Cung vị Tự Hóa

26/08/2020 4500

Bài viết Cung vị Tự Hóa chép từ fanpage Tử Vi Bắc Phái. Mời các bạn đọc tham khảo.

Ta lại vì người hát khúc ca

Cho qua hết những tháng ngày cô đơn diệu vợi

Trong việc vận dụng đấu sổ phi tinh tứ hóa, các bạn đều biết tứ hóa là “dụng thần” của Đấu sổ. Tứ hóa đại thể được phân chia thành ba loại là: tứ hóa năm sinh, phi cung tứ hóa cùng tự hóa.

Tự hóa là một chương phần đặc biệt trong Tứ Hóa phi tinh Kỳ phổ, là lý thuyết không thể thiếu trong quá trình xây dựng Bắc phái kiếm tông. Mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số có 12 cung vị, hầu như mỗi một mệnh bàn đều có tình huống tự hóa, cho nên các bạn khi luận mệnh nhất định phải chú ý có hay không tồn tại tình huống tự hóa, bằng không, sai một ly, đi ngàn dặm.

Tự hóa là hiện tượng can của một cung khiến cho chính tinh tọa thủ tại cung đó hóa thành Lộc, Quyền, Khoa hoặc Kị

Ví dụ: Người cung Mệnh an tại Tân Hợi, có sao Cự Môn tọa thủ. Can Tân khiến cho Cự Môn hóa thành sao Lộc. Trường hợp này, ta gọi là Mệnh tự hóa lộc. Hoặc, người có cung Phu Thê an tại Nhâm Ngọ, có sao Vũ Khúc tọa thủ. Can Nhâm khiến cho Vũ Khúc hóa thành sao Kị. Trường hợp này ta gọi là cung Phu Thê tự hóa kị. Đương nhiên, tự hóa cũng thuộc về phản ứng hậu thiên của cung.

Trước khi đi vào phân tích hàm nghĩa của hiện tượng tự hóa, chung ta cùng sơ lược lại cách phân loại cung vị tự hóa.

Cung vị tự hóa, được phân chia như sau:

1. Đơn tinh tự hóa: Tự hóa lộc, tự hóa quyền, tự hóa khoa, tự hóa kị. (Chỉ có một sao tự hóa)

2. . Song tinh tự hóa: Tự hóa lộc vừa tự hóa quyền, tự hóa lộc vừa tự hóa khoa, tự hóa lộc vừa tự hóa kị, tự hóa quyền vừa tự hóa khoa, tự hóa quyền vừa tự hóa kị, tự hóa khoa vừa tự hóa kị. Bao gồm sáu loại tình hình.

Ví dụ như: Cự Môn, Thiên Cơ đồng tọa tại cung Đinh Mão, thì bao gồm cung tự hóa khoa (Can Đinh: Thiên Cơ hóa khoa) vừa tự hóa kị (Can Đinh: Cự Môn hóa kị).

3. Tố tinh tự hóa: Tự hóa lộc vừa lại tự hóa quyền vừa lại tự hóa khoa (hoặc tự hóa kị).

Ví dụ như: Vũ Khúc, Tham lang, Văn khúc đồng tọa tại cung Kỷ Sửu, thì bao gồm cung tự hóa lộc (Can Kỷ: Vũ Khúc hóa lộc), tự hóa quyền (Can Kỷ: Tham Lang hóa quyền), tự hóa kị (Can Kỷ: Văn Khúc hóa kị).

Ngoài ý nghĩa giới thiệu kỹ càng tới những người sơ nhập thì ý nghĩa thực sự của việc phân loại này chính là được sử dụng rất nhiều trong học phần “chuyển phi hóa”. Hy vọng, tới lúc đó, chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau trao đổi.

Thân mến.

CUNG VỊ TỰ HÓA (PHẦN 2)

Mùa xuân năm ấy, chim nhạn trở về, cùng đôi sánh đôi, bầu trời xanh cất cao tiếng hát,

Thanh minh sang tiết, máy trời hóa ám, cười vui năm đó cũng theo mây mà bay.

Hóa Lộc năm sinh phùng tự hóa Lộc:

Ví dụ như: Người sinh năm Giáp, cung Phu Thê tại Giáp Tuất có sao Liêm Trinh tọa thủ.

– Người sinh năm Giáp: sao Liêm Trinh Hóa Lộc (Hóa Lộc năm sinh tại cung Phu Thê)

– Cung Phu Thê an tại Giáp Tuất, can Giáp khiến cho Liêm Trinh hóa thành sao Lộc.

Trường hợp trên chính là: Hóa Lộc năm sinh phùng tự hóa Lộc.

Về tượng ý chung, Hóa Lộc năm sinh phùng tự hóa Lộc có hàm ý là “triệt tiêu”, từ hư vô đến rồi lại về với hư vô. Các bạn nên lưu ý: hàm ý triệt tiệu mang nghĩa “có rồi lại mất”, nó khác biệt hoàn toàn với việc “không có”.

Lấy cung Phu Thê làm ví dụ:

Giả như: Hóa lộc năm sinh ở cung Phu Thê, mà cung Phu Thê lại có tự hóa Lộc.

Hóa lộc năm sinh ở cung Phu Thê → biểu thị ta đối với phối ngẫu hữu tình hữu ý hữu quan tâm.

Cung Phu Thê tự hóa lộc — Hóa lộc năm sinh lại phùng tự hóa lộc: hàm ý của nó là ta đối với phối ngẫu tình ý quan tâm, phối ngẫu cho rằng việc đó là đương nhiên mà không biết quý trọng.

Trong hành hạn, khi cung Phu Thê của bạn gặp trường hợp Hóa Lộc lại tự hóa Lộc này, vậy thì chúc mừng bạn, bạn đứng trước cơ hội có người yêu rồi. Chỉ tiếc, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cái này chính là: Người đâu gặp gỡ làm chi ? của Thúy Kiều rồi vậy.

Đến đây, câu hỏi đặt ra cho các bạn là: Hóa Lộc gặp tự hóa Lộc có hàm nghĩa “triệt tiêu”, triệt tiêu ngay tại cung xảy ra phản ứng tự hóa này. Nhưng, lực lượng sau khi triệt tiêu nó biến mất hoàn toàn khỏi lá số hay là nó đi đâu ?

 Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu duyên gặp nhau

Lòng như nước chảy mây trôi, hoa vẽ lên núi thắm

Cúi đầu, mỉm miệng, cười như hoa sớm muốn say mê dọc kiếp bên nhau

Nào ngờ từ ấy ngồi buồn dằng dãi đêm thâu, nghe tiếng mưa tan vỡ

Hoá Lộc năm sinh phùng tự hoá Kị

Như đã nói nhiều lần trước đây, Tứ Hóa năm sinh là thuộc về định số tiên thiên, là phúc phận mà tạo hóa ban cho mỗi con người. Còn phi hóa và tự hóa của mỗi cung thuộc về hậu thiên, là tâm tình của mỗi cung chức năng.

Thế nào được gọi là Hóa Lộc năm sinh phùng tự hóa kị.

Ví dụ: Người sinh năm Giáp, cung Phu Thê an tại Bính Dần có Liêm Trinh tọa thủ.

Người sinh năm Giáp, can Giáp khiến Liêm Trinh Hóa Lộc (Hóa Lộc năm sinh tại cung Phu Thê)

Cung Phu Thê an tại Bính Dần, can Bính khiên Liêm Trinh hóa Kị.

Trường hợp này, chúng ta gọi là: Cung Phu Thê có Hóa Lộc năm sinh phùng tự hóa kị

Lấy Hóa Lộc năm sinh ở cung Phu Thê mà nói: Ta đối với phối ngẫu hữu tình ý, quan tâm

Lấy cung phu thê lại tự hóa kị mà nói: phối ngẫu lại thích ghen tuông hờn dỗi, không để ý tới tình ý cùng sự quan tâm của ta, lại tình cảm đối đãi không tốt;

Tình huống này, có thể diễn giải theo một cách khác đó chính là cung Phu Thê có song Kị. Ngoài việc tác động lên vấn đề tình cảm vợ chồng, sự tình này tương đối ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp cùng công tác của ta.

Một ví dụ khác:

Cung Tài Bạch có năm sinh lộc lại tự hóa kị → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ, mà lại dụng tâm suy nghĩ, một lòng lao tâm lao lực đi truy cầu tiền tài, nhưng sau cùng vẫn là hai bàn tay trắng.

Từ những ví dụ trên, hy vọng các bạn phần nào đó hiểu được hàm nghĩa của Hóa Lộc năm sinh phùng tự hóa kị. Tượng hóa của mỗi cung, xét cho cùng cũng chẳng ra khỏi thất tình lục dục của nhân sinh. Đối với những vấn đề như vậy, mỗi người đều tự mình có riêng trải nghiệm, có riêng cảm ngộ. Mọi diễn giải ở đây đều không thể nào mà nói lên hết những vi tế thâm sâu trong đó. Vẫn là mong các bạn hiểu ý quên lời.

 Lướt phím tơ khẽ ngâm, hát gì khúc bi ai, trong chốn hồng trần đã quá nhiều chuyện bi thương

Buồn tay dở bút mực, khó viết nổi câu cười, những hoan lạc sum vầy thế gian nào ai biết

Hóa Kị năm sinh phùng tự hóa kị

Như thế nào được gọi là hóa kị năm sinh phùng tự hóa kị

Ví dụ: Người sinh năm Giáp, cung Tài Bạch an tại Giáp Tuất có Thái Dương tọa thủ

Người sinh năm Giáp, can Giáp khiến Thái Dương hóa thành sao Kị —> Cung Tài Bạch có Hóa Kị năm sinh tọa thủ

Cung tài Bạch an tại Giáp Tuất, can Giáp khiến Thái Dương hóa thành sao Kị —> Cung Tài Bạch tự hóa Kị

Lấy Hóa Kị năm sinh tọa thủ ở cung Tài Bạch mà nói: Nặng tâm đối với tiền bạc, tập trung vào vấn đề kiếm tiền và ở một khía cạnh nào đó có thể nhận xét là có năng lực kiếm tiền tốt.

Lấy cung Tài Bạch tự hóa kị mà nói: Kiếm tiền rồi lại tiêu tiền, tiền bạc không tụ.

Hóa kị năm sinh phùng tự hóa kị về tượng ý chung có nghĩa là “triệt tiêu”. Nếu Hóa Kị năm sinh là “nặng lòng quan tâm” thì tự hóa kị lại là “không sao giữ lại”. Người cung Mệnh tự hóa Kị, là người không thể nào giữ lại một chút gì đó cho mình, họ quý trọng tình người, bản thân có thể chịu vất vả mà vẫn sẵn lòng quan tâm đến người khác, thế nhưng họ lại chẳng thích mắc nợ ân tình.

Trong những năm tháng đời người, khi vận hạn đi qua cung vị có tự hóa kị, bạn cũng không cần lo lắng quá. Một ngày nào đó hóa Lộc bay vào nơi ấy, đó chính là ngày bạn có thể “rũ bùn xanh đứng dậy sáng lòa”.

(Chép từ Fanpage Tử Vi Cổ Học)

Bình luận