Lá số tử vi của Đức Phật Thích Ca

26/08/2020 272

Bài viết luận giải lá số tử vi của Đức Phật Thích Ca. Mời các bạn đọc tham khảo.

PHẬT THÍCH CA

Một vị đại hùng đại lực đại bi

Thưa Tiên sinh, sau một thời gian theo dõi đọc Khoa Học Huyền Bí nhất là số 1 ngày 15 -10 -1973 vừa rồi, tôi đánh bạo đến đây cầu mong tiên sinh chỉ bảo cho biết thêm về Tử vi.

Bạch đại Đức, hôm nay đại Đức chiếu cố đến thật là vinh dự cho tôi, biết đâu sau khi ra về Đại đức sẽ thấy thất vọng, cái tôi chỉ là thiểu học không căn bản. Sở dĩ tôi dám mạo muội trình bày ý kiến không ngoài mục đích tìm thầy mở lối.

Xin tiên sinh đừng quá nhún nhường, tôi thật tình là một người tìm học Tử vi. Hôm nay có mang theo một lá số mà tôi cố công sưu tầm theo sự hiểu biết của tôi, mong Tiên sinh giải đáp cũng như những lá số Tiên sinh đã phân tách lâu nay trên Khoa Học Huyền Bí để là thước ngọc khuôn vàng cho mức học của tôi. Không nói ra, chắc sau khi xem, Tiên sinh cũng biết đây là số của Đức Thế Tôn mà đời tôi đã trao trọn theo giáo thuyết của Ngài. Căn cứ theo năm sinh của Ngài là năm 563 trước dương lịch (Mậu Tuất) lấy ngầy 08 tháng Tư giờ Ngọ để lập thành, mong rằng Tiên sinh cứ trung thực thử phân tách may ra tôi được thêm phần nào ánh sáng.

Sau khi tiếp chuyện vị Đại Đức không quen biết, không dám phụ lòng người đã thành thật chiếu cố, để đền đáp công người đã đến tận nhà khuyến khích. Được biết lá số của Đức Phật, tôi đã cố tìm kiếm những điểm chính nào mà Ngài đã hơn người là Tuệ giác.

Tuổi Mậu Tuất, Mệnh Thân đồng cung tại Hợi, ở vị trí sáng suốt cùng với thiên địa cảm thông, như người có sứ mạng, có sự đồng minh của thiêng liêng để dìu dắt nhân loại (Thiếu Dương được Hồng Đào Hỉ). Thiên Không ở đây mới thật vấn đề tài tình. Ở vị trí Dần Thân Tỵ Hợi, Thiên Không phải phụ thuộc Hồng Loan, dầu đồng cung hay xung chiếu, là bổn tình người không ham phù vân, tự tu tự tỉnh biết trọng cái lý công bằng thiên nhiên, hễ vay là phải trả, muốn là phải khổ, mọi sự vật đều là Không, là chân lý vô thường của nhà Phật, là chân lý thường diễn biến hàng giờ hàng phút, tất cả không có gì là không biến dịch từ cái sinh đến cái diệt cứ liên tục thay nhau bất tận của cái thế luân – hồi.

Phủ phùng Không là cái phủ trống rỗng, là cái không có gì, ngay cái Mệnh của Ngài coi cũng là Không, thiết tưởng Hồng – Lộc xung chiếu, Ngài còn thiết gì mà không ngăn cách bằng Tuần, huống chi Hồng – Lộc là miếng mồi ở trong có thuốc độc (Hà – Sát) với Ngài là bậc Tuệ giác làm sao mà không coi thường gạt bỏ.

Thiên Không đã tài tình mà Cô Thần ở đây không kém phần đặc sắc. Người ta thường nói Nam kỵ Cô, Nữ kỵ Quả thì lý đương nhiên là người cô quạnh cho đến cả vợ con ruột thịt đồng bào nhân loại, có cũng như không, không vẩn là có ở đây nó là thế (Hồng – Không, Sắc sắc Không không). Như vậy Ngài đâu có lẻ loi, vẫn sống với nhân loại đại đồng, dầu Đông hay Tây, Nam hay Bắc, dưới nhãn tuệ của Ngài (Thiếu Dương, Thiên Hỉ) đều là con người nay kiếp này, mai kiếp khác cũng như nhau, Ngài vẫn có một tình âu yếm nhân hậu (Thiên Đức, Nguyệt Đức, Long Đức, Phúc Đức).

Khoa, Đào, Việt, Tả – Hữu là vạn năng của Phật, dẫu ở khía cạnh nào vẫn là tập trung ở cái nhân tứ đức, cái Tuệ giác quản thông của Ngài cùng trời đất (Thân Mệnh đồng cung).

Thiên Tướng cung Quan ở Mão là Thiên Tướng hãm, nếu là tuổi khác không được Thiếu Dương, không được Tứ Đức, có lẽ đây là một ông thấy tướng số có hạng. Với Đức Phật như lá số này (Mậu Tuất) chỉ là một ông thầy tu khiêm tốn không uy quyền, không ép buộc, không khuyến dụ ai phải theo mình, ai hỏi thì nói, nói rồi coi cũng như không nói. Thiên Tướng đây có tính cách bình dân muốn để quần chúng tự ý giải thoát mình, chứ Ngài không muốn cho mình là người sáng ban phát ơn huệ cho ai là người mê muội. Cái phẩm cái của Thiên Tướng (Mão Dậu) nó giản dị cặp thêm Thiên Quan có ý nghĩa thông cảm trời cao (Dương), Thiên Phúc đất rộng (Âm) là sứ mạng của người thông đạt lý lẽ âm dương muốn mọi người hết mê để tự thành Phật hết cả. Nó thong thả tự do tự mình cởi mở lấy mình, ngay cả những lời Ngài nói đừng có tin ngay. Chừng nào thấy chắc chắn có giá trị thì hãy theo, cũng có nghĩa răn bảo người ta chớ đừng sùng tín dễ dàng để rồi dễ thành thành kiến sai lạc nô lệ cho một học thuyết luân lý hay tôn giáo.

Căn cứ theo số này người Dần Ngọ Tuất vận hành đến Tỵ Dậu Sửu là phải khắc phục và bị sa lầy, biết rằng Ngài giác ngộ từ năm 29 tuổi và dấn thân vào khổ hạnh hành xác mất 6 năm tức là giai đoạn 22-31 mất 3 năm chót và 3 năm giai đoạn đầu 32-41. Ngài đắc đạo năm 35 tuổi thành một vị Thế Tôn ở vị trí Quan Phù, Thái Tuế, Bạch Hổ cùng ảnh hưởng của Thái Dương ở Dần là mặt trời ló dạng ở chân trời, rồi từ đó mà đi cho đến ngày tịch ở 80 tuổi ở cung Ngọ được nhân loại tôn sùng kính bái cho tới ngày nay trên 2.500 năm.

Đời Đức Thế Tôn Thích Ca dĩ nhiên Ngài thành Phật là ở Tuệ Giác hơn người (Thân Mệnh đồng cung ở vị trí Thiếu Dương, Thiên Hỉ, hội đủ Tả -Hữu, Khoa, Đào, Việt, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Long Đức, Phúc Đức và có cả bộ Thiên Quan, Thiên Phúc) mới dứt bỏ được địa vị cao sang vợ đẹp con khôn phải là một người hùng, không ỷ lại vào đâu để tìm chân lý là người có nghị lực, song rồi chỉ có một hoài bão sao cho nhân loại được giải thoát trần ai khổ ải là đại từ bi.

Bạch Đại Đức, theo lá số này, cứ theo thiển kiến của tôi, có lẽ hình ảnh Đức Thế Tôn có phần in đúng. Thì dĩ nhiên sự giác ngộ sâu rộng của Đại Đức đã tiến gần Đức Thế Tôn. Vậy để tạ lòng chiếu cố, tôi xin tóm tắt trình Đại Đức, không dám nào đánh trống qua cửa nhà sấm.

Đây là lá số: Lá số tử vi của Đức Phật Thích Ca (Lá số tử vi bắc phái của Đức Phật Thích Ca).

Bạn có thể truy cập link để lấy lá số tử vi.

(Cụ Thiên Lương luận giải lá số Đức Phật Thích Ca)

Bình luận