Cung Tật ách cho biết gì?

26/08/2020 482

Bài sưu tầm: Cung Tật ách cho biết gì?

+ Thân thể xác thịt

+ xem tình trạng của sức khỏe.

+ Xem việc béo hay gầy.

+ Xem thói quen phản ứng và mức độ hoạt động cá nhân.

+ Vị trí biểu lộ phản ứng tâm tư cảm xúc vui buồn mừng giận.

+ Vị trí của vận nhà.

+ Vị trí biểu lộ đời sống vật chất.

+ Vị trí của Cửa hàng, Phòng làm việc, hoàn cảnh công tác, địa phương công tác (vì là cung Điền Trạch của cung Quan Lộc).

+ Vị trí của năng lực của địa vị và các mối quan hệ xã hội của cha mẹ (vì Tật Ách là cung Thiên Di của cung Phụ Mẫu).

+ Biểu lộ tình trạng tiền mặt của anh em (vì là cung Tài Bạch của cung Huynh Đệ).

+ Vị trí của người vợ cả

Ví dụ: Hóa Lộc ở cung Tật ách

Các bạn dùng phương pháp mượn cung sẽ thấy Tật Ách chính là cung Thiên Di của cung Phụ Mẫu, cũng chính là cung Phúc Đức của cung Nô Bộc.

Từ đó ta có kết luận đương số sẽ có duyên với người bên ngoại,nhưng duyên hơn người già,cũng do đặc tính hóa lộc nên bản thân mình cũng ăn ở tốt.

(Sưu tầm)

Bình luận