Phương pháp luận giải Sao Phúc Đức trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số

21/12/2020 1628

Bài viết Bộ Tứ Đức: Sao Phúc Đức. Mời các bạn đọc tham khảo.

Sao Phúc Đức là phụ tinh, sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn đóng trong cùng một cung với sao Thiên Đức.

1. Đặc tính của sao Phúc Đức

Sao Phúc Đức là loại Phúc Tinh có đặc tính chủ sự khoan hòa, nhân hậu, đoan chính, phúc thiện, giải được tai nạn, cứu giải hung nguy

Sao Phúc Đức thuộc Hành Thổ

Thể loại: Phúc Tinh

Đặc Tính: Khoan hòa, nhân hậu, đoan chính, phúc thiện, giải được tai nạn, hung nguy

Sao Phúc Đức là Phụ tinh. Sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn đóng trong cùng một cung với sao Thiên Đức.

Phương pháp luận giải Sao Phúc Đức trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số

Phương pháp luận giải Sao Phúc Đức trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số

2. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Mệnh

Tính Tình

  • Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
  • Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

Phúc Thọ Tai Họa

Sao Phúc Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

3. Ý Nghĩa sao  Phúc Đức Ở Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

4. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Phúc Đức

Thiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mã thuận vị.

5. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Điền Trạch

Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

6. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Quan Lộc

Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

7. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Nô Bộc

Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

7. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Thiên Di

Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

8. Ý Nghĩa sao  Phúc Đức Ở Cung Tật Ách

Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

9. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Tài Bạch

  • Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
  • Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

10. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Tử Tức

  • Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
  • Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.

11. Ý Nghĩa sao  Phúc Đức Ở Cung Phu Thê

  • Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
  • Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

12. Ý Nghĩa sao Phúc Đức Ở Cung Huynh Đệ

Anh chị em hòa thuận.

13. Phúc Đức Khi Vào Các Hạn

Nguyệt Đức, Đào Hồng: Gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có phụ nữ làm mai mối được vợ chồng).

14. Lời kết

Sao Phúc Đức về cơ bản là một phúc tinh cát lợi nên khi đóng ở cung nào thì cung đó có lợi. Ở các cung tài sản thì dễ gặp may mắn về của cải, vật chất, việc làm ăn, kiếm tiền có nhiều biểu hiện thuận lợi, thâm chí có thể được thừa hưởng những tiền đề của cha ông để lại, gây dựng cho, thường có quý nhân giúp đỡ.

(Trầm Hương tổng hợp từ nhiều nguồn)

Xem thêm tại: kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

Bình luận