Một số câu phú Tham Lang cư cung an Thân

26/08/2020 281

Bài viết Một số câu phú Tham Lang cư cung an Thân. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một số câu phú Tham Lang cư cung an Thân

Sao Tham Lang là một trong các chính tinh có tính cát hóa lớn, khi độc tọa ít bị ảnh hưởng bởi Lục Sát Tinh mà có khuynh hướng dụng được các sát tinh này. Tham Lang là ngôi sao chứa đựng sự ham muốn, tham vọng, từ nhỏ tới to lòng tham muốn luôn tồn tại từng suy nghĩ của mỗi người, khiến sự phât triển của con người ngày càng lớn hơn. Do có sự tham muốn được sống nên sao này không ngại gặp các sao trong Lục Sát, tuy nhiên khi xấu ta có thể luận do tham muốn mà gặp phải tai họa. Như việc xấu như một kẻ tham tiền mà ra tay với người khác, một số tham muốn khiến ta phải chịu tai họa rất lớn.

Sao Tham Lang an tại cung Mệnh có thể khiến mệnh tạo thành tựu lớn nhưng cũng có thể mang tai họa bất ngờ. Khi cư tại cung an Thân sao Tham Lang mang ý nghĩa này từ tư tưởng, suy nghĩ, đường lối biến thành hành động và ảnh hưởng trưc tiếp tới thân thể, cũng như ham muốn những thứ như giá trị, nhu cầu vật chất của thân thể.

Thường sao Tham Lang cư tại cung an Thân không được đánh giá cao như việc cư tại cung mệnh trong đa phần các trường hợp vì ý nghĩa tính chất cơ bản của sao này. Tham Lang cư tại cung an Thân có thể phân biệt làm hai trường hợp là độc tọa và giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm. Khi giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm tính chất của sao này trở nên phức tạp hơn việc độc tọa tại các cung Dần Thân Tí Ngọ Thìn Tuất.

“THAM VŨ THỦ THÂN, VÔ CÁT MỆNH PHẢN BẤT VI LƯƠNG”

Tham Lang đơn thủ là cách tham muốn, ham muốn khi đi cùng Vũ Khúc tức nhóm sao Sát Phá Tham đi cùng Tử Vũ Liêm cư tại cung an Thân được luận là cách cục mang khuyết điểm lớn, thực chất chủ yếu là do sao Vũ Khúc tạo ra tai họa cho cách cục này. Tham Vũ ở đây nhiều khi nhầm lẫn giữa cách cục Tham Vũ đồng cung tại Sửu Mùi luận chung với cách Tham Vũ cư Thìn Tuất bằng bộ Vũ Tham.

Ở đây cách cục câu phú muốn nhắc đến là cách cục Tham Vũ đồng cung Sửu Mùi. Tham Lang đi với Vũ Khúc trong bối cảnh rối ren của tổ hợp hai nhóm sao khiến Vũ Khúc tăng tính Sát. Sao Vũ Khúc thuộc tính Kim chủ cương nghị, là ngôi sao bạo lực cho nhóm Sát Phá Tham. Vũ Tham cách cư cung an Thân tăng nặng do ham muốn từ bản thân mà mang lại chữ Sát của Vũ Khúc phối hợp, mắc phải sai lầm khi hành động.

Mặt khác tam hợp cung xung chiếu là cách cục Tử Phá khiến Vũ Khúc tăng tính cô kim. Trong trường hợp Vũ Tham cư Mệnh ta luận là hay vì tư tưởng, suy nghĩ mang nặng tính cương, tham vọng trở nên mãnh liệt khiến thành tựu đạt được trong khó khăn. Nhìn chung trường hợp Tham Lang đi cùng sao Vũ Khúc tại cung an Thân nếu không có Cát Tinh giảm tính Sát và ham muốn của cách cục này sẽ mang lại tai họa cho cung này.

“THÂN Ư PHÚC CƯ MẠC KIẾN THAM XƯƠNG TƯỚNG HỎA KHÔI HÌNH LẠI LÂM ĐÀ SÁT KIẾP KHÔNG YẾM THẾ ƯU THỜI, KỴ TỬ KHÔN TOÀN, HẠNH GIA LONG, PHƯỢNG, KHOA, QUYỀN CHUNG THÂN BẤT ĐẮC CHI BÌNH, MẠC VÔ KHIẾM BẬT KHẢ AN NINH”.

Cung an Thân cư tại cung Phúc Đức tức giờ sinh ở hai giờ Sửu Mùi, mạc kiến không may gặp phải bộ Tham Xương Tướng Hỏa Khôi Hình lại gia thêm Đà Sát Không Kiếp là người yếm thế không gặp đúng thời không được yên ổn lúc chết. Nếu gặp được Long Phượng Khoa Quyền cuộc đời dễ gặp cảnh bất đắc chí, không có Hữu Bật không thể an nhàn. Ở đây sao Tham Lang phùng Xương Tướng Hỏa Khôi Hình là cách cục xấu. Tham Lang ưa gặp được Hỏa Tinh nhưng ở đây là cách Tham Xương gặp Hỏa Khôi Hình tức do lòng tham muốn nặng nề và quyết tâm làm bằng được tham vọng để ra nhưng tham vọng này gây ra tai họa khi thuộc cách Khôi Hình có Hỏa Tinh đốt cháy.

Tham vọng này liên quan tới hành vi do ở cung an Thân, thuộc tham vọng liên quan tới nhu cầu bản thân mà quá mức độ. Tuy nhiên cách cục trên cư tại cung an Thân đồng cư Phúc Đức chưa gây họa và thực sự tác họa khi gặp bộ Đà Sát Kiếp Không tức Không Kiếp cặp Đào Hoa Kiếp Sát gia Đà Hao. Ở đây hình thành cách Sát Phá Hỏa Hao thêm Xương Đà Khôi Hình bị cuốn vào, ở thế bị kéo vào những ham muốn bản thân và sự cố gắng thực hiện mà gây ra tai họa, cuộc đời cũng bất ổn, thăng trầm. Thực chất nếu gặp cách cục này cư cung an Thân khó có thể sống thọ, cũng không tồn tại Tướng và Đà cùng tam hợp, Xương và Không Kiếp cùng tam hợp, ở đây tức khi gặp bộ sao trên ở hạn.

Trường hợp thứ hai cũng với cách cục đầu tiên không gặp bộ Không Kiếp Đà Sát mà có Long Phượng Khoa Quyền ở Thân hoặc Hạn là cách bất đắc chí tuy nhiên được an ổn không gặp phải nhiều tai họa, gặp Hữu Bật hóa Sát thành Quyền có thể được một số thành tựu. Cung an Thân có sao Tham Lang cần luận đoán rõ ràng câc tổ hợp sao hỉ kỵ. Cách Tham Xương tuy hay nhưng cặp Khôi Hỏa đặc biệt thêm Thiên Hình thành phá cách nặng nề chủ do lòng tham cho bản thân mà làm việc gây ra tác họa lớn. Kế đến Tham Lang thuộc cách Sát Phá Tham có thể một phần chế hóa bộ Không Kiếp tuy nhiên rất kỵ cư tại cung Phúc Đức hay cung an Thân.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận