Hợp, xung, hình, hại của thiên can và địa chi

26/08/2020 186

Bài viết Hợp, xung, hình, hại của thiên can và địa chi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Có 6 cặp địa chi tạo thành 6 cặp đối xung nhau:

Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung:

Dần-Thân, Tị – Hợi

Thìn-Tuất, Sửu-Mùi

Tý-Ngọ, Mão-Dậu

Có 4 cặp địa chi tạo thành tam hợp

Có 4 bộ tam hợp

Thân – Tý –Thìn

Dần – Ngọ – Thân

Hợi – Mão – Mùi

Tị – Dậu – Sửu

 

– Có 6 cặp địa chi tạo thành nhị hợp

Sửu – Tý

Dần – Hợi

Tuất – Mão

Dậu – Thìn

Tị – Thân

Ngọ – Mùi

Có 6 cặp địa chi tương hại nhau.

 Dậu – Tuất

Thân – Hợi

Mùi – Tý

Ngọ – Sửu

Tị – Hợi

Mão – Thìn

Địa chi tương hại:

+ Hình hại vô lễ: Tí – Mão

+ Hình hại đặc quyền: Sửu – Mùi – Tuất

+ Hình hại vong ân: Dần – Tị – Thân

+ Tự hình nhau: Thìn – thìn, ngọ – ngọ, hợi – hợi, dậu – dậu

 

Các cặp thiên can hợp nhau:

 

Ất hợp Canh

Bính hợp Tân

Đinh hợp Nhâm

Mậu hợp Quý

Kỷ hợp Giáp

 

Hình phạt của các thiên can

 

Canh hình Giáp

Tân hình Ất

Nhâm hình Bính

Quý hình Đinh

Giáp hình Mậu

Ất hình Kỷ

Bính hình Canh

Đinh hình Tân

Mậu hình Nhâm

Kỷ hình Quý

Bình luận