Sao Đại Hao trong Tử Vi

26/08/2020 1547

Bài viết Sao Đại Hao trong Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Đại HaoTiểu Hao còn gọi là Song Hao, Song Hao thuộc về nhóm Lục Bại Tinh.

Sao Đại Hao chủ về Phá Tán

Hành: Hỏa

Loại: Bại Tinh

Chủ: Phá tán

Tên gọi tắt: Hao

Sao Đại Hao thuộc một trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt là Song Hao. Cũng là Sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.

Phân loại theo tính chất là Hao Tinh, Bại Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư).

Vị Trí Ở Các Cung

Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu.

Hãm địa: Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.

Sao Đại Hao Ở Cung Mệnh

Ý nghĩa tướng mạo, ngoại hình, tính cách

+ Cung Mệnh có Đại Hao hay Tiểu Hao tọa thủ, nên nên thân hình nhỏ nhắn, bộ máy tiêu

hóa không được lành mạnh, tính khôn ngoan nhưng không quả quyết, không bền chí, thích xa nhà,

thích ăn ngon mặc đẹp, dễ say mê những thú vui đánh cờ, đánh bạc, chơi bời cho thỏa, tiêu tiền

không biết tiếc, suốt đời túng thiếu, phải sớm ly tổ lập nghiệp ở phương xa và hay đổi chỗ ở.

+ Hao đắc địa lại là người thông minh, tuy ham chơi, nhưng cũng có lúc rất ham học, muốn trông xa biết rộng.

+ Hao đắc địa ứng hợp với tuổi Dần, Thân. Vậy cho nên tuổi Dần, Thân mà cung Mệnh có Hao đắc địa tọa thủ, là người chơi bời, thích ngao du nay đây mai đó, nhưng sau hiển đạt, hưởng giàu sang trọn đời.

+ Hao gặp nhiều Sát tinh hội hợp, rất hay mắc những tai nạn về đao súng. + Hao gặp Hỏa, Linh hội hợp, thường mắc nghiện (ghiền).

+ Hao gặp Tuyệt đồng cung, là người xảo quyệt.

+ Cung Mệnh vô Chính diệu có Hao, Tuyệt tọa thủ đồng cung, là người xảo quyệt, nhưng rất keo kiệt ví tham lận.

Sao Đại Hao Với Các Sao Khác

– Đại Hao, Tiểu Hao, Cự Môn, Thiên Cơ: Rất giàu có, tiền bạc thừa thãi vô cùng.

– Đại Hao gặp Hỏa, Linh: Bị nghiện (ghiền).

– Đại Hao vơí Tuyệt đồng cung: Xảo quyệt. Nếu Mệnh vô chính diệu thì càng giả trá và rất keo kiệt, tham lận.

– Đại Hao gặp Tham Lang đồng cung hay xung chiếu: Hiếu sắc, dâm dật nhưng rất kín đáo.

– Đại Hao gặp Hóa Kỵ: Vất vả, túng thiếu.

– Đào, Hồng, Đại, Tiểu Hao: Tốn tiền nhân tình.

Sao Đại Hao Ở Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ không được sống gần quê cha đất tổ, phải thay đổi nơi ăn chốn ở, nghề nghiệp.

Đại Hao, Hóa Kỵ thì cha mẹ vất vả.

Sao Đại Hao Ở Cung Phúc Đức

Đại Hao ở cung Phúc Đức có nghĩa là bần hàn, giòng họ ly tán, tha hương lập nghiệp. Đại Hao rất kỵ ở cung này.

Sao Đại Hao Ở Cung Điền Trạch

Không có điền sản (nếu thêm Không, Kiếp càng chắc).

Dù có cũng phải bán, hoặc phải hao tốn tài sản.

Gặp Không, Kiếp đắc địa thì điền sản được mua đi bán lại rất mau.

Hao tốn vì dọn nhà cửa, thay đổi chỗ ở, hoặc một kiểng hai hoa.

Sao Đại Hao Ở Cung Quan Lộc

Làm việc có tính cách lưu động, thường hay thay đổi chỗ làm hay đổi nghề nghiệp.

Đại Hao gặp Hóa Quyền: Người dưới khinh ghét.

Sao Đại Hao Ở Cung Nô Bộc

Bị tôi tớ trộm cắp, làm hao tốn của cải hoặc bị người dưới, bạn bè ăn chận.

Sao Đại Hao Ở Cung Thiên Di

Đại Hao ở cung Thiên Di có nghĩa là khi ra ngoài tốn tiền, thường phải tha hương lập nghiệp, thay đổi chỗ ở nhiều lần.

Sao Đại Hao Ở Cung Tật Ách

Giải trừ được tai nạn, nhưng nếu có thêm các sao xấu như Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ thì vì đam mê một thứ nào đó mà sinh ra bệnh tật.

Sao Đại Hao Ở Cung Tài Bạch

Trừ phi đắc địa, vì bản chất của Đại Hao là hao tán, cho nên đóng ở cung nào làm giảm cái tốt của cung đó. Đặc biệt Đại Hao rất kỵ những cung Tài, Điền, Phúc. Về điểm này, Đại Hao nghịch nghĩa với Đẩu Quân.

Đại Hao ở cung này có nghĩa là tán tài, hao tài, nghèo túng, có dịp phải ăn tiêu luôn.

Đại Hao gặp Đào, Hồng: Tốn tiền vì gái.

Nếu Đại Hao gặp Phá hay Tuyệt thì bị phá sản. Đại Hao gặp Không, Kiếp cũng bị phá sản.

Sao Đại Hao Ở Cung Tử Tức

Sinh nhiều nuôi ít.

Con cái không được ở gần cha mẹ.

Sao Đại Hao Ở Cung Phu Thê

Đi xa mà gặp duyên nợ, việc cưới xin dễ dàng.

Đà La, Thiên Hình, Thiên Riêu thì người hôn phối phong lưu, tài tử.

Sao Đại Hao Ở Cung Huynh Đệ

Anh chị em ly tán, mỗi người một chí hướng.

Đại Hao Khi Vào Các Hạn

Có dịp hao tài tốn của hoặc vì tang khó, bệnh tật hay bị mất trộm.

Có sự thay đổi hoặc nghề nghiệp, hoặc chỗ làm, hoặc chỗ ở, hoặc đi ngoại quốc.

Nếu có ốm đau, thì mau hết bệnh.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận