Cô Quả và ý nghĩa của nó trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số

26/08/2020 1890

Bài viết Cô-Quả. Mời các bạn đọc tham khảo.

Luận bàn về Cô Qủa trong Tử vi. Cô có nghĩa là mồ côi (mồ côi cha sớm gọi là “cô”) , còn có nghĩa là cô độc, (như “cô lập vô trợ” trơ trọi một mình không ai giúp), không cùng ḥa hợp, đứng riêng một mình, trơ trọi

Thần có nghĩa là bầy tôi, kẻ thuộc dưới quyền, đồng thời có nghĩa là thiên thần, thần thánh hoặc tinh thần, thần khí .

Quả Tú Quả có nghĩa là góa chồng, hoặc phụ nữ năm mươi tuổi mà chưa có chồng cũng gọi là quả. Tú có nghĩa là ngôi sao .

Hai sao này đại đa số các sách cho là hành Thổ, nhưng Việt Viêm Tử cho là hành Hỏa, Cô Thần thì Dương Hỏa, Quả Tú thuộc Âm Hỏa. Cô Thần chỉ đóng ở Tứ Sinh (Dần Thân Tỵ Hợi) và Quả Tú chỉ đóng ỏ Tứ Mộ.

Cô Quả có ý nghĩa cô độc, trơ trọi, lẻ loi, đơn chiếc, lạnh lẽo, hiếm hoi nhưng cần xét kỹ vì Cô Quả cũng giống như Tả Hữu, là trợ tinh nhưng cường độ yếu hơn, gặp cát thì phù cát, gặp hung thì phù hung, theo hung tinh mà tác hại nhưng ảnh hưởng không mạnh mẽ. Đây là đặc điểm cần chú ư, chớ nên gặp Cô Quả thì cho là xấu, phải xét kỹ, nếu gặp nhiều hung tinh thì xấu thêm một chút, gặp nhiều cát tinh thì hóa cát thêm một chút v́ cường độ chi phối không mạnh lắm và chỉ có ý nghĩa mạnh thiên về tinh thần khi ở Mệnh, Thân, Phối và Hạn, thiên về vật chất khi ở Điền Tài. Chú ư đặc tính của Cô Quả chỉ có nghĩa khi tọa thủ và đủ bộ (hai sao này luôn luôn tam hợp chiếu với nhau), còn hội chiếu, nhất là chỉ có một sao chiếu thì ý nghĩa bị giảm thiểu rất nhiều. Tính chất cô độc của Cô Quả tăng lên khi đồng cung với Đẩu Quân, Lộc Tồn, Vũ Khúc.

Cô Quả hội với nhiều quí tinh, văn tinh thì là bậc học thức uyên thâm, tính t́nh nghiêm trang, cẩn thận. Hội với phú tinh và quyền tinh gặp thêm nhiều sao tốt thì là bậc đứng đầu thiên hạ v́ì Cô còn có nghĩa là trội lên hết tất cả. Ở cung Tài Điền và Quan Lộc sáng sủa là hợp cách nhất khiến cho công danh, tiền tài, điền sản được bền vững hơn

Cô Quả và ý nghĩa của nó trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số

Cô Quả hội với nhiều quí tinh, văn tinh thì là bậc học thức uyên thâm

Thủ ti Mnh, Thân:

Khó tính, kỹ lưỡng, mình làm việc gì cho chính mình thì ưng ý, còn người khác làm thì không cảm thấy hài lòng .

Có khả năng ăn uống khó tính, không thích thì không ăn .

Sống nội tâm, thường có sở thích riêng nào đó .

Không chia xẻ tình cảm, không thổ lộ t́nh cảm, khó ai hiểu được tính ư của bản thân cho dù là người rất thân với mình như cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái .

Bạn bè thì có thể có nhiều, và thông thường có nhiều bạn, nhưng bạn thân thì ít. Giao thiệp rộng răi, nhưng chỉ là giao thiệp mà thôi, ít kết thân, kỹ lưỡng trong vấn đề chọn bạn (Cho dù có Tả, Hữu đồng cung cũng ít bạn thân). Nếu ai không hợp ư thì thông thường sẽ xa lánh không giao thiệp hoặc không thèm quan tâm đến.

Lạnh lùng (rõ nét khi đồng cung với Vũ Khúc)

Thường ít người thích do lạnh lùng, khó tính

Trên vấn đề hôn nhân tình cảm thì thường chậm trễ bắt nguồn từ sự khó tánh của bản thân, sự kén chọn, nếu có Đào Hồng chiếu thì vẫn có người theo đuổi nhưng lại quá kén chọn bỏ qua nhiều dịp. Gặp thêm Vũ Khúc thì càng rõ nhưng cần phân biệt rằng Vũ Khúc ảnh hưởng mạnh hơn Cô Quả. Nữ nhân Vũ Khúc, Kình, Quả đồng cung thì dễ không chồng do quá khó tính

Nam nhân có Cô Thần, nữ nhân có Quả Tú thủ Mệnh, nếu không được cát tinh hóa giải, thì dễ đưa đến đơn độc, khắc cha mẹ, hoặc khắc vợ chồng, hoặc khắc anh em như không ở gần cha mẹ, vợ chồng anh em, ly cách với họ, hoặc không vợ không chồng không con, hoặc góa vợ, góa chồng (Nam kỵ Cô, Nữ kỵ Quả). Nếu Nam Quả nữ Cô thì đỡ xấu nhiều hơn, có con thường chỉ tối đa là hai người, thường là hoặc nam hoặc nữ và con cái không gần với cha mẹ. Đồng cung với Vũ Khúc thì gia tăng tính cô độc. Mọi cát tinh, nhất là hành Mộc, dều có thể hóa giải tính chất cô độc của Cô Quả, càng nhiều cát tinh thì càng hóa giải mạnh

Các bộ sao kết hp

Cô hay Quả gặp Vũ Khúc: nữ Mệnh gặp thì tối kỵ, lận đận về đường chồng con .

Quả Tú Đào Hoa gặp Thiên Mă: nữ Mệnh thì tình duyên lận đận, số phận chìm nổi lênh đênh.

Cô Thần, Thiếu Dương đồng cung tại Dần Thân Tỵ Hợi: sáng suốt, nhân hậu .

Cô Thần gặp Hồng Loan, Thiên Không đồng cung tại Dần Thân Tỵ Hợi: từ thiện, đạo đức .

Cô Quả ti các cung:

Hai sao này ảnh hưởng đến tinh thần là chủ yếu khi đóng ở Bào, Phụ Mẫu, Tử Tức, Thiên Di, Phối, Nô, Phúc Đức. V́ có ý nghĩa cô độc, trơ trọi, lẻ loi, đơn chiếc, lạnh lẽo, hiếm hoi nên nếu không gặp cát tinh (chú ư điều này) thì có hại cho việc cầu hôn nhân, cưới hỏi, đoàn tụ, gây bất lợi cho cá nhân trong quan hệ ngoài xă hội, trong gia đ́nh như trong tương quan giữa cá nhân với bạn bè, người giúp việc, người hôn phối, cha mẹ, con cái, anh em, họ hàng.

Cung Nô

Ít bạn thân cho dù thông thường có nhiều bạn bè, bạn bè thường không hiểu nhau

Nô tốt thì bạn bè nhiều nhưng không quan hệ lâu dài được phải xa cách bạn bè v́ một lư do gì đó, bạn bè tụ rồi tan

Huynh Đệ

 Anh em mỗi người mỗi ư nhưng cũng không có nghĩa là xung khắc .

Chủ giảm số lượng anh em, không có nghĩa là không có anh em, nhưng anh em dễ xa cách nhau .

Không hay thổ lộ t́nh cảm với anh em hoặc anh em không hiểu tính mình

Huynh Đệ xấu hoặc không cát tinh thì hoặc hiếm anh em (hai người là nhiều, nhiều hơn thì không hợp tính, hoặc không ở gần nhau), không nhờ cậy được anh em, hoặc ở xa cách anh em, hoặc anh em bất ḥa

Huynh đệ tốt thì cũng được anh em giúp đỡ, thông thường nhiều anh em nhưng anh em ly tán .

Phụ Mu

Thường con cái và cha mẹ mỗi người một ý nhưng chưa hẳn là khắc nhau.

Phụ Mẫu xấu thì hoặc không hợp tính với cha mẹ, cha mẹ và con cái không hiểu tính nhau, hoặc không được cha mẹ giúp đỡ, hoặc có cha hoặc mẹ chết sớm (khi có hung sát tinh tại Phụ Mẫu)

Phụ Mẫu tốt thì cha mẹ lại hay quan tâm đến con cái, được cha mẹ quan tâm nhưng thường sớm xa cách cha mẹ (Phụ Mẫu có Cô Quả Tuần/Triệt án ngữ là một cách sớm ly hương hoặc xa cách cha mẹ một thời gian)

Phối

Thông thường chậm hôn nhân, hoặc sống độc thân, hoặc vợ chồng không hiểu tính nhau, không hợp ư nhưng không có nghĩa là xung khắc.

Phối xấu thì bất hòa, chửi nhau, hoặc sống với chồng vợ cảm thấy lẻ loi, cô đơn, không chia xẻ t́nh cảm, nếu gặp hung sát tinh thì có thể đưa đến vợ chồng sinh ly hoặc tử biệt, hoặc vợ chồng phải xa cách một thời gian, hoặc vợ chồng ít khi gặp nhau, không ỏ gần nhau, lâu lâu mới gặp gỡ

Phối tốt thì cũng tốt nhưng vợ chồng thường ít chia xẻ t́nh cảm cho nhau, không hợp tính nhưng không xung khắc. Nếu vợ chồng sống hợp nhau thì thông thường lại không có con cái .Vũ Khúc gặp Cô Quả thì cho dù có rất nhiều sao tốt vợ chồng cũng không hợp tính

Tử Tc

Giảm số con nhưng chưa hẳn là hiếm con hoặc khắc con. Thông thường hay chăm sóc cho con cái .

Tử Tức xấu thì hoặc ít con (thường chỉ hai con là nhiều), hoặc muộn con, hoặc con không gần cha mẹ, hoặc không hợp tính với con, hoặc xa con khi con còn nhỏ, hoặc con lớn lên không ở gần cha mẹ.

Tử tức tốt thì con cái cũng đông và tốt như thường,có nhiều quí tinh thì con đỗ đạt và rất chăm sóc con cái.

Phúc đức

Gây ra sự ngăn cách giữa bản thân và họ hàng, thông thuờng không hợp tính với họ hàng nhưng không có nghĩa là khắc. Họ hàng hoặc ít người, hoặc không gần gũi họ hàng

Phúc Đức tốt thì cũng không nhờ cậy họ hàng được cho dù họ hàng khá giả

Thiên Di

Ra ngoài ít bạn thân nhưng thông thường có nhiều bạn, thông thường có quan hệ rông răi, nhưng ít kết bạn thân, chọn lọc kỹ lưỡng

Di xấu thì ít được người giúp đỡ, thường phải tự lực là chủ yếu

Di tốt thì cũng được người giúp

Tài và Đin

Là sao giữ của, tiền của không bị hao tán, điền sản bền vững nhưng không có nghĩa là bần tiện keo kiệt. Thông thường ăn tiêu dè xẻn .

Tài và Điền sáng sủa thì của cải điền sản rất bền vững

Tài Điền xấu thì giảm xấu đi một chút

Quan 

Tùy theo tốt xấu mà gia giảm đi một chút

Hạn

Đại Hạn có Cô Quả thì thông thường khó lập gia đ́nh nhưng tiểu hạn có Sát Phá Tham gặp Đào Hồng Cô Quả Thiên Mã thì hết đơn côi, nghĩa là lập gia đình

Cô Quả thủ mà Hồng hoặc Đào chiếu thì được người theo để ư nhưng lại kén chọn, không ưng ư.

Bàn tiếp v Cô Qu:

Tùy theo sự kết hợp các sao trong các Cung mà đoán về Cô Quả. Đặc điểm chung của Cô Quả là: sự cô đơn, sự đơn độc, sự khắt khe, không có sự trợ giúp, thực hiện một mình.

Ví dụ các cung có Cô Quả thì như sau:

1. Cô Quả đóng ở Mệnh thì hay xảy ra các trường hợp sau:

Là con người hay cô độc, hay ở trong nhà một mình suy tư, làm việc hay làm một mình, ít được sự giúp đỡ của người khác.

Cô Quả đi với sao khác: Đi với một số khao khắc nghiệt như Đẩu quân, Thiên Hình… thì thường là người khó tính, khắt khe trong cuộc sống.

– Đi với sao Hóa Quyền có khi trở thành người độc quyền, gia trưởng

– Đi với sao văn chương thì coi bài viết của mình là nhất

Sự cô độc của Cô Quả này phải được nhìn ở nhiều khía cạnh, vì là sao liên quan đến lục thân do vậy phải soi lại các cung khác như Phụ Mẫu xấu thì không được nhờ cha mẹ, không hợp với cha mẹ, Phu Thê xấu thì khó lấy vợ chồng, hoặc khắt khe trong sự kén chọn, Huynh đệ xấu thì anh em không được nhờ nhau, hoặc mỗi người một phương không gần nhau….

Nói tóm lại đặc tính nổi bật của Cô Quả cư mệnh là người có tính bảo thủ cao.

2. Cô Quả chỉ đóng ở Điền tài thì tốt

– Là tiền tài khó bị thất thoát, mất cắp hoặc khi ăn nhậu với bạn bè, mình chưa kịp trả tiền thì đã có một anh nào gánh hộ rồi…

– Với thời hiện nay thì Cô Quả đóng ở Điền chưa chắc đã tốt đối với những người kinh doanh nhà đất, như khó bán được nhà

– Cô Quả lại cùng với Đẩu quân thì ky bo lắm đấy

– Nếu phá sản mà Tài có Cô Quả thì chỉ có một mình ngồi khóc, mà không có ai giúp cả đâu nhé.

3. Cô Quả cư Huynh đệ

Thì thường mình là được người bố mẹ quý mến, hoặc được đặc ân hơn anh em. Hoặc nhà hiếm anh em

4. Cô Quả cư Tử Tức

Thì thường sinh con một bề, hoặc toàn trai hoặc toàn gái, hoặc hiếm muộn, hoặc con cái tình cảm nhạt nhẽo với cha mẹ.

6. Cô Quả cư Phu thê

Nếu Phu Thê xấu thì khó lấy vợ

– Vợ chồng sống với nhau không được tình cảm, có vợ chồng mà coi vẫn như không

– Hoặc vợ chồng là con nhà hiếm, con một, hoặc toàn gái, hoặc trai

7. Cô Quả cư Thiên di 

– Thường cảm thấy mình cô đơn trong giao tiếp, hoặc hay phải đi ngoại giao một mình, hoặc đi một mình ra ngoài. Điều này phải kết hợp với các sao khác ở Thiên Di chẳng hạn gặp Kiếp Không “Thiên Di tối kị Kiếp Không lâm vào”. Những người này không nên đi một mình ra ngoài, tùy theo các cung ấy ở vị trí nào để đoán không nên đi ngày hay đi đêm không sẽ gặp Cướp. Còn nếu đi đông người thì sẽ không sao cả. Cứ tùy theo các sao khác mà đoán ví dụ: Đàn bà có Thai Phục Vượng Tướng Đào, Thai cư Di lại thêm Địa Kiếp + Cô hoặc Quả thì đi một mình ra ngoài sẽ thế nào…..?

8. Riêng gặp cung Nô Theo Tử Vi tinh điển Vũ Tài Lục thì Quả tú đóng đấy lại nhiều con nhang đệ tử trung thành đấy
9. Cô Thần đón ở cung Quan

Cung Quan có cô Thần thì sao? Cư quan thì là người hay phải làm việc một mình, hoặc một mình gánh trách nhiệm công việc mình làm, hoặc làm quan bền, ít bị biến động. Cho nên nguời ta vẫn coi Cô Quả cư quan là tốt.

Nhưng mặt trái những người này thường khi bị kỷ luật thì chỉ có một mình gánh chịu còn đồng nghiệp thì tung cánh bay xa

10. Cô Quả cư Tật thì sao

Cư tật là người hay sống khép mình, khép mình ở đây có nhiều nghĩa chẳng hạn ít giao du với người khác, hoặc khả năng mình có nhưng trong xã hội mình không dám thể hiện những năng khiếu của mình, ở đây cũng chỉ những người ít nói, hoặc phát biểu ở đám đông hạn chế.

11. Hạn gặp Cô Quả thì sao

Hạn gặp Cô Quả thì mọi việc đều bị bó chặt khó khăn không thoát được, hoặc phải thực hiện công việc một mình

– Chẳng hạn hai vợ chồng đang lục đục, muốn ly dị nhau hạn gặp Cô Quả thì quên đi nhé “Có viết đơn ly dị thì đối phương cũng chẳng ký”

– Tùy theo các sao và sự việc cần đoán khi gặp quả tú thì cứ đoán là sự việc chậm trễ, khó khăn hoặc có một người, hoặc người khó tính, người độc thân… mà đoán.

Sao nào có thể hóa giải Cô Quả vậy

Theo nghiệm lý cô quả không hẳn là bị cô lập hoàn toàn, là cô độc hoàn toàn. Cô quả thể hiện rõ trong nội tâm, tâm lý, người cô quả thường bị cảm xúc chi phối hành động nhiều dẫn đến lập dị, khó hiểu. Nếu để giúp người cô quả thêm bớt cô độc, bớt khổ sở về nội tâm, bớt phiền muộn thiết nghĩ nên hướng theo đạo, đi tu hành hoặc đi thư giãn nhiều.

Tuy nhiên, nói sao nào chế hoá được cô quả, theo sách nói có sao tử vi, đi cùng tử vi thì cô quả theo bộ sẽ rất tốt. Giúp tử vi thêm cương nghị, quyết đoán. Bản thân tử vi là vua, độc tôn, không có bạn, chỉ có nô. Vậy cô quả gần như không tác hại.

Các trường hợp khác, do cô quả đánh vào tâm lý là chính nên khi gặp quang quý, hoá khoa,…. Các sao giải thần này có thể giúp chế hoá phần nào, khi đó người cô quả vẫn được quý nhân giúp, vẫn bớt cô độc hơn chút vì nghĩ mình may mắn, trời còn thương mình.

Phá Quân, Tham Lang bản tính ham chơi tới bến có thể hoá giải Cô quả .

Phá Quân hỏa giải cô quả chỉ là bề ngoài, nội tâm bên trong thì no đòn với cô quả

Ps : mệnh có phá +cô, quả bị tuần triệt chặn lại ở cung quan, cô quả chưa đủ 100% công lực mà vẫn còn ….

(Trầm Hương tổng hợp từ nhiều nguồn)

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ xem tử vi online
Thông tin cập nhật tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

» Mẫu người tang hổ trong Tử Vi

Bình luận