Quý tinh Tướng Phủ Tuần Triệt lao đao

26/08/2020 123

Bài viết Quý tinh Tướng Phủ Tuần Triệt lao đao. Mời các bạn đọc tham khảo.

Phủ Tướng là hai quý tinh có tính dung hòa nên nói chung khi độc thủ không ngại tứ sát Kình Đà Hỏa Linh lắm . Cư mệnh vẫn dễ phú quý, chỉ tăng thêm tính gian xảo. Thế nhưng là thế “có” nên gặp Tuần Triệt coi như mất hết . Cách tốt bao nhiêu cũng thành vô dụng. Gặp Thiên Không, Địa Không đúng vị không vong cũng luận như trên.

Chú ý : Cách này ứng với khi Phủ Tướng ở cung âm. Ở cung dương là cách 15 đã kể trên.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Bình luận