Cung Tí Ngọ với bố cục Chính Tinh

26/08/2020 389

Bài viết Cung Tí Ngọ với bố cục Chính Tinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cung Tí Ngọ với bố cục Chính Tinh

Cung vị Tí Ngọ thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn thuộc trường hợp bốn nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương đều hoàn chỉnh cách cục ý nghĩa đầy đủ. Ở cung Dần Thân cung độ có hai sao đồng cung đa phần là cách cục mang ý nghĩa hay. Tại cung vị Tí Ngọ các sao độc tọa thường ở vị trí hay. Các cách Tử Vi, Phá Quân, Thất Sát, Thiên Cơ, Thiên Lương, Cự Môn đứng một mình ở cung Tí Ngọ mang ý nghĩa tốt đẹp và thuộc các cách cục thượng cách, đặc biệt khi cư tại cung Ngọ. Đứng đầu trong tất cả các cách của Tử Vi là cách Tử Vi cư Ngọ. Các cách Thất Sát, Phá Quân, Cự Môn, Thiên Cơ, Thiên Lương luận thứ hai. Với trường hợp đồng cung ta có cách Vũ Phủ, Đồng Âm, Liêm Tướng. Nhìn chung các cách này cũng mang ý nghĩa hay khi cư tại đây. Ở tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn có nhiều cách cục vị trí của chính tinh ở nơi đắc ý vì các nhóm sao và vị trí sắp xếp đúng, ở bốn cung Tí Ngọ Dần Thân tập trung các cách cục thượng cách của Chính Tinh, hai cung Thìn Tuất do nhập La Võng nên thích hợp với các Chính Tinh ưa biến hóa hoặc dụng được La Võng như cách Liêm Phủ và Vũ Tham. Ở cung Tí Ngọ hay các cung độ khác luôn có tính chất riêng tác động tới tính chất của Chính Tinh khiến các sao này biến đổi theo cung độ nhập, tuy nhiên tính chất này tuy hiển hiện nhưng chưa quan trọng như việc tính chất của từng sao khi phối hợp trong cách cục hay việc ý nghĩa của toàn bộ bố cục trừ một số trường hợp đặc biệt có phần quan trọng hơn. Như việc Thái Dương cư Ngọ và cư Tí đều đầy đủ tính chất của bộ Cự Nhật. Tuy nhiên với cách Thái Dương cư Ngọ được luận hay bao nhiêu thì cách Thái Dương cư Tí được luận là cách cục xui xẻo. Ngay các cung vị đã ảnh hưởng lớn tới tính chất của các bàng tinh như việc Kình Dương cư tại bốn cung Thìn Tuất Sửu Mùi được luận là hay thì bốn cung Tí Ngọ Mão Dậu trở nên xấu. Các Chính Tinh chịu tác động của tính chất từng cung vị lớn hơn các bàng tinh vì vậy nếu luận sâu hơn về ý nghĩa cách cục cần xét cả trường hợp tọa thủ tại cung nào.

Như việc Cự Môn cư Hợi được luận là hay tuy nhiên cư Tị khó mà thành cách tốt đẹp. Nhiều người nghiên cứu Tử Vi lấy việc rối ren này mà phát triển ra các lý thuyết về Chính Tinh hay Bàng Tinh hỗn độn khiến việc xem tử vi ngày càng khó khăn hơn so với lúc ban đầu. Tốt nhất khi xem tử vi cần tối giản nhất những thứ phức tạp, không cần thiết phải tìm hiểu các lý thuyết cao siêu và các cách cục phản vi kỳ cách khó hiểu mà chỉ cần nắm vững tính chất cách cục lớn và cách cục nhỏ. Phân biệt được cách nào tác động mạnh tới bản mệnh và gây kết quả quyết định. Ở cung vị Tí Ngọ các chính tinh khi độc tọa thủ mệnh có tính chất đặc trưng của sao không bị biến đổi và luận tính cách của bản thân theo các sao này, kết hợp với các chính tinh tại tam hợp phù hợp với ngũ hành mệnh trong trường hợp bản cung mệnh có chính tinh khắc với ngũ hành mệnh. Ba sao Cự Môn, Phá Quân và Tử Vi cư tại cung Tí Ngọ đều độc tọa và mang ý nghĩa đứng đầu, chỉ huy trong xã hội mức độ to lớn tùy thuộc vào việc tụ tập các bàng tinh. Vị trí này hay nhất cho Tử Vi và Phá Quân, với Cự Môn vẫn mang khuyết điểm lớn nếu Thái Dương lạc hãm chủ khó khăn, trường hợp này cần thiết dụng được Sát Tinh hoặc các sao tăng giá trị trợ lực. Ở cung Tí Ngọ có cách Tham Lang là chính tinh mang ý nghĩa xấu khi cư tại đây ứng với toàn bộ tổ hợp Sát Phá Tham lạc hãm yếu thế so với Tử Vi độc tọa. Nhìn chung ở cung Tí Ngọ các Chính Tinh cư tại đây trừ trường hợp Tham Lang và bộ Âm Dương ở mỗi vị trí hãm còn các Chính Tinh khác đa phần đắc ý tại đây. Kế đến là việc của bàng tinh đưa ra vô số đáp án từ rất tốt, tốt, trung bình tới rất xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận