Đặc tính của tứ hóa năm sinh và thập thiên can

26/08/2020 180

Bản dịch đặc tính của tứ hóa năm sinh và thập thiên can của tác giả Trần Bình Húc được dịch tự động rất hay. Có thể dịch tự động khó đọc, mong mọi người cố gắng.

Thập can tứ hóa và năm sinh đặc tính

Trần bỉnh húc chỉnh lý

Giáp: Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương hóa kỵ.

Năm dương lịch 4 tự đuôi như. . . 1964. 1974. 1984…

Giáp năm sinh ra liêm trinh trực tuần thi hiệu lệnh, thuần khiết năng lực thủ, ngoại nhiệt nội lãnh, phá quân chấp hành quan, phá quân thiện trì hỉ động, vừa bất thiện mưu lược, dựa vào liêm trinh của tính, phục vụ tính cường; học tập tinh vũ khúc, cương nghị trác tuyệt, trực tiếp rất nhanh, thái dương tôn quý nhân hóa kỵ mà thụ thương, quý khí bị hao tổn, thái độ làm người hiền hoà, hành vi so sánh cẩu thả, khiêm tốn thông tục.

Ất: Thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, Thái Âm hóa kỵ.

Năm dương lịch 5 tự đuôi như. . . 1965. 1975. 1985…

Ất năm sinh ra thiên cơ trực tuần thi hiệu lệnh, thiên cơ cơ trí, bộ mặt thần kinh phát đạt, giỏi về ứng đối thoái thoái, hành sự so sánh lưu, thiện ứng biến; thiên lương ấm tinh chấp hành quan, ấm tinh nhiệt tâm, bao che thiên cơ mà từ kỳ tính, chuyện tốt mà khéo léo cao kiến; tử vi học tập tinh, thích đi theo quyền uy người, hoặc so sánh tư tưởng động não hình học tập phương thức; Thái Âm trầm tĩnh ôn nhu đặc tính, tùy hóa kỵ mà tiêu thất những … này đặc tính, nhu cảm ứng lực, đổi thành cấp tựu, vô pháp săn sóc tỉ mỉ, tính tình tùy ý hay thay đổi.

Bính: Thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh hóa kỵ.

Năm dương lịch 6 tự đuôi như. . . 1966. 1976. 1986…

Bính năm sinh ra thiên đồng trực tuần thi hiệu lệnh, thiên đồng lười biếng bị động, rảnh rang dật xử sự, bởi vì thiên đồng bị động nhượng chấp hành quan thiên cơ năng lực mở ra trường tài, phát huy giỏi về sát ngôn quan sắc bản năng cơ trí; sách thượng học tập tinh văn xương hóa khoa, bổ sung thiên cơ quá độ mặt ngoài cơ trí phản ứng, vừa phù hợp thiên đồng hảo tĩnh đặc tính, đa học triết nhân điển tịch có thể thông kim bác cổ, một thân phong độ của người trí thức; sao Liêm trinh xử lý thoả đáng sinh tiếng động lớn nháo, hóa kỵ sau khi, phạ tranh cãi ầm ĩ, phục vụ kính dâng tâm tính cũng tiêu thất, tâm tính mình, ký được lợi ích, so sánh không muốn buông tha.

Đinh: Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn hóa kỵ.

Năm dương lịch 7 tự đuôi như. . . 1967. 1977. 1987…

Năm đinh sinh ra Thái Âm trực tuần thi hiệu lệnh, Thái Âm tính nhu, có cường liệt hiểu rõ năng lực; thiên đồng chấp hành quan, bị động lười biếng, chấp hành lực soa, nhưng Thái Âm nhạy cảm cập học tập tinh thiên cơ cơ trí, luôn có thể thiên ích nhập để ý, quan sát rất nhỏ, làm ít công to; cự môn không – ly khai khẩu thiệt thị phi, thiên đồng hành vi năng lực thấp, chỉ có thể dĩ khẩu thiệt cường hóa, hóa kỵ cự môn, suy nghĩ sâu xa sau khi khẩu thiệt, thường thường đả thương người, trái lại đưa tới điều không phải chính diện đánh giá, cũng đồng thời đưa tới hoặc nhiều hoặc ít phiền não.

Mậu: Tham lang hóa lộc, Thái Âm hóa quyền, bên phải bật hóa khoa, thiên cơ hóa kỵ.

Năm dương lịch 8 tự đuôi như. . . 1968. 1978. 1988…

Mậu năm sinh ra tham lang trực tuần thi hiệu lệnh, tham lang thất tình lục dục của túc, mà sống mệnh lực truy đuổi người, có máu có lệ tài hoa dào dạt, ở thể hình thượng khỏe mạnh đều xưng, bất luận chiều cao, tỉ lệ so sánh hoàn mỹ, lả lướt mà dồn; Thái Âm chấp hành quan, năng lực tích cực cảm ứng tịnh hóa thành hành động; bên phải bật hóa khoa tham ngộ thi các loại học tập phương thức, nắm chặt kinh nghiệm cầu thành trường, hoặc tương hỗ học tập trung lớn; có hoàn mỹ ngoại hình nhưng ở ứng đối thoái thoái đang lúc thiếu nhạy cảm, hóa kỵ khiến cho cơ trí tăng trưởng thiên cơ trở nên trì độn.

Kỷ: Vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, thiên lương hóa khoa, văn khúc hóa kỵ.

Năm dương lịch 9 tự đuôi như. . . 1969. 1979. 1989…

Kỷ năm sinh ra vũ khúc trực tuần thi hiệu lệnh, lãnh tĩnh cương nghị, mọi chuyện yêu cầu là; chấp hành quan tham lang là tình dục người theo đuổi, nghe lệnh sinh cương trực phải cụ thể vũ khúc, chấp hành chính là trực tiếp đơn thuần, khô khan chán nản; sở dĩ tham lang thì sẽ thiết kế ra một bộ hành vi hình thức, nhượng sinh hoạt và hành sự cũng có thể lại thêm, mà lại năng lực độc thụ nhất cách; thiên lương học tập tinh, nhiệt tâm thích lên mặt dạy đời, mà vừa… vừa nhiệt, nhân văn khúc hóa kỵ thường thường vật hơi ngoại hoàn cảnh biến hóa, mà không có thể cùng mọi người hỗ động.

Canh: Thái dương hóa lộc, vũ khúc hóa quyền, thiên đồng hóa khoa, Thái Âm hóa kỵ.

Năm dương lịch 0 tự đuôi như. . . 1960. 1970. 1980…

Canh năm sinh ra thái dương trực tuần thi hiệu lệnh, ánh sáng sáng sủa, sức sống phóng ra ngoài, đái phân quý khí và cao ngạo; vũ khúc chấp hành quan, cương nghị trực tiếp hữu hiệu tỷ số; thiên đồng hóa khoa hậu mặc dù vẫn như cũ lười biếng bị động, nhưng sinh ra một phần ưu nhã, thường thị cần mà học tập; Thái Âm hóa kỵ, cẩu thả, khuyết thiếu Thái Âm đặc biệt nhẵn nhụi và ôn nhu.

Tân: Cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, văn khúc hóa khoa, văn xương hóa kỵ.

Năm dương lịch 1 tự đuôi như. . . 1961. 1971. 1981…

Tân năm sinh ra cự môn trực tuần thi hiệu lệnh, giỏi về vận dụng ngôn ngữ, tuy rằng hành tung trong sáng, nói ngay thẳng, lại thường có thể dùng ngôn ngữ và hành sự trong lúc đó hỗ là làm phức tạp; thái dương chấp hành quan, đắt tinh hành sự, tự hứa quá cao, mà có thể dùng chính thường lực bất tòng tâm, nhưng miễn là kỳ nan. Văn khúc học tập tinh là hoàn cảnh học tập tinh, đa học đa năng lực, vừa nhìn sẽ gặp, nhưng văn xương hóa kỵ trong sách vở năng lực học tập soa, học bài bội giác khổ cực.

Nhâm: Thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, tả phụ hóa khoa, vũ khúc hóa kỵ.

Năm dương lịch 2 tự đuôi như. . . 1962. 1972. 1982…

Nhâm năm sinh ra thiên lương trực tuần thi hiệu lệnh, thái độ làm người hiền hoà, bỏ được nỗ lực, hành sự lão đại phong phạm, có thể cùng nhân đủ lực làm việc hoặc học tập, gặp chuyện gặp không sợ hãi, nể trọng các loại phương thức, nắm chặt lực lượng cầu thành trường; cũng nhân cô tinh hóa kỵ, quả quyết lực soa, bởi vì không cô khẳng nhiệt tâm trợ giúp nhân, nhân cũng trợ giúp của, mà có một loại khác hiệu suất.

Quý: Phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, Thái Âm hóa khoa, tham lang hóa kỵ.

Năm dương lịch 3 tự đuôi như. . . 1963. 1973. 1983…

Quý năm sinh ra phá quân trực tuần thi hiệu lệnh, trời sinh tính hiếu động, không kiên nhẫn tĩnh thủ, tràn ngập hoạt động lực, không có việc gì cũng sẽ tìm việc tố; cự môn chấp hành quan, chuyên dùng ngôn ngữ, miệng tùy tâm động, thành cũng khẩu thiệt, bại cũng khẩu thiệt. Thái Âm hóa khoa nhu đền bù phá quân không kiên nhẫn tĩnh, gia tăng rồi cẩn thận, sử dụng bén nhạy quan sát phương thức học tập lớn, nhưng cũng để cho mình trở nên thiếu rộng rãi; canh bởi vì tham lang hóa kỵ, sinh mệnh lực giảm xuống, sinh hoạt tương đối trầm muộn, thế là thể hình thượng cũng rõ ràng cao gầy, hoặc ải ngắn mà lưng có thịt. (số ít bị đặc biệt cát trợ giúp người ngoại lệ)

Thiên can dồn hóa có hóa thì có biến hóa, là tiền căn hậu quả là Lộc khởi Lộc diệt thủy chung. Tùy thời khoảng không mà hóa, nhân sinh có thể mổ ý này chuyện gì bất năng mổ hồ. Thiên can tứ hóa biểu.

Tứ hóa biểu: Can hóa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kỵ,

Giáp can, liêm trinh, phá quân, vũ khúc, thái dương,

Ất can, thiên cơ, thiên lương, tử vi, Thái Âm,

Bính can, thiên đồng, thiên cơ, văn xương, liêm trinh,

Đinh can, Thái Âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn,

Mậu can, tham lang, Thái Âm, bên phải bật, thiên cơ,

Kỷ, vũ khúc, tham lang, thiên lương, văn khúc,

Canh can, thái dương, vũ khúc, Thái Âm, thiên đồng,

Tân can, cự môn, thái dương, văn khúc, văn xương,

Nhâm can, thiên lương, tử vi, tả phụ, vũ khúc,

Quý can, phá quân, cự môn, Thái Âm, tham lang,

Tứ hóa va chạm:

1. Lộc quyền: Chủ phong phú, hoành phát tài đa, cát tường, danh lợi song thu vào, luận nhân duyên đào hoa hai người đã ngoài.

2. Lộc khoa: Danh dương nhân tài cán thu lợi, danh lợi song thu vào, nhân danh được lợi. Văn người qua đường tiêu chuẩn cao, là sư hạng người nhân vật.

3. Lộc kỵ: Biến hóa đại, thì hảo thì phôi, dĩ song kỵ luận.

4. Quyền khoa: Có chuyên nghiệp kỹ năng, chủ sẽ không bảo thủ, cách cục cao là kỹ sư loại.

5. Quyền kỵ: Chuyện phát sinh khá, hảo tranh, cãi chày cãi cối, không nói để ý, mổ kỵ dùng võ lực, cố rất nhanh thật xấu không nhất định. Quay lại vội vã thiên ý cũng.

6. Khoa kỵ: Chuyện phát sinh so sánh mạn, kéo dài bất định, sử dụng văn mổ kỵ, phi hóa kỵ nhập tất có bất hảo chỗ, vô pháp toàn bộ giải hết, Bản cung lợi hại xung cung hơi nhẹ.

7. Lộc quyền khoa: Hỉ chiếu đối cung nhập cũng hảo.

8. Lộc quyền kỵ: Kỵ đại.

9. Quyền khoa kỵ: Quyền đại.

10. Lộc khoa kỵ: Kỵ đại.

11. Song lộc, song quyền, song khoa, song kỵ, kỳ nặng thêm cũng.

12. Phi hóa kỵ nhập xung đối cung, lộc kỵ đối cung song kỵ luận.

Thái cực vị lập cực luận pháp:

Cung di động thay đổi vị: Dựa vào đại hạn hoặc lưu niên, nguyệt, nhật, thì tương cung mệnh sai vị lúc, cái khác cung vị thuận thôi của. Có thể nhìn ra nơi phát ra cập thuộc sở hữu. Xưng là động bàn, bổn trạm thực đã là nâm giải thích được rồi, chỉ cần là quanh năm hội viên nâm đều có thể kêu lên lưu niên, nguyệt, nhật phê bình chú giải. Muốn vào tài, muốn tham gia cuộc thi, tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập chờ một chút, vô phương tham khảo một chút.

Tứ hóa tinh giới thiệu vắn tắt: Tứ hóa tinh có thể bay nhập đối cung, trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, ảnh hưởng bỉ chủ tinh còn lớn hơn.

Hóa lộc biểu thị thực lộc, chủ phúc. Hóa quyền biểu thị quyền thế, địa vị, danh vọng, chủ lộc. Hóa khoa biểu thị khoa cử, biểu dương, xinh đẹp, chủ thọ. Hóa kỵ biểu thị không thuận lợi, bận rộn, hư công. Tứ hóa tinh là tử vi đấu sổ của “Mệnh lý chung kết người” .

Giáp năm can: Liêm trinh hóa lộc: Ngũ quỷ vận chuyển, câu nệ nỗ lực có thu hoạch. Phá quân hóa quyền: Đe dọa danh vọng, vòi nước lão đại, cai năm dễ có địa chấn. Vũ khúc hóa khoa: Quản lý tài sản năng lực cường. Thái dương hóa kỵ: Thị lực soa, và phụ vô duyên, phạm Hỏa Tinh, sự nghiệp không thuận, nữ dễ đồng tính luyến ái.

Ất năm can: Thiên cơ hóa lộc: Bày mưu nghĩ kế, đầu tư sẽ thành, khai triển huyền học so sánh thuận lợi. Thiên lương hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, hảo chủ quản ngẩng đầu. Tử vi hóa khoa: Cường hóa tử vi đặc tính. Thái Âm hóa kỵ: Và mẫu vô duyên, dễ phùng tiểu nhân, âm trạch dễ có chuyện, nam dễ đồng tính luyến ái.

Bính năm can: Thiên đồng hóa lộc: Hơi mập, lạc quan, dĩ thân hợp lực bang trợ thu lợi. Thiên cơ hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, trí mưu song toàn.

Văn xương hóa khoa: Thi vận điều kiện tốt nhất, văn học rèn luyện hàng ngày cao. Liêm trinh hóa kỵ: Dễ phạm tiểu nhân, đào hoa sát.

Năm đinh can: Thái Âm hóa lộc: Có nữ nhân duyên, và mẹ con duyên giai. Thiên đồng hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, nhân khí tràn đầy.

Thiên cơ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường. Cự môn hóa kỵ: Dễ có khẩu thiệt quan phi, lưu ý miệng nghiệp, gìn giữ cái đã có là thượng, không thích hợp tảo hôn.

Mậu năm can: Tham lang hóa lộc: Thiên tài vận cường, khác giới duyên cũng không thác. Thái Âm hóa quyền: Tích tài làm giàu, nữ nhân nắm quyền.

Bên phải bật hóa khoa: Đi dị lộ công danh, phụ tá danh vọng. Thiên cơ hóa kỵ: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không thích hợp ăn ý, không thích hợp tảo hôn.

Kỷ năm can: Vũ khúc hóa lộc: Tài tinh hóa lộc hay nhất, nên kinh thương, vũ thị. Tham lang hóa quyền: Thiên tài nắm giữ ấn soái, chủ nghĩa công lợi nặng hơn.

Thiên lương hóa khoa: Ngũ thuật huyền học danh vọng. Văn khúc hóa kỵ: Lưu ý khẩu thiệt.

Canh năm can: Thái dương hóa lộc: Có nam nhân duyên, và phụ tử duyên sâu, sự nghiệp khai triển thuận lợi. Vũ khúc hóa quyền: Kinh thương thành công, quản lý tài sản năng lực cường. Thái Âm hóa khoa: Dễ có nữ tính quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ. Thiên đồng hóa kỵ: Nhân tế bất hoà, tính trẻ con đánh mất.

Tân năm can: Cự môn hóa lộc: Mở miệng kiến tài, thuyền lớn hợp nhau. Thái dương hóa quyền: Nam nhân nắm quyền, sự nghiệp khai triển đại. Văn khúc hóa khoa: Diễn nghệ sự nghiệp thịnh vượng. Văn xương hóa kỵ: Thi vận soa, công văn dễ xảy ra vấn đề, bản thân yếu.

Nhâm năm can: Thiên lương hóa lộc: Phòng địa sản vận thế thuận lợi, nghề phục vụ khai triển THUẬN. Tử vi hóa quyền: Tử vi tinh đặc tính. Tả phụ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường. Vũ khúc hóa kỵ: Tài tinh hóa kỵ tổn hại tài, một mình trông phòng

Quý năm can: Phá quân hóa lộc: Có cường đại khai triển lực. Cự môn hóa quyền: Sự nghiệp đại thành. Thái Âm hóa khoa: Dễ có nữ quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ. Tham lang hóa kỵ: Ham nhiều tất bại, tránh cho sắc nan.

Luận tứ hóa: Hóa là một loại động hiện tượng, kinh dịch viết: Khẽ động có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận. Ký vấn thì thiên thùy kỳ giống tiên hữu không chính xác. Hóa tinh ở cung mệnh biểu chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu ngoại tại nguyên nhân dẫn đến. Hóa lộc là dục vọng nhân nguyên, hóa kỵ là mê câu nệ là quả.

Hóa tinh luận pháp: Năm sinh can hóa kỳ Tiên Thiên mệnh cách cục và bẩm sinh lai, khán nghiệp lực dắt, khán thể khản  linh 娙 tiên  đốt cong nhẫn mao du chỉ gõ 蛯 phù o thái. Cung mệnh can hóa kỳ hậu thiên chính hành vi sở trí, là hậu thiên dựa vào chính mình nỗ lực mà phải là thấy được vận. Đại hạn cung mệnh can hóa chủ mười năm cát hung nhập chiếu xung đều xem trọng, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu. Vô khoa, lộc, quyền là tiên cần nhờ chính hậu thiên nỗ lực cập người khác trợ lực. Tuổi hạn hóa kỳ đương niên biến hóa yếu nhập yếu cung mới có lực, ứng với vu lưu niên muốn xem hà vị mới biết hữu lực vô lực. Rất có lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời hóa chờ một chút. Hóa nhập yếu vị xưng là hóa nhập, lộc chủ kiếm tiền, quyền chủ thực quyền, khoa chủ quý nhân hiện, kỵ chủ thủ tài. Kỳ cung hóa vào cung luận nội ngoại việc hôn nhân là phán đoán suy luận cát hung của căn cứ, kỳ hiển tượng tương ở tử vi luận học công khai của.

Hóa tinh nhận định: Hóa nhập phụ cung thì ứng nghiệm vu phụ mẫu trưởng bối, hóa nhập huynh là cùng thế hệ hoặc huynh, hóa nhập phu thê có thể là phối ngẫu hoặc khác giới, hóa nhập tử nữ thì so với chúng ta tuổi còn nhỏ. Đại hạn hóa thành chủ, bản mệnh hóa thành phụ. Như quyền to phùng bản kỵ thì quyền có thể đáng kỵ, tối kỵ phùng bản quyền thì quyền không sợ hóa kỵ chích tăng phiền não bất túc làm hại. Khán lưu niên dĩ năm là việc chính, đại hạn hóa thành phụ, bản mệnh hóa thành tham khảo.

Tứ hóa nhận định

1. Luận hóa lộc: Dễ sổ Tiên Thiên quẻ sổ tứ cửu, ngũ hành thuộc kim, vị ở tây, thu, âm đất, phúc đức chủ cát, kỳ bận rộn, thu hoạch, được lợi, tài lộc, thực lộc, thông minh tài nghệ, không học biết tài nghệ, đầu nguồn hảo. Là nguyên nhân, đại diện tài, lộc giấu tài trung, lộc tùy kỵ tẩu. Đều nói hóa Lộc hảo kỳ thực vị tất, kỳ hỉ kỵ đã kiện nhập mọi người mệnh bàn động bàn phê bình chú giải trung, hoan nghênh tùy thời thủ sử dụng.

2. Luận hóa quyền: Dễ sổ Tiên Thiên quẻ sổ nhị thất, ngũ hành thuộc hỏa, vị ở nam, hạ, viêm thượng, thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, ngoại lai thương tổn như điệt, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát, hóa quyền dĩ miếu hãm sản sinh rất lớn sai biệt, kỳ cát hung có thể dựa vào đến đây phán đoán.

3. Luận hóa khoa: Dễ sổ Tiên Thiên quẻ sổ tam bát, ngũ hành thuộc mộc, vị ở 柀Γ hải 柲 kinh  khinh tể 鞂W biết của học vấn, chủ bác học vừa học liền biết, vu tài kỳ không nhiều lắm, nên xí hoa làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức. Nhất khoa hóa nhị kỵ nhân thủy sinh mộc, ba mươi lăm tuổi trước nhân ấm ta, sau đó yếu ấm người khác bằng không giảm phúc đức, chủ thái độ làm người hảo ở chung.

4. Luận hóa kỵ: Dễ sổ Tiên Thiên quẻ sổ nhất lục, ngũ hành thuộc thủy, vị ở bắc, đông, dương thủy, hóa kỵ năm sinh là nghiệp lực, cung mệnh can kỵ là tự tìm, tuổi hạn can kỵ là vận thế. Kỵ là cảnh báo báo cho tác dụng, kỳ biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không thuận, thua thiệt, vô 禒, tử vong. Quyết định rời đi thì có hoàn toàn lương. Chủ 禒 mỏng giá trị quan chênh lệch đại. Hóa kỵ không nhất định bất hảo, muốn xem nhập vu hà cung hà tinh đất hà ngũ hành hoặc miếu hãm tài năng định kỳ cũng không phải.

Mười ba loại kỵ phê bình chú giải: Bắn ra kỵ: Chảy ra kỵ. Xung hà hà sở thất. Thủy mệnh kỵ: Nên tiền lương giai cấp. Ăn ý không thích hợp.

Xuôi dòng kỵ: Phi hóa kỵ nhập đối cung ở ngoài gọi chung nước chảy kỵ. Hỗ xung kỵ: Dễ khởi xung đột. Lộc lai kỵ: Quan tâm chỉ là so sánh hội khóe miệng.

Kỵ lai kỵ: Nha hoàn nha, ác lai ác hoàn. Trái lại cung kỵ: Ngoài ý muốn tai nạn rủi ro hoặc sự nghiệp thất bại. Sách mã kỵ: Kỵ rơi tứ mã địa chủ dễ bôn ba lao lực. Tứ kho kỵ: Kho kỵ chủ so sánh khổ cực lao lực bôn ba. Tuyệt mệnh kỵ: Đại hạn hoặc lưu niên đi tới cai cung vị thì yếu đặc biệt chú ý. Tiến mã kỵ: Chủ tai hoạ. Thối mã kỵ: Chủ tai hoạ. Đi ngược dòng kỵ: Chủ hoành phát.

1. Hóa lộc (1) bản ý: Tiền tài, quý nhân. (2) hội ý: Tình, nghĩa, quan tâm. (3) sự vật: Sản nghiệp, tiền tài. (4) hình thể: Đa, béo, cơ năng hảo, mềm. (5) cảm tính: Yên vui, duyên phận, dây dưa, cam nguyện, cam tâm tình nguyện.

2. Hóa quyền (1) bản ý: Quyền lực, uy vọng, năng lực. (2) hội ý: Nghĩa, lễ, pháp, biến động, thành tựu, giữ lấy.

(3) sự vật: Kỹ thuật. (4) hình thể: Đại, tráng, cứng rắn, phí công. (5) cảm tính: Bá đạo, tính toán, động tay đông chân.

3. Hóa khoa (1) bản ý: Quý nhân, khoa danh, giáo hóa. (2) hội ý: Trợ lực, giữa lúc, thanh danh. (3) sự vật: Trường học, rèn luyện hàng ngày.

(4) hình thể: Ít, tiểu nhu, nhã nhặn, mộc mạc. (5) cảm tính: Quân tử phong độ, la Mandy khắc, hiền hoà, nội hàm.

4. Hóa kỵ (1) bản ý: Thị phi, chõ mõm vào, làm phức tạp, tổn thất, thua thiệt, dây dưa. (2) hội ý: Tín, giá trị, nhập, lui giữ, phá hư. (3) sự vật: Đất trống, hổn độn. (4) hình thể: Can, gầy, thần bất thủ xá, hư hao tổn. (5) cảm tính: Củi khô lửa bốc.

Can cung tứ hóa pháp < tứ hóa phi tinh sống vận chuyển sử dụng >

1 mệnh bàn trừ cố định cung vị tứ hóa ở ngoài, còn có thể sống khán, linh hoạt vận dụng.

2 như bản mệnh của huynh đệ cung cũng tài bạch cung điền trạch, có thể nhìn ra tiền bạc vận dụng, tiền tài quay vòng có hoặc vô.

3 huynh đệ cung hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức xung tài cung. . Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng, có trắc trở.

4 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung xung huynh đệ cung. . Không mượn được tiền, hướng bằng hữu tiền tài quay vòng có trắc trở.

5 huynh đệ cung hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch xung cung phúc đức. . Xung trước không mượn được tiền, xung sau khi có thể tá đáo.

6 cung tật ách trừ khán bản thân trạng huống ở ngoài, còn có thể khán sự nghiệp vận chuyển buôn bán trạng thái, bởi vì, cung tật ách cũng cung Quan lộc cung điền trạch.

7 sấn ách cung hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức xung cung tài bạch chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

8 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê xung cung Quan lộc chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

9 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di xung mệnh. . Chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

10 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh xung cung thiên di. . Chủ sự nghiệp không kiếm tiền.

11 cung tật ách tứ hóa, hóa phi hóa lộc nhập cung Quan lộc, hóa quyền nhập cung tài bạch, hóa khoa nhập cung thiên di. . Đều chủ sự nghiệp kiếm tiền.

12 nô bộc cung cũng cung phúc đức cung điền trạch, như hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, xung mình cung điền trạch, thì hội tổn hại mình tài cách.

13 cung phụ mẫu cũng là cung phu thê cung điền trạch. . Như cha mẫu cung hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ lai xung mình điền trạch, phu thê điền trạch xung mình cung điền trạch, biểu thị chủ phu thê bất hòa, tại gia đãi không được, mà lại hướng thái thái đòi tiền so sánh nan.

14 cung phụ mẫu hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di xung cung điền trạch. . Chủ phu thê duyên mỏng, kết hôn muộn.

15 cung phụ mẫu hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, biểu phu thê điền trạch xung mình điền trạch, chủ bổn gia và nhà mẹ đẻ bất hòa, cũng họ Chủ Phụ mẫu cùng mình vô duyên.

16 cung phu thê là cung tật ách cung điền trạch, cung phu thê hóa kỵ nhân cung phụ mẫu xung cung tật ách, chủ phu thê duyên mỏng.

17 cung tài bạch 寪 nô bộc cung điền trạch, cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, chủ tài không tụ, và bằng hữu đầu tư hợp khỏa, tiền sẽ bị lấy đi.

18 cung phúc đức vì huynh đệ cung điền trạch, cung phúc đức hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung xung huynh đệ cung, chủ huynh giao hữu vô duyên, cũng chủ bất năng cân hội.

19 cung phúc đức hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung xung nô bộc cung. . Chủ huynh giao hữu vô duyên, bất năng cân hội hoặc trước thời gian ngọn hội.

20 nô bộc cung là cung phúc đức cung điền trạch, nô bộc cung hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch xung cung phúc đức. , chủ và tài hữu quan, cũng không tham ngộ gia ngọn hội hoặc xung trước, không nên cân hội, xung sau khi thì có thể.

21 cung thiên di là cung điền trạch cung điền trạch, nhân cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di xung cung mệnh, chủ biến động hội dọn nhà, tài sản dựa vào chính mình tránh.

22 cung tử nữ làm nô phó cung cung Quan lộc, khán hợp khỏa đầu tư.

23 cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di xung mệnh, và bằng hữu bất năng hợp khỏa, chủ đối bản thân mình bất lợi.

24 cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức xung cung tài bạch, chủ bằng hữu bản thân bất lợi.

25 cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập hoặc xung mệnh. . Chủ và duyên phận hữu quan.

26 cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập quan lộc hoặc xung quan lộc. . Chủ và sự nghiệp hữu quan (sự nghiệp không thuận).

27 cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch hoặc xung cung tài bạch. . Chủ và tài hữu quan, có tổn hại tài.

# đã ngoài nhiều không kể xiết, chỉ muốn kể trên kiểu mẫu cung tham khảo. Thỉnh độc giả tự hành biến báo vận dụng.

Can cung tứ hóa pháp < cung mệnh tứ hóa >

1 tứ hóa phi tinh cơ bản phân tự hóa, hóa nhập, hóa ra.

2 tứ hóa nhập cung mệnh, quan lộc, tài bạch, cung điền trạch là hóa nhập.

Như: Hóa phi hóa lộc nhập đã ngoài tứ cung vị chủ kiếm tiền.

Hóa quyền nhập đã ngoài tứ cung chủ có thực quyền.

Hóa khoa nhập đã ngoài tứ cung chủ có quý nhân hiện.

Hóa phi hóa kỵ nhập đã ngoài tứ cung chủ thủ tài.

Cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch là hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng kiếm tiền ít, mà lại lao lực.

Cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập quan lộc là hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch là hóa nhập, chủ thủ tài, tiết kiệm.

3 tứ hóa nhập huynh, phu, tử, tật, thiên, nô, phúc, phụ chờ cung vị là hóa ra.

Hóa phi hóa lộc nhập đã ngoài cung vị là hóa ra, thủ tài không được.

Hóa quyền nhập đã ngoài cung vị là hóa ra, chủ hỉ tranh quyền, dễ có tranh cãi.

Hóa khoa nhập đã ngoài cung vị là hóa ra, chủ quý nhân không hiện.

Hóa phi hóa kỵ nhập đã ngoài cung vị là hóa ra, chủ tổn hại tài.

Cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ là hóa ra, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập thiên di là hóa ra, chủ tại ngoại kiếm tiền nan, không thuận.

4 tứ hóa phi tinh chú ý tam phương tứ chính.

Tam phương. , quan lộc, tài bạch, cung thiên di.

Tứ chính. . Cung mệnh hợp tam phương xưng tam phương tứ chính.

Cung mệnh, cung tử nữ, cung thiên di, cung điền trạch, cũng xưng tứ chính vị.

Tứ chính vị. . Đại diện dịch mã, biến động.

Cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập tử nữ, là dịch mã, xung cung điền trạch chủ xuất ngoại, ra ngoài.

Cung mệnh tứ hóa phi tinh — hóa lộc

1 cung mệnh tự hóa lộc nhân duyên giai, cá tính so sánh độc lập, trí tuệ cũng khá cao.

2 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập huynh đệ cung có huynh đệ, và huynh đệ so sánh có duyên phận, kháo huynh đệ trợ giúp thành công.

3 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê hôn nhân duyên sớm, bằng hữu khác phái khá nhiều.

4 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ có tử nữ, đông tử nữ, có quý tử.

5 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung tài bạch kiếm tiền dễ, dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền, mà lại dễ có thiên tài vận.

6 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách thái độ làm người so sánh lạc quan, dễ có tính trơ.

7 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di người ở bên ngoài duyên giai, quý nhân đa, kiếm tiền nhiều cơ hội, tại ngoại đắc ý.

8 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập nô bộc cung tại ngoại bằng hữu đa, giao tế xã giao cũng đa, bằng hữu bang trợ đại.

9 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung Quan lộc công tác dễ dàng tiền lương cao, gây dựng sự nghiệp so sánh năng lực kiếm tiền.

10 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch gia đình hoàn cảnh giai, bố trí xa hoa, mà lại có tổ nghiệp.

11 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức đa hưởng thụ, lão vận hảo, phúc trạch giai.

12 cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối duyên, ban cho, đề bạt.

Cung mệnh tứ hóa phi tinh — hóa quyền

1 cung mệnh tự hóa quyền cá tính cường, hỉ nắm quyền, thông minh có khả năng.

2 cung mệnh hóa quyền nhập huynh đệ cung có huynh đệ, hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.

3 cung mệnh hóa quyền nhập cung phu thê hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.

4 cung mệnh hóa quyền nhập cung tử nữ tử nữ đa, cá tính so sánh cường, cái ống nữ so sánh nghiêm.

5 cung mệnh hóa quyền nhập cung tài bạch chưởng tài, chủ gây dựng sự nghiệp, thích hợp việc buôn bán.

6 cung mệnh hóa quyền nhập cung tật ách niên thiếu đa tai, nghịch ngợm, đào hoa đa, tham sắc dục cường.

7 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di tại ngoại không thuận, biến hóa tính đại, làm nhiều ít thành.

8 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc là sự nghiệp quan tâm bận rộn, thời gian làm việc đa, đoạt được ít.

9 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung bằng hữu ở chung không tốt, vô pháp bang trợ.

10 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch thần giữ của, tổ nghiệp không phong, gia nội mất trật tự.

11 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức phúc đức soa, hưởng thụ ít, lao lực.

12 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu phụ mẫu duyên mỏng, bản thân đa tai, nghèo nàn.

Can cung tứ hóa pháp < cung thiên di tứ hóa >

Cung thiên di tứ hóa phi tinh — hóa lộc

1 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh tại ngoại kiếm tiền, mình có thể hưởng thụ.

2 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập huynh đệ cung tại ngoại có thể được huynh đệ trợ giúp kiếm tiền, cũng có thể bang trợ huynh đệ.

3 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê tại ngoại sự nghiệp đắc ý, có thể được đáo phối ngẫu trợ giúp.

4 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã nên ra ngoài, xuất ngoại.

5 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung tài bạch tại ngoại tài vận.

6 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách tại ngoại như ý, thể xác và tinh thần khoái trá, nhân duyên giai.

7 cung thiên di tự hóa lộc tại ngoại đắc ý, kiếm tiền dễ, tự kiếm tự hoa, tại ngoại thời gian dài.

8 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập nô bộc cung tại ngoại bằng hữu đa, nhân duyên giai, giao tế rộng, có thể được bằng hữu trợ giúp.

9 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung Quan lộc tại ngoại kiếm tiền nhiều cơ hội.

10 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, nên xuất ngoại.

11 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức tại ngoại tài vận giai, có thể hưởng.

12 cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu tại ngoại có trưởng bối quý nhân, ít quan tâm.

Cung thiên di tứ hóa phi tinh — hóa khoa

1 cung thiên di hóa khoa nhập cung mệnh nhân duyên giai, tại ngoại có quý nhân.

2 cung thiên di hóa khoa nhập huynh đệ cung tại ngoại có huynh đệ bang trợ.

3 cung thiên di hóa khoa nhập cung phu thê tại ngoại sự nghiệp THUẬN, khiến cho phối ngẫu vô hậu cố của ưu.

4 cung thiên di hóa khoa nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã động dấu hiệu, nhưng thuận lợi.

5 cung thiên di hóa khoa nhập cung tài bạch tại ngoại tài vận THUẬN.

6 cung thiên di hóa khoa nhập cung tật ách nhân duyên giai, có quý nhân.

7 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di tại ngoại không thuận, biến hóa tính đại, làm nhiều ít thành.

8 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc là sự nghiệp quan tâm bận rộn, thời gian làm việc đa, đoạt được ít.

9 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung bằng hữu ở chung không tốt, vô pháp bang trợ.

10 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch thần giữ của, tổ nghiệp không phong, gia nội mất trật tự.

11 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức phúc đức soa, hưởng thụ ít, lao lực.

12 cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu phụ mẫu duyên mỏng, bản thân đa tai, nghèo nàn.

Cung thiên di tứ hóa phi tinh — hóa quyền

1 cung thiên di hóa quyền nhập cung mệnh tại ngoại đắc ý, dục nắm quyền, dễ có tranh cãi.

2 cung thiên di hóa quyền nhập huynh đệ cung tại ngoại huynh giao hữu đa, giao tế cổ tay giai.

3 cung thiên di hóa quyền nhập cung phu thê tại ngoại đắc ý, phối ngẫu nắm quyền, dễ có thành kiến.

4 cung thiên di hóa quyền nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, động dấu hiệu nhỏ lại.

5 cung thiên di hóa quyền nhập cung tài bạch tại ngoại là tài bận rộn.

6 cung thiên di hóa quyền nhập cung tật ách tại ngoại như ý, quyền lực, dục vọng cao, dễ có phân tranh.

7 cung thiên di tự hóa quyền tại ngoại dục nắm quyền, hỉ biểu hiện, dễ đắc tội tiểu nhân, mà lại cá tính cường.

8 cung thiên di hóa quyền nhập nô bộc cung tại ngoại huynh giao hữu đa, giao tế cổ tay giai.

9 cung thiên di hóa quyền nhập cung Quan lộc gây dựng sự nghiệp có bốc đồng, trách nhiệm tâm nặng, nhậm chức dễ thụ thủ trưởng thưởng thức.

10 cung thiên di hóa quyền nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, động dấu hiệu nhỏ lại.

11 cung thiên di hóa quyền nhập cung phúc đức tại ngoại tài giai, hưởng thụ so sánh hải phái.

12 cung thiên di hóa quyền nhập cung phụ mẫu tại ngoại có trưởng bối, quý nhân hợp thời bang trợ.

Cung thiên di tứ hóa phi tinh — hóa kỵ

1 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh người ở bên ngoài duyên không tốt, có ý định ngoại tai ương, không thuận.

2 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung tại ngoại huynh giao hữu đa tổn hại, giao tế cổ tay soa.

3 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê tại ngoại không thuận, thay phối ngẫu tăng phiền phức, mà lại sự nghiệp không thuận.

4 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ chủ biến động, dịch mã, so sánh không thuận.

5 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch tại ngoại cầu tài không như ý.

6 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách tại ngoại không thuận, ảnh hưởng thể xác và tinh thần.

7 cung thiên di tự hóa kỵ xuất ngoại không thuận, thường có tranh cãi, nhân duyên nghèo nàn, cá tính so sánh cổ quái.

8 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung tại ngoại tổn hại cập huynh giao hữu, tăng phiền phức, mà lại huynh giao hữu bất lực.

9 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc tại ngoại làm nhiều ít thành, hành sự không thuận.

10 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch chủ biến động, dịch mã, so sánh không thuận.

11 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức tại ngoại không như ý, phúc trạch soa, lao lực.

12 cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu tại ngoại hành sự không thuận, nhượng phụ mẫu quan tâm.

Can cung tứ hóa pháp < cung tài bạch tứ hóa >

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh — hóa lộc

1 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền.

2 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập huynh đệ cung kiếm tiền sau khi bang trợ huynh đệ.

3 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê kiếm tiền sau khi, năng lực ấm phối ngẫu.

4 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ hợp khỏa sự nghiệp năng lực kiếm tiền, hoặc tử nữ so sánh có tiền.

5 cung tài bạch tự hóa lộc chính kiếm tiền, chính hoa, tiền tới dễ, tốn dễ dàng.

6 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách kiếm tiền hơi nhẹ tùng, khoái trá.

7 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di tại ngoại đắc ý, xuất ngoại kiếm tiền nhiều cơ hội.

8 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập nô bộc cung kháo bằng hữu bang trợ kiếm tiền có thể giúp đỡ bằng hữu.

9 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung Quan lộc tài do sự nghiệp thượng kiếm được.

10 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch đầu tư bất động sản hành nghiệp.

11 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức buôn bán lời tiền, chính có phúc hưởng thụ.

12 cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu có trưởng bối quý nhân tương trợ, năng lực hiếu kính phụ mẫu.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh — hóa quyền

1 cung tài bạch hóa quyền nhập cung mệnh dựa vào chính mình, đối tài dục vọng đại, có tiền tưởng tăng thêm nữa.

2 cung tài bạch hóa quyền nhập huynh đệ cung kiếm tiền sau khi, bang trợ huynh đệ hoặc quyền sở hữu tài sản rơi vào huynh đệ trong tay.

3 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tử nữ đầu tư kiếm tiền tái tăng tư.

4 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phu thê quyền sở hữu tài sản rơi vào phối ngẫu trong tay.

5 cung tài bạch tự hóa quyền tiền tài dục vọng cao, mà lại tự chưởng quyền sở hữu tài sản, vốn riêng giai.

6 cung tài bạch hóa quyền nhập cung tật ách kiếm tiền so sánh bận rộn, phí sức.

7 cung tài bạch hóa quyền nhập cung thiên di tại ngoại hoạt động lực cường, kiếm tiền nhiều cơ hội.

8 cung tài bạch hóa quyền nhập nô bộc cung có thể cùng bằng hữu hợp khỏa đầu tư, nhưng tài tiền nắm giữ ở bằng hữu trong tay.

9 cung tài bạch hóa quyền nhập cung Quan lộc đầu tư kiếm tiền hậu, tưởng tái tăng tư.

10 cung tài bạch hóa quyền nhập cung điền trạch đầu tư bất động sản, kiếm tiền tái đầu tư, đầu tư dục cường.

11 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức hưởng thụ so sánh hải phái.

12 cung tài bạch hóa quyền nhập cung phụ mẫu cần tiền thì, có thể được đáo trưởng bối bang trợ.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh — hóa khoa

1 cung tài bạch hóa khoa nhập cung mệnh tiền kiếm nhiều ít, đoán nhiều ít, không tích cực, thích ứng trong mọi tình cảnh.

2 cung tài bạch hóa khoa nhập huynh đệ cung liệu cơm gắp mắm, bang trợ huynh đệ.

3 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phu thê tiền tài bình ổn, phối ngẫu là quý nhân một trong.

4 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tử nữ hợp khỏa sự nghiệp THUẬN, kiếm tiền nhiều ít đoán nhiều ít, bất kể so sánh.

5 cung tài bạch tự hóa khoa tài nguyên THUẬN, không gió ba.

6 cung tài bạch hóa khoa nhập cung tật ách kiếm tiền hơi nhẹ tùng, THUẬN.

7 cung tài bạch hóa khoa nhập cung thiên di tại ngoại cầu tài THUẬN, quý nhân hiện.

8 cung tài bạch hóa khoa nhập nô bộc cung bằng hữu sẽ không tổn hại đáo tiền của mình tài.

9 cung tài bạch hóa khoa nhập cung Quan lộc sự nghiệp đầu phí, tài lực bình ổn.

10 cung tài bạch hóa khoa nhập cung điền trạch tài cầm lại gia dụng, THUẬN tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm.

11 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phúc đức liệu cơm gắp mắm của hưởng thụ.

12 cung tài bạch hóa khoa nhập cung phụ mẫu kiếm tiền THUẬN, sẽ không để cho phụ mẫu hao tổn tinh thần.

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh — hóa kỵ

1 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh thủ tài, kiếm tiền không dễ dàng nhưng tiết kiệm.

2 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung nhân huynh đệ việc rủi ro, hoặc tài rơi vào huynh đệ trong tay.

3 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê nhân phối ngẫu việc mà rủi ro hoặc tiền kiếm được rơi vào phối ngẫu trong tay.

4 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ đầu tư không nhất định kiếm tiền, tử nữ tiêu vặt rất ít.

5 cung tài bạch tự hóa kỵ tự kiếm tự hoa, nhưng kiếm tiền so sánh khổ cực.

6 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách kiếm tiền lao lực thuộc kháo lao động chân tay người.

7 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di tại ngoại không thuận, kiếm tiền nan, đầu tư tổn thất, dùng tiền so sánh lận.

8 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung nhân bằng hữu tổn hại tài.

9 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc đầu tư sự nghiệp, không nhất định kiếm tiền.

10 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch thủ tài không đổi, mà lại tiền tài không tụ.

11 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức mặc kệ kiếm tiền hay không, đều yếu hưởng thụ, thị phi khá nhiều.

12 cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu quay vòng so sánh hội mất linh, chỉ nhân tài thương thân.

Can cung tứ hóa pháp < cung Quan lộc tứ hóa >

Cung Quan lộc tứ hóa phi tinh — hóa lộc

1 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền, sự nghiệp làm được so sánh THUẬN.

2 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập huynh đệ cung sự nghiệp kháo huynh đệ hỗ trợ, hợp khỏa sự nghiệp kiếm tiền.

3 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê sự nghiệp có thể được đáo phối ngẫu bang trợ, mà lại THUẬN kiếm tiền.

4 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ có thể kinh doanh hợp khỏa sự nghiệp, thích hợp tiêu khiển sự nghiệp.

5 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung tài bạch buôn bán lời tiền tái đầu tư, tài chính đủ.

6 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách công tác hơi nhẹ tùng, khoái trá.

7 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di tại ngoại có quý nhân, sự nghiệp tại ngoại đắc ý.

8 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập nô bộc cung đồng sự ở chung hòa hợp, và bằng hữu hùn vốn sự nghiệp kiếm tiền.

9 cung Quan lộc tự hóa lộc có gây dựng sự nghiệp lực, chính kiếm tiền chính hoa.

10 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch kinh doanh bất động sản sinh ý.

11 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức sự nghiệp hội kiếm tiền, cũng có thể hưởng thụ.

12 cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu chi trì, nhậm chức khá cao vị.

Cung Quan lộc tứ hóa phi tinh — hóa quyền

1 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung mệnh là sự nghiệp bận rộn, tự nắm quyền, gây dựng sự nghiệp lực cường.

2 cung Quan lộc hóa quyền nhập huynh đệ cung hợp khỏa đầu tư kiếm tiền, kinh doanh quyền ở huynh đệ trong tay.

3 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung phu thê sự nghiệp nhân phối ngẫu trợ giúp kiếm tiền, kinh doanh quyền ở phối ngẫu trong tay.

4 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung tử nữ kiếm tiền dục vọng đại.

5 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền dục vọng đại, tái đầu tư.

6 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung tật ách ý thức trách nhiệm nặng, so sánh phí sức.

7 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung thiên di tại ngoại sự nghiệp đắc ý, kiếm tiền nhiều cơ hội.

8 cung Quan lộc hóa quyền nhập nô bộc cung bằng hữu chưởng sự nghiệp kinh doanh quyền, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền.

9 cung Quan lộc tự hóa quyền đối sự nghiệp so sánh có gây dựng sự nghiệp năng lực, sự nghiệp tâm nặng.

10 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung điền trạch doanh bất động sản sinh ý, nhưng dục vọng cao.

11 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung phúc đức sự nghiệp kiếm tiền, mà lại phô trương đại.

12 cung Quan lộc hóa quyền nhập cung phụ mẫu sự nghiệp có thể được phụ mẫu trưởng bối chi trì, quyền ở trưởng bối trong tay.

Cung Quan lộc tứ hóa phi tinh — hóa khoa

1 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung mệnh sự nghiệp THUẬN, thích hợp nhậm chức đi làm là nên.

2 cung Quan lộc hóa khoa nhập huynh đệ cung hợp khỏa đầu tư sự nghiệp THUẬN, đây đó không ý kiến, vô khẩu thiệt tranh.

3 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung phu thê sự nghiệp bình ổn, phối ngẫu mong muốn không nên nhân sự nghiệp thái mệt nhọc.

4 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung tử nữ đầu tư sự nghiệp THUẬN.

5 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung tài bạch kiếm tiền THUẬN, phong ba tiểu.

6 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung tật ách công tác dễ dàng, thấy bình thản.

7 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung thiên di sự nghiệp tại ngoại có quý nhân tương trợ, THUẬN.

8 cung Quan lộc hóa khoa nhập nô bộc cung và đồng sự ở chung hòa hợp, sự nghiệp THUẬN.

9 cung Quan lộc tự hóa khoa sự nghiệp so sánh THUẬN.

10 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung điền trạch kinh doanh bất động sản sinh ý bình ổn.

11 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung phúc đức tài bình ổn, vô gió to ba.

12 cung Quan lộc hóa khoa nhập cung phụ mẫu phụ mẫu trưởng bối là sự nghiệp thượng quý nhân, nhậm chức thì THUẬN.

Cung Quan lộc tứ hóa phi tinh — hóa kỵ

1 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh sự nghiệp không thuận, phí sức sức lao động, thường tưởng đổi công tác, biến động công tác. .

2 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung đầu tư sự nghiệp không thuận, đây đó khá nhiều ý kiến phân tranh.

3 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê phối ngẫu ở sự nghiệp thượng giúp không được gì. Sự nghiệp biến hóa đại.

4 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ sự nghiệp biến hóa đại, hợp khỏa bất lợi.

5 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch kiếm tiền so sánh nan, đầu tư thu về mạn, tài chính bất túc.

6 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách ý thức trách nhiệm nặng, nhưng so sánh lao lực, mà lại sự nghiệp không thuận.

7 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di tại ngoại công tác thường biến động hoặc không thuận.

8 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung nhân sự nghiệp quan hệ, nhượng bằng hữu quan tâm.

9 cung Quan lộc tự hóa kỵ sự nghiệp so sánh không thuận, kiếm tiền so sánh nan.

10 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch kinh doanh bất động sản, nhưng kiếm được ít. Mà lại so sánh lao lực.

11 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức sự nghiệp kinh doanh bất thiện, rủi ro, phúc trạch soa.

12 cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu sự nghiệp không chiếm được trưởng bối trợ giúp.

Can cung tứ hóa pháp < cung phu thê tứ hóa >

Cung phu thê tứ hóa phi tinh — hóa lộc

1 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh phu thê duyên hảo, tình cảm giai.

2 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập huynh đệ cung phối ngẫu đối huynh đệ của mình bằng hữu thái độ hảo, hội chiếu cố huynh giao hữu.

3 cung phu thê tự hóa lộc phối ngẫu nhân duyên giai, cá tính hiền hoà.

4 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ và tử nữ hữu duyên, văn thơ đối ngẫu nữ hảo.

5 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng giai, mà lại đối với mình của tiền tài có bang trợ.

6 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng giai, quan tâm thân thể của ngươi, có ái tâm.

7 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di phu thê duyên sớm, tình cảm giai, bang trợ kiếm tiền.

8 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập nô bộc cung phối ngẫu đối huynh đệ của mình bằng hữu thái độ hảo, hội chiếu cố huynh giao hữu.

9 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung Quan lộc phối ngẫu đối sự nghiệp có bang trợ, mà lại phối ngẫu người ở bên ngoài duyên giai.

10 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch phối ngẫu và bằng hữu giai, mà lại tình cảm vợ chồng hảo, sinh hoạt mỹ mãn.

11 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức phối ngẫu chính có việc nghiệp, có thể bang trợ tiền tài, năng lực hưởng thụ.

12 cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu phối ngẫu và phụ mẫu duyên giai, ở chung dung 冾.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh — hóa khoa

1 cung phu thê hóa khoa nhập cung mệnh tình cảm vợ chồng giai, ở chung hòa hợp.

2 cung phu thê hóa khoa nhập huynh đệ cung phối ngẫu đối với mình huynh giao hữu hiền hoà.

3 cung phu thê tự hóa khoa phối ngẫu nhân duyên giai, sĩ diện hảo, cá tính hiền hoà, gia thế thanh minh.

4 cung phu thê hóa khoa nhập cung tử nữ văn thơ đối ngẫu nữ so sánh có ái tâm.

5 cung phu thê hóa khoa nhập cung tài bạch tình cảm vợ chồng giai, lúc không có tiền còn có thể giúp ngươi điều hành.

6 cung phu thê hóa khoa nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng giai, có ái tâm, quan tâm bản thân.

7 cung phu thê hóa khoa nhập cung thiên di phối ngẫu là quý nhân giúp đỡ, khiến cho tại ngoại so sánh THUẬN.

8 cung phu thê hóa khoa nhập nô bộc cung phối ngẫu đối với mình huynh giao hữu hiền hoà.

9 cung phu thê hóa khoa nhập cung Quan lộc phối ngẫu người ở bên ngoài duyên giai, THUẬN, đối sự nghiệp có bang trợ.

10 cung phu thê hóa khoa nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình ở chung hòa hợp, gia đình sinh hoạt mỹ mãn.

11 cung phu thê hóa khoa nhập cung phúc đức phối ngẫu chính của công tác bình ổn, liệu cơm gắp mắm.

12 cung phu thê hóa khoa nhập cung phụ mẫu phối ngẫu và phụ mẫu ở chung dung 冾, gia đình hoàn cảnh giai.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh — hóa quyền

1 cung phu thê hóa quyền nhập cung mệnh phu thê duyên hảo, nhưng ý kiến đa.

2 cung phu thê hóa quyền nhập huynh đệ cung phối ngẫu đối huynh đệ của mình bằng hữu thái độ hảo, nhưng là hội ý kiến khá nhiều.

3 cung phu thê tự hóa quyền phối ngẫu cá tính cường, sẽ quản đối phương.

4 cung phu thê hóa quyền nhập cung tử nữ hỉ cái ống nữ cập huynh đệ của mình, đối điền trạch dục vọng cao.

5 cung phu thê hóa quyền nhập cung tài bạch phối ngẫu chưởng quyền sở hữu tài sản, đối với mình của tài năng lực hợp thời bang trợ.

6 cung phu thê hóa quyền nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng giai, cưỡng chế tính quan tâm thân thể của ngươi, đào hoa cũng đa.

7 cung phu thê hóa quyền nhập cung thiên di so sánh sẽ quản, thường tại ngoại giao tế xã giao.

8 cung phu thê hóa quyền nhập nô bộc cung phối ngẫu đối huynh đệ của mình bằng hữu thái độ hảo, nhưng ý kiến đa.

9 cung phu thê hóa quyền nhập cung Quan lộc phối ngẫu tại ngoại nắm quyền, để tránh khỏi đắc tội với người. Mà lại bàn tay mình kinh doanh quyền.

10 cung phu thê hóa quyền nhập cung điền trạch phối ngẫu so sánh sẽ quản hắn bằng hữu của mình, mà lại tại gia cũng dục nắm quyền.

11 cung phu thê hóa quyền nhập cung phúc đức phối ngẫu chưởng sự nghiệp của mình quyền, có thể bang trợ tiền tài, có hưởng thụ.

12 cung phu thê hóa quyền nhập cung phụ mẫu phối ngẫu và phụ mẫu ý kiến đa, nhưng duyên phận giai.

Cung phu thê tứ hóa phi tinh — hóa kỵ

1 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh phu thê ở chung không hòa hợp, đa câu oán hận.

2 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung phối ngẫu và huynh giao hữu vô ấn tượng tốt, vô duyên.

3 cung phu thê tự hóa kỵ phu thê duyên mỏng, nhân duyên bất hảo.

4 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ phối ngẫu văn thơ đối ngẫu nữ không tốt, hoặc bất công, tại gia không có thói quen.

5 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch phu thê nhân tài khởi tranh cãi, mà lại tình cảm vợ chồng bất hảo.

6 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách tình cảm vợ chồng không tốt, tính sinh hoạt không hòa hợp, đào hoa đa.

7 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di phối ngẫu tại ngoại bất lực, thả phù thê duyên mỏng, cá tính bất hòa.

8 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung phối ngẫu và huynh giao hữu vô ấn tượng tốt, vô duyên.

9 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc phối ngẫu tại ngoại không thuận, đối với mình sự nghiệp một bang trợ.

10 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch phối ngẫu cùng hắn bằng hữu của mình ở chung không tốt, bằng hữu ít. Tình cảm vợ chồng nghèo nàn.

11 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức phối ngẫu sự nghiệp không thuận hoặc là gia đình bà chủ.

12 cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu phối ngẫu và phụ mẫu bất hòa, khiến cho chính tinh thần soa, mà lại phối ngẫu keo kiệt.

Can cung tứ hóa pháp < cung tật ách tứ hóa >

Cung tật ách tứ hóa phi tinh — hóa lộc

1 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh có nhân duyên, lạc quan, bản thân giai.

2 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập huynh đệ cung và huynh đệ hữu duyên, tình cảm giai.

3 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng giai, thương yêu thê (phu) tử, tính sinh hoạt đa.

4 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ và tử nữ duyên giai, đông tử nữ, mà lại tính sinh hoạt đa, một tiết chế.

5 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung tài bạch tài vận giai, tiền kiếm được dễ dàng, so sánh có trưởng bối quý nhân trợ giúp.

6 cung tật ách tự hóa lộc thái độ làm người lạc quan, bất kể so sánh.

7 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di người ở bên ngoài duyên giai, bằng hữu đa, hỉ vui đùa.

8 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập nô bộc cung và bằng hữu duyên giai, bằng hữu đa, mà lại đào hoa khá nhiều.

9 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung Quan lộc công tác dễ dàng khoái trá, đồng sự đang lúc ở chung sự hòa thuận.

10 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch có tài vận, bản thân giai, tại gia THUẬN.

11 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức nhân duyên giai, phúc trạch hảo, mà lại bản thân giai.

12 cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu và trưởng bối có duyên phận, quý nhân đa, tại ngoại đắc ý.

Cung tật ách tứ hóa phi tinh — hóa quyền

1 cung tật ách hóa quyền nhập cung mệnh cá tính cường, niên thiếu đa tai.

2 cung tật ách hóa quyền nhập huynh đệ cung và huynh đệ sẽ có ý kiến, sẽ quản huynh đệ.

3 cung tật ách hóa quyền nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng giai, tham sắc dục đa, nhưng so sánh sẽ quản phối ngẫu, thường có thành kiến.

4 cung tật ách hóa quyền nhập cung tử nữ và tử nữ duyên giai, cái ống nữ, mà lại tính sinh hoạt đa, một tiết chế.

5 cung tật ách hóa quyền nhập cung tài bạch kiếm tiền so sánh bận rộn, tiền dục vọng đại, so sánh phí sức.

6 cung tật ách tự hóa quyền cá tính cường mà lại cổ quái, trưởng thành sớm.

7 cung tật ách hóa quyền nhập cung thiên di tại ngoại bận rộn, nhân duyên giai, và bằng hữu so sánh có thành kiến.

8 cung tật ách hóa quyền nhập nô bộc cung và bằng hữu duyên giai, tưởng giao càng nhiều hơn bằng hữu.

9 cung tật ách hóa quyền nhập cung Quan lộc công tác so sánh phí sức, ý thức trách nhiệm nặng, quản thuộc hạ đồng sự.

10 cung tật ách hóa quyền nhập cung điền trạch tài dục vọng cao, tại gia nắm quyền.

11 cung tật ách hóa quyền nhập cung phúc đức nhân duyên hảo, năng lực cường, nhưng lao lực phí sức, mà lại đa tai.

12 cung tật ách hóa quyền nhập cung phụ mẫu có trưởng bối hợp thời bang trợ, tại ngoại thường có thành kiến tranh cãi.

Cung tật ách tứ hóa phi tinh — hóa khoa

1 cung tật ách hóa khoa nhập cung mệnh nhân duyên giai, lạc quan, thể xác và tinh thần khoái trá.

2 cung tật ách hóa khoa nhập huynh đệ cung và tình cảm huynh đệ gặp gỡ, một vừa hai phải.

3 cung tật ách hóa khoa nhập cung phu thê và phối ngẫu tình cảm không hài hòa.

4 cung tật ách hóa khoa nhập cung tử nữ và tử nữ duyên giai, đông tử nữ, mà lại tính sinh hoạt đa, nhưng có tiết chế.

5 cung tật ách hóa khoa nhập cung tài bạch tiền tài THUẬN, liệu cơm gắp mắm.

6 cung tật ách tự hóa khoa bản thân giai, phong độ tốt, bệnh có lương y.

7 cung tật ách hóa khoa nhập cung thiên di người ở bên ngoài duyên giai và bằng hữu gặp gỡ một vừa hai phải, tại ngoại bình an.

8 cung tật ách hóa khoa nhập nô bộc cung chọn bạn mà giao, không tổn hao gì giao hữu.

9 cung tật ách hóa khoa nhập cung Quan lộc công tác dễ dàng, đồng sự ở chung dung 冾.

10 cung tật ách hóa khoa nhập cung điền trạch tại gia THUẬN, tiền tài liệu cơm gắp mắm.

11 cung tật ách hóa khoa nhập cung phúc đức nhân duyên giai, bản thân cũng giai, có quý nhân.

12 cung tật ách hóa khoa nhập cung phụ mẫu và trưởng bối ở chung hòa hợp, có trưởng bối quý nhân, tại ngoại THUẬN.

Cung tật ách nhân hóa phi tinh — hóa kỵ

1 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh bản thân soa, và bằng hữu gặp gỡ tổn hại đáo thân thể mình.

2 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung và huynh đệ duyên phận mỏng, tình cảm không tốt.

3 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê và phối ngẫu tình cảm mỏng, sinh hoạt không hài hòa.

4 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ và tử nữ duyên mỏng, cái ống nữ, mà lại tính sinh hoạt đa, nhưng có tiết chế.

5 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch tiền tài không thuận, là tài lao lực mà thương thân.

6 cung tật ách tự hóa kỵ người yếu mà lại khá nhiều bệnh, lao lực, trưởng thành sớm.

7 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di tại ngoại không thuận, và bằng hữu gặp gỡ tổn hại cập bản thân, mà lại khá nhiều tai.

8 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập nô bộc cung và bằng hữu duyên mỏng, nhân bằng hữu mà tổn hại bản thân.

9 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc công tác không thuận, phí sức sức lao động, đồng sự ở chung không hòa hợp.

10 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch tiền tài không thuận, bản thân nghèo nàn, lao lực.

11 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức người yếu đa bệnh, nhân duyên không tốt, phúc trạch soa.

12 cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu và trưởng bối ở chung không tốt, bản thân cũng không hảo. Tại ngoại không như ý.

# những huynh đệ khác cung, cung tử nữ, nô bộc cung, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu tứ hóa phi tinh, tự hành biến báo.

Phi tinh tứ hóa – giáp can

Giáp can liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa thái dương hóa kỵ

Ất can thiên cơ hóa lộc thiên lương hóa quyền tử vi hóa khoa Thái Âm hóa kỵ

Bính can thiên đồng hóa lộc thiên cơ hóa quyền văn xương hóa khoa liêm trinh hóa kỵ

Đinh can Thái Âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền thiên cơ hóa khoa cự môn hóa kỵ

Mậu can tham lang hóa lộc Thái Âm hóa quyền bên phải bật hóa khoa thiên cơ hóa kỵ

Kỷ vũ khúc hóa lộc tham lang hóa quyền thiên lương hóa khoa văn khúc hóa kỵ

Canh can thái dương hóa lộc vũ khúc hóa quyền Thái Âm hóa khoa thiên đồng hóa kỵ

Tân can cự môn hóa lộc thái dương hóa quyền văn khúc hóa khoa văn xương hóa kỵ

Nhâm can thiên lương hóa lộc tử vi hóa quyền tả phụ hóa khoa vũ khúc hóa kỵ

Quý can phá quân hóa lộc cự môn hóa quyền Thái Âm hóa khoa thực lang hóa kỵ

Giáp can

《 liêm trinh hóa lộc 》

Liêm trinh thuần âm hỏa, miếu dần vị, thủ mộc sinh hỏa ý, mà dần là giáp của bổng lộc và chức quyền, cố giáp dĩ liêm trinh là hóa lộc. Liêm trinh làm quan lộc, nhân kỳ thuần âm, cố liêm trinh của quan lộc chủ thuộc trạng thái tĩnh, đại diện doanh nghiệp trạng thái, kiếm tiền trạng thái, đương hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc thì, chủ làm việc thuận lợi, có địa vị nói thăng của giống. Liêm trinh vừa là thứ đào hoa, hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh hoặc điền trạch, chủ có tài mà lại đái đào hoa, nhập lục thân cung, chủ có tình duyên, thuộc ám đào hoa. Liêm trinh là quyền bính ngôi sao, cung mệnh liêm trinh hóa lộc người, chủ một thân khá cụ uy quyền, mà lại có thể được đáo bằng hữu trợ lực cập thuộc hạ kính yêu, tịnh có hiện ra duy trì liên tục tính lãnh đạo cơ hội, vưu hỉ ở thân địa tọa cung Quan lộc, có đế vương tương, giáp năm sinh ra, tam kỳ chiếu mệnh, phú quý kham kỳ, tất là chúa tể một phương. Sao Liêm trinh tọa cung mệnh hoặc thân cung là thứ đào hoa, duy không gặp hóa lộc, đào hoa của giống so sánh không rõ ràng, nếu như liêm trinh gia hội đào hoa tinh văn xương, văn khúc, tham lang, thiên diêu chờ tự vừa lánh đương biệt luận, đại hạn, lưu niên gặp của, tài dĩ đào hoa luận của. Đại hạn, lưu niên gặp liêm trinh hóa lộc, quá khứ không thể giải quyết việc, mong muốn giải quyết dễ dàng, hội ngôi sao may mắn, chủ có thai khánh việc, vị hôn người có thể gặp gỡ lý tưởng đối tượng, duy hội ngộ sát tinh, mặc dù tình cảm sầu triền miên, cũng không sẽ có kết quả.

Liêm trinh làm quan lộc chủ, có đứng đầu dục, hỉ nắm quyền, nhưng trời sinh tính ngoan cường, thường làm cho có khí thế lăng nhân cảm giác, cố nhân tế quan hệ mặc dù nỗ lực thôi triển, nhưng dễ bị nghẹt, hóa lộc khiến cho giao tế cổ tay càng thêm linh hoạt, vừa khẳng tương tiền tiêu ở giao tế xã giao thượng, có thể do đó cải thiện nhân tế quan hệ, sự nghiệp cũng có thể vì vậy mà so sánh dễ thôi triển phát huy.

Liêm trinh là thứ đào hoa nụ hoa đãi phóng, hàm súc ngượng ngùng, chủ trinh tiết, hóa lộc, khiến cho tâm động, mở ra kỳ đào hoa tình, nhập miếu, bình thường tình cảm có thể thuận lợi tiến triển, chủ thuần khiết năng lực gần nhau, đây là bình thường của đào hoa, lạc hãm, dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, hôn nhân khúc chiết khó tránh khỏi, lại thêm sát tinh hoặc cái khác đào hoa tinh, thì bày biện ra hiện lên thủy đào hoa của tính, là không bình thường của đào hoa, sử dụng tình không chuyên, hoặc sa vào tửu sắc, hoặc ô danh thất tiết, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

《 phá quân hóa quyền 》

Phá quân thuần âm thủy, miếu sinh tử vị, thủy là mộc dài sinh vị, cố hóa quyền.

Phá quân hóa quyền, chủ dịch mã, là hay thay đổi thiên, biến động của giống, ở Bản cung nhập miếu, có hoàn cảnh biến động dấu hiệu, thuộc về chủ động khứ cải biến, năng lực vãng phương diện tốt khứ phát triển, hãm địa, thì kỳ biến động thường thường hiện ra điềm xấu hiện ra.

Phá quân hóa quyền mặc dù chủ dịch mã, nhưng dĩ nhập dần thân kỷ hợi tứ mã nơi, so sánh năng lực hiển hiện dịch mã làm sử dụng. Nếu nhập cung thiên di, xung động cung mệnh, chủ lao lực bôn ba.

Hóa quyền, thuộc mộc, mộc là hướng tứ phương phóng xạ của động thái, giống trưng vật hướng tứ phương tích cực phóng xạ mở rộng của xu hướng, biểu thị trong vũ trụ vạn vật có sinh sôi không thôi công năng lực, cố hóa quyền của mộc, tích cực chủ động, tiến thủ hăng hái, mà phá quân, ngũ hành là quý thủy, có thẩm thấu cập tư nhuận mộc công năng lực, thủy năng lực sinh mộc, thủy bản là nuôi mộc của nguyên, mà thân gỗ thân vừa có bơm nước tác dụng, có thể lấy mẫu số lớn thủy lai hàm dưỡng chính, khiến cho bạch đã thành trường khỏe mạnh, bởi vậy phá quân hóa tạm thời, phá quân của quý thủy, có thể nắm giữ mộc của sống hay chết quyền bính, mà mộc của tích cực chủ động, lớn hăng hái, phải tiêu hao quý thủy, cố hữu tiên bại hậu thành ý nghĩa, mà hóa quyền của mộc, không ngừng tiêu hao quý thủy, khiến cho mộc thân cũng có thể không ngừng chủ động mở rộng, cố phá quân hóa quyền, thuộc chủ động của biến hóa.

Sinh tài bạch miếu vượng, chủ đi trước hậu lai, kết quả còn là tài vượng, hãm địa, thì vừa đi vô quay về.

Ở sự nghiệp cung, chủ động tranh thủ cải biến, miếu vượng, trở nên tốt, lạc hãm thì thất trách, sẽ có tranh cãi.

Phá quân thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, mà hóa quyền thuộc mộc, kỳ có bơm nước hút thủy làm sử dụng, cố phá quân hóa tạm thời, có thể làm cho bản thân giữ tại của thông minh và trí tuệ, toàn bộ biểu lộ ra, mà tác đầy đủ mà nhiều phương diện phát huy, cũng khiến cho toàn bộ của kế hoạch có điều nắm giữ, tịnh tác có quy cách địa biến hóa thay đổi, mà đạt được quyền bính, chính như phá quân của quý thủy, có thể nắm giữ mộc của tư nhuận lớn, cố miếu vượng là lúc, kỳ tư tưởng quang minh chính đại, nhất định có thể đầy đủ nắm giữ, mà được quyền bính, loại này quyền bính có thể bị người tôn sư nặng và ca ngợi, lạc hãm, thì so sánh không đầy đủ, so sánh có bất công của hiện tượng, mà bị người chỉ trích cập phê bình.

Phá quân, tính cương bạo, thật mạnh hảo tranh, hóa tạm thời, càng cường thế, có không gì sánh được của bạo phát. Bạo phá lực, miếu vượng, là anh tinh nhập miếu, quan võ cao chót vót, dấn thân vào quân lữ, lũ xây kỳ công, có thể là trong quân đại tướng, đầu tư từ thương, sáng tạo có công, là xí nghiệp lớn của người sáng lập tài, cập mở rộng năng thủ, hãm địa, thì hoành nổi giận phá, đa thành bại, gia sát mà vận hạn phùng, sự nghiệp không thích hợp thiên động mở rộng, càng không thể nhân làm lại đi mà khí cũ nghiệp, để phòng đại rách nát. Tối kỵ ở thân, dậu địa tọa mệnh hóa quyền, thái độ làm người vừa thúi vừa cứng, bất thông tình lý, diện mục khả tăng, ngôn ngữ chán nản, quân tử xa của, tiểu nhân úy của. Ở xấu, ngọ tối cát, mọi việc nên chủ động yêu cầu thay đổi, thay đổi thì có cát, là rường cột nước nhà, quân nhân có thể thăng quan tướng. Ở vị địa tối cát, nhân liêm trinh hóa lộc ở hợi tọa cung Quan lộc, vũ khúc hóa khoa ở mão tọa cung tài bạch, tam kỳ gửi thông điệp, sẽ có đột phát của điềm lành. Ở tị địa, cũng thuộc về tam kỳ, nên quân chức, lập công biên cương, không thích xương khúc cùng cung, lũ thử không thứ, suốt đời bần hàn, và Tứ Sát cùng cung, cô độc, mất chức bãi chức, và cướp khoảng không cùng cung, suốt đời lang thang.

Phá quân hóa quyền ở cung tài bạch, chủ thiên tài vận cường liệt, năng lực hoành phát tài phú, đồng thời dùng tiền hùng hồn, có tài lai tài khứ của giống. Phá quân hóa quyền cư cung phu thê, dễ có tranh chấp, can thiệp đích tình hình phát sinh, cố bất lợi cung phu thê, hỉ hội hợp ngôi sao may mắn dĩ giảm thấp tranh quyền hiện tượng.

Phá quân hóa quyền nhập cung điền trạch, chủ chỉnh lý hoặc tu sửa ở lại hoàn cảnh. Phá quân hóa quyền ở cung tử nữ, chủ tử nữ so sánh không nghe lời, phản kháng tâm cường liệt. Phá quân hóa quyền nhập cung Quan lộc, người làm ăn chủ vất vả cần cù kiếm tiền; nhân viên chính phủ chủ có lên chức hoặc biến động chức vị hiện ra.

《 vũ khúc hóa khoa 》

Hóa khoa, chủ khoa danh, danh tiếng, mà vũ khúc là tài tinh, cố vũ khúc hóa khoa, có tài đại gia biết, tài danh hiển dương không gì sánh được, thần khí phong cảnh, nổi tiếng cũng gia tăng nhiều, nhưng thông thường vũ khúc hóa khoa, đa chỉ là biểu hiện ra tăng quang thải mà thôi, đối sinh tiến tài nhiều ít, thực khản χ lý hoài tức  miện hoàn  kiều 撁摾?

Vũ khúc hóa khoa, mặc dù danh đa sinh lợi, nhưng vận hạn nếu tam phương gia hội lộc tồn hoặc hóa lộc, thì sinh tài có thể có chân chính giúp ích, có thể thu lợi dương danh, mà danh lợi song thu vào. Vũ khúc hóa khoa, chính như nhân của tiền tài để lộ ra, như tam phương vừa hội chiếu giơ cao dương hoặc sát kỵ lai xung, thì sẽ có tổn hại tài của hiện tượng, vận hạn phùng của, không thích hợp tương tiền tài tá nhân sinh lợi tức, nếu không sẽ nhân tiểu mà thất đại. Mão địa, nhân vũ khúc hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa, ở dậu địa nhân hóa khoa hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa. Vũ khúc kỵ can cung tọa nhâm, tất có sự nghiệp rách nát hoặc tài phú rách nát.

Tài tinh hóa khoa, suốt đời tài vận an ổn, bất trí thu không đủ chi, hóa khoa người của, tướng mạo thanh tú.

Vũ khúc là chính tài tinh, nhưng hóa khoa thì cũng không chủ tài, cận đại diện danh vọng đề cao, dĩ phục vụ tài chính giới người giai, có thăng thiên cơ hội, người bình thường thì danh tiếng hiển hách, người làm ăn chủ kiếm bình ổn của tài, nhân viên chính phủ thì có danh dự. Vũ khúc hóa khoa rơi cung tài bạch, chủ được tài an ổn, có bao nhiêu dư tiền tồn nhập ngân hàng hoặc bưu cục, gia đình bà chủ thì có thể tồn tiền riêng. Ở tị hoặc hợi cung vũ khúc hóa khoa và phá quân hóa quyền ngồi chung, chủ tài được mà phục thất, là thủ tài không tốn sức của giống, gia gặp sát tinh người, bằng hữu mượn tiền tất hữu khứ vô hồi, mà lại tài nan tụ.

Vũ khúc hóa khoa tọa cung Quan lộc người, nên phục vụ sinh tài chính và kinh tế giới, hoặc quân cảnh chức, có thể được lệnh dự, sự nghiệp có điều thành tựu, hãm địa thì có tài cũng không quyền chi phối (tiền tài do phụ mẫu hoặc thê tử chưởng lý), hư danh mà thôi.

Vũ khúc hóa khoa ở tuất cung, thì phá quân hóa quyền cư tử vị, mà liêm trinh hóa lộc tọa ngọ cung, giai được kỳ vị, nếu ở tài chính giới nhậm chức, có thể đứng hàng địa vị quan trọng, nhưng đối với cung là tham lang tinh, duy không phát người thiếu niên, tất nhiều lần trải qua gian khổ thủy khắc thành công, đến đây cách dĩ liêm trinh cùng trời tương tọa ngọ vị, giáp năm sinh ra là thượng cách, như tọa tử vị người, thì sai rồi.

《 thái dương hóa kỵ 》 thái dương, bản là động tinh, hóa kỵ, càng bôn ba lao lực, lịch trình cuộc sống khúc chiết trình độ tăng, nhấp nhô gian khổ, vượng cung lao mà sẽ thành, hãm địa, lắm lời lưỡi đủ phi, phân tranh làm phức tạp. Thái dương hóa kỵ, bất lợi dương tính họ hàng gần, thuở thiếu thời, phụ thân và quan đắt vô duyên, nữ mệnh, trượng phu có tai tật, hội sát đa, sinh ly tử biệt. Thái dương hóa kỵ, mọi việc khuyết thiếu kế hoạch tính, có lúc canh hội lỗ mãng hành sự, thường thường hội trong lúc vô tình rước lấy thị phi phiền phức, tăng thêm làm phức tạp. Thái dương hóa kỵ, bất lợi mắt, lạc hãm gia sát, sẽ có mắt tật, có thất yêu của bi, tối kỵ tọa cung thiên di, tọa mệnh tất lao lực, và phụ duyên mỏng, hãm địa lắm lời lưỡi tranh phân, năm mới khổ cực bôn ba, lao lực, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, không nghe người khác khuyên nhủ, khư khư cố chấp, tâm phiền, khuyết thiếu nại dụ quang hoàng đông thoái để ⒋ túc đăng  màu lỗ hoàng sào hí đà cố huyên nhiệt thứ cho?

Phi tinh tứ hóa – ất can

《 thiên cơ hóa lộc 》

Thiên cơ là trí tuệ ngôi sao, am hiểu bày ra thiết kế, miếu vượng hóa lộc, kế hoạch việc, mà nếu nguyện đạt thành, thiên cơ miếu vượng hóa lộc, vụ lợi sự nghiệp của khai sáng, hoặc công tác của biến hóa, vận phùng thiên cơ hóa lộc, miếu vượng gia cát, lên chức có hi vọng, như lạc hãm vừa phùng sát tụ, thì chức vụ điều động, tăng thêm bận rộn mà thôi, thực khản Λ@ ích không nhiều lắm, thiên cơ hóa lộc gia thiên mã, thích hợp vũ thị của sinh ý, hoặc ngoại vụ công tác, hoặc làm mậu dịch. Dần, thân hóa lộc, nhưng lúc này lại có Thái Âm cùng cung, Thái Âm hóa kỵ, lộc kỵ cùng cung tọa mệnh, chủ người này tình cảm đa khúc chiết, và mẫu, thê nữ, có sự khác nhau hoặc hình khắc. Ở tử, ngọ hóa lộc, nên không động đậy nên tĩnh, nhưng tử, ngọ là hóa lộc hãm địa, cố chủ người này có hoa không quả, tốt mã dẻ cùi, là xưng” phá lộc” .

《 thiên lương hóa quyền 》

Thiên lương, là ấm tinh, là thọ tinh, nhiều lần trải qua nhân sinh khảo nghiệm, từng trải phong phú, cố nhiều ít khó tránh khỏi sẽ có điểm tự phụ tâm tính, hóa tạm thời, càng nơi chốn biểu hiện mọi việc giai kinh nghiệm mười phần, mà làm việc so sánh lão thành lõi đời, nhưng dễ kẻ khác có cậy già lên mặt, lão khí hoành thu cảm giác. Thiên lương hóa quyền, có danh sĩ phong độ, cập thân sĩ làm phong, bản thân có tự nhiên oai nghiêm, như tạm biệt có ngôi sao may mắn, kỳ chức vị lâm sinh phong hiến, tức ti buộc, giám đốc chức trách, hoặc và hình pháp, kỷ luật hữu quan hành trình nghiệp. Thiên lương, chủ thanh quý, mà không chủ phú, cố miếu vượng hóa quyền, gia tả hữu, quan tư thanh hiển, nhưng dễ lưu sinh chanh chua hà khắc. Thiên lương hóa quyền, gà mẹ tính, chủ động bài phân giải nạn, quả đoán năng lực so sánh cường, nhưng so sánh dễ lưu sinh chuyên quyền, bá đạo, tự phụ, khiến người gặp nạn dĩ tiếp cận, hoặc so sánh nan dữ của ở chung hòa thuận cảm giác khái. Thiên lương hóa quyền tự cho mình là rất cao, mèo khen mèo dài đuôi, cùng người khó hoà hợp, không tin người khác nói như vậy, vưu kỵ mệnh tọa tắm rửa, tối kỵ ở dậu địa, có tài nhưng không gặp thời, đầy bụng bực tức, thái độ làm người vừa thúi vừa cứng, cô độc. Ở tị địa, tất bị người bạch nhãn để, mừng nhất ở ngọ địa, duy không thích hợp phong mang quá lộ, có thể thiện ý chỉ điểm người khác sai lầm, vật có ý định yết nhân tư ẩn, ở thần địa, mừng nhất văn khúc cùng cung, đoạt giải nhất thiên hạ.

《 tử vi hóa khoa 》

Hóa khoa, chủ khoa danh, danh tiếng, nổi tiếng, cập quý nhân, trợ lực, mà lại tử vi bản vi tôn tinh, cố tử vi hóa khoa rất phong cảnh, rất có mặt mũi, danh tiếng vang dội, danh dương tứ hải, nơi bị người hoan nghênh, sự nghiệp thôi triển trôi chảy, tại chức nhân viên vận hạn phùng của, dễ lên chức. Hóa khoa, chủ đa tài đa nghệ, vừa tử vi tinh cao cư tôn vị, cố tử vi hóa khoa, tài nghệ xuất chúng, kỹ quan quần hùng, có đặc thù biểu hiện, thu được tiếng vỗ tay tối đa, canh chủ thực học, mà thực tới danh về, cũng không lãng đắc hư danh. Tử vi hóa khoa, vụ lợi vãng văn nghệ giới cập học thuật giới phát triển, có thể bộc lộ tài năng, thậm chí đại phóng tia sáng kỳ dị, thành lập quyền uy, mà trở thành có đặc biệt kiến giải cập đặc dị biểu hiện, mà lại danh dự câu giai chuyên gia học giả, cố tử vi hóa khoa tài hoa dào dạt, nói chuyện có phân lượng, sẽ phải chịu người khác thưởng thức và chi trì, mà được dĩ phát huy đầy đủ, bởi vậy, tử vi hóa khoa ở sở hữu hóa khoa trung, là điều kiện tốt nhất người, mà lại hoạch ích khá nhiều.

Tử vi hóa khoa, thái độ làm người sĩ diện hảo, tích khuyết thiếu chủ trương, nhĩ mềm, tốt đẹp, tự đại, ích kỷ, bất công, cố trong lòng còn có “Ái của dục kỳ sinh, ác của dục kỳ tử” cực đoan tâm lý, nhưng hóa khoa chủ danh dự hơi tệ, cũng sẽ không cô độc, tính tình, phong độ đều tốt. Thân địa tọa mệnh hóa khoa, không cát, nhân bị thiên cơ hóa lộc, Thái Âm hóa kỵ tương giáp, lộc kỵ tương giáp của mệnh, trong lòng chua xót khổ sở không người biết.

《 Thái Âm hóa kỵ 》

Thái Âm, thuần âm thủy, bổn cụ âm nhu của cá tính, vừa phùng hóa kỵ, thì làm việc khuyết thiếu quyết đoán, mà lại nghi kỵ tâm nặng, thường có thay đổi thất thường, do dự của hiện tượng.

Thái Âm, là âm thủy, chủ tĩnh, chủ thu liễm, có ướt át bẩn thỉu của hiện tượng, hóa kỵ thì dễ có thời gian dài nội tâm buồn khổ của tinh thần dằn vặt, như vừa lạc hãm, tái phùng âm sát… Chờ tinh diệu, dễ mắc bệnh tâm thần phân liệt, lúc này ứng với đa lễ phật bái thần, làm việc thiện sự, dĩ kỳ tâm linh bình tĩnh, thì có thể bình yên vô sự.

Thái Âm, là thủy của tinh, hóa kỵ, ngũ hành vừa thuộc thủy, phàm thủy giai và đào hoa hữu quan, cố Thái Âm hóa kỵ, tất có tình cảm của làm phức tạp, lạc hãm, phùng sát tụ, sẽ có nhân tình cảm không như ý, mà luẩn quẩn trong lòng tự tử của khuynh hướng, vô cát lai phù, tự sát thân vong, tu hữu lộc mã tả hữu tới cứu, lại vừa được cứu vớt sống lại, hóa hiểm vi di.

Thái Âm, mổ chính bút ánh sáng, như lạc hãm vừa hóa kỵ, dễ lưu sinh hoa tửu văn chương (đào hoa), âm mưu quyền mưu hạng người, tà dâm khó tránh khỏi. Thái Âm lạc hãm hóa kỵ trong người cung, mà lại vừa làm gốc mệnh của cung thiên di thì, tái phùng sát lai xung, chủ tùy nương kế bái, hoặc ly tổ cho làm con thừa tự, bằng không hình khắc khó tránh khỏi, có chứa đến đây mệnh cách người, lúc mới sinh ra, nên bái thần minh hoặc nhận thức nghĩa phụ mẫu, có thể giảm bớt hình khắc. Thái Âm, thái dương miếu vượng thì, có vượng cung không kỵ của hiện tượng, cố không sợ hóa kỵ lai nhiễu (đây là thay đổi cảnh), hãm địa, mẫu hệ thân nhân so sánh dễ mắc tật hoặc bị thương tổn, hoặc có hình khắc của hiện tượng

Phi tinh tứ hóa – bính can

Bính can

《 thiên đồng hóa lộc 》

Thiên đồng, là phúc tinh, bản là cát tường của túc, hóa lộc, hình thành phúc, lộc tụ, cát không thể nói, vô sát nhập, có thể an hanh mà trường thọ mệnh, bình sinh không có gì lạ chí hỉ nhàn nhã đi chơi, cuộc sống yên tĩnh, cố sinh lịch trình cuộc sống so sánh khuyết thiếu tiến thủ khai sáng tinh thần, nữ mệnh mặc dù diện mạo kiểu người tốt Lộc giai, nhưng dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, không được hoàn mỹ. Thiên đồng phúc tinh hóa lộc, sinh khi còn nhỏ, có trưởng bối của chiếu cố, mà đa sống phóng túng, lão niên thì, có tử nữ của hiếu kính phụng dưỡng, cạn sạch tình du sơn ngoạn thủy, hoặc được thiên luân của nhạc, an nhĩ lúc tuổi già, có nữa ngôi sao may mắn lai phù, có tổ tiên để lại tài sản. Tị địa hóa lộc, gia thiên mã lộc tồn, là đế hậu mệnh, vưu hỉ giờ Dậu sinh ra, văn xương ở xấu địa hóa khoa, xuất thế vinh hoa, đây là thế tập hoàng đế, hoặc thái bình hoàng đế, nữ mệnh quý vi hoàng hậu.

《 thiên cơ hóa quyền 》

Thiên cơ thuộc mộc, thân gỗ có sống phát hướng ra phía ngoài mở rộng ý, lại thêm hóa quyền, càng tích cực chủ động, khí thế bàng bạc, thích hợp ra ngoài gây dựng sự nghiệp, tại gia trái lại đa tranh chấp làm phức tạp. Thiên cơ là một viên trí tuệ ngôi sao, có mưu lược, khẩu tài giai, ngoại giao cổ tay không sai, hóa quyền có thể cổ vũ kỳ bày ra, giao tế năng lực, đề cao thật lớn kỳ lĩnh đạo và tài quản lý, nhưng vất vả cực nhọc khó tránh khỏi. Thiên cơ hóa quyền, tại chức nhân viên, đi hạn phùng của sẽ chủ động tranh thủ lên chức đổi đi nơi khác, vượng địa phùng lộc lập tức tới trợ giúp, có thể như nguyện, nhưng như hãm địa gia sát, bạch mang một hồi, hoặc cho dù có thể được đáo thăng điều, cũng không tẫn lý tưởng.

Thiên cơ hóa quyền, từ thương việc buôn bán người gặp của, sẽ có chủ động tích cực mở rộng đầu tư, mở rộng doanh nghiệp của dấu hiệu, đến nỗi kết quả thật xấu, thì tu xem xét cân nhắc kỳ sở hội chiếu tinh diệu tốt phôi mà định của.

Thiên cơ hóa quyền, học thuật nhân viên nghiên cứu hoặc nhà phát minh, hội không ngủ không ngớt địa đầu nhập kỳ công việc nghiên cứu, mặc dù vất vả cần cù nhưng đa sẽ có thu hoạch.

Tử địa, dậu địa tọa mệnh hóa quyền, vừa thúi vừa cứng, có ly hôn hiện ra. Ngọ tọa mệnh hóa quyền, mọi việc nên chủ động tranh thủ, mọi việc nên tích cực, thường có thiên di, điều động. Tối kỵ can cung tọa mậu, suốt đời cần lao vẫn đang không thể được như nguyện, như đèn hạ đau khổ độc, vẫn như cũ thi rớt, Tứ Sát cùng cung, mất chức bãi chức hoặc đảo điếm, nếu và Hỏa Tinh cùng cung, trong đầu phong, phải tránh tốt đẹp vụ xa hoặc đứng núi này trông núi nọ. △Top

《 văn xương hóa khoa 》

Văn xương là khoa bảng của túc, chủ thông minh, bị người thưởng thức, danh tiếng hảo, có văn nghệ tài hoa, mi thanh mục tú, mà hóa khoa, chủ công minh, thanh danh, cố văn xương hóa khoa thì, càng thông minh hơn người, tài hoa dào dạt mà thanh danh biểu dương, miếu vượng, kỳ có thực học, gia cát có cơ hội mở ra trường tài, mà lại danh dự câu giai, có thể thực tới danh về.

Độc thủ, không có tài hoa, khó có được bày ra, dễ có có tài nhưng không gặp thời của thán, lạc hãm, hư danh mà thôi, gia sát xung chiếu, dễ lưu sinh vì tư lợi, quyền mưu thuật sĩ.

Hóa khoa thuộc thủy đại diện trí tuệ, khoa cũng có phân loại của hàm ý, cập có hệ thống của phân tích và kế hoạch, mà lại hóa khoa như cổ đại của khoa cử (khoa bảng), cố hữu đại diện công danh cập danh dự làm sử dụng. Văn xương thuộc chính đồ của văn danh, cũng đại diện pháp luật, mà lại ngũ hành thuộc tân kim, kim của co rút lại cập đọng lại lực rất mạnh, cố văn xương hóa khoa, có thể đem bản thân của trí tuệ ngưng kết quy nạp, mà phát huy đầy đủ đi ra, mà lại có thể đem lý tưởng cập kế hoạch, theo giữa lúc cách, dĩ thủ đoạn đàng hoàng, cao độ địa phát huy, mà lại có đại chúng của nhận đồng, mà dương danh, lạc hãm gia sát, dễ lưu sinh tà môn, mà sản sinh pháp luật thượng nặng nặng vấn đề. Hỉ ở tị địa, xấu địa hóa khoa, nhưng không thích can cung tọa tân, cũng không hỉ ở dậu địa hóa khoa, nảy mầm mà chẳng ra hoa.

《 liêm trinh hóa kỵ 》

Liêm trinh ngũ hành thuần âm hỏa, bản so sánh đen tối, âm ngoan, mà lại vừa là tù tinh, bản tức không cát mà hóa kỵ, chủ thị phi, đa cữu, mà lại hóa kỵ ngũ hành thuộc thủy, cố liêm trinh hóa kỵ, nước lửa tương khắc, nặng thêm kỳ hại, biến thành không giải được đến chết kết, tính toán đa không trôi chảy, gặp chuyện phiền nhiễu mà phân loạn vô chương, vận hạn phùng của có có tài nhưng không gặp thời cảm giác thán. Liêm trinh hóa kỵ phùng giơ cao dương, dễ có tiền tài gút mắt không rõ của hiện tượng, hoặc nhân quay vòng mất linh mà nỗi lòng phân loạn, cập liêm trinh ở cung thiên di thì, gặp hóa kỵ vừa phùng giơ cao dương, thiên mã, bạch hổ, thiên hình lai xúc phạm, thì có nửa đường mai thi của hung tướng, ứng với tận lực tránh cho ra ngoài, hoặc ra ngoài thì ứng với cẩn thận, không thích hợp tăng tốc độ, thì có thể hóa hiểm vi di, vận hạn phùng của, ứng với đa làm việc thiện, sớm muộn gì thắp hương lễ Phật tụng kinh, dĩ kỳ bình an. Liêm trinh là thứ đào hoa, vừa là tù tinh, cố liêm trinh hóa kỵ giống như khúc mắc sâu tỏa nan khai, chủ tình cảm và tâm tình phương diện, đa ba động làm phức tạp, như phùng cái khác đào hoa tinh cập sát tinh lai xung, thì nhân sắc phạm hình, nếu tái lạc hãm, thì thành không giải được của kết, dễ có lao ngục tai ương.

Liêm trinh hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, tình cảm vợ chồng đa làm phức tạp, phòng ốc có lậu thủy của hiện tượng, mà lại tài không tụ, nên trồng cây hoa lan có thể mổ.

Đi hạn gặp liêm trinh hóa kỵ có quan tòa, đào hoa, phiền não, tai nạn xe cộ, ở đã hợi, đại hung, liêm trinh chủ phẩm trật và quyền lệnh, hóa kỵ thì phẩm trật đại loạn, quyền lệnh không được, cố sẽ phát sinh rất nhiều phiền phức, chính lệnh bất năng phổ biến, ra lệnh, không người tuân thủ.

Phi tinh tứ hóa – đinh can

《 Thái Âm hóa lộc 》

Thái Âm chủ phú, chủ giấu mà hóa lộc chủ tài lộc, cố Thái Âm hóa lộc, chủ dệt hoa trên gấm, tài nguyên thu nhập trôi chảy như ý, mà lại tinh thần cập vật khản ι hạt nguyện giải Q tâm. Thái Âm ngày đêm liên tục của vận chuyển, kỳ vận chuyển là tuần hoàn tính khản Γ thị 幓摚鐝 nãi luân Q dễ hoặc và ngoại quốc làm sinh ý của vãng lai, có tiền thể kiếm tịnh có tốt thanh danh.

Thái Âm là điền trạch chủ, chủ tài phú, cố Thái Âm hóa lộc thì, chủ nhà đình viên mãn hài hòa, mà lại sẽ có mua phòng địa sản của dấu hiệu, nữ mệnh có thể làm cho bản thân càng thêm ôn nhu động nhân, nhân duyên cao hơn, nam mệnh thì có thể tăng đối với người khác phái của lực hấp dẫn. Thái Âm hóa lộc ở miếu vượng, tức thú, tử, hợi, mọi việc may mắn, mọi việc thể diện, tâm tình khoái trá, lạc quan, có phong phú hưởng thụ, nhưng ở lạc hãm nơi, ký mão, thần, đã, ngọ, xưng” phá lộc” .

Tử địa cùng trời cùng cùng cung, lúc này thiên đồng hóa quyền, Thái Âm hóa lộc, vô luận tọa mệnh, tài, quan, thiên, đều dĩ phú quý luận của.

Dần, thân thiên cơ cùng cung, lúc này thiên cơ hóa khoa, khoa lộc cùng cung, thái độ làm người hiền hoà, giảng đạo lý, sẽ không bãi quan cái, giở giọng, là một thật lâu quan, hơn nữa phú quý kham kỳ, mừng nhất tọa mệnh, quan, tài, tam kỳ chiếu mệnh, mà khi lập pháp uỷ viên, nước đại đại diện… .

《 thiên đồng hóa quyền 》

Thiên đồng là phúc tinh, yêu thích thanh nhàn, mà không hỉ cạnh tranh, cố bốc đồng bất túc, hóa quyền cường thế ngôi sao, chính có thể làm cho thẳng kỳ khuyết điểm, khiến cho hăng hái hướng về phía trước, mà ở sự nghiệp thượng yêu cầu thủ ẩn định phát triển. Thiên đồng thuộc thủy, chủ trí, chủ thông minh, mà hóa quyền thuộc mộc, chủ sinh sôi, hướng ra phía ngoài mở rộng, mà lại có tích cực chủ động tinh thần, cố thiên đồng hóa quyền, ở sự nghiệp thượng so sánh năng lực chủ động khứ tranh thủ thực tích, mà lại sẽ có trác việt biểu hiện, đến nỗi thành công hay không, tu thị sở hội tinh thần của cát hung mà định. Thiên đồng hóa quyền, hành sự có điểm cố chấp, mà lại sẽ đi tranh thủ siêu việt bản thân chức vụ của quyền, thì có vượt quyền cử chỉ động, mà rước lấy một ít thị phi, đến đây thị phi giai thuộc về phía sau bị phê bình của thị phi. Xấu, vị, ngọ hóa quyền, tốt mã dẻ cùi, mọi việc có lòng không đủ lực. Tị, hợi, tử, thân, dần, chủ đang động loạn trong nhưng có an bình, ý cũng không là lao lực bôn ba của mệnh, nhưng không thích cùng Tứ Sát cùng cung, hội mất chức bãi chức, mà lại có tàn tật, cô khắc.

Thiên đồng hóa quyền, chủ có tốt chuyển cơ hoặc cơ duyên đúng dịp, mà thăng chủ quản hoặc có khai sáng tinh thần, nhưng không thích hợp tự lực tự nghĩ ra, nên hợp khỏa hoặc mạc hậu bày ra.

《 thiên cơ hóa khoa 》

Thiên cơ bản là trí tuệ ngôi sao, lại thêm hóa khoa, thì như hổ thêm cánh, chủ nhân ý nghĩ linh mẫn, có kỳ tưởng, có mưu lược, tịnh có thể thành lập thanh danh, thanh uy lan xa, có thể hiện ra tốt kế hoạch và bản in ô-da-lit, tịnh có thể thu được người khác thưởng thức và chi trì, mà hài lòng toại nguyện địa vận dụng đi ra, lý tưởng có thể thực hiện, tịnh chở dự mà về, cũng thực tới danh về của điển hình. Thiên cơ hóa khoa, gây dựng sự nghiệp đầu tư việc buôn bán, có thể ở thương giới thanh danh đại táo, dương danh lập vạn, có hay không chân chính kiếm được tiền, là một chuyện khác. Thiên cơ hóa khoa, làm học thuật nghiên cứu người, miếu vượng có độc đáo kiến giải, có thể thu được người khác nhận đồng và tán thưởng, có thể thành danh sinh thế, nhưng như lạc hãm, thì thiên về lý luận, thường thường bỏ quên thực dụng tính, cố có thể là lý luận gia, nhưng đa không thực tế. Thiên cơ hóa khoa, sinh hãm địa, đa không tưởng, trong lòng thường tính toán kế hoạch, nhưng đa chỉ sinh kế hoạch phác thảo giai đoạn, mà không năng lực phó chư thực hiện, cố có thể là giảng sư, danh chủy, nhà bình luận, mà làm khó thực tiễn gia. Xấu, vị, nhân thiên cơ lạc hãm, hóa khoa ở xấu địa miếu vượng, nhưng nhân thiên cơ bản thân quá yếu, tú mà không thực. Dần, thân lưỡng địa, lúc này Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, phú quý kham kỳ, tọa tài, quan cùng luận. Tử, ngọ, dĩ ở ngọ địa so sánh cát, mừng nhất ở thần địa tọa mệnh, tam kỳ gửi thông điệp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phú ông.

《 cự môn hóa kỵ 》

Cự môn ngũ hành thuộc thủy, hóa khí là ám hối, cự môn là mương máng nước, tất cả giai dựa vào đường ống mà đi, mà hóa kỵ chủ thị phi đa cữu, cố cự môn hóa kỵ thì, thường thường hội kiên trì đã thấy, mà câu nệ không tỉnh, thường dễ khiến cho thị phi, quan tụng, mà lại sự hậu thường có hậu di chứng, mà bị bị nguy nhiễu, nhân cự môn thuộc thủy, hóa kỵ ngũ hành cũng thuộc thủy, mà lại cự môn là mương máng nước, so sánh bẩn, sở chảy qua chỗ, tất lưu hữu vết tích, cố sự tình phát sinh qua hậu, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại một chút hậu di chứng. Cự môn thuần âm thủy, hóa khí là ám, mà hóa kỵ, vừa chủ thị phi hao tổn, cố cự môn hóa kỵ, hội ý ngoại tổn hại tài, tịnh thường thường tổn hại được mơ hồ, không minh bạch, mà lại sự hậu đa cho rằng tổn thất phi kỷ mong muốn, mà không cam lòng, cho nên dễ dẫn phát khẩu thiệt thị phi, phân tranh làm phức tạp, gia linh tinh, thường có bị thẩm vấn công đường của hiện tượng, tịnh nhân tố tụng mà tăng chi, hãm địa, phùng sát diệu xung chiếu, canh chủ khốn thua kiện mà bị tiền tài và tinh thần song trọng tổn thất.

Cự môn bản là thị phi của túc, hóa kỵ cũng chủ thị phi đa cữu, càng thêm nặng kỳ hại, cố cự môn hóa kỵ, chủ thường gặp tiểu nhân, khẩu thiệt phân tranh, thị phi dây dưa, trong công tác dễ sinh và thủ trưởng, đồng sự ý kiến không gặp nhau, tăng thêm khẩu thiệt thị phi, lạc hãm, canh nguyên nhân chính bị người hãm hại, gạt lấn, phản loạn hoặc ác tính cạnh tranh chờ mà tổn hại tài tổn hại danh, thậm chí rách nát, vượng địa, mặc dù bại trung có thể cứu chữa, nhưng cũng khúc chiết không thuận, lao lực khó tránh khỏi, môn hóa kỵ, tuy là phi khúc chiết trọng trọng, nhưng cũng dấn thân vào kháo chủy nói chuyện mưu sinh hành nghiệp, để cầu hóa giải, hoặc giảm bớt kỳ hại.

Cự môn hóa kỵ ở cung phu thê, lạc hãm, gặp thiên hình, thiên diêu, chủ và phối ngẫu tranh chấp khó tránh khỏi, hoặc có một thân thể nghèo nàn, nên nuôi điểu hoặc sàng phô vị trí trạch ở địa phương tốt vị cũng có thể, có thể làm cho phu thê tình cảm canh hài hòa.

Cự môn hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, gia linh tinh, văn khúc, âm sát… Chờ tinh diệu, dễ có phạm âm cập không biết tên của chứng bệnh, hoặc nhân quả bệnh, nên tạ đạo lực, pháp lực, thần minh lực, dĩ kỳ hóa giải, hoặc thỉnh pháp sư tiêu tai cầu phúc, có thể trăn bình an.

Cự môn hãm địa hóa kỵ (thú địa) hung nhất, thường nhạ ngoài ý muốn quan tòa, khẩu thiệt, buồn lo vô cớ, hoặc nói không được thể, đến nỗi đắc tội đối phương, làm việc quyết đoán thiếu, không quả quyết, đến nỗi vuột thời cơ cơ hội tốt. Thiên hình cùng cung, quan tòa không khỏi, ở xấu vị tọa mệnh, suốt đời tình cảm bất lợi ở thần, thú tọa mệnh, thường chọc không giải thích được thị phi và quan tòa.

Mậu can

Phi tinh tứ hóa

《 tham lang hóa lộc 》

Tham lang là tài nghệ ngôi sao, có tài nghệ thiên phú hoặc cơ sở, hóa lộc thì, tài nghệ xuất chúng, nhưng hãm địa gia sát, vô cát phù không khỏi phát triển bị nhục, mà có tài nhưng không gặp thời, mèo khen mèo dài đuôi, vượng địa gia tử vi cùng độ, hội lục cát có chính xác tài thực nghệ, tịnh có cơ hội tốt phát huy, mà mở ra trường tài, nữ mệnh am hiểu nữ hồng, công việc quản gia có cách, có thể đem gia sự liệu lý được đâu vào đấy, tỉnh tỉnh có tự, nhưng như vô hỏa linh, thiên hình, khoảng không cướp lai hội, thì dễ sinh tình cảm của làm phức tạp. Tham lang hóa lộc và hỏa linh cập tả hữu một trong cùng cung, có thể tăng tài nguyên thu nhập, thường thường có ý định ngoại thiên tài hoặc tiền của phi nghĩa của hiện tượng, như cận và hỏa linh cùng cung, mà vô tả hữu, nhưng hội khoảng không cướp là tiểu thiên tài, như có thiên tài hoặc tiền của phi nghĩa thu nhập thì, ứng với lập tức mua bất động sản, hoặc dĩ bộ phận tiền tài cứu cấp tế bần, đúng lúc là thiện hậu phúc vô cùng, bằng không lai tài không tụ, chắc chắn có điều tổn hao, thậm chí vui quá hóa buồn. Tham lang bản là đa tài đa nghệ ngôi sao, vừa là đào hoa tinh, vừa món chính lộc, thiên tài, hóa lộc miếu vượng, thì ở trong xã hội danh tiếng rất kiện, giao du rộng, mà tốn hao quá mức cự, vãng lai của giao hữu đa số rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại mưu cầu phát triển của người làm ăn, hoặc và tài chính và kinh tế hữu quan của quan viên, nhưng đến đây cũng tu thị cách cục cao thấp mà định của, lạc hãm thì, thường không đi chính đồ, mà hỉ đi tà môn chi giao tế, mà lưu luyến tửu sắc tài vận của hương.

Tham lang hóa lộc suốt đời đa diễm ngộ, suốt đời rượu mừng sắc tài vận, đa xã giao, tối kỵ và dương, đà cùng cung, nhân sắc gây, mừng nhất và hỏa, linh cùng cung, có đột phát chủ triệu, hóa lộc chỉ ở tứ mã nơi là may mắn, tích tham lang ở tứ mã nơi không được địa. △Top

《 Thái Âm hóa quyền 》

Thái Âm thuần âm thủy, vừa chủ tĩnh, nguyên bản xử sự quá sinh âm nhu ôn hòa, không đủ mạnh, cố hữu điểm kéo dài, mà lại thiếu tích cực của hiện tượng, mà hóa quyền có chủ động tiến thủ, tích cực hăng hái của tinh thần, cố Thái Âm mừng nhất gặp hóa quyền lai trợ giúp chính có thể cương nhu tịnh tể, khiến cho canh gắng đạt tới tiến tới, vừa chủ động tích cực, làm việc thay đổi thành công. Thái Âm hóa quyền thuộc ám quyền, là phụ trợ giúp tính của quyền lợi, nữ mệnh có, có thể gián tiếp ảnh hưởng tiên sinh quyết sách. Thái Âm hóa quyền, gặp gỡ thiên cơ hóa kỵ, hội tăng gia vụ tranh cãi, xuất ngoại không thuận, là không được hoàn mỹ. Tử địa hóa quyền, có thiên đồng cùng cung, tính tình bất trí táo bạo, năng lực tự tìm nhân sinh lạc thú, thái độ làm người nhạc thân. Mão, thần, đã, ngọ không dĩ cát luận của, lao lực bôn ba, xưng” phá quyền” . Kỵ và Tứ Sát cùng cung, kỵ Thái Âm can cung tọa ất. Thái Âm chủ điền trạch, hóa quyền có thể đầu tư bất động sản, hội kiếm tiền.

《 bên phải bật hóa khoa 》

Bên phải bật quý thủy, hóa khoa cũng thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, mà lại thủy vừa chủ động, cố bên phải bật của hóa khoa, tuy có thể được đắt trợ giúp, nhưng so sánh không thực tế, vừa phàm thủy giai và đào hoa hữu quan, cố bên phải bật hóa khoa, thường có sùng bái hoặc tối yêu có chút nhân vật đặc biệt là kỳ tượng gỗ của hiện tượng. Bên phải bật là quý thủy, hóa khoa cũng thuộc thủy, thủy là lưu động tính, nhưng đều có ướt át bẩn thỉu của hiện tượng, thủy của ngũ thường, chủ trí, cố bên phải bật hóa khoa, là thủy càng thêm thủy, bằng trí tuệ gia trí tuệ, bên phải bật vừa chủ quý nhân tinh, là có quý nhân của ám trợ, nhưng nhân trí tuệ rất cao cực kỳ, cho nên bất khả có quá phận của yêu cầu, như vậy thì có thể phát huy cao siêu của trí tuệ, mà trải qua có hệ thống của kế hoạch phân tích hậu, ứng dụng cơ hội tiếp cận quý nhân, mà được quý nhân trợ giúp, miếu vượng thì, có chí, lạc hãm thì, đứng của kế hoạch so sánh thiên sinh lãi nặng, khuyết thiếu công đạo, mà không thái lý tưởng, gia sát, chỉ phần nhiều là phi tranh cãi, mà sản sinh hậu di chứng, như nước của ướt át bẩn thỉu. Bên phải bật hóa khoa có quý nhân tương trợ mà thành danh, ở dậu địa, thì nảy mầm mà chẳng ra hoa, mừng nhất cùng trời tương đồng cung, dệt hoa trên gấm. Thái độ làm người thượng biết tiến tới, tích phạm đào hoa.

《 thiên cơ hóa kỵ 》

Thiên cơ, là động tinh, hóa kỵ, đa khúc chiết, trong lòng kế hoạch việc, khó có thể thực hiện, sự nghiệp thượng kế hoạch cải cách biến động, có trở ngại lực, khó có thể khai triển, tiến tài cũng rất khó nắm giữ, thời gian thượng thường bất năng được như nguyện. Thiên cơ hóa kỵ, chủ tâm phiền, tâm thần không yên, đa nhân gia vụ tranh cãi, bản thân ốm đau, sự nghiệp ngăn trở mà khiến cho. Thiên cơ hóa kỵ, tuy có tài hoa, nhưng cái khó có cơ hội thi triển, thường có có tài nhưng không gặp thời cảm giác khái, hoặc có thai để tâm vào chuyện vụn vặt, mọi việc luẩn quẩn trong lòng của hiện tượng, hoặc tính toán việc so sánh bất năng hài lòng toại nguyện, nên sớm muộn gì thắp hương bái thần phật, tịnh trì tụng tâm kinh, dĩ khẩn cầu thể xác và tinh thần của sự yên lặng cân đối. Thiên cơ hóa kỵ gia sự thường không yên, mọi việc trái lại phúc bất định, quyết định vừa thay đổi, thường điệt thương, lạc đường, kế hoạch, lý tưởng, khó có thể thực hiện, sẽ làm ra chuyện hồ đồ (thiên cơ là trí tuệ ngôi sao, hóa kỵ, trí tuệ bị mông tế, một thời hồ đồ, cố sẽ làm ra chuyện hồ đồ), thậm chí thần kinh suy nhược, mất ngủ, khổ não, tâm phiền, dễ bi quan muốn tự sát.

Phi tinh tứ hóa – kỷ

《 vũ khúc hóa lộc 》

Vũ khúc, thuộc kim, hóa khí là tài, là một viên chính tài tinh, lai tài phương thức này đây thủ đoạn đàng hoàng khứ tranh thủ mà đến, cố vũ khúc tuy có tài có, nhưng tương đối khổ cực lao lực, hóa lộc có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình độ, khiến cho nhập tài dễ dàng hơn, được tài cũng nhiều hơn.

Vũ khúc bản là tài tinh, mà hóa lộc cũng chủ tài, cố vũ khúc hóa lộc, tài nguyên đầy đủ, quan võ kinh thương tối thích hợp, vũ khúc tài tinh, hỉ kiến hóa lộc, là là dệt hoa trên gấm, cát tự không đợi nói, nhưng Thiên can kỷ vũ khúc hóa lộc, tất gặp phải văn khúc hóa kỵ, một sẽ tới hoàn hảo, như kiến văn khúc hóa kỵ tam phương xung hội, hoặc cùng triền thì cát chỗ giấu hung, thành trung có bại, lai tài nan toàn bộ lưu, tất sẽ có sở tổn hao, có lúc tổn hao trình độ thậm chí vượt lên trước lai tài, hình thành tiêu hao của hiện tượng, tương đương phiền lòng, nhất là kinh thương đầu tư người, ra vào hoặc tròn và khuyết kim ngạch so sánh cự, kiến vũ khúc hóa lộc thì, chớ cao hứng trước được quá sớm, cần phải đặc biệt kiểm tra mệnh bàn trung, có vô đồng thời hội kiến văn khúc hóa kỵ, cẩn thận văn khúc hóa kỵ của làm hại. Vũ khúc hóa lộc, hội kiến văn khúc hóa kỵ, cát trung có hung, gặp tình huống như vậy, mổ ách phụ cứu chi đạo, ở tiến tài hoặc kiếm tiền sau khi, không thấy hao tổn trước, nhanh lên đầu tư mua bất động sản, thượng khả có thực khản κ tìm quy dữu hộ o vị của hao tổn.

Vũ khúc hóa lộc, lúc này tham lang hóa quyền, đây là tối cát tổ hợp, người này (vô luận vũ khúc tọa hà cung đất) tất ngao đáo đau khổ tẫn nhập lai, tự nhiên một phen phong cảnh.

Vũ khúc hóa lộc kinh thương so sánh cát, là một thiên tài, cổ tay người tốt duyên giai, mọi việc đều thuận lợi, mọi việc thuận buồm xuôi gió, bất khả đổ tiền, ứng với tương đầy đủ tinh thần kiếm tiền, cũng ứng với tránh cho rượu, sắc dụ hoặc.

《 tham lang hóa quyền 》

Tham lang, là dục vọng của túc, sự nghiệp tâm bản nặng, hóa tạm thời, càng dã tâm bừng bừng, mà lại chủ động ra hệ, thường trì mã vô cỏ dại không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu của ăn ý tâm tính, hỉ tác phong hiểm đại, lợi nhuận cao to lớn đầu tư, như mãi khoảng không chân không, buôn bán cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, đầu tư công ty, đánh bạc, tiêu khiển sự nghiệp, hoặc cái khác ăn ý tính sự nghiệp chờ, miếu vượng gia cát, chung có thu hoạch, lạc hãm tu suy giảm, lại thêm sát thì tự nhiên đâm ngang, đa thành bại.

Tham lang vốn là có giữ lấy dục cường của đặc tính, cập lĩnh đạo dục vọng và tài năng, nhập miếu hóa tạm thời, có thể tăng kỳ cạnh tranh lực lượng, nếu vừa phùng tả, bên phải, hỏa, linh, cập hóa lộc hoặc lộc lập tức tới trợ giúp, giống như trời hạn gặp mưa của sinh ruộng cạn, có thể trổ hết tài năng, có thể làm cho kỳ vụ lợi chính giới của đặc tính, biến thành vãng thương giới phát triển, có thể tạ do công thương giới của thành tựu, chuyển nhập chính giới phát tích, cũng vụ lợi quan võ cao chót vót danh vọng, nhưng lạc hãm thì, sở cầu so sánh nan trôi chảy, mà lại đa thiên thất.

Tham lang hóa quyền háo khách, lãng phí, vưu hỉ dùng tiền ngoạn nữ nhân, vung tiền như rác, không chút nào keo kiệt, mừng nhất và vũ khúc cùng cung, tiên bần hậu phú, tất có tiền đồ, nhân tham lang hóa quyền, vũ khúc hóa lộc, bất luận tọa mệnh, thiên, quan, tài, tất thành phú ông, nhưng không thích cùng dương, đà cùng cung, nhân sắc gây, hoặc nhân ham món lợi nhỏ lợi mà mất hết mặt mũi.

《 thiên lương hóa khoa 》

Thiên lương, ngũ hành thuộc mậu thổ, là dương sĩ, là nổi lên của sĩ, là cao sơn hoặc cao tốp của đất, hóa khoa thì, có thể làm cho danh thanh đạt được ngọn núi cao nhất, nhưng cao sơn của đất, nhân kỳ quá cao, trái lại không hề cú chặt chẽ rắn chắc, sơn có xốp dễ đổ nát của khuyết điểm, cố thiên lương hóa khoa, tuy có thể khiến cho sự nghiệp và thanh danh đạt được tương đương phong cảnh của trình độ, miếu vượng thì, canh năng lực khiến cho sự nghiệp kiệt xuất và thuận lợi phát triển, bị người ca ngợi, thanh danh truyền xa, nhưng không thích hợp phong đầu thái lộ, như lạc hãm kỳ danh so sánh khoe khoang khoác lác không thật, tam phương gia phùng văn khúc hóa kỵ, vất vả cực nhọc mà ít thành, hoặc dễ có công văn khế ước cập dị đồ của vô vị thị phi. Thiên lương, ngũ hành là mậu thổ, là cao sơn của đất; cao sơn của đất, phi một ngày có thể hình thành, cố có lịch sử tính, thiên lương, vừa là ấm tinh, phùng hung mổ ách, đại diện thiên của thi tể, mà hóa khoa, thuộc thủy, ngũ thường chủ trí, mà lại thủy có chứa chuyển vận lưu thông của tính khản Γ? Thẩm thấu lực cũng cường, cố thiên lương hóa khoa thì, kỳ tư tưởng, kế hoạch cập lý luận, có thể gặp may mắn, so sánh có thể đem tiềm lực phát huy đầy đủ đi ra, kỳ thành tựu cũng có lịch sử tính ý nghĩa, mà kỳ thanh danh được hóa khoa nước vận chuyển lưu thông, canh năng lực danh khí đại táo, mà nổi danh gần xa, miếu vượng, canh hội bị người tán thưởng cập chi trì, hanh có vạn toàn thanh danh, thanh uy lan xa, mà lưu phương muôn đời, nhưng lạc hãm thì, kỳ tư tưởng, kế hoạch cập lý luận, không khỏi khuyết thiếu thi tể, lòng thương hại, mà thiên sinh lãi nặng khinh nghĩa, mà lại kỳ tư tưởng việc, cũng không tẫn hoàn mỹ lý tưởng, dễ có tỳ vết nào, gia sát, có chứa tà dâm khí, càng không tốt, như sát đa, gia phùng sao Hóa kỵ xung chiếu, thường thường lý luận bất công, tà dâm quá nặng, là chúng xuyên qua, mà tao bài xích, thậm chí phỉ nhổ, lúc này, ứng với tu thân dưỡng tính, tố nói lễ Phật, dĩ đoan chính bản thân của dục niệm, thì có thể khiếp trừ tà dâm khí.

Thiên lương hóa khoa mừng nhất hóa khoa, vưu nên học tập triết học, y học, trường thọ thuật, đến đây tinh hóa khoa, đồng thời cũng khiến cho vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền, nếu mệnh tọa thần địa, giáp thượng tam kỳ, suốt đời phú quý, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phú ông.

《 văn khúc hóa kỵ 》

Văn khúc thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, là dị đồ công danh, mà hóa kỵ cũng thuộc thủy, là hao tổn, không hoàn toàn, thị phi, ám hối, cố văn khúc hóa kỵ, là vì thủy thượng châm nước, trí càng thêm trí, một thân có một loại dị đồ của trí tuệ, miếu vượng thì, là hướng khoa học thượng không có khả năng của giới hạn khiêu chiến, tuy có bóc lột, trắc trở cập thị phi ý tồn tại, nhưng như phùng ngôi sao may mắn thì, nhưng có hoàn chỉnh của tư tưởng, lạc hãm thì thì phần nhiều là phi, không lý tưởng, không trúng nói, gia sát thì, hội lưu sinh bóc lột bất nghĩa cử chỉ, có lừa dối hành trình là tư tưởng.

Văn khúc khẩu tài không sai, năng lực chậm rãi mà nói, nói của có vật, hóa kỵ thì, thường nhân sính khẩu thiệt mà phần nhiều là phi, miếu vượng tuy có thị phi, nhưng đáo cuối cùng nhưng có thể giải quyết, lạc hãm, thị phi tranh chấp so sánh nan giải quyết, làm phức tạp trọng trọng, gia sát thì, chỉ có quan phi.

Văn khúc hóa kỵ nói đa tất thất, họa là từ ở miệng mà ra, công văn lệch lạc, thông nhau bị phạt tiền, danh dự có tổn hại, không thích hợp đào tạo sâu, ở ngọ, thú, dần hóa kỵ, hỉ xuy ngưu, không được người hoan nghênh, dễ sinh tàn nhang, bất khả bài bạc, túi thâu.

Phi tinh tứ hóa – canh can

《 thái dương hóa lộc 》

Thái dương là quang minh của túc, chủ bác ái, chuyên gia, hùng hồn, cố thái dương hóa lộc, lai tài nan toàn bộ lưu, tất có bộ phận tổn hao, nhân đại dương chủ đắt không chủ tài, hóa lộc, tăng đắt hiển vinh mà thôi, sinh tài hiệu quả và lợi ích không lớn. Thái dương lạc hãm, là thất huy, khổ cực phấn đấu, lao lực khó tránh khỏi, hóa lộc có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình thụ, nhưng phùng sát phá tan, hóa lộc vô dụng. Thái dương hóa lộc, sự nghiệp thượng thanh danh không sai, nhưng lạc hãm thì, cận vi phong cảnh một lần, nan kéo dài, hoặc hư danh mà thôi, đi hạn gặp thái dương hóa lộc, sự nghiệp thượng nỗ lực yêu cầu thủ tài lộc, mà lại có tăng tư mở rộng xu thế, có thể danh lợi song thu vào, nhưng vất vả cực nhọc không khỏi.

Thái dương hóa lộc thái độ làm người có uy nghiêm, danh vọng hảo, vưu hỉ ở miếu vượng, ở xấu, vị và Thái Âm cùng cung cũng giai, bởi vậy thì Thái Âm hóa khoa, vô luận tọa mệnh, tài, quan, thiên, đều chủ phú quý, nhưng lúc này tối kỵ dương nhận, đà la, hỏa, linh cùng cung.

《 vũ khúc hóa quyền 》

Vũ khúc thuộc kim kim của ngũ thường chủ nghĩa, nghĩa đại diện nghĩa khí, khí phách, mà lại vũ khúc vừa danh tướng tinh, cố vũ khúc hóa quyền, năng lực chưởng thực quyền, làm việc có quyết đoán, bốc đồng mười phần, là xuất sắc của tài năng, cũng lý tưởng của thực tiễn gia, quyền bính nắm chắc, nên quan võ cao chót vót, gia cát được viên, uy danh hiển hách, lạc hãm, mọi việc không thích hợp quá sinh cương nghị tự cao, để tránh khỏi luân sinh cô độc cảnh địa.

Vũ khúc thuộc kim, kiên nghị quả quyết, có nhiệt tình, hóa quyền càng thêm thực lực, chưởng thực quyền, mão đủ toàn lực, ở sự nghiệp thượng đại đao khoát phủ phát huy, cố vũ khúc hóa quyền, sẽ ở sự nghiệp thượng cực lực khai sáng mở rộng, biểu hiện tương đương kiệt xuất, mà lại có thể có thực tế thành quả hiện ra, nhất là vụ lợi quan võ, có thể mở ra trường tài, như dấn thân vào quân lữ hoặc cảnh giới, công tích sặc sỡ, cống hiến trác trứ, nếu từ thương gây dựng sự nghiệp, khai sáng có công, lợi lộc tùy theo, hoặc xuất nhâm tài chính và kinh tế chức vị quan trọng, chưởng quản kế toán, xuất nạp các loại công việc, cũng có thể biểu hiện ra sắc, mà xứng chức như ý.

Vũ khúc là tài tinh, tái hóa quyền, có thể tăng được tài lực lượng, mà lại sẽ có muốn thu hoạch càng nhiều lớn hơn nữa tài vật dục vọng, bởi vậy, như tam phương hội chiếu lộc mã hoặc hóa lộc, thì có thể làm cho tài tới nhanh hơn vững hơn mà lại càng nhiều. Vũ khúc hóa tạm thích ứng đương quân cảnh, hoặc chưởng tài chính và kinh tế, chủ quan quá mạnh mẽ, dục vọng rất cao, mọi việc rất không dễ thỏa mãn tối kỵ có cướp khoảng không cùng cung, tất phá sản, và dương, đà cùng cung, phối ngẫu bất lợi, suốt đời cô độc.

Vũ khúc mừng nhất hóa quyền, mọi việc đều thuận lợi, có động giai cát, quả đoán, làm việc liên chiến giải quyết nhanh, không ướt át bẩn thỉu, cá tính rõ ràng, một lời nói một gói vàng, kỵ tọa can cung nhâm, danh mỹ tài hư.

《 Thái Âm hóa khoa 》

Thái Âm ngũ hành thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, cố Thái Âm có đao bút ánh sáng, mà hóa khoa, chủ tài hoa dào dạt, chủ công danh, cố Thái Âm hóa khoa, thiên về sinh tài hoa của biểu hiện và danh khí của tăng, như gặp lại ba máy bát tọa, canh có thể mở rộng nổi tiếng, canh năm sinh ra, so sánh có nội hàm, là thực học, kỳ biểu hiện cũng thực tới danh về, nhưng quý năm sinh ra, kỳ tài hoa thường thường so sánh phù khoa không thật, hoặc chỉ là ngắn đột phát tính tài hoa, nhất hoảng tức quá, cố kỳ nổi tiếng so sánh bất năng kéo dài, hoặc cận được hư danh mà thôi.

Thái Âm hóa khoa, có xương khúc cùng độ, có thể chiếu, hoặc giúp đỡ thì, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, bác học đa năng lực mà lại danh dự giai, danh khí truyền xa, nhưng Thái Âm lạc hãm hóa khoa, phùng hóa kỵ, gia gặp hỏa linh cùng độ, trái lại chủ ác danh rõ ràng. Thái Âm miếu vượng hóa khoa tài đoán hữu ích có lợi, hãm địa hóa khoa, xưng” phá khoa”, sinh sự vô bổ. Thái Âm hóa khoa vụ lợi học thuật nghiên cứu, lệnh chúng ta phong độ, tu dưỡng, đều có giúp ích, cố ở miếu địa hóa khoa người này tất là phong độ tốt, có tu dưỡng, đối với người sẽ không ác nói tương hướng, hoặc cho hắn nhân nhan sắc nhìn.

《 thiên đồng hóa kỵ 》

Thiên đồng là phúc tinh, có mổ ách lực lượng, cố không bá hóa kỵ của làm hại, thụ hóa kỵ của trùng kích ảnh hưởng nhỏ lại, nhất là thiên đồng nhập miếu thì, hóa kỵ đối kỳ ảnh hưởng trình độ, càng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu lạc hãm gia sát, thì thụ hại trọng đại. Thiên đồng hóa kỵ so sánh dễ có tình cảm phương diện của làm phức tạp, lạc hãm càng rõ ràng hơn.

Phi tinh tứ hóa – tân can

《 cự môn hóa lộc 》

Cự môn đại diện miệng, chủ khẩu thiệt, hóa lộc thì, thiện sinh ngôn từ, nói rất ngọt rất êm tai, nói về nói lai, đạo lý rõ ràng, dễ là người khác tiếp nhận, có mê hoặc tính, không chỉ nói điềm từ lợi, có thể nói thiện nói, mà lại cũng quảng kết nhân Lộc cố cự môn hóa lộc, cũng có thể nhân miệng mà phát tài, miếu vượng dùng tài hùng biện có tài, gia cát được tài không uổng nói khoác lực, nhưng lạc hãm thì, được tài cố sức, thường thường tu trải qua cạnh tranh hoặc hao hết một phen lời lẽ, mới có thể tiến tài, mà lại cũng không tất tẫn như người ý. Cự môn hóa lộc khẩu tài giai, nhân duyên quảng, mà có thể nhân miệng phát tài của đặc tính, cố đặc biệt vụ lợi kháo tát vào mồm mưu sinh hành trình nghiệp, thường nhân có thể làm cửa hàng bán lẻ nhân viên cửa hàng, nghiệp vụ tiêu thụ, trọng giới, ca xướng diễn nghệ, đại chúng truyền bá các loại công việc, cũng mà khi danh chủy, diễn thuyết gia, nhà bình luận, lão sư, giáo thụ, giảng đạo gia, số tử vi học giả chờ tương quan hành nghiệp, thậm chí có thể làm quan toà, luật sư, y sư, dân ý đại diện chờ, bởi vậy cự môn hóa lộc, trên cơ bản mặc dù giai thích hợp dựa vào miệng phát tài của chức nghiệp, nhưng tuyển trạch của trình tự và phát triển của trình độ, thì tu thị mệnh cách cao thấp mà định.

Cự môn chủ khẩu thiệt cạnh tranh, mà lại phi chân chính tài tinh, cố dục được tài, trước phải trải qua thị phi khúc chiết cập một phen cạnh tranh, cố được tài khổ cực cố sức, mà lại lai tài hữu hạn, hóa lộc thì, có thể giảm bớt kỳ vất vả cực nhọc trình độ, mà lại có thể làm cho lai tài lớn hơn nữa càng nhiều. Cự môn phi tài tinh, cũng chủ căng tranh, hiếu động, cố hóa lộc thì, mặc dù cũng chủ tiến tài không nhỏ, nhưng so sánh nan toàn bộ tích lưu, thường thường bộ phận lánh tác hắn dùng, thường nhân có, thì có thực lộc yến khách của tốn hao, kinh thương người, đa quảng cáo của chi tiêu, hãm địa, vừa phùng sát kỵ xung, thận phòng nhân tranh chấp tố tụng, mà tốn hao cự khoản.

Cự môn hóa lộc tất có văn khúc hóa khoa, văn xương hóa kỵ, nhưng không nhất định gặp nhau hội chiếu, cự môn hóa lộc, như chỉ biết văn khúc hóa khoa, mà không kiến văn xương hóa kỵ, chủ mồm miệng thông minh vừa thiện biện, tiến tài không nhỏ, mà lại có thể khai hỏa nổi tiếng, nên vãng chính giới, văn giáo giới, ngũ thuật giới, ca xướng diễn nghệ quyển các phương diện phát triển, nhưng nếu gặp văn xương hóa kỵ, còn lại là phi làm phức tạp khó tránh khỏi, tu phòng công văn khế ước phương diện xảy ra vấn đề, kiếm vất vả có hại, lạc hãm thay đổi nhân người bảo đảm, ký chương, trướng vụ, nợ nần chờ vấn đề lai cật ám khuy, tổn hại tiền tài, mà không cam lòng.

Cự môn hóa lộc ở miếu vượng nơi, chủ có có lộc ăn, danh lợi song thu vào, tối kỵ và dương, đà cùng cung, là phá cuộc, chủ hỉ nháo đồng tính luyến ái, có tình cảm tranh cãi, mà lại hội được AIDS.

《 thái dương hóa quyền 》

Thái dương làm quan lộc chủ, có quyền, có uy nghi, gia hóa quyền, chủ ác có thực quyền, muốn có một phen làm, cố tại chức nhân viên hội triển lộ tài hoa, chí ở lên chức, hoặc nhậm chức không lâu sau, đổi nghề thay đổi nghiệp, lánh mưu lối ra, hoặc tự hành gây dựng sự nghiệp, tranh thủ ra mặt cơ hội. Thái dương như vào cung Quan lộc, là về chính vị, hóa quyền thành tựu huy hoàng, tài vượng danh khí cũng nhiều người biết tới, người khác cũng đối kỳ ước ao khâm phục và ngưỡng mộ. Thái dương hóa quyền hùng tâm vạn trượng, vụ lợi quan võ từ thương, có thể tài danh kiêm được, vượng địa phùng sát, hơi có khúc chiết, hoặc tăng kỳ lao lục mà thôi, không trở kỳ tích cực mở rộng của nhuệ khí, vô phương thân thể to lớn.

Thái dương bản là nhiệt năng chòm sao, ánh dương quang chiếu khắp, mà lại hóa quyền thuộc mộc, mộc năng lực nhóm lửa, canh trợ giúp kỳ quang mang bắn ra bốn phía oai lực, cố một thân có lệnh nhân không uy mà úy, cực sợ của tự nhiên uy nghi, mà kỳ nói bị người ủng hộ chi trì, tính toán hài lòng toại nguyện, thế nhưng dễ lưu bảo thủ, vận hạn phùng của, lộc mã thấu, quan nhân uy quyền hiển hách, không ai bì nổi, lạc hãm thiện mưu quyền mưu.

Thái dương hóa quyền ở miếu vượng, mão, thần, đã, ngọ hóa quyền, bị người khâm phục và ngưỡng mộ, uy phong bát diện, thái độ làm người có uy nghi, chính phái, tích bảo thủ chủ quan quá mạnh mẽ, ở hãm địa, thú, hợi, tử, phức cảm tự ti quá nặng, nhưng biểu hiện ra nhưng giả ra rất có tôn nghiêm, tối kỵ ở tử địa hóa quyền, hung vô thực học, lại giả bộ ra uyên bác thái độ, thái độ làm người vừa thúi vừa cứng.

《 văn khúc hóa khoa 》

Văn khúc chủ khoa bảng, nhưng là dị đồ công danh (phi con đường làm quan công danh, hoặc là cái khác đặc thù công danh, như quang vinh Nhâm mỗ công hội lý sự trưởng, nào đó học được lý sự trưởng chờ), cố văn học, nghệ thuật tài hoa, song song xuất chúng, hóa khoa thì, canh khiến cho tài nghệ nổi tiếng, tịnh được hưởng nổi danh, miếu vượng tài hoa bị người khẳng định cập chi trì, tịnh có thể cho nên bởi vì phát huy, lạc hãm thì tốt mã dẻ cùi, lãng đắc hư danh mà thôi. Văn khúc hóa khoa đa tài đa nghệ, có khả năng, danh tiếng hảo, có văn nghệ thiên phú, tài tử phong lưu, suốt đời đa diễm ngộ, suốt đời đa tửu sắc, ở ngọ địa hoặc tuất địa hóa khoa, chỗ có kỳ biểu, mừng nhất ở xấu địa hóa khoa, xuất thế vinh hoa.

《 văn xương hóa kỵ 》

Văn xương hóa kỵ, tân can thuộc kim, văn xương bản thân cũng thuộc kim, kim phùng kim, kỳ từ cách lực lượng tăng mạnh, sát khí nặng hơn, mà sản sinh tiêu hao của hiện tượng, mà hóa kỵ thuộc thủy, văn xương của tân kim lại tới nước lã, khiến cho văn xương lực lượng tiêu hao, mà không hoàn chỉnh, mà lại văn xương thuộc kim, đại diện pháp luật, cố văn xương hóa kỵ, kỳ tư tưởng cập hành vi, khó tránh khỏi sẽ có tỳ vết nào, thậm chí huỳnh Ψ phụ  tang  ôi củ p thân, miếu vượng thì, so sánh năng lực đầy đủ giải pháp luật của điều lệ, cập chăm chú tự định giá câu thông, cố cuối cùng đa năng lực viên mãn giải quyết, lạc hãm so sánh thiên sinh lãi nặng khinh nghĩa, phần nhiều là phi, gia sát thì, đa phân tranh dây dưa, quan nhục hình tụng của hiện tượng. Văn xương, ti khoa bảng, thông minh hiếu học, hóa kỵ gia sát, dễ học ở trường bị nghẹt, hoặc bằng cấp gián đoạn, hoặc cuộc thi thất bại thi rớt. Văn xương hóa kỵ không thích đọc sách hoặc bỏ học, cùng người người bảo đảm mà bị liên lụy, ở dần, ngọ, tuất hóa kỵ vưu kỵ.

Phi tinh tứ hóa – nhâm can

《 thiên lương hóa lộc 》

Thiên lương là ấm tinh, thọ tinh, có thai đương lão đại chi tâm thái, hóa lộc thì, sẽ có tự mình nghĩ làm lão bản dục vọng, mà thường chính vận dụng tiền tài khứ kinh thương, nhưng thiên lương hóa lộc, trừ thích hợp và nhà nước bộ phận then chốt có sống ý vãng lai, vụ lợi nô giấu của tài ngoại, giống nhau của kinh thương cũng không thập phần thích hợp, thường tu trải qua gian nguy, mà đa thành bại, nhân thiên lương là gặp dữ hóa lành ngôi sao, dục hóa cát, trước phải phùng hung, tài năng hiển hiện kỳ hóa cát lực lượng, cố thiên lương tuy có thể hóa cát, nhưng cũng đa hung hiểm ngôi sao, kinh thương tất kiến hung hiểm trọng trọng, khúc chiết lao lực, nhưng cũng gặp dữ hóa lành, hóa lộc thì, khiến người rất có muốn đầu tư của dục vọng cập hành động, miếu vượng thì chỉ là hung hiểm khúc chiết mà thôi, là có thể hóa hiểm vi di, mà lại thiên lương vừa là ấm nhân ngôi sao, dục ấm nhân, trợ giúp nhân, trước phải nỗ lực, cố thiên lương hóa lộc, cũng chủ tán tài, nhưng đa số thiện của tán tài, lạc hãm, tái phùng sát kỵ xung chiếu, hội nghị thường kỳ có điều tổn thất, đến nỗi rách nát, sát đa, canh nhân lỗ lã rách nát, mà mắc nợ buồn thiu, hình thành nợ nần chồng chất của hiện tượng, vô cát lai phù, tổn thất thảm trọng, khiến người gặp nạn dĩ 柀ι giai cứ lô mẫu hạnh X, lúc này bất khả cùng người đầu tư gây dựng sự nghiệp. Thiên lương hóa khí là ấm, có thể ấm nhân trợ giúp nhân, khiến người không làm mà hưởng, cố thiên lương hướng vào ngoại của tài, hóa lộc thì, càng thêm rõ ràng, lai tài cũng lớn hơn, nhưng thiên lương thanh cao, không thích kiến hóa lộc, hóa lộc thì, tuy có thể đắc ý ngoại tặng, nhưng đồng thời cũng thiếu nhân tình, người khác có nhiều mời thác, chính không tiện cự tuyệt, trái lại hội mang đến làm phức tạp. Thiên lương chủ thanh quý, mà không chủ phú, cố thiên lương đa không có trợ giúp nhân chi tâm, mà bất lực nhân lực, nhưng hóa lộc thì, có thể tăng cường kỳ trợ giúp nhân của tiềm lực, bởi vậy thiên lương hóa lộc thì, gặp lại nhân từ ngôi sao, một thân sâu cụ thiện căn, và tiên đạo thần phật có Lộc, nhưng tâm địa quá sinh từ thiện, tính thích trợ giúp nhân, mà lại không tiếc hùng hồn giúp tiền, tể khốn cứu nguy, nhưng nếu lạc hãm, tái phùng sát tinh xung chiếu, dễ có (bão tư tài ích người khác) của hiện tượng, mà tạo thành bản thân của làm phức tạp.

Thiên lương hóa lộc ở đã, hợi, thân, dậu, hóa lộc trái lại hung, xưng” phá lộc”, ở miếu vượng nơi, tử, ngọ, thần, thú, dần, mão, có siêu nhiên địa vị đặc thù, dễ có mạo hiểm việc phát sinh, nhưng thiên lương có hóa giải công, nên học tập ngũ thuật.

Thiên lương hóa lộc nếu hệ nhân viên công vụ, vật thu vào nhân tiền lì xì.

《 tử vi hóa quyền 》

Tử vi là đế tọa, bổn cụ quyền uy tính, tái hóa tạm thời, chính là quyền càng thêm quyền, giả vờ hơi miễn thiên sinh khí phách bá đạo, lúc này nếu không hội tả hữu, hành sự thường chuyên quyền độc đoán, bảo thủ, mà không năng lực thẩm tra và tiếp nhận nhã nói, biết nghe lời phải, đến nỗi xử lý sự tình, có lúc hội làm ra thành kiến sai lầm quyết đoán, mà bị cự tổn thất lớn, vừa nhâm can tử vi hóa quyền, tam phương tất nhiên sẽ kiến vũ khúc hóa kỵ, bởi vậy ở tiền tài vận dụng lên, thường khư khư cố chấp, quá sinh tự tin, tùy hứng, thậm chí lỗ mãng địa tương tài sản tác được ăn cả ngã về không đầu tư, dẫn đến hậu lai phát sinh tài vụ trắc trở, mà quay vòng mất linh, hoặc cùng người có tiền tài tranh cãi hiện tượng, lại thêm giơ cao dương, thậm chí có nguyên nhân tài cầm đao của khả năng. Tử vi hóa quyền tu hữu tả phụ hoặc bên phải bật cùng cung, tài đoán có uy có phúc, bằng không, cô độc, dương dương tự đắc, vưu kỵ ở tử địa hóa quyền, vừa thúi vừa cứng, ly hôn hiện ra.

Tử vi hóa quyền mừng nhất ở đã, hợi (đã địa vưu cát), có quyền thế, có thể kết hôn với một hiền thục lại được lực thái thái, nữ mệnh có thể là nữ cường nhân, nhưng chỉ nên nhà kề, bính năm cập mậu năm sinh ra, lộc tồn cùng cung, nhân vật anh hùng, và dương, đà cùng cung, trái lại thành tiểu nhân, hoặc tâm thuật bất chính, (dương nhận cùng cung, nhân sinh hưng tụng, dương nhận đối cung, có lý tưởng, có hoài bão, tích không thể thực hiện).

《 tả phụ hóa khoa 》

Nhâm can khiến cho tả phụ của mậu thổ hóa khoa, nhân nhâm thủy, là dương thủy, thủy thế cuộn trào mãnh liệt, vạn vật có bị lưu hợp xung thất chi hiện tượng, nhưng tả phụ, là mậu thổ, là dương đất, là cao sơn của đất, chỉ có tả phụ của mậu thổ, tài năng khắc chế nhâm thủy, cố tả phụ hóa khoa, là là vạn vật của cứu tinh, cũng ký quý nhân tinh. Tả phụ là dương đất, là hiển hiện, cao đột vật, cố phần kết minh, cũng rõ ràng của quý nhân, mà lại có trác việt tài can, có khá cao đắt, thực sự của quý nhân lai tương trợ, đề bạt, mà vận dụng bản thân của trí tuệ, trải qua có hệ thống của phân tích, kế hoạch cập ứng dụng, khiến cho được nhân quý nhân trợ giúp, mọi việc có vẻ thập toàn thập mỹ, có dệt hoa trên gấm vẻ đẹp, lạc hãm thì kế hoạch giai bất tận lý tưởng, phân tích của tư liệu thiếu hoàn chỉnh, khiến cho quý nhân trợ giúp lực, bất năng và bản thân của khai sáng lực xứng đôi hợp, mà giảm phân nửa, phùng sát kém hơn.

《 vũ khúc hóa kỵ 》

Vũ khúc là tài tinh, sợ nhất kiến hóa kỵ, chủ lai tài không thuận, đa khúc chiết, khổ cực lao lực, tiên bại hậu thành, sát kỵ lai xung, canh chủ tiền tài hao tổn, nan tồn trữ, tài vụ thu chi khó có thể cân đối, đa làm phức tạp, thậm chí dẫn đến mắc nợ triền thân, mà thống khổ vạn phần.

Vũ khúc hóa phi hóa kỵ nhập mệnh, suốt đời ở giữa tất sẽ phát sinh tài vận không thuận của hiện tượng, hội sát tinh, trắc trở trọng trọng, nếu không có cát phù, lao lực phiêu bạt, kinh thương vất vả cực nhọc khó thành, tài nghệ an phận hoặc xảo nghệ mưu sinh, kinh thương người, không thích nhất vũ khúc tài tinh hóa kỵ, lai tài bị nghẹt, phấn đấu quá trình càng gian khổ, đầu tư thường trên đường phát sinh tài vụ vấn đề, mà khiến cho mong muốn thu về vô pháp được như nguyện, vận hạn phùng của, đầu tư thường quá sinh bạch tín mãng chàng, mà được ăn cả ngã về không, dẫn đến phỏng chừng lệch lạc, tài chính vận chuyển không nhạy, mà làm phức tạp nhiều hơn, phùng sát diệu xung hội, thay đổi hình thành nợ nần chồng chất, vay nợ độ nhật, khó có thể dọn dẹp tràng diện. Vũ khúc là tài tinh, hóa kỵ chủ quay vòng mất linh, hoặc nhân tài mà có thị phi, ở thân, tị, hợi hóa kỵ, tất rủi ro, vừa nhạ tức giận, và cướp khoảng không cùng cung, tất rủi ro (ký khiến cho không thay đổi kỵ, cũng rủi ro), cùng trời hình cùng cung, nhân quan tòa rủi ro.

Phi tinh tứ hóa – quý can

《 phá quân hóa lộc 》

Phá quân thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, phàm thủy giai và đào hoa hữu quan, cố phá quân hóa lộc thì, một thân mặc dù thiên tư thông minh nhưng tích phá quân hóa lộc, tam phương tất kiến tham lang hóa kỵ, miếu vượng nơi, thượng khả, như lạc hãm, vừa phùng cái khác đào hoa tinh cập sát tinh lai xung, sẽ có thông minh một đời, hồ đồ một thời, dẫn đến nhân sắc rủi ro của hiện tượng. Phá quân nước, là biển rộng thủy, kỳ ba động tính quá nhiều, sự nghiệp thượng thành bại phập phồng đại mà không ẩn, mà hóa lộc, thuộc đất, đất so sánh rất nặng bảo thủ, mà lại có thể khắc thủy, chính có thể giảm bớt kỳ ba động tính, cố phá quân hỉ kiến hóa lộc, có thể giảm thiểu sự nghiệp của khúc chiết, rung chuyển, mà tăng sự nghiệp của ổn định tính, miếu vượng là lúc, thể xác và tinh thần khoái trá, có tinh thần của an bình, lạc hãm là lúc, thể xác và tinh thần không thăng bằng, tâm thần không yên, so sánh dễ phán đoán lệch lạc, mà đa thành bại.

Phá quân hóa khí viết hao tổn, là vì ba động ngôi sao, mà phá quân tam phương tất hội kiến thất sát, tham lang, giai thuộc về biến động ngôi sao, cố đi vận phùng của, so sánh có bốc đồng, bởi vậy, phá quân hóa lộc, ở miếu vượng nơi, có thể do chuyện xưa nghiệp trung lánh sinh tân cơ, hoặc có kiêm nghiệp kiêm chức của hiện tượng, so sánh dễ làm đại quy mô của đầu tư, mà lại so sánh có khai sáng tính, như miếu vượng hội cát, tương thị tốt biến động, nếu lạc hãm thì, hoành nổi giận phá, cũng trầm mê tửu sắc, mà thân bại danh liệt. Phá quân hóa lộc ở tử, ngọ lưỡng địa hóa lộc tối cát, dần, thân lưỡng địa cũng giai, sẽ có đột nhiên hoặc hết ý cao điệu vinh thăng cơ hội. Kinh thương (nên siêu thị hoặc chợ sinh ý) hội kiếm tiền. Phá quân tọa cung phu thê không cát, hội ly hôn, nhưng nếu có hóa lộc, có gương vỡ lại lành cơ hội.

《 cự môn hóa quyền 》

Thiên đồng, là phúc tinh, bản là cát tường của túc, hóa lộc, hình thành phúc, lộc tụ, cát không thể nói, vô sát nhập, có thể an hanh mà trường thọ mệnh, bình sinh không có gì lạ, chí hỉ nhàn nhã đi chơi, cuộc sống yên tĩnh, cố sinh lịch trình cuộc sống so sánh khuyết thiếu tiến thủ khai sáng tinh thần, nữ mệnh mặc dù diện mạo kiểu người tốt Lộc giai, nhưng dễ sinh sôi tình cảm làm phức tạp, không được hoàn mỹ. Cự môn chủ khẩu thiệt cải cọ, cạnh tranh, hiếu động, mà hóa quyền, vừa chủ hăng hái, mở rộng, hảo nắm quyền, cố mà lại môn hóa quyền cổ vũ kỳ cạnh tranh tính, tăng cường kỳ hoạt động lực, mọi việc tiến thủ mà dã tâm lớn, vui hơn tranh cường háo thắng, sự nghiệp thượng, sáng tạo mở rộng. Lũ cây kỳ công, biểu hiện bất phàm, nhưng đa tranh can thiệp vào, thường thường hội nhân danh tiếng quá kiện mà tao tật, bị người xa lánh, hoặc cùng người thị phi tranh chấp, khiến nhân tế quan hệ bị hao tổn, và thủ trưởng, thuộc hạ, đồng sự hoặc đồng hành của quan hệ thiếu hài hòa viên mãn, cố vô luận công tác của tiến hành, hoặc nghiệp vụ của thôi triển, giai thì có trở ngại lực xuất hiện, mà khúc chiết không ngừng, bởi vậy, cự môn hóa quyền, tuy có thể thành công lập nghiệp, nhưng cũng tất nhiều lần trải qua gian khổ, nhận hết khúc chiết, phương đắc thành công. Cự môn chủ khẩu thiệt, bổn cụ biểu đạt năng lực, hóa quyền canh năng lực phát huy ngôn ngữ của sắc bén uy lực, mà khiến cho nói càng sức thuyết phục, cập tạo quyền uy tính, bởi vậy cự môn hóa quyền, đặc biệt thích hợp nhà ngoại giao, quan toà, luật sư, dân ý đại diện chờ chức nghiệp. Nam mệnh cung phu thê, không thích cự môn hóa quyền, nhân cự môn chủ cạnh tranh, vừa chủ thị phi, thái thái quyết đoán có thừa, mà ôn nhu bất túc, trượng phu trước mặt, hỉ tranh can thiệp vào, mà phần nhiều là phi tranh chấp, dẫn đến ma sát xung đột, ảnh hưởng nghiêm trọng phu thê hài hòa, phu thê không thích hợp đồng nhất sự nghiệp, hoặc đồng nhất công tác hoàn cảnh, ứng với đều tự phân công nhau phát triển là giai, có thể cải thiện quan hệ vợ chồng. Cự môn hóa quyền khẩu tài hảo, nói hữu lực lượng, kẻ khác tâm phục khẩu phục, làm lão sư, huấn luyện viên, ngoại giao, ngoại vụ… Điều kiện tốt nhất, năng lực viên mãn đạt thành nhiệm vụ, nhưng lúc nói chuyện đương khán tràng diện, không thích hợp khắc khẩu, bất khả nhân vấn đề mặt mũi mà cùng người không ai nhường ai, địa phương nhỏ có hại, không có vấn đề gì, làm cho một chút cũng vô phương, chỉ cần ở đại tràng diện thượng, năng lực đạt thành nhiệm vụ là tốt rồi. Cự môn mừng nhất hóa quyền, đăng cao nhất hô, tứ ầm ầm ứng với, kim khẩu vừa mở, mọi việc như ý, giữ lời nói, còn đối với phương tất phụng như thánh chỉ. Cự môn hóa quyền tối kỵ tọa can cung đinh, có sát cùng cung, mất chức bãi chức, và dương, đà cùng cung, hỉ đồng tính luyến ái, tà dâm, tất có tình cảm làm phức tạp và tranh cãi.

《 Thái Âm hóa khoa 》

Thái Âm ngũ hành thuộc thủy, thủy của ngũ thường chủ trí, cố Thái Âm có đao bút ánh sáng, mà hóa khoa, chủ tài hoa dào dạt, chủ công danh, cố Thái Âm hóa khoa, thiên về sinh tài hoa của biểu hiện và danh khí của tăng, như gặp lại ba máy bát tọa, canh có thể mở rộng nổi tiếng, canh năm sinh ra, so sánh có nội hàm, là thực học, kỳ biểu hiện cũng thực tới danh về, nhưng quý năm sinh ra, kỳ tài hoa thường thường so sánh phù khoa không thật, hoặc chỉ là ngắn đột phát tính tài hoa, nhất hoảng tức quá, cố kỳ nổi tiếng so sánh bất năng kéo dài, hoặc cận được hư danh mà thôi.

Thái Âm hóa khoa, có xương khúc cùng độ, có thể chiếu, hoặc giúp đỡ thì, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, bác học đa năng lực mà lại danh dự giai, danh khí truyền xa, nhưng Thái Âm lạc hãm hóa khoa, phùng hóa kỵ, gia gặp hỏa linh cùng độ, trái lại chủ ác danh rõ ràng. Thái Âm miếu vượng hóa khoa tài đoán hữu ích có lợi, hãm địa hóa khoa, xưng” phá khoa”, sinh sự vô bổ.

Thái Âm hóa khoa vụ lợi học thuật nghiên cứu, lệnh chúng ta phong độ, tu dưỡng, đều có giúp ích, cố ở miếu địa hóa khoa người này tất là phong độ tốt, có tu dưỡng, đối với người sẽ không ác nói tương hướng, hoặc cho hắn nhân nhan sắc nhìn.

《 tham lang hóa kỵ 》

Tham lang hóa kỵ, như vô sát lai xung, mặc dù khúc chiết tổn thất khó tránh khỏi, nhưng thụ hại trình độ, là sở hữu hóa kỵ trung hơi nhẹ hơi một loại (thiên đồng hóa kỵ cũng), nhưng như lạc hãm, vừa phùng sát diệu xung chiếu (hỏa linh ngoại lệ không ở chỗ này hạn), thì nam mệnh cuồng say hào đổ, gặp lại đào hoa tinh, tất là sắc như mạng, mà dẫn đến hoành nổi giận phá, bi kịch xong việc, nhân tham lang hóa kỵ tam phương tất nhiên sẽ kiến phá quân hóa lộc, nữ mệnh thì hành vi phóng đãng, bất an sinh thất. Tham lang sinh miếu vượng của Hương Hoá kỵ, gặp hỏa linh có thể làm cho tham lang ở tài nghệ kỹ thuật phương diện có điều phát huy, hoặc có đặc thù của xảo nghệ, mà thành danh lập vạn, nhưng cũng tu nhiều lần trải qua gian khổ cập khúc chiết, mà lại thường có không thủ được tài của hiện tượng. Tham lang lạc hãm hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, đa chủ lần thứ hai hôn nhân, hoặc trước khi cưới đa tình cảm hỗn loạn, mà hôn hậu cũng không hài hòa, như vừa phùng sát xung chiếu, chỉ có ba lần hôn nhân, trúng mục tiêu phùng đến đây cách cục người, phu thê nên đều tự gây dựng sự nghiệp hoặc phân công nhau mưu chức, canh khả đồng thất phân sàng mà miên, hoặc tổ chức lần thứ hai hôn lễ, tương có thể tăng tiến phu thê của hài hòa. Tham lang hóa kỵ nhân rượu, sắc sinh bệnh, hoặc gây chuyện, ở thân địa, suốt đời kẻ vô tích sự, tọa thân, mệnh, phu, tam hôn, hãm địa vưu đa, ở tị, hợi, hóa kỵ gia sát, phạm bạch hổ, nữ mệnh lưu lạc phong trần, như kinh thương nên tố tiền mặt sinh ý, và dương, đà cùng cung, chết bởi hoa mẫu đơn hạ, không thích cùng liêm trinh cùng cung.

Hóa lộc 01

Hóa lộc thuộc đất, là phúc đức chi thần, hỉ kiến lộc tồn. Dần thân cung nhập miếu, kỳ cát làm sử dụng quá nhiều, tử ngọ mão dậu cung lạc hãm, kỳ cát làm sử dụng hơi nhẹ. Nhập cung mệnh, thái độ làm người hiền hoà, thiện xã giao, nhân duyên hảo, tính cách dũng cảm, hài hước khôi hài, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh, suốt đời phúc hậu. Hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung Quan lộc, cung tài bạch, thiên di quan, chủ phú quý, nhập cung phúc đức, cung điền trạch thứ hai. Bất luận cái gì một sao hóa lộc, kỳ may mắn làm sử dụng nhân, vưu hỉ thái dương, vũ khúc, liêm trinh, Thái Âm, tham lang, phá quân hóa lộc. Hóa lộc thủ mệnh thân cung cập quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, kinh thương sẽ thành là phú ông.

Nữ mệnh hóa lộc gia ngôi sao may mắn, có thể là phu nhân, giết thấu thì bình thường.

1, hóa lộc thủ thân mệnh, quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, có thể lấy được cự tài, suốt đời đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân tương trợ.

2, hóa lộc và lộc tồn giáp cung mệnh, “Là song lộc giáp mệnh” cách, chủ phú quý.

3, cung mệnh có hóa lộc, mà cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn, là “Minh lộc ám lộc”, đại cát, là dệt hoa trên gấm hiện ra. Cung mệnh có lộc tồn, mà không bàn mà hợp ý nhau cung có hóa lộc cũng.

4, hóa lộc là tài sản lưu động, mà lộc tồn là tài sản cố định, hóa lộc hỉ và lộc tồn, thiên mã cùng cung hoặc gia hội, là “Lộc mã cùng bôn ba”, “Song lộc triêu viên” của cách, cực kỳ may mắn, phùng của đều bị đại phú hoặc đại quý.

5, hóa lộc ở tử ngọ cung cư thiên di, chủ nhân văn chương quan thế, đây là “Đối diện hướng lên trời” cách, thái dương ở ngọ cung hóa lộc là hợp đến đây cách.

6, hóa lộc và Địa kiếp, bầu trời cùng cung, trái lại không chủ tài, phát cũng hư hoa, là tiền tài mà gian khổ. Hoặc hóa lộc tinh rơi vào tử ngọ mão dậu kiến sát, cũng bất lợi. Cố vân: “Phát không chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa” .

7, Bản cung hoặc tam hợp cung có hóa lộc, lại bị hóa sao Hóa kỵ lai phá tan, là “Lộc phùng phá tan”, cát cũng thành hung, ắt gặp ngoài ý muốn tổn thất, trèo càng cao điệt được việt thảm.

8, hóa lộc tối kỵ hung tinh phá tan, như và dương đà hỏa linh cướp khoảng không cùng cung gia hội, cách cục kém vẻ, tốt mã dẻ cùi, cũng không phú quý, hoặc nhân phú quý mà thu nhận hung họa.

Hóa quyền 01

Hóa quyền thuộc mộc, chưởng xử sinh sát chi thần, xấu cung nhập miếu, vô hãm. Nhập cung mệnh, chủ nhân tính cách ngoan cố, chú trọng quy phạm đạo đức, hành sự cẩn thận, nguyên tắc tính cường, có rất tốt lĩnh đạo thống ngự năng lực, kiên cường bất khuất, mọi việc sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, tính tình quái, nơi bị người khâm phục tôn kính, dễ lấy được người khác thưởng thức. Hỉ nhập mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc, cung tài bạch, chủ có quyền thế. Hỉ hội vũ khúc, cự môn, tất chuyên đại sự. Đến đây tinh ở mệnh, chuyên chủ quyền thế.

Cung mệnh có hóa quyền nữ mệnh, nội ngoại xưng ý, hội cát tái sinh phu nhân.

1, hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tương, đại phú đại quý.

2, hóa quyền nhập cung mệnh, cung Quan lộc và vũ khúc hoặc cự môn gia hội người, tất ác quyền to, hoặc thống binh trăm vạn, quan võ đắt hiển.

3, hóa quyền nhập mệnh thân cung, và hóa khoa cùng cung, nhất định văn chương quan thế, nhân giai khâm phục và ngưỡng mộ, vu văn nghệ giới, học thuật giới danh dự tung tin.

4, hóa quyền và hóa khoa giáp mệnh thân cung, chủ đắt.

5, hóa quyền và hóa lộc cùng cung hoặc gia hội, tài quan song mỹ, cát nhiều mặt luận, nếu hung tinh hội tụ thì không vì mỹ luận, chủ hư danh hư

Lợi, có hoa không quả.

6, hóa quyền và hóa lộc thủ tài bạch, cung phúc đức, xuất thế vinh hoa.

7, hóa quyền, hóa lộc ngôi sao may mắn ở nô bộc cung, dù có quan đắt cũng là bôn ba lao lực.

8, hóa quyền gặp dương đà hỏa linh khoảng không cướp đại hao tổn thiên sứ, dễ thính lời gièm pha, tất gặp quan tai giáng cấp, hoặc sự nghiệp tao tới tổn thất.

Hóa khoa 01

Hóa khoa thuộc thủy, thượng giới dự thi, chủ chưởng viết văn chi thần, hỉ hội khôi việt. Xấu ngọ thân cung nhập miếu vượng, rơi vào chặn khoảng không, tuần khoảng không, Địa kiếp, bầu trời, giơ cao dương, đà la, nhật nguyệt hãm địa. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân thông minh hiếu học, miệng lưu loát, có ngôn ngữ, văn chương phương diện hoa, học tập tú, ngoại giới hoặc lấy được đánh giá rất cao, suốt đời dễ nổi danh. Thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, thông minh hiểu rõ. Như gặp ác tinh, cũng văn chương tú sĩ, có thể vi nhân sư biểu. Hóa khoa hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung thiên di, cư cung tài bạch, cung Quan lộc cũng cát.

Nữ mệnh ngôi sao may mắn củng thủ, tái sinh phu nhân, mặc dù Tứ Sát phá tan, cũng chủ phú quý, vô sát gia, ôn nhu thanh tú.

1, hóa khoa thủ thân mệnh, và hóa quyền hóa lộc cùng cung gia hội, là đại quý của mệnh, quan cao quang vinh hiển.

2, cung mệnh tam phương tứ chính phùng hóa khoa hóa quyền hóa lộc gia hội, “Là khoa quyền lộc tam kỳ”, nếu chủ tinh miếu vượng, là uy chấn thiên hạ của cách, đắt không thể nói.

3, hóa khoa hóa quyền giáp cung mệnh, là đắt cách.

4, khoa quyền đối củng, chủ nhân bỗng nhiên nổi tiếng, hoàng kim trên bảng định cỡ danh, chủ đắt.

5, khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng tương vương triều. Là khoa danh hội lộc cách.

6, hóa khoa thủ mệnh, và hóa lộc ở lục hợp cung không bàn mà hợp ý nhau, là “Khoa minh ám lộc” cách, chủ đắt, có thể tới tỉnh thính cấp.

7, hóa khoa ở mệnh, hóa quyền lai triêu, thi vận hơi tệ, cầm cờ đi trước.

8, khoa danh rơi vào hung thần (rơi vào chặn khoảng không, cướp khoảng không, dương đà, nhật nguyệt hãm địa), nảy mầm mà chẳng ra hoa, có hoa không quả, khó có thể phát huy năng lực, cũng không phú quý.

9, hóa khoa và thất sát, phá quân, tham lang cùng thủ cung mệnh, tam phương tứ chính sẽ có dương, đà, hỏa, linh Tứ Sát một trong, có tai

Hóa kỵ 01

Hóa kỵ thuộc thủy, tức kế đô tinh, là đa quản chi thần, là nhất hung tinh, vu tử xấu cung nhập miếu, dần ngọ tuất tị hợi lạc hãm, có thể dựa vào trong cung chính diệu của bất đồng, mà tác dụng khác nhau. Hóa sao Hóa kỵ nhập cung mệnh, thái độ làm người cực dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, tư tưởng trên có ngoan cố không thay đổi khuynh hướng, cá tính cường, thiện đố kị, đa nghi nhâm, thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhân tế quan hệ không tốt, thường cùng người khởi xung đột, làm việc mỗi dễ sắp thành lại bại. Hóa kỵ là đa cữu ngôi sao, thường thu nhận thất bại, thất ý, thất tình, thất nghiệp, rủi ro, đối lập, tranh đấu, tật bệnh, thương tổn, phương hại, tố tụng chờ tai hoạ, thủ thân mệnh, suốt đời không thuận, đa chiêu thị phi. Trừ số ít tình huống ngoại lệ, mười hai cung trung, nơi là tai, đều bị có phá hư tác dụng, duy phùng ngôi sao may mắn nhập miếu có thể giảm hung, và hung tinh gia hội không gặp ngôi sao may mắn, họa không lường được.

Nữ mệnh hóa phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung, lắm mồm khéo nói, tính cách quai . Không gặp ngôi sao may mắn, suốt đời áo cơm gian khổ, chủ nghèo hèn. Gặp hung tinh hóa kỵ họa nặng, ngôi sao may mắn được thông qua, tai hoạ sảo khinh.

1, hóa kỵ ở mệnh thân cung, cung thiên di, hung lực quá nhiều, chủ không thuận, đa tao ngăn trở thất bại, nhiên một thân cũng không phải là vô năng lực.

2, hóa kỵ ở mệnh, một thân mỗi đa đố kị người tài, lòng dạ chật hẹp. Không phải, chính cũng mỗi tao người khác của chen, đố kị, đấu đá.

3, thư vị thủy nhị cục sinh ra, cung mệnh phùng hóa kỵ không kỵ. Bởi hóa kỵ thuộc thủy, thủy nhị cục sinh ra phùng hóa kỵ, có thể bởi vì đến đây hóa sao Hóa kỵ tác dụng mà đạt được hoặc lớn hoặc nhỏ thành tựu, nhưng hóa sao Hóa kỵ hung lực cũng không vì vậy mà tiêu thất, một thân như cũ khó tiêu trừ kể trên hóa sao Hóa kỵ của các loại không cát.

4, thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra đối cung cự ở thần hóa kỵ lai xung, trái lại dĩ cát luận, chủ đại quý.

5, cự môn ở thần cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp văn xương ở cung mệnh hoặc đối cung hóa kỵ, trái lại dĩ cát luận, là kỳ cách, chủ đại phú đại quý.

6, thái dương, Thái Âm ở miếu vượng nơi (thái dương ở dần thần tị ngọ cung, Thái Âm ở dậu tuất hợi tử cung) hóa kỵ, không hung, trái lại là phúc luận, nếu thái dương, Thái Âm ở lạc hãm của cung hóa kỵ, thì đại hung.

7, chư tinh ở hãm địa hóa kỵ, quá mức kỵ.

8, liêm trinh ở hãm địa (tị hợi) hóa kỵ, canh kỵ, chủ đại hung, cư cung Quan lộc có quan phi lao ngục.

9, hóa kỵ và liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang cùng cung người, tất gặp ngoài ý muốn tai ương.

10, hóa kỵ và dương đà hỏa linh Tứ Sát cùng thủ cung mệnh, đại hung của giống, đa số lao ngục, tàn phế, chết thảm của mệnh.

11, hóa kỵ cùng trời hình cùng thủ cung mệnh, đại hung, là chết vào ngoại đạo, chết không toàn thây hiện ra, hội Tứ Sát canh nghiệm. Hạn năm phùng, có huyết quang.

12, hóa kỵ thủ mệnh, và tử vi, Thiên phủ, văn xương, văn khúc, tả phụ, bên phải bật, khoa, quyền, lộc cùng cung, vừa kiêm dương đà hỏa linh, làm việc thoái thoái, hoành nổi giận phá, thủy chung không được cửu viễn, là phát không được tài của mệnh.

13, hóa kỵ và thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, liêm trinh, vũ khúc, thiên cơ thủ cung mệnh, tam phương tứ chính tạm biệt Tứ Sát một trong, có tai.

Tử vi bí pháp cập tứ hóa đoạn nghiệm

Nhất, tứ trụ hạn tốc đoạn bí pháp

1, án chính thống phương pháp khởi bát tự

2, thủ hạn pháp: Năm trụ thủ 1 tới 15 tuổi, nguyệt trụ thủ 16 tới 30 tuổi, nhật trụ thủ 31 tới 45 tuổi, thì trụ thủ 46 đáo 60 tuổi, 61 tuổi lên nặng từ năm

Trụ khởi

3, định thực cung: Dĩ tứ trụ địa chi ở tử vi bàn thượng thủ tương đồng cung vị là thật cung

4, thủ hư cung: Dĩ năm, nguyệt, nhật, thì tứ trụ tuần ánh sáng vong là giả cung (dương can thủ dương chi. Hong khô thủ âm chi)

5, đoạn pháp:

①, dĩ thực cung nhập tài quan điền phú kiến ngôi sao may mắn là đại cát của mệnh; năm trụ nhập chủ tổ phụ bối phong quang, còn nhỏ thông thuận; nguyệt trụ nhập chủ huynh đệ có phú quý

, niên thiếu khoái trá; nhật trụ nhập chủ mình có thể ra nhân đầu địa, trung thanh niên đắc ý cập được phối hiền mỹ của thê; thì trụ nhập chủ được sinh quý tử, lúc tuổi già năng lực hưởng thiên luân

Của nhạc. Đi tới thực cung của vận năm tất chủ vinh hoa phú quý.

②, dĩ thực trong cung kiến hung cung hung tinh là kỵ cũng: Năm trụ nhập tổ phụ bối con người, còn nhỏ gian nan; nguyệt trụ nhập huynh đệ vô duyên, niên thiếu hoang phí; nhật

Trụ nhập bản thân phí thời gian năm tháng, trung thanh niên gian khổ, khắc thê cũng; thì trụ nhập con nối dõi gian nan, tử ngoan hơi thở nan giáo, lúc tuổi già điêu linh.

③, dĩ hư cung nhập hung cung, hung tinh là cát, nhập tài quan phúc điền kiến ngôi sao may mắn là khuyết điểm.

Nhị, cung chủ bí pháp

1, mệnh chủ khởi pháp: Tử tham lang, xấu hợi cự môn, dần tuất lộc tồn, mão dậu văn khúc, thần thân liêm trinh, tị vị vũ khúc, ngọ phá quân

2, thân chủ khởi pháp: Dĩ năm sinh tuổi chi định: Tử ngọ Hỏa Tinh, xấu vị thiên tướng, dần thân thiên lương, mão dậu thiên đồng, thần tuất văn xương, tị hợi thiên cơ

3, cung mệnh chủ đoạn pháp: Năm sinh nạp âm thuộc thủy người hỉ văn khúc, phá quân mệnh chủ tịnh ở cát địa mà lại tam phương tứ chính gia hội

Năm sinh nạp âm thuộc mộc người hỉ tham lang mệnh chủ

Năm sinh nạp âm thuộc kim người hỉ vũ khúc mệnh chủ

Năm sinh nạp âm thuộc đất người hỉ cự môn, lộc tồn mệnh chủ

Năm sinh nạp âm thuộc hỏa người hỉ liêm trinh mệnh chủ

Mệnh chủ được cát người, khổ hạn phùng của dũ cát, phàm mệnh chủ không được cát người, khổ hạn phùng của dũ hung

4, mười hai cung chủ luận bàn:

①, mệnh thân cung chủ nhập cung điền trạch phùng cát thiên chiếm giữ vạn rương vô phá khắc, chủ có rất nhiều bất động sản

②, mệnh thân cung chủ nhập cung Quan lộc phùng cường địa đắt cách tất chủ phú quý

③, mệnh thân cung chủ nhập cung tài bạch phùng cát đôi kim đôi ngân đoàn hàng vạn hàng nghìn

④, mệnh thân cung chủ nhập cung tật ách phùng cát có thể niên thiếu đắc chí

⑤, mệnh thân cung chủ nhập cung phu thê phùng cát mỹ thê đái đoàn phú lai

⑥, mệnh thân cung chủ nhập cung tử nữ phùng cát mẫu phụ tử khởi nói vô dạ

⑦, mệnh thân cung chủ nhập tôi tớ cung túng cát cũng lao lộc

⑧, mệnh thân cung chủ nhập cung thiên di cho làm con thừa tự cho thuê thiên sinh thứ ra mà

⑨, mệnh thân cung chủ nhập phú đức cung kiến cát hưởng suốt đời thanh phúc, kiến sát khoảng không vong bất năng hưởng phúc cũng

⑩, mệnh thân định chủ nhập huynh đệ cung, cung phụ mẫu lục thân cung y lộc vô tồn, kháo lục thân giúp đỡ mà thành công

? , cung tài bạch, cung điền trạch chủ nhập cung mệnh vô sát vì nhân gian phú hào

? , cung Quan lộc chủ nhập cung mệnh, cung mệnh chủ nhập quan tòa lộc cung tất bái tam công

? , cung phúc đức chủ nhập cung mệnh suốt đời vô tai, tái kiến cung mệnh chủ nhập cung phúc đức tất nhập ba máy nhóm

? , cung mệnh nhập chủ cung phúc đức dung mạo hảo

Tam, tử vi đoạn nghiệm:

1, tử vi luận phụ mẫu: Luận phụ mẫu khán nhật nguyệt, thái dương lạc hãm phụ tiên vong, Thái Âm lạc hãm mẫu tiên vong. Hai sao câu hãm câu miếu khán hóa kỵ, thái dương

Hóa kỵ bất lợi phụ, Thái Âm hóa kỵ bất lợi mẫu. Nhật nguyệt trái lại bối, nhật sinh ra bất lợi mẫu, dạ sinh ra bất lợi phụ, bất luận miếu hãm bưu thái dương ở cung phụ mẫu phụ tiên

Vong, kiến Thái Âm ở cung phụ mẫu mẫu tiên vong.

2, tử vi luận huynh đệ: Luận huynh đệ nhìn bầu trời cơ, dĩ thiên cự cung mệnh sổ định huynh đệ tỷ muội nhân số. Như thiên cơ ở điền trạch thì huynh đệ tỷ muội bốn người (

Nhân cung mệnh thiên cơ tinh cách tứ cung cũng)

3, tử vi luận tử nữ: Luận tử nữ dĩ thái dương là việc chính, Thái Âm là phụ, thái dương, Thái Âm ở dương cung đầu sinh đẻ bằng bào thai nam, thái dương Thái Âm ở âm cung đầu

Sinh đẻ bằng bào thai nữ. Hỏa Tinh đà la nhập cung tử nữ tất có trụy thai.

4, tử vi định lao ngục: (dưới tổ hợp phùng vận tuổi dẫn động tất có lao ngục quan phi)

①, liêm trinh hội bạch hổ

②, thái dương (hãm) hội thiên hình

③, thái dương ở mão, giơ cao dương ở dậu

④, thiên đồng hội giơ cao dương

⑤, thái dương hóa kỵ hội thiên hình, bạch hổ

⑥, tham lang (hãm) hóa kỵ gia thiên hình

⑦, thất sát hội giơ cao dương, đà la, linh tinh

⑧, liêm trinh (hãm) ở quan tòa lộc

⑨, liêm trinh ở mão dậu, giơ cao dương ở xấu vị

⑩, phá quân, linh tinh ở thân, cung Quan lộc kiến bạch hổ

? , liêm trinh ở kỷ hợi kiến giơ cao dương ở mão dậu

? , cung mệnh ở thân cung kiến liêm trinh hóa kỵ gia tả phụ linh tinh là buôn lậu phạm pháp

? , thân mệnh ở kỷ hợi dần thân tứ sinh địa lâm phá quân thiên mã gia sát tất phạm pháp ngồi tù

5, tử vi luận phu thê

①, Tử Phủ Địa kiếp lâm phu thê tất ly hôn

②, Thái Âm kiến giơ cao dương, nam khắc thê, nữ khắc phu

③, vũ khúc kiến giơ cao dương, nam khắc thê, nữ khắc phu

④, cung phu thê hóa kỵ gia sát, phối ngẫu chết trước

⑤, xấu vị cung phu thê kiến vũ khúc gia sát, phối ngẫu chết trước

⑥, cung phu thê chỉ kiến tả hữu tinh tất chủ phối ngẫu chết trước

⑦, cung phu thê ở tị cung kiến đà la, liêm trinh tất ly hôn

⑧, cung phu thê kiến phá quân đa ly hôn

⑨, nữ mệnh tọa tuất hợi tử kiến thái dương là quả phụ mệnh

6, tử vi tứ hóa đoạn nghiệm:

①, tự hóa kỵ: Phàm tự hóa kỵ cung làm một sinh mềm yếu nhất cung vị, lục thân lâm của sớm thất, đi hạn phùng của có thất.

②, hỗ hóa kỵ: Phàm lưỡng cung hóa phi hóa kỵ nhập đối phương cung là hỗ hóa kỵ (như huynh đệ cung phi hóa kỵ nhập cung phúc đức, cung phúc đức phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung), lục thân cung

Lâm chủ ly hôn dị cập vô duyên, đi hạn phùng của sinh ly tử biệt.

③, liên hoàn kỵ: Phàm A cung phi hóa kỵ nhập B cung, B cung phi hóa kỵ nhập C cung, C cung phi hóa kỵ nhập A cung, ABC tam cung hà táo tái kiến tự hóa kỵ hoặc tự hóa lộc, đến đây quan

Lục thân là ly dị của mệnh, đi hạn đến tận đây tất có đại nạn cũng.

④, giao nhau kỵ: Phàm đa cung hóa kỵ tập trung vào một cung vị là giao nhau kỵ, đến đây cung thương tổn lớn nhất.

⑤, đồng vị kỵ: Mấy hàng vận hóa phi hóa kỵ nhập nguyên bàn đồng vị là hung (dĩ cung luận sự, như thiên mệnh phi hóa kỵ nhập đại ách, đại ách phi hóa kỵ nhập nguyên ách là đồng vị kỵ,

Đi hạn đến tận đây bản thân nhân đau khổ tật bệnh.

⑥, tử điền kỵ: Phàm can cung hóa kỵ ở Bản cung tử điền tử điền kỵ, đi vận năm can cung của năm có rời nhà của chinh. Như thiên địa bàn cùng kiến tử điền tuyến hóa

Kỵ (dẫn động liêm trinh hóa kỵ làm thí dụ) tất nhập lao ngục.

⑦, thiên di kỵ: Phàm hà can cung hóa kỵ cảm giác tự hào cai cung đối cung là thiên di kỵ, thai đối cung tái kiến dương đà hỏa linh chờ sát tinh, đi hạn năm tất có

Tai nạn xe cộ hoặc xuất huyết quang.

⑧, dây dưa kỵ: Lưỡng cung hóa kỵ vị thành đôi cung trạng thái là dây dưa kỵ, đi hạn đến tận đây lưỡng cung vi phụ ách tuyến thì rủi ro cung phi.

Tựu tĩnh bàn tứ hóa lai luận

Tựu tĩnh bàn tứ hóa lai luận

1, tứ hóa năm sinh

Là Tiên Thiên tứ hóa, tựu kỳ vận dụng nhất định Tiên Thiên cách cục.

a khán tứ hóa năm sinh có vô nhập dương sổ cung vị 1, 3, 5, 7, 9, 11 chủ quý khí, tứ hóa năm sinh có vô nhập âm sổ cung vị 2, 4, 6, 8, 10, 12

Chủ tài vận.

b khán tứ hóa năm sinh có vô nhập sinh sổ cung, 1, 5, 9, 10 chủ thành tựu chính là thật được, nếu tứ hóa năm sinh chiếu sinh sổ cung chủ hư được, đại diện còn có thể hoa

Rơi.

c khán năm sinh địa chi cung vị, cai cung cập tinh thần sẽ ảnh hưởng cả một đời. Nếu năm sinh địa chi cung vị là sự nghiệp cung, cả đời tương đối sự nghiệp làm lụng vất vả.

d khán năm sinh Thiên can phóng ra cung vị, chỉ có đi tới phóng ra cung vị mới có lực lượng, bình thường tương đối vô lực.

2, cung mệnh tứ hóa

Là ngày mốt tứ hóa, hãy nhìn kỳ ngày mốt nỗ lực khí thế.

Nhận định và tứ hóa năm sinh a, b hạng tương đồng.

3, can cung tứ hóa

Là định bàn tứ hóa, có thể lý giải mười hai nhân duyên của định số.

a khán các can cung tứ hóa có vô nhập sinh sổ cung, chủ thành tựu chính là thật được, nếu lục thân cung thì đối với ta có bang trợ, kỵ xung sinh sổ cung thì có tổn thất.

b dĩ các can cung lập thái cực, đến xem các cung thành tựu. Như luận tử nữ dĩ cung tử nữ là kỳ mệnh, nghịch bài mười hai cung, dĩ thứ chín khí số cung tứ hóa, có vô

Nhập bản thân sinh sổ cung.

c dĩ cung mệnh cực kỳ hắn cung vị, cho nhau tứ hóa khán đây đó đối đãi, tổng cộng có 144 loại biến hóa, vừa xưng 144 bí quyết.

※ Đã ngoài là định bàn thôi diễn, chỉ có kỳ giống và định số, cũng không có cát hung, phải chờ tới đại hạn chỡ đi, mới có cát hung luận định.

Các cung tứ hóa nhận định I——- chuyển.

Cung phu thê nhận định:

Nhất, cung phu thê tứ hóa:

1, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, phối ngẫu có nhân duyên, phối ngẫu rất tốt với ta.

2, cung phu thê hóa khoa nhập cung mệnh, phu thê có thể bạch đầu giai lão; phu thê đều có tình duyên.

3, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, phu thê dễ cãi nhau.

4, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh (gặp Hóa lộc năm sinh), phối ngẫu ăn chắc ta, phối ngẫu năng lực quản ở ta.

5, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung tài bạch, hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, phu thê cãi nhau.

6, cung phu thê hóa khoa kỵ cùng nhập cung mệnh, phu thê khóe miệng không khỏi.

7, nữ mệnh: Cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, mặc dù giá ra, nếu đã giá thì chủ phu thê lắm lời sừng.

Cung phu thê hóa quyền nhập cung mệnh, kỳ phu sợ vợ.

Cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc (năm sinh hóa quyền), thê hội chiếu cố sự nghiệp của ta.

Cung phu thê tự hóa lộc hoặc hóa khoa, có nam nhân thầm mến ta.

8, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, phối ngẫu là việc chính động đào hoa, phối ngẫu không muốn sinh nữ hài.

9, cung phu thê hóa lộc (quyền, khoa) nhập cung tử nữ, thê sinh cậu bé đa, hai vợ chồng đái đào hoa.

10, cung phu thê (tự hóa lộc) hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, đã có phối ngẫu, nhưng tưởng tái đào hoa.

Nhị, phối ngẫu xuất xử:

1, cung phu thê hóa khoa nhập cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc, cung điền trạch, trải qua tự do luyến ái thành hôn. Cung phu thê hóa khoa nhập còn lại tám cung vị, trải qua giới

Thiệu mà kết hôn.

2, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, phối ngẫu là thân thích hoặc thân thích giới thiệu (cung tử nữ là lục thân cung vị).

3, lưu niên hóa khoa nhập cung mệnh tam hợp phương, trải qua nhân giới thiệu. Lưu niên hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh chính biết.

4, lưu niên hóa phi hóa lộc nhập nào đó cung tái chuyển hóa kỵ xung lưu niên cung phu thê, đối tượng là tùy tiện tìm, đến đây năm kết hôn bất hảo.

Tam, kết hôn đại hạn:

1, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập A cung, A cung là đại hạn tứ chính vị, đến đây đại hạn kết hôn.

2, nam mệnh: Cung Nô bộc hóa phi hóa kỵ nhập đại hạn, đến đây hạn kết hôn; đại hạn hóa phi hóa kỵ nhập đại giao hữu, đến đây hạn kết hôn.

Nữ mệnh: Cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập đại hạn, đến đây hạn kết hôn.

3, đại hạn hóa phi hóa kỵ nhập cung Nô bộc, đến đây hạn kết hôn.

4, cung phu thê hóa khoa nhập đại hạn, đến đây hạn kết hôn.

5, đại hạn nhập bản mệnh cung phu thê, đại hạn hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, thì đến đây hạn kết hôn.

Tứ, kết hôn năm:

1, nam mệnh: Cung Nô bộc hóa lộc hoặc hóa phi hóa kỵ nhập lưu niên cung mệnh, cung tài bạch, cung phúc đức kết hôn.

Nữ mệnh: Cung tật ách hóa lộc hoặc hóa phi hóa kỵ nhập lưu niên cung mệnh, cung tài bạch, cung phúc đức kết hôn.

Chú: Bản pháp tu tiên dĩ kết hôn đại hạn trung thứ 7 làm đầu quyết điều kiện.

2, đại hạn phối ngẫu hóa phi hóa kỵ nhập đại hạn A cung, sẽ tìm phối ngẫu A cung hóa phi hóa kỵ nhập năm nào cha tật tuyến, thì cai năm kết hôn. Nếu đại ngẫu tự hóa kỵ, thì tìm

Hóa lộc, kỳ suy tính bước(đi) giống như trên mặt.

3, lưu niên hồng loan hoặc thiên hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung phu thê, cung phúc đức, đại hạn mà lại lưu niên đi vào bản mệnh hồng loan, thiên hỉ, lưu niên cung phu thê vô phá

, đến đây năm kết hôn.

4, lưu niên hồng loan, thiên hỉ nhập tiểu hạn cung mệnh hoặc cung phu thê, lưu niên hóa lộc, quyền, khoa nhập tiểu hạn cung phu thê, đến đây năm kết hôn.

5, nữ mạng lớn hạn nhập thái dương cung vị, lưu niên phùng thiên đồng, lộc tồn, tử vi, phá quân, thái dương (lạc hãm), Thái Âm (lạc hãm) mà lại lưu niên hồng loan,

Thiên hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung phu thê, cung phúc đức, đại hạn, đến đây năm kết hôn.

6, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập A cung xung B cung, ở kết hôn đại hạn nội, lưu niên yếu quá A cung hoặc B cung mới có thể kết hôn.

Kết hôn đại hạn cung phu thê hóa khoa nhập lưu mệnh, lưu phu thê hoặc chiếu lưu mệnh lưu phu thê, đến đây năm kết hôn.

Kết hôn đại hạn hóa khoa nhập lưu mệnh, lưu phu thê hoặc chiếu lưu mệnh, lưu phu thê, đến đây năm kết hôn.

7, đại giao hữu hóa phi hóa kỵ nhập lưu mệnh, đến đây năm kết hôn (và kết hôn đại hạn trung thứ 2 điều phối hợp sử dụng).

Đại Cung Nô bộc tự hóa kỵ thì, tìm hóa lộc, nhập lưu phu thê, đến đây năm kết hôn (và kết hôn đại hạn trung thứ 6 điều hậu luận phối hợp sử dụng).

8, đại ngẫu hóa phi hóa kỵ nhập lưu mệnh, đến đây năm kết hôn (phối hợp kết hôn đại hạn trung thứ 3 điều sử dụng).

9, đại giao hữu hóa phi hóa kỵ nhập lưu niên, đại hạn hóa phi hóa kỵ nhập lưu phu thê, đến đây năm kết hôn.

Đại giao hữu hóa phi hóa kỵ nhập lưu niên, lưu phu thê hóa phi hóa kỵ nhập lưu tật, đến đây năm kết hôn.

10, lưu niên tứ hóa tam cát nhập cung mệnh tam hợp phương, đến đây năm kết hôn.

Ngũ, đào hoa:

1, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập huynh đệ cung, huynh đệ cung hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách, có đào hoa.

2, cung Nô bộc hóa lộc, quyền nhập cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch có đào hoa.

Cung Nô bộc hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch có đào hoa.

Cung Nô bộc hóa lộc, quyền nhập cung mệnh, cung Nô bộc hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch hoặc cung tật ách, dính tính đào hoa.

3, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ, có đào hoa.

4, hóa khoa nhập cung mệnh, có đào hoa.

5, cung điền trạch luận đào hoa:

Cung điền trạch hóa lộc chiếu cung mệnh, có đào hoa. Cung điền trạch hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ, có đào hoa.

Cung điền trạch hóa kỵ xung cung mệnh, một đào hoa. Cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, một đào hoa.

Cung điền trạch tự hóa kỵ, có đào hoa, nhưng lưu không được.

6, cung điền trạch luận đào hoa chủng loại:

Cung điền trạch hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, đối tượng đã có gặp gỡ khác giới kinh nghiệm hoặc đã có tử nữ.

Cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, đối tượng không có tử nữ hoặc đối tượng đã đã ly dị.

Cung điền trạch hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di, đối tượng đã kết hôn. Điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di, đối tượng là đàn bà có chồng hoặc đã ly dị.

Cung điền trạch tự hóa lộc hoặc tự hóa kỵ, đối tượng chưa kết hôn. Điền trạch tự hóa lộc đối tượng vị hôn, đã có gặp gỡ khác giới kinh nghiệm.

Cung điền trạch tự hóa kỵ, đối tượng vị hôn, là thứ nhất thứ và khác giới gặp gỡ.

Cung điền trạch hóa lộc hoặc quyền chiếu cung mệnh, đối tượng so với ta lớn tuổi mà lại đã kết hôn.

7, lưu điền hóa phi hóa kỵ nhập lưu mệnh, năm nay có tình duyên, mà lại chơi được vãng cửu mà thôi.

Lưu điền hóa phi hóa lộc nhập lưu mệnh, năm nay có tình duyên, mà lại chơi được vãng cửu mà thôi.

8, thiên tướng, đà la nhập cung tử nữ hoặc cung phúc đức, có đào hoa.

9, cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, đào hoa đa, dễ lấy vợ đã sinh dục tử nữ phối ngẫu; hội dùng tiền.

Cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, đào hoa ít, có cũng không giữ được, nhi tử ít, tử duyên ít.

10, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách, cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, chủ thấy nữ nhân, chỉ cần yêu thích, liền muốn lấy vợ quay về

Đương thê tử.

Lục, ở chung:

1, cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, nạp thiếp.

2, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ (tự hóa kỵ), trước khi cưới ở chung, kết hôn biệt ly.

3, đại ngẫu hóa phi hóa lộc nhập bản ngẫu, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, phối ngẫu tại ngoại cùng người ở chung.

4, phi hóa thứ tự:

Cung Nô bộc: Tiên có bằng hữu quan hệ. Cung tử nữ: Tái sản sinh duyên phận (đào hoa). Cung tật ách: Tối hậu sản sinh tính quan hệ.

Thất, ‘Ba tường’ ‘Buôn lậu’ ‘Gặp ở ngoài’ :

1, cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, lấy vợ có chồng của đối tượng là tiểu lão bà.

2, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, một nửa kia có gặp ở ngoài.

3, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, lấy vợ lớn tuổi hoặc có chồng người là tiểu lão bà.

Cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, lấy vợ tuổi nhỏ là tiểu lão bà.

4, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, một nửa kia ba tường.

5, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ, có gặp ở ngoài.

6, cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, có gặp ở ngoài.

7, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập nào đó cung, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, có gặp ở ngoài.

8, cung tử nữ hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê, người khác câu dẫn phối ngẫu.

Bát, ly hôn:

1, năm sinh hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê (tự hóa kỵ), ly hôn.

2, cung phu thê hóa kỵ xung cung mệnh, ly hôn.

3, cung thiên di hóa kỵ xung cung phu thê, ly hôn.

4, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch (tự hóa kỵ), ly hôn.

5, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung Nô bộc, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, ly hôn.

6, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức, tái chuyển hóa kỵ xung cung phụ mẫu, ly hôn.

7, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ, nữ mệnh chủ ly hôn.

8, cung phu thê hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch (tự hóa kỵ), nữ mệnh chủ ly hôn.

9, đại hạn hóa kỵ xung đại ngẫu, ly hôn.

10, cung mệnh hóa kỵ xung cung phu thê, ly hôn.

4, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, có tiểu lão bà, nhân duyên hảo.

Cửu, phong trần nữ lang:

1, tử tham nhập cung mệnh. Dễ là gió trần người trong.

2, mệnh tọa tứ mã nơi phùng phá quân, thiên mã, Hàm trì, văn xương, văn khúc, thiên diêu tam phương hội, phụ nữ phong trần.

3, phá quân, thiên diêu, Địa kiếp nhập cung mệnh, dễ là * nữ.

4, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức, đương đại hạn như cung phúc đức thì rơi vào phong trần.

5, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, ở chuyển hóa phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến, phụ nữ phong trần lang.

6, cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung tử nữ, hóa quyền nhập cung tật ách, phụ nữ phong trần lang.

Thập, phối ngẫu tuổi tác cập phương nào nhân sĩ:

1, phối ngẫu so sánh ta lớn tuổi: Dưới chư tinh nhập cung phu thê.

Tử tham, tử phá, tử tương, cự môn, thiên lương ở tị, hợi cung, liêm tham.

2, một nửa kia vì sao phương nhân sĩ: Dĩ cung phu thê Thiên can phán đoán của.

Giáp, kỷ, đinh can quê người nhân. Giáp ất can người đông phương; bính đinh can phía nam nhân; mậu kỷ can trung bộ nhân; canh tân can người phương Tây; nhâm quý can người phương bắc.

Mười một, kết hôn muộn:

1, hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh hoặc cung phu thê, kết hôn muộn là nên (30—35 tuổi).

2, cung phu thê hóa kỵ xung cung mệnh hoặc nhập cung Quan lộc, kết hôn muộn (35—40 tuổi).

Mười hai, lên xe:

1, cung điền trạch hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, là trên giường.

2, cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, lên xe vu trước khi cưới.

Cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, lên xe vu trước khi cưới.

3, đại ngẫu hóa phi hóa kỵ nhập lưu niên, trên giường (lưu niên ở đại ngẫu hóa kỵ lúc).

Đại ngẫu hóa phi hóa kỵ nhập lưu tật, trên giường (lưu niên ở đại ngẫu kỵ xung hậu).

4, tham lang, liêm trinh, Thái Âm nhập đại tật, nữ mệnh dễ bị lên xe.

Mười ba, đào hoa ở chung tình huống:

1, cung tật ách hóa phi hóa lộc nhập cung Nô bộc (tự hóa kỵ), ta nghĩ khác giới, khác giới không bỏ rơi ta.

Cung Nô bộc hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách (tự hóa kỵ), khác giới tưởng ta, ta không bỏ rơi người.

2, cung tử nữ hóa phi hóa lộc nhập cung tật ách, muốn có quan hệ phát sinh. Cung tử nữ hóa quyền nhập cung tật ách, táy máy tay chân.

Cung tử nữ hóa khoa nhập cung tật ách, có phong độ. Cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, trên giường.

3, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung Nô bộc, tái chuyển hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, hôn môi.

Cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung Nô bộc, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, trên giường.

Cung tài bạch nhận định:

Nhất, kiếm tiền:

1, vũ tham ở tứ mộ nơi, là đại hạn tứ chính địa, đại hạn can là kỷ, đến đây đại hạn đại kiếm tiền tài.

2, đại quan hóa lộc hoặc hóa quyền chiếu của năm, kiếm tiền.

3, lưu quan hóa phi hóa lộc nhập lưu tài, lưu tài hóa phi hóa lộc nhập lưu mệnh, kiếm tiền.

4, lưu niên hóa phi hóa lộc nhập lưu tài, kiếm tiền.

5, năm sinh hóa phi hóa lộc nhập cung phúc đức, đại tài hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức, đến đây hạn đại kiếm.

Năm sinh hóa phi hóa lộc nhập A cung, đại tài hóa phi hóa kỵ nhập A cung, đến đây hạn đại kiếm.

Nhị, đảo tiền:

1, cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, ta sẽ đảo tiền của người khác (do dĩ nhập cung phụ mẫu là quá mức), ta còn bằng hữu tiền hội lùi lại.

2, cung tài bạch hóa kỵ xung cung phụ mẫu, sẽ bị đảo tiền. Cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung Nô bộc, sẽ bị đảo tiền.

3, huynh đệ cung hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh tam phương, không thích hợp kết phường.

4, văn khúc cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh tam phương, sẽ bị đảo tiền.

Văn khúc cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập A cung, A cung hóa kỵ xung cung mệnh tam phương, sẽ bị đảo tiền.

5, cung Nô bộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch hoặc cung Quan lộc, không thích hợp và bằng hữu có tiền tài vãng lai.

Cung Nô bộc hóa kỵ, hóa khoa nhập cung tài bạch hoặc cung Quan lộc, tiền tài hữu kinh vô hiểm.

6, cung Nô bộc cung tài bạch hóa kỵ xung cung tật ách, bằng hữu đảo tiền của ta.

7, cung Nô bộc hóa kỵ xung cung tài bạch, không tình nguyện bị bằng hữu khuy rơi tiền.

8, cung phụ mẫu hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh tam hợp phương, không thích hợp kết phường.

9, cung phúc đức hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, không thích hợp kết phường, tố bảo chứng, tổn hại tài.

10, cung phụ mẫu hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch, bằng hữu hội đảo tiền của ta, bằng hữu trả ta tiền hội lùi lại.

Cung phụ mẫu hóa kỵ xung cung tài bạch, tiền tài tá bằng hữu, dĩ tha kéo dài lạp phương thức thu hồi.

Tam, tổn hại tài:

1, đại hạn hóa phi hóa lộc nhập nào đó cung chuyển hóa kỵ, xung lưu niên cung tài bạch, tiền phát sinh vấn đề.

2, đại quan hóa kỵ xung đại tật, lưu tật hóa kỵ xung đại tật, lưu tật hóa kỵ xung A nguyệt, lưu niên trung A nguyệt tổn hại tài.

3, lưu quan hóa phi hóa lộc nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu điền, khuy tiền.

4, lưu niên hóa phi hóa lộc nhập lưu niên cung Nô bộc, tái chuyển hóa phi hóa kỵ nhập lưu niên cung Nô bộc của cung tài bạch, tổn hại tiền.

5, lưu tài hóa phi hóa lộc nhập B cung chuyển hóa kỵ xung lưu niên cung mệnh, tổn hại tài. Lưu tài hóa phi hóa lộc nhập B cung chuyển hóa kỵ xung A nguyệt cung mệnh, ở

A nguyệt tổn hại tài.

6, đại tài hóa lộc, hóa phi hóa kỵ nhập lưu tài (tự hóa kỵ), tổn hại tài.

7, đại hạn hóa phi hóa lộc nhập cánh đồng (tự hóa kỵ), đến đây hạn không có thành tựu.

8, đại tài hóa phi hóa kỵ nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu tài, tiền so sánh chặt.

9, huynh đệ cung hóa kỵ xung cung mệnh tam hợp, tổn hại tài, sự nghiệp phập phồng đại.

10, bản tài hóa kỵ xung đại tài, lưu niên nhập đại tài hoặc đại phúc thì chủ tổn hại tài.

Đại tài hóa kỵ xung bản tài, mười năm tổn hại tài; đại tài hóa kỵ xung bản tật, mười năm tổn hại tài; đại tài hóa lộc xung bản tật, mười năm tổn hại tài; đại tài hóa kỵ xung lưu tật

, lưu niên tổn hại tài; cung Quan lộc hóa kỵ xung cung tật ách, chủ lỗ vốn.

Tứ, tiền tài đi về phía. . . Khán đại hạn hóa lộc:

1, đại hạn hóa phi hóa lộc nhập đại tài, bản huynh phùng năm sinh hóa kỵ, đến đây hạn tiền cấp huynh đệ, tiền là người khác.

2, đại hạn hóa phi hóa lộc nhập cánh đồng hoặc bản thiên, tiền tài hoa ở cấu phòng cập bên ngoài.

3, đại hạn hóa phi hóa lộc nhập đại quan, bản giao hữu hóa kỵ xung thiên mệnh, tiền tài hoa vu mua hoàng kim, động sản. Chú: Thiên lương hóa lộc là hoàng kim, động sản. Thiên cơ hóa

Lộc — máy móc nhà xưởng.

4, đại hạn hóa phi hóa kỵ nhập đại thiên, không giữ được tiền.

5, Đại huynh, bổn điền hóa phi hóa kỵ nhập đại thiên, tiền tài hoa ở bên ngoài.

6, lưu niên hóa phi hóa lộc nhập lưu quan chuyển hóa phi hóa lộc nhập lưu tài, tái chuyển hóa phi hóa lộc nhập lưu phu thê, tiền giao cho phối ngẫu.

7, cung tài bạch tứ hóa: Ta tốn ra.

Cung mệnh (cung tài bạch cung Quan lộc, là tài hành vi) khán cung tài bạch hướng đi.

Cung Quan lộc (cử chỉ của ta) tứ hóa, ta kiếm tiền phương hướng.

Cung Quan lộc cung Quan lộc (cung tài bạch), sự nghiệp chỗ tiêu tiền.

Ngũ, cái khác:

1, công ty hướng ngân hàng cho vay:

Lưu quan cha mẹ của (cung Nô bộc) chủ kỳ công ty ông chủ.

Lưu giao hữu hóa kỵ xung mệnh cục tam hợp, không vay được tiền.

Lưu giao hữu hóa kỵ xung cung mệnh hoặc cung Quan lộc, không vay được tiền mà đóng cửa.

2, đòi tiền thời cơ:

Lưu niên hóa phi hóa kỵ nhập lưu huynh xung đại tài, đến đây năm tổn hại tài. Tái dĩ lưu huynh phi hóa hóa lộc, hóa kỵ dĩ định bao thuở đòi tiền: Hóa phi hóa lộc nhập A cung, A nguyệt có thể đòi tiền,

Hóa phi hóa kỵ nhập A cung cung Quan lộc, A nguyệt tháng sau khứ đòi tiền.

3, tiền tài con số:

⑴ cánh đồng tinh thần ngũ hành thuộc tính cục sổ (tương sinh sử dụng toán cộng, tương khắc sử dụng phép trừ, tương đồng sử dụng toán cộng) số lượng mục đích tối tả một vị con số.

Dĩ đại hạn đấu quân là 1, thuận đi đếm tới bản mệnh cung tài bạch, kỳ sổ tức là ⑴ số con mắt phía linh một sổ tổng số.

Lệ: Đại hạn cung điền trạch tinh thần là: Cự môn (thủy nhị cục)+ thái dương (hỏa lục cục)=6﹣2=4, thì tối tả số con mắt là 4. Đại hạn đấu quân là 1, thuận

Đi đếm tới bản mệnh cung tài bạch thì là 5, vì vậy đại hạn kiếm tiền 400000 nguyên.

4, đại hạn bàn hóa phi hóa kỵ nhập bản mệnh bàn tương đồng cung vị phùng năm sinh hóa lộc vận dụng:

Đại tài hóa phi hóa kỵ nhập bản tài (phùng năm sinh hóa lộc), kiếm tiền.

Cánh đồng hóa phi hóa kỵ nhập bổn điền (phùng năm sinh hóa lộc), kiếm bất động sản tiền tài.

Tổ phụ hóa phi hóa kỵ nhập bản phụ (phùng năm sinh hóa lộc), phụ mẫu kiếm tiền.

5, đại hạn và cung phúc đức trùng điệp hóa phi hóa kỵ nhập đại tử bản huynh, đến đây hạn tài bất hảo. Đến đây hạn không thích hợp kết phường.

Đại hạn và cung phúc đức trùng điệp hóa phi hóa kỵ nhập đại phúc bản quan, đến đây hạn lỗ vốn, đặc biệt lưu niên nhập đại phúc của năm. Đến đây hạn tình cảm vợ chồng bất hảo, đặc biệt lưu niên nhập đại

Hạn cung phúc đức của năm.

6, hóa lộc, hóa phi hóa kỵ nhập ta cung (mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc, cung điền trạch) cập nó cung sử dụng:

Hóa lộc, hóa phi hóa kỵ nhập ta cung hảo. Hóa phi hóa lộc nhập ta cung, hóa phi hóa kỵ nhập hắn cung, tổn hại tài. Hóa phi hóa lộc nhập nó cung, hóa phi hóa kỵ nhập ta cung, tổn hại tài. Cung tử nữ hóa phi hóa lộc nhập

Ta cung, cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, cát. Hóa lộc, hóa kỵ phân nhập ta cung, cát. Hóa lộc, hóa kỵ cùng nhập ta cung, hung. Hóa lộc, hóa kỵ phân nhập nhất

Tuyến cung vị thượng, hung. Hắn cung hóa lộc, hóa kỵ đều nhập A cung, cát.

7, cung tài bạch tứ hóa:

Cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung phu thê, hóa phi hóa kỵ nhập cung Nô bộc, mua sắm là nên để tránh khỏi tổn hại tài.

Cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu, hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, kiếm tiền cùng người cộng phân.

Cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu, hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, tiền không đổi bị đảo.

Cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung điền trạch, hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, bị đảo tiền.

Cung tài bạch tự hóa lộc, hội dùng tiền, tài bạch dư dả; có tiền sẽ đi hưởng thụ.

Cung tài bạch tự hóa quyền, cảm dùng tiền.

Cung tài bạch tự hóa khoa, dùng tiền tiết chế.

Cung tài bạch tự hóa kỵ, tổn hại tài.

Chú: Ứng dụng: Năm sinh hóa phi hóa lộc nhập A cung, A cung tự hóa vô.

8, cung phúc đức luận tài bạch:

Cung phúc đức hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, cung phụ mẫu hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, tam đại không phát.

Cung phúc đức hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, tổ ấm khó giữ được.

Cung phúc đức hóa lộc hoặc hóa quyền nhập cung mệnh, có tổ ấm.

Cung phúc đức hóa khoa nhập cung mệnh, có tổ ấm.

9, phong nguyệt tiền:

Thiên diêu ở A cung, A cung cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, kiếm phong nguyệt tiền.

Cung phu thê hóa phi hóa lộc nhập cung tài bạch, cung tài bạch hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, kiếm phong nguyệt tiền.

10, tứ hóa nhập cung tài bạch:

Hóa lộc, hóa quyền nhập cung tài bạch, cảm kiếm cảm hoa. Hóa lộc, hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch, cảm tá cảm hoa.

Hóa lộc, hóa khoa nhập cung tài bạch, liệu cơm gắp mắm. Năm sinh hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch, tài thủ không tốn sức.

Cung tật ách nhận định:

Nhất, luận chí phương pháp:

1, cung tật ách tứ hóa nhập mệnh bàn các cung:

Phi hóa lộc nhập chí trọng đại; quyền nhập chí nhỏ lại; khoa nhập chí nhỏ lại; phi hóa kỵ nhập chính tương chí đồ rơi.

2, cung mệnh ~ cung tật ách là bên trái, cung Nô bộc ~ cung phụ mẫu là phía bên phải. Dương can cung là phía, hong khô là phía trước.

3, phi hóa lộc nhập vừa tự hóa lộc, chí thượng lông dài. Đùi phải sinh sản chân trái tả thắt lưng

4, mệnh bàn và bản thân đối ứng quan hệ như bên phải đồ: Bên phải thắt lưng bụng bên trái

5, thiên cơ hóa quyền nhập thiên, lông mi có chí. Bên phải phúc ngực trái

6, tinh và hóa kỵ hợp tài đoán. Ngực phải vai phải đầu cung mệnh vai trái

7, văn xương, văn khúc là đại chí. Đà la là bớt. Thiên đồng là thường thường chí. Vũ khúc là ba.

Liêm trinh, thái dương là ban, thanh xuân đậu. Lệ: Vũ khúc hóa phi hóa kỵ nhập hợi, thì chân có chí mà lại bộ ngực cũng có chí (vũ khúc đại diện phế kim).

Nhị, luận vóc người chiều cao dĩ cung tật ách tứ hoá phân xử của.

1, tứ hóa nhập cung mệnh, cung điền trạch, phùng liêm trinh, phá quân, cự môn, thiên lương — vóc người cao.

Tứ hóa nhập cung mệnh, cung điền trạch, phùng tham lang — vóc người trung đẳng.

Tứ hóa nhập cung mệnh, cung điền trạch, phùng thiên đồng, thiên cơ, Thái Âm — hơi lùn.

2, hóa lộc — đại; hóa quyền — tráng; hóa khoa — thon thả; hóa kỵ — gầy.

Tam, thọ nguyên:

1, đại hạn hóa kỵ xung bổn điền (tức xung đại tật), đại hạn hóa kỵ xung lưu điền, cai năm qua đời. (lưu niên đi phi hóa kỵ nhập cung thì bản thân tức bắt đầu bất hảo).

2, đại tật hóa kỵ xung thiên mệnh, cánh đồng hóa kỵ xung cánh đồng, cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch giai phá quân. Cố vong (đại hạn thành lưu của cung tài bạch tam phương thì

Sẽ chết).

3, cung phúc đức hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách, cung mệnh hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê xung cung Quan lộc, người chết (lưu niên nhập cung Quan lộc năm này chết tiệt).

4, đại tật hóa kỵ xung bản mệnh, sẽ chết. Cánh đồng hóa kỵ xung bản mệnh, sẽ chết.

5, huynh đệ cung hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch xung nữ cung, sẽ chết nhân.

6, điền trạch của cung Quan lộc (tức cung tật ách) hóa kỵ xung cung mệnh, quyết tử vong.

7, cung điền trạch khán tử vong, lưu niên hóa phi hóa lộc nhập lưu điền (tự hóa kỵ ra) tử vong.

8, Đại huynh của tật (tức đại thiên) hóa phi hóa lộc nhập A cung chuyển hóa kỵ, xung lưu huynh, huynh đệ bản thân bất hảo (cũng có thể dùng vu kỷ thân).

9, lưu tật của quan (tức lưu huynh) hóa kỵ xung bản tật, tử vong (chính suy luận mà được).

10, văn khúc của cung Quan lộc (là lưu niên lục thân cung thì) can cung đinh khiến cho cự môn hóa kỵ tận trời cùng, tử vong (lưu niên lục thân bản thân bất hảo).

11, cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập đại hạn, bản thân có chuyện, đại hạn tự hóa kỵ ra canh tao, đại hạn hóa lộc, hóa phi hóa kỵ nhập cánh đồng hoặc cánh đồng hóa lộc, hóa phi hóa kỵ nhập đại

Hạn, qua đời.

Tứ, tai nạn xe cộ:

1, lưu mệnh tự hóa kỵ, đến đây năm dễ có tai nạn giao thông.

2, cung mệnh hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di, cung thiên di hóa kỵ xung cung phụ mẫu, dễ có chảy máu việc, quyên máu có thể mổ.

3, tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập thiên di phùng xa tinh (như thiên cơ, phá quân) xung bản mệnh, người khác lái xe va chạm ta (phùng thiên lương sẽ không quan hệ).

4, cung thiên di hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch xung nữ cung (tật ách của phúc đức), tai nạn xe cộ (ta va chạm người khác). Lưu niên gặp phải thì cùng đoạn.

5, bản tật hóa kỵ xung vở, tai nạn xe cộ (đại hạn nếu có tình huống giống nhau thì sẽ gặp phát sinh).

6, cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung thiên di xung bản mệnh, bị va chạm.

Ngũ, tự sát:

1, bản mệnh cung phúc đức hóa kỵ, xung đại phúc, tự sát.

2, đại phúc hóa kỵ xung bản phúc, bất hảo.

3, cự môn, dương nhận, Hỏa Tinh nhập Bản cung hoặc đối cung (tam hợp vô lực), tự sát cách cục.

4, cự môn hóa kỵ tận trời cùng + đà la của cung, tự sát.

5, liêm trinh + Hỏa Tinh, tự sát.

Lục, ngoài ý muốn tai hoạ:

1, cung thiên di hóa kỵ xung cung mệnh, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung tử nữ, ngoài ý muốn tai ách.

2, kỵ xung 1 của tam cung nếu vì bản mệnh bàn thì họa nặng.

3, kỵ xung 1 của tam cung nếu vì đại hạn bàn thì họa khinh.

4, nếu 2 cập 3 việc đồng thời phát sinh thì có nguy hiểm tánh mạng.

5, cung tật ách hóa kỵ xung cung điền trạch, ngoài ý muốn là tai. Lệ:

Cung thiên di hóa kỵ xung bản mệnh cung (tử vị), đại hạn nhập thân cung thì, hóa kỵ thì xung đại quan, đến đây hạn ra ngoài có ý định ngoại tử vong của khả năng.

Cung thiên di hóa kỵ xung bản mệnh cung (tử vị), đại hạn nhập thần cung thì, hóa kỵ thì xung đại tài, đến đây hạn ra ngoài ngoài ý muốn đụng bị thương người khác thường tiền xong việc.

Các cung tứ hóa nhận định II

Thất, sinh bệnh:

1, lưu tật hóa phi hóa kỵ nhập A cung của B tinh, cai năm sinh B bệnh. Lệ: Lưu phụ của tật hóa kỵ là vũ khúc, đến đây năm phụ thân được bệnh phổi.

2, bản tật hóa phi hóa kỵ nhập bản huynh (tật ách của quan lộc) xung cung Nô bộc (phụ của quan), sinh bệnh (đại hạn nhập cung Nô bộc bệnh phát)(đại hạn có đến đây hiện tượng,

Lưu niên nhập cung Nô bộc bệnh phát).

3, đại tật hóa phi hóa kỵ nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu tật, cai năm bản thân bất hảo. Nếu xung lưu nhật, cai nhật bản thân bất hảo.

4, hóa quyền (năm sinh, đại hạn, mệnh can) xung cung tật ách, sinh bệnh.

5, cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức sinh bệnh; đái tật duyên niên.

6, lưu tật hóa kỵ xung đại tật, bản thân bất hảo.

7, lưu tật hóa kỵ xung lưu tật của cung Quan lộc, bản thân bất hảo.

8, cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập A cung của B tinh thần, B tinh thần của khí quan dễ sinh bệnh.

9, cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập huynh giao hữu tuyến, sinh bệnh.

Cung tật ách hóa kỵ xung cung tật ách, sinh tử vấn đề.

Cung tật ách hóa kỵ xung cung phu thê, sinh tử vấn đề.

Cung tật ách hóa kỵ xung cung Quan lộc, đái tật duyên niên.

Cung tật ách hóa kỵ xung cung phụ mẫu, đái tật duyên niên.

10, lưu tật hóa phi hóa kỵ nhập đại tật, bản thân có chuyện.

11, tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh hoặc phúc đức, thể chất yếu, không đổi trị tận gốc. Tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phu thê, phối ngẫu bản thân yếu.

12, vũ khúc chỗ cung vị hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, dễ được bệnh nan y. Vũ khúc chỗ cô vị hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung, cung Nô bộc, dễ cảm mạo. Chú: Vũ khúc chủ

Thở hổn hển bệnh.

Bát, nên kỵ phương vị, nơi:

1, cung tật ách hoặc cung tử nữ nội có văn xương hoặc văn khúc.

2, cung tật ách (cung tử nữ) hóa phi hóa kỵ nhập A cung, phàm A cung việc cũng kỵ của.

Chư tinh nhập A cung đại biểu hàm nghĩa:

Thất sát: Kinh khủng, mạo hiểm việc; liêm trinh: Lôi, hỏa; Thái Âm: Bơi dễ rút gân; phá quân: Thủy bàng.

Thiên tướng: Chất có hại, gas, hóa chất dược phẩm; tham lang: Mộ, quan tài; cự môn: Công trường, đường sắt.

3, do 1, 2 cũng biết người này suốt đời nên kỵ của phương vị và nơi, đặc biệt nhi đồng là lúc là nhiên.

Cửu, lương y phương hướng và xu cát tị hung chi đạo:

1, lương y phương hướng:

Tìm đại hạn hóa khoa chỗ phương hướng hoặc đại hạn cung phúc đức hóa khoa chỗ phương hướng.

Nếu phùng tự hóa khoa, thì sẽ tìm hóa lộc chỗ phương vị là lương y phương hướng.

2, xu cát tị hung chi đạo: Dọn nhà.

Cung phúc đức hóa khoa nhập A cung, dời đến A cung của phương vị.

3, huyết quang tai ương có thể quyên máu phương thức mổ của.

Thập, tinh tình luận tật ách:

1, thiên mã nhập lưu tật, đến đây năm bắt đầu thủ dâm. Lưu niên nhập thiên mã cung Quan lộc, đến đây năm bắt đầu thủ dâm.

Lưu tật là thiên mã cung Quan lộc thì, đến đây năm bắt đầu thủ dâm. (cũng chính là lưu niên là trời mã cung tử nữ thì)

Lưu mã hoặc lưu niên nhập đại hạn phụ tật tuyến thì, đến đây năm bắt đầu thủ dâm. Lưu niên và lưu mã đồng thời nhập đại hạn phụ tật tuyến thì, canh như thế đoạn.

2, dương nhận ở cung tật ách, đái tật duyên niên.

3, vũ, giết cập dương nhận ở cung tật ách, đàm tật.

4, vũ khúc (hóa kỵ) nhập cung tật ách, bộ ngực bất hảo.

5, cự môn nhập cung tật ách, cự môn hóa kỵ thì chủ dễ sinh bệnh uống thuốc.

6, thiên hình ở cung tật ách, phụ mẫu bản thân bất hảo. Thiên hình cung Quan lộc hóa kỵ xung lưu niên, có hình thương.

7, thiên diêu cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, phụ nhân bệnh đa.

8, dương nhận, đà la giáp hóa kỵ (năm sinh hoặc cung mệnh can hóa ra) nhập đại hạn, lục thân qua đời.

9, thiên cơ: Gân cốt. Thiên cơ ở A cung. A cung hóa phi hóa kỵ nhập B cung. B cung hóa phi hóa kỵ nhập C cung xung D cung, D cung tứ chi dịch cân cốt thụ thương, đau nhức (D cung ở

Thân thể bộ vị thỉnh tham khảo nhất của 4).

10, thiên cơ hoặc thiên lương + văn xương + văn khúc nhập cung mệnh, đại tật hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, đến đây đại hạn điên bệnh.

Thiên tướng + văn xương + văn khúc nhập cung mệnh, đại tật hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, đến đây đại hạn có bệnh ngoài da.

Chú: Cung điền trạch có kể trên tình huống thì cùng luận của.

Mười một, cung tật ách tứ hóa:

1, cung thiên di hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu, hóa kỵ xung cung mệnh, người này có bệnh kín.

Cung thiên di hóa lộc xung cung mệnh, hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, người này không có hàng da bệnh.

Cung thiên di cung Quan lộc hóa kỵ xung cung tật ách, suốt đời bản thân bất hảo.

2, cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, tích mệnh, bản thân không nhiều hảo.

Cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu phùng năm sinh hóa kỵ, tính tình bá đạo; khỏe mạnh.

Cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh, bản thân thường có da lông ngắn bệnh.

3, sinh tử việc:

Cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc, cung phúc đức hóa phi hóa kỵ nhập cung Quan lộc, dễ phùng sinh tử việc.

Cung tật ách hóa kỵ xung cung Quan lộc, cung phúc đức hóa kỵ xung cung Quan lộc, có đại tai ách nhưng sẽ không chết.

Chú: Năm sinh hóa lộc hoặc hóa khoa nhập tổ phụ tật tuyến, có thể mổ sinh tử chi kiếp.

Mười hai, cái khác:

1, âm dương cung vị và cung tật ách quan hệ:

Dương cung hóa phi hóa kỵ nhập dương cung, nan trị liệu; âm cung hóa phi hóa kỵ nhập âm cung, nan trị liệu.

Dương cung hóa phi hóa kỵ nhập âm cung, so sánh dễ trị liệu; âm cung hóa phi hóa kỵ nhập âm cung, so sánh dễ trị liệu.

2, thệ vu phương nào:

Huynh đệ cung hóa phi hóa kỵ nhập nào đó cung chuyển hóa phi hóa kỵ nhập A cung (chết địa phương).

Mệnh thiên tuyến: Ngoài ý muốn tử vong; huynh giao hữu tuyến: Chết ở bằng hữu chiếu cố cho; quan ngẫu tuyến: Chết ở công tác tràng thượng;

Tử điền tuyến: Chết ở trong nhà; tài phúc tuyến: Chết vào trên giường; phụ tật tuyến: Do y viện sĩ về nhà, chết vào trong nhà.

3, cung điền trạch và cung tật ách quan hệ:

Cung điền trạch là 1, thì cung tật ách là 9.

Cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, so sánh nghiêm trọng; nhân ngoài ý muốn mà tàn tật.

Cung tật ách hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, dùng tiền tiêu tai; nhân ngoài ý muốn mà sinh bệnh.

Cung điền trạch hóa kỵ xung cung tật ách, mặt mày hốc hác lưu lại dấu vết.

Cung điền trạch hóa kỵ xung cung phụ mẫu, tàn tật. Cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch, chuyện ngoài ý muốn mà dùng tiền.

4, mệnh chủ vũ khúc + năm sinh hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, năm sinh hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách, tiếng đồng hồ khó sinh.

Mệnh chủ lộc tồn + năm sinh hóa kỵ xung cung mệnh, tiếng đồng hồ hiểm mất mạng

5, ngũ tạng lục phủ ở 12 cung vị đưa: (như sau đồ)

6, cha mẹ tật ách:

Lưu niên phụ của tật cung Quan lộc (tức lưu niên cung mệnh) hóa kỵ xung

Bản phụ của tật (tức cung tài bạch), phụ thân bản thân bất hảo.

Đại hạn nhập cung phúc đức, cung phụ mẫu hóa kỵ, tổ phụ ở, phụ thân

Nguy hiểm, tổ phụ không ở vô phương.

Tổ phụ của tật (tức đại thiên) hóa phi hóa kỵ nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu phụ của tật (tức lưu thiên), mẫu thân bản thân bất hảo.

7, năm sinh hóa quyền nhập cung tật ách, tiếng đồng hồ nan đái nuôi.

8, cung tử nữ tự hóa kỵ, so sánh sẽ không xảy ra bệnh.

9, cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, mặt mày hốc hác, bị thương tàn phế, dấu vết (và giơ cao dương nhập cung mệnh có tương đồng dấu hiệu).

Cung Quan lộc nhận định:

Nhất, thăng quan:

1, đại hạn hóa quyền nhập bản mệnh hoặc bản quan, đại hạn hóa quyền chiếu lưu mệnh hoặc lưu quan, cai năm thăng quan. Đại hạn hóa phi hóa lộc nhập lưu mệnh hoặc lưu quan (tức hóa lộc hóa quyền hỗ

Chiếu), đến đây năm quá.

2, cung Quan lộc của tứ hóa: (bản quan hóa ra, đại hạn phùng; đại quan hóa ra lưu niên phùng của).

Cung Quan lộc của hóa lộc: Lên chức, đề bạt, vào nghề; đi cửa sau thăng thiên.

Cung Quan lộc của hóa quyền: Lên chức, gây dựng sự nghiệp (hóa quyền biểu thành tựu).

Cung Quan lộc của hóa khoa: Quý nhân, có người giúp đỡ; có người ban cho chính, đánh giá thành tích; hảo.

Cung Quan lộc của hóa kỵ: Không thuận.

3, cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập phụ tật tuyến hoặc mệnh thiên tuyến, thăng quan.

Cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch, nhân viên chính phủ dễ tham không an phận của tài.

Cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, dĩ tiền tài trải qua nhân giới thiệu mà thăng quan.

Cung Quan lộc hóa quyền nhập huynh giao hữu tuyến, dĩ nhân tình trải qua nhân giới thiệu mà thăng quan.

4, nhậm chức hậu lên chức: Cung Quan lộc tứ hóa tam cát nhập cung tật ách.

Hóa lộc: Điều động nội bộ; hóa quyền: Điều động nội bộ, cố định; hóa khoa: Còn muốn tuyển trạch; hóa kỵ: Không có, còn không thượng.

5, đại quan hóa quyền chiếu bản quan, lưu niên nhập phối ngẫu hoặc cung Quan lộc thì thăng quan.

Nhị, đọc sách thật là tốt phôi:

Đọc sách thật xấu khán cung Quan lộc tứ hóa nhập cung phụ mẫu nhận của:

1, hóa lộc: Phản ứng khoái, thông minh.

2, hóa quyền: Dụng tâm đọc sách, có khả năng, chính dụng công, danh liệt tiền mâu.

3, hóa khoa: Lớp giữa thành tích.

4, hóa kỵ: Không thích đọc sách, thành tích bất hảo, yếu thôi, ép mới bằng lòng đọc sách.

5, hóa lộc, hóa khoa: Thành tích tốt.

6, hóa quyền, hóa khoa: Nỗ lực đọc sách, thành tích tốt, dụng công tài năng thành tích tốt.

7, hóa lộc, hóa quyền: Thích hợp tham chánh làm quan, danh liệt tiền mâu.

8, hóa lộc (mà lại tự hóa kỵ): Mặc dù thông minh, nhưng không chịu đọc sách.

9, cung phụ mẫu tự hóa kỵ: Mình không thể đọc sách.

10, cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung thiên di, tại ngoại thông minh, nhưng không cần công.

Chú: Đại quan tứ hóa nhập bản phụ hoặc tổ phụ đều có thể đoạn đọc sách thật xấu.

Tam, đóng cửa:

1, đại quan hóa phi hóa lộc nhập A cung chuyển hóa kỵ xung đại tật, đóng cửa. Lưu niên hóa kỵ xung đại tật, hơn thế năm đóng cửa, xung lưu nguyệt của tật, cai nguyệt đóng cửa.

2, đại tài hóa phi hóa kỵ nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu tài, đóng cửa.

3, lưu tật hóa phi hóa kỵ nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu tài, đóng cửa.

4, lưu quan hóa phi hóa kỵ nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu tật, đóng cửa.

5, lưu quan hóa phi hóa lộc nhập A cung chuyển hóa kỵ xung bản giao hữu, sinh ý sụp đổ.

6, lưu quan hóa phi hóa lộc nhập A cung chuyển hóa kỵ xung lưu giao hữu, đóng cửa.

7, lưu niên tự hóa lộc ra, lưu quan hóa phi hóa kỵ nhập lưu mệnh, còn không hội đảo.

8, cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, dễ đóng cửa (đi làm nhân viên quan kỵ xung tật công ty không ngã, duy thân bị xung động, đi làm lười biếng vô tình).

9, cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập huynh đệ cung xung cung Nô bộc, nan chi trì.

Cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, khuy tiền. } khán tiền phương pháp nhanh nhất.

Cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách, đóng cửa.

10, cung Quan lộc hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách xung cung phụ mẫu,, lưu niên nhập cung phụ mẫu, cai năm đóng cửa.

Tứ, kết phường sự nghiệp:

1, kết phường tình huống:

Cung Nô bộc cung tài bạch, khán yếu bao nhiêu tiền hợp tác.

Cung Nô bộc nạp âm cục sổ định hợp tác nhân số.

Cung tài bạch hóa quyền, hóa khoa nhập cung mệnh, dĩ kỹ thuật cùng người hợp tác, không – cần phải bỏ tiền.

Cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập cung mệnh, bỏ tiền khá nhiều.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung mệnh, không muốn xảy ra tư, là kiền cổ.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung mệnh, bỏ tiền ít.

Cung tài bạch hóa phi hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, và cổ đông ra đồng dạng tiền tài.

2, kết phường thì, khả phủ trữ hàng sản phẩm:

Cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến, tử điền tuyến, bất khả trữ hàng.

Cung điền trạch tứ hóa tam cát nhập phụ tật tuyến, tử điền tuyến, có thể trữ hàng.

Cung điền trạch hóa phi hóa kỵ nhập huynh giao hữu tuyến, tiểu khuy mà thôi, làm từng bước địa mại.

3, cung tử nữ hóa kỵ sung cung Nô bộc, huynh đệ cung, cung tử nữ, 40 tuổi tiền không nên hợp tác.

4, kết phường thích hợp phủ:

Cung Nô bộc tứ hóa tam cát nhập ta tam phương, cát.

Cung Nô bộc hóa kỵ xung bản mệnh, bất khả kết phường.

Cung tử nữ hóa kỵ xung bản mệnh hoặc cung Nô bộc, bất năng cổ đông; không có đào hoa không có nhi tử.

Cung Nô bộc vượng thì có thể, suy bất khả kết phường.

Cung tử nữ hóa kỵ xung cung Nô bộc, bất khả kết phường.

Cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách, bất khả kết phường.

Cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập bản mệnh tam phương, tam cát hội chiếu ta tam phương, kết phường đại cát.

Cung tử nữ hóa lộc, hóa kỵ đều nhập cung Nô bộc, bất khả kết phường.

Cung tử nữ hóa phi hóa kỵ nhập cung Nô bộc, kết phường thì, đối với bằng hữu so sánh có lợi.

Đại tử hóa quyền nhập lưu niên, kết phường.

Cung Quan lộc hóa phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu, đại hạn nhập bản mệnh cung phúc đức, có thể kết phường, mà lại năng lực kiếm tiền.

Huynh đệ cung hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh tam phương, không thích hợp kết phường sự nghiệp; không thích hợp vay tiền cấp bằng hữu.

5, giải tán:

Đại hạn hóa phi hóa lộc nhập A cung, tái chuyển hóa kỵ xung đại tử, giải tán.

Lưu niên hóa phi hóa lộc nhập A cung, tái chuyển hóa kỵ xung lưu tử, giải tán.

Đại tử hóa phi hóa kỵ nhập A cung, tái chuyển hóa kỵ xung lưu tử, đương niên đầu tư đương niên giải tán.

6, lưu niên hóa kỵ xung lưu tử, giải tán; đại hạn hóa quyền chiếu lưu niên, sách cổ hậu chính vừa làm tiếp đứng lên.

Ngũ, làm loại nào hành nghiệp:

Hóa lộc tinh âm dương thuộc đất, hóa khí là tài lộc, chưởng phúc đức, là phúc đức chi thần, chủ tài lộc, quý nhân, hỉ kiến lộc tồn tinh.

Hóa lộc tinh tọa mệnh thân cung người của, tâm địa thiện lương, cá tính dũng cảm, cơ trí hài hước, trí tuệ cao, khẩu tài hảo, độc lập tự chủ, giỏi về xã giao, nhân duyên giai, nhiều cơ hội, hứng thú rộng khắp, có thực lộc, đối với người đa tình, khẳng nỗ lực, yên vui phái, chú trọng sinh hoạt tình thú, áo cơm ở không lo. Đắc ý vênh váo, dễ sinh may mắn chi tâm.

Hóa lộc tinh là chuyển tài tinh, chủ tài lộc hóa lộc tài lộc cường điệu ở [ lưu thông lực ], tức tài nguyên hảo, tiền tài lưu thông thuận lợi.

Hóa lộc giống như mùa xuân, tràn đầy sinh cơ, hướng tứ phương phát triển, có thể giải ách chế hóa. Mùa xuân ngũ hành thuộc mộc, mộc ngũ thường thuộc nhân, nhân người thọ cũng, sở dĩ, hóa lộc tinh chủ thọ.

Mùa xuân vạn vật đều ở đây phát triển, vui sướng hướng quang vinh, chủ hòa hài. Hóa lộc lại có [ cày bừa vụ xuân ] hàm ý, phải chủ động công tác và nỗ lực, tịnh đi xuống cắm rễ nỗ lực, thực lộc không thiếu, phát triển hài hòa thuận lợi.

Hóa lộc tinh chưởng phúc đức, là tổ tiên cùng mình ấm đức ban tặng, là bởi vì quả nhân. Có duyên phận, xuất ngoại tế vận hảo, hoạt động lực cường, có ẩn tính quý nhân. Hóa lộc đại diện nhân, cũng không đại diện quả, nhân cận tượng trưng có [ nở hoa ] bắt đầu mà thôi, cũng không đại diện nhất định sẽ có kết quả. Hóa lộc đại diện duyên phận đào hoa, nhiệt tình vừa duyên phận sớm phát, hội nghị thường kỳ vừa thấy chung tình mà đến điện, nam nữ song phương bắt đầu tự do luyến ái, nhưng duyên hết sẽ xa nhau, cũng không nhất định hội tảo hôn, thường là không giá trị. Phúc đức chi thần hóa lộc tinh, dụng tâm so sánh mềm, thích nỗ lực, sẽ chủ động bang trợ người khác, chính cho nên thường phí sức sức lao động.

Hóa lộc tinh là tròn dung, có bao dung lực, cung mệnh trung bất luận cái gì tinh diệu hóa lộc, đô hội khiến người khơi thông trở lực, mọi việc gặp dữ hóa lành, hành sự thông thuận lợi, tâm tình khoái trá, cho nên tràn đầy mong muốn, sinh ra lòng tin, nguyện ý dĩ hành động để giải quyết trắc trở, cũng nuôi dưỡng giải quyết âm lượng năng lực. Như vậy, khí cũ thay đổi mới chuyển hóa, vận may tự nhiên lai. Sở dĩ, bình thường đang nắm giữ vận dụng hóa lộc tinh thì, nên dĩ thôi triển công tác, hoặc phát triển sự nghiệp là việc chính.

Hóa lộc tinh nhập mệnh, tài, quan, thân, thiên tối năng lực phát huy tác dụng. Hóa lộc tinh phạ nhập “Thần tuất xấu vị” tứ mộ địa, tác dụng giảm đi, càng sợ sát, sao Hóa kỵ xung, đây là [ hóa lộc vận cho thỏa đáng, nghỉ hướng mộ trung cư ].

Bất luận cái gì tinh diệu ở “Thần tuất” thiên la thì võng cung hóa lộc, đô hội khiến người trở nên tương đối cận thận, không muốn có hoàn cảnh thái biến hóa lớn, suốt đời đa làm tính chất giống nhau công tác. Nếu hung tinh cùng cung, có thể giảm thiểu kỳ dáng vẻ khí thế độc ác. Chỉ cần cung phu thê điều không phải chư sát tinh tụ tập, ly hôn cơ suất cũng ít.

Tử vi đấu sổ trung, cùng sở hữu liêm trinh, thiên cơ, thiên đồng, Thái Âm, tham lang, vũ khúc, thái dương, cự môn, thiên lương, phá quân chờ mười người tinh diệu có gặp may mắn cơ hội hóa lộc. Chư tinh diệu hóa lộc thì, có thể làm cho biến thành lộc tinh diệu canh viên mãn, so sánh năng lực phát giác khuyết điểm của mình và lệch lạc, khúc chiết giảm thiểu, rơi chậm lại nhân không thuận sinh ra phiền não, tinh thần thượng và đi phong thượng cũng phải để giải cởi và cải biến, đồng thời cùng cung và tam chụp ảnh chung tinh diệu cũng có thể đã bị gián tiếp hóa lộc kết quả. Vũ khúc, Thái Âm, liêm trinh, tham lang chờ tài tinh hóa lộc thì, tiền tài được lai so sánh dễ, tài nguyên cũng vẫn duy trì liên tục là đoạn. Tính chất thanh cao thiên lương không thích hóa lộc, cùng ngày lương hóa lộc thì, một ít hết ý tiền tài, thường thường vô pháp xử lý mà khiến cho phiền não, thu nhập tiền tài thì, nên cận thận lo lắng, nhiều nhất chích nên kinh doanh văn hóa, giáo dục, văn chức chờ có liên quan hành nghiệp.

Hóa lộc tinh sợ nhất hóa sao Hóa kỵ, đương hai sao cùng cung, hoặc hóa sao Hóa kỵ ở hóa lộc tinh đối cung tương trùng thì, tiền tài không thuận lợi, sẽ có ngoài ý muốn tổn thất, vận may hoặc tiền tài dễ gián đoạn, nhân duyên nghèo nàn, lao lực lo lắng, nên trước đó tích súc, tịnh tiên có chuẩn bị tâm lý, tài bất trí vu ảnh hưởng chuyện chỉnh thể phát triển.

Hóa lộc tinh cũng sợ “Cướp khoảng không” tinh cùng cung, hoặc ở đối cung xung, sẽ ảnh hưởng tiền tài thu nhập, cũng dễ tăng tổn thất hoặc chi.

Hóa lộc tinh lại bảo “Ám lộc” lộc tồn tinh vừa danh “Minh lộc” hai sao tương củng chiếu, là [ minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm ] hóa lộc và lộc tồn tinh cùng cung là [ lộc hợp uyên ương cách ], hóa lộc và lộc tồn tại cung mệnh cập tam phương tứ chính { mệnh, tài, quan, thiên } củng chiếu, là [ song lộc triêu viên cách ], tài quan song mỹ, phúc khí cao, có tài hoa, nổi danh ngắm, bị người kính trọng. Hóa lộc và lộc tồn tinh giáp mệnh, thân, chủ phú quý.

Lộc tồn, hóa lộc tinh cùng thủ, hoặc chụp ảnh chung cung phu thê, nam nhân thê phú, nữ dĩ phu đắt. Song lộc thủ mệnh viên; gặp thiên đồng tinh, chủ lười biếng. Gặp thiên lương tinh, ái nói khoác. Nữ mệnh gặp thiên mã tinh, ái chuyên quyền.

Hóa lộc tinh như thì gặp lộc tồn, thiên mã, càng hảo, tài lộc cuồn cuộn mà đến, động thì phát tài. Song tinh tọa mệnh gặp “Cướp khoảng không” phá tan là [ lượng nặng mui xe cách ], cát trung có hung, nên chú ý mặt ngoài phong cảnh, phía sau nguy cơ.

Hóa lộc và hóa khoa, hóa quyền ở cung mệnh hoặc tương củng chiếu, là [ tam kỳ gia hội cách ] phú quý song toàn, tài quan song mỹ, có nhiều quý nhân tương trợ, có thể thu hoạch ngoài ý muốn thành công. Tam kỳ cùng tồn tại cung mệnh, còn trẻ nhiều khó khăn, thuộc về đại tài trưởng thành trể. Nếu sẽ cùng “Cướp khoảng không” hoặc “Sát Phá Lang” gặp gỡ chiếu, tuy có thể thành tựu, nhưng thế lộ nhiều gian khó nan đau khổ trở. Cung mệnh tam phương tứ chính phùng { quyền khoa lộc } và lộc tồn tinh là, [ quyền lộc tuần phùng cách ], tài quan song mỹ, suốt đời thuận lợi, xuất thế vinh hoa. Cho dù có sát sao Hóa kỵ phá tan cũng là không tính là dở. Tam phương tứ đang có hóa lộc, lộc tồn tinh lai củng, cung mệnh tọa thủ hóa khoa tinh, lại không có sát kỵ cùng cung phá tan, là [ khoa danh hội lộc cách ], tài hoa trác trứ, chừng nổi danh, tài danh song mỹ.

Hóa lộc tinh và miếu vượng Hỏa Tinh, thất sát tinh cùng cung, lại cùng hóa quyền số tử vi hội chiếu, là [ quyền giết hóa lộc cách ], tính tình cương liệt, có anh hùng đạm khái, tuy có kỷ độ nguy cơ, chung hội uy phong lẫm lẫm. Cự môn ở tử ngọ lưỡng cung tọa mệnh, tam phương tứ chính hội chiếu khoa quyền lộc tam tinh, là [ thạch trung ẩn giác cách ], động tác nhạy bén, thật tinh mắt, hoài bão, khẳng phấn đấu, nghiên cứu, thế nhưng phi đa, năm mới bất toại. Thuộc châu báu tối hôm qua thành. Cung mệnh có thiên mã tọa thủ, liền nhau nhị cung có vũ khúc và hóa lộc hoặc lộc tồn tinh giáp mệnh, là [ tài lộc giáp ấn ], tài nguyên quảng tiến, việt động việt phát tài.

Hóa lộc tinh tọa thủ các cung hiện tượng:

Hóa lộc tọa huynh đệ cung; huynh đệ tỷ muội thông minh, đây đó có bang trợ, tình cảm thâm hậu. Nhân tế quan hệ hài hòa, áo cơm không sứt mẻ.

Cung phu thê; có tình duyên, sớm kết giao bằng hữu khác phái, nhân duyên trưởng thành sớm, sớm phát, nhưng không nhất định tảo hôn, đa dĩ tự do luyến ái kết hợp, bản thân đối phối ngẫu hảo, mà lại xã hội bối cảnh, công tác hoàn cảnh không sai. Phối ngẫu thông minh, có nhân duyên, cụ bang phu vận, nhưng cũng không đại diện có tiền.

Cung tử nữ; bản thân tử nữ đa, đào hoa đa, tính dục cường liệt, thương yêu tử nữ, tử nữ đa hữu cầu tất ứng. Tử nữ thông minh hoạt bát, có tài hoa, tương lai sẽ có thành tựu, làm rạng rỡ tổ tông.

Cung tài bạch; hóa lộc tọa thủ ở cung tài bạch bỉ ở cung mệnh hoàn hảo, Tiên Thiên tài nguyên hảo, kiếm tiền dễ, có thiên tài vận, chính có năng lực kiếm tiền, có thể tự hành gây dựng sự nghiệp. Nếu tài tinh hóa lộc ngồi nữa cung tài bạch, tài lộc tràn đầy không gì sánh được.

Cung tật ách; thái độ làm người thông minh, phí sức, có nhân duyên, tâm tính lạc quan, nhưng so sánh tính trơ, tâm khoan thể béo, có vài người trung niên hậu tài béo phì. Người yếu đa bệnh, còn nhỏ đa tai ách, nhưng đa năng lực gặp dữ hóa lành.

Cung thiên di; xuất ngoại có nhân duyên, có thể được quý nhân tương trợ, phát triển thuận lợi, xuất ngoại cơ hội kiếm tiền đa, bản thân so sánh cẩu thả.

Tôi tớ cung; giỏi về giao tế, thích kết giao bằng hữu, bằng hữu đa, xã giao đa, và bằng hữu hợp ý, bằng hữu đa số thành công liền nhân sĩ, bằng hữu có nghĩa, giúp đỡ nhiều, bản thân đối với bằng hữu đa tình, xuất ngoại nhân tế quan hệ hài lòng. So sánh biết hưởng thụ, khó tránh khỏi sẽ có ta phong lưu trái và phong tình bức tranh.

Cung Quan lộc; suốt đời vận khí tốt, công tác dễ dàng, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp dễ, thụ lương hoặc tự hành gây dựng sự nghiệp lưỡng thích hợp, năng lực kéo hoặc phối hợp người khác công tác, công tác tiến hành thuận lợi, nhân tế quan hệ hài lòng, nhân viên chính phủ lên chức nhiều cơ hội, có quý nhân tương trợ, nên ở nhà nước bộ phận then chốt phát triển. Nếu phùng sát tinh phá tan, làm việc so sánh vô pháp chuyên tâm, thích buông lỏng công tác, không có kiên trì cố thủ ở nghề nghiệp công tác.

Điền trạch quan; có thể có tổ nghiệp, gia đình hoàn cảnh đầy đủ, gia đình bố trí được không sai, năng lực tự lập tự chủ, có thể chính mình khá nhiều bất động sản. Bản thân lo cho gia đình, nhưng bản thân cũng dễ có đào hoa, đối tượng đa số lớn tuổi người.

Cung phúc đức; hảo hưởng thụ, tương đối coi trọng đời sống vật chất, cũng so sánh bỏ được dùng tiền, hiểu được sinh hoạt hưởng thụ. Phúc trạch hậu, lão vận tốt.

Cung phụ mẫu; bản thân thông minh, lạc quan, năng lực hiếu kính phụ mẫu và trưởng bối. Và phụ mẫu duyên rất sâu, có song thân che chở và sủng ái, có bề trên duyên, có thể được đáo trưởng bối quan ái, tương đối có tính trơ.

Tử vi đấu sổ tứ hoá phân là: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kỵ.

Hóa lộc đại diện xuân, hóa quyền đại diện hạ, hóa khoa đại diện thu, hóa kỵ đại diện đông, tựu như cùng thời tiết bốn mùa biến hóa. Lộc đại diện sinh ra nguyên nhân ngẩng đầu lên, quyền đại diện sinh trưởng, khoa đại diện thu hoạch, kỵ đại diện về giấu nguyên nhân kết thúc.

Tử vi đấu sổ thủ trọng hóa lộc và hóa kỵ, đại diện chuyện nguyên nhân gây ra cập kết quả, nhưng cập tứ hóa quỹ tích là có nhất định quy tắc.

1, xuất nhập chi biệt:

Tử vi đấu tổng cộng phân mười hai cung, 1 cung mệnh, 2 huynh đệ, 3 phu thê, 4 tử nữ, 5 tài bạch, 6 tật ách, 7 thiên di, 8 nô bộc, 9 quan lộc, 10 điền trạch, 11 phúc đức, 12 phụ mẫu, trong đó dĩ 1, 5, 9, 10 cung mà sống sổ cung, bất khả bị hóa kỵ sở xung, bị xung xưng là phá thể, kỵ đại diện về giấu, nếu khứ xung sinh sổ cung, đại diện nguyên bản cất dấu về ta sở hữu, hôm nay bị xung thì có tổn thất, vừa danh “Kỵ ra”, nếu hóa phi hóa kỵ nhập sinh sổ cung, đại diện cất dấu về ta sở hữu, vừa danh “Phi hóa kỵ nhập “.

2, thiên nhân hợp nhất:

Tử vi đấu sổ tứ hóa có phần đại xung tiểu cập tiểu xung đại

a đại xung tiểu

Bản mệnh bàn tứ hóa xung đại hạn bàn, chủ một năm cát hung.

Đại hạn bàn tứ hóa xung lưu niên bàn, chủ một tháng cát hung.

b tiểu xung đại

Đại hạn bàn tứ hóa xung bản mệnh bàn, chủ mười năm cát hung.

Lưu niên bàn tứ hóa xung đại hạn bàn, chủ một năm cát hung.

Thiên địa nhân tam bàn đại diện: Bản mệnh bàn là trời, đại hạn bàn là địa, lưu niên bàn thái độ làm người. Nói yêu cầu cát hung biến hóa, là muốn phù hợp thiên nhân hợp nhất quy tắc.

Ví dụ như

Bản mệnh cung Quan lộc hóa kỵ xung đại hạn cung Quan lộc, giá hóa kỵ xưng là kỵ ra, đại diện sự nghiệp có điều tổn thất, giá phải chờ tới lưu niên đi tới kỵ xông cung vị, sự tình sẽ ứng nghiệm.

Bản mệnh bàn là trời, lưu niên bàn thái độ làm người, phù hợp thiên nhân hợp nhất quy tắc thì, cát hung biến hóa sẽ sản sinh.

Vừa lệ

Đại hạn cung tài bạch hóa kỵ xung bản mệnh cung điền trạch, giá hóa kỵ xưng là kỵ ra, đại diện tiền tài có điều tổn thất, giá phải chờ tới lưu niên đi tới kỵ xông cung vị, sự tình sẽ ứng nghiệm.

Biến hóa lệ

Lưu niên cung tài bạch hóa kỵ xung đại hạn cung tài bạch, kỵ xung cung vị làm gốc mệnh nô bộc cung. Đại diện tiền tài nhân bằng hữu mà tổn thất.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bình luận