Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc

26/08/2020 156

Bài sưu tầm: Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc

+ Tài nghệ của sao Thiên cơ thiên về các lĩnh vực như vận động, vạch ra kế hoạch, phân tích, sáng tạo, phát minh, giao thiệp, truyền thông đại chúng.

+ Tài nghệ của sao Tham lang chủ yếu là giao tiếp ứng xử, cầm kỳ thư họa, thiết kế.

+ Tài nghệ của sao Văn Xương thì lại thiên về văn học, nghiên cứu học thuật, viết văn…

+ Tài nghệ của sao Văn Khúc chủ yếu ở các linh vực như: nghệ thuật, giao tiếp, ngoại ngữ, tài nghệ đặc biệt, âm nhạc, hội họa, vũ đạo, sân khấu, giải trí

– Đào hoa của Liêm, Tham:

+ Đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình

+ Còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ

(Sưu tầm)

Bình luận