Cung phi hóa tạp đàm

26/08/2020 1778

Bài dịch thiên Cung phi hóa tạp đàm của cuốn Cửu Thiên Phi tinh rất hay. Đây là bản dịch tự động nên tối nghĩa, cần kiên nhẫn đọc.

Phi tinh tử vi đấu sổ cũng không chỉ một cung vị trình bày và phân tích, như phùng hắn cung bay tới tứ hóa hoặc và tứ hóa năm sinh tương giao hội va chạm, giống nghĩa tương khả năng sản sinh trọng đại biến dời.

Thí dụ như:

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung tài bạch, biểu thị là tài phí sức 〈xung phúc đức, cho nên phí sức〉.

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung Nô bộc, thì tích tình nặng nghĩa, luận tài thì là tổn hại tài (xung huynh đệ – kho tài).

Cung điền trạch hóa kỵ nhập cung mệnh, là gánh nặng gia đình gánh vác.

Cung tử nữ hóa kỵ nhập cung mệnh, khiếm con cái trái.

Cung phu thê hóa kỵ nhập cung mệnh, tình cảm, hôn nhân trái.

Cung tài bạch hóa kỵ nhập cung mệnh: Là tài lao lực.

Cung mệnh phi hóa lộc nhập cung điền trạch, người đối diện đình hữu tình.

Cung phu thê phi hóa lộc nhập cung mệnh, khác giới duyên hảo.

Cung phụ mẫu hóa kỵ nhập cung mệnh, được phụ mẫu trưởng bối thương yêu.

Mệnh kị cung nhập sự nghiệp cung: Chuyên nghiệp, chuyên chú.

Cung thiên di hóa kỵ nhập cung Nô bộc, bất thiện giao tế nghênh tiếp.

Cung điền trạch hóa kỵ nhập cung tài bạch, làm theo khả năng đưa sinh.

Đã ngoài chỉ là chỉ cung phi hóa giống nghĩa, nếu phùng hắn cung tọa có hóa kỵ năm sinh có lẽ tự hóa hoặc hắn cung bay tới tứ hóa, kỳ giống nghĩa khả năng sản sinh biến dời, nói cách khác, cũng không phải là chỉ là kể trên chỉ cung giống nghĩa giải trừ dịch, mà là có cái khác của giống nghĩa!

Thí dụ như:

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung phu thê phùng tự Hóa kị (kị ra), là ta chấp tình còn đối với phương dĩ mỏng đối đãi, như vô.

Cung tài bạch phi hóa lộc nhập cung tử nữ phùng hóa kỵ năm sinh, thì bất năng hợp hỏa.

Cung mệnh phi hóa lộc nhập cung phúc đức phùng tự hóa lộc (lộc ra), mạn bất kinh tâm.

Tư cử đã ngoài hóa giống, phán dẫn các vị năng lực đối sinh giống nghĩa hiểu thêm rõ ràng!

Chú: Luận mệnh là 『nhìn chung toàn cục, toàn bộ chú ý』, mà không phải dĩ bất luận cái gì chỉ một hóa giống tức năng lực hạ kết luận, để tránh khỏi thất chi sinh dĩ thiên khái toàn bộ.

(Tác giả: Phong Vũ – Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bình luận