Mão Dậu Kiếp Không Tử Tham thoát tục

26/08/2020 179

Bài viết Mão Dậu Kiếp Không Tử Tham thoát tục. Mời các bạn đọc tham khảo.

Ngược lại Tử Tham Mão Dậu là cách kém nhất của Tử Vi (hội họp với Tham Lang thay vì Phủ Tướng), ứng với sự sa đọa, dâm đãng, nếu gặp Địa Kiếp hoặc các sao Không vong cùng cung lại là vô vi thoát tục.

Bình luận