Lý – Lễ

26/08/2020 210

Bài viết Lý – Lễ. Mời các bạn đọc tham khảo.

Lời quẻ Thiên Trạch Lý viết: ” Lý hổ vĩ “, ý nói giẫm đạp lên đuôi hổ.

Tuân Tử – Đại lược viết:

Lễ là cái để người ta giẫm đạp. Mất cái giẫm đạp thì sẽ vấp ngã mà sụp đổ, cái mất thì nhỏ nhưng sự rối loạn lại lớn. Lễ là lấy theo hàm nghĩa ở chỗ giẫm đạp lên đuôi hổ vậy.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Bình luận