Phá Quân Tý Ngọ cách – Anh tinh nhập miếu

19/08/2020 1202

Bài sưu tầm: PHÁ QUÂN TẠI TÍ NGỌ

Phá Quân Tý Ngọ cách?  Phá Quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, ngũ hành thuộc âm thủy, hóa khí làm “hao”.Trong môn Tử Vi, Phá Quân là sao tiên phong, gặp núi thì mở đường, gặp nước thì làm cầu, hơn nữa còn xung phong phá trận, cho nên tính chất cơ bản của nó là có thể công mà không thể thủ. Tính chất này khiến cho người có Phá Quân thủ mệnh dễ có tính khí nóng nảy, bộp chộp, nhưng lại chính trực, cứng rắn, ở trong hoàn cảnh khốn khó sẽ biểu hiện tài năng lãnh đạo và bản lĩnh khai sáng cục diện mới. Cùng xem Phá Quân Tý Ngọ cách luận bàn.

Nữ mệnh Phá Quân Tý Ngọ, rất ngại Không Kiếp, Cô Thần, Quả Tú, nửa đời cô tịch, tinh thần đau khổ. Nếu Phu có Vũ Khúc Hoá Kỵ gặp thiên Hình, có thể không lập gia đình.

Nữ mệnh Phá Quân Tý Ngọ, rất ngại Không Kiếp, Cô Thần, Quả Tú, nửa đời cô tịch, tinh thần đau khổ. Nếu Phu có Vũ Khúc Hoá Kỵ gặp thiên Hình, có thể không lập gia đình.

1. Đặc điểm Phá Quân Tý Ngọ

Phá Quân Tý Ngọ, đối cung là Liêm Tướng. Nếu không có sao sát kị hội chiếu, Phá Quân Hoá Lộc hay Hoá Quyền ở Mệnh, hoặc Lộc Tồn đồng bộ (Lộc tồn ở Phúc gặp Tử Phủ cũng được), tính người ắt độ lượng, khí phách anh hùng, rất thích hợp võ nghiệp, có thể gia nhập quân đội, cảnh sát, phục vụ ngành công thương nghiệp và làm việc mang tính khai sáng

Phá Quân không ưa Xương Khúc, chỉ ưa Khôi Việt và Tả Hữu đồng bộ hay hội chiếu, chủ được bạn bè giúp đỡ, ủng hộ. Nếu gặp Xương Khúc mà không có Lộc, sẽ thành tính nết không tốt không xấu, nhưng nhiều không tưởng và thiếu hành động thực tế. Nên lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu, phải xem trọng bản thân, một khi có ý nghĩ trong đầu thì làm ngay

Phá Quân không ưa sát tinh, sẽ cảm thấy cô tịch. Nếu gặp Thiên Hư thì tinh thần trống rỗng.

Nữ mệnh Phá Quân Tý Ngọ, rất ngại Không Kiếp, Cô Thần, Quả Tú, nửa đời cô tịch, tinh thần đau khổ. Nếu Phu có Vũ Khúc Hoá Kỵ gặp thiên Hình, có thể không lập gia đình.

Phá Quân gọi là “anh tinh” hội tại Tý Ngọ gọi là cách anh tinh nhập miếu, do khi nó gặp cát tinh chủ uy quyền. Phá Quân có một đặc tính phá tán hao tài, khi cát thì sau khi phá hoại thì có sự kiến thiết.

Phá Quân có tính quyền uy, cổ nhân cho rằng thích hợp võ tướng, nhất là Phá Quân miếu tại Tý Ngọ, có Liêm Tướng vây chiếu. Liêm Trinh mang tính tình cảm, Thiêu Tướng chủ về chính trực, hai sao này ảnh hưởng Phá Quân, do đó lực phá hoại cũng mang tính tốt lành.

Cổ nhân cho rằng các danh tướng vì nước quên mình, trấn thủ biên cương đều có mệnh cục này.

Phá Quân Tý Ngọ, tính người ắt độ lượng, khí phách anh hùng, rất thích hợp võ nghiệp

2. Lời kết

Phá Quân nên vào thời loạn, không nên vào thời bình. Trong lúc loạn, Phá Quân có thể phát huy tài trí, trải qua hiểm trở mà lập nghiệp. Vào thời thái bình thì tính cách phá hoại của Phá Quân sẽ không dung được người khác, có thể buồn bực mà chết.

Loạn và Trị ở đây không nhất định nói về xã hội, chỉ là sự biến động của đời người, của tổ chức.

(Sưu tầm)

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ xem Tử vi

Xem thêm tại: Những ưu khuyết điểm và những điều phức tạp về Mệnh “Vô chính diệu”

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

 

Bình luận