Ngôi sao Thanh Long

26/08/2020 1151

Bài viết Ngôi sao Thanh Long. Mời các bạn đọc tham khảo.

Ngôi sao Thanh Long

Thanh Long là bàng tinh thuộc bộ Thanh Phi Phục, đối lập với bộ sao Lộc Ấn Bệnh. Với bộ Thanh Phi Phục chứa đựng sự tan rã, trái ngược với tính chất của bộ Lộc Tồn. Thanh Long là ngôi sao tài năng nhất trong nhóm sao trên. Thường các sách ít đề cập tới ngôi sao này về tính chất của chúng. Thanh Long là ngôi sao chủ tiếng nói, tiếng vọng, danh tiếng. Với Quốc Ấn là sự lưu giữ kỷ niệm, với Thanh Long là sự phát ra của thanh danh. Một bên thu, một bên phát nhưng không hẳn thu là tốt và phát là xấu. Như việc thu được quả bom sắp nổ tức cách Lộc Tồn ngộ Không Kiếp khác với phát thanh tới mọi nơi về việc nghĩa ta làm, việc tốt ta thực hiện, khẩu hiệu toàn quân nghe lệnh. Thanh Long có thêm hai sao là Phi Liêm và Phục Binh nên ý nghĩa ban đầu thường không hay, cần thiết được gia cát, hợp cách. Nhắc tố sao Thanh Long ta thường đề cập tới vị trí cung Thìn gọi là cách Long Cư Long Vị. Sao này khi cư cung Thiên La và Địa Võng xung là hợp cách, chủ sự vang xa của tiếng tăm, danh tiếng. Nếu xấu chủ việc xấu khắp nơi đều biết, lên án. Thanh Long ưa gặp Lưu Hà vì Lưu Hà là ngôi sao chủ dòng chảy, cũng chủ lưu lại tiếng tăm khi đi với Thanh Long. Thanh Long chính là danh tiếng của mỗi người khi thủ mệnh. Cách Kỵ Thanh là tiếng tăm về phẩm chất kỳ lạ, khó làm. Thanh Long hợp với Hóa Kỵ vì chủ lưu thông sự ngăn chặn, cản trở của sao này. Tất nhiên trong trường hợp hai sao này đồng cung mới có giá trị, ở tam hợp không tốt bằng. Ngoài cách Thanh Kỵ ta còn có thể bị gặp cách Phục Kỵ hoặc Phi Kỵ, khi gia cát vẫn luận tốt đẹp, khi xấu mới dùng hai bộ sao này luận cho bộ Thanh Phi Phục ngộ Kỵ. Thanh Long hợp cách với Mộc Dục hình thành cách ” THANH LONG VẠN PHÁI THỪA MỘC DỤC DĨ THANH QUANG”. Mộc Dục là một vị trí của Vòng Trường Sinh, chủ sự trưng diện, bày vẽ ra bên ngoài, Thanh Long mưu biến hình thành cách tạo tiến vang bề ngoài cho bản thân. Thanh Long cũng hợp với Quan Đới hình thành cách hiên ngang lăng miếu. Thanh Long là ngôi sao chỉ màu xanh lá, chủ sự thịnh vượng khi hợp lí. Màu xanh là màu của sự sinh trưởng, phát triển. Khi có mẫu thuẫn lại thúc đẩy phát triển, cứ tiếp diễn như vậy đối nghịch với tính chất ổn định của bộ Lộc Tồn Ấn Bệnh. Vì vậy, Thanh Long thường đi với tính chất mưu trí, linh hoạt nếu tốt. Thanh Long tuy thường tốt đẹp nhưng khi xấu là mệnh bất đắc chí, chủ mâu thuẫn không ngừng mà không thể tìm ra hướng giải quyết, xấu hơn là bất mã xảy ra chiến tranh, nặng nhất là chết trong bất mãn. Mỗi sao tùy trường hợp thích hợp hay không mà có những tính chất tốt xấu, luôn tồn tại hai mặt chiều hướng ưu điểm và khuyết điểm trong cùng một Chính Tinh hay Bàng Tinh.

” NHẬT PHÙNG HÃM ĐỊA THANH LONG CÓ NGƯỜI PHƯƠNG ẤY VẪY VÙNG KHÔNG LÊN”.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận