Chủ tinh hóa lộc chỉ ra điềm báo

26/08/2020 205

Bản dịch Chủ tinh hóa lộc chỉ ra điềm báo. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Bản dịch:

Thái dương hóa lộc chủ ông chủ cách, mà lại chưởng thực quyền. Nếu làm thuê sinh nhân người, cũng chưởng thực quyền đứng đầu quản giai cấp. Nữ mệnh không thích hợp. Mặt trăng hóa lộc chủ tài, an nhàn, nhưng vô có lực giải tai ách. Liêm trinh hóa lộc chủ quyền uy, đáng sợ hơn năng lực lãnh đạo, có thể làm cho nhân phục tòng và chi trì, làm việc thuận lợi. Vừa chủ đào hoa, liêm trinh nếu không hóa lộc, đào hoa không rõ ràng, nhất hóa lộc, đào hoa theo nhất tề lai. Hành hạn phùng của, các loại nghi nan vấn đề, có thể thuận lợi giải quyết, mà lại chủ có thai khánh, phùng sát chủ tình cảm dây dưa. Thiên cơ hóa lộc chủ thông minh, trí tuệ, tư tưởng mẫn tiệp, liên tưởng lực phong phú. Nhiệt tình yêu thương tôn giáo, âm dương học, triết học. Thiên đồng hóa lộc chủ mổ ách, phúc khí, nhưng chủ vận khí hảo, cũng không làm, rất có lười nhác của tệ nạn. Tham lang hóa lộc là đào hoa, thọ tinh, tài Tinh, vừa chủ thông minh. Sở chủ của tài là thiên tài, có ăn ý tính chất. Vũ khúc hóa lộc chủ tài. Cự môn hóa lộc chủ khẩu tài hảo, có lộc ăn hảo, dĩ miệng là nghiệp, nói kiếm tiền. Cự môn hóa lộc và văn xương hoặc văn khúc đồng cung, không thích hợp nữ mệnh, tất chủ thủy tính dương hoa. Thiên lương hóa lộc chủ ấm không chủ tài, có ách có thể mổ, vừa chủ Phúc Thọ. Nói thiện tẫn, thiên hạ không có không biết sự. Phá quân hóa lộc chủ biến thiên nhiều cơ hội, chủ phu thê, tử nữ, phương diện giao hữu có điều được.

Huynh đệ cung chủ Tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc chủ huynh đệ có tình duyên. Vừa chủ bản thân của ám đào hoa. Thiên cơ hóa lục chủ huynh đệ thông minh có trí khôn, mà lại nhiệt tâm tôn giáo, triết học, âm dương học. Vẹn vẹn  chỉ huynh đệ mà nói, tỷ muội không bao quát ở bên trong. Thiên đồng hóa lộc chủ huynh đệ hài hòa, giúp đỡ trợ giúp. Mặt trăng hóa lộc chủ và tỷ muội duyên sâu, liên hệ đa, giúp đỡ trợ giúp. Tham lang hóa lộc: Thiên tài, vừa chủ đương và huynh đệ bằng hữu giao tế xã giao, uống rượu mua vui. Vũ khúc hóa lộc: Chủ huynh đệ cá tính cường. Thái dương hóa lộc: Chủ bản thân tuy có ông chủ mệnh, nhưng vô thực quyền, nếu không có trên danh nghĩa người, tức là kết phường cổ đông. Cự môn hóa lộc ở cung mệnh của giải thích, đeo vào huynh đệ tỷ muội thượng. Chủ bản thân giao tế xã giao đa, và huynh đệ bằng hữu vui chơi giải trí, hoặc đấu đấu chủy.

Thiên lương hóa lộc: Dĩ ở cung mệnh của giải thích, bộ nhập huynh đệ tỷ muội thượng. Chủ bản thân được huynh tả của quan ái. Phá quân hóa lộc: Và bằng hữu ở chung hài hòa, khá năng lực tương trợ, nhân phá quân hóa lộc ở huynh đệ chiếu giao hữu nguyên nhân.

Cung phu thê chủ tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Chủ phối ngẫu có tình duyên. Nam mệnh vừa chủ kết bạn phong trần nữ lang. Thiên cơ hóa lục: Chủ khác giới duyên tốt, nhân công tác quan hệ thường kết bạn khác giới, mà lại rất có trợ lực. Thiên đồng hóa lộc: Phối ngẫu đối sự nghiệp trợ giúp đại, có thể giải nguy khốn. Mặt trăng hóa lộc: Nam chủ thái thái hiền lành có khả năng, năng lực chủ trì sự nghiệp. Nữ chủ phu ấm, cho nên sau khi kết hôn mới có thể làm lão bản. Tham lang hóa lộc: Phối ngẫu và bản ai cũng đều có khác giới duyên, dễ có gặp ở ngoài. Vũ khúc hóa lộc: Phối ngẫu cá tính cường, ngoan hội kiếm tiền. Thái dương hóa lộc: Nam chủ cưới vợ hậu phương có thể có tự mình là sự nghiệp, mà lại thái thái có khả năng giúp đỡ nhiều, thái thái bỉ tiên sinh lao lực. Nữ chủ có làm lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, trên danh nghĩa mà thôi. Cự môn hóa lộc: Khác giới duyên tốt, phu thê duyên mỏng. Thiên lương hóa lộc: Chủ phối ngẫu đa ấm, trên sự nghiệp nhiều trưởng bối trợ giúp. Phá quân hóa lộc: Chủ khác giới duyên, không chủ phu thê duyên.

Cung tử nữ chủ tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Chủ tử nữ hoạt bát, có tình duyên. Chủ bản thân ám đào hoa, đối tượng là tuổi còn trẻ người. Thiên cơ hóa lục: Cậu bé hiếu động hoạt bát, có trí khôn. Thiên đồng hóa lộc: Chủ được quý tử, thuộc béo búp bê, phúc tinh hình người. Bổn nhân ở ngoại đa hưởng phúc.

Mặt trăng hóa lộc: Chủ tử nữ thông minh, cậu bé ngày sau khác giới duyên tốt. Mặt trăng vượng thủ, chủ bản thân bất động sản đa. Tham lang hóa lộc: Chủ bản thân tham sắc dục cường, đặc biệt thủy cung là quá mức, bên ngoài đào hoa đa. Tử nữ thông minh, ham học hỏi dục cao. Vũ khúc hóa lộc: Tử nữ thông minh quật cường, tương lai ngoan hội kiếm tiền. Chủ bổn nhân ở ngoại tiền tài điều hành linh hoạt. Thái dương hóa lộc: Nam mệnh chủ bản thân kết hôn có tử sau đó, lại vừa làm lão bản hoặc cùng người kết phường, nhưng đều không thực quyền. Cự môn hóa lộc: Chủ tử nữ khẩu tài hảo, ưa đấu chủy. Thiên lương hóa lộc: Chủ tử nữ đa thụ bề trên thương yêu. Phá quân hóa lộc: Tử nữ sinh hoạt lãng phí. Bản thân đào hoa, đối tượng là ấu xỉ.

Tài phú cung chủ Tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Chủ quan lộc, hóa lộc nhập tài bạch, chủ làm việc, kiếm tiền thuận lợi. Đại khái là nhà nước cơ cấu của tiền tài, không sợ bị đảo trướng, tài nguyên ổn định, tự mình có quyền lực chi phối thu chi. Hội đào hoa Tinh, có thể phải kiếm ta đào hoa tài, hoặc hao tổn ta đào hoa tài, tài của ra vào nhiều ít và đào hoa có điểm quan hệ. Thiên cơ hóa lục: Thiên cơ là động Tinh, trí tuệ Tinh, điều không phải tài Tinh; hóa lộc thì, tiền tài lưu động tính đại, gặp cát thì tiến nhanh đại xuất, gặp hung thì là qua tay xem qua của tài. Vị đạo thượng, tiền tài lưu động đại, vừa vào trí tuệ ngôi sao tựu động não gân nhượng nó đi ra ngoài, sử dụng ở mọi phương diện. Thiên cơ của tài, không có để đó không dùng của tiền mặt thiên đồng hóa lộc: Có tiền có thể hưởng mà thôi, chủ nhân vô làm hoặc lại sinh kiếm tiền. Thiên đồng không thích hóa lộc. Mặt trăng hóa lộc: Chủ tài khố, tài từ phương xa tới, tài chính và kinh tế khác giới trợ giúp mà được. Nam mệnh chủ có nhiều nữ tính trợ giúp kiếm tiền, nữ mệnh chủ có ông chủ cách, có thực quyền. Mặt trăng nhập tài khố, vô sát xung, vượng cung tọa thủ, tài phú vô số; nếu sát kị phá tan, tiến nhanh tài, đại rủi ro, nhân mặt trăng vô có lực giải tai ách. Tham lang hóa lộc: Như nguyện kiếm tiền. Vừa kiếm tiền trong quá trình, tránh không được mời khách xã giao, chầu mặn, đái đào hoa tính chất. Vừa chủ thiên tài vận , hơi ăn ý tính. Như thương nhân đang lúc của đánh bạc tình hình cũng thuộc của. Vũ khúc hóa lộc: Vũ khúc là chính tài Tinh, đang ngồi tài bạch vừa hóa lộc, cống thượng nở hoa gia một máy, suốt đời không nợ tiền tài, kiếm tiền có một bộ. Thái dương hóa lộc: Chủ ông chủ cách, mà lại có thực quyền. Thái dương hóa lộc, mưu tài quản lý tài sản đều có một bộ, vừa ngoan hội dùng tiền, thái dương sĩ diện nguyên nhân. Thái dương nếu lạc hãm, tức nhập thất huy cung vị, so sánh khổ cực, nhưng cũng thiện mưu thiện quản lý tài sản, chỉ là thái độ làm người mưu tài quản lý tài sản, cẩn thận tỉ mỉ, đối tự mình tiền tài không thèm để ý. Cự môn hóa lộc: Cự môn của hóa lộc, dĩ tranh luận mà được, dùng miệng ba kiếm. Như mại không khí chính là MC, lẽ thẳng khí hùng luận người phi ta là luật sư, quan toà, và nhân cạnh tiêu, so giá lái buôn, đẩy mạnh tiêu thụ viên, người đại diện, người trung gian. Cự môn không chủ tài, cho nên cần phải dĩ miệng tranh luận nhập tài. Thiên lương hóa lộc: Thiên lương chủ ấm không chủ tài, hóa lộc là thụ bề trên phúc ấm của tài. Một … khác tài nguyên là đùa giỡn lão đại, nói khoác mà chiêu tài, giống nhau đều là bạo phát. Nhân trên thế giới này, có một nửa nhân thích kết bạn người như thế, một nửa kia không biết rõ sở người như thế thực lực chân chính. Phá quân hóa lộc: Phá quân của tài là ngoài ý muốn của tài, bạo có tài. Thụ sát kị phá tan, cũng muốn hoành phá, hoặc chất áp tá có cự khoản. Cũng chủ đào hoa là dùng tiền mua.

Cung tật ách chủ tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Thiên chủ đào hoa, tính nhu cầu. Thiên cơ hóa lục: Thiên chủ trí tuệ, làm việc lo lắng chu đáo chặt chẽ không câu nệ. Thiên đồng hóa lộc: Mập mạp phúc tướng, chủ thọ vừa chủ mổ ách; thiên đồng hóa lộc ưa nhập tật ách, có nguy nan có thể mổ. Mặt trăng hóa lộc: Chủ tâm ánh địa quang minh, mặt trăng thất huy thì lòng có buồn khổ, vừa thường tự mình tìm giải thích, cởi ra khúc mắc. Tham lang hóa lộc: Chủ mổ ách, vừa chủ thọ, vừa chủ đào hoa, bản thân muốn đào hoa, nhân tham sắc dục cường nguyên nhân. Vũ khúc hóa lộc: Chủ ngoài mềm trong cứng người của. Thái dương hóa lộc: Tuyệt không ông chủ mệnh cách. Tâm địa quang minh, được chăng hay chớ, không quá tính toán. Cự môn hóa lộc: Chủ có lộc ăn không sai. Duy nữ mệnh không thích hợp và văn xương hoặc văn khúc đồng cung, dương hoa kỹ năng bơi. Thiên lương hóa lộc: Chủ thọ, chủ ấm, chủ mổ ách. Cho nên bản thân khỏe mạnh, có nhiều trưởng bối trợ giúp, gặp hung ách có thể mổ. Phá quân hóa lộc: Thích tiêu phí.

Cung thiên di chủ tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Chủ xuất ngoại được khác giới trợ giúp, mà lại khác giới duyên hậu. Hạn vận phùng liêm trinh ở thiên di, có thai khánh hoặc gặp ở ngoài. Thiên cơ hóa lục: Chủ đi xa, chuyển nhà, đáo xa xa giành chính quyền tình sự. Thiên đồng hóa lộc: Chủ tại ngoại có hưởng thụ, thái độ làm người lạc quan, nhưng không quá tiến thủ.

Mặt trăng hóa lộc: Thích du ngoạn, tiếp cận thiên nhiên, nhân mặt trăng là điền trạch chủ, người ta thích bên ngoài mặt là điền trạch. Tham lang hóa lộc: Chủ thông minh, xuất ngoại được hoan nghênh, thường có rượu thực, đào hoa khó tránh khỏi. Vũ khúc hóa lộc: Chủ ngoại trở ra tài lộc. Thái dương hóa lộc: Chủ thanh danh, ưa đi xa; nếu làm thuê đi làm người có đương chủ quản cách, tịnh chưởng thực quyền. Cự môn hóa lộc: Chủ khẩu tài, có lộc ăn. Ưa ngoại giao, tranh biện. Thiên lương hóa lộc: Chủ xuất ngoại có nhiều trưởng bối giúp đỡ quan ái. Phá quân hóa lộc: Chủ tại ngoại chi tiêu đại, vừa vui ra ngoài tiêu phí.

Bằng hữu cung chủ Tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Chủ và bằng hữu xã giao, khó tránh khỏi tửu sắc, đánh bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng người. Thiên cơ hóa lục: Chủ và bằng hữu bằng cơ duyên nhận thức, mà đây đó ưu ái, đại thể là tuổi tác xấp xỉ của nam tính. Thiên đồng hóa lộc: Chủ và bằng hữu giao, vui đùa hưởng phúc mà thôi. Mặt trăng hóa lộc: Chủ và bằng hữu hưởng thụ, quan tâm bằng hữu. Nam mệnh vừa chủ đào hoa, nữ nhân duyên, phong lưu, tịnh được nữ nhân trợ giúp. Tham lang hóa lộc: Chủ hùng hồn háo khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, đào hoa. Vũ khúc hóa lộc: Và bằng hữu giao tế, xã giao, hưởng lạc, giai vì tiền tài sự. Thái dương hóa lộc: Chủ giao tế xã giao, vừa chủ bản thân tung là ông chủ cũng không thực quyền, hoặc chỉ là kết phường sự nghiệp. Cự môn hóa lộc: Chủ có lộc ăn, thực lộc của xã giao, và bằng hữu đàm thuyết khoái trá. Thiên lương hóa lộc: Đối lớn tuổi chính là bằng hữu so sánh kính trọng, cũng thụ giúp đỡ. Nhưng cần phải phòng nói khoác của bằng hữu, sát kị phá tan, dễ bị liên lụy. Phá quân hóa lộc: Có nhân duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

Sự nghiệp cung chủ Tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Liêm trinh làm quan lộc chủ, chủ làm việc trôi chảy, vừa chủ quyền trách. Hóa lộc chủ đào hoa, nếu cung thân ở quan lộc, đào hoa càng dữ dội hơn, có nhiều khác giới trợ giúp thiên cơ hóa lục: Giỏi về kiếm lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ gây dựng sự nghiệp. Và hung tinh sát tinh câu, có hoa không quả, cầu vượt kỹ năng. Thiên đồng hóa lộc: Không tốt. Chủ bản thân vô gì làm, chỉ dựa vào phúc vận , ngoan ít có thể lái được sáng lập, lười biếng nguyên nhân. Mặt trăng hóa lộc: Nam mệnh chủ thái thái hiền lành, có thể là nữ ông chủ. Cũng có một loại khả năng, có một … khác thái thái thao chưởng sự nghiệp, nhân phu thê chủ nội thê, quan lộc chủ ngoại thê. Nữ mệnh chủ bản thân có ông chủ cách, mà lại chưởng thực quyền. Mặt trăng vượng thủ, sự nghiệp trôi chảy; thất huy, chủ vãn thành. Tham lang hóa lộc: Chủ thiên tài, hơi ăn ý tính, tiêu khiển tính. Công tác trường hợp trung, có nhiều khác giới trợ giúp. Vũ khúc hóa lộc: Vũ khúc hóa lộc nhập cung Quan lộc chủ tài, công tác trôi chảy. Trên sự nghiệp tiền tài ra vào trôi chảy như ý, hoặc làm và tài chính hữu quan của chức vụ hoặc sự nghiệp thái dương hóa lộc: Nam mệnh chủ có ông chủ cách, mà lại ủng thực quyền, tung là đi làm tộc, cũng có quyền lực đứng đầu quản. Nữ mệnh chủ tiên sinh có khả năng, có thể là ông chủ, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản. Cự môn hóa lộc: Chủ dĩ miệng là nghiệp, tranh luận của chức, văn hóa truyền bá người là. Nhân công tác hoàn cảnh của quan hệ, thường có có lộc ăn.

Thiên lương hóa lộc: Thụ thủ trưởng ân sủng, đề bạt, có địa vị cao. Có nhiều lớn tuổi người của phúc ấm, chiếu cố. Phá quân hóa lộc: Có thể được phối ngẫu trợ giúp, khiến cho công tác, sự nghiệp trôi chảy.

Cung điền trạch chủ tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Liêm trinh hóa lộc: Chủ nhà trung bình an, tài phú không sai, mà lại đái đào hoa, đối tượng so với ta lớn tuổi. Chủ nhà đình giàu có, phải có điện nhà thiết bị đều có, chú ý bên trong bài biện, trang hoàng. Thiên cơ hóa lục: Càng đổi động điền trạch càng tốt, một lần bỉ một lần hảo. Chủ có kế hoạch tính biến thiên. Thiên đồng hóa lộc: Chủ có hoa lệ của nơi ở, mà lại ưa tương của bố trí được mỹ quan, thư thích, hơn nữa thích lại ở trong nhà, hưởng thụ thư thích nhà cư sinh hoạt. Mặt trăng hóa lộc: Mặt trăng là điền trạch chủ, sẽ có hứa có bất động sản, đặc biệt mặt trăng vượng thạch sùng vị hoặc thái dương đồng cung, canh chủ nhà sinh khó có thể đếm hết. Trong khiến cho càn sạch sẽ tịnh. Có thể kinh doanh bất động sản, hội kiếm ngoan nhiều tiền. Tham lang hóa lộc: Chủ tài, chủ đào hoa, nhưng không chủ thọ. Vũ khúc hóa lộc: Vũ khúc chủ tài, ưa hóa lộc nhập điền trạch, tài thủ được, vừa ngoan hội kiếm tiền, suốt đời có nhiều. Thái dương hóa lộc: Có thể làm lão bản, nhưng vô thực quyền, trở thành kết phường sinh ý. Nam mệnh chủ tiên thành gia hậu lập nghiệp, kiếm tiền mua trước phòng ở. Nếu và mặt trăng đồng cung, gia sản vô số. Cự môn hóa lộc: Trong nhà phòng rượu và đồ nhắm và bằng hữu tổng hợp, cao đàm khoát luận, nói chuyện trời đất. Thiên lương hóa lộc: Chủ ấm không chủ tài, cũng chủ mổ ách, bản thân khỏe mạnh, trong nhà bình an. Ở cung điền trạch vị của có [ phòng ấm ], có phòng có thể an cư cũng. Phá quân hóa lộc: Chiếu cung tử nữ là gia, nhân phá quân là cung tử nữ chủ, sở dĩ phá quân hóa lộc chiếu tử nữ, tử nữ ở chung ngoan hảo, mà lại người đối diện đình có trợ lực. Chủ bản thân đào hoa, đối tượng là lớn tuổi người.

Cung phúc đức chủ tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Chủ hảo hưởng thụ, phúc trạch hậu, lão vận ngoan hảo. Liêm trinh hóa lộc: Chủ hảo hưởng thụ, đào hoa, chủ quan. Thiên cơ hóa lục: Thích kế hoạch tính sinh hoạt, yêu thích tôn giáo, triết học, huyền Phật học, âm dương học. Thiên đồng hóa lộc: Chủ có hưởng thụ. Thiên đồng hóa lộc nhập phúc đức tối cát, có thể gặp dữ hóa lành, có có lực giải tai ách, chủ thọ vừa chủ có phúc có thể hưởng. Mặt trăng hóa lộc: Nhược thất huy, cũng chủ đào hoa. Mặt trăng hóa lộc ở phúc đức chiếu tài bạch, chủ tài phú. Nữ mệnh có ông chủ cách, nhưng vô thực quyền. Tham lang hóa lộc: Chủ đào hoa, tính nhu cầu cường liệt. Vừa chủ mổ ách, chủ thọ. Vũ khúc hóa lộc: Chủ hưởng dụng không sứt mẻ. Thái dương hóa lộc: Chủ tâm ánh địa quang minh, vui sướng không lo. Nam mệnh chủ có ông chủ cách, nhưng vô thực quyền. Cự môn hóa lộc: Chủ suốt đời có có lộc ăn. Thiên lương hóa lộc: Chủ ấm, chủ thọ, phùng ách có thể mổ, bản thân khỏe mạnh. Phá quân hóa lộc: Chủ hảo hưởng thụ, là hưởng thụ sử dụng tiền vô độ.

Cung phụ mẫu chủ tinh hóa lộc hậu chỉ ra điềm báo: Thiên cơ hóa lục: Chủ trưởng bối duyên, vừa chủ trí tuệ cao, suy nghĩ linh hoạt. Trưởng bối thiên chủ nam tính. Thiên đồng hóa lộc: Họ Chủ Phụ mẫu chiếu cố. Mặt trăng hóa lộc: Chủ cha mẹ duyên so sánh thâm hậu. Tham lang hóa lộc: Họ Chủ Phụ mẫu có thọ, bản thân thông minh. Vũ khúc hóa lộc: Họ Chủ Phụ mẫu duyên, phụ mẫu cá tính so sánh cương, ngoan hội kiếm tiền. Thái dương hóa lộc: Họ Chủ Phụ duyên so sánh sâu. Vừa chủ bản thân tung là ông chủ cũng không thực quyền, trên danh nghĩa mà thôi, hoặc bang nhân làm công văn, hiệp bàn công việc. Cự môn hóa lộc: Phụ mẫu ngoan có lời, dĩ mẫu thân là tối. Bản thân khẩu tài không sai, có lộc ăn tốt. Thiên lương hóa lộc: Ấm Tinh hóa lộc nhập phụ mẫu, thụ phụ mẫu của ấm càng sâu. Phá quân hóa lộc: Họ Chủ Phụ mẫu tiêu hao.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

太阳化禄主老闆格, 且掌实权. 若受僱於人者, 亦為掌实权之主管阶级. 女命不宜. 太阴化禄主财, 安逸, 但无解厄之功. 廉贞化禄主权威, 更具领导能力, 可使人服从与支持, 作事顺利. 又主桃花, 廉贞若不化禄, 桃花不明显, 一化禄, 桃花跟着一齐来. 行限逢之, 各类疑难问题, 可顺利解决, 且主有喜庆, 逢煞主感情纠缠. 天机化禄主聪明, 智慧, 思想敏捷, 联想力丰富. 热爱宗教, 阴阳学, 哲学. 天同化禄主解厄, 福气, 但主运气好, 并无作為, 更有懒散之弊病. 贪狼化禄為桃花, 寿星, 财星, 又主聪明. 所主之财為偏财, 有投机性质. 武曲化禄主财. 巨门化禄主口才好, 口福好, 以口為业, 说话赚钱. 巨门化禄与文昌或文曲同宫, 不宜女命, 必主水性杨花. 天梁化禄主荫不主财, 有厄可解, 又主福寿. 说话善尽, 天下没有不懂的事. 破军化禄主变迁机会多, 主夫妻, 子女, 交友方面有所得.

兄弟宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄主兄弟有异性缘. 又主本人之暗桃花. 天机化录主兄弟聪明有智慧, 且热心宗教, 哲学, 阴阳学. 仅指兄弟而言, 姐妹不包括在内. 天同化禄主兄弟和谐, 相帮助. 太阴化禄主与姐妹缘深, 连繫多, 相帮助. 贪狼化禄: 偏财, 又主当与兄弟朋友交际应酬, 饮酒作乐. 武曲化禄: 主兄弟个性强. 太阳化禄: 主本人虽有老闆之命, 但无实权, 若非掛名者, 即為合伙股东. 巨门化禄在命宫之解释, 套在兄弟姐妹上. 主本人交际应酬多, 与兄弟朋友吃吃喝喝, 或鬦鬦嘴.

天梁化禄: 以在命宫之解释, 套入兄弟姐妹上. 主本人得兄姐之关爱. 破军化禄: 与朋友相处和谐, 颇能相助, 因破军化禄在兄弟照交友之故.

夫妻宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 主配偶有异性缘. 男命又主结识风尘女郎. 天机化录: 主异性缘佳, 因工作关係常结识异性, 且颇有助力. 天同化禄: 配偶对事业助大, 能解危困. 太阴化禄: 男主太太贤惠能干, 能主持事业. 女主夫荫, 故结婚后方能当老闆. 贪狼化禄: 配偶与本人皆有异性缘, 易有外遇. 武曲化禄: 配偶个性强, 狠会赚钱. 太阳化禄: 男主娶妻后方能有自已的事业, 且太太能干多助, 太太比先生劳碌. 女主有当老闆之命, 但无实权, 掛名而已. 巨门化禄: 异性缘佳, 夫妻缘薄. 天梁化禄: 主配偶多荫, 事业上多长辈之助. 破军化禄: 主异性缘, 不主夫妻缘.

子女宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 主子女活泼, 有异性缘. 主本人暗桃花, 对象為年轻者. 天机化录: 男孩好动活泼, 有智慧. 天同化禄: 主得贵子, 属胖娃娃, 福星型者. 本人在外多享福.

太阴化禄: 主子女聪明, 男孩日后异性缘佳. 太阴旺守, 主本人不动產多. 贪狼化禄: 主本人性慾强, 尤以水宫為甚, 外面桃花多. 子女聪明, 求知慾高. 武曲化禄: 子女聪明倔强, 来日狠会赚钱. 主本人在外金钱调度灵活. 太阳化禄: 男命主本人结婚有子以后, 方可当老闆或与人合伙, 但皆无实权. 巨门化禄: 主子女口才好, 喜鬦嘴. 天梁化禄: 主子女多受长上疼爱. 破军化禄: 子女生活浪费. 本人桃花, 对象是幼齿的.

财富宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 主官禄, 化禄入财帛, 主作事, 赚钱顺利. 大抵是公家机构之钱财, 不怕被倒帐, 财源稳当, 自已有权力支配收支. 会桃花星, 可能要赚些桃花财, 或耗些桃花财, 财之进出多少与桃花有点关係. 天机化录: 天机是动星, 智慧星, 不是财星;化禄时, 钱财流动性大, 遇吉则大进大出, 遇凶则為过手过眼之财. 味道上, 钱财流动大, 一进智慧之星就动脑筋让它出去, 用在各方面. 天机之财, 不会有閒置之现金天同化禄: 有钱可享而已, 主人无作為或懒於赚钱. 天同不喜化禄. 太阴化禄: 主财库, 财自远方来, 财经异性之助而得. 男命主多得女性之助赚钱, 女命主有老闆格, 有实权. 太阴入财库, 无煞冲, 旺宫坐守, 财富无数;若煞忌冲破, 大进财, 大破财, 因太阴无解厄之功. 贪狼化禄: 如愿赚钱. 又赚钱过程中, 免不了请客应酬, 吃花酒, 带桃花性质. 又主偏财运, 略带投机性. 如商人间之赌博情事亦属之. 武曲化禄: 武曲為正财星, 正坐财帛又化禄, 槓上开花加一台, 一生不欠钱财, 赚钱有一套. 太阳化禄: 主老闆格, 且有实权. 太阳化禄, 谋财理财都有一套, 又狠会花钱, 太阳爱面子之故. 太阳若落陷, 即入失辉宫位, 较辛苦, 但亦善谋善理财, 只是為人谋财理财, 一丝不苟, 对自已的钱财不在意. 巨门化禄: 巨门之化禄, 以争竞而得, 用嘴巴赚的. 如卖空气的播音员, 理直气壮论人非我是的律师, 法官, 和人竞标, 比价的掮客, 推销员, 经纪人, 中间人. 巨门不主财, 故须以口争竞入财. 天梁化禄: 天梁主荫不主财, 化禄乃受长上福荫之财. 另一财源是耍老大, 吹嘘而招财, 一般都是暴发. 因这世界上, 有一半的人喜欢结识这种人, 另一半搞不清楚这种人的真正实力. 破军化禄: 破军之财乃意外之财, 暴得之财. 受煞忌冲破, 也要横破, 或质押借得之巨款. 亦主桃花是用钱买的.

疾厄宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 偏主桃花, 性需求. 天机化录: 偏主智慧, 作事考虑周密圆融. 天同化禄: 胖子福将, 主寿又主解厄;天同化禄喜入疾厄, 有危难可解. 太阴化禄: 主心地光明, 太阴失辉则心有苦闷, 又常自已找解释, 解开心结. 贪狼化禄: 主解厄, 又主寿, 又主桃花, 本人想要桃花, 因性慾强之故. 武曲化禄: 主外柔内刚的人. 太阳化禄: 绝无老闆命之格. 心地光明, 得过且过, 不太计较. 巨门化禄: 主口福不错. 惟女命不宜与文昌或文曲同宫, 杨花水性. 天梁化禄: 主寿, 主荫, 主解厄. 故身体健康, 多得长辈之助, 遇凶厄可解. 破军化禄: 喜欢消费.

迁移宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 主出外得异性之助, 且异性缘厚. 限运逢廉贞在迁移, 有喜庆或外遇. 天机化录: 主远行, 迁居, 到远处打天下之情事. 天同化禄: 主在外有享受, 為人乐观, 但不太进取.

太阴化禄: 喜欢旅游, 接近大自然, 因太阴為田宅主, 你喜欢以外面為田宅. 贪狼化禄: 主聪明, 出外受欢迎, 常有酒食, 桃花难免. 武曲化禄: 主外出得财禄. 太阳化禄: 主声名, 喜远游;若受僱上班者有当主管之格, 并掌实权. 巨门化禄: 主口才, 口福. 喜外交, 争辨. 天梁化禄: 主出外多得长辈扶助关爱. 破军化禄: 主在外开销大, 又喜外出消费.

朋友宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 主与朋友应酬, 难免酒色, 赌博, 朋友也多半是狂妄之人. 天机化录: 主与朋友凭机缘认识, 而彼此厚爱, 大多為年龄相仿之男性. 天同化禄: 主与朋友交, 玩乐享福而已. 太阴化禄: 主与朋友享受, 关注朋友. 男命又主桃花, 女人缘, 风流, 并得女人之助. 贪狼化禄: 主慷慨好客, 常请客. 亦主享受, 风流, 桃花. 武曲化禄: 与朋友交际, 应酬, 享乐, 皆為钱财事. 太阳化禄: 主交际应酬, 又主本人纵為老闆亦无实权, 或只是合伙事业. 巨门化禄: 主口福, 食禄之应酬, 与朋友谈说愉快. 天梁化禄: 对年长的朋友较敬重, 亦受扶助. 但须防吹嘘之朋友, 煞忌冲破, 易遭连累. 破军化禄: 有人缘, 朋友之助力大.

事业宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 廉贞為官禄主, 主作事顺遂, 又主权责. 化禄主桃花, 若身宫在官禄, 桃花更烈, 多得异性之助天机化录: 善於赚取智慧财, 凭智慧创业. 与凶星煞星俱, 华而不实, 天桥的把式. 天同化禄: 不佳. 主本人无啥作為, 只靠福运, 狠少能开创的, 慵懒之故. 太阴化禄: 男命主太太贤惠, 可為女老闆. 也有一种可能, 有另一太太操掌事业, 因夫妻主内妻, 官禄主外妻. 女命主本人有老闆之格, 且掌实权. 太阴旺守, 事业顺遂;失辉, 主晚成. 贪狼化禄: 主偏财, 略带投机性, 娱乐性. 工作场合中, 多得异性之助. 武曲化禄: 武曲化禄入官禄宫主财, 工作顺遂. 事业上金钱进出顺遂如意, 或从事与金融有关之职务或事业太阳化禄: 男命主有老闆格, 且拥实权, 纵為上班族, 亦為有权力之主管. 女命主先生能干, 可為老闆, 或為公民营机构主管. 巨门化禄: 主以口為业, 争竞之职, 文化传播者是. 因工作环境之关係, 常有口福.

天梁化禄: 受上司恩宠, 提拔, 可得高位. 多得年长者之福荫, 照顾. 破军化禄: 能得配偶之助, 使工作, 事业顺遂.

田宅宫主星化禄后的兆示: 廉贞化禄: 主家中平安, 财富不错, 且带桃花, 对象比我年纪大的. 主家庭富裕, 要有的家电设备都有, 讲究室内摆设, 装潢. 天机化录: 越变动田宅越好, 一次比一次好. 主有计划性变迁. 天同化禄: 主有华丽之住宅, 且喜将之佈置得美观, 舒适, 而且喜欢赖在家中, 享受舒适之家居生活. 太阴化禄: 太阴是田宅主, 会有许有不动產, 尤以太阴旺守宫位或太阳同宫, 更主家產难以计数. 家裡弄得乾乾净净的. 可以经营不动產, 会赚狠多钱. 贪狼化禄: 主财, 主桃花, 但不主寿. 武曲化禄: 武曲主财, 喜化禄入田宅, 财守得住, 又狠会赚钱, 一生富有. 太阳化禄: 可当老闆, 但无实权, 成為合伙生意. 男命主先成家后立业, 赚钱先买房子. 若与太阴同宫, 家產无数. 巨门化禄: 家中常备酒食与朋友共聚, 高谈阔论, 谈天说地. 天梁化禄: 主荫不主财, 亦主解厄, 身体健康, 家中平安. 在田宅宫谓之有 [屋荫], 有屋可安居也. 破军化禄: 照子女宫為家, 因破军為子女宫主, 所以破军化禄照子女, 子女相处狠好, 且对家庭有助力. 主本人桃花, 对象為年长者.

福德宫主星化禄后的兆示: 主好享受, 福泽厚, 老运狠好. 廉贞化禄: 主好享受, 桃花, 主观. 天机化录: 喜欢计划性的生活, 喜好宗教, 哲学, 玄佛学, 阴阳学. 天同化禄: 主有享受. 天同化禄入福德最吉, 可逢凶化吉, 有解厄之功, 主寿又主有福可享. 太阴化禄: 若失辉, 亦主桃花. 太阴化禄在福德照财帛, 主财富. 女命有老闆格, 但无实权. 贪狼化禄: 主桃花, 性需求强烈. 又主解厄, 主寿. 武曲化禄: 主享用无缺. 太阳化禄: 主心地光明, 快乐无忧. 男命主有老闆格, 但无实权. 巨门化禄: 主一生有口福. 天梁化禄: 主荫, 主寿, 逢厄可解, 身体健康. 破军化禄: 主好享受, 為享受用钱无度.

父母宫主星化禄后的兆示: 天机化录: 主长辈缘, 又主智慧高, 脑筋灵活. 长辈偏主男性. 天同化禄: 主父母照顾. 太阴化禄: 主父母亲缘较深厚. 贪狼化禄: 主父母有寿, 本人聪明. 武曲化禄: 主父母缘, 父母个性较刚, 狠会赚钱. 太阳化禄: 主父缘较深. 又主本人纵為老闆也无实权, 掛名而已, 或帮人从事文书, 洽谈工作. 巨门化禄: 父母狠有话说, 以母亲為最. 本人口才不错, 口福佳. 天梁化禄: 荫星化禄入父母, 受父母之荫更深. 破军化禄: 主父母耗费.

Bình luận