“Cơ Lương gia hội” cao nghệ tùy thân

19/08/2020 776

Bài viết về “Cơ Lương gia hội” cao nghệ tùy thân. Mời bạn đọc tham khảo.

(“Cơ Lương gia hội” là người có tay nghề cao)

“Cơ Lương gia hội cách” – tức Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ cung Mệnh.

Cổ ca:

Cơ Lương nhập miếu tối kham ngôn

Đắc địa giáo quân phúc lộc toàn

Diệu toán thần cơ ứng cái thế

Uy uy lẫm lẫm chưởng binh quyền.

(Cơ Lương nhập miếu khó nói hết đc điều tốt, vào đắc địa là thầy giáo dạy học cho vua phúc lộc vẹn toàn, có tài thần cơ diệu toán cái thế thiên hạ, khi chấp chưởng binh quyền uy danh lẫm liệt.)

Thiên Cơ Thiên Lương đồng cung, chỉ có hai trường hợp, một là ở cung thìn, lúc này Thiên Cơ thừa lợi, Thiên Lương nhập miếu; một là ở tuất cung, cũng là Thiên Cơ thừa lợi, Thiên Lương nhập miếu, nhưng tuất không bằng thìn, bởi vì khi ở thìn cung thì hội hợp Thái Âm Thiên Đồng ở tý cung là miếu vượng, còn khi ở tuất cung hội hợp Thái Âm Thiên Đồng thất hãm ở cung ngọ. Vì lẽ đó chiếu theo giải thích của Vương Đình Chi, bản thân cách cục Thiên Cơ Thiên Lương tọa thìn cung không chỉ vào cách cục “Cơ Lương nhập miếu”.

Cổ nhân đối với tinh hệ “Cơ Lương” này, khẩu quyết rất nhiều, như “Cơ Lương Tả Hữu Xương Khúc hội, văn vi quý hiển vũ trung lương”, “Thiên Cơ Thiên Lương đồng cung Thìn Tuất, tất hữu cao nghệ tùy thân”; “Cơ Lương hội hợp thiện đàm binh”; “Cơ Lương đồng tại thìn tuất thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý từ tường, nhược ngộ Dương Đà / Không diệu, thiên nghi tăng đạo.”

Nhưng thật ra tổ hợp Thiên Cơ Thiên Lương, chủ chỉ người tò mò, thích sự lạ, biện luận gian trá, thích biểu hiện, hơn nữa đa phần không phụ họa ý kiến người khác. Ở thời xưa, có thể tư liệu sống, tài liệu thực tế nói viết, soi sáng không nhiều lắm, nhất là thường thấy văn nhân đàm luận binh pháp, cho nên mới có thuyết pháp “Cơ Lương hội hợp thiện đàm binh”.

Vương Đình Chi khi so sánh chú trọng thuyết pháp “tất hữu cao nghệ tùy thân”, cái gọi là “cao nghệ”, là nói có tay nghề kỹ thuật, thủ công mà thôi. Vào thời hiện đại, người có tổ hợp tinh hệ loại này tốt nhất là nên học tính toán máy móc hoặc làm nghề kế toán, thống kê.

(*) tùy thân: cái gì mang theo bên người thì gọi là tùy thân, như tiền bạc tùy thân, hành lý tùy thân,…

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Bình luận