Luận về Âm Dương trong tử vi

26/08/2020 168

Bài viết Luận về Âm Dương trong tử vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Luận về Âm Dương trong Tử Vi

Âm Dương là hai mặt thể hiện của vạn vật. Trong một vật luôn tồn tại cả Âm và Dương. Trong Tử vi cũng mô tả lý thuyết Âm Dương lên lá số Tử Vi. Tuy nhiên bài này bàn đến bộ Âm Dương hay gọi là Thái Âm và Thái Dương trong Tử Vi. Tất nhiên không ngạc nhiên khi ở sao Thái Dương lại có các đặc tính Âm và ngược lại. Thái Dương chủ nam giới, công khai, hướng tới, chính trực, mạnh bạo. Thái Âm chủ nữ giới, âm thầm, thu lại, nhẫn nại, dịu dàng. Vì vậy từ tính chất cơ bản là Dương và Âm nên các sách viết Thái Dương là Quyền. Thái Âm là Lộc. Các bàng tinh đi cùng bộ Âm Dương cũng gây nên thay đổi tính lý ban đầu của hai sao này. Nói đến trong Thái Dương có âm vì trong tử vi tất nhiên cũng tuân theo quy luật Âm Dương, Thái Dương luôn đi với một sao chủ âm tính. Hoặc đi với Cự Môn mệnh danh là Ám Tinh, hoặc đi với Thái Âm. Thái Âm luôn tam hợp với Thiên Lương chủ may mắn, lương tâm, trong sáng, là Ấm tinh. Khi đi với các Bàng Tinh tính chất cương nhu thay đổi càng mạnh. Thái Dương hãm cũng mang tính Âm và ngược lại. Trong Mệnh nên có cả bộ Âm Dương hay hơn chỉ có một sao. Bộ Âm Dương thường được luận một tính chất chính không bằng chiếu. Khi được Âm Dương chiếu dễ đủ các sao của một trong hai bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương hoặc Cự Nhật. Việc lý luận Nhật Nguyệt chiếu thì tốt hơn như mặt trăng và mặt trời cũng có ý khi cho rằng người quan trọng thường được chiếu, nếu bản thân là kẻ chiếu sáng cho người thì không hay, chủ không được công nhận. Tuy nhiên, theo cấu trúc phân bố của Chính Tinh thì cách thứ nhất hợp lí hơn vì mang ý nghĩa thực tế. Mệnh có Âm Dương thực chất là bộ Âm Lương gia Thái Dương. Do các cặp phụ tinh thường có tính chất đối ngẫu như Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc,… nên phù hợp với cả hai sao Thái Âm và Thái Dương.

Như sao Văn Xương thì hợp với Thái Dương và Văn Khúc hợp với Thái Âm. Âm Dương ngộ Xương Khúc là nghệ thuật cách, cũng chủ tinh thần vui vẻ, ngày tháng vui vẻ. Văn Xương có tính Dương, Văn Khúc có tính Âm.

” ÂM DƯƠNG HỮU XƯƠNG KHÚC NHI ĐẮC LỰC”.

Bộ Âm Dương đi với Khôi Việt cũng luận là cách hay.

” NHẬT NGUYỆT PHẢN BỐI HÀ VỌNG THANH QUANG TỐI HỈ NGOẠI TRIỀU KHÔI VIỆT”.

Đi với Tả Hữu cũng tốt đẹp. Tả Phù mang Âm tính, Hữu Bật mang dương tính. Bộ Âm Dương khi gặp một số cặp Sát Tinh gây tai họa lớn hơn. Như cách ngộ Kình Đà. Kình Dương chủ Dương, Đà La chủ Âm. Hai sao này phối hợp với Âm Dương hình thành cách chống đối hai phe, âm dương bất túc khiến

bệnh tật triền miên, cũng là cách nhân ly tài tán.

” DƯƠNG NHẪN BẤT NGHI NHẬT NGUYỆT BỆNH TẬT TRIỀN MIÊN”.

Cách Âm Dương ngộ Hỏa Linh cũng là cách xấu tăng lên so với một sao, Hỏa chủ nóng, bộc phát. Linh chủ lạnh, âm độc nên tác động với Âm Dương gây chuỗi ngày tháng giận hờn, vô cảm. Ảnh hưởng mạnh tới tinh thần và công danh sự nghiệp. Bộ Âm Dương hãm ngộ Không Tinh là tốt, sáng ngộ Không Tinh là xấu. Không Tinh ở đây gồm Triệt. Tuần, Thiên Không. Duy Tuần Triệt cần án ngữ tại bản cung mới mạnh, nếu chỉ tam hợp tác dụng vừa phải, không lớn nhỏ. Mệnh có Âm Dương hỉ gặp bộ Tuế Hổ Phù, đặc biệt có Phượng Các hình thành cách Thái Tuế ngộ Âm Dương tức ngày tháng có lý tưởng sống, cũng là cách tình cảm chân thật. Bộ Âm Dương không sợ gặp Tang Hư Khách vì Thiên Hư và Điếu Khách hợp với Âm Dương. Tuy nhiên có Tang Môn dễ gặp chuyện buồn khi Thái Âm ngộ Tang Hổ, kỵ có Lưu Tang Hổ hay Lưu Kỵ nhập vào Mệnh. Cách Tang Hư Khách cho tinh thần không mấy hay bằng cách Tuế Hổ Phù.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận