Luận về bộ Xương Khúc

19/08/2020 630

Bài viết Luận về bộ Xương Khúc. Mời các bạn đọc tham khảo.

Nếu ai nghiên cứu tìm hiểu thì những giỏi văn chường thường rất hay có bộ Xương Khúc. vây thực hư ra sao. Vì sao cách Xương Khúc thủ mệnh hay hạn đều mang tính chất đặc biệt nếu hình thành cách Xương Khúc ngộ Kỵ. ” Xương Khúc Kỷ Tân Nhâm sinh nhân hạn phùng La Võng tự đầu hà”.

1. Đặc tính bộ Xương Khúc đối với các tuổi và cách cục

Ám chỉ nếu có Bộ Xương Khúc thủ Mệnh hay Hạn tuổi Kỷ, Tân và Nhâm tới cung Thìn Tuất thì tự vẫn hay gặp chuyện sông nước. Cách này liên quan tới bộ Xương Khúc Kỵ. Với tuổi Kỷ ta có Văn Khúc hóa thành Kỵ. Với tuổi Tân thì Văn Xương hóa Kỵ. Còn lại ở tuổi Nhâm. Tuổi này có Vũ Khúc hóa Kỵ. Nhưng điều quan trọng của tuổi Nhâm là sao Đà La nằm tại cung Tuất. Cách cục của tuổi Nhâm là Xương Khúc Đà ngộ La Võng. Cách cục của tuổi Tân là Xương Khúc Khoa Kỵ ngộ La Võng. Với tuổi Kỷ là Xương Khúc Kỵ ngộ La Võng. Thực chất trong bộ sao Xương Khúc có tính chất nghe lời trong sách vở. Trái nghịch với Cự Môn hay Kình Dương là ngôi sao chống đối, phản ứng. Xương Khúc ngộ Kỵ có La Võng tượng là do nghe theo mà mắc bẫy vu oan giá họa. Với Đà La cũng luận như vậy, vì Đà La cũng chủ sự nghe theo nghịch với Kình Dương. Đà La ngộ La Võng đã là một cách không hay. Vì vậy, tính chất của Xương Khúc cần luận tốt xấu tùy tình huống, không phải cứ cho là cát tinh giải được tính xấu của Sát Tinh. Nếu gặp cách Xương Khúc ngộ Đà Kiếp chủ tai họa càng nặng do nghe theo mà mắc nạn tai kiếp.

Ám chỉ nếu có Bộ Xương Khúc thủ Mệnh hay Hạn tuổi Kỷ, Tân và Nhâm tới cung Thìn Tuất thì tự vẫn hay gặp chuyện sông nước

Bộ Xương Khúc ngộ Thiên Thương ở cung Nô Bộc tượng sự buồn bã khi bên ngoài xã hội mang đến cho bản thân

2. Các cách cục của Xương Khúc.

” Khúc Xương hãm Thiên Thương đồ lãng đãng, Liêm Trinh phùng Văn Quế cảnh bôn ba”.

Bộ Xương Khúc ngộ Thiên Thương ở cung Nô Bộc tượng sự buồn bã khi bên ngoài xã hội mang đến cho bản thân. Cách này thường gặp đủ cả Xương Khúc Thương Sứ là Quế Sứ Hoa Thương cách, chỉ gặp tại hạn. Khi đó Mệnh hoặc Thiên Di gặp bộ Không Kiếp tức tai họa từ bên ngoài vào hoặc ngay bản thân. Sao Liêm Trinh là tù tinh, một số luận rằng Liêm Trinh kỵ gặp Xương Khúc chủ phấn cốt toái thi dịch là tai họa nặng nề. Cách Liêm Xương không luận cho tam hợp, vì ở hai cung có Vũ Khúc và Tử Vi hỉ kiến Xương Khúc. Liêm Trinh có Văn Xương đồng cung không phải là cách cục xấu mà có tính chất ương ngạnh, cương quyết làm bằng được việc muốn làm. Văn Xương chủ nghe theo, có tính Kim cũng chủ cương nghị. Liêm Trinh là sao có tính chất đường lối, đi với Văn Xương thường gặp gian khổ mà không ngại. Tuy nhiên cách này dễ gặp phản cục chủ cố chấp không soi xét, thiếu hiểu biết làm liều của Liêm mà gặp tai nạn, vô đạo đức, liêm chính nếu có Hình Kỵ.

Bộ Xương Khúc ngộ Thiên Thương ở cung Nô Bộc tượng sự buồn bã khi bên ngoài xã hội mang đến cho bản thân

Bộ Xương Khúc ngộ Thiên Thương ở cung Nô Bộc tượng sự buồn bã khi bên ngoài xã hội mang đến cho bản thân

” Văn Xương ngộ Liêm Trinh chỉ táng mệnh thiên niên”. Bộ Xương Khúc cũng không ưa gặp Phá Quân.

” Xương Khúc ngộ Lưỡng Phá lâm hổ thố Sát Dương xung phá bôn ba”

Xương Khúc có tính ổn định nếu đắc cách, nếu bất hợp chủ sự khuyết điểm lớn về sự hiểu biết. Phá Quân kỵ gặp Xương Khúc vì chủ phá bỏ, thay đổi, đặc biệt có Thất Sát chủ quên, nhầm lẫn. Khi ngộ thêm Phá Toái tính chất này càng mạnh. Nếu gặp Kình Kiếp Sát chủ tranh đoạt, bị tranh đoạt khiến tâm phải chịu bôn ba lao lực. Về vị trí ở 12 cung do mỗi cung độ đều đã có thuộc tính riêng, không thể bỏ đi mà luận như nhau. Như cung Tị Hợi đa phần Chính Tinh nhập hãm, tính chất theo chiều hướng xấu. Với bộ Xương Khúc cũng vậy, chỉ bỏ khi cách cục thể hiện rõ ràng kết quả cát hung vì bàng tinh quan trọng hơn vị trí.

Xem thêm: Dịch vụ xem Tử Vi

Có thể bạn quan tâm: Luận về Xương Khúc

Bình luận