Phủ Tướng đơn thủ ( phần 1 )

26/08/2020 576

Bài viết Phủ Tướng đơn thủ ( phần 1 ). Mời các bạn đọc tham khảo.

Phủ Tướng đơn thủ ( Phần 1 )

Thiên Phủ và Thiên Tướng luôn tam hợp với nhau tạo thành nhóm Phủ Tướng. Nhóm sao này không có tính chất đặc biệt, rất bình thường về các mặt. Sách viết thường đề cao quá mức sao Thiên Phủ và cách Phủ Tướng. Cách này chỉ có giá trị đặc biệt trong trường hợp Thiên Phủ và Thiên Tướng giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm hình thành bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đầy đủ. Cách Phủ Tướng đơn thủ tại cung Mão Dậu, Tị Hợi, Sửu Mùi. Thiên Phủ cư tại các vị trí này thường tính chất không đầy đủ và chịu tác động mạnh của bố cục Thất Sát. Với Thiên Phủ cư Mão Dậu thì Vũ Sát cư Dậu Mão. Với cung Tị Hợi gặp bộ Tử Sát và cư Sửu Mùi gặp cách Liêm Sát. Vô hình chung cả bộ Tử Vũ Liêm đi với Thất Sát khi bộ Phủ Tướng đơn thủ. Thiên Phủ rất quan trọng tính chất sao đối cung, vì đây thuộc cách Phủ Tướng ít bị ảnh hưởng bởi các cách cục khác. Dù Thất Sát độc tọa hãm tại Thìn Tuất hay đắc tại Tí Ngọ Dần Thân, nếu độc tọa thì Phủ Tướng giao hội Tử Vũ Liêm đều là cách cục tốt đẹp. Phủ Tướng nhấn mạnh tại tính ổn định. Nếu xấu xảy ra sự mất ổn, cũng không kiềm chế chuyển hóa được Sát Tinh khiến Mệnh tạo phải vất vả, khổ sở gánh chịu tai họa. Với Phủ Tướng đơn thủ nếu đắc cách cũng khó mang lại thành tựu lớn. Sở dĩ cách này phúc họa trung bình vì không có thêm Chính Tinh tại tam hợp gây thay đổi biến hóa tính chất dẫn tới hai chiều cực đoan. Cũng không gặp Hóa Khí tại bản cung hoặc tam hợp do Chính Tinh hóa ra mà chỉ gồm phụ tinh Tả Hữu Xương Khúc nếu có.

Ngay cả bên ngoài sao Thất Sát cũng không hóa khí mà chỉ đi kèm với nhóm Tử Vũ Liêm hóa. Không chỉ cách Phủ Tướng đơn thủ là bình hòa cách mà trong Tử Vi còn nhiều cách cục khác như Thiên Cư Sửu Mùi, Thiên Lương Sửu Mùi… Phân ra những cách cục tốt đẹp ắt phải có cách cục bình thường và xấu. Sao Thiên Phủ trong trường hợp này không đầy đủ tính chất, đặc biệt về tính tài lộc. Cần thiết được Lộc Tồn thủ Mệnh hoặc có bộ Lộc Tồn Ấn tại tam hợp Mệnh. Đây là cách tích lũy tài sản cho bản thân, cũng là cách tạo tình cảm, kỷ niệm gắn bó để bộ Phủ Tướng tăng tính chất tình cảm của cách cục. Thứ đến là bộ sao Tả Hữu, hinh thành cách trợ giúp và được trợ giúp. Thiên Phủ đắc cách là khiến Thất Sát bên ngoài trở thành người phục vụ. Tuy nhiên để kẻ như Thất Sát trong trường hợp này có thêm cả tính chất khác do Tử Vũ Liêm giao hội không như Sát độc tọa cống hiến cho bản thân thì Phủ Tướng rất cần cách tình cảm trở nên tốt đẹp hơn. Thiên Phủ thiên về lời nói và Thiên Tướng thiên về hành vi. Vì vậy sao Thiên Phủ cần Tả Phụ để nói, hiệu triệu và Thiên Tướng cần thiết có Hữu Bật. Ở đây trường hợp đồng cung là tốt nhất, tam hợp không tốt đẹp bằng.

” Tả Phủ đồng cung tôn cư vạn thặng”.

” Thiên Tướng Hữu Bật phúc lai lâm”.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận