Cự Cơ Mão Dậu bất đáo nhân duyên

26/08/2020 721

Bài viết Cự Cơ Mão Dậu bất đáo nhân duyên. Mời các bạn đọc tham khảo.

Cự Cơ Mão Dậu là một kỳ cách của Tử Vi, nếu gặp Tuần Triệt hoặc Đại Tiểu Hao để thành tựu lớn. Nhưng đây là kỳ cách do nhiều yếu tố xấu phá hoại nhau mà thành nên theo luật bù trừ được cái này mất cái kia.

Cự Cơ Mão Dậu cư Mệnh thì Phu thê ắt là Âm Dương Sửu Mùi như mặt trăng mặt trời tranh dành ánh sáng, là cảnh âm dương bất thuận; do đó là số tình duyên ngang trái.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Bình luận