Bố cục trên Tinh Bàn tuổi Tân

26/08/2020 860

Bài viết Bố cục trên Tinh Bàn tuổi Tân. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bố cục trên Tinh Bàn tuổi Tân

Tuổi Tân có ngũ hành là Âm Kim, thuộc Thiên Can âm nên luôn gặp các Địa Chi là Tị Dậu Sửu và Thân Tí Thìn. Tuổi Tân có Triệt an tại cung Thìn Tị. Các sao an theo Thiên Can như Khôi Việt tại vị trí Ngọ Dần tránh được vị trí của Triệt. Vì vậy Khôi Việt tại tuổi Tân mang đầy đủ tính chất của bộ sao này do tam hợp chiếu với nhau. Lộc Tồn của tuổi Tân an tại cung Dậu vì vậy bộ Khôi Việt không thể giao hội với Lộc Tồn. Ở tuổi Nhâm có Lộc Tồn cư Hợi ngộ Khôi Việt tại Tị Mão. Tuổi Bính có Thiên Khôi tại Hợi, Thiên Việt cư cung Dậu được Lộc Tồn tại Tị nhưng bị cách Lộc Triệt mất hay. Vì vậy do được bộ Khôi Việt củng chiếu Lộc Tồn, ờ đây có cách Việt Triệt rất tốt chủ sự phát khởi có tính ngăn chặn không gặp tai họa. Lộc Tồn cư Hợi như tuổi Nhâm luận là vị trí tốt nhất.

“LỘC TỒN THẬP MIẾU TẠI HỢI CUNG CHUNG THÂN PHÚ TÚC “.

Sao Lộc Tồn được luận là nhập Miếu tại cung này thực chất do có bộ Khôi Việt củng chiếu trợ giúp. Vì Lộc Tồn cư Hợi. Lộc Tồn tuổi Tân cư tại cung Dậu nên Kình Dương cư Tuất và Đà La cư Thân. Ở đây được cách Kình Dương cư Tứ Mộ. Tuổi Tân có tứ hóa là Cự Nhật Khúc Xương rất lợi cho Cự Nhật được bộ Quyền Lộc.

” TÂN NHÂN TỐI ÁI CỰ MÔN”.

Cự Môn là ngôi sao khó đắc cách nhưng khi tốt là cách đứng đầu một tổ chức, Cự Môn có tính tài năng lãnh đạo được Hóa Lộc chủ tăng thêm cách giàu có cho sao này. Tuổi Tân với Thiên Can âm các vị trí cung Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi có được bộ Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc. Với Mệnh an tại các cung còn lại được bộ Đào Hồng Cô Quả Kiếp Sát. Kình Dương an tại cung Tuất hình thành bộ Khôi Việt Kình Hao, nếu có thêm Đào Hồng và Kình Đại tạo thành tổ hợp cung trọng điểm là Khôi Hồng Kình Đại khiến bố cục Chính Tinh tăng mạnh tính chât cát hung và thể hiện kết quả cách cục hiển hiện, to lớn khi có cách cục này. Ở cung độ Dần Thân tại đây ưa gặp Sát Phá vi có cách Kình Khôi Việt khả năng tranh đoạt hơn người và được sự trợ giúp của quý nhân khi gặp nạn. Tuy nhiên tối kỵ gặp thêm Hỏa Linh hay Thiên Hình tại đây hình thành cách Việt Linh Hình hay Khôi Hỏa đi với Sát Phá Tham mang tính chất xấu chủ tai họa. Bộ Xương Khúc của tuổi này nan toàn khi có Văn Khúc hóa khoa và Văn Xương hóa Kỵ hình bộ Khoa Kỵ không mấy hay khi Xương Khúc hóa khí thành bộ sao này. Ở các cung Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu hình thành bộ Thanh Phi Phục và Lộc Tướng Ấn. Ở đây hỉ được cách Cự Cơ ở cung Mão hình thành bộ Song Lộc có thêm cách Cự Thanh. Cự Môn ở đây gặp Song Lộc tốt đẹp vì Lộc Tồn ở vị trí xung tức mệnh gặp sao Phi Liêm. Hoặc cách Nhật Lương cư Mão được bộ Quyền Lộc cũng khá hay. Nhìn chung ở các cung này chỉ được bộ Tồn Tướng Ấn khá tốt đẹp, không thích hợp với cách Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham tại đây. Cần thiết tại đây đắc vòng Thái Tuế và có bộ Phượng Khốc để trở nên tốt đẹp, được ngưỡng mộ. Đặc biệt bộ Phượng Khốc mang ý nghĩa hay chủ sự ngưỡng mộ, đi theo.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận