Cung Điền Trạch xem biết gì?

26/08/2020 132

Bài sưu tầm: Cung Điền Trạch xem biết gì?

+ Cung này cất giữ của tài sản,xem giàu hay không họ nhìn điền không nhìn tài (chứa các loại động sản, bất động sản, chứng khoán có giá trị, kim cương châu báu, vật phẩm trân quý, sổ tiết kiệm ngân hàng,… hết thảy những vật có giá trị).

+ Hoàn cảnh cư trú (bao gồm cả cách đối đãi hàng xóm láng giềng),nghĩa là xem số các bạn hay được lui đến nơi thế nào chẳng hạn điền mà có Cự Môn nơi ở hay phải nơi ồn ào,thậm chí cả nơi làm việc…

+ Phòng ta tiếp khách.

+ Vị trí biểu hiện hình ảnh, năng lực, địa vị của con cái khi con cái đi ra ngoài người ta đánh giá con mình thế nào

+ Vị trí của Tổ tiên, cha ông

+ Biết qua gia thế, gia tộc, họ hàng thân thuộc.

+ Gia đình, quan hệ cha con anh em…

(Sưu tầm)

Bình luận