng quan hệ như sau: Tham lang phối trắng nhợt, chủ cung tại tí, quản hai mươi năm; cự môn phối nhị hắc, chủ cung ở xấu hợi, mỗi cung quản mười năm; lộc tồn phối tam bích, chủ cung ở dần, quản hai mươi năm; văn khúc phối tứ lộc, chủ cung ở mão, quản hai mươi năm; liêm trinh phối ngũ hoàng, chủ cung ở thân, quản hai mươi năm; vũ khúc phối lục bạch, chủ cung ở vị, quản hai mươi năm; phá quân phối thất xích, chủ cung ở ngọ, quản hai mươi năm; tả phụ phối bát bạch, chủ cung ở thìn tị, mỗi cung quản mười năm; hữu bật phối cửu tử, chủ cung ở dậu thủ, mỗi cung quản mười năm. Cát hung có thể cho nhau tham khảo.

Phòng trạch chọn ngày lành tháng tốt, chủ yếu là mong muốn phát tài lợi và người lớn thịnh vượng, “Sơn quản người lớn, hướng quản tài”, cho nên thủ trọng tọa phương, tọa phương nhược được cát cách ngôi sao may mắn, vô sát phá tan, thì cho thỏa đáng khóa, năng lực phát người lớn và quan quý; nhược cát chúng mà phùng lạp bả sát tinh, sát tinh vừa phùng chế phục, thì nhưng là có thể dùng. Thứ nặng hướng phương, nhược được cát cách ngôi sao may mắn, đại vượng tài lợi; nhược sai ai ra trình diện hung cách hung tinh, chủ rủi ro bại nghiệp. Xuất nhập đại môn cũng rất trọng yếu, kị sai ai ra trình diện hung thần.

Tử vi nhật khóa, dĩ tòa sơn khán toàn diện, khán người lớn cập quý khí, kiêm dĩ tử nữ quan khán người lớn (tử nữ), dĩ cung Quan lộc khán quan quý; hướng phương cập tài bạch quan khán tài; đại môn khán cát hung; lục thân quan khán lục thân, phụ mẫu cùng ở người, cũng không nên phùng hung.

Chọn khóa phương pháp, để cầu luận đoán nhân yêu cầu đại thể thời gian khởi ra các nhật các thì tử vi bàn, sau đó dĩ tòa sơn là tân cung mệnh nặng bố mười hai cung, khán các cung thật là tốt phôi, dĩ phân tích ra phương, cái kia lục thân có lợi. Tối nên tòa sơn phương đắc cát cách ngôi sao may mắn, vô sát tinh phá tan, vưu kị sai ai ra trình diện thiên không, cướp, kị, cô, quả, tai sát, kiếp sát, thiên sát, thái tuế chờ tinh. Hướng phương cũng cùng.

Nếu như chưa định ra tọa hướng, đi cầu luận đoán, có thể cung điền trạch là tòa sơn, dĩ cung tử nữ là hướng phương; hoặc dĩ cung phúc đức là tòa sơn, cung tài bạch là hướng phương. Tổng dĩ tứ quan có ngôi sao may mắn cát cách, vô sát phá tan cho thỏa đáng.

Vừa, dĩ thì can phi Tứ Hóa, hóa tam cát nhập tọa phương và hướng phương đại cát, nhập mệnh tài quan thiên tử cung cũng cát, phùng Hóa kị nhập xung thì hung. Hóa kị xung phụ mẫu cũng không hảo. Cung điền trạch can Hóa kị nhập tật xung phụ, Hóa kị nhập ngẫu xung quan đều hung.

Tọa hướng phương cập tử điền nhị cung tối không thích hợp sai ai ra trình diện bạch hổ, Tang Môn, nhất là không thích hợp sai ai ra trình diện bạch hổ tịnh kình dương nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, chủ nhà trạch đa tử vong sự; cũng không nên có thiên hình, thiên khốc, chủ nhà người trong miệng thương vong. Điền cung sai ai ra trình diện âm sát, có quỷ quái sự. Điền cung Hỏa Tinh dễ có hoả hoạn, tái kiến liêm trinh, thái dương, mà lại tọa giáp bính càng, càng thêm bạch hổ thiên hình kình dương, phòng băng kiêm đả thương người. Cung điền trạch phùng tham, cự, dễ gặp trộm đạo lừa dối, ám hao tổn mất tiền, khẩu thiệt thị phi; phùng sát phá liêm cơ cũng không nên.

Tử vi phân tích: Tòa sơn tử cung, tuy có lộc tồn tài tinh, nhưng phùng Địa kiếp phó thiên không tinh phá tan, cát chỗ giấu hung, vừa phùng âm sát, trời u ám, có tổn hại đinh rách nát của tượng; hướng phương cùng âm giai lạc hãm, mặc dù phùng hóa khoa, nhưng đào hoa tinh tụ tập, phòng nhân dâm đãng mà rách nát.

Thì can Tứ Hóa và tọa hướng không quan hệ, Hóa kị nhập tử nữ, văn thơ đối ngẫu nữ bất lợi.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数精成 十五

第十五章 活用斗数预测生活百事

第—节 概述

紫微斗数,原本是用于预测个人命运的,近人研究开发出新的用途,利用其信息直观、容量大的特点,广泛应用于生活中各个领域,预测诸事诸物,即把紫微用于占卜。这是个新鲜事物,其理论尚有待我们不断研究、实践、总结、发扬和光大。

紫微斗数应用于预测生活中的诸事物,即紫微占卜,其原则和哲理与“梅花易数”、“八卦预测”及其他占卜一样,就是“不动不占”,“不问不占”。也就是说,必须他人或自己有预测的强烈意向,才能进行预测,意向越迫切越准确。有意向,提出要求以后,才有信息发出,否则无信息发出,则测不准。

紫微斗数预测百事万物,起盘方法与命理预测基本一样,判断方法与星情法、河洛四化法、八卦卦象法也基本一样,区别在于:命理起盘方法是按命主的出生时间来起盘,而占事预测则按问事的时间起盘,或随机运用预测者自己或别人的命盘来进行预测。所以,活用预测和命理预测事件的方法,原则上两者是可以通用的,均可互相参考。

活用预测法测近期命运,由于求测者此时的运气已包含了其人的先后天因素、环境、风水、修炼、积德等,充分反映了命主近期体内综合五行气场的实际情况,故某些信息比用出生时间预测还要准确,而且能解决出生时辰不准的问题,但时间范围较短。

看时运,十分重视小星,尤其是化忌落官及对官的凶星,主星仅作为救应来看,即凶中是否有救,若主星为吉星善星为有救,不致大凶。发事的具体原因亦看星情。

第二节 预测方法简介

△一、时间起盘方法

在占测百事万物时,起盘方法很多,以问事的时间起盘法是其中常用之一种。具体方法是:当有人要求预测时,即以问测当时的年、月、日、时来排出紫微盘,排盘方法与上编的“紫微斗数排盘方法步骤表”—样(但不必推排大小限)。

排出紫微盘后,再取用神。所谓“用神”,就是与所问的人、事相对应的宫、卦或星曜。例如,父母问儿女升学,则以子女宫为用神;儿女问父母病情,则以父母宫为用神。“用神”,在预测中往往是多重、多种的,例如某人问测近期运气,可按问时起盘,以该人与我(预测师本人)的关系取用神,也可以其人站的位置方位落宫为用神,以及按其问事的内容取用神,当发现其人的子女或父母有问题,又可以其人的子女宫或父母宫再次取用神进行预测,等等。

取出用神后,就可以进行判断。判断方法可用上面讲的星情法、奇门卦位法和四化法等方法,就是以用神落宫为新命宫重布十二宫,并以星惰、四化及卦位进行综合论断。

△二、外应法

仍以问事的时间起出紫微盘,然后以来人的方位作为来人的命宫,重布十二宫,再以来人的关系或问事内容取用神进行论断。此法适用于同一时间要求预测人数较多的场合。

△三、梅花易数法

仍以问事时间起出紫徽盘,然后以抽签、报数、外应(如响声、奇异天象)等方法定出新命宫(数字要转化成地支序数,再以地支对应的宫位定新命宫),重排十二宫,再取用神进行论断。此法适用于要求预测人数更多的场合。

△四、四化飞星法

以上述几种方法起出紫微盘,然后以各种方法飞四化进行论断。例如,流年干飞四化论其人一年的运气,流月干飞四化论一月之运气,以流日干飞四化论其今日的情况,以流时干飞四化看其人现时干什么。年月四化为过去之事,日时四化为现在和将来之事。

以日干化忌落宫可以用来预测“来人不用问”,即不用来人报出测什么,而可以知其来意,不过还要参考时干化忌落宫,因有大约有10%的来意是时干化忌所在宫。

还可以按报数飞四化,即把数字与天干序数相对应的天干(例如1数为甲,2数为乙,3数为丙等,大于10要除以10,以余数取天干)飞四化。

或者按问话的字数相对应的天干(字数与天干序数相对应,例如1 个字为甲,2 个字为乙,3 个字为丙,大于10要除以10,以余数取天干)来飞四化。例如,若来人问“我的财运怎样?”共7个字,对应序数的天干为庚,即按天干庚去飞四化,然后以四化星断财运情况。又如来人问“能不能算出我干这一行几年?”此句话共十二个字,天干数为2,2为乙,假如命宫在未,乙使太阳化忌在亥,从其命宫未逆数到亥为九,所以为九年。

◎问今天他答应的事会不会照办?看文曲星落宫的天干化忌有没有冲我三方(本命三合方或流年三方),不冲则办,冲则不办。

◎问收票放利息可不可靠?化忌冲父母宫,不可靠。又文昌落宫的天干化忌冲事业宫,流日被冲,表示支票不可收。文昌忌冲奴仆也是开空头支票。

◎问银柜放于何位好?那宫的天干使武曲化禄,银柜就放于该天干的方位上。

◎问办公桌放于何位好?那宫的天干使父母化禄,办公桌就放在该宫天干的方位。

以上几个问题,既可以用其本人的命盘,也可以按问事时间起盘进行论断。

△五、活用自己的命盘测事

平时经常拨弄自己的命盘,把每宫的星曜都熟记后,利用自己的命盘作为推断百事万物的基本命盘,在预测时,星曜所在宫位及地盘不变,要变的只是以流时、流刻或流分为新命宫并重布十二宫,按问事取出用神后即可进行论断。可结合外应法、梅花数、四化法进行操作。

▲活变十二宫有二种方法,分析如下:

1、有为法

有为法就是没有脱离预测的时间,仍须以求测时刻来定出用事的新命宫并重布十二官,再取用神进行分析论断。此法的时刻盘又分为流时盘、流刻盘、流分盘等,是根据预测时间、发事时间的长短来选定的,时间长或不须详细时间的,可选用流时盘;时间短或须较详细时间的,可选用流刻盘;时间很短或须具体到分钟的,可选用流分盘。具体方法如下:

以戊寅年六月初三16点37分(戊寅 已未 癸酉 庚申)为例。

(1)先推流年斗君所在宫位

先熟记自己原命盘子年的斗君所在宫位,然后推出问事年的斗君。以原盘子年斗君所在宫起子年,顺盘宫数地支到流年支所在宫止,即为流年斗君所在宫。例如,原命盘子年的斗君在申宫,推查戊寅流年的斗君在何宫,即从申宫起子年,顺盘宫数到酉为丑年,到戍宫为寅年,那么寅年的斗君就在戍宫。

(2)推流月宫

在流年斗君所在宫起正月,顺盘宫数月数到预测的月份止,所止之宫就是流月所在宫。此例寅年,斗君在戍,从戍宫起正月,顺数到亥宫为二月,子宫为三月,丑宫为四月,寅宫为五月,卯宫为六月,那么,卯宫就是六月的流月宫。

(3)推流日官

从流月宫起初一,顺盘宫数日数到流日止,即在此宫安流日宫。此例流月宫在卯,即从卯宫起初一,顺推辰宫初

二,巳宫初三,那么,巳宫就是流日宫。

(4)推流时宫,定流时盘

从流日宫起子时,顺盘宫数地支数到预测的时辰地支止,安流时宫。此例,流日在巳,即从巳宫起子时,顺推午宫为丑时,未宫寅时,申宫卯时,酉宫辰时,戍宫巳时,亥宫午时,子宫未时,丑宫申时,好,申宫即为流时宫。如果选定用流时盘,就以推出的流时宫作为新命宫重布十二宫,再取用神进行分析推断。

(5)推流刻宫,定流刻盘(本门派所用)

时辰、小时、分钟、刻钟的关系如下:一个时辰=2小时=120分钟=12刻钟,故每10分钟等于1刻,一个时辰等于12刻,刚好与十二宫数相等,1刻入一宫。

每个时辰的分数与刻数对应关系规定如下:每个时辰第一个小时的1至10分为第1刻,11至20分钟为第2刻,21至30分钟为第3刻,31至40分钟为第4刻,41分钟至50分钟为第5刻,51至60分钟为第6刻,第二个小时的1至10分为第7刻,11至20分钟为第8刻,21至30分钟为第9刻,31至40分钟为第10刻,41分钟至50分钟为第11刻,51至60分钟为第12刻。例如,16点37分,属于申时,申时从15.00起算,则16.37-15.00=1.37,已过了1个多小时,属申时第二个小时的第37分钟,37分钟在31至40分钟之间,故16.37属于申时的第10刻。

得出求测时间所在的刻数后,就可推算流刻宫。推算方法为:从上一步推出的流时所在宫起数1刻,顺宫数到求测时辰所在的刻数止,所止之宫就是流刻宫。如上例,流时宫在申,就在申宫起数1刻,顺次数到酉为2,戍3,亥4,子5,丑6,寅7,卯8,辰9,巳10,那么巳宫就是求测时辰的流刻宫。

如果选定用流刻盘,就以推出的流刻宫作为新命宫重布十二宫,就得到预测师自己的流刻盘,测自己这时干什么,得失及六亲等情况,就可用此流刻盘进行预测。若为他人预测时,还得以自己的流刻盘取出用神宫,并以用神宫为新命宫,再重布十二官,然后进行分析判断。

例如,在上述这个流刻内有人(包括朋友)要求预测,你在起出流刻盘后,取流刻盘的交友宫为新命宫,重布十二宫,看日干化忌入宫的星情表意就可测出他的来意(即要求测什么容)(为准确起见,最好再以时干化忌入宫的星情表意作参考)。如果来人不是测自己,而是测朋友的情况,就以他的交友宫为用神进行预测;若是为他的朋友的朋友预测,则在上述取出交友宫为来人的命宫,再取此新命盘的交友宫为他朋友的命宫(即原命盘交友的交友宫),再取用神进行分析判断。若问他的亲人,就以他的六亲宫为用神进行分析判断。

一般除六亲以外,自己不相识又无特殊身份的人求测,均以交友官为求测人的新命宫,重布十二宫,再以他要求预测的人和事取用神进行分析判断。若是自己的老师、长辈求测,则以流刻盘我的父母官为新的命宫。

▲本人认为,流刻法时间不长不短,最为适中,计算也方便,特推荐使用此法。

(6)推流分宫,定流分盘

流分盘法为福建兰天辰老师所创。

一个时辰2个小时,即120分钟。按六十甲子分,120÷60=2,所以1个流分应为2分钟,把流时所占分钟数除以2就得到流分数。

此例16:37,属申时,申时从15:00开始,则16:37-15:00=1:37,1:37=97分钟,表示申时已走过了97分钟。此时的流分:97÷2=48.5,取49,即为申时的49流分。

得出流分后,就可以推流分宫。从流时宫起1数,顺盘宫数到预测的流分止,安流分官。此例流时宫为申,即从申起1,亥2,子3……顺数十二宫,数到49位仍是申,所以流分宫为申(一个命盘只有12宫,若流分大于12,可除以12,只以余数来推流分宫。如此例,49÷12=4余1,余数1就在流时宫)。

推出流分宫后,即以流分宫为新命宫,重布命宫、兄弟宫、夫妻宫……等十二宫,即得到自己的流分盘,测自己这时干什么,得失及六亲等情况,就可用此流分盘进行预测。若为他人预测时,还得以自己的流分盘取出用神宫,并以用神宫为新命宫,再重布十二官,然后进行分析判断。其余可参看流刻法。

2、无为法,即随机法

就是随机定命宫,即以自己的命盘为基础(也可随便用一个命盘),根据外应(即看到什么,听到什么,变换成数字后求命宫)或随心所欲地在十二个宫中任意点一个宫(要毫不犹豫,点中那一宫就是那一宫)作为预测人和事的新命宫,然后取用神进行分析判断。

还可随意用一张命盘,然后随机点一个宫作为起始宫,再让求测者报一组数(大于十二除以十二,只用余数),再以起始宫为1数,顺数至所报之数为止,所止之宫即为求测人的命宫,然后以此新命宫为太极点,重布十二宫,然后取用神进行分析论断。

此种方法可以快速地进行预测判断,但必须在有为法十分熟练之后才能练习使用。

例如:2000年六月十六日21:36,辛巳 癸未 丙子 己亥,一人来电话求测,命盘如右。

子年斗君在申,巳年斗君在丑;从丑宫起正月,顺数至六月在午宫;从午宫起初一顺数至十六日(16-12=4,顺数4宫)在酉;从酉宫起子时,顺至亥时到申宫;推算刻数:21:36-21:00=0:36,属亥时第一个小时的31至40分,即第4刻,就从申宫起1刻,数至4为亥宫。亥宫即为流刻盘的命官。问者不相识算为朋友,即在流刻盘的交友宫即辰官安用神新命官,重布十二宫,即可进行分析论断。

其人命宫在辰,日干丙使廉贞在迁移宫化忌冲动命宫,知其问外出事,冲七杀,事业要变动,廉贞也是事业星。时干己使文曲化忌在官禄冲夫妻宫,夫妻和事业不利。综合看,其人事业不利,夫妻不和,想出外打工、干事业来缓和。

对方回答“对,近来运气不好,在本地很难捞,想到广东打工。请问:到广东打工有没有利?”从他的迁移宫星情看,出外比在家好。最后一句话共九个字,天干数9,为壬,壬使天梁化禄入兄弟,为财之田,有积聚;化科入财,平稳增收,但不多;化忌入夫妻冲官,工作很积极,但劳而无功。七杀之人,刚强勇猛,工作积极,但须经一翻波折才能成功;杀羊同宫,脾气暴躁,出外小心打斗、伤灾;夫妻关系不好,晚婚和离多聚少为妙。

第三节 活用斗数分类预测

◆1、测来意

以来人进门的时间起出紫微盘,先从命宫的星情及四化落宫(化忌为主为事体且看凶事,化禄为次为原因且看吉事,权科在此一般不用)可以看出来人问测的大致内容。例如,命宫逢杀破狼,可能为测外出变动之事;太阴化忌,与妻、母、女儿、女人之事有关;太阳化忌,与父亲、儿子、男人之事有关;破军化忌,与子女之事有关;天机化忌,与兄弟、车辆之事有关。

以日干化忌落宫可用来预测“来人不用问”,即不用来人报出测什么,而可以知其来意,不过有时要参考时干化忌落宫,因有大约有10%的来意是时干化忌所在宫,两者要兼看。以化忌落宫的名称测大致的事情,再以星情看细节事情。例如,忌入子女则可知为问子女之事;子女为生殖位,女命可能为问生理病;子女为合伙宫,若为生意人,可能为问合伙事;子女为桃花宫,也可能为桃花事或婚姻事而来。又如巨门化忌入田宅宫,可能为测家庭、家宅事;再以星情细断,巨门表是非,问离婚或家宅纠纷,不搬家就有是非。事情将会怎样?再以化忌落宫飞四化,以化忌落宫断结果。如上例,搬到哪里去呢?以田宅宫干化忌落宫断方位,如化忌入子女,子女在田宅的对宫,故表搬到对面去;周围的环境怎样?以化忌落宫的星情断(如逢天空为附近有空地,逢天同为近处有水沟或土地庙等)。

测某年、月、日、时有何事?看流年、流月、流日、流时宫的星情。而年月日时发生的焦点问题可看天干化忌星的冲宫,问年用年干,问月用月干,问日用日干,问时用时干。例如,问今天有什么事?以问测的时间起盘或随机起盘,然后看流日宫(即流日地支所在宫)的星情即知其人当日在干什么;而当日将发生什么焦点事件则看流日干的四化星,凡流日干化忌的冲宫凶;凶的程度要结合星情看,落宫主星失陷遇凶恶星必凶,主星庙旺、有吉星则凶不起来,最多有些阻滞而已。誰凶或什么事凶?参看冲宫的名称,凶的原因看化忌原星的星情表意,例如冲财帛宫主破财,若贪狼星化忌来冲,可能因酒色赌博投机等有关。一般为有凶事才问测,有时也会问喜事,喜事看流日干化禄落宫的星情表意。

若预测现在或某个时候在干什么?看流刻盘用神命宫的星情,以及看流时干化忌落宫和冲宫。

若问某时朋友在干什么?看流时或流刻盘的奴仆宫的星情。

若测某时自己的收入,看流时盘的财帛宫。若要测某时朋友的收入,可以流时盘的奴仆宫为新命宫重布十二宫,看新命盘的财帛宫(即流时盘奴仆宫的财帛宫)。若想测朋友的妻子的情况,就以流时盘奴仆宫的夫妻宫为太极点(即命宫),重布十二宫,以此新命盘的十二宫来看朋友妻子各方面的情况。

若问某日外出有什么事?就看流日宫的迁移宫,外出的事情与该宫的星情表意有关。还可以流日的迁移宫飞四化,以四化落宫看外出情况。

◆2、风水预测

以预测用事时间排出紫微盘,或随机定命宫法,以田宅宫看现在的居住环境情况。当然也可以出生时间起出紫微盘,再以田宅宫来看出生时的住宅及其周围的环境情况;以限年的田宅宫看限年的住宅环境情况。

阴阳宅风水均以田宅宫和子女宫来看,阴阳宅的区分:田宅宫为阳宫看阳宅,子女宫则看阴宅;田宅宫为阴宫看阴宅,子女宫看阳宅。

设田宅宫为阳宅,田宅宫为住宅的中心,以十二地支论方位,田宅宫的对宫(即子女宫)为住宅对面的情况;站在田宅官,面向对宫,田宅宫左边宫位的星情即为住宅左面的环境情况,田宅宫右边宫位的星情即为住宅右面的环境情况,对宫左边宫位的星情即为左前方的环境情况,对宫右边宫位的星情即为右前方的环境情况。具体的环境情况可以参看上编的星情要义及“八卦万物类象”等情况来分析判断。(又有以命宫看阳宅,以田宅宫看阴宅的,布局看法同上,且结合十二地支宫属性论,听说较准确,可参考)

屋内摆设情况也可以田宅为中心,以十二地支论方位,子女宫为前面,将屋内分出前后左右而论。逢太阳之方光线较好,或摆放电话;逢廉贞之方摆放电器、电脑;逢太阴之方为冰箱;逢天机之方摆放风扇;逢贪狼之方放食品等。

以巨门落宫的地支方位看大门所在方位。

阴宅预测,可以阴宅宫为坐山,对宫为向方,以落宫星情论吉凶,再以十二地支方位论周围形势,看法同住宅一样。

以十二宫论:兄弟宫为现金存放处、夫妻的床位,夫妻宫为厕所位,子女宫为大门,财帛宫为银櫃、客户,疾厄宫为客厅,交友宫为神位,官禄宫为书房,父母宫为厨房,福德宫为娱乐室。

◆3、预测恋爱婚姻

起盘方法按上述各种方法都可以。看配偶的外貌及性格怎样?可由夫妻官的星情来看。看婚姻情况,夫妻宫逢吉星吉格则美,逢凶星凶格者必不美;夫妻宫比命宫好,说明配偶的命格比自己强;夫妻宫逢庙旺的同、相、梁、府、化科等星较好;逢失陷的杀、破、狼、廉、巨加煞忌星,多不美,刑克纷争不免;逢空、劫、忌、截空、旬空、破碎等星,谈婚必不成,成了也易散或有刑克,婚后也诸多不妙;逢孤、寡、哭、虚、阴煞也不好,阴沉沉的;逢粒把桃花星,说明配偶有风度、吸引力;逢桃花星多或加昌曲左右单星,恐有第三者插足,或是用情不专;夫妻宫男逢太阴,女逢太阳也不太好,表示配偶异性化或异性缘多。

看夫妻之间的关系如何?以命宫及夫妻宫的四化情况来看:命宫干的四化入夫妻,表其人对配偶有情;夫妻宫四化入命宫,表配偶对其人有情;如二宫无四化相连,则说明双方感情一般。化禄主缘厚,化权多管而关系不太好,化科随和但多外情,化忌入主痴情和多管,关系并不好,常吵架,忌冲则彼此关系更不好,若宫凶者主不离异就刑克。

具体而论,夫妻宫四化入命,说明配偶爱我的人品;夫奏宫四化入疾厄宫,说明配偶仅仅是爱我的外表美。命宫四化入夫妻,我爱配偶的人品;命宫四化入奴仆(夫之疾),我爱配偶的外表美。

看感情是否专一,可以看夫妻宫四化入田宅(偶之奴),表配偶会对他人生情;田宅四化入夫妻,则别人会对配偶生情;田宅四化入父疾线,主会有外人与你的配偶发生感情纠缠。官禄宫为情人,该宫化四化入命宫,表有情人缘。化禄主情,化忌主纠缠不清。

测你爱的人是否已有恋人?只要夫妻宫与财帛宫发生互化,不管单化还是双化,都表示你爱的人已有恋人。

看一个人是否已经结婚了?主要看流日四化是否入夫妻宫,如流日化忌入夫妻宫,则此人一定已婚;如坐化科,则此入必有事实上的婚姻存在,起码己发生两性关系;而坐禄或坐权则不一定已婚。

谈婚能否成功?只要用神宫的兄友线不逢化忌就可以成功。

配偶为何方人?以夫妻宫的天干看,甲乙东方,丙丁南方,庚辛西方,壬癸北方,戊己为中部和当地人,甲丁己为外乡人。再以夫妻宫的星曜看,阳、巨为异乡或异族人。

六亲对婚姻的看法如何?以用神命盘的六亲宫去四化,化三吉入命身迁宫多表示关怀、同意;化忌人命身迁宫则不关心、不同意。

何时有桃花运?流年的命、偶、福宫逢红鸾、天喜、化科、天姚等有桃花运,流年化禄入子女和流田化禄入流命均有桃花,交友或偶宫四化入命亦是,但化忌较难成,逢空劫也是不成。疾厄化禄入交友,我想异性;交友化禄入疾厄,异性想我;子女化禄入疾厄,疾厄化禄入子女,想发生性关系;子女化权入疾或疾厄化权入子女,动手动脚;子女化忌入疾或疾厄化忌入子女,上床;命宫化禄入交友,而交友化忌入命,上床;田宅化禄入命,而命宫化忌入夫妻,上床;夫妻化禄入田宅而田宅化忌入子女,疾厄化禄入田宅而田宅化忌入夫妻,均是先上车后补票。流月同论。

走私外遇:上述逢桃花的格局多易有外遇,命疾福是自己有,夫妻宫为配偶有;夫妻化禄或忌入子女是配偶勾引人家,子女化禄或忌入夫妻是人家勾引配偶,多已有性行为;命宫化禄入交友为自己主动,交友化禄入命是朋友勾引自己,不一定有性行为;夫妻化禄忌入田宅而田宅化禄忌入夫妻,配偶有外遇。

一般已婚者问婚姻,多是有问题才预测的,这时主要看什么原因?先看上述有无外遇的情况,有则为第三者插足,无则再看夫妻宫星情善恶来定是否因性情不合所致,夫妻宫星曜凶恶或逢化忌守照多属性情不合;命宫化忌冲夫妻而化禄入交友,是自己另有新欢;夫妻化忌冲命而化禄入田宅,是配偶另有新欢;化忌入照子女,子女宫有恶煞,可能因不育问题;财帛破损严重可能因财务问题。

离异:化忌冲夫妻宫,不是已离就是丧偶;命宫化忌冲夫妻,夫妻化忌冲命,均主已离异;夫妻宫自化忌,迁移化忌冲偶,夫妻化禄入交友而交友化忌入田宅,夫妻化禄入福德而福德化忌冲父母,均易离婚;夫妻化禄入迁移而迁移化忌入子女,夫妻化忌入田宅而田宅自化忌,女命易离婚。婚姻有纠纷,问何时能离?逢流年化忌冲夫妻之年,流月化忌亦冲夫妻宫或流月入夫妻宫之月离成。

风尘女:紫贪入命宫,再有桃花星;命坐寅申巳亥而逢破、马、姚、咸、昌、曲等加会照;命宫逢破、姚、劫;女命逢之自己为风尘女,夫妻宫逢之妻子为风尘女。

◆4、预测失物

以遗失时间或求测时间起盘,并以财帛宫或禄存宫为用神。损失什么财物?看用神宫是什么财物星而定,具体参看第十二章第十二节(该节是未知先测,此处则是已知有失而求测)。

若已知遗失什么财物,即可以相应的财物星落宫来看,若不逢损失星,说明财物没有丢失而易找回,若逢损失星则财物已失而难找回,逢损失星又逢巨门、天空、截空、解神、破碎等疏忽星,为自己疏忽遗失。

又可以财物星落宫天干飞四化,化禄入命财田福等宫,则财物未丢易找;化禄入夫妻宫、子女宫,财物在配偶、子女处;化禄入兄弟、奴仆宫,则财物已被人收去,难找回;化忌入命财田福,更难找回。单车丢失以天机星落宫飞四化,汽车、摩托车丢失以陀罗星落宫飞四化。若为文书、支票等类,以文曲星落宫干飞四化,化三吉入父疾线则没有丢失,化忌入父疾线则已丢失难找回。

若测出未丢失,问什么时间能找回?可以化忌星落宫顺数到财物星所在宫,得几数即可定几月几日几时,具体是月还是日还是时,则要灵活掌握。若财物落宫旺相、逢吉不逢煞,则快,可定日;若落宫衰绝、逢煞则慢,可定月。又问测人坐着问则慢,可定月;站着问则不快不慢,可定日;走着问则快,可定时。

还可以按问测人提问的字数飞四化,例如问“什么时候能找回?”共7个字,7的天干为庚,即以庚飞四化,然后以化忌落官顺数到物品宫,得几数即定几月几日几时。

下面为兰老师的例子,以流分盘定宫法。

戊寅年九月二十七日21:25,一朋友来电说丢了东西,让预测一下情况怎样?

推排出此时的流分盘,命宫在辰,求测的朋友在酉宫。本日干支丙寅,日干使她的父母宫廉贞化忌,廉贞是带电的精密仪器,既然丢了东西,是否丢了手机呢?对方说是,问“能否找回?”廉贞在戍宫化忌,戍为火墓之地,廉贞又为囚星,有被关起来的意思,而墓库亦为收藏之意;戍宫还有右弼华盖星,为优美或可移动的物品,故其手机没有丢,就在家中或办公窒的某个袋子里面。后来,大概二月后在家中的旅行袋中找回。

◆5、测行人

以行人出走时间或问测时间起盘,再以求测人与行人之间的关系取用神。例如,父母来问测则以子女宫为用神,兄弟来间测则以兄弟宫为用神等。看出走人现在怎样?看用神宫的星情,逢吉则安,逢煞聚则凶,逢丧亡星则己死亡。看出走人去干什么?可以用神官的对宫星情看,例如逢贪狼为去玩,连廉贪为去玩游戏机;逢阴煞为迷路或精神失常;逢阴煞、天刑、擎羊为被拐、绑架等。

出走路线,可以用神宫干飞四化,从用神宫起,男顺数女逆数,数到化忌宫止,看经过的宫位所属方位,定其出走经过的地方,以星情看经过地方遇到什么人和事物,最后停留在化忌星的宫位上,并以化忌星落宫看现在情况。能否找回?看化忌落宫,吉多则安然,可以找回;遇煞则不安,煞聚或有空、劫、白虎等星,则凶而难找回。什么时候找回?方法与找回失物的方法一样。

例:戊寅年十一月十六日10:41,同事问某孩子出走不知在哪里?

按时间定宫法,这孩子的命宫在午宫,乙卯日干使命宫紫微化科,化科主贵人,所以小孩无事,乙使兄弟宫中天机化禄,奴仆宫太阴化忌。禄忌在兄友线主破财;命宫在午,迁移在未,小孩可能去北边,子宫贪狼,贪狼主桃花、娱乐,小学生只能去游戏店,果然下午在家的北方游戏机店被其奶奶找回。

◆6、预测股票期贷(根据兰天辰老师的方法进行整理)

(1)、首先选定命盘:用自己的命盘。

(2)、按预测时间布流分盘(股票变化较大,以流分盘预测较流时盘好),并找到预测时流分盘的命宫在盘上的位置。

(3)、如果只测一支股票或期贷,就以流分盘的父母宫为这时你想预测的这支股票或期货的命官所在。

(4)、如果要预测多支股票,可以流分盘的父母宫为第一支股票的命宫,以第一支股票所在的宫位逆数一位(即流分盘的命宫)为第二支股票的命宫,再逆下一宫(即流分盘的兄弟宫)为第三支股票的命宫……其他各支股票可依次逆推,便可确定那个宫位代表的股票上升。假如预测对象480个股,用这种方法筛选出40个命中率高的个股,然后再预测这40个股涨幅情况。

(5)、以某一股票的命宫为始,重布十二宫,然后以此新盘为依据进行预测该股票的升降情况。

首先以该股票命官的星惰来断该股票的大致走势。例如命宫逢杀破狼,主有大的变动,逢紫微在午为极向离明格主走到尽头了,逢廉贞囚星主被套住等。

再以年月日时的天干去四化,来看该股票远近期的升降情况,年干四化影响一年的走势,月干四化影响一月的走势,日干四化影响一日的走势,时干四化影响本时辰内和未来的走势。

若化禄入父疾线或兄友线,且无化忌同入或会照的情况下,说明该股会上升;化禄入或照财帛宫也主上升。

若化忌入父疾线或兄友线,说明该股会下跌;化忌入或照财帛宫也主下跌。

(6)、上升的最高点和下降的最低点的计算方法:

价格总数一般以该股财帛宫的天干数加地支数加干支纳音数之和来计算;点数,即小数点后之数,以天干数加地支数来计算。逢双化禄加倍,逢禄忌或双化忌减倍。

以上计算方法要以预测时的开盘价为参考点,在预测出升或降后灵活掌握。任何预测都不是绝对准确的,很多时候仍要靠灵活和灵感。

价格和点数用天干地支数和纳音数表示,天干为1至10数,地支为1至12数,以财帛宫的天干地支查其纳音五行,水二局是2数,木三局是3数,金四局是4数,土五局是5数,火六局是6数等。

紫微斗数的宫位旋转表示时间的迁移。顺时针表示时间前进,即子宫为今日,则丑宫为明日,若子宫为开盘的时间的命宫,那么下一个时辰的命宫顺时针移到丑宫了。

例一:1998年9月28日湖南株州易友22:05来电说今日秦川发展开盘价7.00元,收盘价8.19元,以后一二个月的走势如何?预测时的四柱:戊寅 辛酉 戊贸 癸亥,我(兰天辰)的流分命宫在辰,上述股票定位在戍。命宫坐廉府,廉贞为囚星,月干辛使父疾线的文昌化忌,八月股票没法升,年日天干都是戊,戊使贪狼化禄在福德宫照财帛宫,该股会上扬涨幅较大。九月壬干使该股的兄友成就线化禄,化权又入财帛宫,股票上涨,涨到多少呢?想到戊使贪狼双化禄入福德宫,而福德宫的纳音为土五局,双五为十数;又财帛宫甲午纳音为金四局,天干数加地云数加纳音数为:1十7十4=12。故断股价涨到10–12之间。现在我们分析准确数字,庚子数为7十1=8,双化禄为88,农历九月收盘价最高达到10.88。农历癸干使贪狼化忌冲破财帛宫,股票下跌。实际情况正如所述测,九月初泰川发展逐渐上升,到九月二十四日达最高价10.88,过后就慢慢跌落下来。

例二:1998年八月十三日22:15,广东易友问股票行情,随即报了三支股票:0776延边公路,0830鲁西化工,0586川长江A,按时间定宫分别在申未午。预测时的四柱:戊寅 辛未 癸末 癸亥。

延边公路预测时的前一周收盘价为15.04元,双癸使破军化禄入命宫,杀破狼主开创大变动,此股将大幅度上涨,结果从此一路冲高,11月16日22.55元收盘,12月4日还有21.30元收盘。财帛宫壬辰纳音水二局2数,地支辰5数,双化禄为22.55,故最高点为22.55元。

鲁西化工命宫在末,日月会照,父母双化禄,稳定上升。 川长江A命宫在午,双化禄在福德官照财帛宫,亦是上升之象。

例三:1998年九月十九日,一小姐带某男友来求测,20:33,问他买的60009虹桥机场这支股票情况如何?

按时间定官该支股票在我命盘之午宫,预测时间的四柱是:戊寅 壬戍 戊午 壬戍。命宫一定下来,我就说:“该股票目前己走到顶点了,最好在九月廿九日抛掉,最迟不能放到12月4日。”当时那人不信。事实上本周收盘价14.90元,次周开盘价14.78元,收盘价14.68元,完全应验。

本支股票命宫在午,紫微在午宫谓之“极向离明格”,说明它的道路己经走到头了;其二,前一宫末宫无主星;其三,年日双忌在已宫财库,日时双忌入财帛宫,因此,该股票下跌无疑。

◆7、个人近运预测

紫微斗数信息直观、容量大,不管是测近运,还是测其他事情,均可以一盘多测,一问多测,全方位地测出各方面的情况。

预测近运的起盘方法及分析判断方法,均与终生运的预测方法基本一样,区别在于:终生命运预测起盘方法是按命主的出生时间起盘,而近运预测则是按问事时间或动态时间起盘的;其次,终生预测要用到大小限运盘,而近运预测一般不用大小限盘,直接用日历的年月日时支落宫星情及用年月日时天干飞四化来预测某年月日时的情况。

例如,求测今年运气如何?以求测时间起盘,再根据此盘十二宫的星情及流年干四化情况断今年本人及六亲各方面的情况。至于年内各月各日各时的运气情况,可以用各月各日各时的天干飞四化,以四化落宫和冲照宫来断各月各日各时的运气。凡逢化三吉守照的宫位一般多吉(要结合星情看),逢化忌冲的宫位一般多凶(要结合星情看,若被冲的宫失陷且有凶煞者必凶无疑,若宫吉又无凶煞,至多有些阻滞或有迁动而已)。若月干化禄入父母而时干化忌守照父母,则表示该月有好事,但当时好事还没有得到。测前几年和后几年情况,则以要测年的年支落宫的星情及年干飞四化来看。

测近运,以命宫统领其人近期的全面情况、整体格局,结合事业宫看事业的荣衰,结合财帛宫看财运的好坏,结合迁移宫看外出、迁动情况,以田宅宫看家庭、家人、住宅的环境及不动产的情况,以疾厄宫看疾病灾厄情况,以福德宫看享受、娱乐、精神生活、品德情况,以六亲宫看六亲的情况,以奴仆宫看交友、合伙情况,以父母宫看父母、上司、老师、长辈情况,凡是与文书契约、股票等与“文”有关的事情,均可以父母宫为用神。

命宫逢杀破狼,情绪变动大,想外出;主开创,是财经能手。

用问事时间起盘,能解决求测者出生时间不准的难题,而且准确率也很高,有些内容甚至比用出生时间起盘预测还要准确。

在测近运中,如何看有无灾厄,可看命迁线和疾厄宫有无凶煞星聚凑,具体可参看第十二章中有关的论述。宜重视白虎丧门二星,逢之多与疾病、死亡、丧服有关。

快速推断命限的焦点问题,参看第六章第十一节。

六亲情况,还可以相应的六亲宫为用神,重布命盘十二宫进行详细分析论断。例如父母求测子女情况,则以子女官为用神;子女求测父母情况,则以父母宫为用神;其余类推。

问那个方位有发展前途?看命宫化禄入宫的方位。

兄弟宫不但与兄弟事有关,而且还与疾病、寿命有关,若逢煞忌及白虎丧门,说明有病,寿命不长。兄弟又为床位,逢孤辰寡宿主孤身独睡。

活测可应用于流年、流月、流日、流时,一般不用大小限。流年直接用流年支落宫即可。推流月捷法:从流年宫逆推,即流年为一月,逆数第二宫为二月、第三宫为三月……直至十二月。推流日从相应的流月宫起初一,顺数第一宫为初一、第二宫为初二、第三宫为初三……直至月底最后一天。推流时从流日宫起子时,顺推下去,直至亥时。

前途如何?①以命宫与的星情格局来看,宫吉或逢三化吉者顺,宫凶或逢化忌者阻力大②一生或较长时间的前途以官禄宫飞四化,各个流年以流年干飞四化,并且可以入父疾线或兄友线来看,化三吉入父疾线主光明,有前途;化三吉入兄友线主有成就;化忌入此两线则没有前途、成就;不入父疾、兄友线的,平常。

◆8、预测事业工作

预测事业,可以在近运预测内参断,也可单项预测,仍以求测时间起盘,然后取用神。以用神的官禄宫为主参看命宫来看事业工作情况。官禄宫为第一职业,田宅宫为第二职业,官宫无主星,无职业或失业或无官职。工作地点为疾厄宫,疾厄宫干化忌冲田宅宫为搞第二职业或有兼职。

问何时能找到工作?分配工作和应聘,一看流年官禄宫化三吉入父疾线或命迁线否,有则此年找到工作、聘任或升迁,其中化禄是自然而得,化权是靠努力,化科靠分配或贵人提拨帮助,逢化忌入则此年无望;二看何月何日的天干化三吉入原局命、父、官来定具体月日。例如,命在辰,父母宫在巳,天机文昌坐守,丙月可找到工作。打工则看四化入兄友线的情况而定,看法同上。

工作性质如何?以官禄宫和命宫的星情格局来看。例如,官禄宫天机文昌,可以从事策划、统计、文教、科研、机械、电子、汽车运输等转动性的工作。具体参看第十四章第十节之二。

上司、领导对自己的看法如何?以父母宫干的四化落宫来看,若化三吉入命宫三方,则吉;其中化禄是有情,化权是严要求,化科是常关怀;化忌入命宫三方,尤其是入命宫和对官,则与领导关系不好,得不到领导的赏识。

事业概况:①以官禄宫的星情格局来看,宫吉或逢三化吉者顺,宫凶或逢化忌者阻力大②逢化三吉入父疾线或命迁线,有光明;化忌入父疾线,前途暗淡。化三吉入兄友线,有成就;化忌入兄友线,无成就。其中化禄主升迁、提拔、就业;化权主升迁、创业(化权表成就);化科主有贵人扶助,得人赏赐,考绩好;化忌主不顺。

何时升迁?与何时找到工作判断方法基本相同,官禄化三吉入父疾或命迁线均能升官升职;化禄入兄友线,花钱经人介绍而升;化权入兄友线,以人情走后门升。再看何月何日进入上述宫位,或何月何日的天干化三吉入原局命、父、官来定具体月日。官禄宫化忌入财帛宫,公职人员易贪非分之财。

看何时加工资?看何时(年月日)的天干化禄入财帛宫,即为加工资的时间。

看与工友之间的关系如何?以命宫与奴仆宫的四化情况来看。奴仆宫干化禄入命宫,则工友或朋友有情义,有助益;化忌入命宫则无情义,无助益。

职位升迁的高低如何?先看命宫与官禄宫的格局高低,逢富贵格局则职位高且有升迁的希望,逢贫贱格局则职位低且无升迁的希望。再从四化星看,官禄宫若化三吉入父疾线主一生有升官之望,若化忌入父疾线则一生无升官的希望。流年化三吉入父疾线主当年有升迁、升职的希望,化忌入父疾线则无望。

◆9、看财运

求测今年的财运如何?可按上述各种方法起盘,求出其人命宫及命盘,再以财帛宫星情看,吉则财运好,凶则财运差;又,财帛宫化三吉入命财官宫主财运好,化忌入冲命财官宫主财运差;命宫化三吉入财帛的父疾线主财运好,有机遇,化忌入冲财帛的父疾线主财运差;命宫化三吉入财帛宫的兄友线,能赚钱,化忌入主损财折本。财帛化禄入父母,化忌入疾厄,赚钱要与人共分。原盘化三吉坐或照流年宫则本年吉,化忌入冲则凶。财帛宫化禄入田宅,化忌入父母,易被人倒钱;财帛宫化神妙入夫妻,化忌入交友,赚钱交配偶掌管或购物为宜,否则易损财;财帛宫化禄入父母,化忌入田宅,不易被人倒钱;财帛宫自化禄,会赚钱,也会花钱享受;财帛宫自化权,敢花钱;财帛宫自化科,花钱有计划;财帛宫自化忌,破财不聚。流年干化禄入A宫,A宫转化忌冲流年命宫,损财。流年财帛宫化禄入B宫,B宫转化忌冲A月宫,A月损财。

求测近期财运如何?可以流年盘来看,看法与上面财年运一样,但须以各年的流年干飞四化来看,化三吉入命兄财田宫主财运好,化忌入或冲照命兄财田宫则会破财。至于年内各月的财运如何,则可以各月的天干飞四化来看,看法同上。

何时发财?看何时(年月日)的天干化禄入财帛宫、命宫、兄弟宫、田宅宫均表财运好,有财发,有收获。当禄入的宫位变为流月的财帛,即流月的财帛与流年禄入的宫位同宫时,这一月最赚钱。禄入的宫位变为流月的命官财田等宫时也表有财利。还可以流月化禄入宫位看,化禄入原命官财田宫,均主进财。发财数目,用化禄落宫地支数定。

能否守得住财,则看田宅宫的星情及四化。

测店铺的生意和转让如何?

(1)、店铺的位置、经营项目如何选择?以疾厄宫的地支方位定位置,以化禄星落宫的星情表意论经营项目,以化禄星所在宫的地支方位为旺财方,或以武曲、天府、禄存所在官支为旺财的方位。

(2)、店铺能干多少年月?那一年或月的天干化忌入父疾线或入子女冲田宅宫,则表示不开这个店了。也可从赚钱角度来分析,当财运差时就可能干不下去了。

(3)、开张之后可能发生什么事?以流年天干和流月天干的四化星落宫来断财运的好坏。化三吉入父疾线或兄友线则财运好,化忌入父疾线或兄友线主财运差,化忌冲疾厄和田宅要关门或倒闭。

(4)、店舖转让如何看?年月的天干化三吉入父疾线或兄友线主财运还好,不必转让;若年月的化忌冲疾厄宫、田宅宫时表示要转让。

(5)、来租人能否出高价或压价?以奴仆宫为来租人,奴仆宫干化禄入命、财宫则对方出高价;化忌冲财、田宫或入迁移宫则表示对方出低价。

(6)、如何看能否成交?以父疾线或文昌文曲星落宫来看,若被年月日化忌来冲则成交不了。

测买车如何定宫?以父母宫为用神,以星情及四化论其好坏,星曜反映具体部件,例如天机为轮子、电机、发动机等。

问那一年炒股好?以天梁星落官为本官,看其气数位(即天梁星落宫的官禄宫)化禄在何宫,流年走到该宫的对宫时会嫌钱。例如,天梁的事业宫干甲使廉贞化禄入酉宫,那么会在卯年赚股票钱。何宫干化忌冲文曲之财帛,流年走到该宫的对宫,股票要亏。

◆10、六亲预测

紫微斗数预测兄弟个数,用其人命盘的兄弟宫来测,往往不准的多,这是因为没有考虑时空的变化,仅仅从表面看问题,若能用活盘进行预测则准确率会高些。同样,用紫微斗数预测六亲的生肖,以六亲宫的天干去四化,六亲生肖在化忌所在宫位的三方四正宫,但若用其人本命盘预测时,准确率不高,如若应用于活盘(即求测人有要求测六亲生肖的意向时起出的盘或用随机法定求测人的命宫法),则准确率会很高,而且往往就在化忌所在的宫内。

“天机为兄弟主”,断兄弟个数的窍门就在这六个字当中。具体方法:

(1)、按求测时间起盘或用随机起盘的流时盘,定出求测人的命宫;

(2)、从命宫逆数到天机星所在宫位止;

(3)、数过宫位的总数就是兄弟姐妹的人数(数过的宫位中必须有甲级主星才算,无主星不算数)。

例如(兰老师之例);1999年二月初五日亥时,某先生求测,起出紫微盘,其命宫在酉,武曲七杀坐守,天机星在子,命盘寅宫无主星,从酉逆数到子共十个宫位,考虑到寅官无主星,故兄弟姐妹共有九个。蔡先生回答非常正确,接着又问“现在兄弟几人?”我看了一下手表,时间是21:53,按流分定命宫,蔡先生在我命盘的未宫,天机星在巳,从未逆数到巳为三个宫:“现在兄弟几人”共六个字,即以己干四化,己使文曲化忌入酉,从酉逆数到未也是三个宫位,因此断:“三兄弟”。果验。

蔡先生又问:“能不能算出排行?”共七个字,以庚干四化,庚使天同化忌入丑宫,未到丑共七宫,故知其排行第七,回答对;再想,天机在巳宫,若从巳到丑才五个官位,心想会不会有四个哥哥,排行第五,加上两个姐姐,总排行第七。果然如此。

机昌火

速测兄弟例 阴陀

同梁铃 巨羊

速断兄弟朋友例:

用预测师本人的命盘来为求测人预测其兄弟朋友的情况。求测人坐落命盘的午宫,午宫为原命盘的兄弟宫,命盘如下图:

求测人的命宫就是我(预测者)的兄弟宫,兄弟宫表兄弟的事情。现兄弟宫中有三颗主星,故断求测人共有兄弟三人(以甲级主星为准);对宫为我的交友宫,巨门擎羊为恶曜,为二个不良的朋友,巨门为暗星,主小人暗中捣鬼,擎羊同宫更不利。

有人以夫妻宫的纳音数看兄弟数目,因夫妻为父母的子女;姐妹数目,以官禄宫的纳音数看;逢化科加3,逢禄权加数,逢化忌减数。可在实践中试试。

也可以求人坐落的宫为新命宫,重布十二宫,再以新命盘的兄弟宫来分析论断。

看六亲属相,以六亲的宫干去化忌,看化忌入何宫,该宫的地支属相即为该六亲的属相。有时,属相会在化忌宫的三方四正宫位上。总之,六亲的属相必在化忌宫的三方四正宫内或六合宫内。

求测兄弟、子女事件,看日时干化忌的冲宫属第几个兄弟姐妹或第几个子女。

儿子的推算法:以子女宫为长子,逆去到财帛宫为次子,疾厄宫为三子…..。

女儿的推算法:以田宅宫为长女,顺行下一宫为二女,再顺下一宫三女……。

看子孙,以子女宫往下推,财帛宫为嫡孙,疾厄宫为曾孙。

兄弟的排行,以兄弟宫为老大,逆数排行下去,如自己为老大,则兄弟宫为大弟,子女宫为二弟,夫妻宫为三弟等。姐妹则从父母宫起老大,顺数排行下去。

还可以流日干飞四化,看六亲目前的情况,逢三吉入主吉,逢忌冲则凶。

◆11、预测灾病

看疾病灾厄以疾厄宫为主,兼看命宫;外出则看迁移宫。占病最忌疾兄田宫动(即逢煞或化忌星冲则动)。

疾厄宫主星失陷加煞忌星聚会,必有病灾。逢化忌冲更凶。病情轻重看煞忌星多少及制化情况而定,煞聚兼有哭丧星,则病重难愈,命宫又不吉者则不治;煞少或能制伏且无哭丧星,则病易愈。什么时候病?年、月、日、时干化忌冲疾厄的时候病。流年(月)化忌冲疾厄,当流月(日)的疾厄入原疾厄宫时病重。流年(月)的疾厄化忌冲夫妻,流月(日)的夫妻宫入原夫妻宫时病重。

什么病?以疾厄宫的宫卦和宫中星曜的五行属性而定。

病的部位,可以星曜的性质和后天八卦来定。例如,紫微星为头部,巨门为咽喉,天府为腹部等。以后天八卦洛书数而论,“载九履一,二四为肩,左三右七,六八为足”,离在头部,坎宫在下阴部,坤、巽宫在肩部,震宫在左腹胁部,兑宫在右腹胁部,乾、艮宫在足部。

测灾厄,以迁移宫为主来看,兼看命、疾宫。宫中有羊、陀、哭、虚、空、劫、阴煞、丧门、白虎易生祸殃;若再与天机、巨门、天马等交通星交会,则易有车祸;若再与武、杀、刑、羊等武斗星会聚,则在外易受打杀伤害;若与红鸾、咸池、廉贞、贪狼、天姚等桃花星交会,为色情之灾;与红鸾、廉贞交会,易有血光之灾。七杀擎羊白虎,对宫武曲化忌来冲,争斗、官司、血光、凶杀;杀羊官符入迁移,犯刑、降调;武曲会火铃,因财被劫,财务纠纷;武曲逢羊忌,因财持刀,加白虎定有刑伤;昌曲陀武,投河自杀;廉贞在巳宫加会四煞化忌白虎,主残疾、手术、刑灾;卯酉迁移宫逢廉破曲,枷锁囚徒;廉杀丑未同宫,加六煞星,路上埋尸;廉破羊居迁移,死于外道。

流年化禄入田宅而田宅自化忌,疾厄化忌入官禄,福德化忌入官禄,疾厄宫化忌入迁移,疾厄化忌入父母,均易有凶险死亡。流化忌冲本田,流月田宅宫走到本田,该月凶险。流月化忌冲本命,流月入本命宫时亦为凶险。

如何避难?可搬往天喜、化科(包括原盘化科、福德宫化科)或空亡的方位去住一段时间;测出有血光之灾者,可捐献点血来化解。

医生以化科星为用神。化科入命身或疾厄,主可得良医,化科落宫克疾厄宫者也主可治。反之化科不入命身、疾厄或被疾厄宫克者,均主难医。可到化科的方位去找医生。

什么时候好?在有救的情况下,逢化科、天喜的月、日、时好。

找医生看病,以流日干(即看病当天的天干)化科所入的方位为贵人方,可到该方位去看病;以该方位所属八卦,看找什么样的医生。例如,化科入午宫,离卦,可到南方找属马的中年女医生看。

◆12、预测事情、信息真假

以父母宫的星情配合四化来论,父母宫不逢凶星、空星则真,有科权禄守照更为有利。

事后能否有利,能否领到钱?父母宫或疾厄宫干化三吉入财帛宫表示有利、能领到钱,化忌入财帛宫则表示不利、领不到钱。

◆13、看刑讼

有无刑灾以命父宫为主,兼看官禄宫。可参看第十二章有关章节。

容易有刑灾的组合:①太阳化忌或落陷宫化权再逢刑煞星,②廉贞加白虎,②刑囚夹印(廉相会擎羊),④廉贞化忌,⑥巨门会火铃白虎及巨门落陷化忌,⑥七杀会羊陀官符。

测词讼以父母宫为用神,何宫天干化忌入父母即为起因。奴仆宫为对方。结果如何?以年干四化,化三吉入父疾线则对自已有利,化忌入父疾线对自己不利;化三吉入奴仆宫则对对方有利,化忌入奴仆宫及其对宫则对对方不利。

◆14、预测怀孕

若问生男生女,有多种方法:①太阳落阳宫主生男,落阴宫主生女;太阴落阴宫主生女,落阳宫主生男(子寅辰午申戍为阳宫,丑卯巳末酉亥为阴宫);②红鸾星坐子女宫多生女,天喜星坐子女宫多生男;⑧子女官逢紫阳机廉等星多生男,逢府阴贪杀破巨梁多生女。

看子女好坏,以子女官的星情看。子田线吉多无煞,儿女品貌好,孝顺,将来有成就;子田线煞忌星聚,多为不吉,儿女品貌劣,不孝,将来难有成就。还可以子女宫的气数位(父母宫)飞四化来看,化三吉入子女的父疾线和兄友线则好,化忌入此二线则不好。

看生产情况,以子女宫吉则吉,子女宫凶则不利。子女宫逢羊刑,难产,开刀而产;逢杀破刑羊,难养。子女宫逢化忌,易有流产事。

看产母情况,孕妇本来测以命宫为用神,丈夫来测以夫妻宫为用神。用神宫逢煞忌星聚,产母不利,逢刑羊杀破钺廉红等聚,易有开刀或流血过多的危险;子女宫又逢凶煞星者,更为开刀破腹产的兆示,若又逢空、劫、截空、旬空、哭、虚等丧亡星聚,则有死胎的危险。

若问何时生产?紫微斗数在这方面预测经验很少,可以从下面几方面试验:①以红鸾星落宫的地支定出生日;②以红鸾星落宫顺数到儿女宫定月数或日数;②让求测者报一个或一组数字,求出对应天干(大于十则除以十,以余数求天干),用天干飞四化,以化忌落宫顺数到子女宫得几数即可定几月或几日数,或以化忌落宫的地支定为生产的日支;④以子女宫干飞四化,以化忌落宫定生产月或日数,或以化忌落宫的地支定为生产的日支。

◆15、预测搏彩

彩票号码如何算?以求测的时间起盘,再以父母宫为用神,父母宫的天干数、地支数、干支纳音数可以反映出开奖的号码,以上述三数组合成号码。此外,还要参考父母宫的三方干支纳音数来参合。

例如,某人测某日福利彩票号码,父母宫乙未,父母的财帛宫为辛卯,对宫为辛丑,父母的官禄宫为己亥。天干乙为2数,地支未为8数,合起来为28;乙末纳音数为4,可为40;纳音加天干数为42;对宫丑为2数,加父母宫天干乙2数,合起来为22;财宫辛卯纳音数3,与父母宫天干乙2数合起来为23:官禄宫天干己6数,地支亥12数,干支相加得18。开奖结果为:22、23、28、40、42,特别号码是18。

总之,开奖号码数多在父母宫及其三方四正各宫天干、地支、纳音数字的不同组合上。至于中与不中,那是玄机之事,说白了就是你本人有没有这个福气,有没有偏财(横财)运的问题。

◆16、国运或地区运势顶测

测国运,以大年初一日晚上子时起盘进行预测,也可以问事时间起盘预测。测地区或单位情况则以问测时间或随机起盘。

(1)、命盘十二宫的基本表意如下:

命宫:国家荣衰,人民富裕,社会安泰,国力等情况;地区荣衰情况。

兄弟宫:正义,公理;一般的睦邻和伙伴关系,交通运输,邮电通信,新闻传播,公共公益事业。

夫妻宫:亲仁,和睦;国际交往,国外事业,比较友好的睦邻和伙伴关系,外交事务,契约,计划,战争,后勤,物质生活水平。

子女宫:创造能力,发展能力,文化教育,体育,儿童,出生率。

财帛宫;经济景况,工商业,银行,存款利率,黄金,白银,股市,证券。

疾厄宫:税收,自然灾害,流行病,保险业,驻外代表,公共安全,公共卫生,外汇管理及汇率。

迁移宫:旅游业,船务,运输,法律,宗教,哲学,对外发展、扩张能力。

奴仆宫:工人,劳保,企业,军队,警察,秩序,劳工法,左派分子。

官禄宫:统治,推进;国家或地方领导人,执政党,政府形象,政治活动。

田宅宫:大地,田园,河山,矿产,农牧业,建筑业,生态环境,反对党,非主流派,民主人士。

福德宫:民意,群情,福利事业,精神意识形态,社团活动,国会,议会,地方政府,行政工作,选举工作。

父母宫:慈善事业,刑法,制度,特赦,慈善机构,公立医院,秘密结社,庙观,赈灾,抚恤,科学技术,文学艺术。

(2)、具体分析

以命宫看近期全国或地区的总体情况,若逢吉星吉格,无煞冲破,三方四正吉众拱扶,则太平盛世,人民安泰,国富民强;若逢凶星凶格,三方四正凶煞聚凑,则国无宁日,地区不安。以命盘十二宫的星曜情况参看上述十二宫表意进行各方面的分析论断。

还可以紫微星落宫的情况看国家或地区首领的情况,若逢左右吉众会照,无煞冲破,则明君得良臣辅佐,国家或地区自然大有希望;反之,若无左右吉星而逢凶煞聚凑,则领导不力,奸臣当道,小人得志。

还可以各宫干飞四化,以四化星进行分析论断各方面情况。例如,以官禄宫或紫微宫干化禄入宫看领导人近期特别关心那一方面,将到那一方视察。若化禄入奴仆,则今年领导人将关心民众疾苦;若化禄入申、酉宫,则领导人将到西方视察,等等。

以天相落宫看总理或副职领导人,若逢吉星吉格,则为忠良之人;若逢凶星凶格,则为不忠不义之人,不能辅佐主要领导人。

以武曲为掌管军机、财务、经济大权的官员。

廉贞是掌管人事、司法大权的官员。

七杀破军为战将,逢吉聚则太平;逢羊陀凶煞聚、化忌冲照,将会有动乱、战争。将星也是战将,逢化忌冲动亦主动乱。

测自然灾害,可以十二地支宫看各方位情况。逢廉、贪、杀、阳、火、铃、空、劫、忌、阴煞等聚会之方,将有火灾、旱灾、地震等灾害。

逢蜚廉、天空、地劫、凤阁、红鸾、破军、大耗、化忌等凶星聚会之方,将会有虫灾、传染病、失收。

逢阴、贪、龙池、劫、忌、哭、虚、破、大耗等凶星聚会之方,将会有水灾、失收。

逢羊、陀、劫煞、天刑、地劫、巨门、大耗、七杀、破军、化忌等凶星聚会之方,将会有纷乱争斗、盗贼。

逢巨门、陀罗、天机、天空、天马、地劫、天刑、阴煞、飞廉、火、铃等凶星聚会之方,将会有交通事故频繁。

从星情看,贪狼星代表天灾、台风、雷雨、水灾、旱灾、病毒、动物。七杀星代表地变、地震、火山爆发、山崩地陷。破军代表人祸、战争、爆炸、杀害、瘟疫、毁灭。

一般,测天气天时情况以父母宫为用神,测官员以宫禄官为用神,测病灾流行病以疾厄宫为用神等。

◆17、预测出行

以问事时间起盘,命忌入迁主出行,加会马星更是。什么原因动?就看那一宫干使命宫化忌,原因就是该宫的名称。例如官禄宫干使命宫化忌,因事业而动。

若问出行吉凶,以出行的时间起盘,以迁移宫为用神,若知具体出行方位,也可以所到之方为用神。以用神宫星情看顺利与否,用神宫有吉星吉格,无煞冲破,则必然美好顺遂;若逢煞忌星聚凑,则不吉,出行不利;用神宫煞聚,对宫化忌冲动更凶。又可以用迁移宫飞四化,化三吉入命财官福等宫则吉,化忌入则凶。

用神宫逢大凶、凶祸之格局,命宫又不吉者,不要在这个时辰出行,应改时辰出行;若时间己定,非出行不可时,可先向紫微盘上吉利的方位、或天喜星所在方位、或化科星所在方位走,然后再绕道到所要去的方位。

如果时间、方位、绕道都不能变,那就只好听天由命了,命运好者亦可平安无事。

迁移宫或所到之方逢巨、马、羊、陀、机、空、劫、刑、魁、哭、虚、忌、阴煞、破碎等凶星聚会,出外小心车祸。若逢武、杀、破、廉、等暴怒星与刑、火、铃、羊、陀、巨、阴煞等是非伤害星聚会,易有纷争是非、破财,再加会哭、虚、空劫、截空、破碎、天魁等丧亡星,则有伤亡的危险。若逢煞忌与桃花星聚会,小心因色情惹祸。

坐飞机者,若迁移宫逢杀、阴、空、劫、魁、破碎、阴煞、哭、虚、羊、火、忌、阳巨(同宫)等星聚会,易发生空难,不去为妙。

坐船者,迁移宫逢机、阴、巨、魁、空、劫、哭、虚、忌、阴煞、截空、龙池、四煞等星聚会,易有沉船事故,不去为妙。

迁移官逢吉星加哭虚、孤寡,出外无大碍,仅有烦恼、孤独而己。逢孤寡也表示为自己单独出行,或同行者少而不能融洽。若问出行谋事顺利否?则以出行所谋的具体事情取用神宫,例如出行求财,以财帛宫为用神,逢吉星聚,如武、府、火贪、铃贪、禄马而无煞冲破,则求财顺利,逢富贵格局更妙;若逢煞聚,尤其是空劫忌,则无利,劳而无功。若出行办公事,以事业宫为用神,逢吉星聚,如紫、阳、左、右、昌、曲、相,无煞冲破,则办事顺遂;若逢煞聚,则办事阻滞不利。

何时出行?可以日时(时间长者用月)的天干化忌冲迁移宫的时候走。

何时回来?可以日时(时间长者用年月)的天干化忌入田宅宫的时候回到家。

出国移民看田宅宫,吉则顺利,凶则不利。见杀破狼机马等星,有动向。但若问移民还回来否?则看田宅宫逢破反主永久移民,田宅宫不见破而见禄,则去了还会回来。

◆18、刑事案件预测

第十二章中的灾祸预测是个人灾祸的预测,其分析判断方法也适用于活测。

刑事案件预测,以发生案件的时间起盘,也可以报案时间或问事时间起盘。以命宫为基本案情,以田宅宫为发案现场周围情况,以官禄宫或天魁星为公安干警,以奴仆宫或天刑星为案犯,失窃案以巨门为罪犯,以巨门落宫为罪犯逃藏之处。(注:在个人灾祸预测中,以天魁为拘魂鬼卒看,在刑事案件中则以天魁为公安人员)。

又以日时干落宫为罪犯,宫支所属方位为其来方,化忌宫地支方为其最后所去之方。

能否破案?天魁星落宫生旺,吉星聚,克天刑星落宫,说明公安人员得力,能破案;若天魁落宫衰死绝,凶星聚,生天刑落宫或天刑落宫克制,则难破案,即使破案也有伤亡;天刑落宫生旺,吉星聚,克天魁落官,则难破案;天刑落宫衰死绝,被天魁落宫克,或与天魁同宫,凶星聚,则易破案;天刑逢天喜、解神、天空、截空、旬空,或冲见巨门,不会天魁,说明罪犯已逃藏,暂时难破案,待出空、天魁旺相、天刑衰绝之时有可能破案。又,官禄宫吉而奴仆宫凶易破,官禄宫凶而奴仆宫吉者难破。

也可以日时干落宫的星情看,逢吉则暂时难破,逢凶则易破,逢化吉亦难破,逢化忌守照则易破案。

(1)、凶杀

命迁线逢暴怒星+是非星+伤害星+丧门星会聚,为打斗凶杀案(见杀、羊、刑、钺、武等有打斗的兆示);加禄存或财帛宫见羊、刑、贪、空、劫、大耗等星为因财打斗杀人或抢劫杀人案;加桃花星为因色情打斗杀人案。

命迁线逢是非星+伤害星+丧亡星+桃花星会聚,为色情纠纷或强奸杀人案。

(2)、失窃案

命宫及财帛宫逢巨、贪、劫、刑、破、钺、阴煞等星聚会,为失窃案。

损失什么物品?参看第十二章第十二节。能否找回,参看失物一节。

◆19、预测考试

以求测时间起盘,再以求测人与考试人之间的关系取用神,例如自测以命宫为用神,父母问测子女则以子女宫为用神,兄弟来问测则以兄弟宫为用神。

以用神宫的星情看其人的运势及知识高低。用神宫逢昌曲魁钺府机科会聚者,大利考试;逢四煞空劫、截空、旬空、破碎、哭虚等星会聚,不利考试。

还可以用神宫干或流年干飞四化,化三吉入用神宫的父疾线者,可以考中,其中化禄为高分录取,轻松得来;权入有些紧张,成绩次等,但录取没问题;科入则是得评卷老师赞赏或贵人帮助,也能录取;化忌入父疾线则必不能录取。

测考试情况,因父母宫为文书宫,故应以用神的父母宫来看考试的实际情况,从落宫的星情及四化来断成绩的等级。例如,父母宫逢昌曲左右禄权科等科考吉星,无煞冲破,成绩可得优良;若无上述吉星而逢空劫、截空、旬空、破碎、哭虚、化忌等星聚会,则考试成绩不好。父母逢化禄,题目显浅明白,考得很轻松,成绩最好;逢化权则题目稍深,考得紧张,成绩稍次;逢化科亦能顺利;逢化忌则题目深而不理解,考得很吃力,成绩很差。具体分数,可从父母宫的天干地支纳音数及干支数来计算。例如,父母官为甲戍,纳音为火6数,甲1数,戍11数,若成绩优者可能是96或91分。良好的可能是86或81分,一般为61至76,劣等的可能是61或56或51分等。

四化法以官禄宫的四化是否入父疾线(父母宫为主)来看,化三吉入父疾线主智商高,化忌入父疾线则智商低。化禄入父母主光明,聪明机伶、反应快,读书考试好,禄+科更好、成绩高,禄+权不但成绩很好,且适宜从政当官。化权入父母是能干、认真攻读,读书考试也好,用功则名列前矛;权+科,要用功才能有好成绩。化科入父母是读书平常,成绩中等;化忌入父母或冲父母则不是读书命,成绩不好,若三吉入父母而化忌也入父母或冲父母,亦是不利。父母宫自化忌,不肯用功读书。官禄化禄入迁移,外在聪明,却不肯用功。化禄而自化忌,虽聪明,但不肯读书。

◆20、猜物

某人手里拿着一样东西问是何物?此类预测要求快速回答,宜用无为点宫法。可以父母宫为用神,以落宫的星情表意和八卦象意来推断。也可以父母宫化忌落宫的星情表意来推断。

◆21、测上级检查人员何时来检查?

预测上级单位或工商管理人员何时会来检查?以日时干飞四化,化忌入父疾线的日时来。

◆22、看合伙

合伙好否:交友宫四化三吉入我三方,吉。交友宫化忌冲本命,不可合伙。子女宫化忌冲本命,不能做股东。交友宫旺则可,衰不可合伙。子女宫化忌冲交友宫,不可合伙。

子女宫化忌入父母宫冲疾厄宫,不可合伙。子女宫化忌入本命三方,三吉会照我三方,合伙大吉。子女宫化禄、化忌均入交友宫,不可合伙。子女宫化忌入交友宫,合伙时,对朋友较有利。兄弟宫化忌入命宫三方,不宜合伙事业,不宜借钱给朋友。

以求测人的奴仆宫为用神。先审求测人的奴仆宫,视其星情是否吉利而定,吉而无煞则可合,恶煞聚则不可合。父母宫逢化忌,也不宜合伙。

以子女宫飞四化看能否合得成?化三吉入父母宫可成,化忌入冲不成。

流年干化三吉入子女宫年内可成,化忌入冲不成。化忌入父母宫,指是非较多,文书上有麻烦,不可与人签约合伙及与人作保,好心没有好报。

看合伙人是否有诚意?以奴仆宫的天干飞四化来看,化禄入命兄,表示有诚意,化忌入命兄则无诚意。

看合伙人是否有实力?以求测人奴仆宫的星情格局来看,逢吉星吉格则有实力,逢凶星凶格则无实力,不宜与其合伙。

父母宫化权入命宫,本人以技术入伙,无须出钱。财帛宫化权入命宫,本人以技术入伙,无须出钱。财帛宫化科入命宫,亦以技术入伙,但要出少量钱。财帛宫化禄入命,出钱多;化禄入兄友线,出最多钱,与股东出同样的钱财。

合伙人数,看交友宫的五行局数,水局二人,木局三人等。

合伙资金额,看父母宫五行局数或地支序数。

经营项目,以财帛宫的四化入财疾田官(按顺序先后看)等宫的星情断行业。

交友宫的财帛宫的五行局数,看要多少资金合作。

逢流年化忌冲子女宫,易拆伙。

◆23、搞外销的看法

以求测人的迁移宫星情吉凶来看,吉则有利,凶则不利。若化忌入其父疾线,表有文书上的麻烦,不可与人签约。

外销的利润如何,赚不赚钱?看其父母宫化禄有无入命兄财田,有则有利赚。无则平过,逢忌冲这些宫位则亏本,禄忌同宫或对照更凶。

若有利润,赚多少钱呢?以禄入宫的地支数来看。

迁移逢忌冲,今年外销不好;忌冲子女,没有订单。

◆24、预测借钱、讨债

预测借钱:

推出求测人的命宫,重布十二宫,再以十二宫分八方(卦)位。

流日干化科所落的宫位是贵人方,试想该方有哪些朋友是贵人,即向他借,可成。

借钱要用化禄,无禄用科,无科用魁钺(以流日干查出),化权没有意思。禄是情,若其人交友宫化禄入命,表朋友对我有情,很乐意借给我。化禄入命财田皆可借。

借钱也可找天刑星,看天刑在流日的什么宫位,若为流日的兄弟宫,可找兄弟借;在子女宫可找晚辈或岳母借;在父母宫可找长辈、上司借。

预测讨钱:

推出求测人的命盘,流日的父母宫化禄入命,可顺利;化科入命,好言商量可讨到;化权入,恶脸相向,不一定能讨到;化忌入迁移冲命,讨不到。父母化忌入命,分期付回,不顺。

也可看流日的迁移宫之星,是哪一宫干使之化权,就在该宫的时辰去讨。

◆25、预测选举、竞赛、评比

测本人能否选举上?推出求测人的命盘,官禄宫干化三吉入父疾线,表有功名,可以当选。

父疾线是文书线,与功名有关,是升迁、晋升、升华,是按步就班得来的,也主读书、考试、申请专利、申请移民都很顺利。

三吉入父母宫是有分别的,禄入是高票当选,轻松得来;权入要努力争取,但当选没问题;科入是贵人星,请求众人帮助,得到人家的同情。

化忌入父疾线则没有入选。

以上是党内选举,若为党外或企业选举,应看兄友友线,官禄化三吉入兄友线可以当选,化忌入兄友线则没有当选。

若有多个人竞选,问哪人中选(或问运动冠军是誰)?推出命盘后,再以十二宫分八方(卦)位,人数不多者,可以住家或现场站位作这几人的命宫,先以星情看,居最旺吉的宫位的那个人中选。又以预测或选举时的时干飞四化,以化三吉入父疾线看,先看有无逢化禄入者,有者中;无化禄入者,再看有无化权入,有者中;无化权入者,再看有无化科入,有者中;又无化科入者,再以化三吉入兄友线看,看法同上;逢化忌入者则落选。

又法,把竞选人进行随意编号,以兄弟宫(老师选优秀学生以子女宫)为1号的命宫,逆数到夫妻宫为2号的命宫,再逆数到子女宫为3号的命宫……,一直排到最后一人止(对于运动员,可直接用编号作命宫,大于12者除以12,取余数作命宫),再按上述方法进行推选。

从多人中选中几个人亦同理,选其命宫落宫最吉或逢化禄入父疾线者为第一名,落宫次吉或逢化权入父疾线者为第二名,落宫再次或逢化科入父疾线者为第三名。

又法,以某人的生肖落宫星曜看,再以其生年干飞四化看,推断方法同上。

单位检查评比排名次方法同上。

◆26、预测应期问题

预测应期,就是断事发生的具体时间,是比较难掌握的问题,在此仅提供参考。

可以命盘化忌星落宫顺数到用神宫,得几数即定为几月几日几时。还可以让求测人报数,转化成天干,再以天干飞四化,以化忌落宫顺数到用神宫位,看得几数,即为几月几日几时。具体是月还是日还是时,则要灵活掌据,可根据问测人提问时间,又可根据用神落宫的庙旺衰绝,用神宫与流年流月流日流时是否逢反吟(地支相冲)、伏吟(地支相同)来判断应期的快慢远近。一般伏吟主慢,反吟主快;测坏事,逢用神宫旺相(五行相生、相同)的月日时则应期慢,逢用神宫衰绝(相克,泄气,耗气)的月日时则应期快;测好事,逢用神官旺相的月日时则快,逢用神宫衰绝的月日时则慢。

