Một số câu phú cung Phúc Đức

26/08/2020 350

Bài viết Một số câu phú cung Phúc Đức. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một số câu phú cung Phúc Đức

Cung Phúc Đức chủ phúc phận của Mệnh từ chính bản thân, từ họ hàng, xã hội hay duyên số với người phối ngẫu. Việc mồ mả tổ tiên hay dòng họ quan trọng và có tác động lớn tới bản thân chúng ta từ đồ xưa đến nay. Các nước ở trên thế giới cũng có những dòng tộc nổi tiếng về giàu có hoặc địa vị. Ở nước ta và Trung Quốc theo kinh nghiệm ghi chép lại có ghi rõ phần âm có tác động lớn tới họa phúc của đương số. Trong Tử Vi cũng có những sao chủ may mắn khó có thể biết rõ nguyên nhân như cách Âm Lương luôn tam hợp chủ âm thầm hưởng may mắn khi Thiên Lương hóa khí thành che chở. Cung Phúc Đức có tên gọi riêng phân biệt với cung Mệnh, Tài Bạch, Quan Lộc, Phu Thê, Điền Trạch,…. nên với ý nghĩa vốn có của tên ấy. Phúc là hưởng, Đức là hạnh. Cung Phúc Đức xung chiếu với Tài như Di đánh giá cung Mệnh. Nếu bên ngoài cung Di thấy được yêu quý, ngưỡng mộ thì đoán về cung Mệnh, tuy nhiên do bên ngoài đưa ra nhận xét nên không thể hoàn toàn chính xác với nội bộ bên trong. Cung Phúc Đức cũng vậy, nếu tốt đẹp hay may mắn thường liên quan tới vấn đề tiền bạc, nhưng bản cung Tài và Mệnh tốt ý nghĩa mới gia tăng nhiều.

“PHÚC TỌA HỢI CUNG, TỐI HỶ ÂM DƯƠNG, TỬ PHỦ ĐỒNG LƯƠNG CƠ CỰ KIÊM HỮU KHÚC XƯƠNG LONG PHƯỢNG BẬT QUYỀN, TỨ ĐẠI HIỂN VINH, VĂN KHOA DỊ ĐẠT NHƯỢC CƯ SÁT PHÁ LIÊM THAM TU ĐẮC KHOA HÌNH KHÔNG KIẾP TRÀNG TỒN: BẠCH THỦ THÀNH DANH VÔ CÁCH DUY HIỀM CHIÊU PHÁT MỘ SUY”.

Cách này có ý nghĩa rằng khi tọa tại cung Hợi, rất hỉ được Âm Dương tức sao Thái Âm, khi đó hình thành cách Nguyệt Lãng Thiên Môn là thượng cách, hoặc nếu có Thái Dương cần được cứu giải bởi các sao hợp cách. Hoặc có bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Tử Sát hay Thiên Phủ tọa cung này. Hoặc có bộ Đồng Lương tức nội Đồng ngoại Lương, khi đó Cơ Cự nằm tại tam hợp. Gia thêm Xương Khúc Long Phượng Bật Quyền sẽ chủ dòng họ Tứ Đại đều vinh hiển theo quan lộc, văn tài khoa bảng tốt đẹp. Trường hợp khác. Nếu gặp Sát Phá Tham, đặc biệt khi Sát Phá Tham gia thêm Tử Vũ Liêm thành cách giao hội, thêm bộ Khoa Hình Không Kiếp Trường Sinh và Lộc Tồn tức hình thành cách Tồn Hình Không Kiếp ngộ Trường Sinh thêm Khoa thường tự mình tạo nên cơ nghiệp, mộ bị suy tàn.

” PHÚC CƯ MÙI ĐỊA ÂM DƯƠNG HỖN HỢP KHÔNG TINH NHƯỢC NHÂN SINH TỰ THƯ THỜI KIÊM HỘI VĂN TINH QUYỀN LỘC ĐA PHÁT BẢNG KHOA, NHƯỢC HỘI KÌNH, ĐÀ, HÌNH, ẤN, HIỂN ĐẠT VÕ CÔNG; HỒNG KIẾP LAI SÂM TUẾ THỌ NAN TRƯỜNG”.

Cung Phúc tọa tại Mùi, khi đó có bộ Âm Dương đồng cung thực chất là bộ Âm Dương Lương ở vị trí không đắc ý cũng không xấu. Không Tinh tức Triệt, Tuần, Thiên Không gọi chung là Không Tinh, như việc trời sáng ban ngày luận là tốt, nếu được Văn Tinh tức các sao Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa hội Quyền Lộc phát về đường văn, chủ thi cử khoa bảng nổi danh. Trường hợp có Văn Tinh nhưng ngộ Kình Đà hoặc Hình Ấn thuộc cách hiển đạt võ nghiệp. Nếu gia Hồng Loan và Địa Kiếp tức dễ bị bộ Đào Hồng ngộ Không Kiếp chủ họa lớn dễ yểu tử. Không Kiếp là đại sát tinh ẩn trong bản tính vi tế, tức nằm sâu trong tính cách nên các việc hành động thường theo nó mà hoạt động. Hạn của Không Kiếp khó tránh, nhất là khi có Đào Hoa chủ tư tưởng biến thành hành động, không chỉ nằm trong suy nghĩ.

“ÂM CHẤT ĐÌNH NIÊN TĂNG BÁCH PHÚC CHÍ Ư HÃM ĐỊA BẤT TAO THƯƠNG”.

Cung Mệnh và Thân tuy rơi vào hãm địa, hung tinh chiếu Sát ắt hạn xấu dễ bị hình thương. Nếu tâm tốt hay Phúc Đức tốt ắt thoát khỏi họa không bị tao thương.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận