Cung Tử Tức cho biết gì?

26/08/2020 173

Bài sưu tầm: Cung Tử Tức cho biết gì?

Theo quan niệm của Tử Vi Bắc Phái:

+ Xem duyên phận con cái, nhiều hay ít,đánh giá qua năng lực của con

+ Thể hiện tình dục cái này nhiều người nghe rồi nhưng chưa hiểu vì nó chính là cung Phúc Đức của cung Tật Ách(nơi thỏa mãn tinh thần thể lực)

+ Vị trí đối tượng tái hôn, chỗ vợ bé (thiếp).

+ Vị trí người thân thích (chính là cung tiếp theo của cung Phu Thê vì hôn nhân mà dẫn tới vị trí liên quan).

+ Vị trí của Chị em dâu (vì là cung Phu Thê của cung Huynh Đệ), người cậu thứ hai, anh vợ, người con trưởng.

+ Vị trí của Dịch Mã (vì là cung Thiên Di của cung Điền Trạch vị trí khi dời nhà đi ra ngoài).

+ Bất trắc ngoài ý muốn, bệnh nghề nghiệp (có Song Kị trở lên).

+ Xem mối quan hệ của ta với thuộc hạ, những người có vai vế bên dưới gọi đệ tử đấy

+ Vị trí của người hùn vốn (vì là cung Quan Lộc của cung Nô Bộc).

+ Vị trí biểu hiện Từ tâm, lòng nhân ái.

+ Vị trí vận tuổi già, cảnh xế chiều.

(Việc tái hôn là lấy cung Tử Tức để làm Dụng, nhưng vẫn không thể xa rời cái Thể là cung Phu Thê.Nếu như cung Phu Thê xấu quá mức, thì e rằng dù có tái hôn thì cung chẳng được hạnh phúc như lần kết hôn đầu trước).

(Sưu tầm)

Bình luận