下面为兰天辰老师的例子:斗数速断应期方法,以四化和宫位来定应期。

例如,戊寅年十二月二十二日21:29,朋友问其徒弟在何处?按流分法我的命宫在辰,朋友在酉宫,其弟子在午宫,紫微坐守,迁移宫贪狼星,上街去玩。21:37,朋友追问其弟子“戴代传几点回来?”问话字数7个,7数对应的天干为庚,用天干庚去四化,庚使丑官天同化忌,从午到丑共8个宫位,一时辰120分钟为六十甲子,则每2分钟一个宫位,8个宫位相当于16分钟,故答:“21:53到家。”结果准时于21:53在楼下碰见。

第二天,14:17这位朋友又问;“测代传什么时候回来?”按流分法我的命宫在丑,由于戴代传也是我的学生,故以子女为其命宫在戍,问话数共9个字,对应天干为壬,壬使武曲化忌在寅,从戍开始数到寅四宫,每宫2分钟,所以8分钟后回来。果然16:26到家,时间是8分过了2秒。

还可应用河洛四化法的“同类相叠好事生”和“同类相冲凶事发”的方法法来定应期。例如,原命化三吉入财帛宫,当流年、流月、流日、流时的财帛宫走到原命的财帛宫时,吉事便发生了;又如,原命化忌冲寅宫,当流年、流月、流日、流时走入寅宫时,凶事便发生了。

第四节 测事速断捷法

在预测近期事情,包括婚姻、求学、考试、升迁、求职、合伙、生意、开店、寻人、寻物等等,有一捷法,可以不用排星,仅按求测的时间求出命宫,即可速断。但这种论断仅为一种倾向性而已,具体性及准确率不高。

此节可结合第十三章的八卦卦位法进行分析推断会更好。

△一、求出命宫

可在掌上进行:从寅宫起正月,顺数到问事之月,再从该月支宫起子时,逆数到问事时辰止,所止之宫就是命宫。

△二、命宫支分组

命宫求出后,以命官所在宫的地支进行分组,共分三组;

1、子午卯酉为一组,称为四正官:

2、寅申巳亥为一组。称为四生、四马宫;

3、辰戍丑末为—组,称为四墓宫。

△三、命宫落宫含意及速断

不管命宫落于何宫,凡逢冲年支、月支者,事多阻滞而难成,逢年破、月破百事难成。

1、命宫落于四正宫者,为天地四正之位,代表积极、向上,且为敏捷、聪明和幸运的意思,但又为四败、桃花之地,主色情风流。

(1)、问事畅通无阻而易成功。

(2)、为远地、近期。

(3)、问灾厄疾病为严重;若问病什么时候能好,则为近期。

(4)、为道路旁、热闹的地方。

(5)、个性活泼开朗,热情,性急,敏捷,重外表,喜交游,风流好色,飘荡难免。

(6)、问寻物,可很快找到,遗失地点较远;在家为客厅;走失方位,可依地支宫位断,如子为正北方,午为正南方等。

(7)、问事可成,问谈婚可成,问离婚也可成。

2、命宫落于四马宫者,为四马之地,意为奔波、多动、变动,主才艺,又为四生宫,主操劳。

(1)、问事须积极争取才能成功。

(2)、为不远不近之地。

(3)、为道路与住宅区之间或巷子胡同等。

(4)、问灾厄疾病为不轻不重,一般;问病何时好,要一段时间才好,但也不会太长。

(5)、个性为中立派,可动可不动,聪明而富才艺,辛勤劳碌,易受制于人,自寻苦恼。

(6)、寻物要积极寻找才能找到,失落于离家不远不近的地方,如走道,过道等;失物方位可依地支而断。

(7)、问谈婚积极可成,问离婚积极也可成。

3、命宫落于四墓之宫,代表收(潜)藏、保守和拖延性,主富,主刑,刑克六亲。

(1)、问事多阻滞而难成。

(2)、为近地。

(3)、问灾厄疾病为轻;问病何时好,为拖延难好。

(4)、为公寓区、为宁静、清静之地。

(5)、个性孤独、内向、多思多虑,外表沉厚而内心多疑,离乡外地发展为好。

(6)、寻物难找回,己被人收藏,或丢失于不易寻找的地方;在较近的地方失落;失物方位可依地支断。

(7)、问谈婚不成,问离婚也不成。

第五节 活用紫微斗数择吉简介

紫微斗数也可用于日课,即选择吉时吉方。紫微斗数原为命理预测学的专科,近人试用于选择吉日良时日课,其优点是吉凶分明,判断直观快捷,内容丰富。

用紫微斗数选日课时,以求测者要求的大致时间来起出各日各时的一批紫微盘,从中选出所用之方有富贵格局且无破者为好课,得落宫主星吉且众吉扶拱而无煞或虽有煞而有制服者亦可用。用于评格日课同理,只是用他人或用其他方法选出的日课起盘,然后审所用之方好坏以断该日课可用否,以及好在那里?不好在那里?

婚姻嫁娶等无方位的,只用命宫和用神宫来判断吉凶。婚姻嫁娶择吉,最紧要的是夫妻能和睦相处,故首重命宫和夫妻宫,命宫和夫妻宫要成富贵格局,两宫的星曜配合好且吉众无煞,最宜逢梁、同、府、相等吉星。结婚也希望能子女有成,故次重子女宫,子女宫宜得富贵格局,无煞冲破。选夫妻宫逢化科的年月日时结婚最佳。

择吉还宜参看命主及其家人的出生年落宫,最不宜逢化忌相冲和流年太岁相冲。

择吉出行,以所到方位之宫的好坏看吉凶,而兼以出行所办之事的用神宫看办事的成败。例如,为经营求财,则以财帛宫及其气数位的四化星为用神;如为公事、求学考试,则以事业宫及其气数位为用神。

紫微斗数起盘比较麻烦费时,要择一好的吉时吉方并非易事,用于选课显然受到局限,相对来讲,用于评格日课就比较容易和适用,可先以其他方法选好日子,或按人家择好的日课来起紫微盘,用紫微斗数来看用神方位之宫有吉格吉星否,有则可用;反之如有凶格凶星则不可用。如有“紫微斗数144局图”一书就方便多了。有电脑的人就方便多了,紫微斗数排盘和批命的软件都有,可到网上去找或到软件店去选购,下面网站可供参考:(1)http://www.cqchen.com,(2) http://www.yichina.net。

择吉选日课,派别甚多,各有各的理论体系,公有公理,婆有婆文章,那个正宗,无法说得清楚。用某派的观点去评格别派的日课,显然是不妥的。但为了慎重起见,多参考几家学说,不无好处,当几家的结果近于相同时,确定用此课,损害相对就会少一些。

另外,注意所选日课要结合命主四柱来选,日课的四柱要为命主的喜用神,生扶命主的四柱,不能有刑冲克害命主的四柱,尤其不能刑冲命主的年柱。

下面试用紫微斗数评格别家几例日课,以供参考。

1、签约投标

对于签约投标类的预测或择吉,可以求测时间起盘,若已知投标的具体时间和方位,也可以签约投标的时间起出紫微盘,看该方位之落宫好坏以定投标有无把握。若要达到趋吉的目的,可先看那个方位宫最吉,在到达签约投标处后,就抡先坐于最吉之方,可达到事半功倍的作用。

签约投标最忌空劫、旬空、截空、破碎、大耗、化忌等。

以流时飞四化,化三吉(以化禄为主)入父疾线或所往方则表顺利,逢化忌入冲则不利。

2、挥吉出行

择吉出行,以出行的时间起出紫微盘,以迁移宫的星情看出行是否顺利吉?若知具体方位,可以看所到方位之落宫的好坏,若该宫有吉格吉星,无煞冲破,自然美好,出行顺遂,逢空劫羊陀火铃化忌则不好。

若能结合出行干什么选有关的吉星更妙,例如求财所到之宫为富格,或逢武府、火贪、铃贪、禄马且无它煞冲破,求财必有利。又如出行办公事,所到之宫逢吉格,或逢紫阳府相等吉星则易成功。又如外出考学,逢府昌曲化科等则吉。

以流时飞四化,化三吉入照命财官迁四宫者大利,化忌入冲此四宫者不利。

3、造宅择吉

紫微斗数的星曜可与玄空紫白九星相配,对应关系如下:贪狼配一白,主宫在子,管二十年;巨门配二黑,主宫在丑亥,每宫管十年;禄存配三碧,主宫在寅,管二十年;文曲配四禄,主宫在卯,管二十年;廉贞配五黄,主宫在申,管二十年;武曲配六白,主宫在未,管二十年;破军配七赤,主宫在午,管二十年;左辅配八白,主宫在辰巳,每宫管十年;右弼配九紫,主宫在酉戍,每宫管十年。吉凶可互相参考。

屋宅择吉,主要是希望发财利和人丁兴旺,“山管人丁,向管财”,故首重坐方,坐方若得吉格吉星,无煞冲破,则为好课,能发人丁和官贵;若吉众而逢粒把煞星,煞星又逢制伏,则仍为可用。次重向方,若得吉格吉星,大旺财利;若见凶格凶星,主破财败业。出入的大门也很重要,忌见凶煞。

紫微日课,以坐山看全面,看人丁及贵气,兼以子女官看人丁(子女),以官禄宫看官贵;向方及财帛官看财;大门看吉凶;六亲官看六亲,父母同住者,亦不宜逢凶。

选课的方法,以求测人要求的大致时间起出各日各时的紫微盘,然后以坐山为新命宫重布十二宫,看各宫的好坏,以分析出那方、那个六亲有利。最宜坐山方得吉格吉星,无煞星冲破,尤忌见空、劫、忌、孤、寡、灾煞、劫煞、天煞、太岁等星。向方亦同。

如果尚未定出坐向,来求测,可以田宅宫为坐山,以子女宫为向方;或以福德宫为坐山,财帛宫为向方。总以四官有吉星吉格,无煞冲破为好。

又,以时干飞四化,化三吉入坐方和向方大吉,入命财官迁子宫亦吉,逢化忌入冲则凶。化忌冲父母亦不好。田宅宫干化忌入疾冲父、化忌入偶冲官均凶。

坐向方及子田二宫最不宜见白虎、丧门,尤其不宜见白虎并擎羊入子女宫冲田宅宫,主家宅多丧亡事;亦不宜有天刑、天哭,主家中人口伤亡。田宫见阴煞,有鬼怪事。田宫火星易有火灾,再见廉贞、太阳,且坐甲丙更是,更加白虎天刑擎羊,屋崩兼伤人。田宅宫逢贪、巨,易遇偷盗诈骗、暗耗失财、口舌是非;逢杀破廉机都不宜。

紫微分析:坐山子宫,虽有禄存财星,但逢地劫副空星冲破,吉处藏凶,又逢阴煞,阴云密布,有损丁破败之象;向方同阴皆落陷,虽逢化科,但桃花星聚集,防因淫荡而破败。

时干四化与坐向无关,化忌入子女,对子女不利。

Bình luận