Chọn nghề nghiệp qua Tử-Vi (phần 2)

26/08/2020 480

Bài viết Chọn nghề nghiệp qua Tử-Vi (phần 2). Mời các bạn đọc tham khảo.

Nguồn: http://fengshuiexpress.net/

I. THƯƠNG GIA : 

Mệnh có Tử Phủ hay Cự, Nhật là người ngay thẳng không ham lợi, không tính toán thiệt hơn, nên không buôn bán được.

Mệnh có một trong các chính diệu Tham Sát, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tốt đẹp tọa thủ là người ham lợi lộc, có óc ganh đua, có xu hướng về thương mại.

Mệnh có Tử ,Phủ, Vũ, Tướng hoặc Phá gặp Kình đồng cung thì không thích công danh, chỉ ham buôn bán.

Mệnh có Vũ Khúc miếu, vượng hay đắc địa thì thích đi buôn.

Mệnh có Cự hội Lộc, Tuế thì đi buôn được giàu có.

Mệnh có Đồng, Lương hội Khôi, Quyền, Song Lộc, Đinh, Kỵ là người có tài về thương mại, chóng được giàu có.

Mệnh có Sát ,Phá, Liêm Tham thủ chiếu gặp Tả, Hữu và nhiều sát tinh đắc địa : buôn bán, trước còn có lần thất bại, sau được giàu có.

2. CÔNG KỸ NGHỆ GIA : 

Mệnh có Tham Vũ tọa thủ hội Sát, Kình : Sáng dạ và khéo tay, có xu hướng về công kỹ nghệ.

Mệnh có Pha ,hội Hỏa, Việt tại Dần,Thân, hoặc cóVũ, Phá, hội Xương Khúc thì khéo tay, giỏi về kỹ nghệ máy móc.

Mệnh có Cơ sáng sủa hội Tả, Hữu, Hình, Linh, Hỏa nên chuyên về thủ công hay kỹ nghệ máy móc.

Mệnh tại Ngọ có Đồng, Nguyệt hội sát tinh là người chuyên về công kỹ nghệ (hay đi buôn).

Tướng miếu, vượng hội Kình, Đà là kỹ nghệ gia, giàu có.

Mệnh có Liêm, Phá tọa thủ đồng cung là thợ chế tạo những dụng cụ tinh xảo.

Sát hãm địa hội Tả, Hữu, Long, Phượng, Quang, Quý, là thợ kim hòan.

Vũ Khúc hội Hình, Riêu, Tấu , là thợ mộc khéo.

Thiên cơ hãm địa hội Long, Phượng, Đà, Hình là thợ mộc- Thêm Đào, Hồng là thợ trạm, thợ vẽ giỏi.

Thiên cơ hội Đồng, Tấu là thợ may, thợ thêu.

Mệnh có Liêm, Tham tọa thủ đồng cung hội nhiều sát tinh là ngừời thợ rèn hay đồ tể.

Mệnh có Mộc dục là người có xu hướng làm nghề kim hoàn hoặc thợ rèn.

Phụ chú : Mệnh hay Thân, hay Quan lộc có những cách trên, càng nhiều sao tốt đẹp thì nghề nghiệp càng thịnh vượng.

3. VĂN CHỨC

Các cung Mệnh, Thân và Quan lộc cần có Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Quyền, Lộc hội họp. Có nhiều văn tinh hội cùng cát tinh thì danh tiếng lừng lẫy.

4. VŨ CHỨC

Các cung Mệnh, Thân Quan Lộc, có Sát, Phá, Tham, Liêm, Vũ, Tướng thủ chiếu, gặp Sát tinh đắc địa, cùng Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Binh, Hình, Tướng, Ấn hội họp. Hội nhiều sao sáng sủa tốt đẹp thì rất quý hiển. Có Hóa Quyền thì được nhiều người tín phục.

Có những cách sau đây thì phát về võ nghiệp.

Thất sát, Thiên Hình đắc địa đồng cung.

Phá, Kình đắc địa đồng cung tại Thìn Tuất.

Đồng Nguyệt, Kình hay Tham. Kình đồng cung tại Ngọ.

Tham, Linh đồng cung.

5. VĂN –NGHỆ SĨ : 

Cơ, Nguỵêt, Đồng , Lương hội Tả, Hữu, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Tấu : nhà báo, nhà văn.

Thiên cơ hội Hồng, Đào, Hỉ, Tấu : ca sĩ, nhạc sĩ.

Sát, Phá, Liêm, Tham hội Hồng, Đào, Long, Phượng, Tấu : họa sĩ.

6-CÁC NGHỀ KHÁC 

Giáo sư : Lương hội Tả, Hữu, Xương , Khúc, Tuế.

Luật sư hay Quan tòa : Mệnh có Tuế, Kình hội Xương, Khúc; hay Cự hội Hổ,Tuế, Phu.

Y sĩ : Tử, Phủ, hay Đồng, Lương hội Thiên y,

Thiên quan, Thiên phúc:

Cơ hay Lương hội Tả, Hữu, Lộc, Hình, Y, Quang Quý.

7. TU HÀNH: 

Tử, Tham tọa thủ đồng cung ngộ Không, Kiếp.

Phủ tọa thủ ngộ Tam Không.

Mệnh vô chính diệu gặp sát tinh

Thiên Không, Hồng loan tọa thủ đồng cung.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Bình luận