Cự Nhật Dần Thân thủ mệnh

26/08/2020 1871

Bài viết Cự Nhật Dần Thân thủ mệnh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cự Nhật Dần Thân thủ mệnh

Cự Môn và Thái Dương đồng cung tại Dần Thân là cách cục khá đặc biệt khi đầy đủ bộ Cự Nhật và cả ba cung Tài Bạch, Quan Lộc và Thiên Di đều vô chính diệu. Chỉ hai sao Cự Môn và Thái Dương nhưng đầy đủ tính chất của một nhóm sao. Đặc biệt ngôi sao Cự Môn thủ Mệnh dù cách cục xấu tốt nhưng luận khác biệt với các chính tinh khác. Cự Môn khi tốt là đứng đầu thiên hạ, không cần thiết sự trợ lực như Tử Vi cần thiết có Phủ Vũ Tướng Liêm mà Cự Môn có tính chất đặc biệt để được gọi là tài năng và quản lí đầy đủ cả nhóm Cự Nhật. Tính chất của Cự Môn chủ sự bất mãn, phản đối, luôn đẩy nhanh quá trình phát triển và uyên thâm hiểu rõ về các mặt. Sao Cự Môn chỉ cần Thái Dương hình thành Cự Nhật tức ngọn cờ giương lên. Cự Môn do am hiểu những vấn đề một cách sâu rộng nên luôn lục hội với Tử Vi. Cự Môn trở thành người đứng đầu bằng đa phần đưa tính phản kháng, bất mãn với lý tưởng của Tử Vi ra quần chúng. Ngay cả trong trường hợp lý tưởng của Tử Vi tốt đẹp, Việc xây dựng thì khó nhưng tìm cách phá phách của Phá Quân hay phản đối của Cự Môn thường được quần chúng ủng hộ hơn. Vì vậy, khi có vua Tử Vi mọi nơi luôn sinh ra kẻ phá phách là Phá Quân và làm phản là Cự Môn. Trường hợp nhỏ hơn là Tử Vi làm việc xây dựng một việc, Phá Quân phá hoại và Cự Môn làm phản. Cự Môn là ngôi sao tài năng, lại thường có được tất cả Tử Vi có nhờ lời nói. Cách Cự Nhật chủ lời nói được giương ra, công khai. Cự Môn và Thái Dương đồng cung tăng nặng tính chất công khai của cách này. Tốt là được nghe theo, hưởng ứng. Xấu là bị chê bai, ghét bỏ.

Do cách Cự Nhật cả ba cung quan trọng không có chính tinh tọa thủ nên tính biến đổi thất thường. Cách cung VCD có hung tinh độc thủ như Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp đặc biệt là Tuần Triệt lấy các sao này làm tính chất chính để luận. Thực ra đây là việc hiển nhiên khi tất cả cách cục cuối cùng chỉ quay về bản chất là sự biến đổi tính cách. Với Chính Tinh là tính cách ban đầu và phụ tinh như cành lá sai biệt muôn vẻ cho cái gốc. Với hung tinh độc thủ tại bản cung tính chất tác động mạnh không thua kém chính tinh. Như mệnh có Kình Dương ngay cả khi có Chính Tinh tính chất của Kình vẫn không thua kém, ít bị biến đổi ở đặc tính tranh đoạt, chống đối. Cự Nhật chủ sự phản đối cần thiết có Phượng Các, đặc biệt là bộ Tuế Phượng chủ cả thái độ của bản thân được sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Cự Môn là sao cần thiết chuyển hóa thành Quyền khiến tính Ám thành ngầm. Các sao khác thích hợp như Thanh Long chủ danh tiêng, Quyền Khốc, bộ Khoa Quyền Lộc. Cự Nhật có cách cách trên chủ có được sự danh tiếng do lời nói mà thành. Cách này không mấy kị bộ Không Kiếp, trừ phi là Không Kiếp có Hỏa Linh. Đặc biệt với Kình Đà thích hợp với cách Cự Nhật.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận