Lai nhân cung

26/08/2020 225

Bản dịch bài viết về Lai Nhân Cung. Mời các bạn cùng đọc tham khảo. Lưu ý, bản dịch tự động tối nghĩa, các bạn cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Kiếp trước kiếp này độ khẩu — lai nhân cung

“Lai nhân cung” là khâm Thiên môn đẩu số bí nghi luận mệnh thức mở đầu, cái gì gọi là lai nhân cung? Mệnh bàn bài định hậu, do mỗi người sinh ra năm năm can tìm được chỗ rơi cung vị tựu xưng lai nhân cung, lai nhân cung ở mệnh lý thượng vai biểu đạt “Kiếp trước nhận kiếp này”, cũng biết vận mạng chân tướng. Lai nhân cung của cung vị tên gọi cùng sở hữu mười hai loại khả năng tính, mười hai loại nhân duyên, mười hai một độ khẩu, bởi vậy xuyên toa kiếp trước kiếp này, đến đây mười hai cung vị tên gọi là cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung Nô bộc, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu.

Đồng nhất năm ra đời nhân, tuy rằng mệnh bàn “Tứ hóa năm sinh” tương đồng, thế nhưng “Lai nhân cung” không giống với thì, mặc dù “Tứ hóa năm sinh” chỗ rơi tương đồng, công hiệu quả cũng có không như nhau chỗ, tỷ như:

Nhất, lai nhân cung ở cung mệnh, tứ hóa năm sinh tương đương sinh do cung mệnh đưa cho dư, cuộc đời này nhân quả, đều cùng mình làm có trực tiếp liên quan.

Nhị, lai nhân cung ở cung Quan lộc, cuộc đời này nhu là công tác, sự nghiệp bận rộn.

Tam, lai nhân cung ở Cung Nô bộc, cuộc đời này cát hung họa phúc, đều không – ly khai và bằng hữu hoặc chúng sinh ở chung, đối đãi.

Tứ, lai nhân cung ở cung tử nữ, ngoại trừ số phận và tử nữ hữu quan liên, cũng có thể cùng đào hoa, hợp hỏa, hoặc học sinh duyên có quan hệ.

Mà đồng dạng là cung tài bạch có hóa lộc tinh mệnh bàn, một “Lai nhân cung” ở “Cung phúc đức” một ở “Cung phu thê”, hai người hiệu dụng cũng có chỗ bất đồng. Nhân là thứ nhất một trạng huống cung tài bạch hóa lộc là đến từ sinh cung phúc đức, có thể nói là và bản thân hứng thú, phúc khí, tiêu khiển hữu quan liên tài bạch hóa lộc, một cái mặt mà nói, hội muốn dựa vào mình hứng thú lai quản lý tài sản, tiêu phí. Mà người thứ hai trạng huống cung tài bạch hóa lộc thì là đến từ sinh cung phu thê, có thể nói là phu thê đối đãi hữu tình hữu duyên, ở chung trên có tình thâm ý nùng hiệu quả, có lẽ thuyết, hôn hậu cái này hóa lộc tinh sẽ càng rõ ràng, mà lại đến đây hóa lộc “Hôn hậu” do một nửa kia dành cho, “Nhập” liễu cung tài bạch sau khi, vừa lúc “Chiếu” cung phúc đức, sở dĩ bản thân mình cũng càng là hưởng thụ cái này hóa lộc tinh hiệu quả!

Giảng đáo người này, nâm hẳn là bắt đầu đối “Lai nhân cung” có bước đầu biết.

Lai nhân cung vị, hay nhân của năm sinh Thiên can chỗ của cung vị, năm sinh Thiên can, là khởi động tứ hóa năm sinh của đầu mối then chốt, yếu giải thích mệnh bàn sở diễn biến chỗ có tứ hóa, giai nhu trở về cuộc đời này năm của tứ hóa dĩ kiểm tra kỳ bản ý, tức sở hữu tứ hóa giai dĩ năm sinh của tứ hóa thành kỳ nguyên thủy ý hàm. Bởi vì tứ hóa năm sinh hay tiên thiên sở thiên chất của tính. Mà cái khác tứ hóa của tượng thì là ngày mốt của mệnh cũng.

Ngoài ra, lai nhân cung vị cũng là mạng người vận trình bước ngoặt, đại vận tiến nhập lai nhân cung vị, có thể coi là đến đây khởi động làm bằng máy gây ra, có lẽ ngưng hẳn. Những … này ứng dụng, sẽ ở hậu chương thảo luận.

Để ý thì

– lai nhân cung và tứ hóa năm sinh làm đầu thiên của thiên chất

– áp dụng sinh mạng người cách cục phán đoán

– tức thể tức dụng, do tứ hóa năm sinh thể, trực tiếp do thể nhập dùng luận mệnh cách

– lai nhân cung mười hai loại bất đồng nhân duyên

– lai nhân cung là âm dương hoá khí tạo vật bản năng. Sinh và diệt cùng cây: Sanh ở tư, phục mệnh đã ở tư.

Lai nhân cung mười hai loại nhân duyên

– lục dương cung vị (tự lập cách)— thuộc về trạng thái tĩnh cung vị — cung phúc đức tam hợp + mệnh cung tam hợp

– lục âm cung vị (nó lập cách)— thuộc về động thái cung vị — cung điền trạch tam hợp + cung phụ mẫu tam hợp

12 cung vị trung tâm có 4 đại tổ hợp kết cấu

– cung điền trạch tam hợp — tam âm

– cung phúc đức tam hợp — tam dương

– cung phụ mẫu tam hợp — tam âm

– cung mệnh tam hợp — tam dương

(nhất) lục dương cung

Lục dương cung vị tượng trưng trạng thái tĩnh không đổi biến động

<mệnh tài quan>

Lai nhân cung ở đây tam cung vị người đều thuộc về sinh tự lập sống lại cách cục

Cung mệnh:

– là nói rõ đương sự người mệnh, hoặc cách cục, và cá tính, hoặc hành vi làm gương mẫu, không nói cát hung.

Cung tài bạch:

– ở nhân mà nói, đại diện phu thê đối đãi cát hung, vị hôn đại diện đối tượng tượng trưng sự tồn tại của nó. Có chồng đại diện đối phương, tượng trưng phu thê tồn tại sinh trong cuộc sống chung đụng thật xấu.

– ở vật mà nói, đại diện ta tài phú, tượng trưng ta kiếm tiền năng lực, hoặc dụng thập ma kiếm tiền. Tịnh không có nghĩa là có tiền và không có tiền kết luận, hay “Ta “Và “Kiếm tiền phương pháp ” thuyết tương đối.

Quan lục cung:

– ở sự phương diện, đại diện sự nghiệp của ta, tượng trưng công tác vận chuyển buôn bán trạng huống và tính chất.

– ở người phương diện, đại diện ta khác giới duyên, là chỉ phu thê định vị người bên ngoài duyên nhưng không có nghĩa là nguyên phối hôn nhân trạng thái, nếu như là đã ly hôn, quan lục cung cũng có thể đại thế khán thứ 2 xuân thật là tốt phôi.

<phúc thiên phu>

Cung phúc đức

– cung phúc đức là lai nhân cung – trọng tâm ở bản thân, mà suy bụng ta ra bụng người nghĩa rộng.

– cái này định nghĩa nói rõ đến từ cung phúc đức người, tiên quyết điều kiện là ngoại trừ tự lập cách bên ngoài hoàn bao gồm tổ tiên phúc đức. Ngoài ra cung phúc đức vị cũng cùng mình khỏe mạnh hữu quan. (đương khỏe mạnh không có lời chú giải thì). Sở dĩ cung phúc đức cầm đầu tam hợp lúc này lấy khỏe mạnh lai luận thì

– cung phu thê – chú ý thân thể bản thể thượng một” kiếp nạn” cung vị

– cung thiên di – chú ý thân thể bản thể thượng một” ngoài ý muốn” cung vị

– giống vậy dụng cung phúc đức phi cung tứ hóa cũng đồng dạng suy luận ví dụ như hóa khoa Hóa kị kết cấu. Cung phúc đức hóa khoa rơi vào một cung, đại hạn ngồi vào và chiếu đại hạn, đều phải đặc biệt coi chừng tai ách, đây là phúc khí vấn đề.

Cung phu thê

– cường điệu đối với người và quan lục cung (đối cung).

– cung phu thê dẫn đầu trọng tâm ở đối phương, là đang nói vậy khác giới, điều không phải chỉ chích phu thê mà nói.

– cung phu thê như cung mệnh 1 hàm 3, nếu như không có hôn nhân người, có thể thị cùng chính.

– cung phu thê đại diện người hoàn chỉnh hắn, như mạng cung như nhau để giải thích cá tính, và cách cục. Lại không thể nói đối đãi cát hung.

Ví dụ: Hóa kị ở cung phu thê, là biểu thị một nửa kia cá tính hướng nội cố chấp và bảo thủ, đang làm việc thích hợp đi làm, ở hôn nhân thượng hội có cái này đối tượng. Nhưng cũng không nói gì hôn nhân nhất định bất lợi. Nhược yếu sản sinh cát hung, là phải hơn nữa thời gian sinh ra biến hóa, như đại hạn lưu niên trùng điệp. Đây là dụng mà không phải thể.

– cung phu thê nếu trung tâm ở đối phương, tựu biểu thị hắn cũng là cố gắng cách, cho nên nói phu phụ khác biệt, trung tâm nếu ở đối phương tựu biểu thị sự tồn tại của đối phương, nói cách khác, loại này mệnh bàn người đó sợ nhất thương tâm nhân, đây là khí, thiên địa tạo vật gốc rể năng lực.

Cung thiên di:

– ở nhân phương diện: Là chỉ phu thê có lẽ khác giới, lạc thư nói: Tả 3 hữu 7

– ở sự phương diện:

– là chỉ dịch mã, xuất ngoại hoặc tại ngoại kỳ và cát hung

– tứ hóa năm sinh ở thiên di, lai nhân cung ở cung phu thê, đồng lý cũng biết nhất định có hôn nhân, nhưng cũng không biểu thị cát hung. Ứng dụng tam hợp đạo lý, hợp lạc thư tả 3 hữu 7

(nhị) lục âm cung

Tượng trưng sự vật biến động tính

<phụ tử giao hữu>

Lai nhân ở đây tam cung vị là hắn người nhân ấm cách, ở nhân vị, trừ ta ra nhất định có người này tồn tại, mà sản sinh thuyết tương đối.

Cung phụ mẫu:

Đối với người mà nói: Là trực hệ cha mẹ của, sư trưởng, trưởng bối…

Đối vật mà nói: Như nghề phục vụ, trọng giới nghiệp, quốc tế mậu dịch, cho vay, hội tiền, buôn bán, thư xác nhận…

Đối sự mà nói: Khuếch trương cập mặt như đại lý, thẳng tiêu, ủy thác, bán ra, cổ phiếu, bảo hiểm, chính phủ có liên quan luật sư, viết thay, kế toán viên cao cấp, lão sư, khai báo đi, ngân hàng, cơ quan du lịch, tôn giáo, mệnh lý phục vụ… Các loại công tác nghiên cứu đơn vị, hoặc trường học xã đoàn, chính đảng bộ phận then chốt…

– khán nơi sinh: Cung phụ mẫu đại diện một quốc gia hoặc bất đồng quốc gia, sở dĩ cũng là dịch mã vị.

– ở trong xã hội có thể đại diện cá nhân quan hệ xã hội, và xã hội bối cảnh thật xấu.

– có thể đại diện nơi công cộng tụ nhiệt dùng chỗ ở.

– có thể đại diện bí thư nghiệp vụ, thuê làm hoặc hạ nữ, hoặc tiếp viên hàng không đều và cung phụ mẫu hữu quan.

Cung tử nữ:

– đối với người mà nói: Là trực hệ tử nữ, vãn bối, học sinh… Cũng bao quát khác giới duyên.

– đối sự mà nói: Dịch mã, đi công tác, biến động… .

– đối vật mà nói: Là chỉ thị hợp tác hoặc hợp hỏa tài vụ.

Cung Nô bộc:

– đối với người mà nói: Là ngũ luân trong bằng hữu có lẽ thuộc hạ.

– đối sự mà nói: Dịch mã, đi công tác, biến động

– đối vật mà nói: Hợp tác, cùng nhau tụ tài.

– đến nỗi bả cung Nô bộc coi như cung phu thê cung tật ách, là xuất xứ từ sinh hà đồ thông nghĩa, ( 3, 8) là vì thủ dụng thần của biến báo cách. Thí dụ như thuyết cung phu thê không có tứ hóa năm sinh mà cung Nô bộc đôi khi. Giới cung Nô bộc tứ hóa năm sinh làm phu thê dụng thần, chỉ là vì phải như thế nào tìm kiếm đối tượng mà loại tụ kỳ tình duyên. Mặt khác ở đạo lý này kéo dài xuống phía dưới, cung Nô bộc cũng có thể xưng là cung phu thê sinh sản vị. Bởi vì là cung tử nữ tam hợp, hơn nữa cung Nô bộc hay cung mệnh và phu thê cung tật ách giao dịch mà sở từ ra huyết thống.

– (1+ 3= 4) cung tử nữ là cung mệnh, cung phu thê sở từ ra. Thế nhưng 1 và 3 là âm dương phối, điều không phải sở từ ra, sở dĩ cung phu thê Hóa kị xung cung mệnh, không phải là không có phu thê, mà là âm dương ghép thành đôi ý tứ. Thế nhưng cung tử nữ là sở từ ra, sở từ ra phạ Hóa kị xung, có thể so với so sánh vô duyên.

<điền tật huynh>

Cung điền trạch:

– cung điền trạch dựa vào phong thuỷ mà nói (âm trạch) người chủ sự đinh cập khỏe mạnh và công danh.

– cung điền trạch dựa vào dương trạch mà nói (dương trạch) chủ tiền tài, nhưng nhu phải phối hợp vận, vô pháp cưỡng cầu.

– lai nhân cung ở cung điền trạch trọng tâm đặt ở tài cùng người vấn đề tương đối nhiều, thật xấu sẽ khán tổ tiên tích đức, điều không phải cá nhân có thể xoay Càn Khôn.

– đối với người mà nói: Chỉnh thể tính là đại diện xuất thân gia đình, kết hôn hậu là chính tổ hợp gia đình.

– đối vật mà nói: Hay phòng địa sản, sản nghiệp tổ tiên, tài khố các loại.

– đối sự mà nói:

– dịch mã, dọn nhà, xuất ngoại di dân.

– mặt tiền cửa hàng, nhà xưởng, phòng ở, bên trong thiết kế, đình viện hoàn cảnh…

– phong thuỷ, dương trạch, tổ tiên tích đức…

– ở tư pháp đời trước biểu ngục giam hoặc trại tạm giam.

Cung tật ách:

– thiên hướng cá nhân, mình ý thức tác dụng, tâm tình, tư duy, và lý niệm chờ tâm tính.

– (cung mệnh đại diện cá tính mà biểu sinh ngoại, cung tật ách đại diện tâm tính mà biểu sinh nội, phúc đức đại diện tính tình)

– đối với người mà nói: Là bản thân là cùng cung mệnh cũng là cố gắng cách, nhưng không nên quên đối cung cung phụ mẫu, là nói rõ trừ mình ra nhu chú ý có vô cha mẹ phù hộ và trưởng bối bang trợ.

– đối sự mà nói: Chỉ khỏe mạnh (tật bệnh hoặc tai nạn) phụ tật tuyến có thể nói là xuất ngoại du ngoạn và học ở trường khảo sát, thích hợp đi làm hoặc văn giáo công tác ví dụ như lão sư, cập công việc nghiên cứu tính chất học giả, có lẽ ngắm cảnh nghiệp, tự do nghiệp, cùng mình sở hỉ hảo là sự nghiệp.

– đối vật mà nói: Chú ý thư xác nhận, mượn nợ cho vay, ký hợp đồng, gửi tiền các loại

Huynh đệ cung:

– đối với người mà nói: Đối phụ mẫu mà nói là sở từ ra trực hệ quan hệ huyết thống, đối với ta mà nói là chi thứ quan hệ huyết thống.

– đối vật mà nói: Mượn tiền (bằng hữu có người tài năng ý), đưa sinh (cung điền trạch tài bạch) nói thí dụ như Hóa kị ở huynh đệ cung người đó thích đưa sinh.

– đối sự mà nói: Dịch mã, xuất ngoại, dọn nhà, chuyển đi, biến thiên… . .

Tới nay nhân cung mà nói, lai nhân cung vị trí:

◎ lai nhân cung tức là mệnh bàn thượng một trong cung, can cung và nâm đích mưu năm sinh thái tuế trọng lượng khô điệp cung vị.

Nói cách khác, như giáp ngọ năm sinh ra, thì khán nhất trong cung can cung là giáp, thì cai cung là tới nhân cung.

◎ hoặc thuyết giáp năm ra đời nhân, lai nhân cung nhất định là ở tuất vị, khác nhau chích là có người tuất vị là cung Quan lộc

Có người tuất vị là cung thiên di.

◎ vì sao thuyết giáp năm ra đời nhân nhất định lai nhân cung ở tuất vị?

◆ cái đó và ngũ hổ độn bí quyết hữu quan, nhân giáp năm sinh ra tất ở dần vị chỗ khởi bính dần, rồi sau đó Đinh Mão, mậu Thìn, kỷ tị, canh ngọ, tân vị, nhâm thân, quý dậu, giáp tuất! Có đúng hay không đáo tuất vị thì vừa lúc là Giáp tuất!

◆ chuẩn đến đây, thì ất năm sinh tất ở dậu vị chỗ, bính năm sinh là thân vị, năm đinh sinh là vị vị các loại.

Tức là các sinh ra năm sinh người lai nhân cung cố định vị trí.

◆ xuống chút nữa, thì giáp năm sinh nhân, nếu như thái dương vừa ở tuất cung, thì thái dương nhất định là có hóa kỵ năm sinh vừa Bản cung giáp can vừa khiến cho thái dương tự Hóa kị.

◆ chuẩn đến đây xuống chút nữa, thì ất năm sinh ra, như Thái âm ở dậu cung, tất là Thái âm hóa kỵ năm sinh tọa, ất dậu vừa khiến cho Thái âm tự Hóa kị. Bính năm như liêm trinh ở thân cung, tất là liêm trinh hóa kỵ năm sinh tọa, bính thân vừa khiến cho Liêm trinh tự Hóa kị.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

前世今生的渡口——來因宮

「來因宮」是欽天門斗數祕儀論命的起手式,何謂來因宮?命盤排定後,由每個人的出生年的年干找到落點宮位就稱來因宮,來因宮在命理上的角色表達「前世接今生」,可知命運的來龍去脈。來因宮之宮位名稱共有十二種可能性、十二種因緣、十二個渡口,由此穿梭前世今生,此十二宮位名稱為命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、交友宮、官祿宮、田宅宮、福德宮、父母宮。

同一年出生的人,雖然命盤「生年四化」相同,但是「來因宮」不一樣時,即便「生年四化」落點相同,其效果也有不一樣之處,比如:

一、來因宮在命宮,生年四化相當於由命宮所給予,此生因果,都與自己的作為有直接的關聯。

二、來因宮在官祿宮,此生需為工作、事業忙碌。

三、來因宮在僕役宮,此生的吉凶禍福,都離不開與朋友或芸芸眾生的相處、對待。

四、來因宮在子女宮,除了命運與子女有關聯,也可能與桃花、合夥、或學生緣有關係。

而同樣是財帛宮有化祿星的命盤,一個「來因宮」在「福德宮」一個在「夫妻宮」,兩個的效用也有不同之處。因為第一個狀況的財帛宮化祿是來自於福德宮,可說是與本身興趣、福氣、消遣有關聯的財帛化祿,某個層面來說,會想要依自己的興趣來理財、消費。而第二個狀況的財帛宮化祿則是來自於夫妻宮,可說是夫妻對待有情有緣,相處上有情深意濃的效果,或者說,婚後這個化祿星就會更為彰顯,且此化祿「婚後」由另一半給予,「入」了財帛宮之後,正好「照」福德宮,所以自己本身也更為享受這個化祿星的效果了!

講到這兒,您應該開始對「來因宮」有初步的認識了。

來因宮位,就是人之生年天干所在之宮位,生年天干,為啟動生年四化之樞紐,要解釋命盤所演化之所有四化,皆需回歸此生年之四化以檢視其本意,即所有四化皆以生年之四化為其原始意含。因為生年四化就是先天所稟賦之性。而其它四化之象則為後天之命也。

此外,來因宮位也是人命運程的轉折點,大運進入來因宮位,可視為此啟動機制的觸發,或者終止。這些應用,會在後章討論。

理則

l 來因宮與生年四化為先天之稟賦

l 適用於人命格局的判斷

l 即體即用,由生年四化的體,直接由體入用的論命法則

l 來因宮十二種不同的因緣

l 來因宮是陰陽氣化的造物本能。生與滅同根:生在茲,復命也在茲。

來因宮的十二種因緣

l 六陽宮位(自立格)—屬於靜態宮位–福德宮三合+命 宮三合

l 六陰宮位(它立格)—屬於動態宮位–田宅宮三合+父母宮三合

12宮位中有4大組合的結構

l 田宅宮三合–三陰

l 福德宮三合–三陽

l 父母宮三合–三陰

l 命宮三合–三陽

(一)六陽宮

六陽宮位象徵靜態的不易變動的

<命財官>

來因宮在此三宮位者均屬於自立更生格局

命宮:

l 是說明當事者的命,或格局、和個性、或行為的表率,不言吉凶。

財帛宮:

l 在人而言,代表夫妻的對待吉凶,未婚代表對象象徵它的存在。已婚代表對方,象徵夫妻存在於生活中相處的好壞。

l 在物而言,代表我的財富,象徵我賺錢的能力,或用什麼賺錢。並不代表有錢和沒有錢的結論,就是”我”和”賺錢方法”的相對論。

官碌宮:

l 在事的方面,代表我的事業,象徵工作營運狀況和性質。

l 在人的方面,代表我的異性緣,是指夫妻定位外的人緣但不代表元配的婚姻狀態,如果是已離婚的,官碌宮也可以代替看第2春的好壞。

<福遷夫>

福德宮

l 福德宮為來因宮—重心在本人,而推己及人的引申。

l 這個定義說明來自福德宮者,先決條件是除了自立格以外還包括了祖上的福德。此外福德宮位也與自己的健康有關。(當健康沒有註腳時)。所以福德宮為首的三合當以健康來論時

l 夫妻宮—注意身體本體上的一個”劫難”的宮位

l 遷移宮—注意身體本體上的一個”意外”的宮位

l 好比用福德宮飛宮四化也同樣推論例如化科化忌的結構。福德宮化科落入某一宮,大限坐到和照的大限,都要特別小心災厄,這是福氣的問題。

夫妻宮

l 強調對人與官碌宮(對宮)。

l 夫妻宮為首重心在對方,是在說一般的異性,不是單只夫妻而言。

l 夫妻宮猶如命宮的1含3,如果沒有婚姻者,可視同自己。

l 夫妻宮代表另一個完整的他,如命宮一樣來解釋個性,和格局。卻不能言對待的吉凶。

例子:化忌在夫妻宮,是表示另一半個性內向固執和保守,在工作適合上班,在婚姻上會有這個對象。但沒有說婚姻一定不利。若要產生吉凶,是必須加上時間所產生的變化,如大限流年的重疊。這是用而不是體。

l 夫妻宮既然中心在對方,就表示他也是自力格,所以說夫婦有別,中心既然在對方就表示對方的存在,換言之,這種命盤的人最怕傷心人,這就是氣,天地造物之本能。

遷移宮:

l 在人方面:是指夫妻或者異性,洛書云:左3右7

l 在事方面:

l 是指驛馬,出國或在外其與吉凶

l 生年四化在遷移,來因宮在夫妻宮,同理也知道一定有婚姻,但並不表示吉凶。應用三合的道理,合乎洛書的左3右7

(二)六陰宮

象徵事物變動性

<父子友>

來因在此三宮位是他人的人蔭格,在人位,除了我之外一定有這個人的存在,而產生相對論。

父母宮:

對人而言:是直系的父母、師長、長輩…..

對物而言:如服務業、仲介業、國際貿易、貸款、會錢、買賣、背書…

對事而言:擴及層面如代理、直銷、委託、經銷、股票、保險、政府有關的律師、代書、會計師、老師、報關行、銀行、旅行社、宗教、命理服務…等等的工作研究單位、或學校社團、政黨機關……

l 看出生地:父母宮代表一個國家或不同的國度,所以也是驛馬位。

l 在社會上可以代表個人公共關係,和社會背景的好壞。

l 可以代表公共場所聚熱用的所在的。

l 可以代表祕書業務,僱佣或下女,或空中小姐均與父母宮有關。

子女宮:

l 對人而言:是直系的子女、晚輩、學生…也包括異性緣。

l 對事而言:驛馬、出差、變動…….

l 對物而言:是指示合作的或合夥的財務。

交友宮:

l 對人而言:是五倫之中的朋友或者部屬。

l 對事而言:驛馬、出差、變動

l 對物而言:合作、一起聚財。

l 至於把交友宮當作夫妻宮的疾厄宮,是源自於河圖的通義,(3,8)是為了取用神之變通法則。譬如說夫妻宮沒有生年四化而交友宮有的時候。界交友宮的生年四化作為夫妻的用神,只是為了要如何尋找對象而類聚其情緣。另外在這個道理延伸下去,交友宮也可以稱為夫妻宮的生產位。因為是子女宮的三合,而且交友宮就是命宮與夫妻的疾厄宮交易而所從出的血緣。

l (1+3=4)子女宮是命宮、夫妻宮的所從出。但是1和3是陰陽配,不是所從出,所以夫妻宮化忌沖命宮,不是沒有夫妻,而是陰陽配對的意思。但是子女宮是所從出,所從出怕化忌沖,會比較無緣。

<田疾兄>

田宅宮:

l 田宅宮依風水而言(陰宅)主事人丁及健康與功名。

l 田宅宮依陽宅而言(陽宅)主錢財、但需要配合運,無法強求。

l 來因宮在田宅宮重心放在財與人的問題比較多,好壞就要看祖上積德、不是個人可以扭轉乾坤的。

l 對人而言:整體性是代表出身的家庭,結婚後是自己組合的家庭。

l 對物而言:就是房地產、祖產、財庫等等。

l 對事而言:

l 驛馬、搬家、出國移民。

l 店面、工廠、房子、室內設計、庭院環境…

l 風水、陽宅、祖上積德…

l 在司法上代表監獄或看守所。

疾厄宮:

l 偏向個人,自我意識作用,情緒,思維,與理念等心態。

l (命宮代表個性而表於外,疾厄宮代表心性而表於內,福德代表性情)

l 對人而言:是本人是同命宮也是自力格,但不要忽略對宮父母宮,是說明除了自己以外需注意有無父母的保佑和長輩的幫助。

l 對事而言:指健康(疾病或災難)父疾線可說是出國旅遊和求學考察,適合上班或文教的工作例如老師、及研究工作性質的學者、或者觀光業、自由業、和自己所喜好的事業。

l 對物而言:注意背書、抵押貸款、簽合同、匯款等等

兄弟宮:

l 對人而言:對父母而論是所從出的直系血親,對我而言是旁系血親。

l 對物而言:借貸(朋友有通才之意)、置產(田宅宮的財帛)比如說化忌在兄弟宮的人喜歡置產。

l 對事而言:驛馬、出外、搬家、外調、變遷…..

以來因宮來說,來因宮的位置:

 ◎來因宮即是命盤上的某一宮內,宮干和您的當生年太歲干重疊的宮位。

  換句話說,如甲午年出生,則看那一宮內宮干是甲,則該宮是來因宮。

 ◎或說甲年出生的人,來因宮定是在戌位,差別的只是有人戌位是官祿宮

  有人戌位是遷移宮。

 ◎為何說甲年出生的人一定來因宮在戌位?

  ◆這和五虎遁訣有關,因甲年生人必在寅位之處起丙寅,而後丁卯、戊

  辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌!是不是到戌位時剛好是

  甲戌!

  ◆準此,則乙年生必在酉位之處,丙年生為申位,丁年生為未位等等。

  即為各出生年生的人的來因宮固定位置。

  ◆再往下,則甲年生的人,如果太陽恰在戌宮,則太陽一定是有生年忌

  又本宮的甲干又使太陽自化忌。

  ◆準此再往下,則乙年出生,如太陰在酉宮,必為太陰生年忌坐,乙酉

  又使太陰自化忌。丙年如廉貞在申宮,必為廉貞生年忌坐,丙申又使

  廉貞自化忌。

Bình luận