Sao Thiên Cơ – Thời thế tạo anh hùng!

19/01/2021 883

Bài viết Sao Thiên Cơ – Thời thế tạo anh hùng!. Mời các bạn đọc tham khảo.

CÂU HỎI Là Bài Học Hay Nhất.

1. Thời thế tạo anh hùng.

Theo bạn thời thế là sao nào.

2. Bạn đoán là máy móc khi THIÊN CƠ đi với:

A. CƠ + LINH HỎA

B. CƠ + KÌNH ĐÀ

C. CƠ + KHÔNG KIẾP

D. CƠ + KỴ HÌNH

3. Bạn đoán cơ hàn khi CƠ đi với

A. CƠ HAO

B. CƠ LINH

C. CƠ + KÌNH ĐÀ

D. CƠ + KHÔNG KIẾP

4. Bạn đoán là cơ ngơi.

A. Cơ tại Điền cung.

B. Cơ đi với Long Phượng

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai.

5. Bạn đoán là cây cối

A. Cơ đi với ĐÀO HỒNG CÔ QUẢ

B. Cơ đi với PHƯỢNG MÃ KHÁCH

C. Cơ đi với TANG HƯ KHÁCH

C. Cơ đi với TUẾ HỔ PHÙ

6. Bạn đoán Cơ là cật vấn xét hỏi, chất vấn khi có:

A. Cơ đi với ĐÀO HỒNG CÔ QUẢ

B. Cơ đi với PHƯỢNG MÃ KHÁCH

C. Cơ đi với TANG HƯ KHÁCH

D. Cơ đi với TUẾ HỔ PHÙ

7. Bạn đoán là tan cửa nát nhà khi Cơ đi với:

A. Cơ đi với KHÔNG KIẾP

B. Cơ đi với KỴ HÌNH

C. Cơ đi với TANG HƯ KHÁCH

D. Cơ đi với HỎA LINH

8. Bạn đoán là thất cơ lỡ vận khi Cơ đi với.

A. Cơ đi với KHÔNG KIẾP.

B. Cơ đi với HỎA LINH.

C. Cơ đi với TUẦN TRIỆT

D. Cơ đi với KỴ HÌNH

9. Bạn đoán là cơ thể khi Cơ

A. Đóng tại MỆNH.

B. Đóng tại Thân.

C. Đóng tại Tật

D. Đóng bất kỳ tại đâu.

10. Theo bạn THIÊN CƠ đóng ở đâu là tệ nhất (xấu)

A. cung MỆNH.

B. cung THÂN.

C. cung TẬT

D. cung Phúc

Câu hỏi 11 dành cho sự may mắn. Được thêm điểm.

Đố bạn có bao nhiêu người được người viết xếp vào bạn thân và gia đình để được đọc những bài viết này (tính đến thời điểm 13/11/2009). Bạn cho 1 con số, người nào đáp án gần đúng nhất được thêm 1 điểm may mắn.

Câu Hỏi Là Bài Học Hay Nhất.

1. Thời thế tạo anh hùng.

Là sao THIÊN CƠ . Nói đến chữ thời ta phải nghĩ ngay đến THIÊN CƠ

2. Bạn đoán là máy móc khi THIÊN CƠ đi với:

A. CƠ + LINH HỎA máy móc nào mà chẳng có điện lửa, Thậm chí không có cũng gọi là máy, như chiếc xe đạp ngày xưa dân ta hay gọi là xe máy.

3. Bạn đoán cơ hàn khi CƠ đi với

B. CƠ LINH vì Linh chủ lạnh lẽo. Nhiều bạn đoán sai câu này. Có bạn còn khoe (Salagane) đang ở đại hạn này, ngẫm nghĩ thấy sex quá, buồn cười.

4. Bạn đoán là cơ ngơi.

C. Cả 2 câu đều đúng. Vì Long Phương là ao rồng gác phượng, tức là sao cơ của người này có liên quan đến nhà đất, ta tập trung hướng luận đoán,

5. Bạn đoán là cây cối

A. Cơ đi với ĐÀO HỒNG CÔ QUẢ. Hoa Quả đi với cây cối là hợp lý. Nông gia? Bán buôn hoa quả? Hay kẻ yêu thiên nhiên.

6. Bạn đoán Cơ là cật vấn xét hỏi, chất vấn khi có:

D. Cơ đi với TUẾ HỔ PHÙ. Vì bộ sao này là nhóm sao ngôn ngữ. Đi với Quyền tinh thì tôi được quyền xét hỏi, đi với thị phi tinh là dễ gặp chuyện thị phi… Thật là giản dị.

7. Bạn đoán là tan cửa nát nhà khi Cơ đi với:

C. Cơ đi với TANG HƯ KHÁCH. Đi với TANG MÔN dễ thấy cảnh tan cửa nát nhà, còn dễ té ngã vì thế càng kỵ gặp thêm LINH cơ hàn KIẾP nạn càng khó tránh, gặp HỎA là thêm tai ương của lửa.

8. Bạn đoán là thất cơ lỡ vận khi Cơ đi với.

B. Cơ đi với HỎA LINH. Nhiều bạn đoán sai câu nầy. Nhưng buồn cười có bạn dám đoán CƠ LINH là cơ hàn (đói lạnh) kẻ đói lạnh không phải tên thất cơ lỡ vận thì ai vô đây nữa. Dễ đoán lầm là Cơ ngộ KHÔNG KIẾP. Người viết biết nhiều em dính bẫy câu này. Cho nên chế thêm câu thứ 11. Cơ KHÔNG KIẾP là không gặp hoặc không hợp thời cơ… đến nơi dễ gặp nạn. Nhẹ nhất là xin vào blog bác Đình không nhận, nặng nhất là vừa đến nơi nó nổ cái đùng. Đọc báo người ta thường viết: Chiếc xe bị nạn số không may, chiếc xe xấu số, chiếc xe bị nạn… do đa phần ngộ KHÔNG KIẾP. Phú viết: “ Cơ Nguyệt Đồng Lương tối kỵ HỎA LINH xâm phá”, bây giờ bạn mới thấy câu phú này giá tri biết dường nào. Là cảnh đồng khô cỏ cháy, thất nghiệp, đói như đã từng mô tả.

9. Bạn đoán là cơ thể khi Cơ

D. Đóng bất kỳ tại đâu. THIÊN MÃ nằm ở đâu cũng là tay chân. THIÊN CƠ cũng như thế có chi mà lạ. Mắt mũi cũng như vậy. Lá số của mình mà.

10. Theo bạn THIÊN CƠ đóng ở đâu là tệ nhất (xấu)

C. cung TẬT. Câu này dễ để an ủi, tệ lắm cũng có điểm để mang về.

Câu hỏi 11 dành cho sự may mắn. Được thêm điểm.

Đố bạn có bao nhiêu người được người viết xếp vào bạn thân và gia đình để được đọc những bài viết này (tính đến thời điểm 13/11/2009). Bạn cho 1 con số, người nào đáp án gần đúng nhất được thêm 1 điểm may mắn.

Người hưởng điểm may mắn là.khiemphamxuan… đoán 73 người chỉ sai 1 người. Và đúng tuyệt đối vào thời điểm bạn ấy viết. Thế là vui. Phải không?

Vinh danh 2 bạn được 9 điểm Tâm An  khiemphamxuan.

Nhiều bạn được 8 điểm. Nói chung các bạn đã trả lời rất tốt.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận