Nguyên lý an khôi việt

26/08/2020 168

Bài viết Nguyên lý an khôi việt. Mời các bạn đọc tham khảo.

KHẨU QUYẾT AN THIÊN KHÔI – THIÊN VIỆT

Giáp Mậu Canh ngưu dương

Ất Kỷ thử hầu hương

Bính Đinh chư kê vị

Nhâm Quý thố xà tàng

Lục Tân phùng mã hổ

Khôi Việt quý nhân phương

Trong mỗi câu khẩu quyết, con vật thứ nhất là cung độ để an sao Thiên Khôi, con vật thứ hai là cung độ để an sao Thiên Việt.

Thiên khôi – Thiên việt là quý nhân, tính chất cơ bản là: chủ về được dìu dắt, hoặc vì sự biến hóa của hoàn cảnh, tình thế mà gặp cơ hội tốt.

– Ở cung Mệnh: chủ về cuộc đời có gặp nhiều cơ hội. Càng mừng nếu gặp Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc.

– Ở cung Tài bạch: chủ về có cơ hội kiếm tiền, hoặc được quý nhân đề bạt mà kiếm tiền. Càng mừng nếu gặp Hóa Lộc, Lộc tòn.

– Ở cung Sự nghiệp: chủ về sự nghiệp gặp nhiều cơ hội hoặc trong sự nghiệp được đề bạt.

– Ở cung Thiên di: chủ về ra ngoài gặp quý nhân.

– Ở cung Phu thê: chủ về nam được vợ quý, nữ được chồng sang. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Thiên khôi hoặc Thiên việt là có thể chủ về ngoại tình hoặc song hôn, hoặc có người thứ ba xen vào.

– Ở cung Huynh đệ: chủ về anh em đề huề, được anh em giúp dỡ. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Thiên khôi hoặc Thiên việt, là có thể chủ về có anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.

– Ở cung Giao hữu: chủ về được thuộc hạ trợ lực, hoặc được bạn hữu nâng đỡ.

– Ở cung Tử nữ: chủ về có con cái thành đạt.

– Ở cung Phụ mẫu: chủ về được cha mẹ dìu dắt. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Thiên khôi hay Thiên việt, thì quan hệ hôn nhân, tình cảm của cha mẹ hơi phức tạp.

– Ở cung Điền trạch: chủ về có thể lập nên sản nghiệp.

– Ở cung Tật ách: Thiên khôi thuộc dương hỏa chủ về bệnh đau mắt – Thiên việt thuộc âm hỏa chủ về đàm hỏa.

St- Theo quan điểm của bác Hà Uyên và Minh Giác (thay đổi quan điểm)

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Bình luận