Cung đại hạn thứ hai của Tử Vi có thực sự tồn tại?

22/12/2020 276

Bài viết Cung đại hạn thứ hai của Tử Vi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cung đại hạn thứ hai của Tử Vi

Đại hạn đầu tiên của mỗi là số là tại cung an Mệnh. Thưở nhỏ nếu bạn còn nhớ thì chúng ta dường như sống không có ký ức, và hoạt động theo hành thức tức chỉ hành động của cái gọi là bản năng. Và bản năng ấy trong Tử Vi chính là cung Mệnh hay nói rõ hơn là tính chất của Mệnh Tài Quan. Sau này khi trưởng thành với những ký ức được lưu lại bởi tưởng thức ta mới thực sự sử dụng ý thức để tư duy. Như việc viết chữ sau này và kinh nghiệm của lần đầu tiên thành công sau quá trình tập viết. Những lần sau trong đời chúng ta chỉ rất nhanh một ý thức là viết thì tưởng thức lại hoạt động và hoạt động viết diễn ra giữa sự phối hợp điều khiển từ tàng thức.

Thuở nhỏ vận đến cung Mệnh là quan trọng nhất vì hình thành cái gọi là cá tính riêng, bản thể riêng mỗi người. Các phẩm chất được sử dụng qua các lần tiếp theo, lớn lên nhiều tính chất xấu chúng ta lại sửa chữa tức đến giai đoạn cung an Thân mạnh mẽ rồi cuối cùng kết thúc vòng đời. Trong khi trưởng thành về cơ thể, thân thể thì việc này tác động tới tính cách của mỗi con người. Khi hạn ở cung Mệnh thứ ham muốn về dục hay tình ái chưa phát triển. Đến đủ tuổi niên lứa thì cơ thể thay đổi khiến tính cách thay đổi, việc cái bản ngã lớn lên vì ham muốn chiếm giữ.

Tất nhiên do chưa có kinh nghiệm cuộc sống ta thường hay làm việc thiếu suy nghĩ, nhưng chính giai đoạn đại hạn thứ hai tác động rất mạnh tới tính cách, có một số tưởng thức mới được thành lập ảnh hưởng đến lý tưởng khi trưởng thành. Tất nhiên là gốc do Mệnh, nhưng đại hạn thứ hai khi đã phối hợp với Mệnh cho ta nhiều dữ kiện thành công hay thất bại của con người. Tiếp theo đó đến đại hạn cường cung Phúc hoặc Phối cơ thể đã hoàn toàn đầy đủ, bản tính đã hình thành đa số tưởng thức đã đầy đủ cho việc nhận thức, giai đoạn này khí lực dồi dào, cũng sẽ là điểm nhấn để luận tư tưởng thành công hay thất bại.

Có những tính cách không dùng đến Tử Vi cho biết mà ở mọi cá nhân đều xảy ra. Tuy nhiên đamg bàn tới Tử Vi và đại hạn thứ hai. Ở đại hạn này, tức khoảng từ 12 đến 16 tuổi và kết thúc vào khoảng 21 đến 25 tuổi tùy theo cục số. Tùy theo vận trình thuận nghịch mà đi qua cung Phụ Mẫu hay cung Huynh Đệ. Bản thân bị ảnh hưởng bởi cha mẹ hoặc anh em với phần lớn. Tuy nhiên xuất hiện trường hợp có người không còn cha mẹ, anh em thì phải luận như thế nào.

Cách này cũng như việc đến hạn cung Phối không có dấu hiệu trễ muộn, Mệnh cách bình thường nhưng nhiều người không lập gia đình tại hạn này, có thể do lo lắng tiền bạc, do bận phấn đấu một tham muốn, vị trí nào đó. Các trường hợp như vậy là trường hợp đặc biệt, chỉ nên luận sự thay đổi trong tư tưởng và cách cục thành bại tại đại vận đó. Như một mệnh cách, hạn đầu tiên tại cung Mệnh chủ ham muốn địa vị, ưa thích quyền lực nhưng tuổi nhỏ chỉ hình thành tính chất cơ bản. Đến hạn thứ hai có Hỏa Tham chính cách đồng cung khiến Mệnh có tham vọng làm giàu ảnh hưởng tới các vận sau vì kinh nghiệm trong tâm thức.

Đại hạn sau lại thuộc cách văn chương nghệ thuật, nổi danh nhưng do hạn trước khí hóa rất mạnh, tư tưởng làm giàu ảnh hưởng khiến các tính chất nghệ thuật trở thành thủ thuật trong việc kinh doanh, khả năng bố trí, sắp đặt công việc đến mức nghệ thuật. Vì vậy, cái đại hạn tiếp theo vẫn diễn ra như ban đầu nhưng do hướng lý tưởng của đại hạn trước chi phối mà phát triển tiếp. Đặc biệt ở đại hạn thứ hai. Vì vậy, nhgười viết thường đề cập tới tổ hợp cung trọng điểm lưu dấu ấn mạnh tới tâm thức và tưởng thức dù chỉ qua tiểu hạn ngắn ngủi khiến thay đổi tư tưởng.

Đại hạn thứ hai quan trọng tới việc hình thành nhân cách, nhưng không quyết định tất cả số Mệnh mà phụ thuộc vào Mệnh và tất cả các vận đi qua, quan trọng nhất là lý tưởng của Mệnh tạo dẫn dắt khí cường vượng hay suy yếu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận