Lan đài diệu tuyển hiện đại bình chú

26/08/2020 170

Bản dịch Lan đài diệu tuyển hiện đại bình chú. Mời các bạn cùng đọc tham khảo. Lưu ý, bản dịch tự động tối nghĩa, các bạn cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Lan thai hay chọn

Lời mở đầu:

︽ minh sử ︾ quyển chín mươi tám chí thứ bảy mươi bốn nghệ văn tam chở “Tây song lão nhân ︽ lan thai hay chọn ︾ tam quyển” .

︽ lan thai hay chọn ︾ là hiện nay duy nhất bảo tồn tương đối hoàn chỉnh Minh triều lộc mệnh ứng dụng nạp âm nhất thiên phú văn, đều bị các gia thu nhận sử dụng, như ︽ tinh bình hội hải ︾︽ cổ kim sách báo tổng thể ︾ chờ.

Yếu muốn biết Thanh triều trước đây nguyên, minh thời kì lộc mệnh tứ trụ hình thức, ︽ lan thai hay chọn ︾ không hổ là đại diện tính làm phẩm. Nhưng ︽ lan thai hay chọn ︾ bỏ ngũ hành lẽ phải không cần, thường là hậu thế sở lên án.

Nhâm thiết tiều ︽ tích thiên tủy ︾: “Đến nỗi ︽ lan thai hay chọn ︾, sở định tất cả kỳ cách dị cục, nạp âm chư pháp, vưu thuộc không lịch sự, không đợi biện biết kỳ hoang đường cũng. “

Lan thai hay chọn thượng thiên

Nguyên ra cầm đường thứ chuyên dĩ nạp âm địa chi thủ giống người bẩm tam mệnh

Thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên vị của tam mệnh số thứ bảy tuần

Tự một giáp khởi, tới quý hợi, mỗi giáp quản thập chi thìn, cộng sáu mươi nhật cũng mặc dù trượng căn cơ của ổn

Như xuân mộc, hạ hỏa, thu kim, đông khí hậu, sinh tứ quý các được lúc đó sinh vượng, đến đây vị căn cơ vững chắc cũng không tha cách cục của chính xác

Cách người, thủ dụng sinh sinh nguyệt. Ở đâu thần là để mà định kỳ cách cục người, chi thìn sai ai ra trình diện thân tử thìn, hợi mão vị, tị dậu xấu người vị của cục người là cũng có lộc mã của vãng lai trái lại cư nghèo hèn

Lộc người, quan mã người, tài cũng. Mất đất trái lại tiện

Tọa hung thần chi giao hỗ lại chủ quang vinh

Hung thần người, thất sát, dương nhận, thương quan cũng. Có chế được địa, trái lại chủ quang vinh quý cái duyên cách cục cao mà hung thần phục giấu

Như giáp dĩ canh là sát, gặp bính hỏa chế phục, giấu sinh địa chi dưới, vị của giấu căn cơ yếu mà quý thần hướng dụng

Như giáp mộc sinh sinh thu tám tháng, làm cơ sở yếu nơi. Dậu trung tâm tân làm quan quý, vô thương có thể hướng dụng là cho nên mã hóa long câu bôn phượng khuyết, khí nghiệp cao chót vót

Ngọ thuộc mã, thìn thuộc long, dậu là phượng. Dĩ đến đây thủ tượng, nhân được bính ngọ, nhâm thìn hợp dậu có thể loại đến đây

Xà hóa thanh long nhập Thiên Trì, công danh hách dịch

Tị thuộc xà, thìn thuộc long, bính ngọ Đinh Mùi là Thiên Trì. Tị nhân được thìn làm thanh long, canh phùng bính ngọ Đinh Mùi, thì nhảy lên tất vậy. Cũng chi bằng thì người là quang vinh. Nhược sinh cư bế chập là lúc, chỉ là hư danh hư dự mà

Đã. Nhược thìn sai ai ra trình diện tị, trái lại là dĩ đại tựu tiểu, trải qua nói xà sinh long huyệt thì tiến, long sinh xà huyệt thì thối

Diệu nhật nguyệt ánh sáng thì bảo kiếm xung vu bò đấu, đẩu ngưu, xấu cung cũng

Như nhâm thân nhật, trụ trung tâm được xấu tuyệt vời, kim tính tới thân dậu tới cương, cho nên dĩ nhâm thân quý dậu kiếm phong kim dĩ thủ kỳ tượng, kim tức bảo kiếm cũng, nhị thập bát tú xấu thì thuộc bò giới hạn, dĩ nhâm thân quý dậu mà được xấu, là kiếm khí xung bò đấu. Trụ trung tâm nhược ất xấu là chính, nhược được quý xấu, thì là kiếm của hạp vậy. Kỷ xấu Đinh Sửu thì phi, quý xấu là hạp, nạp âm thuộc mộc luận

Sính Trường Giang và Hoàng Hà của lượng thì linh tra nhập vu thiên hà, tra do cây khô của tượng

Không có rễ của mộc được bính ngọ Đinh Mùi tuyệt vời. Giáp mộc là dương mộc, không có rễ đáng nói. Tra cũng, mặc dù ngũ hành trong vòng, vô đất cũng không sinh vượng người là chính. Nếu có đất tài bồi, thì không được phiêu lưu vu thủy cũng. Thiên hà, tức bính ngọ Đinh Mùi là cũng. Nhược bản không có rễ của mộc, mà được bính ngọ Đinh Mùi, sinh trụ công chính hợp đến đây cách. Định phán đoán dĩ hồ hải của sĩ, sính Trường Giang và Hoàng Hà của lượng, tín không được vu vậy

Thỏ nhập nguyệt cung, mão năm thân sinh kỷ vị

Mão của tiêu là thỏ, kỷ vị là vì nguyệt của cung cũng, nhược mão năm sinh ra, sai ai ra trình diện kỷ vị là nguyệt cung cũng, kỷ vị sinh ra được giờ mẹo cũng có thể mượn dùng. Nhưng nguyệt mặc dù gặp dạ phương minh, cũng cần phải tân mão, phương vị của thỏ ngọc

Lân phùng phượng chiểu, thìn mệnh nhảy qua vu Kim Ngưu, dậu cung là Kim Ngưu

Thìn là long, là lân, là long trì. Dậu là kê, là phượng chiểu. Kim Ngưu là dậu thượng sở phối ngôi sao cũng, nhược thìn mệnh được dậu, là lân phùng phượng chiểu, dậu nhân được thìn cũng có thể mượn dùng

Quang vinh khánh song thân, cần phải tử Quy mẫu phúc

Ngũ hành sinh ta vì cha mẹ là cũng, ta sinh là tử tôn. Mẫu, phúc thai cũng. Mà lại như dĩ kim nước lã, thì kim là thủy của mẫu, thủy là kim người ấy cũng. Mộc sinh hỏa, thì mộc là hỏa của mẫu, hỏa là mẫu người ấy tôn cũng. Cái gọi là mẫu phúc người, thai cung trường sinh cung đều là. Kim ở mão chi bằng kỷ mão, kỷ mão thuộc đất, đất năng lực sinh kim. Nếu như mộc ở dậu, chi bằng ất dậu, ất dậu thuộc thủy, thủy năng lực sinh mộc. Mộc sanh ở hợi, chi bằng quý hợi, quý hợi thuộc thủy, thủy năng lực sinh mộc, đến đây vị tử Quy mẫu phúc. Dư giai phỏng đến đây. Nhược kim sinh ra, gặp Đinh Mão, ất tị, mộc sinh ra gặp quý dậu, tân hợi, còn lại là thai trung tâm thụ khắc. Sinh thì là quỷ cũng, phi bần thì yểu của mệnh, nước lửa đất mệnh giai phỏng đến đây

Nghỉ thùy hậu duệ còn lại là thủy nhiễu hoa đê, nghỉ mỹ cũng

Lưỡng mộc ở bên trong, lưỡng thủy tại ngoại người là. Phàm có gốc rễ cành lá người, vị của hoa, ngũ hành của mộc, đều có thể trích dẫn. Trúng mục tiêu nhược được lưỡng mộc ở bên trong, lưỡng thủy tại ngoại, mộc không được đến nỗi hỏa viêm, thủy không được đến nỗi phiêu đãng, liền là thủy nhiễu hoa đê của cách, cái thủy của tính bản thanh, hoa vẻ bản tươi đẹp, tính và sắc lưỡng thích hợp, thủy của đức bản trí, mộc của đức bản nhân, nhân và trí giả gặp gỡ tướng tư tướng đức, vô rào của hãn cách, thì sống phúc có cơ, khánh nguyên vô nhai vậy

Giấu châu sinh vực sâu biển lớn trong, quý hợi ưa phùng sinh một giáp, hợi tử phương bắc là hải nơi

Một giáp ất xấu, nổi danh vô hình của châu cũng. Họ Đông Phương sóc dĩ bạng cáp danh của, quý hợi tam nguyên câu thuộc thủy, sở dĩ là sâu xa. Cho nên quý hợi là sâu xa nước, vị của giấu châu sinh hải cũng

Vọt người sinh ngân hà trên, bảo kiếm là hóa sinh thanh long

Nhâm thân quý dậu là bảo kiếm, nhâm thân quý dậu sinh ra, được nhâm giờ Thìn, là hóa thành long. Canh thìn giáp thìn cũng có thể trích dẫn. Nhược mậu thìn thủy tất hóa, bính thìn mặc dù hóa mà vị miễn bàn sinh nê vậy. Hai người không hợp đến đây cách

Nhâm thìn phùng quý hợi mà long nhảy Thiên môn, hợi là trời môn

Thìn thì là long, hợi thì là càn, kết hợp thiên. Có lẽ vừa thấy thìn sinh ra được giờ hợi, liền là long nhảy Thiên môn, chẳng long cùng trời môn giai đương đắc kỳ chưa kịp tốt. Thủ nhâm thìn là thủy

Kỷ vị gặp dậu cung thì nguyệt sinh biển cả

Kỷ dậu sai ai ra trình diện kỷ vị, Thái âm nhập miếu ở vị. Cho nên kỷ vị hỏa tượng sinh Thái âm, dậu là vào đêm là lúc, vừa là biển cả của cung, nhược kỷ vị sinh ra mà được giờ Dậu, chánh hợp đến đây cách. Ất dậu quý dậu tân dậu tuyệt vời, kỷ dậu đinh dậu thứ hai

Bạng châu chiếu nguyệt mà lãng nhiên thước chúng

Một giáp ất xấu là bạng cáp của quang vinh, nguyệt cung là kỷ vị là cũng. Cái bạng cáp thái Thái âm của hoa, hai người mừng nhất gặp lại. Một giáp ất xấu sinh ra được kỷ giờ Mùi, chánh hợp đến đây cách. Nhược kỷ vị sinh ra, được một giáp ất giờ sửu, cũng có thể trích dẫn thủ của

Kim mã tê phong mà nổi bật siêu quần, phong thủ tốn cung cũng, tị là gió

Ngọ là mã, canh ngọ giáp ngọ là kim mã, tị là tốn phong, canh ngọ giáp ngọ sinh ra được giờ Tỵ là hợp đến đây cách. Tân tị là tối, dư thì phúc khinh. Nhược bản sinh dịch mã ở nhật, mà thì cung sai ai ra trình diện tị, cũng có thể trích dẫn. Nếu như thân tử thìn mã ở dần, được nhâm dần thuộc kim, là vì kim mã, mà phùng giờ Tỵ, cũng đến đây cách. Dư giai phỏng đến đây

Nói long phong hổ đái thuận người, sớm trạc giáp khoa

Nói long phong hổ người, dần mão thìn tị cũng, dần là hổ, mão là lôi, thìn là long, tị là gió. Nhưng được dần mão thìn tị nhất thuận tuyệt vời, thì lực nặng. Đảo loạn người thì lực khinh, phán đoán phân giá cả thế nào

Tranh đấu phục giáng quý hơn người, ít lên trời phủ

Tranh đấu phục người đầu hàng, hạ bốn vị khắc năm sinh. Nhất tranh, nhị đấu, tam giáng, tứ phía. Vừa nói tự lực không sợ, rất có quý thần trợ giúp của, đại phú đại quý, tọa thiên không thì phúc khinh

Nhật nguyệt phân tú hề, có trạch nhuận sinh dân của đức

Mậu ngọ kỷ vị bầu trời hỏa, hỏa ở trên trời, cho nên mậu ngọ được thái dương chính vị, kỷ không được Thái âm chính vị. Nhiên nhật minh sinh ban ngày, nguyệt minh sinh dạ, nhật nguyệt đều tự phân

Quyền. Cái thái dương xuất nhập sinh mão dậu, hối sinh tuất, cho nên mậu ngọ sinh ra chi bằng hợi tử xấu là ứng với cách, hai người nhược hối mà không minh, thì dùng cái gì nói phúc duy nhật nguyệt đều tự

Phân quyền, minh thì là phúc cũng

Tang liễu thành rừng hề, nghi ngờ nhâm nặng trí viễn tài

Nhâm tử quý xấu là tang chá, nhâm ngọ quý vị là dương liễu. Nhược nhâm tử quý xấu sinh ra, được nhâm ngọ quý vị. Nhâm ngọ quý vị sinh ra, được nhâm tử quý giờ sửu. Giai hợp cách. Cũng phải làm thì là quang vinh. Nhược điêu linh suy sụp, mặc dù thành tài tất không ra gì vậy

Cởi thể hóa thần, siêu phàm nhập thánh

Sáu mươi hoa giáp tử thân thể, các hữu khổ, các hữu nặng nhẹ, các hữu nhập thánh. Kim mệnh, một giáp ất xấu nhâm dần quý mão canh thìn tân tị giáp ngọ ất vị, được nhâm thân quý dậu canh tuất tân hợi. Mộc mệnh, nhâm tử quý xấu nhâm ngọ quý vị canh thân tân dậu mậu tuất kỷ hợi, được canh dần tân mão mậu thìn kỷ tị. Đất mệnh, canh tử tân xấu bính thìn đinh tị canh ngọ tân vị mậu thân kỷ dậu, được bính tuất Đinh Hợi mậu dần kỷ mão. Đến đây ba người đều vì cởi thể hóa thần. Như lửa mệnh, bính dần Đinh Mão giáp thìn ất tị bính thân đinh dậu giáp tuất ất hợi, được mậu tử kỷ xấu mậu ngọ kỷ vị. Thủy mệnh, bính tử Đinh Sửu giáp dần ất mão nhâm thìn quý tị nhâm tuất quý hợi, mà được bính ngọ Đinh Mùi, thì là siêu phàm nhập thánh. Yếu của có điều biến hóa người, đều có thành tựu. Phi nhược câu câu tự thủ, chấp nhất không được thông mà vô cực kỳ đạt cũng

Thấy người sang bắt quàng làm họ, chí khí xung tiêu

Thìn là long cung, dậu là phượng chiểu, dĩ thìn hợp dậu, đều có thể dĩ phàn long lân mà phụ phượng cánh. Nhưng trong đó có ất dậu sai ai ra trình diện canh thìn, hoặc canh thìn sai ai ra trình diện ất dậu thì phi, cái ất và canh hợp, thìn và dậu hợp, ất lộc mão, nhận ở thìn, canh lộc thân, nhận ở dậu, thìn dậu nhị vị trung tâm, có tử ám đại sát cho nên cũng. Đương thôi tường kỳ ngoại có vô hình sát, nhược kỳ ngoại hình sát nặng, thì là hung mệnh cũng

Long hổ túi thừa

Thìn là long, dần là hổ, mệnh có dần trung tâm giấu tị, hoặc có xấu, hoặc có mão, hoặc có tị, trung tâm giấu dần thìn, giai hợp đến đây cách

Phượng hoàng yêu lộc

Thiên can ba chữ cùng, mà một chữ dị người, là tam can phượng hoàng. Như tam giáp nhất ất, tam ất nhất giáp các loại. Thời đại nhật thì trong giai giấu dần thìn, có phượng hoàng mà lại thấy lộc, hợp đến đây cách

Côn sơn phiến ngọc

Kim sinh ra sai ai ra trình diện mậu dần là cũng, hoặc mậu dần sinh ra mà được nhất kim, giai hợp đến đây cách, nhị kim tam kim phi

Quế Lâm nhất chi, có người huân cao phúc chở trong, chức chỗ triều đình trên

Kỷ vị sinh ra, sinh thu nguyệt mà sai ai ra trình diện của ất vị, là hợp đến đây cách. Ất vị sinh ra, mà được kỷ vị cũng, nhị mộc tam mộc người phi

Bính đinh nhập sinh càn hộ, là giá hải dài hồng

Bính đinh sinh ra sai ai ra trình diện ất hợi tân hợi là cũng. Đinh là phía nam chu tước chi thần, phú viêm thượng của tính, tạo hóa mượn dùng là hồng. Càn hộ, tức hợi thượng là cũng, ất hợi và tân hợi là chính, đinh sinh ra được tân hợi, là vì thế cách

Canh tân giá trị sinh tốn cung, là tiếu phong của mãnh hổ

Canh tân vị thuộc kim, là phương tây bạch hổ của tượng. Tị là gió, nhược canh tân ngày thường giờ Tỵ, hợp đến đây cách. Tân tị ất tị cũng hay

Gió cấp chín dông tố, đa lợi dân tế vật chi tâm

Gió cấp chín dông tố người, là mậu tử kỷ xấu, bính ngọ Đinh Mùi. Mậu kỷ có dần, dần trung tâm có ki, ki tinh hảo phong, dậu trung tâm có tất, tất tinh hảo mưa, canh như gia mão,

Xuân hạ sinh hiển, thu đông hư quý

Nguyên viễn lưu thanh, bẩm tú đức chính xác nho khí

Nguyên viễn lưu thanh người, thủy mệnh sai ai ra trình diện dần mão là nguyên viễn, nạp âm sai ai ra trình diện kim là lưu thanh, nếu có đất thì hư danh

Tam kỳ củng quý, thì công lao và sự nghiệp siêu quần

Ất bính đinh là bầu trời của tam kỳ, giáp mậu canh là ngầm của tam kỳ, nhâm quý tân là nhân trung của tam kỳ, ất kỷ nhân củng thử hầu, bính đinh nhân củng heo kê, giáp mậu nhân củng dê bò, nhâm quý nhân củng thỏ xà, canh tân nhân củng qua loa, trong đó đái tam kỳ toàn bộ, mà củng quý người, cũng hợp đến đây cách, kỳ quý phi thường

Ngũ phúc tập tường, thì vĩ nhân đang lúc ra

Thời đại nhật thì thai, các ra nhất tuần người, chỉ có bốn mươi người thì phi

Nói ngưng mỏng lộ, phùng dần mão mà phương quang vinh

Bính ngọ Đinh Mùi nhân cư tháng 11, là vì sương lộ. Nhược thời đại thượng câu đái nghiêm ngưng khí, thì tạo hóa trời giá rét. Hốt sinh nhật thì sai ai ra trình diện dần mão, thì ôn hòa khí có thể giải trừ đến đây đông lạnh, hợp đến đây cách

Nguyệt chiếu hàn đàm, gặp thân dậu mà tất quý

Kỷ vị là nguyệt, thủy sinh giữa mùa thu sau khi, vị là hàn đàm, kỷ vị sinh ra được thủy, tu hữu thân dậu lại vừa nói quý, cái bốn mùa của nguyệt, thu nguyệt tối minh, bốn mùa nước, thu thủy tối thanh cũng

Phượng múa thuận gió, mà uy chấn thiên lý

Dậu cung là phượng, tị cung là gió, dậu nhân được tị, cập sinh sinh tháng năm, là phượng múa thuận gió. Nhiên phong không thể nói làn gió, mà vị của thuận gió người, cần phải là đinh tị ất tị kỷ tị, mới là hợp cách. Vừa cần phải trong ngũ hành vô hình sát, vô trùng kích, vô phá hối, lại vừa. Nhược trong đó không được tranh, thì dậu sai ai ra trình diện tị là phá toái, tị sai ai ra trình diện dậu là quyển liêm, nhị sát tiên hữu không vì hung người vậy

Mã đột nhiên thiên đình, mà quan phong vạn chung

Mã tức dịch mã, càn là trời đình, tức hợi cung cũng. Như tị dậu xấu sinh ra mã ở hợi, mà được tân hợi, chánh hợp đến đây cách cũng. Dư hợi chủ phúc thì khinh, tân hợi được kim khí cho nên cũng

Mưa gió tác lâm có tôn chủ tí dân của đức

Tị là tốn, tốn là phong, bính ngọ Đinh Mùi là mưa, hoặc có long có thủy hữu vân là cũng, cũng đáng nói mưa. Đến đây cách sinh thu đang lúc vạn vật dựa vào đại tạo hóa của cách cục, mưa xuân như thường mùa đông mưa trái lại chủ phong phanh nghèo hèn đồ

Địa thiên giao thái âm trải qua bang luận đạo tài

Thân là khôn, khôn là đất, hợi là trời môn là càn, càn là trời, thiên nằm ở thượng, địa vị sinh hạ, trên dưới của thế nhiên cũng. Mà ở dễ thì là phủ, phi giao thái của tượng, tất địa ở trên, thiên tại hạ, âm dương khí mới là thông tiếp giao thái, là hợp đến đây cách người cũng

Long hổ cổng vòm danh lên trời phủ

Trong ngũ hành mà chống đỡ là xung, là trời môn như dậu, nhân đối trùng là mão, thì mão hơi bị môn không gặp. Mão mà được dần thìn, thứ nhất là long, thứ nhất là hổ, là hợp đến đây cách cũng

Quý nhân phủng ấn văn chiêm giáp khoa

Ấn tức mộ kho cũng, hỏa dĩ tuất là ấn, mộc dĩ vị là ấn, kim dĩ xấu là ấn, khí hậu dĩ thìn là ấn. Bính thân đinh dậu sinh ra dĩ heo kê là quý, được dậu và hợi củng nhất mậu tuất, là hỏa của chính ấn. Nhâm thìn quý tị sinh ra dĩ thỏ xà là quý, được tị và mão củng nhất canh thìn là thủy của chính ấn, là hợp đến đây cách cái khác phỏng đến đây mà thôi

Canh phùng quan tinh vào cuộc nặng tử số tiền lớn nhược giá trị quý sát tướng phù tam công Tam thiếu ít người thiếu phó thiếu bảo ít sư cũng

Ký hợp tiền ấn của cách, canh đái quan tinh vào cuộc, quý nhân và hình sát tướng phù, thì quý không thể nói, vào cuộc là được địa. Như giả thị lang tân dậu sinh mệnh, ký hợp long hổ cổng vòm, mà dần là quý, bính thuộc hỏa, hỏa sinh ra là được địa. Nếu như diêu thượng thư, bính thân canh dần ất dậu Đinh Hợi, ký hợp quý nhân phủng ấn cách, bính đinh heo quý vi cát thần nhị vị giáp phù, bính dụng quý làm quan, quý thuộc thủy thủy lâm quan ở hợi là được địa, cho nên là mỹ bị

Quan cư Ngũ phủ cái là ngũ hành nhập viên

Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ viên tức mộ kho cũng. Kim nhân ất xấu, thủy nhân nhâm thìn, mộc nhân quý vị, hỏa nhân giáp tuất, thổ dân bính thìn đều vì nhập viên. Hoặc thời đại nhật thì thai các đái kho, hoặc bản mệnh một đường giai phùng ấn kho không vì quỷ kho người, là hợp đến đây cách cũng

Vị nhập tam hòe tất là tam kỳ phùng đức

Bầu trời tam kỳ giáp mậu canh, ngầm tam kỳ ất bính đinh, nhân trung tam kỳ nhâm quý tân, mệnh đái tam kỳ phùng thiên nguyệt nhị đức người, kỳ phú quý vị nhập hòe đình. Như ất bính đinh sinh sinh tháng giêng, giáp mậu canh sinh sinh mười hai tháng, nhâm quý tân sinh sinh tháng sáu người là cũng

Tai thai dịch mã gặp lộc mà quang vinh bái ngọc đường

Bản mệnh hàng loạt được ba vị người là thai tinh, bốn vị mà hư một lần vị người cũng. Có tai thai mà vô lộc mã, do đáng nói quý, nhược canh đái lộc mã càng hay cũng

Thập can quan tinh sai ai ra trình diện quý mà lên cực kỳ kim khuyết

Thập can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý là cũng. Như thời đại nhật thì thai đái giáp ất bính đinh quý các loại, là giáp quan tân bính quan quý đinh quan nhâm quý quan mậu, thì thập can giai đái quan tinh cũng, canh mỗi ngày ất quý nhân, chẳng phải vị vẻ đẹp tai

Long cư biển cả sớm được lộ vu thanh nói

Thìn là long, nhâm tuất quý hợi là biển cả, thìn sinh ra được nhâm tuất quý hợi, là hợp đến đây cách. Nhưng xuân hạ thu đang lúc được đến đây cách là phục giấu vô dụng, duy đông sinh hay, là đương giấu tức giấu cũng

Hổ ngọa hoang khưu ít thoát thân vu bạch phòng

Dần là hổ, thìn tuất xấu vị là đất gia ba vị, cho nên tá là hoang khưu. Nhược dần sinh ra có thìn tuất xấu vị người, giai hợp sinh đến đây cách. Nhược nhị vị một vị người, chủ phúc cũng khinh không được đại phúc

Nguyệt quế thơm mà truyền bá tiếng tăm hoàn vũ

Kỷ không được tứ mộc là cát, kỷ vị là nguyệt tam tứ mộc là quế, nhược kỷ vị sinh ra hạ được tứ mộc củng tập, như Nguyệt Trung Tiên quế thơm, là hợp đến đây cách. Càng phải thu sinh mới là quý cũng

Quan quý dẫn do đó sứu vũ uyên đi

Sứu âm lưu, xung cũng, uyên đi như uyên điểu, phân tự mà đứng. Như thần lập sinh quân trắc. Như nhâm dần sai ai ra trình diện kỷ xấu kỷ mão, nhâm dần sai ai ra trình diện kỷ mão là quý nhân, nhâm dụng kỷ làm quan tinh, dĩ mão là tiền dẫn, dĩ xấu là hậu từ, là hợp đến đây cách cũng. Chánh hợp nhâm quý thỏ mão giấu

Tam kỳ không bàn mà hợp ý nhau mà trượng hiến tào thai

Canh tân nhâm không bàn mà hợp ý nhau ất bính đinh, kỷ quý ất không bàn mà hợp ý nhau giáp mậu canh, đinh mậu bính không bàn mà hợp ý nhau nhâm quý tân, đều vì tam kỳ không bàn mà hợp ý nhau, tạo hóa có tối thanh, duy chi thìn nặng trọc trùng kích người thì phá

Một mạch là thì Thứ sử Lại bộ

Thời đại nhật thì, giai thủy giai đất giai mộc giai hỏa giai kim, nhưng mộc cần phải hướng quang vinh gặp thanh trung hoà khí, hỏa cần phải tự diễm bất trí hỏa viêm, đất cần phải rất nặng thủy năng lực trì chở, râu vàng không được cương không được nhu vô quá mức thua của mắc, thủy tu hữu về không được đến nỗi tràn lan vô thống, phương hợp đến đây cách

Một người làm quan cả họ được nhờ hề dũ kiên dũ cố

Thiên can địa chi hư kẹp một cái nhất người là cũng, như giáp năm bính nguyệt mậu nhật canh thì, trung tâm liên ất đinh kỷ, như con năm dần nguyệt thìn nhật buổi trưa, trung tâm tự liên mão xấu tị là vị, ký bạt mao mà như tự liên, nhược năm sinh hàng tháng sinh nhật nhật sinh thì, tự thượng tiếp được người cũng cũng

Ám đèn thiêm du hề di cửu di minh

Giáp thìn ất tị phúc đèn của hỏa, có thể tá là du, giáp thìn ất tị sinh ra, vào đêm mà gặp sự Hy-đrát hoá đến đây cách, nhật người sống phi

Ngăn chứa giấu châu sớm phồn hoa sinh hoàng phòng

Kim mệnh của lộc mã trung ương nhất thìn là cũng, như tân tị sinh ra được tuất là, tân lộc ở dậu mã ở hợi, không gặp dậu hợi, chỉ ở nhật thì có tuất, là là hợp cách. Cái tuất sau có hợi mã, tuất tiền có dậu lộc, mặc dù không gặp lộc mã, mà lộc mã giấu sinh trong đó là cũng

Hoa đèn phất kiếm thực công lao và sự nghiệp sinh phong thần

Nhâm thân quý dậu là bảo kiếm, giáp thìn ất tị là đèn, nhâm thân quý dậu sinh ra, được giáp thìn ất tị, hoặc giáp thìn ất tị sinh ra, được nhâm thân quý dậu, giai hợp sinh đến đây cách cũng

Nguyệt sắc nghe tiếng

Bốn mùa đều có nguyệt, mà không như thu nguyệt của minh. Bốn mùa đều có phong, mà không như gió thu của thanh. Mạng người sinh cư thu, mà sai ai ra trình diện kỷ vị và tị tốn, hoặc tị sinh ra sinh thu mà được kỷ vị, hoặc kỷ vị sinh ra sinh thu mà sai ai ra trình diện tị, giai hợp đến đây cách

Hoa hồng Liễu Lục

Bốn mùa đều có hoa và dương liễu giai thua sinh xuân cũng, mạng người sinh sinh xuân ba tháng sai ai ra trình diện mộc, nhược được nhâm ngọ quý vị tuyệt vời. Nhâm ngọ quý vị dương liễu cũng, hoặc nhâm ngọ quý vị sinh sinh xuân là cũng. Được đúng lúc người, quan tước đến nỗi khanh giám, gặp quý thần người, danh vị hiển sinh hoa đồ. Dĩ nhị cách ưa kỳ đúng lúc, không thích kỳ mất cơ hội, ưa kỳ gặp quý, không thích kỳ bối quý. Ký được đúng lúc mà phục gặp quý, quý toàn bộ hiển vậy

Sao Khôi chỉ nam có lãm bí lên xe khả năng

Giáp thìn, ất tị, bính ngọ, Đinh Mùi, mậu thân, kỷ dậu, canh tuất, tân hợi, nhâm tử, quý xấu, đến đây mười vị giai vị sao Khôi. Đến đây nhất tuần sinh ra, mà được phía nam tị ngọ vị ngày thì, chánh hợp đến đây cách. Cũng cần phải xem xét cân nhắc sinh vượng quý nhân thần sát của nặng nhẹ, khá hữu dụng, đều có thể nói quý. Khiến cho vu tứ phương tất không có nhục quân mệnh vậy

Thỏ ngọc đông sinh âm từ thấp đến cao sự học

Mão là thỏ, tân mão, quý mão là thỏ ngọc. Tân mão quý mão sinh ra, cư họ Đông Phương người, là vì thế cách. Nhược kỷ vị sinh ra mà được tân mão quý mão cách cục vưu chính

Nước lửa ký tế ở đâu ưu nhạn tháp công danh

Hỏa của tính viêm thượng, thủy của tính nhuận hạ, nhược hỏa ở trên mà thủy tại hạ, thì trên dưới tướng vi, mà ở quẻ cho rằng ký tế. Đắp lên người thời đại hạ người, nhật thì dĩ kỳ Thiên can là thượng, địa chi là hạ người, thì mậu vậy

Lệ ngạc thơm chắc chắn liên tục phú quý

Năm làm gốc nhật là việc chính, lời ấy kỳ bản và chủ, năm vi huynh, nguyệt là đệ, nhật vi huynh, thì là đệ. Lời ấy kỳ năm chủ nguyệt nhật sinh người đương thời, trúng mục tiêu thời đại nhất thể, nhật thì nhất thể, hợp mà nói của. Chỉ ra nhị vị

Cực độ liên quang vinh mà đĩnh sinh hiền phụ

Bản mệnh dĩ nhất thìn là đính, một vị lộ ra, một vị tương liên trao đổi không dứt người, là hợp đến đây cách. Dĩ năm chui nguyệt, dĩ nguyệt chui nhật, dĩ nhật chui thì, thượng không được đến nỗi càn, hạ không được đến nỗi khô, liên quang vinh của vị cũng

Mùi thơm lạ lùng đầy đường mà đang lúc sinh anh hào

Thời đại nhật thì của Thiên can, đang lúc thời đại nhật thì nơi chi, là trời can quý nhân người, vì thế cách. Cái gọi là cổn y bổ khuyết, đầy đường mùi thơm lạ lùng. Nhược năm can của quý, liệt sinh nguyệt nhật thì trung tâm bất tương lăng phạm người, cũng hợp đến đây cách

Dương liễu tha kim

Nhâm ngọ, quý vị là dương liễu mộc, sinh sinh ba tháng mùa xuân mà được nhất kim, là hợp đến đây cách. Mất cơ hội mà đái nặng người, phi cũng không phải là tha kim

Cây lựu phun hỏa

Canh thân, tân dậu là cây lựu mộc, sinh sinh cửu hạ ba tháng, cùng sở hữu chín mươi nhật mà được thứ nhất hỏa, là hợp đến đây cách. Mất cơ hội mà được hỏa đa người, cũng không phải. Vị lưu phun hỏa đang ở tháng năm

Thương tùng đông tú

Tuổi hàn tùng bách sau khi điêu cũng, canh dần, tân mão của mộc phi cái khác bỉ cũng. Cái cái khác của mộc, xuân mà quang vinh, hạ mà tốt, thu mà chết, đông mà vội vả, sinh rét đậm khí độc tùng bách của mộc, bốn mùa không thay đổi kỳ sắc chi can trường thanh, cần phải ở mùa đông của cảnh dũ sai ai ra trình diện xanh ngắt, cho nên canh dần, tân mão sinh ra, một đường giai thuộc về mùa đông, càng kình tiết của thao

Đan quế Thu Hương

Kỷ vị sinh ra được mộc, là đan quế sinh sinh thu nguyệt, là vì thế cách. Mặt trăng có quế phi mộc thì không dĩ mượn dùng, sinh sinh hắn thì thì không được thơm, cái gọi là gió thu sinh quế chi có người, khoa danh có phần, sinh không gặp thì không ở chỗ này lệ

Tập trung tinh thần mà ngọc đái kim ngư

Thủy là tinh, hỏa là thần, nước lửa được địa là tinh thần câu đủ, cũng hợp cách. Nhiên cái gọi là thần người, là ngũ hành anh linh khí, tự sinh tự vượng người là cũng, cho nên tinh thần tụ hội người đều bị hiển đạt cũng. Như lửa cư tị ngọ vị, thủy cư hợi tử xấu nơi mà vô khắc hại người, cũng có thể ngữ đến đây lệ cũng

Hàn cốc xuân về mà cẩm yên tú lặc

Mộc sinh cư mùa đông, thụ nghiêm ngưng khí sở cong cực vô sanh ý, đương khốn trở là lúc, mà hốt được dần mão thìn ba tháng mùa xuân lệnh, là là hàn cốc xuân về của tượng, phát đạt dễ nhất người cũng

Cực hay người nói đằng mưa thi

Tử là khảm, khảm là nói, bính tử, nhâm tử là nói, bính ngọ, Đinh Mùi là mưa, mà bính ngọ, Đinh Mùi sinh ra được bính tử, nhâm tử, bính tử, nhâm tử sinh ra, được bính ngọ, Đinh Mùi, giai hợp đến đây cách. Nhưng xuân nguyệt không thích hợp nghỉ tù, hạ nguyệt không thích hợp thái vượng, tam thu mừng nhất tức giận, đông thì là ưu tử bại. Xuân mà nghỉ tù thì tất phương vu việc đồng áng, hạ mà thái vượng thì vị tất không mất sinh dâm, thu mà tức giận thì có thể cứu tô vạn vật, đông mà chết bại thì sẽ đến sinh tác hàn, yếu của đến đây cách duy thu nguyệt có người là tối kỳ

Tối kỳ người Lộc nhiễu hồng vây

Lộc vị liễu, hồng vị mộc cũng. Liễu là nhâm ngọ, quý vị dương liễu cũng. Hồng vị canh thân, tân dậu cây lựu mộc, phàm mộc đều có thể. Mạng người được nhâm ngọ, quý vị ở năm và thì, cái khác mộc ở nguyệt nhật, là vì Lộc nhiễu tại ngoại hồng vây quanh ở nội. Hợp đến đây cách người nên

Quý nhân lên sinh đài ngắm trăng dưới ngòi bút văn chương xán tinh đấu

Quý nhân người, thiên ất quý nhân. Đài ngắm trăng người, tức kỷ vị là cũng. Giáp mậu canh sinh ra được kỷ giờ Mùi, hợp đến đây cách. Canh nhược quý nhân trao đổi vưu hay

Hắc sát triêu sinh bắc đẩu trong lồng ngực chí khí cái Càn Khôn

Nhâm quý là nguyên vũ là hắc sát, bắc đẩu chính là xấu nhâm quý sinh ra được giờ sửu, là hợp đến đây cách. Quý nhân được lưỡng xấu cao hơn, cái khác hình sát, thì vị tất là phúc người cũng

Mưa gió tác lâm, có tôn chủ tí dân của đức

Tị là tốn, tốn là phong, bính ngọ Đinh Mùi là mưa, hoặc có long có thủy hữu vân là cũng, cũng đáng nói mưa. Đến đây cách sinh thu đang lúc, vạn vật dựa vào, đại tạo hóa của cách

Cục. Mưa xuân như thường, mùa đông mưa trái lại chủ phong phanh nghèo hèn đồ

Địa thiên giao thái, âm trải qua bang luận đạo tài

Thân là khôn, khôn là đất, hợi là trời môn, là càn, càn là trời, thiên nằm ở thượng, địa vị sinh hạ, trên dưới của thế nhiên cũng, mà ở dễ thì là phủ, phi giao thái của tượng. Tất địa ở trên, thiên tại hạ, âm dương khí mới là thông tiếp giao thái, là hợp đến đây cách người cũng

Long hổ cổng vòm, danh lên trời phủ

Trong ngũ hành mà chống đỡ là xung là trời môn. Như dậu nhân đối trùng là mão, thì mão hơi bị môn, không gặp mão mà được dần thìn, thứ nhất là long, thứ nhất là hổ, là hợp đến đây cách cũng

Quý nhân phủng ấn, văn chiêm giáp khoa

Ấn tức mộ kho cũng. Hỏa dĩ tuất là ấn, mộc dĩ vị là ấn, kim dĩ xấu là ấn, khí hậu dĩ thìn là ấn, bính thân đinh dậu sinh ra dĩ heo kê là quý, được dậu và hợi, củng nhất mậu tuất, là hỏa của chính ấn. Nhâm thìn quý tị sinh ra dĩ thỏ xà là quý, được tị và mão, củng nhất canh thìn, là thủy của chính ấn, là hợp đến đây cách. Cái khác phỏng đến đây mà thôi

Canh phùng quan tinh vào cuộc, nặng tử số tiền lớn. Nhược giá trị quý sát tướng phù, tam công Tam thiếu. Ít người, thiếu phó, thiếu bảo, ít sư cũng

Ký hợp tiền ấn của cách, canh đái quan tinh vào cuộc, quý nhân và hình sát tướng phù, thì quý không thể nói. Vào cuộc là được địa, như giả thị lang, tân dậu sinh mệnh, ký hợp long hổ cổng vòm, mà dần là quý, bính thuộc hỏa, hỏa sinh ra là được địa. Nếu như diêu thượng thư, bính thân canh dần ất dậu Đinh Hợi, ký hợp quý nhân phủng ấn cách, bính đinh heo quý vi cát thần, nhị vị giáp phù, bính dụng quý làm quan, quý thuộc thủy, thủy lâm quan ở hợi, là được địa, cho nên là mỹ bị

Quan cư Ngũ phủ, cái là ngũ hành nhập viên

Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, viên tức mộ kho cũng. Kim nhân ất xấu, thủy nhân nhâm thìn, mộc nhân quý vị, hỏa nhân giáp tuất, thổ dân bính thìn, đều vì nhập viên. Hoặc thời đại nhật thì thai các đái kho, hoặc bản mệnh một đường giai phùng ấn kho, không vì quỷ kho người, là hợp đến đây cách cũng

Vị nhập tam hòe, tất là tam kỳ phùng đức

Bầu trời tam kỳ giáp mậu canh, ngầm tam kỳ ất bính đinh, nhân trung tam kỳ nhâm quý tân, mệnh đái tam kỳ, phùng thiên nguyệt nhị đức người, kỳ phú quý vị nhập hòe đình. Như ất bính đinh sinh sinh tháng giêng, giáp mậu canh sinh sinh mười hai tháng, nhâm quý tân sinh sinh tháng sáu người là cũng

Tai thai dịch mã gặp lộc, mà quang vinh bái ngọc đường

Bản mệnh hàng loạt, được ba vị người, là thai tinh. Bốn vị mà hư một lần vị người, cũng. Có tai thai mà vô lộc mã, do đáng nói quý. Nhược canh đái lộc mã, càng hay cũng

Thập can quan tinh sai ai ra trình diện quý, mà lên cực kỳ kim khuyết

Thập can, là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý là cũng. Như thời đại nhật thì thai đái giáp ất bính đinh quý các loại. Là giáp quan tân, bính quan quý, đinh quan nhâm, quý quan mậu. Thì thập can giai đái quan tinh cũng. Canh mỗi ngày ất quý nhân, chẳng phải vị vẻ đẹp tai

Long cư biển cả, sớm được lộ vu thanh nói

Thìn là long, nhâm tuất quý hợi là biển cả, thìn sinh ra được nhâm tuất quý hợi, là hợp đến đây cách. Nhưng xuân hạ thu đang lúc được đến đây cách, là phục giấu vô dụng. Duy đông sinh hay. Là đương giấu tức giấu cũng

Hổ ngọa hoang khưu, ít thoát thân vu bạch phòng

Dần là hổ, thìn tuất xấu vị là đất gia ba vị, cho nên tá là hoang khưu. Nhược dần sinh ra, có thìn tuất xấu vị người, giai hợp sinh đến đây cách. Nhược nhị vị một vị người, chủ phúc cũng khinh, không được đại phúc

Nguyệt quế thơm, mà truyền bá tiếng tăm hoàn vũ

Kỷ không được tứ mộc là cát, kỷ vị là nguyệt, tam tứ mộc là quế, nhược kỷ vị sinh ra, hạ được tứ mộc củng tập, như Nguyệt Trung Tiên quế thơm, là hợp đến đây cách. Càng phải thu sinh mới là quý cũng

Quan quý dẫn từ, mà sứu vũ uyên đi

Sứu, âm lưu, xung cũng. Uyên đi, như uyên điểu phân tự mà đứng, như thần lập sinh quân trắc, như nhâm dần sai ai ra trình diện kỷ xấu kỷ mão, nhâm dần sai ai ra trình diện kỷ mão là quý nhân, nhâm dụng kỷ làm quan tinh, dĩ mão là tiền dẫn, dĩ xấu là hậu từ, là hợp đến đây cách cũng. Chánh hợp nhâm quý thỏ mão giấu

Tam kỳ không bàn mà hợp ý nhau, mà trượng hiến tào thai

Canh tân nhâm không bàn mà hợp ý nhau ất bính đinh, kỷ quý ất không bàn mà hợp ý nhau giáp mậu canh, đinh mậu bính không bàn mà hợp ý nhau nhâm quý tân, đều vì tam kỳ không bàn mà hợp ý nhau, tạo hóa có tối thanh, duy chi thìn nặng trọc trùng kích người thì phá

Một mạch là, thì Thứ sử Lại bộ

Thời đại nhật thì, giai thủy giai đất giai mộc giai hỏa giai kim, nhưng mộc cần phải hướng quang vinh, gặp thanh trung hoà khí, hỏa cần phải tự diễm, bất trí hỏa viêm, đất cần phải rất nặng, thủy năng lực trì chở, râu vàng không được cương không được nhu, vô quá mức thua của mắc, thủy tu hữu về, không được đến nỗi tràn lan vô thống, phương hợp đến đây cách

Một người làm quan cả họ được nhờ hề, dũ kiên dũ cố

Thiên can địa chi, hư kẹp một cái nhất người là cũng. Như giáp năm bính nguyệt mậu nhật canh thì, trung tâm liên ất đinh kỷ, như con năm dần nguyệt thìn nhật buổi trưa, trung tâm tự liên mão xấu tị. Là vị ký bạt mao mà như tự liên. Nhược năm sinh nguyệt, nguyệt sinh nhật, nhật sinh thì, tự thượng tiếp được người, cũng cũng

Ám đèn thiêm du hề, di cửu di minh

Giáp thìn ất tị phúc đèn của hỏa, có thể tá là du, giáp thìn ất tị sinh ra vào đêm mà gặp thủy, hợp đến đây cách. Nhật người sống phi

Ngăn chứa giấu châu, sớm phồn hoa sinh hoàng phòng

Kim mệnh của lộc mã, trung ương nhất thìn là cũng. Như tân tị sinh ra được tuất, là tân lộc ở dậu, mã ở hợi, không gặp dậu hợi, chỉ ở nhật thì có tuất, là là hợp cách. Cái tuất sau có hợi mã, tuất tiền có dậu lộc, mặc dù không gặp lộc mã, mà lộc mã giấu sinh trong đó là cũng

Hoa đèn phất kiếm, thực công lao và sự nghiệp sinh phong thần

Nhâm thân quý dậu là bảo kiếm, giáp thìn ất tị là đèn, nhâm thân quý dậu sinh ra được giáp thìn ất tị, hoặc giáp thìn ất tị sinh ra được nhâm thân quý dậu, giai hợp sinh đến đây cách cũng

Nguyệt sắc nghe tiếng

Bốn mùa đều có nguyệt, mà không như thu nguyệt của minh. Bốn mùa đều có phong, mà không như gió thu của thanh. Mạng người sinh cư thu, mà sai ai ra trình diện kỷ vị và tị tốn, hoặc tị sinh ra sinh thu mà được kỷ vị, hoặc kỷ vị sinh ra sinh thu mà sai ai ra trình diện tị, giai hợp đến đây cách

Hoa hồng Liễu Lục

Bốn mùa đều có hoa và dương liễu, giai thua sinh xuân cũng. Mạng người sinh sinh xuân ba tháng sai ai ra trình diện mộc, nhược được nhâm ngọ quý vị tuyệt vời. Nhâm ngọ quý vị dương liễu cũng. Hoặc nhâm ngọ quý vị

Sinh sinh xuân là cũng

Được đúng lúc người, quan tước đến nỗi khanh giám. Gặp quý thần người, danh vị hiển sinh hoa đồ

Dĩ nhị cách ưa kỳ đúng lúc, không thích kỳ mất cơ hội. Ưa kỳ gặp quý, không thích kỳ bối quý. Ký được đúng lúc, mà phục gặp quý. Quý toàn bộ hiển vậy

Sao Khôi chỉ nam, có lãm bí lên xe khả năng

Giáp thìn ất tị bính ngọ Đinh Mùi mậu thân kỷ dậu canh tuất tân hợi nhâm tử quý xấu, đến đây mười vị giai vị sao Khôi. Đến đây nhất tuần sinh ra, mà được phía nam tị ngọ vị ngày thì, chánh hợp đến đây cách. Cũng cần phải xem xét cân nhắc sinh vượng quý nhân thần sát của nặng nhẹ, khá hữu dụng, đều có thể nói quý. Khiến cho vu tứ phương, tất không có nhục quân mệnh vậy

Thỏ ngọc đông sinh, âm từ thấp đến cao sự học

Mão là thỏ, tân mão quý mão là thỏ ngọc. Tân mão quý mão sinh ra cư họ Đông Phương người, là vì thế cách. Nhược kỷ vị sinh ra, mà được tân mão quý mão, cách cục vưu chính

Nước lửa ký tế, ở đâu ưu nhạn tháp công danh

Hỏa của tính viêm thượng, thủy của tính nhuận hạ. Nhược hỏa ở trên mà thủy tại hạ, thì trên dưới tướng vi, mà ở quẻ cho rằng ký tế. Đắp lên người thời đại, hạ người nhật thì. Dĩ kỳ Thiên can là thượng, địa chi là hạ người, thì mậu vậy

Lệ ngạc thơm, chắc chắn liên tục phú quý

Năm làm gốc, nhật là việc chính, lời ấy kỳ bản và chủ. Năm vi huynh, nguyệt là đệ, nhật vi huynh, thì là đệ, lời ấy kỳ năm chủ nguyệt nhật sinh thì. Mạng người trung niên nguyệt nhất thể, nhật thì nhất thể, hợp mà nói của, chỉ ra nhị vị

Cực độ liên quang vinh, mà đĩnh sinh hiền phụ

Bản mệnh dĩ nhất thìn là đính, một vị lộ ra, một vị tương liên, trao đổi không dứt người, là hợp đến đây cách. Dĩ năm chui nguyệt, dĩ nguyệt chui nhật, dĩ nhật chui thì, thượng không được đến nỗi càn, hạ không được đến nỗi khô, liên quang vinh của vị cũng

Mùi thơm lạ lùng đầy đường, mà đang lúc sinh anh hào

Thời đại nhật thì của Thiên can, đang lúc thời đại nhật thì nơi chi, là trời can quý nhân người, vì thế cách. Cái gọi là cổn y bổ khuyết, đầy đường mùi thơm lạ lùng. Nhược năm can của quý, liệt sinh nguyệt nhật thì trung tâm, bất tương lăng phạm người, cũng hợp đến đây cách

Dương liễu tha kim

Nhâm ngọ quý vị là dương liễu mộc, sinh sinh ba tháng mùa xuân mà được nhất kim, là hợp đến đây cách. Mất cơ hội mà đái nặng người, cũng không phải, không vì tha kim

Cây lựu phun hỏa

Canh thân tân dậu là cây lựu mộc, sinh sinh cửu hạ, ba tháng cùng sở hữu chín mươi nhật, mà được thứ nhất hỏa, là hợp đến đây cách. Mất cơ hội mà được hỏa đa người, cũng không phải. Vị lưu phun hỏa, đang ở tháng năm

Thương tùng đông tú

Tuổi hàn tùng bách sau khi điêu cũng. Canh dần tân mão của mộc, phi cái khác bỉ cũng, cái cái khác của mộc, xuân mà quang vinh, hạ mà tốt, thu mà chết, đông mà vội vả sinh rét đậm khí. Độc tùng bách của mộc, bốn mùa không thay đổi kỳ sắc, chi can trường thanh, cần phải ở mùa đông của cảnh, dũ sai ai ra trình diện xanh ngắt, cho nên canh dần tân mão sinh ra, một đường giai thuộc về mùa đông, càng kình tiết của thao

Đan quế Thu Hương

Kỷ vị sinh ra được mộc, là đan quế sinh sinh thu nguyệt, là vì thế cách. Mặt trăng có quế, phi mộc thì không dĩ mượn dùng, sinh sinh hắn thì, thì không được thơm, cái gọi là gió thu sinh quế chi, có người khoa danh có phần, sinh không gặp thì, không ở chỗ này lệ

Tập trung tinh thần, mà ngọc đái kim ngư

Thủy là tinh, hỏa là thần, nước lửa được địa, là tinh thần câu đủ, cũng hợp cách. Nhiên cái gọi là thần người, là ngũ hành anh linh khí, tự sinh tự vượng người là cũng. Cho nên tinh thần tụ hội người, đều bị hiển đạt cũng. Như lửa cư tị ngọ vị, thủy cư hợi tử xấu nơi, mà vô khắc hại người, cũng có thể ngữ đến đây lệ cũng

Hàn cốc xuân về, mà cẩm yên tú lặc

Mộc sinh cư mùa đông, thụ nghiêm ngưng khí sở cong, cực vô sanh ý. Đương khốn trở là lúc, mà hốt được dần mão thìn ba tháng mùa xuân lệnh, là là hàn cốc xuân về của tượng, phát đạt dễ nhất người cũng

Cực hay người, nói đằng mưa thi

Tử là khảm, khảm là nói, bính tử nhâm tử là nói, bính ngọ Đinh Mùi là mưa, mà bính ngọ Đinh Mùi sinh ra, được bính tử nhâm tử, bính tử nhâm tử sinh ra, được bính ngọ Đinh Mùi, giai hợp đến đây cách. Nhưng xuân nguyệt không thích hợp nghỉ tù, hạ nguyệt không thích hợp thái vượng, tam thu mừng nhất tức giận, đông thì là ưu tử bại, xuân mà nghỉ tù, thì tất phương sinh việc đồng áng, hạ mà thái vượng, thì vị tất không mất sinh dâm, thu mà tức giận, thì có thể cứu tô vạn vật, đông mà chết bại, thì sẽ đến sinh tác hàn, yếu của đến đây cách, duy thu nguyệt có người là tối kỳ

Tối kỳ người, Lộc nhiễu hồng vây

Lộc vị liễu, hồng vị mộc cũng, liễu là nhâm ngọ quý vị dương liễu cũng, hồng vị canh thân tân dậu cây lựu mộc, phàm mộc đều có thể. Mạng người được nhâm ngọ quý vị, ở năm và thì,

Cái khác mộc ở nguyệt nhật, là vì Lộc nhiễu tại ngoại, hồng vây quanh ở nội, hợp đến đây cách người nên

Quý nhân lên sinh đài ngắm trăng, dưới ngòi bút văn chương xán tinh đấu

Quý nhân người, thiên ất quý nhân. Đài ngắm trăng người, tức kỷ vị là cũng. Giáp mậu canh sinh ra được kỷ giờ Mùi, hợp đến đây cách. Canh nhược quý nhân trao đổi, vưu hay

Hắc sát triêu sinh bắc đẩu, trong lồng ngực chí khí cái Càn Khôn

Nhâm quý là nguyên vũ, là hắc sát, bắc đẩu chính là xấu, nhâm quý sinh ra được giờ sửu, là hợp đến đây cách. Quý nhân được lưỡng xấu, cao hơn cái khác. Hình sát thì vị tất là phúc người cũng

Củng ấp đoan môn, sớm gặp cửu trọng của chiếu

Ngũ hành dĩ ngọ là đoan môn, tử là đế tọa. Tử ngọ sinh ra, nhược nhật thì hư củng, sáng có tị, ngọ sau có vị, thì làm một củng vái chào, mà đoan môn thanh túc, tử nhân có quang vinh đạt

Cùng giải quyết đế khuyết, tiến đoan nhất phẩm của quang vinh

Hợi vị là là đế cung cũng, hậu ư hợi, thì có tuất dậu thân tiền ư hợi, thì có tử xấu dần. Nhược hợi sinh ra, mà tả hữu tiền hậu, cùng giải quyết quý khí sinh bản mệnh, là vì thế cách. Bản mệnh phi hợi, mà thời đại nhật thì, hư giáp nhất hợi, cũng có thể mượn dùng

Mực trì chảy ra, mà khí thức sâu xa

Mực trì, quý tị là cũng. Chảy ra, thủy trường sinh là cũng. Như kim sai người được quý đã, là hợp đến đây cách. Canh được cát thần giúp đỡ người, tất nhiên quý vậy

Học thi-ô-sun-phát na-tri sâu, mà tài hoa vô cùng cao minh

Học hải người, thủy sai người sai ai ra trình diện thân tử thìn tất cả đều là cũng. Vô đất có kim tức quý. Minh có long hổ, ám có sấm gió, thìn long, dần hổ, tị phong, mão lôi. Phàm trúng mục tiêu đái dần ngọ thìn người là. Minh có long hổ, dần và thìn củng được mão, thìn và ngọ củng được tị, ám củng sấm gió, có người không có không mắc. Nhược minh đái sấm gió, giấu diếm long hổ cũng quý

Hiển đái quan tinh, ẩn dấu lộc mã

Quan tinh nên hiển không thích hợp ẩn, lộc mã ẩn người trái lại hay. Như quý xấu ngày thường mậu tuất, là quý dụng mậu làm quan, mậu và quý hợp, củng được hợi tử, là quý lộc ở tử, xấu mã ở hợi, hợp đến đây cách

Chức vị lo gì không hiện, tiến tu khởi mắc không làm nổi

Đã ngoài của cách, thủ xanh tím như thập giới, vừa hề mắc tê trì mà không làm nổi tựu người tai

Càn thanh khôn di, phương tiện không qua loa

Tuất hợi là càn, thân là khôn. Càn tất thanh, khôn tất di. Càn mà gặp tận trời mưa gió, thì không rõ vậy, khôn mà gặp hình sát xung chiến, thì không được di vậy. Duy càn vô cong sinh thượng, khôn vô cong sinh hạ, trên dưới thiếp nhưng mà an, phương hợp sinh đến đây cách

Thiên thanh địa thực, hoài bão phi phàm

Thiên khinh thanh sinh thượng, địa nặng trọc sinh hạ, thiên mà không hư, dùng cái gì trứ nhật nguyệt tinh của thủ chiếu

Địa mà không thực, dùng cái gì chở không đồng đều của vạn vật

Làm sao vị của hư

Lúc rảnh rỗi là cũng. Cái gì gọi là của thực vô không là cũng. Như nhâm thân sinh ra sai ai ra trình diện tân hợi, là nhâm thân là một giáp tuần vô hợi, sở dĩ là trời hư. Tân hợi là giáp thìn tuần có thân,

Sở dĩ là địa thực. Nhược thiên địa tịnh về, sinh thay đổi không vong người thì cũng không phải

Dông tố hoa đón xuân phùng thìn mão, mà chiêm nhu vạn vật

Chấn là sấm, tất là mưa, bính ngọ Đinh Mùi cũng mưa, có dông tố sinh cư mười hai tháng trong lúc đó, còn đây là có hoa đón xuân ý. Nhược dần mão thìn ở nhật thì, là hợp đến đây cách, vị tương tiến khí

Phù tang ra ngày một rõ tị ngọ, mà chiếu sáng tứ phương

Mậu ngọ nhật, mão là phù tang nơi, dĩ ngọ sinh ra sinh mão nguyệt, nhật thì hoặc được tị ngọ, chánh hợp đến đây cách. Xây vật bản do kỳ tiệm, mão thì phương minh, tới tị ngọ thì chiếu khắp thiên hạ, có xâm xâm hướng minh ý. Mạng người được đến đây cách, tiền đồ chẳng phải quang xa tai

Tất ô lên sinh nhật cung, quý lân Ngũ phủ

Quý dậu tân dậu là tất ô, mậu ngọ là thái dương của cung, quý dậu tân dậu sinh ra mà được mậu ngọ, hoặc mậu ngọ sinh ra mà được tân dậu quý dậu, giai hợp đến đây cách. Nhược ất dậu đinh dậu thì phi vị của tất ô cũng

Ki báo ẩn sinh sơn cốc, danh quán bách liêu

Dần là báo, vừa là sơn, nhược dần sinh ra, mà lại được giờ dần, là hợp đến đây cách. Nhưng canh dần ưa giáp dần bính dần, nhâm dần ưa mậu dần, cách cục tuyệt vời. Dần là cấn, cấn là núi, là thủ của

Chính xác Vũ Đương quyền

Nhâm quý là phương bắc hợp sát chi thần, nhâm quý nhân nhưng có con tị xấu người, là hợp đến đây cách. Che phía chánh bắc. Tị trung tâm có xà. Xấu trung tâm có quy. Chính xác Vũ Đương quyền.

Biết là người tài mà phân đoan

Câu trần được vị

Mậu kỷ là câu trần, chính đái giáp củng, giai quý cách. Được vị không được khuy, tiểu tín dĩ xả thân

Kim dư dẫn từ

Từ, khứ thanh, giáp nhân lộc ở dần, thìn là kim dư, mệnh tiền tam thìn vi dẫn, mệnh hậu tam thìn là từ, canh kiêm củng giáp, lộc ở dịch mã, cộng đái tam kỳ người, đây là cực phẩm của quý cách cũng

Hỏa đất nhập đường

Giáp thìn ất tị là phúc ngọn đèn dầu, bính tuất Đinh Hợi là phòng thượng đất, giáp thìn ất tị sinh ra sai ai ra trình diện bính tuất Đinh Hợi toàn bộ, hợp đến đây cách. Dạ người sống quý. Nhật người sống thì phi. Nhập đến đây tứ cách, trì tinh tiết của quyền, bỉnh binh phù của nhâm, đã thượng tứ cách, mạng người đái của, kiêm được quý thần lộc mã giúp đỡ, tất là ra tương nhập tướng

Thủy cư hồ hải trong, bẩm đại dương mênh mông của to lớn lượng

Tử là hồ, nhâm tuất quý hợi là thủy, hải người, nhược thủy sai người có con, lại được nhâm tuất quý hợi, thì chí lượng đại dương mênh mông, thi thiết to, tiền đồ cửu viễn

Hỏa chấn sấm sét nơi, trứ to lớn mạnh mẽ oai tôn

Mão là sấm sét nơi, phàm hỏa sai người, nhược sinh tị ngọ mà được giờ mẹo, là hợp đến đây cách. Nhược nghỉ tù chết hết, hoặc gặp nước sâu, mặc dù giờ mẹo bất năng tế. Lúc này lấy sinh vượng thủ của, chủ uy thế của cân nhắc

Vũ nhảy qua tương vò, mặc dù phồn kịch mà kỳ thần bất loạn

Phàm trúng mục tiêu đái hung thần ác sát, được là hữu dụng người, đều có thể nói vũ. Không những dùng võ dĩ sinh, là nói cũng. Tử ngọ mão dậu là cũng, nhược tử ngọ mão dậu sinh ra, thì cung đái sát hữu dụng, là vũ nhảy qua tương vò, tối chủ thái độ làm người năng lực phẩu phồn trị kịch của chính sự

Quý lâm ấn tín và dây đeo triện, tung phú quý mà ý chí không được kiêu

Thiên can là âm, âm sanh dương, dương sinh âm là ấn tín và dây đeo triện. Như giáp sai ai ra trình diện quý, ất sai ai ra trình diện nhâm, bính sai ai ra trình diện ất, đinh sai ai ra trình diện giáp các loại. Này đây giáp là dương mộc, quý là âm thủy, âm thủy sinh là dương mộc là cũng. Quý tức thiên ất quý nhân, trúng mục tiêu nhược được ấn tín và dây đeo triện, hạ đái quý nhân người, mặc dù quý cực phẩm, cũng không dễ kỳ sở thủ

Đức hợp song uyên, tọa hòe đình mà bố chính

Thiên can địa chi thần, gặp nhau và hoà hợp với nhau là uyên, nhược song hợp người, thì vị của song uyên hợp. Trúng mục tiêu can chi đái song hợp, mà lên có thiên đức nguyệt đức, hoặc gia lâm quan, là vì thế cách. Một vị sai ai ra trình diện hợp mà sai ai ra trình diện đức người, cách cục bất chính cũng

Quan tinh tứ can, cư cức tự dĩ thâu trung

Tứ can người, là thời đại nhật thì bốn vị của Thiên can cũng. Người sống, là quan tinh gặp trường sinh tức giận của vị. Như giáp dụng tân làm quan, mà được tân tị tân dụng bính làm quan, mà được bính dần các loại. Phàm quan tinh nghỉ tù nghỉ diệt người, cũng không phải

Thiên quan trục trái đất, xây nguyên vạn quyển thi thư

Càn là trời quan, khôn là đất trục, càn trung tâm có hợi, khôn trung tâm có thân, nhược tân hợi sai ai ra trình diện mậu thân, chánh hợp đến đây cách, xuân hạ đại quý nhật tinh ánh trăng, động địa tai thai tể phụ

Mão dậu là nhật nguyệt của tinh hoa, nhật nguyệt giao âm nơi, mão dậu sinh ra nằm ở thu nguyệt, tất chủ đại quý, tể phụ của chức cũng

Vị cực công cao, liệt tứ phương của chính vị

Tử ngọ mão dậu, là cực tứ phương của chính vị dần thân tị hợi, là phương hướng của tứ duy. Nhược trúng mục tiêu đái tứ phương chính vị, hoặc đái tứ duy tạo hóa người, đều bị quý hiển. Nhược thiếu nhất tá nhất, và phu thiếu nhất phù dụng, đều có thể hợp đến đây cách. Mặc dù thìn tuất xấu vị, cũng có thể mượn dùng phỏng đến đây

Danh chiêu vị trứ, chuyển một mạch của hồng quân

Thời đại nhật giai thuộc mùa đông, mà thì thượng bỗng nhiên được dần, là hợp đến đây cách. Mộc nhân và thủy nhân là tối, hỏa nhân thứ hai. Cái mộc phùng xuân thì sống vượng, thủy phùng đông thì xuôi dòng, hỏa dần thì danh kiện, đến nỗi kim thì tuyệt nghỉ, đất thì chết bệnh

Song môn giáp lộc, có người phượng các loan thai

Như quý sinh ra, lộc ở tử, mà hợi xấu vị của giáp lộc. Mà lại như quý dậu sinh ra sai ai ra trình diện bính tử, vừa tân hợi ất xấu là cũng. Lộc cư tử, mã cư hợi, kho cư xấu, chính vị song môn giáp lộc cũng

Tam tú doanh môn, gặp của người ngọc đường kim khuyết

Thời đại nhật thì, mang nhiều thiên nguyệt nhị đức tam kỳ người là cũng

Sống lộc kiêm sinh ngựa sống, nhập cách thì lân các ngọn danh

Lộc của vượng, mã của sinh, canh được thiên đức tương trợ người, là hợp đến đây cách người cũng

Đại sát tịnh sinh ưa thần, vào cuộc thì phượng trì hiển quý

Tháng giêng đại sát cư tuất, đồng vị hợp đến đây cách người, canh được quý thần trợ giúp, chủ công danh hiển đạt

Chòm sao Thương Long giá hải, mà kim ấn huyền thắt lưng

Giáp thìn mậu thìn là chòm sao Thương Long, nhâm tuất quý hợi là hải, giáp thìn mậu thìn sinh ra, mà được nhâm tuất quý hợi nhâm tuất quý hợi sinh ra, mà được giáp thìn mậu thìn, giai hợp đến đây cách cũng

Chu tước bay lên không, mà tinh kỳ ế con mắt

Thiên không, hư không cũng. Phi không vong cũng, bính đinh hỏa, là phía nam chu tước chi thần cũng. Nhược bính đinh được tị ngọ vị nơi, là vị của chu tước bay lên không. Bính đinh sinh ra được tị ngọ, lâm sinh nhật thì, phương hợp đến đây cách. Có thể nói quý

Tam nguyên tập vượng, sinh vô cùng cao minh của anh tài

Tam nguyên, tức Thiên can, địa chi, nạp âm. Đây là thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên cũng. Trúng mục tiêu đái ngũ hành tự vượng khí, nhược tứ mạnh tứ quý, thì không tự vượng cũng

Bốn chữ câu sinh bão ra đàn to lớn khí

Bốn chữ, là thời đại nhật thì nạp âm bốn vị, là trúng mục tiêu đái tự sinh, cư sinh bốn vị, là hợp đến đây cách người. Như nước sinh hợi, hỏa sinh dần chủ quý. Duy dần thân tị hợi có đến đây cách cục. Tứ trọng tứ quý thì không tự sinh của để ý

Quế Lâm phượng ẩn, bội ấn ngồi hiên

Kỷ vị sinh ra mà sai ai ra trình diện lưỡng mộc, là vì Quế Lâm. Dậu là phượng, trong đó đái dậu, mới là phượng ẩn. Nếu có nhị mộc, phi kỷ vị bất khả, vị của Quế Lâm. Muốn gặp

Kỷ vị sinh giờ Dậu, phương hợp đến đây cách

Hải tàng long tiềm, cao xa mạt mã

Giấu khứ thanh, hải giấu người, nhâm tuất quý hợi là cũng. Thìn là long, nhâm tuất quý hợi sinh ra được giờ Thìn, là vì thế cách. Cái hải giấu phi long thì nhân có thể ngoạn, long phi hải thì không dĩ giấu hình, có thể tướng có mà không thể tướng vô cũng

Nhập cách người bội ấn ngồi hiên, đúng lúc người danh lên hiển vị

Lời ấy tiền nhị cách, các được lúc đó nhập cách là quý. Quế Lâm phượng ẩn nên sinh thu, hải tàng long tiềm nên sinh đông, phương ngôn phúc

Sấm sét được môn, gặp của thì danh lợi siêu thoát

Mậu tử kỷ xấu lịch phích hỏa, là sấm sét của tượng. Mão là Lôi môn, sinh sinh xuân hạ nguyệt cũng. Như mậu tử kỷ xấu sinh ra sai ai ra trình diện mão, mão sinh ra sai ai ra trình diện mậu tử kỷ xấu, cập sinh sinh xuân hạ, chánh hợp đến đây cách. Không thích hợp thủy đa, sinh sinh thu đông, thì trễ vậy

Phúc sinh có cơ, phùng của thì ti kim đầy nhà

Bốn vị tập phúc sinh đế tọa, chủ phát sinh tứ phương là cũng. Không được phùng hung thần ác sát, còn đây là đại phú của cách cũng

Tam kỳ hội sinh long hổ, lá tán đến đỡ

Tam kỳ người, ất bính đinh, giáp mậu canh, nhâm quý tân là cũng. Trúng mục tiêu đái tam kỳ, mà chi thần có dần có thìn người bất đồng, thuận và loạn đều có thể. Huống tam kỳ nhập miếu ở thìn, cho nên hợp đến đây cách

Tứ Đức sai ai ra trình diện sinh tinh kỳ phiên tuyên bình hàn

Dĩ vong thần kiếp sát là tinh kỳ. Thiên nguyệt nhị đức phàm lưỡng sai ai ra trình diện là Tứ Đức, tinh kỳ là vong thần kiếp rất là cũng. Như hợi mão vị vong thần ở dần, kiếp sát ở thân, còn lại là dần là tinh, thân là kỳ. Như tị dậu xấu vong thần ở thân, kiếp sát ở dần, còn lại là thân là tinh, dần là kỳ. Dư giai phỏng đến đây. Như tứ quý đái vong cướp, sai ai ra trình diện hai ngày nguyệt nhị đức, thì hợp đến đây cách cũng

Trong lồng ngực dũng cảm, quý nhân cư từ quán trong

Thiên ất cư từ quán, là ngũ hành lâm quan là cũng. Như mộc lâm quan ở dần, canh tân nhân có khí hậu lâm quan ở hợi, bính đinh nhân có, cái khác phỏng đến đây. Nếu không mỗi ngày ất quý nhân, lại được phúc tinh quý nhân, thiên quan quý nhân, thái cực quý nhân, đều có thể trích dẫn

Bút để ngang dọc, sao Khôi nhập viên cục trong vòng

Sao Khôi, được giáp thìn nhất tuần sinh vị, giai viên cục, tức ngũ hành của chính kho là cũng. Giáp thìn ất tị được giáp tuất, bính ngọ Đinh Mùi được nhâm thìn, mậu thân kỷ dậu được bính thìn, canh tuất tân hợi được ất xấu, nhâm tử quý xấu được quý vị, đều vì sao Khôi nhập viên, hợp đến đây cách cũng. Ngoài ra cũng không

Quý nhân ở ngọc đường trên, gang tấc mặt rồng

Nhâm quý sinh ra sai ai ra trình diện mão là quý nhân, chi bằng quý mão, là là ngọc đường. Nhâm quý sinh ra sai ai ra trình diện quý mão, chánh hợp đến đây cách

Văn tinh nhập từ quán trong, thong dong phượng khuyết

Ất hợi đinh tị là văn tinh. Như ất hợi sinh ra sai ai ra trình diện đinh tị, đinh tị sinh ra sai ai ra trình diện ất hợi, nhất hay cũng nhất tuần nội, ba vị bốn vị, là công là khanh

Thời đại nhật thì ở tuần nội là cũng. Vừa kiêm phùng quan tinh, lại thấy quý nhân, nạp âm tướng sinh, chánh hợp đến đây cách

Trong ngũ hành, tự sinh tự vượng, không giàu tức quý

Kim tân tị tự sinh, quý dậu tự vượng, mộc kỷ hợi tự sinh, tân mão tự vượng, thủy giáp thân tự sinh, bính tử tự vượng, hỏa bính dần tự sinh, mậu ngọ tự vượng, đất mậu thân tự sinh, canh tử tự vượng. Nhược mệnh đái tự sinh tự vượng, liền sai ai ra trình diện hanh thông. Nhược nghỉ tù chết hết người, tất không được mập ra

Được thiên địa của hòa khí người, sớm sung quan quốc chi quang

Dần mão thìn là trong thiên địa và khí. Trúng mục tiêu thời đại nhật thì đái mão thìn dần, ba vị câu toàn người, chánh hợp đến đây cách. Bốn vị mà đang lúc một vị người, thì phi. Canh nhược mộc nhân và hỏa nhân được đến đây, tuyệt diệu. Như nước sai người, phúc khinh. Hội kim nhân có, vị tất là phúc. Ba tháng mùa xuân thủy thịnh kim suy hỏa vượng đất doanh

Cư khảm ly của chính vị người, cao dự họ Nam Cung của chọn

Tử cung là khảm của chính vị, ngọ cung là ly của chính vị, dĩ một giáp sinh ra, mà được giáp ngọ bính ngọ mậu buổi trưa. Hoặc canh tử sinh ra, mà được giáp ngọ canh buổi trưa. Nhâm tử sinh ra, mà được bính buổi trưa. Là tử ưa sai ai ra trình diện ngọ, cách cục vưu chính. Giáp ngọ sinh ra, mà được bính tử mậu tử thì. Bính ngọ sinh ra, mà được nhâm tử mậu tử thì. Mậu ngọ sinh ra, mà được mậu tử canh tử thì. Canh ngọ sinh ra được một giáp bính tử canh tử thì, là ngọ sai ai ra trình diện tử, cách cục cũng chính. Còn lại trích ra người, vị tất hợp cách. Huống tử là thủy chỗ chung, ngọ là hỏa chỗ chung, tử ngọ trung tâm nước lửa khảm ly gặp gỡ người, cực hay cũng

Nhất tuần bao vây, độc thao thiên lý của quyền

Như giáp dần sai ai ra trình diện quý hợi, một giáp sai ai ra trình diện quý dậu các loại một đường hàng loạt, sớm thiện tứ phương của dự

Thiên can địa chi tương liên, cho nên trời cao can thập dãy của điều hoà, địa chi tương liên như châu cơ

Hư một thời dụng người, văn chủ thai gián, vũ cư tương vò

Như một giáp sai ai ra trình diện nhâm thân, sổ nội, tám mươi nội thiếu một vị, chín vị và quý hợp là cũng

Được chia ra ba người, sinh đương phong hầu, tử nên miếu thực

Như giáp dần lộc, trong ngũ hành, dần ngọ tuất mã cư thân, thân tử thìn mã cư dần, phàm lộc thần số, tam hợp là cũng

Năm sao thất tinh củng ấp, khinh thanh người học sĩ hàn lâm, nặng trọc người trụ tử vũ biện

Như một giáp sai ai ra trình diện mậu thìn, là năm sao củng ấp, sai ai ra trình diện canh ngọ là thất tinh củng ấp, dư giai phỏng đến đây

Bốn vị tám vị ẩn chứa, hữu dụng người danh sĩ phu, vô dụng người nhà giàu cự thất

Bính dần tới kỷ tị, là bốn vị ẩn chứa, quý dậu là tám vị ẩn chứa, dư giai phỏng đến đây

Bạng châu hút ánh trăng hề sai ai ra trình diện thủy, vị cực công khanh

Giáp tuất là bạng châu, kỷ vị là ánh trăng, quý hợi hoặc hạ phùng một vị thủy, hợp đến đây cách

Huỳnh hỏa chiếu thủy tân hề gặp thu, quý vi khanh giám

Bính thân đinh dậu là huỳnh hỏa, hạ phùng nhất thủy là cũng, sinh sinh đêm thu, chánh hợp đến đây cách. Lâu thì tràn lan, nếu không có đúng lúc, thì là tiện cách. Thơ viết huỳnh nhân hủ cây cỏ ra, nan cận thái dương phi, nhược sai ai ra trình diện tam thu nguyệt, đông sinh túi tụ kỳ. Đến đây tới vi tới hay

Ba mươi sáu đại quý, giá trị của người, Hoàng Giáp ngọn danh

Tự bản năm sinh tới thì, thuận số ba mươi sáu vị là cũng. Cái ba mươi sáu người, là âm dương tới quý số, mạng người lấy được của, chẳng phải quý tai

Hai mươi tứ thống toàn bộ, có người, mây xanh vững bước

Nhất tuổi có hai mươi tứ khí, tự lập xuân dĩ thủy, tích ngũ nhật thì làm một hậu, tích tam hậu thì làm một khí, nhị khí thì làm một nguyệt, sở dĩ một năm thống là bảy mươi hai hậu hai mươi tứ khí. Trúng mục tiêu một năm sổ tới thì, được hai mươi bốn vị là cũng. Cái tự thủy mà chết, bao hàm sinh thi đại đức, hợp đến đây cách đại quý

Thất mấy ngày gần đây phục, không khí vui mừng hậu của tuần hoàn

Tự bản mệnh thuận số tới vị thứ bảy là cũng. Như một giáp sai ai ra trình diện canh ngọ, ất xấu sai ai ra trình diện tân vị, bính dần sai ai ra trình diện nhâm thân các loại. Cái thất nhật khí, nhược ly nhất âm tất tựu nhất dương, nhược ly nhị âm tất tựu nhị dương, nhược ly tam âm tất tựu tam dương, dĩ kỳ tương đối mà phân hợp, đến đây người, đều có quý cũng

Sáu vị hậu tiên, ưa âm dương của đối ngẫu

Sáu vị người, tức bản mệnh sổ tới thứ sáu vị là cũng. Như một giáp được kỷ tị, ất xấu được canh ngọ, làm đầu sáu vị. Kỷ tị được một giáp, canh ngọ được ất xấu, là hậu sáu vị. Cái vừa là dương, nhị là âm, sổ đến nỗi lục, là tam âm tam dương, không được thiên đa. Chủ quang vinh quý

Đại diễn hư nhất, thường nhân tất vô

Đại diễn số năm mươi, kỳ dụng bốn mươi chín số, có người, hợp sinh đại diễn. Tự bản mệnh sổ tới bốn mươi chín vị là cũng trong thiên địa phân, kỳ tài dĩ sinh

Ngũ hành dĩ can là trời, dĩ chi là địa. Cái gọi là trung tâm phân người, chi can mỗi người chia một nửa là cũng. Như một giáp sinh giáp ngọ là, một giáp tới quý tị, ba mươi số đã

Đủ. Giáp ngọ tái khởi phân nửa. Thiên thế là trung tâm phân. Địa thế là trung tâm phân. Ất xấu sai ai ra trình diện ất vị, bính dần sai ai ra trình diện bính thân, đều là trong thiên địa phần có cách cũng

Thể dùng một lát nhất do nhất nguyên thầm vận của sơ

Thể người, bản mệnh cũng. Nguyệt thì tự năm mà chui, nhật thì tự nguyệt mà sinh, thì thì tự nhật dựng lên, là năm làm thể, nguyệt là dụng. Nguyệt làm thể, nhật là dụng. Nhật làm thể, thì là dụng cũng. Thống mà nói của, kỳ đoan giai khởi sinh bản mệnh. Nguyệt nhật thì cùng ra nhất thìn, là thể một … mà … Dụng cũng nhất cũng

Cư tam cách tam, tượng tam tài ký phần có hậu

Một sanh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cho nên sổ đến nỗi ba người, vô cùng của sinh thi cũng. Cái gọi là cư tam dương người, tự bản mệnh thuận số tới vị thứ ba người là cũng. Như bính dần được mậu thìn, mậu thìn sai ai ra trình diện canh ngọ, canh ngọ sai ai ra trình diện nhâm thân các loại. Cái một … mà … Nhị, nhị mà tam, là thiên địa nhân tam tài của ký phân cũng. Tam tài ký cư, tạo hóa dĩ thành, vạn vật của nguyên, nhân tư dĩ lập, mạng người hợp đến đây tam sổ, an đắc không vì kỳ tai

Nhất tuần trung tâm mục tập hòa khí, lân các ngọn danh

Thời đại nhật thì, cộng ra nhất tuần người là cũng. Vừa làm một tuần bao vây hoán thiên cách. Tham chính xác ca nói bốn vị tuần hoàn cộng nhất tuần, hoàn cùng huynh đệ người một nhà, ngọc đường lộc dầy mấy nghìn hộ, tên đề bảng vàng hiển nhị thân. Hợp được người nên đến đây phán đoán

Mười ba vị bính hiện sao Khôi, phượng trì hiển chức

Tự bản mệnh sổ tới thứ mười ba vị là. Như một giáp sinh ra được bính tử, ất xấu sinh ra được Đinh Sửu các loại, đều là mười ba vị. Nhưng thấy sao Khôi, duy giáp thìn nhất tuần mười vị là cũng. Dư thì không của. Mười ba vị, đúng là giáp thìn tuần trung tâm mười ba vị vưu hay

Nhị nghi quý hiển, học vấn sâu xa

Bản mệnh tương liên một vị, nhật thìn tương liên một vị, đều vì nhị nghi. Như một giáp sai ai ra trình diện ất xấu, canh ngọ sai ai ra trình diện tân vị, ất hợi sai ai ra trình diện bính tử, tân tị sai ai ra trình diện nhâm ngọ, bính tuất sai ai ra trình diện Đinh Hợi, mậu tử sai ai ra trình diện kỷ xấu, là hai vị hàng loạt. Mà gặp thiên ất quý nhân, là nhị nghi quý ngẫu. Nhược nhị ngẫu hàng loạt, bính tiền sai ai ra trình diện hợi, gặp quỷ sát, là thiếp thân quỷ vị, trái lại chủ sinh họa. Cần phải là quý ngẫu, mới là cát cũng

Tám vị quan tinh, văn chương tuấn mại

Bản mệnh thuận số nhập bát cung, được quan tinh là. Như một giáp ngày thường tân vị, giáp dần ngày thường tân dậu, canh thân ngày thường Đinh Mão, canh dần ngày thường đinh dậu, là vì tám vị quan tinh. Đến đây cách có người, đa cư người đi theo hầu nhóm, không tầm thường của có thể sánh bằng cũng

Hỏa minh mộc tú, phùng xuân nguyệt cho rằng quang vinh

Một mạch sở chí, thì kim thử lên khôi, cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ, thì hỏa sinh phùng dần, tam dương giao thái, vạn vật sinh huy, hỏa đến tận đây quang huy phát việt, mộc đến tận đây phu quang vinh tươi tốt. Phu họ Đông Phương mộc sắc thanh, phía nam độ lửa xích, thanh xích giao nhau, thì văn hoa. Như mậu ngọ thì sai ai ra trình diện tân mão, kỷ vị thì sai ai ra trình diện canh dần, trúng mục tiêu có mộc và hỏa, sinh cư ba tháng mùa xuân, là hỏa minh mộc tú. Sinh cư hạ, thì hỏa thái viêm, mộc tị tử. Thu thì tịnh về chết hết, đông thì không khí

Kim bạch thủy thanh, gặp trời thu thì là quý

Tam thu lệnh, phương tây bạch đế người tham mưu. Trong lúc thì, dĩ kim thì bạch, dĩ thủy thì thanh. Bản mệnh trung tâm có nhị kim tại hạ, nhị thủy ở trên. Hoặc nhất kim tam thủy, nhất thủy tam kim, giao nhau sinh sinh thu nguyệt, thì quý. Xuân hạ đông đang lúc, kim vị tất bạch, thủy vị tất thanh, không hợp đến đây cách

Hổ ngọa phượng khuyết, phụ phượng khiển trách

Dần là hổ, dậu là phượng, dần sinh ra sai ai ra trình diện dậu, dậu sinh ra sai ai ra trình diện giờ dần, là hợp đến đây cách. Huống dần cung có ki tinh, dậu cung có tất tinh, ki tinh hảo phong, tất tinh

Hảo mưa, sinh phùng lúc đó, có mưa gió tác lâm của tượng. Nhược hổ tăng kê tuy ngắn, dĩ kỳ nguyên thìn nhật luận của, thì sai một ly, đi một ngàn dặm

Cá nhảy long trì, phàn long thành dễ

Cá tức hợi, hợi là song cá cũng. Long tức thìn, thìn thuộc long. Hợi sinh ra được nhâm giờ Thìn, là hợp đến đây cách. Thìn nhân được hợi thì phi, hợi gặp thìn cũng không phải. Nhiên dĩ long ngại heo mặt hắc, quả thì vô hình chiến, có quan tinh quý nhân, đến đây cá nhảy long trì cách không thể nghi ngờ cũng

Tam kỳ tam hợp, là bang gia cột trụ của thần

Tam hợp dần ngọ tuất, tam kỳ sai ai ra trình diện tiền, can đái tam kỳ, chi đái tam hợp hay nhất. Tam kỳ là âm dương tinh khí, sai ai ra trình diện ở tam tài người cũng. Huống chi phùng tam hợp, có bỗng nhiên tướng khế của nghĩa, kỳ phúc khí hồn hàm, tướng tư tương đắc, chẳng phải là quý tai

Trọng cái số tiền lớn, tác triều đình đặc biệt của khách

Thìn tuất xấu vị là cái. Mệnh đái nhị kim, thì nặng nhất kim, đến đây cách đắt vô cùng. Hoặc ất xấu ất vị canh thìn sinh sai ai ra trình diện canh tuất, hoặc canh tuất sinh sai ai ra trình diện ất xấu ất vị, cho nhau sai ai ra trình diện của, bất úy hình xung

Năm sao triêu bắc, hư đấu ở lại mà danh chấn quan

Năm sao, tức ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cũng. Tức phi năm sao, phương bắc chính vị, sao Bắc cực triền đẩu ngưu giới hạn của cung, thị tử uông nặng. Mệnh có tuất có tử có dần, hư củng nhất xấu, là năm sao triêu bắc. Canh đái ngũ hành toàn bộ, cách cục là là quý

Vạn phái lưu đông, củng Lôi môn mà thanh chấn thiên địa

Thiên nguyên vạn phái, đơn giản thủy cũng. Triêu tông của thế, không hẳn không đồng nhất. Cái trời cao tây bắc, địa hãm đông nam, thủy tự tây bắc dĩ phát nguyên, tự đông nam mà thuận chú,

Có ở trên trời tinh giai củng bắc, thế gian không thủy không được nhắm hướng đông. Trúng mục tiêu nhược tam tứ thủy câu nhắm hướng đông, nhật thì hư củng mão vị, là hợp đến đây cách

Cho nên âm dương của để ý, dục tham kỳ mánh khóe, mà tạo hóa cơ hội, đương thức kỳ biến thông

Ngũ hành hoặc ẩn mà hiển, tứ trụ hoặc hối mà minh, hoặc vô sanh vượng mà thọ khang, hoặc phạp quý quan mà hiển đạt, thế như khó phân biệt, để ý hoặc dễ hiểu, cách cục có thể cư. Như đối kính dĩ biệt nghiên xấu, cơ giam tất lộ nhược lâm thủy dĩ chiếu tu mi, tư để ý nhất dung, tới thần tự ngộ

Lan thai hay chọn trung tâm thiên

Luận bàn ác sát tật bệnh, chết non bần ngu các loại

Trúng mục tiêu giá cả thế nào, cách phân rất nhỏ. Tường cứu sâu xa của chỉ, động biết tạo hóa của quy. Nghèo tứ trụ của hưng suy, sâu biết được mất, quát ngũ hành của thoái thoái, liền hiểu tròn và khuyết. Thuần túy toàn bộ mà cao minh, pha tạp sâu mà nghèo hèn. Sổ thiết thôi sinh thuận nghịch. Sát yếu tường mà thông thay đổi. Nhân vị quỷ nhân, mà sinh tất quai thì, vật vị quỷ vật, mà sát trái lại guitar.

Sát trung tâm phùng quỷ, vị quai thì cũng. Sinh thì gặp chúng sát sở tụ, trái lại khắc năm can, là cát vị phùng hung, vị quỷ vật cũng. Nhật thì sinh giờ lành của cung, trái lại ác sát xung hình khắc hại. Lạc lục tử viết nhân có quỷ nhân, vật có quỷ vật, đến đây của vị cũng.

Giáp tân đái sát mà thương thế, thứ mặt huyền châm, hình nhận phùng hung mà khắc thân. Phân thi phong kiếm

Giáp tân hai chữ là huyền châm, canh phùng tị dậu hai chữ, là phối tự. Hoặc canh nhật khắc bản chủ người, là thứ mặt huyền châm của cách. Hình nhận người, tam hình thượng đái dương nhận,

Ở sát cung hình khắc bản ruột mệnh người, là phân thi phong kiếm của cách, hình tử không gặp thi

Hoặc có giáng phúc dĩ tựu họa, hoặc có giáng tôn dĩ tựu ti

Trước phải phú hậu bần, tiên bần hậu phú. Lộc mã quý nhân phùng chết hết, khí suy bất năng phùng vượng trung tâm của quỷ, khí tù bất năng cứu sống vượng của tài. Giáng phúc tựu họa người, cát trung tâm có hung. Giáng tôn tựu ti người, tiên vượng hậu suy, tiên minh hậu hối, tiên thông hậu bỏ vào. Vị hỏa diễm quang tức hối, mộc lá rơi vô ấm

Bạch hổ hàm thi thì chết đồ thán, nguyên vũ phệ phát thì gương sáng bụi bậm

Bạch hổ người, giáp ất dưới có canh tân người. Canh tân kim là bạch hổ sát cũng. Nguyên võ giả, nhâm quý thủy. Trúng mục tiêu sai ai ra trình diện dần mão thìn người, tất chủ hung nguy.

Tín thất lễ khuy, nhân thiên không nghĩa bỏ vào, chạy bằng khí đèn tắt, thủy trào đất hối

Đất chủ tín, người gây nên hoả hoạn lễ, đất hỏa thụ xung, đồng quy thiên không tuyệt, cho nên vị của tín thất lễ khuy. Mộc nhân kim nghĩa, mộc khốn mà bị quản chế, kim khốn mà thụ khắc, cho nên vị của nhân thiên không nghĩa bỏ vào. Giáp thìn ất tị, là ngọn đèn của hỏa. Mộc đa gây vạ, hoặc giáp ất bất khả động. Phạm thì chạy bằng khí đèn tắt, nhất đất cô hư, tứ thủy trôi nổi, tất có đổ nát họa, thì thủy trào đất hối. Phạm đến đây cách đến đây cục người, bần người lưu, phú người yểu, hoặc ở tăng nói của mệnh, cũng chủ hoang mê tính ác các loại

Phá hình thân thể, mà âm quỷ khẽ bước đãng sinh nhà, mà can quỷ trước mắt

Thai khắc thì, thì kỳ kạn, nhật khắc nguyệt, nguyệt khắc năm, hạ khắc thượng, vị của âm quỷ khẽ bước. Can quỷ nhâm quý toàn bộ, hoặc sai ai ra trình diện thai can khắc thì, thì can kỳ kạn, nhật can khắc nguyệt, nguyệt can khắc năm, cho nên vị của can quỷ trước mắt, đây là cực hung hiện ra. Hậu học nên tế thôi của

Trời tru thần cức, mà sát phạm Thiên Lôi hỏa đốt thủy yêm, mà quỷ chặn gốc rễ

Thiên Lôi sát người, chính nhị ba tháng ở dần, tứ ngũ tháng sáu ở hợi, thất tám chín nguyệt ở thân, thập thập mười hai nguyệt ở tị, phạm của người trọng trọng khắc thân. Ngũ hành sát

Nặng người, nghi bị cức tử. Quỷ tuyệt gốc rễ người, ngũ hành chết hết phùng quỷ là cũng.

Cừu nhân kim sát, phú quý định không dài năm hỏa ổi bộ xương khô, bì phế tất vô tóc bạc

Cừu nhân kim sát người, nhị dậu nhị tị, là xà cần phải hại cữu, kê cần phải phân toái là cũng. Nhất mộc tứ hỏa, là hỏa ổi bộ xương khô, là quai trung tâm không được quai, và trung tâm trái lại quai, tất nhiên yểu người chết cũng

Mộc suy hỏa viêm hề, cố tình mà vô lực kim hàn thủy lãnh hề, hữu lực mà vô tâm

Mộc suy mà không thể làm vượng hỏa ánh sáng, trên lửa mộc hạ, phú quý cực yểu. Mộc thượng hoả hạ, bần mà vô phúc. Kim hàn thủy lãnh người, vị bốn vị canh tân sai ai ra trình diện nhất nhâm sinh đông, hoặc nạp âm tứ kim nhất thủy, tháng 11 mà vô khí cũng

Bạch hổ đốt người hề, ninh vô ở tù thanh long thối lân hề, khởi đào mịch một

Bạch hổ, canh tân kim cũng. Giao cho hắn làm ly, bính đinh là bạch hổ đốt người, mà lại như nhất canh tam bính, nhất tân tam đinh, tới nặng người. Thanh long, giáp ất là cũng. Phạ sai ai ra trình diện nhâm thân quý dậu, kim tổn hại khí cũng

Kẻ goá bụa cô đơn mà tối hại, phá hình thương trệ mà tai sâu

Cô thần viết cô ở lại chi thần, viết quan quả, viết cô độc, bốn vị câu hình, người không vợ quả phụ, gái một con trai độc nhất là cũng. Không vong khắc thân cũng, phá kim thần viết hình, dương nhận viết thương, tam hình viết trệ

Ngũ hành phạ đoạt kỷ cương, tứ can tối ngại phiền phức

Kỷ cương người, vị hạ tam nhâm nhất hợi, tam giáp nhất vị, tam tân nhất bính các loại. Phân đoạt, thanh tú không được chuyên cũng. Phiền phức người, vị tiếp theo nhâm tam hợi, nhất giáp tam

Vị, nhất tân tam bính, là phiền phức không được vân, mà vô thanh tú cũng

Ấn phá mã phá, tất là xảo tư trợt lại nhận hoành hình chặn, há chẳng phải phố phường tàn sát cô

Ấn phá mã phá, chỉ ra chỗ sai ấn bị phá tan hình khắc. Tiền nhận hậu hình, càng sợ tướng khắc. Nhận hoành hình chặn người, như ất mão thử thủy, tiền có canh thìn, sau có canh tử, là phố phường tàn sát cô hạng người cũng

Hao tổn quỷ giá trị sát, mà tài nhược phù vân thiên trung tâm tuyệt tích, mà gia vô đam thạch

Hao tổn quỷ giá trị sát người, kiếp sát cùng đại hao, hoặc lục hại tam hình, cùng hao tổn khắc thân cũng. Bần đương yểu thọ, quý trái lại hình thương. Thiên trong người, giáp tuất ất hợi mộ tuyệt của hỏa. Lại thấy giáp thân ất dậu thủy, nhật thì phùng thiên không đái quỷ sát, thiên trung tâm tuyệt tích của vị cũng

Tự ải hề huyền ti bạch ảnh tự mình hại mình hề chặn mệnh thương hồn

Nhược tự ải, trúng mục tiêu đái tuất hợi. Có mắc ác sát trùng điệp người, là tự mình hại mình. Như tân dậu sinh sai ai ra trình diện canh tuất, hậu sai ai ra trình diện nhâm thân, tiền dương nhận, hậu vong sát, giai khắc năm sinh, thành đáng sợ cũng.

Cục nội có thương tích, cách trung tâm có phá, cửa son ngạ phu, bần tử yểu vong.

Gặp đến đây cách người, nhà chỉ có bốn bức tường. Nếu không có cứu người, thọ khởi nhiều năm, cục nội có thương tích, vị ngũ hành tự vượng chỗ, phùng quỷ tương khắc, phúc thân hình thiên không rách nát. Cách trung tâm có phá người, hợp tiền quý cách, gặp lại quý sát tương trùng là cũng, cửa son ngạ phu người, nhập cách của mệnh, hạ sai ai ra trình diện tam thiên không tứ thiên không, tam nhận tứ nhận, ba kiếp tứ cướp các loại. Sinh sinh nhà đẹp, chết bởi đường cùng, tất chủ 1.cửu lưu tăng nói, nghệ thuật của sĩ cũng

Ánh nến đương phong, khởi hữu lâu dài phú quý gò khe trệ thủy, không cần đi hỏi công danh

Giáp thìn ất tị, ánh đèn của hỏa, phạ mậu thìn kỷ tị, tốn phong hoặc dưới có mộc, mộc năng lực gây vạ, chạy bằng khí đèn tắt. Gò khe người, thìn tuất xấu vị là cũng. Lại càng không

Nên nhâm quý thủy đa, vị nước nhập gò khe, thì không được lưu cũng

Dương nhận trọng trọng mà khắc mệnh, khe rãnh đất mai kim thần trùng trùng điệp điệp dĩ thương thân, trước trận phân thủ

Đại để dương nhận của sát, tối đáng sợ cũng. Tam trọng khắc thân đái sát, tất chủ chinh phạt mà chết. Kim thần cũng sát trung tâm của yếu, nhị trọng khắc thân, tất chủ lao ngục chinh phạt mà chết không thể nghi ngờ

Giao long thất thủy, hoa si đạn cổ người phượng hoàng đốt sào, lãng xói mòn nghiệp của sĩ

Thìn sinh ra, sai ai ra trình diện thìn tuất xấu vị bốn mùa, hoang khưu nơi, nạp âm không có nước, thì long thất thủy không về. Phượng hoàng là dậu tự, nạp âm hỏa đa, thì có phượng hoàng đốt sào họa cũng

Thái dương tổn hại minh, mậu ngọ không khỏi vu thủy tràn đầy Thái âm mỏng thực, kỷ vị khởi kham sinh đất đa

Mậu ngọ thái dương hỏa, thủy lâu thì tổn hại minh, thủy khắc hỏa cũng. Kỷ vị Thái âm thủy, đất lâu thì mỏng thực tương khắc cũng

Phu thê phản bội, nhận cướp lâm sinh nhật cung phụ tử tà đạo, cướp nhận tọa sinh thì vị

Nhật phùng dương nhận, thì phu thê phản bội. Thì phùng dương nhận kiếp sát, thì phụ tử tà đạo. Như canh tương khắc, uông làm trọng hại. Cư để ý mà thôi

Rễ và mầm mỏng cạn, thì gia ti phách nhược tê phấn tài khố trống rỗng, thì áo cơm khinh sinh chước tăng

Rễ và mầm người, như mộc sai người sai ai ra trình diện hỏa đa, là hỏa phi yên diệt. Thủy sai người đất đa, thì bế tắc không được thông. Kim sai người thủy đa, thì kim thẩm đáy nước, hỏa sai người đất đa, thì đen tối bất minh. Đất sai người hỏa thịnh, thì đất băng mà không năng lực chở vật. Tài khố trống rỗng người, tài khố ở trên không vong là cũng

Uy mà không mãnh người, lộc quý tai hại khuất mà không thân người, tạo hóa vô tình

Uy mà không mãnh người, vị lộc mã quý nhân, lúc rảnh rỗi sát không vong của hại. Khuất mà không thân người, vị sát thần tứ mộ, phục giấu bất năng thân thư. Can chi các bất tương xuyết cũng

Hàn băng đông lại, suốt đời thiên nhai tuyệt tích diệt hình, chung thân đa tật

Hàn băng người, hoặc nhâm quý mệnh, sai ai ra trình diện tử xấu hợi toàn bộ người, sinh sinh tháng 11, là phương bắc sát, đông lại ngưng trệ cũng. Tuyệt tích người, năm xung nguyệt phá, trao đổi không vong, dương nhận khắc thân, mệnh có trùng kích của mắc, đến đây nhị cách tối bất hảo, nữ đa dâm loạn, nam đa tật bệnh

Long bàn bùn cát, đa chiêu nguy nhục quỷ đầu mẫu phúc, ấu tất ly thân

Thìn sinh ra, tứ trụ nạp âm mà không có nước người là cũng. Cho nên long không có nước mà không có thể sống, vô biến hóa ý. Quỷ đầu mẫu phúc, thời đại nhật thì tứ thủy, mà thai không một đất người là cũng

Kiếm vẫn phong mang, câu trần thất lực, nguyên thanh lưu trọc, thiên ất tinh sân, nếu không có cứu viện chi thần, tất là phiếu lược hạng người, canh lâm thiên không sát, chung thủy nghèo hàn

Nhâm thân quý dậu, sai ai ra trình diện hỏa đa tất vẫn. Kiếm phong câu trần, tức mậu kỷ cũng. Mậu kị giáp, kỷ kị ất, như sai ai ra trình diện mộc đa cũng úy của. Nguyên thanh lưu trọc người, thủy mệnh hạ sai ai ra trình diện đất đa cũng. Thủy khinh đất nặng, như nhâm khinh mậu nặng, quý khinh kỷ nặng, thủy bị đất trọc cho nên cũng. Thiên ất sinh sân người, giáp dần sai ai ra trình diện xấu, giáp thân sai ai ra trình diện vị cũng. Đến đây vị của thiên ất sinh sân

Trần thân nhuốm máu đào, nữ bá dâm bôn, mà nam mê tửu sắc Hàm trì là đào hoa sát, canh đang tắm nơi là cũng

Phi liêm giá trị sát, nam phạm đồ lưu, mà nữ rơi phong trần

Phi liêm, chính ngũ cửu dậu, nhị sáu mươi ba bảy mươi mốt mão, tứ tám mươi nhị ngọ, vòng đi vòng lại. Sai ai ra trình diện sát canh đái của người, không thích hợp cũng. Nam tử sai ai ra trình diện đứng đầu phạm hung ác, nữ nhân cũng không nên cũng

Ti tài nông cạn, mà hắc sát lâm môn phụ mẫu hình thương, mà kiêu thần nhập mệnh

Phùng hắc sát, là nhâm quý hai chữ, đái rất là mệnh tiền ngũ thìn là trạch, mệnh hậu ngũ thìn là mộ. Hắc sát bất khả nhập mộ cũng. Trạch mộ thụ sát, rơi lương trần dĩ rên rỉ. Kiêu thần người, nhị trọng tam trọng đảo thực là cũng. Nhược khắc năm sinh nạp âm nặng

Tham âm dương tịnh cách cục, chia đều có tượng của u nguyên, bàng chúc vô cùng của tạo hóa. Dụng của thì bách phát bách trúng, minh của thì vạn cử vạn thông. Cứu đến đây tinh vi, lưu truyền hậu thế. Lưu tâm bác thi, âm chỉ phân minh, nghiệm vãng xét lai, hiền ngu có thể thấy được

Lan thai hay chọn hạ thiên

Thả phù thần cơ hay luận, ăn ý tinh vi. Đàm nguyên hư dĩ nói nhân vật, tức bản trải qua mà chiếu thị phi.

Tất tam nguyên có thể cư, tứ trụ kham bằng. Cách thanh là thai các của thần, cục hay cư quân hành của nhâm

Thiên luân đương biểu, hào quang khởi bị mãnh gió thổi

Mậu ngọ là thiên luân, tị ngọ là đương biểu. Như mậu ngọ sinh sinh tháng năm, vừa phùng tị ngọ nhật thì, vị có phát sáng sinh thiên hạ. Như có hào quang, gió thổi không được cũng. Mạng người có, có quý lộc thì là quan văn, có cát sát thì là quý thần, cũng có uy quyền thanh danh

Nhân lập bức tranh kiều, thẩm ảnh không theo nước chảy khứ

Kỷ hợi mộc phùng nhâm dần kim, vừa phùng bính ngọ, hoặc quý hợi thủy, là giá hải bức tranh kiều, đến đây cách có, có thể nói quý cũng

Đào hoa cổn lãng, long môn nên ba tháng của giành trước quế ảnh mắt long lanh, phượng khuyết chiêm quý thu của sớm bộ

Canh thân là đào hoa, sinh sinh xuân nguyệt, có thủy đa số kỳ, gặp quý thần lộc mã, tất long môn một trong khiêu. Cao lên quế ảnh người, tân mão tân dậu mộc nhân sai ai ra trình diện tị kỷ vị, tức thủy đa người, hoặc bính ngọ quý hợi đều là. Cho nên tám tháng bán trước đây tuyệt vời, đã hậu thì phúc khinh cũng

Vui vẻ phấn lại, nhược hạ nguyệt tất là thanh nhàn

Thái dương ngày nắng gắt là lúc, năng lực ưa phong ấm. Kỷ tị mà sống phong, phùng canh dần, canh giá trị hạ nguyệt, nhược gặp lộc mã quý nhân, thì là đắt vô cùng đại thần, bàng chiêu hiền sĩ.

Nhược cung mệnh vô lộc mã quý nhân, cũng hương lư hiển đạt người, nhược sinh không lo thì, cập chết hết đái hung thần người, là người hạ tiện cũng

Thủy kết hồ nước, sinh tháng 11 tất nhiên trọc tràn đầy

Mùa đông bính ngọ Đinh Mùi thiên hà thủy, sinh phùng canh ngọ tân vị, đất chiều cao thủy đa, vừa dạ sinh, là thủy kết hồ nước, có khí hậu của oán, nhân sinh gặp người, sinh tất tật đố, tàn hại tông chi, thái độ làm người thẩm độc. Sinh xuân hạ là tốt, có thể sinh sôi nhuận vật, vừa bất khả thủy đa, gặp dần mão là nhễ nhại của mắc, thương nghĩa người

Văn tinh nhập sinh sông ngân, gặp thời người là con đường làm quan thanh chính người, mất cơ hội người là thời đại hỗn loạn đen tối sức lao động hạng người

Đinh tị ất hợi là văn tinh, ất hợi sinh ra sai ai ra trình diện bính ngọ Đinh Mùi, gặp tám tháng sinh, thì chúng tinh trong sáng, vị gặp thời tất thanh chính người. Nhược sinh dư nguyệt đều là mất cơ hội. Vu bính tử sai ai ra trình diện Đinh Sửu quý hợi cũng. Yếu sinh sinh thu nguyệt, đều bị quý cũng

Một tiếng đất bằng phẳng, bá tứ hải oai danh nhất đức thăng thiên, thanh tứ phương của nhân trị

Một tiếng đất bằng phẳng người, nói lôi cũng. Là chánh đông cấn dần giáp mão ất, thìn tốn kỷ tị hợi người, lôi cũng. Độc ất mão chính xác lôi, ất thuộc mộc, mộc vượng mão, vừa mão là lôi. Dĩ ất mão sinh ra, tam tháng tư, phùng tân vị mậu thân kỷ hợi, kỳ tất bá tứ hải oai danh. Mùa thu chích hư danh hiện ra, tháng 11 sinh ra có quý nhân, cũng hư danh hiện ra. Nhất đức thăng thiên người, nói thiên nguyệt nhị đức gặp ất bính đinh, là thăng thiên. Ất bính đinh nhân gặp thiên đức, cũng thăng thiên, hoặc tháng tư phùng tân vị mậu thân kỷ hợi người, tất bá tứ hải tên, mùa thu tức hư danh hiện ra. Tháng 11 sinh ra có quý nhân, cũng hư danh hiện ra. Mệnh giá trị đến đây cách người danh ngọn vạn lý, nhân trị tứ phương, vì nhân gian hưởng phúc người, tình ái nhân tích dân. Trong lòng không được giấu sự, vô tật đố, cùng người xử lý thoả đáng. Cái mười hai tháng nội, đều có thiên đức thăng thiên, đương tường của

Đế vượng thân sinh đế tọa, sinh cư khảm ly người, tố triêu yết đế người

Con người gặp khảm ly, thượng phùng vượng khí, lâm sinh đế tọa, cùng quý nhân lộc mã, mệnh thượng nhất định là tố triêu đại thần. Dùng cái gì biết của cái khảm ly tử ngọ, là âm dương của sơ,

Âm dương tạo hóa, tử ngọ vận dụng, biến lịch bốn mùa, là vạn vật chi thủy, cho nên là tử là ngọ, là đông là hạ, là chính nam bắc, nhân gặp của, là triêu mà nam, cho nên thánh nhân đoan phía bắc diện nam, tọa tử mặt ngọ, là vị sân phơi cũng. Nhiên tử sai ai ra trình diện ngọ là thủy hỏa ký tế. Duy tử ngọ hai chữ hân phùng sinh đế tọa, vượng gia lâm quý lộc chi thần, coi đây là quý hiển người cũng. Quý nhân ưa, thì là đài chủ đàm tiếu. Quý nhân nộ, thì là tể tướng kỷ niên. Thủy nhân gặp của, được kỳ chính người, chính xác không giận mà uy, là khanh tướng của quý

Quan lộc hội sinh quan tinh, cách ở tử ngọ người, bái thư thụ dạ của khách

Tử ngọ, là sân phơi. Lộc nguyên đương mão, đinh lộc ở ngọ. Lục đinh sinh ra sai ai ra trình diện nhâm ngọ, lục kỷ sinh ra sai ai ra trình diện giáp ngọ, lục quý sinh ra sai ai ra trình diện mậu ngọ, đây là sân phơi. Thượng cận chính xác lộc tinh hội quan, canh cát thần tướng tụ, đức hợp đồng lâm, chẳng phải quý tai

Thiên trạch sinh phùng giữa mùa hạ, dụng tân hợi người, nhập cách thì đức nhuận Càn Khôn

Thiên trạch, thiên hà thủy cũng. Giữa mùa hạ, tháng năm cũng. Cái thiên hà nước, tháng 11 là thủy kết con đường, cho nên thương vật, không chỗ nào không gảy. Duy hạ nguyệt là trời trạch, bính ngọ Đinh Mùi nhân, sinh sinh ngũ tháng sáu, phùng tân hợi người là. Tân hợi là Thiên môn cũng. Được kỳ toàn bộ, vị của Thiên môn giáng thiên trạch. Cố hữu đức nhuận Càn Khôn. Tháng tư phùng bính ngọ Đinh Mùi tân hợi uông hay. Cái tháng tư dụng tân hợi là trời đức, vô cùng tốt. Khởi lệ dĩ thiên đức tam nhâm tứ tân là cũng

Ánh trăng sinh sinh giữa mùa thu, dụng giáp thìn người, nhập cách thì quang huy thiên hạ

Ánh trăng, là kỷ vị cũng. Giữa mùa thu, tám tháng cũng. Sai ai ra trình diện giáp thìn, canh đương cận dạ là lúc. Ngọn đèn dầu phối tác kim vận liên, tám tháng vừa kim bạch là lúc, cho nên kim vận liên được lúc này, hoặc mười lăm tháng tám mấy ngày trước là cũng. Kỷ chưa gặp được giáp thìn, kỷ dụng giáp làm quan tinh, giáp thìn phùng kỷ vị, giáp và kỷ hợp, sai ai ra trình diện vị quý nhân, hai người giai đại quý công khanh. Tiểu người là giám tư, cho nên vị ánh sáng huy thiên hạ. Mười lăm tháng tám ban ngày hậu, mặc dù quý không hiện, giai thì không được kỳ

Nhật hợp tân mão, thành công to lớn mạnh mẽ quán sơn hà

Nhật ở mậu ngọ, là sống hạ phùng tân mão. Tùng bách khiết uyển địa, tua quang thâm nhập chi. Là vị nhật hợp. Tân mão phùng tốn địa giờ Tỵ, tất là sơn hà tiết độ của thần. Không được đầy đủ người vô quý. Con cháu người, dắt lừa thuê của mệnh

Nguyệt thì canh dần, từ tính minh linh quang thế bảo

Kỷ vị sinh ra, sinh tám tháng là lúc, nguyệt thỏ vệ sinh, quang bắn ngân hà, gặp canh dần của mộc, ảnh ngược áp giang ba, cố hữu từ tính minh linh chi bảo. Trung thu uông hay, mười lăm sau này không tốt vậy

Cát phùng dương nhận, thân thuộc quan võ trấn biên cương cát gặp huyền châm, nắm giữ binh phù uy Hoa Hạ

Dương nhận phùng lộc mã sinh vượng chi thần, nhập cách khinh thanh người, tất là vũ suất của thần. Nặng trọc người, giáo viên chùy ca tụng, can bộc của mệnh. Ngũ hành tứ trụ vô khí người, mù quáng ngu gian người. Huyền châm gặp cát, quý nhân lộc mã sinh vượng ưa thần, kiêm cách cục thanh người, là binh quyền võ tướng của thần, trọc người giáo viên quả đấm, can bộc của mệnh. Hung thần phạm người, tất là đồ tỉ lưu hạng người

Bản ư thiên người, quan sinh hiền nhân chi tâm bản ư địa người, hội sinh mọi người của sai ai ra trình diện

Bản ư thiên, vị Thiên can thu về lộc mã quý nhân cát thần. Nhập cách người, tiến chiêu hiền người, là trường thiện át ác người. Bản ư địa, vị lộc mã cát thần, địa chi quan quý nhập cách người, là hương lư có khả năng sự vụ, hòa khí người cũng

Quảng dương to lớn đức, chích duyên long hổ không khí hội nghị nói

Thìn long, dần hổ, tốn phong, mão nói, bốn chữ toàn bộ, canh đái lộc mã quý nhân, chủ từ thiện tâm đức, và phật cùng cũng

Đại xiển kinh luân, thiện là đẩu ngưu sai ai ra trình diện nguyệt lộ

Xấu là đẩu ngưu ngôi sao, như kỷ xấu gặp kỷ vị, sinh sinh cuối mùa hè đầu mùa thu, một thân đại xiển kinh luân, chưởng Càn Khôn sinh dưới ngòi bút, vì quốc gia lương đống của tài, kỷ xấu là trời thượng chính xác bò đấu của sào. Cuối mùa hè đầu mùa thu, thiên thanh nguyệt minh. Kỷ vị Đinh Mùi là nguyệt lộ, được kim là quý nhất cũng

Cách thanh thất phùng sinh lộc mã, xử là bình làm nên nhân cục hay hãm khuất sinh quý nhân, phán đoán là con đường của sĩ

Lời ấy mạng người gặp và không gặp nói đến cũng. Hoặc phùng lộc quý mà vô cách, chích tác người giàu có. Vô khí chích người bình thường. Hoặc nhập cách chính xác, mà ít lộc mã tướng thôi, cũng bình tác con đường người

Tam hình phùng mộc mộ, hóa thành thước cuộn ngôi sao tam kỳ phùng mậu thìn, cũng tác kéo châm người ấy

Mộc kho vị, đái thìn tuất xấu vị toàn bộ, là thước cuộn ngôi sao. Gia quý nhân phù, tất là đại thần. Tam kỳ hoặc gặp mậu thìn, trái lại làm ác yếu hiện ra. Duyên thìn trung tâm có thủy, mậu tuất trung tâm có hỏa, nước lửa cùng bôn ba, đào Biến hóa. Như có tam kỳ đáo, là kéo tượng hoặc điêu mộc người cũng

Tam kỳ vật gặp, văn chương thiên không âm phải không danh lục hợp chính phùng, gia ti thực nhược giấu trân bảo

Tiến tu của sĩ không gặp tam kỳ, tuy có văn chương, công danh bất toại. Ất bính đinh, giáp mậu canh, lục kỳ như gặp, canh được nhập cách, công danh mong muốn. Được Thiên can địa chi hợp sinh nhật thì, là lục hợp, tất chủ giàu có giấu trân của mệnh cũng

Cát mệnh canh phùng hình sát, không làm nổi rách nát đồ

Nhập cách người, ngược lại sát nặng, lưu lạc của sĩ, không làm nổi bại hại người chính cách vừa giá trị phá không, tư lạm đường cùng của khốc

Mạng người nhập cách, bị không vong phá tan, gặp sát phùng hung, là đường cùng khốc nhân, vô phá thì suốt đời truân chiên

Ngũ hành khô đạm, mà tính tình hèn mọn tứ trụ tú quang vinh, làm nhân hùng hồn

Mạng người sinh không lo thì, vô tức chết tuyệt, lộc bối mã quay về, quý nhân thiên không hư, vị ngũ hành khô đạm, tất là nói không dám nói, biết không cảm đi, lập không dám lập, tính tình ti tiểu. Như tứ trụ tức giận, nhập cách người, là tinh sẽ xảy ra vượng, làm nhân hùng hồn, tú quang vinh tuấn vĩ

Tài mãn tam hạp, văn chương cư từ quán trong

Tam hạp, thủy cấp cũng. Học vấn sâu xa, tài tiệp như tam hạp thủy cũng. Nhân phùng thiên hà biển rộng nhuận hạ, canh phùng kỷ hợi tối quang vinh. Cái thủy lâm quan, vị của từ quán trong cũng

Học phú tam tràng, văn tinh ở học đường trên

Nhân năng lực chăm học dốc chí, tất văn chương tinh ở học đường. Trong biển kim, bạch Kim, kiếm phong kim, gặp đinh giờ Tỵ chính là. Càng thêm ngôi sao may mắn, quý nhân lộc mã, tất phần kết chương

Mệnh thôi lộc mã, cách xử thai cây. Chuyển đi các được lúc đó, thẩm tra động ư tin tức

Mạng người dĩ tài quan ấn làm gốc, quan là phù thân, tài là nuôi mệnh của nguyên. Hoặc đi vận gặp của, đều vì phát đạt. Huống ấn dĩ tư thân, yếu tiêu tường mạnh yếu, là phúc làm hại. Nên thôi bản chủ của hưng suy, có thể biện nghèo hèn phú quý vậy

Là phú là quý, là trên dưới dĩ mặn và. Nhược trệ nhược truân, bản lộc nguyên của tướng chiến

Như xuân mộc, hạ hỏa, thu kim, đông thủy, được bốn mùa của tướng vượng, cũng được với hạ mặn và, có thể đồ phú quý. Như mộc sinh sinh thu, hỏa sinh sinh đông, kim sinh

Sinh hạ, thủy mà phùng đất, đất vừa tao mộc, đều vì bị quản chế nơi, sao có thể để cầu hiểu rõ tai

Bày mưu nghĩ kế, tất nhiên quý lộc kiêm toàn bộ nắm giữ phiên viên, thiện là sát quyền cùng đáo

Mệnh có quý nhân lộc mã tướng sinh, thân vượng vô xung hình phá người, chủ vận trù sinh trướng mắt, quyết thắng sinh thiên lý. Sát quyền người, thiên quan đeo sao dương nhận vong thần kiếp sát các loại, giai chủ uy quyền của chức

Thiền phủi cổ tay phi long của phụ, nhương quyền bác hổ khả năng, phong cảnh hiển hách sinh hương lư, danh giá chủ trì sinh đế tọa. Giải trừ khiến cho nhung di tỷ số phục, có thể làm lùm cỏ quy hàng. Văn

Chương tốt bạt tụy tài, đàm luận thổ châu ngọc của phú. Dồi dào hương quận, đức nhuận phương ngung. Có thể nói một người có khánh, triệu dân lại của. Này đây liên châu phụ mã, thạch sùng bài kim thát của diên

Liên châu người, cây chi không ngừng. Phụ lộc mã người, là đại phú, như đá sùng. Có kỳ dị chi bảo

Trao đổi phùng phương, võ đế tống nghèo thuyền ngày

Trao đổi, giao gặp giữa thiên địa, có tài người đại phú. Nhưng tâm bất túc, tất hiệu võ đế, là trời tử tống nghèo thuyền cũng

Thủy nhân hỏa cục, đương chiêu lục lộ của tài

Như nước nhân, cư dần ngọ tuất hỏa cục người, tất chiêu lục lộ của tài. Như tác thương lữ, tài thượng sai ai ra trình diện tài, tất nhân thương mà thành. Tài phùng thiên không, tất nhân cao mà bại tài. Dư phỏng đến đây thôi của

Giáp nhân tị ngọ, tất đạt quân hành của nhâm

Giáp sai ai ra trình diện kỷ, là đại tài hợp, canh đái mã quan tinh, một thân tất đạt con đường làm quan cũng. Dư phỏng đến đây

Âm dương vị triệu, một mạch hoá sinh. Trứ tam tài, biến lịch sinh bốn mùa, bá tứ tượng, hóa cây sinh vạn mệnh. Phân biệt giá cả thế nào, khiến cho học giả đều bị khôn khéo. Viết văn chính xác cơ,

Lệnh trí sĩ có thể dễ thấy, dụng di đời sau, thận vật khinh truyện, mặc dù hiển chư nhân, nên giấu chư dụng cũng

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

蘭 臺 妙 選

前言:

︽明史︾卷九十八志第七十四藝文三載“西窗老人︽蘭臺妙選︾三卷”。

︽蘭臺妙選︾是目前唯一保存較為完整的明朝祿命應用納音的一篇賦文,均被各家收錄,如︽星平會海︾︽古今圖書集成︾等。

要想瞭解清朝以前元、明時期祿命四柱模式,︽蘭臺妙選︾不愧是代表性之作品。但︽蘭臺妙選︾舍五行正理不用,常為後世所詬病。

任鐵樵︽滴天髓︾:“至於︽蘭臺妙選︾,所定一切奇格異局,納音諸法,尤屬不經,不待辯而知其荒唐也。”

蘭臺妙選 上篇

原出琴堂次專以納音地支取象人稟三命

天元,地元,人元謂之三命數周六旬

自甲子起,至癸亥,每甲管十支辰,共六十日也雖仗根基之穩

如春木,夏火,秋金,冬水土,於四季各得其時生旺,此謂根基穩固也未饒格局之真

格者,取用於生月。何神為用以定其格局者,支辰見申子辰,亥卯未,巳酉丑者謂之局者是也有祿馬之往來反居貧賤

祿者,官馬者,財也。失地反賤

坐兇煞之交互卻主光榮

兇煞者,七煞,羊刃,傷官也。有制得地,反主榮貴蓋緣格局高而兇煞伏藏

如甲以庚為煞,遇丙火制服,藏於地支之下,謂之藏根基弱而貴神向用

如甲木生於秋八月,為基弱之地。酉中辛為官貴,無傷可以向用是故馬化龍駒奔鳳闕,器業崢嶸

午屬馬,辰屬龍,酉為鳳。以此取象,人得丙午,壬辰合酉可以類此

蛇化青龍入天池,功名赫奕

巳屬蛇,辰屬龍,丙午丁未為天池。巳人得辰而為青龍,更逢丙午丁未,則騰躍必矣。亦須得時者為榮。若生居閉蟄之時,止是虛名虛譽而

已。若辰見巳,反為以大就小,經云蛇生龍穴則進,龍生蛇穴則退

耀日月之光則寶劍沖于牛鬥,鬥牛,丑宮也

如壬申日,柱中得丑為妙,金性至申酉而至剛,故以壬申癸酉劍鋒金以取其象,金即寶劍也,二十八宿丑則屬牛分野,以壬申癸酉而得丑,為劍氣沖牛鬥。柱中若乙丑為正,若得癸丑,則為劍之匣矣。己丑丁丑則非,癸丑為匣,納音屬木論

逞江河之量則靈槎入于天河,槎猶枯木之象

無根之木得丙午丁未為妙。甲木乃陽木,無根可言。槎也,雖五行之內,無土並不生旺者為正。若有土栽培,則不漂流于水也。天河,即丙午丁未是也。若本無根之木,而得丙午丁未,於柱中正合此格。定斷以湖海之士,逞江河之量,信不誣矣

兔入月宮,卯年親於己未

卯之肖為兔,己未是為月之宮也,若卯年生人,見己未是月宮也,己未生人得卯時亦可借用。但月雖遇夜方明,亦須要辛卯,方謂之玉兔

麟逢鳳沼,辰命跨于金牛,酉宮為金牛

辰為龍,為麟,為龍池。酉為雞,為鳳沼。金牛乃酉上所配之星也,若辰命得酉,為麟逢鳳沼,酉人得辰亦可借用

榮慶雙親,必要子歸母腹

五行生我者為父母是也,我生為子孫。母,腹胎也。且如以金生水,則金為水之母,水為金之子也。木生火,則木為火之母,火為母之子孫也。所謂母腹者,胎宮長生宮皆是。金在卯須得己卯,己卯屬土,土能生金。又如木在酉,須得乙酉,乙酉屬水,水能生木。木生在亥,須得癸亥,癸亥屬水,水能生木,此謂子歸母腹。餘皆仿此。若金生人,遇丁卯,乙巳,木生人遇癸酉,辛亥,則是胎中受剋。生時是鬼也,非貧則夭之命,水火土命皆仿此

休垂後裔則是水繞花堤,休美也

兩木在內,兩水在外者是。凡有根蒂枝葉者,謂之花,五行之木,皆可引用。命中若得兩木在內,兩水在外,木不至於火炎,水不至於飄蕩,便為水繞花堤之格,蓋水之性本清,花之色本艷,性與色兩相宜,水之德本智,木之德本仁,仁與智者相會相資相德,無藩籬之捍隔,則生福有基,慶源無涯矣

藏珠於淵海之中,癸亥喜逢於甲子,亥子北方為海之地

甲子乙丑,有名無形之珠也。東方朔以蚌蛤名之,癸亥三元俱屬水,所以為淵源。故癸亥乃淵源之水,謂之藏珠於海也

騰身於雲漢之上,寶劍為化於青龍

壬申癸酉為寶劍,壬申癸酉生人,得壬辰時,乃化為龍。庚辰甲辰亦可引用。若戊辰水必化,丙辰雖化而未免蟠於泥矣。二者不合此格

壬辰逢癸亥而龍躍天門,亥為天門

辰則為龍,亥則為乾,合為天。或者一見辰生人得亥時,便為龍躍天門,不知龍與天門皆當得其正為佳。取壬辰為水

己未遇酉宮則月生滄海

己酉見己未,太陰入廟在未。故己未火象於太陰, 酉為入夜之時,又為滄海之宮,若己未生人而得酉時,正合此格。乙酉癸酉辛酉為妙,己酉丁酉次之

蚌珠照月而烺然爍眾

甲子乙丑為蚌蛤之榮,月宮乃己未是也。蓋蚌蛤采太陰之華,二者最喜相見。甲子乙丑生人得己未時,正合此格。若己未生人,得甲子乙丑時,亦可引用取之

金馬嘶風而卓爾超群,風取巽宮也,巳為風

午為馬,庚午甲午為金馬,巳為巽風,庚午甲午生人得巳時乃合此格。辛巳為最,餘則福輕。若本生驛馬在日,而時宮見巳,亦可引用。又如申子辰馬在寅,得壬寅屬金,是為金馬,而逢巳時,亦為此格。餘皆仿此

雲龍風虎帶順者,早擢甲科

雲龍風虎者,寅卯辰巳也,寅為虎,卯為雷,辰為龍,巳為風。但得寅卯辰巳一順為妙,則力重。倒亂者則力輕,斷分貴賤

爭鬥伏降更貴者,少登天府

爭鬥伏降者,下四位剋生年。一爭,二鬥,三降,四伏。又云獨力不怕,更有貴神助之,大富大貴,坐空則福輕

日月分秀兮,有澤潤生民之德

戊午己未天上火, 火在天上,故戊午得太陽正位,己未得太陰正位。然日明於晝,月明於夜,日月各自分

權。蓋太陽出入於卯酉,晦於戌,故戊午生人須得亥子丑為應格,二者若晦而不明,則何以言福 惟日月各自

分權,明則為福也

桑柳成林兮,懷任重致遠之才

壬子癸丑為桑柘,壬午癸未為楊柳。若壬子癸丑生人,得壬午癸未。壬午癸未生人,得壬子癸丑時。皆合格。亦要當時為榮。若凋零衰朽,雖成材必不成材矣

脫體化神,超凡入聖

六十花甲子之體,各有大小,各有輕重,各有入聖。金命,甲子乙丑壬寅癸卯庚辰辛巳甲午乙未,得壬申癸酉庚戌辛亥。木命,壬子癸丑壬午癸未庚申辛酉戊戌己亥,得庚寅辛卯戊辰己巳。土命,庚子辛丑丙辰丁巳庚午辛未戊申己酉,得丙戌丁亥戊寅己卯。此三者皆為脫體化神。如火命,丙寅丁卯甲辰乙巳丙申丁酉甲戌乙亥,得戊子己丑戊午己未。水命,丙子丁丑甲寅乙卯壬辰癸巳壬戌癸亥,而得丙午丁未,則為超凡入聖。要之有所變化者,皆有所成就。非若拘拘自守,執一不通而無超達也

攀龍附鳳,志氣沖霄

辰為龍宮,酉為鳳沼,以辰合酉,皆可以攀龍麟而附鳳翼。但其中有 乙酉見庚辰,或庚辰見乙酉則非,蓋乙與庚合,辰與酉合,乙祿卯,刃在辰,庚祿申,刃在酉,辰酉二位中,有紫暗大煞故也。當推詳其外有無刑煞,若其外刑煞重,則為兇命也

龍虎包承

辰為龍,寅為虎,命有寅中藏巳,或有丑,或有卯,或有巳,中藏寅辰,皆合此格

鳳凰戀祿

天干三字同,而一字異者,為三干鳳凰。如三甲一乙,三乙一甲之類。年月日時之中皆藏寅辰,有鳳凰而又見祿,合此格

昆山片玉

金生人見戊寅是也,或戊寅生人而得一金,皆合此格,二金三金非

桂林一枝,得之者勛高覆載之中,職處朝廷之上

己未生人,於秋月而見之乙未,乃合此格。乙未生人,而得己未亦是,二木三木者非

丙丁入於乾戶,乃駕海之長虹

丙丁生人見乙亥辛亥是也。丁乃南方朱雀之神,賦炎上之性,造化借用為虹。乾戶,即亥上是也,乙亥與辛亥為正,丁生人得辛亥,乃為此格

庚辛值於巽宮,為嘯風之猛虎

庚辛之位屬金,為西方白虎之象。巳為風,若庚辛生得巳時,合此格。辛巳乙巳亦為妙

烈風雷雨,多利民濟物之心

烈風雷雨者,乃戊子己丑,丙午丁未。戊己有寅,寅中有箕,箕星好風,酉中有畢,畢星好雨,更如 加 卯,

春夏生顯,秋冬虛貴

源遠流清,稟秀德真儒之氣

源遠流清者,水命見寅卯為源遠,納音見金為流清,若有土則虛名

三奇拱貴,則勛業超群

乙丙丁乃天上之三奇,甲戊庚乃地下之三奇,壬癸辛乃人中之三奇,乙己人拱鼠猴,丙丁人拱豬雞,甲戊人拱牛羊,壬癸人拱兔蛇,庚辛人拱馬虎,其中帶三奇全,而拱貴者,亦合此格,其貴非常

五福集祥,則偉人間出

年月日時胎,各出一旬者,止有四旬者則非

雲凝薄露,逢寅卯而方榮

丙午丁未人居冬月,是為霜露。若年月上俱帶嚴凝之氣,則造化天寒。忽於日時見寅卯,則溫和之氣可解此凍,合此格

月照寒潭,遇申酉而必貴

己未為月,水生仲秋之後,謂是寒潭,己未生人得水,須有申酉方可言貴,蓋四時之月,秋月最明,四時之水,秋水最清也

鳳舞順風,而威震千里

酉宮為鳳,巳宮為風,酉人得巳,及生於五月,乃鳳舞順風。然風不謂之風,而謂之順風者,須是丁巳乙巳己巳,方為合格。又須五行中無刑煞,無沖擊,無破潰,方可。若其中不爭,則酉見巳為破碎,巳見酉為卷簾,二煞鮮有不為兇者矣

馬驟天廷,而官封萬鐘

馬即驛馬,乾為天廷,即亥宮也。如巳酉丑生人馬在亥,而得辛亥,正合此格也。餘亥主福則輕,辛亥得金氣故也

風雨作霖有尊主庇民之德

巳為巽,巽是風,丙午丁未是雨,或有龍有水有雲是也,亦可言雨。此格生秋間萬物有賴大造化之格局,春雨如常三冬雨反主單寒貧賤之徒

地天交泰負經邦論道之才

申為坤,坤為地,亥為天門是乾,乾為天,天位於上,地位於下,上下之勢然也。而在易則為否,非交泰之象,必地在上,天在下,陰陽之氣方為通接交泰,乃合此格者也

龍虎拱門名登天府

五行中以對為沖,為天門如酉,人對沖是卯,則卯為之門不見。卯而得寅辰,一則為龍,一則為虎,是合此格也

貴人捧印文占甲科

印即墓庫也,火以戌為印,木以未為印,金以丑為印,水土以辰為印。丙申丁酉生人以豬雞為貴,得酉與亥拱一戊戌,為火之正印。壬辰癸巳生人以兔蛇為貴,得巳與卯拱一庚辰為水之正印,乃合此格其他仿此而推

更逢官星入局重紫重金若值貴煞相扶三公三少少者少傅少保少師也

既合前印之格,更帶官星入局,貴人與刑煞相扶,則貴不可言,入局乃得地。如賈侍郎辛酉生命,既合龍虎拱門,而寅為貴,丙屬火,火生人為得地。又如姚尚書,丙申庚寅乙酉丁亥,既合貴人捧印格,丙丁豬貴為吉神二位夾扶,丙用癸為官,癸屬水水臨官在亥為得地,故為美備

官居五府蓋為五行入垣

五行金木水火土垣即墓庫也。金人乙丑,水人壬辰,木人癸未,火人甲戌,土人丙辰皆為入垣。或年月日時胎各帶庫,或本命一路皆逢印庫不為鬼庫者,乃合此格也

位入三槐必是三奇逢德

天上三奇甲戊庚,地下三奇乙丙丁,人中三奇壬癸辛,命帶三奇逢天月二德者,其富貴位入槐庭。如乙丙丁生於正月,甲戊庚生於十二月,壬癸辛生於六月者是也

三臺驛馬遇祿而榮拜玉堂

本命連珠得三位者為臺星,四位而虛一度位者亦是。有三臺而無祿馬,猶可言貴,若更帶祿馬尤為妙也

十干官星見貴而上超金闕

十干乃甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是也。如年月日時胎帶甲乙丙丁癸之類,是甲官辛丙官癸丁官壬癸官戊,則十干皆帶官星也,更見天乙貴人,豈不謂之美哉

龍居滄海早得路于青雲

辰為龍,壬戌癸亥為滄海,辰生人得壬戌癸亥,乃合此格。但春夏秋間得此格為伏藏無用,惟冬生妙,乃當藏即藏也

虎臥荒丘少脫身于白屋

寅為虎,辰戌丑未為土家三位,故借為荒丘。若寅生人有辰戌丑未者,皆合於此格。若二位一位者,主福亦輕不得大福

月桂芬芳而蜚聲寰宇

己未得四木為吉,己未為月三四木為桂,若己未生人下得四木拱集,如月中仙桂芬芳,乃合此格。更要秋生方為貴也

官貴引從而簉羽鴛行

簉音鎦,沖也,鴛行如鴛鳥,分序而立。如臣立於君側。如壬寅見己丑己卯,壬寅見己卯為貴人,壬用己為官星,以卯為前引,以丑為後從,乃合此格也。正合壬貴兔卯藏

三奇暗合而仗憲漕臺

庚辛壬暗合乙丙丁,己癸乙暗合甲戊庚,丁戊丙暗合壬癸辛,皆為三奇暗合,造化得之最清,惟支辰重濁沖擊者則破

一氣為根則刺史吏部

年月日時,皆水皆土皆木皆火皆金,但木須向榮遇清中和氣,火須自焰不致火炎,土須厚重始能持載,金須不剛不柔無太過不及之患,水須有歸不至於泛濫無統,方合此格

拔茅連茹兮愈堅愈固

天干地支虛一夾一者是也,如甲年丙月戊日庚時,中連乙丁己,如子年寅月辰日午時,中自連卯丑巳是謂,既拔茅而茹自連,若年生月月生日日生時,自上接下者亦是也

暗燈添油兮彌久彌明

甲辰乙巳覆燈之火,可借為油,甲辰乙巳生人,入夜而遇水合此格,日生者非

金櫃藏珠早繁華於黃屋

金命之祿馬中央一辰是也,如辛巳生人得戌是,辛祿在酉馬在亥,不見酉亥,只在日時有戌,乃為合格。蓋戌後有亥馬,戌前有酉祿,雖不見祿馬,而祿馬藏於其中是也

燈花拂劍植勛業於楓宸

壬申癸酉為寶劍,甲辰乙巳為燈,壬申癸酉生人,得甲辰乙巳,或甲辰乙巳生人,得壬申癸酉,皆合於此格也

月白風清

四時皆有月,而不如秋月之明。四時皆有風,而不如秋風之清。人命生居秋,而見己未與巳巽,或巳生人於秋而得己未,或己未生人於秋而見巳,皆合此格

花紅柳綠

四時皆有花柳皆不及於春也,人命生於春三月見木,若得壬午癸未為妙。壬午癸未楊柳也,或壬午癸未生於春是也。得及時者,官爵至於卿監,遇貴神者,名位顯於華途。以二格喜其及時,不喜其失時,喜其遇貴,不喜其背貴。既得及時而復遇貴,貴全顯矣

魁星指南有攬轡登車之能

甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑,此十位皆位魁星。此一旬生人,而得南方巳午未之日時,正合此格。亦須參酌生旺貴人神殺之輕重,稍為有用,皆可言貴。使于四方必不辱君命矣

玉兔東生負升堂入室之學

卯為兔,辛卯、癸卯為玉兔。辛卯癸卯生人,居東方者,乃為此格。若己未生人而得辛卯癸卯格局尤正

水火既濟何憂雁塔功名

火之性炎上,水之性潤下,若火在上而水在下,則上下相違,而在卦以為既濟。蓋上者年月下者,日時以其天干為上,地支為下者,則謬矣

棣萼芬芳定有蟬聯富貴

年為本日為主,此言其本與主,年為兄、月為弟,日為兄、時為弟。此言其年主月日生時人,命中年月一體,日時一體,合而言之。止出二位

透頂連榮而挺生賢輔

本命以一辰為頂,一位透出,一位相連互換不絕者,乃合此格。以年遁月、以月遁日、以日遁時,上不至於乾,下不至於枯,連榮之謂也

異香滿路而間產英豪

年月日時之天干,間年月日時之地支,為天干貴人者,為此格。所謂袞衣補闕,滿路異香。若年干之貴,列於月日時中不相淩犯者,亦合此格

楊柳拖金

壬午、癸未為楊柳木,生於三春而得一金,乃合此格。失時而帶重者,非也不為拖金

石榴噴火

庚申、辛酉為石榴木,生於九夏三個月,共有九十日而得其一火,乃合此格。失時而得火多者,非也。謂榴噴火正在五月

蒼松冬秀

歲寒松柏之後凋也,庚寅、辛卯之木非其他比也。蓋其他之木,春而榮、夏而茂、秋而死、冬而迫,於隆冬之氣獨松柏之木,四時不改其色枝干長青,須在三冬之景愈見蒼翠,故庚寅、辛卯生人,一路皆屬于冬令,尤為勁節之操

丹桂秋香

己未生人得木,是丹桂生於秋月,乃為此格。蟾宮有桂非木則無以借用,生於他時則不芬芳,所謂秋風生桂枝得之者,科名有分,生不遇時不在此例

聚精會神而玉帶金魚

水為精、火為神,水火得地乃精神俱足,亦為合格。然所謂神者,乃五行英靈之氣,自生自旺者是也,故精神聚會者無不顯達也。如火居巳午未,水居亥子丑之地而無剋害者,亦可以語此例也

寒谷回春而錦鞍繡勒

木生居三冬,受嚴凝之氣所撓極無生意,當困阻之時,而忽得寅卯辰三春之令,乃為寒谷回春之象,發達最易者也

極妙者雲騰雨施

子為坎、坎為雲,丙子、壬子為雲,丙午、丁未為雨,而丙午、丁未生人得丙子、壬子,丙子、壬子生人,得丙午、丁未,皆合此格。但春月不宜休囚,夏月不宜太旺,三秋最喜有氣,冬則為憂死敗。春而休囚則必妨于農事,夏而太旺則未必不失於淫,秋而有氣則能救蘇萬物,冬而死敗則必至於作寒,要之此格惟秋月得之者為最奇

最奇者綠繞紅圍

綠謂柳、紅謂木也。柳乃壬午、癸未楊柳也。紅謂庚申、辛酉石榴木,凡木皆可。人命得壬午、癸未在年與時,其他木在月日,是為綠繞在外紅圍在內。合此格者可取

貴人登於月臺筆下文章燦星斗

貴人者,天乙貴人。月臺者,即己未是也。甲戊庚生人得己未時,合此格。更若貴人互換尤妙

黑煞朝於北斗胸中志氣蓋乾坤

壬癸乃元武為黑煞,北斗乃是丑壬癸生人得丑時,乃合此格。癸人得兩丑更佳,其他刑煞,則未必為福者也

風雨作霖,有尊主庇民之德

巳為巽,巽是風,丙午丁未是雨,或有龍有水有雲是也,亦可言雨。此格生秋間,萬物有賴,大造化之格

局。春雨如常,三冬雨反主單寒貧賤之徒

地天交泰,負經邦論道之才

申為坤,坤為地,亥為天門,是乾,乾為天,天位於上,地位於下,上下之勢然也,而在易則為否,非交泰之象。必地在上,天在下,陰陽之氣方為通接交泰,乃合此格者也

龍虎拱門,名登天府

五行中以對 為沖為天門。如酉人對沖是卯,則卯為之門,不見卯而得寅辰,一則為龍,一則為虎,是合此格也

貴人捧印,文占甲科

印即墓庫也。火以戌為印,木以未為印,金以丑為印,水土以辰為印,丙申丁酉生人以豬雞為貴,得酉與亥,拱一戊戌,為火之正印。壬辰癸巳生人以兔蛇為貴,得巳與卯,拱一庚辰,為水之正印,乃合此格。其他仿此而推

更逢官星入局,重紫重金。若值貴煞相扶,三公三少。少者,少傅,少保,少師也

既合前印之格,更帶官星入局,貴人與刑煞相扶,則貴不可言。入局乃得地,如賈侍郎,辛酉生命,既合龍虎拱門,而寅為貴,丙屬火,火生人為得地。又如姚尚書,丙申庚寅乙酉丁亥,既合貴人捧印格,丙丁豬貴為吉神,二位夾扶,丙用癸為官,癸屬水,水臨官在亥,為得地,故為美備

官居五府,蓋為五行入垣

五行金木水火土,垣即墓庫也。金人乙丑,水人壬辰,木人癸未,火人甲戌,土人丙辰,皆為入垣。或年月日時胎各帶庫,或本命一路皆逢印庫,不為鬼庫者,乃合此格也

位入三槐,必是三奇逢德

天上三奇甲戊庚,地下三奇乙丙丁,人中三奇壬癸辛,命帶三奇,逢天月二德者,其富貴位入槐庭。如乙丙丁生於正月,甲戊庚生於十二月,壬癸辛生於六月者是也

三臺驛馬遇祿,而榮拜玉堂

本命連珠,得三位者,為臺星。四位而虛一度位者,亦是。有三臺而無祿馬,猶可言貴。若更帶祿馬,尤為妙也

十干官星見貴,而上超金闕

十干,乃甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是也。如年月日時胎帶甲乙丙丁癸之類。是甲官辛,丙官癸,丁官壬,癸官戊。則十干皆帶官星也。更見天乙貴人,豈不謂之美哉

龍居滄海,早得路于青雲

辰為龍,壬戌癸亥為滄海,辰生人得壬戌癸亥,乃合此格。但春夏秋間得此格,為伏藏無用。惟冬生妙。乃當藏即藏也

虎臥荒丘,少脫身于白屋

寅為虎,辰戌丑未為土家三位,故借為荒丘。若寅生人,有辰戌丑未者,皆合於此格。若二位一位者,主福亦輕,不得大福

月桂芬芳,而蜚聲寰宇

己未得四木為吉,己未為月,三四木為桂,若己未生人,下得四木拱集,如月中仙桂芬芳,乃合此格。更要秋生方為貴也

官貴引從,而簉羽鴛行

簉,音鎦,沖也。鴛行,如鴛鳥分序而立,如臣立於君側,如壬寅見己丑己卯,壬寅見己卯為貴人,壬用己為官星,以卯為前引,以丑為後從,乃合此格也。正合壬貴兔卯藏

三奇暗合,而仗憲漕臺

庚辛壬暗合乙丙丁,己癸乙暗合甲戊庚,丁戊丙暗合壬癸辛,皆為三奇暗合,造化得之最清,惟支辰重濁沖擊者則破

一氣為根,則刺史吏部

年月日時,皆水皆土皆木皆火皆金,但木須向榮,遇清中和氣,火須自焰,不致火炎,土須厚重,始能持載,金須不剛不柔,無太過不及之患,水須有歸,不至於泛濫無統,方合此格

拔茅連茹兮,愈堅愈固

天干地支,虛一夾一者是也。如甲年丙月戊日庚時,中連乙丁己,如子年寅月辰日午時,中自連卯丑巳。是謂既拔茅而茹自連。若年生月,月生日,日生時,自上接下者,亦是也

暗燈添油兮,彌久彌明

甲辰乙巳覆燈之火,可借為油,甲辰乙巳生人入夜而遇水,合此格。日生者非

金櫃藏珠,早繁華於黃屋

金命之祿馬,中央一辰是也。如辛巳生人得戌,是辛祿在酉,馬在亥,不見酉亥,只在日時有戌,乃為合格。蓋戌後有亥馬,戌前有酉祿,雖不見祿馬,而祿馬藏於其中是也

燈花拂劍,植勛業於楓宸

壬申癸酉為寶劍,甲辰乙巳為燈,壬申癸酉生人得甲辰乙巳,或甲辰乙巳生人得壬申癸酉,皆合於此格也

月白風清

四時皆有月,而不如秋月之明。四時皆有風,而不如秋風之清。人命生居秋,而見己未與巳巽,或巳生人於秋而得己未,或己未生人於秋而見巳,皆合此格

花紅柳綠

四時皆有花柳,皆不及於春也。人命生於春三月見木,若得壬午癸未為妙。壬午癸未楊柳也。或壬午癸未

生於春是也

得及時者,官爵至於卿監。遇貴神者,名位顯於華途

以二格喜其及時,不喜其失時。喜其遇貴,不喜其背貴。既得及時,而復遇貴。貴全顯矣

魁星指南,有攬轡登車之能

甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑,此十位皆位魁星。此一旬生人,而得南方巳午未之日時,正合此格。亦須參酌生旺貴人神殺之輕重,稍為有用,皆可言貴。使于四方,必不辱君命矣

玉兔東生,負升堂入室之學

卯為兔,辛卯癸卯為玉兔。辛卯癸卯生人居東方者,乃為此格。若己未生人,而得辛卯癸卯,格局尤正

水火既濟,何憂雁塔功名

火之性炎上,水之性潤下。若火在上而水在下,則上下相違,而在卦以為既濟。蓋上者年月,下者日時。以其天干為上,地支為下者,則謬矣

棣萼芬芳,定有蟬聯富貴

年為本,日為主,此言其本與主。年為兄,月為弟,日為兄,時為弟,此言其年主月日生時。人命中年月一體,日時一體,合而言之,止出二位

透頂連榮,而挺生賢輔

本命以一辰為頂,一位透出,一位相連,互換不絕者,乃合此格。以年遁月,以月遁日,以日遁時,上不至於乾,下不至於枯,連榮之謂也

異香滿路,而間產英豪

年月日時之天干,間年月日時之地支,為天干貴人者,為此格。所謂袞衣補闕,滿路異香。若年干之貴,列於月日時中,不相淩犯者,亦合此格

楊柳拖金

壬午癸未為楊柳木,生於三春而得一金,乃合此格。失時而帶重者,非也,不為拖金

石榴噴火

庚申辛酉為石榴木,生於九夏,三個月共有九十日,而得其一火,乃合此格。失時而得火多者,非也。謂榴噴火,正在五月

蒼松冬秀

歲寒松柏之後凋也。庚寅辛卯之木,非其他比也,蓋其他之木,春而榮,夏而茂,秋而死,冬而迫於隆冬之氣。獨松柏之木,四時不改其色,枝干長青,須在三冬之景,愈見蒼翠,故庚寅辛卯生人,一路皆屬于冬令,尤為勁節之操

丹桂秋香

己未生人得木,是丹桂生於秋月,乃為此格。蟾宮有桂,非木則無以借用,生於他時,則不芬芳,所謂秋風生桂枝,得之者科名有分,生不遇時,不在此例

聚精會神,而玉帶金魚

水為精,火為神,水火得地,乃精神俱足,亦為合格。然所謂神者,乃五行英靈之氣,自生自旺者是也。故精神聚會者,無不顯達也。如火居巳午未,水居亥子丑之地,而無剋害者,亦可以語此例也

寒谷回春,而錦鞍繡勒

木生居三冬,受嚴凝之氣所撓,極無生意。當困阻之時,而忽得寅卯辰三春之令,乃為寒谷回春之象,發達最易者也

極妙者,雲騰雨施

子為坎,坎為雲,丙子壬子為雲,丙午丁未為雨,而丙午丁未生人,得丙子壬子,丙子壬子生人,得丙午丁未,皆合此格。但春月不宜休囚,夏月不宜太旺,三秋最喜有氣,冬則為憂死敗,春而休囚,則必妨於農事,夏而太旺,則未必不失於淫,秋而有氣,則能救蘇萬物,冬而死敗,則必至於作寒,要之此格,惟秋月得之者為最奇

最奇者,綠繞紅圍

綠謂柳,紅謂木也,柳乃壬午癸未楊柳也,紅謂庚申辛酉石榴木,凡木皆可。人命得壬午癸未,在年與時,

其他木在月日,是為綠繞在外,紅圍在內,合此格者可取

貴人登於月臺,筆下文章燦星斗

貴人者,天乙貴人。月臺者,即己未是也。甲戊庚生人得己未時,合此格。更若貴人互換,尤妙

黑煞朝於北斗,胸中志氣蓋乾坤

壬癸乃元武,為黑煞,北斗乃是丑,壬癸生人得丑時,乃合此格。癸人得兩丑,更佳其他。刑煞則未必為福者也

拱揖端門,早遇九重之詔

五行以午為端門,子為帝座。子午生人,若日時虛拱,午前有巳,午後有未,則為一拱一揖,而端門清肅,子人得之榮達

會同帝闕,進端一品之榮

亥位乃為帝宮也,後乎亥,則有戌酉申前乎亥,則有子丑寅。若亥生人,而左右前後,會同貴氣於本命,乃為此格。本命非亥,而年月日時,虛夾一亥,亦可借用

墨池泉湧,而器識淵源

墨池,癸巳是也。泉湧,水長生是也。如金命人得癸已,乃合此格。更得吉神扶助者,必然貴矣

學海波深,而才華超卓

學海者,水命人見申子辰全是也。無土有金即貴。明有龍虎,暗有風雷,辰龍,寅虎,巳風,卯雷。凡命中帶寅午辰者是。明有龍虎,寅與辰拱得卯,辰與午拱得巳,暗拱風雷,得之者無有不貴。若明帶風雷,暗藏龍虎亦貴

顯帶官星,隱藏祿馬

官星宜顯不宜隱,祿馬隱者反妙。如癸丑生得戊戌,是癸用戊為官,戊與癸合,拱得亥子,是癸祿在子,丑馬在亥,合此格

職位何愁不顯,進修豈患無成

以上之格,取青紫如拾芥,又奚患棲遲而無成就者哉

乾清坤夷,設施不茍

戌亥為乾,申為坤。乾必清,坤必夷。乾而遇雲霄風雨,則不清矣,坤而遇刑煞沖戰,則不夷矣。惟乾無撓於上,坤無撓於下,上下帖然而安,方合於此格

天清地實,抱負非凡

天輕清於上,地重濁於下,天而不虛,何以著日月星之取照

地而不實,何以載不齊之萬物

如何謂之虛

有空是也。何謂之實 無空是也。如壬申生人見辛亥,是壬申乃甲子旬無亥,所以為天虛。辛亥乃甲辰旬有申,

所以為地實。若天地並歸,生換空亡者則非也

雷雨迎春逢辰卯,而沾濡萬物

震為雷,畢為雨,丙午丁未亦為雨,有雷雨生居十二月之間,此乃有迎春之意。若寅卯辰在日時,乃合此格,謂將進之氣

扶桑出日見巳午,而光照四方

戊午日,卯為扶桑之地,以午生人於卯月,日時或得巳午,正合此格。蓋造物本由其漸,卯則方明,至巳午則普照天下,有駸駸向明之意。人命得此格,前程豈不光遠哉

畢烏登於日宮,貴鄰五府

癸酉辛酉為畢烏,戊午為太陽之宮,癸酉辛酉生人而得戊午,或戊午生人而得辛酉癸酉,皆合此格。若乙酉丁酉則非謂之畢烏也

箕豹隱於山谷,名冠百僚

寅為豹,又為山,若寅生人,而又得寅時,乃合此格。但庚寅喜甲寅丙寅,壬寅喜戊寅,格局為妙。寅為艮,艮為山,乃取之

真武當權

壬癸乃北方合煞之神,壬癸人但得子巳丑者,乃合此格。蓋子正北方。巳中有蛇。丑中有龜。真武當權。

知是人才而分端

勾陳得位

戊己為勾陳,正帶夾拱,皆貴格。得位不虧,小信以成仁

金轝引從

從,去聲,甲人祿在寅,辰為金轝,命前三辰為引,命後三辰為從,更兼拱夾,祿在驛馬,共帶三奇者,此為極品之貴格也

火土入堂

甲辰乙巳為覆燈火,丙戌丁亥為屋上土,甲辰乙巳生人見丙戌丁亥全,合此格。夜生者貴。日生者則非。入此四格,持旌節之權,秉兵符之任,已上四格,人命帶之,兼得貴神祿馬扶助,必為出將入相

水居湖海之中,稟汪洋之碩量

子為湖,壬戌癸亥為水,海者,若水命人得子,又得壬戌癸亥,則志量汪洋,施設宏大,前程久遠

火震雷霆之地,著烜赫之威尊

卯為雷霆之地,凡火命人,若生巳午而得卯時,乃合此格。若休囚死絕,或遇水深,雖卯時不能濟。當以生旺取之,主威勢之權衡

武跨將壇,雖繁劇而其神不亂

凡命中帶兇神惡煞,得為有用者,皆可言武。非特以武以生,為言也。子午卯酉是也,若子午卯酉生人,時宮帶煞有用,乃武跨將壇,最主為人能剖繁治劇之政事

貴臨印綬,縱富貴而其志不驕

天干為陰,陰生陽,陽生陰為印綬。如甲見癸,乙見壬,丙見乙,丁見甲之類。是以甲為陽木,癸為陰水,陰水生為陽木是也。貴即天乙貴人,命中若得印綬,下帶貴人者,雖貴極品,亦不易其所守

德合雙鴛,坐槐庭而布政

天干地支神,遇合為鴛,若雙合者,則謂之雙鴛合。命中干支帶雙合,而上有天德月德,或加臨官,乃為此格。一位見合而見德者,格局不正也

官星四干,居棘寺以輸忠

四干者,乃年月日時四位之天干也。生者,乃官星遇長生有氣之謂。如甲用辛為官,而得辛巳辛用丙為官,而得丙寅之類。凡官星休囚歇滅者,非也

天關地軸,建元萬卷詩書

乾為天關,坤為地軸,乾中有亥,坤中有申,若辛亥見戊申,正合此格,春夏大貴日精月華,動地三臺宰輔

卯酉為日月之精華,日月交陰之地,卯酉生人在於秋月,必主大貴,宰輔之職也

位極功高,列四方之正位

子午卯酉,為極四方之正位寅申巳亥,為東南西北之四維。若命中帶四方正位,或帶四維造化者,無不貴顯。若缺一借一,與夫缺一符用,皆可合此格。雖辰戌丑未,亦可借用仿此

名昭位著,轉一氣之洪鈞

年月日皆屬冬令,而時上忽然得寅,乃合此格。木人與水人為最,火人次之。蓋木逢春則生旺,水逢東則順流,火寅則名健,至於金則絕休,土則死病

雙門夾祿,得之者鳳閣鸞臺

如癸生人,祿在子,而亥丑謂之夾祿。且如癸酉生人見丙子,又辛亥乙丑是也。祿居子,馬居亥,庫居丑,正謂雙門夾祿也

三秀盈門,遇之者玉堂金闕

年月日時,多帶天月二德三奇者是也

活祿兼於活馬,入格則麟閣標名

祿之旺,馬之生,更得天德相助者,乃合此格者也

大煞並於喜神,入局則鳳池顯貴

正月大煞居戌,同位合此格者,更得貴神之助,主功名顯達

蒼龍駕海,而金印懸腰

甲辰戊辰為蒼龍,壬戌癸亥為海,甲辰戊辰生人,而得壬戌癸亥壬戌癸亥生人,而得甲辰戊辰,皆合此格也

朱雀騰空,而旌旗翳目

空,虛空也。非空亡也, 丙丁火,乃南方朱雀之神也。若丙丁得巳午未之地,乃謂之朱雀騰空。丙丁生人得巳午,臨於日時,方合此格。可以言貴

三元集旺,產超卓之英才

三元,即天干,地支,納音。此為天元,地元,人元也。命中帶五行自旺之氣,若四孟四季,則無自旺也

四字俱生抱出群之大器

四字,乃年月日時納音四位,乃命中帶自生,居於四位,乃合此格者。如水生亥,火生寅主貴。惟寅申巳亥有此格局。四仲四季則無自生之理

桂林鳳隱,佩印乘軒

己未生人而見兩木,是為桂林。酉為鳳,其中帶酉,方為鳳隱。若有二木,非己未不可,謂之桂林。要見

己未生酉時,方合此格

海藏龍潛,膏車秣馬

藏去聲, 海藏者,壬戌癸亥是也。辰為龍,壬戌癸亥生人得辰時,乃為此格。蓋海藏非龍則人得以玩,龍非海則無以藏形,可以相有而不可以相無也

入格者佩印乘軒,及時者名登顯位

此言前二格,各得其時入格乃貴。桂林鳳隱宜於秋,海藏龍潛宜於冬,方言福

雷霆得門,遇之則名利超升

戊子己丑靂霹火,為雷霆之象。卯為雷門,生於春夏月也。如戊子己丑生人見卯,卯生人見戊子己丑,及生於春夏,正合此格。不宜水多,生於秋冬,則不及時矣

福生有基,逢之則貲金滿屋

四位集福於帝座,主發於四方是也。不逢兇神惡煞,此乃大富之格也

三奇會於龍虎,葉贊扶持

三奇者,乙丙丁,甲戊庚,壬癸辛是也。命中帶三奇,而支神有寅有辰者不同,順與亂皆可。況三奇入廟在辰,故合此格

四德見於旌旗藩宣屏翰

以亡神劫煞為旌旗。天月二德凡兩見為四德,旌旗為亡神劫煞是也。如亥卯未亡神在寅,劫煞在申,則是寅為旌,申為旗。如巳酉丑亡神在申,劫煞在寅,則是申為旌,寅為旗。餘皆仿此。如四季帶亡劫,見兩天月二德,則合此格也

胸中豪邁,貴人居詞館之中

天乙居詞館,乃五行臨官是也。如木臨官在寅,庚辛人得之水土臨官在亥,丙丁人得之,其他仿此。若不見天乙貴人,又得福星貴人,天官貴人,太極貴人,皆可引用

筆底縱橫,魁星入垣局之內

魁星,得甲辰一旬於位,皆垣局,即五行之正庫是也。甲辰乙巳得甲戌,丙午丁未得壬辰,戊申己酉得丙辰,庚戌辛亥得乙丑,壬子癸丑得癸未,皆為魁星入垣,合此格也。此外並無

貴人在玉堂之上,咫尺龍顏

壬癸生人見卯為貴人,須得癸卯,乃為玉堂。壬癸生人見癸卯,正合此格

文星入詞館之中,從容鳳闕

乙亥丁巳為文星。如乙亥生人見丁巳,丁巳生人見乙亥,最為妙也一旬內,三位四位,為公為卿

年月日時在旬內是也。又兼逢官星,又見貴人,納音相生,正合此格

五行中,自生自旺,不富即貴

金辛巳自生,癸酉自旺,木己亥自生,辛卯自旺,水甲申自生,丙子自旺,火丙寅自生,戊午自旺,土戊申自生,庚子自旺。若命帶自生自旺,便見亨通。若休囚死絕者,必不發福

得天地之和氣者,早充觀國之光

寅卯辰為天地中和之氣。命中年月日時帶卯辰寅,三位俱全者,正合此格。四位而間一位者,則非。更若木人與火人得此,絕妙。如水命人,福輕。會金人得之,未必為福。三春水盛金衰火旺土贏

居坎離之正位者,高預南宮之選

子宮為坎之正位,午宮為離之正位,以甲子生人,而得甲午丙午戊午時。或庚子生人,而得甲午庚午時。壬子生人,而得丙午時。是子喜見午,格局尤正。甲午生人,而得丙子戊子時。丙午生人,而得壬子戊子時。戊午生人,而得戊子庚子時。庚午生人得甲子丙子庚子時,是午見子,格局亦正。其餘摘出者,未必合格。況子為水之所鍾,午為火之所鍾,子午中水火坎離相會者,極妙也

一旬包裹,獨操千里之權

如甲寅見癸亥,甲子見癸酉之類一路連珠,早擅四方之譽

天干地支相連,故云天干十脈之調勻,地支相連如珠璣

虛一時用者,文主臺諫,武居將壇

如甲子見壬申,數內,八十內缺一位,九位與癸合是也

得一分三者,生當封侯,死宜廟食

如甲寅祿,五行中,寅午戌馬居申,申子辰馬居寅,凡祿神數,三合是也

五星七星拱揖,輕清者學士翰林,重濁者胄子武弁

如甲子見戊辰,為五星拱揖,見庚午為七星拱揖,餘皆仿此

四位八位包藏,有用者名士大夫,無用者富家巨室

丙寅至己巳,為四位包藏,癸酉為八位包藏,餘皆仿此

蚌珠吸月華兮見水,位極公卿

甲戌為蚌珠,己未為月華,癸亥或下逢一位水,合此格

螢火照水濱兮遇秋,貴為卿監

丙申丁酉為螢火,下逢一水是也,生於秋夜,正合此格。多則泛濫,若非及時,則為賤格。詩曰螢因腐草出,難近太陽飛,若見三秋月,冬生囊聚奇。此至微至妙

三十六大貴,值之者,黃甲標名

自本生年至時,順數三十六位是也。蓋三十六者,乃陰陽至貴之數,人命獲之,豈不貴哉

二十四統全,得之者,青雲穩步

一歲有二十四氣,自立春以始,積五日則為一候,積三候則為一氣,二氣則為一月,所以一年統為七十二候二十四氣。命中一年數至時,得二十四位是也。蓋自始而終,包含生施大德,合此格大貴

七日來復,喜氣候之循環

自本命順數至第七位是也。如甲子見庚午,乙丑見辛未,丙寅見壬申之類。蓋七日之氣,若離一陰必就一陽,若離二陰必就二陽,若離三陰必就三陽,以其相對而分合,此者,皆是有貴也

六位後先,喜陰陽之對偶

六位者,即本命數至第六位是也。如甲子得己巳,乙丑得庚午,為先六位。己巳得甲子,庚午得乙丑,為後六位。蓋一為陽,二為陰,數至於六,乃三陰三陽,不偏多。主榮貴

大衍虛一,常人必無

大衍之數五十,其用四十九之數,得之者,合於大衍。自本命數至四十九位是也天地中分,奇才以產

五行以干為天,以支為地。所謂中分者,支干各分一半是也。如甲子生甲午是,甲子至癸巳,三十之數已

足。甲午再起一半。天於是中分。地於是中分。乙丑見乙未,丙寅見丙申,皆是天地中分之格也

體一用一猶一元默運之初

體者,本命也。月則自年而遁,日則自月而生,時則自日而起,是年為體,月為用。月為體,日為用。日為體,時為用也。統而言之,其端皆起於本命。月日時同出一辰,是體一而用亦一也

居三隔三,象三才既分之後

一生二,二生三,三生萬物,故數至於三者,無窮之生施也。所謂居三陽者,自本命順數至第三位者是也。如丙寅得戊辰,戊辰見庚午,庚午見壬申之類。蓋一而二,二而三,是天地人三才之既分也。三才既居,造化以成,萬物之原,人茲以立,人命合此三數,安得不為奇哉

一旬中睦集和氣,麟閣標名

年月日時,共出一旬者是也。又為一旬包裹喚天格。探真歌云四位循環共一旬,還同兄弟一家人,玉堂厚祿數千戶,金榜題名顯二親。合得者宜此斷

十三位炳現魁星,鳳池顯職

自本命數至第十三位是。如甲子生人得丙子,乙丑生人得丁丑之類,皆是十三位。但見魁星,惟甲辰一旬十位是也。餘則無之。十三位,恰如甲辰旬中十三位尤妙

二儀貴顯,學問淵源

本命相連一位,日辰相連一位,皆為二儀。如甲子見乙丑,庚午見辛未,乙亥見丙子,辛巳見壬午,丙戌見丁亥,戊子見己丑,是兩位連珠。而遇天乙貴人,乃二儀貴偶。若二偶連珠,丙前見亥,見鬼煞,乃貼身鬼位,反主生禍。須是貴偶,方為吉也

八位官星,文章俊邁

本命順數入八宮,得官星是。如甲子生得辛未,甲寅生得辛酉,庚申生得丁卯,庚寅生得丁酉,是為八位官星。此格得之者,多居侍從之列,非尋常之可比也

火明木秀,逢春月以為榮

一氣所至,則金鼠登魁,鬥柄所指,則火生逢寅,三陽交泰,萬物生輝,火至此光輝發越,木至此敷榮茂盛。夫東方木色青,南方火色赤,青赤相間,則文華。如戊午則見辛卯,己未則見庚寅,命中有木與火,生居三春,乃火明木秀。生居夏,則火太炎,木巳死。秋則並歸死絕,冬則無氣

金白水清,遇秋天則為貴

三秋令,西方白帝司令。當此時,以金則白,以水則清。本命中有二金在下,二水在上。或一金三水,一水三金,相間生於秋月,則貴。春夏冬間,金未必白,水未必清,不合此格

虎臥鳳闕,附鳳非難

寅為虎,酉為鳳,寅生人見酉,酉生人見寅時,乃合此格。況寅宮有箕星,酉宮有畢星,箕星好風,畢星

好雨,生逢其時,有風雨作霖之象。若虎憎雞觜短,以其元辰日論之,則差之毫釐,謬以千里

魚躍龍池,攀龍誠易

魚即亥,亥乃雙魚也。龍即辰,辰屬龍。亥生人得壬辰時,乃合此格。辰人得亥則非,亥遇辰亦非。然以龍嫌豬面黑,果時無刑戰,有官星貴人,此魚躍龍池格無疑也

三奇三合,為邦家柱石之臣

三合寅午戌,三奇見前,干帶三奇,支帶三合最好。三奇乃陰陽精氣,見在三才者也。況支逢三合,有忽然相契之義,其福氣渾涵,相資相得,豈不為貴哉

重蓋重金,作廟堂瑰偉之客

辰戌丑未為蓋。命帶二金,則重一金,此格極貴。或乙丑乙未庚辰生見庚戌,或庚戌生見乙丑乙未,互相見之,不畏刑沖

五星朝北,虛鬥宿而名動縉紳

五星,即五行金木水火土也。即非五星,北方正位,北辰躔鬥牛分野之宮,視子尢重。命有戌有子有寅,虛拱一丑,乃五星朝北。更帶五行全,格局乃為貴

萬派流東,拱雷門而聲振天地

千源萬派,無非水也。朝宗之勢,未始不一。蓋天高西北,地陷東南,水自西北以發源,自東南而順注,

天上有星皆拱北,世間無水不朝東。命中若三四水俱朝東,日時虛拱卯位,乃合此格

故陰陽之理,欲探其端倪,而造化之機,當識其變通

五行或隱而顯,四柱或晦而明,或無生旺而壽康,或乏貴官而顯達,勢若難辨,理或易曉,格局可據。如對鏡以別妍丑,機緘悉露若臨水以照須眉,斯理一融,至神自悟

蘭臺妙選 中篇

專論惡煞疾病,夭折貧愚之類

命中貴賤,格分細微。詳究淵源之旨,洞知造化之規。窮四柱之興衰,深明得失,括五行之進退,便曉盈虧。純粹全而高明,駁雜深而微賤。數切推於順逆。殺要詳而通變。人謂鬼人,而生必乖時,物謂鬼物,而殺反破吉。

煞中逢鬼,謂乖時也。生時遇眾煞所聚,反剋年干,是吉位逢兇,謂鬼物也。日時生吉時之宮,反惡煞沖刑剋害。珞琭子曰人有鬼人,物有鬼物,此之謂也。

甲辛帶煞而傷體,刺面懸針,刑刃逢兇而剋身。分屍鋒劍

甲辛二字為懸針,更逢巳酉二字,乃配字。或更日剋本主者,為刺面懸針之格。刑刃者,三刑上帶羊刃,

在煞宮刑剋本生身命者,為分屍鋒劍之格,刑死不見屍

或有降福以就禍,或有降尊以就卑

必先富後貧,先貧後富。祿馬貴人逢死絕,氣衰不能逢旺中之鬼,氣囚不能救生旺之財。降福就禍者,吉中有兇。降尊就卑者,先旺後衰,先明後晦,先通後塞。謂火焰光即晦,木葉落無蔭

白虎銜屍則殞身塗炭,元武披發則明鏡塵埃

白虎者,甲乙下有庚辛者。庚辛金乃白虎煞也。元武者,壬癸水。命中見寅卯辰者,必主兇危。

信失禮虧,仁空義塞,風動燈滅,水湧土潰

土主信,火主禮,土火受沖,同歸空絕,故謂之信失禮虧。木仁金義,木困而受制,金困而受剋,故謂之仁空義塞。甲辰乙巳,乃燈光之火。木多招風,或甲乙不可動。犯則風動燈滅,一土孤虛,四水浮泛,必有崩塌之禍,則水湧土潰。犯此格此局者,貧者流,富者夭,或在僧道之命,亦主荒迷性惡之類

破刑之體,而陰鬼躡足蕩產之家,而干鬼臨頭

胎剋時,時剋日,日剋月,月剋年,下剋上,謂之陰鬼躡足。干鬼壬癸全,或見胎干剋時,時干剋日,日干剋月,月干剋年,故謂之干鬼臨頭,此為極兇之兆。後學宜細推之

天誅神殛,而殺犯雷公火焚水淹,而鬼截根蒂

雷公煞者,正二三月在寅,四五六月在亥,七八九月在申,十十一十二月在巳,犯之者重重剋身。五行煞

重者,疑被殛死。鬼絕根蒂者,五行死絕逢鬼是也。

仇讎金煞,富貴定不長年火煨骷髏,疲廢必無鶴發

仇讎金煞者,二酉二巳,乃蛇須殃咎,雞須分碎是也。一木四火,乃火煨骷髏,是乖中不乖,和中反乖,必然夭死者也

木衰火炎兮,有心而無力金寒水冷兮,有力而無心

木衰而不能當旺火之光,火上木下,富貴極夭。木上火下,貧而無福。金寒水冷者,謂四位庚辛見一壬生冬,或納音四金一水,冬月而無氣也

白虎焚身兮,寧無徒刑青龍退鱗兮,豈逃汨沒

白虎,庚辛金也。交于離,丙丁為白虎焚身,且如一庚三丙,一辛三丁,至重者。青龍,甲乙是也。怕見壬申癸酉,金損氣也

鰥寡孤獨而最殃,破刑傷滯而災深

孤神曰孤宿之神,曰鰥寡,曰孤獨,四位俱刑,鰥夫寡婦,獨女獨子是也。空亡剋身也,破金神曰刑,羊刃曰傷,三刑曰滯

五行怕奪紀綱,四干最嫌繁冗

紀綱者,謂下三壬一亥,三甲一未,三辛一丙之類。分奪,秀氣不專也。繁冗者,謂下一壬三亥,一甲三

未,一辛三丙,是繁冗不勻,而無秀氣也

印破馬破,必是巧胥滑吏刃橫刑截,豈非市井屠沽

印破馬破,指正印被沖破刑剋。前刃後刑,更怕相 剋。刃橫刑截者,如乙卯鼠水,前有庚辰,後有庚子,乃市井屠沽之輩也

耗鬼值殺,而財若浮雲天中絕跡,而家無儋石

耗鬼值殺者,劫殺同大耗,或六害三刑,同耗剋身也。貧當夭壽,貴反刑傷。天中者,甲戌乙亥墓絕之火。又見甲申乙酉水,日時逢空帶鬼煞,天中絕跡之謂也

自縊兮懸絲帛影自殘兮截命傷魂

若自縊,命中帶戌亥。有患惡煞重疊者,是自殘。如辛酉生見庚戌,後見壬申,前羊刃,後亡煞,皆剋生年,誠可畏也。

局內有傷,格中有破,朱門餓莩,貧死夭亡。

遇此格者,家徒四壁。若無救者,壽豈長年,局內有傷,謂五行自旺處,逢鬼相剋,福身刑空破敗。格中有破者,合前貴格,重逢貴煞相沖是也,朱門餓莩者,入格之命,下見三空四空,三刃四刃,三劫四劫之類。生於華屋,死於窮途,必主九流僧道,藝術之士也

燭影當風,豈有長久富貴丘壑滯水,何須去問功名

甲辰乙巳,燈燭之火,怕戊辰己巳,巽風或下有木,木能招風,風動燈滅。丘壑者,辰戌丑未是也。更不

宜壬癸水多,謂之水入丘壑,則不流也

羊刃重重而剋命,溝壑土埋金神疊疊以傷身,陣前分首

大抵羊刃之煞,最可畏也。三重剋身帶煞,必主征伐而終。金神亦為煞中之要,二重剋身,必主牢獄征伐而死無疑

蛟龍失水,華摛彈鼓之人鳳凰焚巢,浪流失業之士

辰生人,見辰戌丑未四時,荒丘之地,納音無水,則龍失水無歸。鳳凰乃酉字,納音火多,則有鳳凰焚巢之禍也

太陽損明,戊午不禁于水溢太陰薄食,己未豈堪於土多

戊午太陽火,水多則損明,水剋火也。己未太陰水,土多則薄蝕相剋也

夫妻反目,刃劫臨於日宮父子悖逆,劫刃坐於時位

日逢羊刃,則夫妻反目。時逢羊刃劫煞,則父子悖逆。如更相剋,尢為重害。據理而推

根苗薄淺,則家貲劈若虀粉財庫空虛,則衣食輕於繳繒

根苗者,如木命人見火多,為火飛煙滅。水命人土多,則壅塞不通。金命人水多,則金沈水底,火命人土多,則晦暗不明。土命人火盛,則土崩而不能載物。財庫空虛者,財庫在空亡是也

威而不猛者,祿貴有害屈而不伸者,造化無情

威而不猛者,謂祿馬貴人,有空煞空亡之害。屈而不伸者,謂煞 神 四墓,伏藏不能伸舒。干支各不相綴也

寒冰凍結,畢世天涯絕跡滅形,終身多疾

寒冰者,或壬癸命,見子丑亥全者,生於冬月,乃北方煞,凍結凝滯也。絕跡者,年沖月破,互換空亡,羊刃剋身,命有沖擊之患,此二格最不好,女多淫亂,男多疾病

龍蟠泥沙,多招危辱鬼投母腹,幼必離親

辰生人,四柱納音而無水者是也。故龍無水而不能活,無變化之意。鬼投母腹,年月日時四水,而胎無一土者是也

劍殞鋒芒,勾陳失力,源清流濁,天乙星嗔,若無救援之神,必是摽掠之輩,更臨空煞,終始窮寒

壬申癸酉,見火多必殞。劍鋒勾陳,即戊己也。戊忌甲,己忌乙,如見木多亦畏之。源清流濁者,水命下見土多也。水輕土重,如壬輕戊重,癸輕己重,水被土濁故也。天乙生嗔者,甲寅見丑,甲申見未也。此謂之天乙生嗔

裸身帶花,女播淫奔,而男迷酒色 咸池乃桃花煞,更在沐浴之地是也

飛廉值煞,男犯徒流,而女落風塵

飛廉,正五九酉,二六十三七十一卯,四八十二午,周而復始。見煞更帶之者,不宜也。男子見之主犯兇惡,女人亦不宜也

貲財淺薄,而黑煞臨門父母刑傷,而梟神入命

逢黑煞,乃壬癸二字,帶煞是命前五辰為宅,命後五辰為墓。黑煞不可入墓也。宅墓受煞,落梁塵以呻吟。梟神者,二重三重倒食是也。若剋年於納音重

探陰陽並格局,等分有象之幽元,旁燭無窮之造化。用之則百發百中,明之則萬舉萬通。究此精微,留傳後世。留心博考,音旨分明,驗往察來,賢愚可見

蘭臺妙選 下篇

且夫神機妙論,默契精微。談元虛以言人物,即本經而照是非。

必三元可據,四柱堪憑。格清為臺閣之臣,局妙居鈞衡之任

日輪當表,毫光豈被猛風吹

戊午為日輪,巳午為當表。如戊午生於五月,又逢巳午日時,謂有輝光於天下。如有毫光,風吹不得也。人命得之,有貴祿則為文官,有吉煞則為貴神,亦有威權聲名

人立畫橋,沈影不隨流水去

己亥木逢壬寅金,又逢丙午,或癸亥水,為駕海畫橋,此格得之,可以言貴也

桃花滾浪,龍門宜三月之先登桂影橫波,鳳闕占季秋之早步

庚申為桃花,生於春月,有水多為奇,遇貴神祿馬,必龍門之一跳。高登桂影者,辛卯辛酉木人見巳 己未,即水多者,或丙午癸亥皆是。故八月半以前為妙,已後則福輕也

風生粉籟,若夏月必是清閑

太陽盛暑之時,能喜風蔭。己巳為生風,逢庚寅,更值夏月,若遇祿馬貴人,則為極貴大臣,旁招賢士。

若命宮無祿馬貴人,亦是鄉閭顯達之人,若生不當時,及死絕帶兇煞者,為下賤之人也

水結池塘,生冬月必然濁溢

冬天丙午丁未天河水,生逢庚午辛未,土高有水多,又是夜生,為水結池塘,有水土之怨,人生遇者,生必嫉 妒,殘害宗支,為人沈毒。生春夏乃佳,可以滋生潤物,又不可水多,遇寅卯為淋漓之患,傷義之人

文星入於河漢,得時者為仕途清政之人,失時者為濁世勞力之輩

丁巳乙亥為文星,乙亥生人見丙午丁未,遇八月生,則眾星明朗,謂得時必清政之人。若生餘月皆是失時。于丙子見丁丑癸亥亦是。要生於秋月,無不貴也

一聲平地,播四海之威名一德升天,清四方之德化

一聲平地者,言雷也。為正東艮寅甲卯乙,辰巽己 巳亥者,雷也。獨乙卯真雷,乙屬木,木旺卯,又卯為雷。以乙卯生人,三四月,逢辛未戊申己亥,其必播四海之威名。秋季只虛名之兆,冬月生人有貴人,亦是虛名之兆。一德升天者,言天月二德遇乙丙丁,為升天。乙丙丁人遇天德,亦為升天,或四月逢辛未戊申己亥者,必播四海之名,秋季即虛名之兆。冬月生人有貴人,亦是虛名之兆。命值此格者名標萬裏,德化四方,為人間享福之人,性愛人惜民。心中不藏事,無嫉 妒,與人善處。蓋十二月內,皆有天德升天,當詳之

帝旺親於帝座,生居坎離者,參朝謁帝之人

凡人遇坎離,上逢旺氣,臨於帝座,同貴人祿馬,命上定是參朝大臣。何以知之 蓋坎離子午,為陰陽之初,

陰陽造化,子午運用,遍歷四時,為萬物之始,故為子為午,為冬為夏,為正南北,人遇之,為朝而南,故聖人端北面南,坐子面午,是謂明堂也。然子見午為水火既濟。惟子午二字欣逢於帝座,旺加臨貴祿之神,以此為貴顯之人也。貴人喜,則為臺主談笑。貴人怒,則為宰相紀年。水人遇之,得其正者,真不怒而威,為卿相之貴

官祿會於官星,格在子午者,拜書受恩之客

子午,是明堂。祿元當卯,丁祿在午。六丁生人見壬午,六己生人見甲午,六癸生人見戊午,此為明堂。上近真祿星會官,更吉神相聚,德合同臨,豈不貴哉

天澤生逢仲夏,用辛亥者,入格則德潤乾坤

天澤,天河水也。仲夏,五月也。蓋天河之水,冬月為水結道途,故傷物,無所不折。惟夏月為天澤,丙午丁未人,生於五六月,逢辛亥者是。辛亥乃天門也。得其全,謂之天門降天澤。故有德潤乾坤。四月逢丙午丁未辛亥尢妙。蓋四月用辛亥為天德,極好。起例以天德三壬四辛是也

月華生於仲秋,用甲辰者,入格則光輝天下

月華,是己未也。仲秋,八月也。見甲辰,更當近夜之時。燈火配作金運 蓮,八月又是金白之時,故金運 蓮 得此時,或八月十五日前是也。己未逢甲辰,己用甲為官星,甲辰逢己未,甲與己合,見未貴人,二者皆大貴公卿。小者為監司,故謂之光輝天下。八月十五日以後,雖貴不顯,皆時不奇

日合辛卯,成功烜赫貫山河

日在戊午,是生夏逢辛卯。松柏潔苑地,輪光穿入枝。是謂日合。辛卯逢巽地巳時,必為山河節度之臣。不全者無貴。下輩之人,趕腳之命

月時庚寅,慈性明靈光世寶

己未生人,於八月之時,月兔清潔,光射星河,遇庚寅之木,倒影壓江波,故有慈性明靈之寶。中秋尢妙,十五以後不佳矣

吉逢羊刃,身屬武職鎮邊疆吉遇懸針,掌握兵符威華夏

羊刃逢祿馬生旺之神,入格輕清者,必為武帥之臣。重濁者,教習槌棒,干仆之命。五行四柱無氣者,盲目愚奸之人。懸針遇吉,貴人祿馬生旺喜神,兼格局清者,為兵權武將之臣,濁者教習拳手,干仆之命。兇神犯者,必是徒 徙流之輩

本乎天者,觀於賢人之心本乎地者,會於眾人之見

本乎天,謂天干合起祿馬貴人吉神。入格者,進招賢者,為長善遏惡之人。本乎地,謂祿馬吉神,地支官貴入格者,為鄉閭能干事務,和氣之人也

廣揚碩德,只緣龍虎會風雲

辰龍,寅虎,巽風,卯雲,四字全,更帶祿馬貴人,主慈善心德,與佛同也

大闡經綸,善為鬥牛見月露

丑為鬥牛之星,如己丑遇己未,生於夏末秋初,其人大闡經綸,掌乾坤於筆下,為國家棟梁之材,己丑為天上真牛鬥之巢。夏末秋初,天清月明。己未丁未為月露,得金為最貴也

格清失逢於祿馬,判為平作之人局妙陷屈於貴人,斷是道途之士

此言人命遇與不遇之說也。或逢祿貴而無格,只作富人。無氣只尋常人。或入格真,而少祿馬相催,亦是平作道途之人

三刑逢木墓,化為曲尺之星三奇逢戊辰,亦作剪針之子

木庫未,帶辰戌丑未全,為曲尺之星。加貴人扶,必為大臣。三奇或遇戊辰,反為惡弱之兆。緣辰中有水,戊 戌 中有火,水火交馳,陶 變化。如有三奇到,為剪匠或雕木之人也

三奇勿遇,文章空負不成名六合正逢,家貲實若藏珍寶

進修之士不遇三奇,雖有文章,功名不遂。乙丙丁,甲戊庚,六奇如遇,更得入格,功名可望。得天干地支合於日時,為六合,必主富足藏珍之命也

吉命更逢刑煞,無成破敗之徒

入格者,反倒煞重,流浪之士,無成敗害之人正格又值破空,斯濫窮途之哭

人命入格,反被空亡沖破,遇煞逢兇,為窮途哭人,無破則一生迍邅

五行枯淡,而性情卑微四柱秀榮,而為人慷慨

人命生不當時,無氣死絕,祿背馬 回,貴人空 虛,謂五行枯淡,必為言不敢言,行不敢行,立不敢立,性情卑小。如四柱有氣,入格者,是星會生旺,而為人慷慨,秀榮俊偉

才滿三峽,文章居詞館之中

三峽,水急也。學問淵源,才捷如三峽水也。人逢天河大海潤下,更逢己亥最榮。蓋水臨官,謂之詞館之中也

學富三 場,文星在學堂之上

人能勤學篤志,必文章星在學堂。海中金,白 金,劍鋒金,遇丁巳時乃是。更加吉星,貴人祿馬,必主文章

命推祿馬,格判臺根。發運各得其時,審察洞乎消息

人命以財官印為本,官乃扶身,財為養命之源。或行運遇之,皆為發達。況印以資身,要消詳強弱,為福為禍。宜推本主之興衰,可以辨貧賤富貴矣

為富為貴,乃上下以鹹和。若滯若迍,本祿源之相戰

如春木,夏火,秋金,冬水,得四時之相旺,亦得上下鹹和,可以圖富貴。如木生於秋,火生於冬,金生

於夏,水而逢土,土又遭木,皆為受制之地,安可以求通達哉

運籌帷幄,必然貴祿兼全掌握藩垣,善是煞權同到

命有貴人祿馬相生,身旺無沖刑破者,主運籌於帳眼,決勝於千里。煞權者,偏官將星羊刃亡神劫煞之類,皆主威權之職

禪 撣 腕飛龍之輔,攘拳搏虎之能,風光顯赫於鄉閭,聲價主持於帝座。解使戎夷率服,能令草莽歸降。文

章茂拔萃之才,談論吐珠璣之賦。富饒鄉郡,德潤方隅。可謂一人有慶,兆民賴之。是以聯珠附馬,石崇排金闥之筵

聯珠者,根枝不斷。附祿馬者,乃大富,如石崇。有奇異之寶

互換逢方,武帝送窮船之日

互換,交遇天地之間,有財者大富。但心不足,必效武帝,為天子送窮船也

水人火局,當招六路之財

如水人,居寅午戌火局者,必招陸路之財。如作商旅,財上見才,必因傷而成。財逢空,必因高而敗財。餘仿此推之

甲人巳午,必達鈞衡之任

甲見己,為大財合,更帶馬官星,其人必達仕途也。餘仿此

陰陽未兆,一氣化生。著三才,遍歷於四時,播四象,化根於萬命。分別貴賤,使學者無不精明。撰述真機,

令智士可以易見,用貽後代,慎勿輕傳,雖顯諸仁,宜藏諸用也

Bình luận