Sao Điếu Khách trong Tử Vi

05/06/2021 1319

Bài viết Sao Điếu Khách trong Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Điếu khách có đặc tính phá hoại tài sản, bệnh tật, tang tóc (nhỏ), thích chơi bời, cờ bạc, hay nói, khoe khoang, khoác lác, khinh người

Hành: Hỏa

Loại: Bại Tinh

Tên gọi tắt thường gặp: Khách

Phụ tinh. Sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Thuộc bộ hay cách Mã Khốc Khách (Thiên Mã, Thiên Khốc, Điếu Khách)

Sao Điều Khách

Ý Nghĩa Của Sao Điếu Khách

Sao Điếu Khách có nghĩa là:

 • Hay nói, nói năng không giữ lời.
 • Hay khoe, khoác lác (như Lâm Quan).
 • Khinh người.
 • Liếng thoắng, ham chơi đặc biệt là mê cờ bạc.
 • Chủ bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó.
Ý Nghĩa Điếu Khách Ở Cung Quan Lộc
 • Công danh hay gặp trắc trở, nay đây mai đó.
 • Gặp các sao Thiên Mã, Thiên Khốc thì làm nên.
Ý Nghĩa Điếu Khách Ở Cung Tật Ách
 • Hay gặp tai nạn té ngã, chuyện phiền lòng.
 • Gặp các sao Tang Môn, Hóa Kỵ, tự sát.
Ý Nghĩa Điếu Khách Ở Cung Tài Bạch

Tài lộc ra vào thất thường, không ổn định.

Điếu Khách Khi Vào Các Hạn
 • Điếu Khách gặp Tang: Thường có tang.
 • Điếu Khách gặp Hỏa: Tang nhỏ, tang xa.

Sao Điếu Khách có tác dụng chế hóa Hỷ Thần, làm cho Hỷ Thần mất giá trị.

(Sưu tầm)

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ xem Tử vi

Xem thêm tại: Định nghĩa tổng quát cung Quan lộc, Tài bạch và Thiên Di

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

Bình luận