Kinh nghiệm hay: Cách cục xấu của sao Tử Vi

26/08/2020 215

Bài viết Cách cục xấu của sao Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cách cục xấu của sao Tử Vi

Tử Vi là sao đặt tên cho môn Tử Vi Đẩu Số, luận là đế tinh, chủ lý tưởng, hành vi, tư tưởng, trách nhiệm với mọi hoạt động nên thường đứng đầu. Vì vậy khi đóng tại cung Mệnh hợp cách chi phối xã hội xung quanh theo lý tưởng của bản thân. Tuy nhiên để sp này hợp cách rất khó khăn, hầu như các trường hợp bản thân đã nghiệm lí mệnh có Tử Vi đa phần có Không Vong, hoặc Không Kiếp, Thiên Hư hoặc thiếu Tả Hửu, Lộc Ấn. Ngay bố cục của Tử Vi tại 12 cung đã mang nhưng tính chất khác nhau và độ số khác nhau. Tử Vi khi nhập Mệnh luôn lấy việc gánh vác làm trọng, nếu tinh hệ ổn định nhờ sự trợ giúp của bàng tinh thì luận tốt đẹp, nếu gia Sát vẫn là cách đáng khen về bản tính nhưng mắc khuyết điểm khi thể hiện tính chất.

“TỬ VI VŨ KHÚC, SÁT DIỆU PHÙNG, NHẤT SINH TĂNG LẠI SÍNH ANH HÙNG”.

Tử Vi và Vũ Khúc nhập mệnh khi kiến Sát diệu thì địa vị chỉ là quan nhỏ nhưng lại muốn làm việc anh hùng. Cách này chủ lý tưởng của Tử Vi ưa thích quyền và đi với tính chất của Sát tinh nên ảnh hưởng tới tính cách.

“TỬ VI QUYỀN LỘC NGỘ ĐƯƠNG ĐÀ TUY MỸ CÁT NHI VÔ ĐẠO VI NHÂM TÂM THUẬT BẤT CHÍNH”.

Tử Vi thủ Mệnh có Quyền Lộc ở trường hợp bình thường, gặp Dương Đà tuy luận là tốt nhưng tâm làm chuyện bất chính. Cách Tử Vi ngộ Kình Đà mang ý nghĩa tranh đấu, Tử Vi trong nhóm Tử Vũ Liêm là nhóm sao hành động thích hợp với Kình Đà, tuy nhiên không hay bằng việc Tử Vi giao hội với Lộc Ấn tức cầm Ấn vị, khi đó Tử Vi đưa ra lý tưởng và đường lối cho kẻ dưới thực hiện. Hai bố cục hoàn toàn khác nhau. Khi ngộ Lộc Ấn tính chất ổn định gia tăng, Tử Vi tăng độ số, cần thiết có thêm Tả Hữu trợ lực. Khi ngộ Kình Đà tính động gia tăng, giảm độ số. Vì vậy cần gặp thêm Quyền Lộc để có kết quả tốt.

“TỬ VI VÔ PHỤ BẬT ĐỒNG HÀNH, VI CỐ QUÂN, MỸ TRUNG BẤT TÚC”.

Tử Vi cần có Tả Phụ và Hữu Bật trợ giúp để hoàn thành lý tưởng, công việc. Nếu không có hai sao này luận là cô quân, dù gặp Cát Tinh không tốt đẹp trọn vẹn. Mệnh có Tử Vi xét tới trợ tinh cần thiết nhất là Phụ Bật. Nếu không có bộ sao này khó được sự ổn định và ảnh hưởng tới khả năng lãnh đạo. Tử Vi khi bất hợp cách tính chất xấu cũng không khác các Chính Tinh còn lại. Vì vậy ta thường nghe một số cách hoạch cát vô đạo của sao này. Tử Vi luôn có Liêm Trinh là sao đứng đầu về sự liêm khiết, trong sạch tam hợp tác động vào lý tưởng của sao này. Trong cuộc sống thực tế có những trường hợp phải làm việc xấu để cứu phần đa số còn lại. Như sự việc xảy ra trên báo việc lái xe buýt phải đâm vào một nhà dân để tránh việc đoàn xe mất phanh đâm vào xe tải khác. Vì vậy, Liêm Trinh tốt khó được toàn vẹn về đạo dức nên có Vũ Khúc là ngôi sao giỏi việc đa mưu, thiên biến vạn hóa, tùy thời cơ mà đưa ra những quyết định cương quyết khác nhau. Như vậy bộ Tử Vũ Liêm mới có thể đại diện cho một bố cục. Và khi chọn lựa như ví dụ ở trên thường bị gặp chỉ trích, tự bản thân có Liêm Trinh suy xét cảm thấy tự xấu hổ với bản thân, lương tâm ta sinh ra bộ Phủ Tướng yêu thương, nếu không ta giao hội với Sát Phá Tham có tính chất khác. Tử Vi sinh ra đã có thiên hướng đứng đầu, lãnh đạo gắn với trách nhệm.

“MỆNH ĐẮC TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG HẠN ĐÁO THIÊN LA TỬ TUYỆT CỰ, ĐỒNG SÁT DIỆU LAI XÂM, NGỘ ĐỊA SA TRƯỜNG, QUAN HẬU TÁNG MỆNH”.

Sách giải đáp như sau. Mệnh có Tử Vũ Liêm được bộ Phủ Tướng gặp Hạn tại cung Thìn có Tử Tuyệt, Cự Đồng tại bản cung hoặc tam hợp, kiến Sát Diệu thuộc cách chết tại chiến trường như họ Quan. Nếu Mệnh có đủ cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm xét các trường hợp Cự Đồng Thìn Tuất, Cự Môn Dần Thân hay Cự Môn Tí Ngọ đều không thể đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Cách này thực chất ý nghĩa của câu phú không bàn đến bộ Cự Đồng mà đây là cách Tuyệt Cự, tức không thể đương cự, nếu đi đồng hành với Sát Diệu thì mắc bẫy mà mạng vong như Quan Vân Trường mà không thể từ chối. Mệnh đắc Tử Phủ Vũ Tướng tức hợp cách, tượng là quân tử biết đối nhân xử thế, lấy lễ nghĩa làm trọng tuy nhiên mang khuyết điểm cũng từ tính chất mà ra. Trái với Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham ban đầu mang tính chất chủ sự lợi ích, đa mưu của cách này. Hai cách giao hội với Phủ Tướng và Sát Phá Tham đều mang tính chất riêng, không thể luận xấu tốt nếu chưa xét đủ phần bàng tinh. Có khi Tử Phá, Tử Sát, Tử Tham lại mang bản chất quân tử, tốt đẹp được ủng hộ, trợ giúp hoàn thành lý tưởng, trong khi Tử Vi có Phủ Tướng là tiểu nhân chỉ lo lợi ích riêng. Chỉ cần một sao Không Vong hay Sát Kỵ đã khiến Tử Vi tính chất thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận