Cung Mệnh Thân và mấu chốt luận đoán

26/08/2020 383

Bài viết Cung Mệnh Thân và mấu chốt luận đoán. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cung Mệnh Thân và mấu chốt luận đoán 

Việc luận giải Mệnh – Thân – Hạn là bộ ba không thể thiếu của Tử Vi. Tử vi gọi là môn Đẩu Số tức chủ liên quan tới tinh đẩu và lý số. Ở lý số vận dụng nguyên tắc của Dịch biến. Tiền nhân tuy không có những kiến thức khoa học như toán học hay vật lí nhưng môn Dịch Số được đánh giá là kỳ quan của văn hóa phương Đông. Tất cả mọi vật không nằm ngoài lí của Âm Dương biến đổi tuần hoàn. Định luật này đúng đến cả mức khoa học ngày nay cũng công nhận. Lý thuyết của Âm Dương dùng sự suy xét, trí tuệ nhận biết mà ra. Khoa học tiến bộ cũng nhờ trí tuệ của sự tìm tòi. Vì vậy tuy hai đường đi khác nhau nhưng cùng đến một chân lí. Sau lí của Âm Dương tới lí của Ngũ Hành. Việc sinh khắc của thế giới đều có thể khái quát về các thuộc tính ngũ hành. Biết sự tác động của ngũ hành dẫn tới những dự đoán về tính cách của con người. Với hành thủy tác động thì cơ bản là sự chuyển dịch, lưu thông của tính cách. Tuy nhiên một tính cách không đơn giản như vậy mà liên quan tới đầy đủ ngũ hành, với tính chất hai mặt của Âm Dương tới một hành ta có tổng hợp là 10 thiên can theo thứ tự Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Đây là Thiên Can, tức do trời tác động, thực ra chỉ là những hành luôn tồn tại trong mỗi sự vật. Còn lại là Địa Chi tức khí của đất, ở dưới gồm các Thiên can ẩn bên trong. Gồm 12 địa chi thứ tự Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi không thuần, tức bị ảnh bởi tác động của đất nên chứa sự thịnh suy của ngũ hành, chứa ít hoặc nhiều Thiên Can ngay trong lòng địa chi. Hợp nhất lại ta được 60 năm. Mệnh và Thân hay Hạn không nằm ngoài sự cơ bản của Dịch Số. Nên xét đầu tiên là sự nhận bản thể của Mệnh. Tức bản chất của thể ta khi sinh ra, tức bắt đầu hấp thụ khí mới qua vòng Sinh Vượng Mộ với gốc là ngũ hành. Tiếp theo sau khi có gốc, nhận tác động của các hành khác khiến có sự biến đổi về phát triển. Các Chính Tinh chính là sự tác động vào tâm tính, khiến sự thay đổi từ gốc ban đầu diễn ra. Tương tự như một cái cây ta phân biệt gốc rễ, thân cây và cành lá. Ở đây Thân cũng là thứ quan trọng, nhưng Mệnh là gốc rễ căn nguyên của Thân. Mệnh là cái tàng ẩn, Thân là cái lộ ra bên ngoài của tính cách. Mệnh là bắt nguồn khởi tưởng, Thân là dòng suy tưởng. Thân là phần được gọi là bản thân, Mệnh là cái gọi là bản tính. Tiền nhân khi xưa sử dụng từ ngữ chuẩn mực vì không ưa nói điều không xác thưc, nói điều không diễn rõ ý. Muốn nói bản thân hay bản tính quan trọng hơn thì chỉ cần hiểu rõ nghĩa lý của hai từ này. Với bản tính có thể gây ra cái chết cho bản thân vì như bản tính thích nghịch dại thì dễ gây kết quả tử nạn vì dại. Với bản thân khi dấu hiệu sao bảo chết là chắc chắn chết. Vì vậy, Thân quan trọng hơn Mệnh. Còn nhiều ý nghĩa của cung an Thân nhưng không cần hiểu nhiều làm gì vì không có tính lợi ích. Khi trồng một cái cây cần thiết biết cấu tạo cơ bản hay đặc tính của chúng. Nhưng không cần thiết quá phải biết chúng có những tế bào loại gì, có khoảng bao nhiêu cái lá. Những việc quá đi sâu như luận cả về ngôi nhà đang ở, hay luận cả về việc hình dáng của chúng ta sau 1 năm nữa là không cần thiết và khả năng chính xác không cao. Vì vây rõ Mệnh Thân tức rõ một nửa của tử vi. Hạn là cái mà tác động tới cả Mệnh và Thân, chính là tất cả ở thời điểm hiện tại. Cái mà quan trọng thì rất ngắn gọn đâu cần phải viết dài dòng. Khi diễn giải mới nên mở rộng sâu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận