Bố cục trên lá số tuổi Mậu

26/08/2020 155

Bài viết Bố cục trên lá số tuổi Mậu. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bố cục trên lá số tuổi Mậu

Tuổi Mậu thuộc ngũ hành Dương Thổ, đi cùng các Địa Chi gồm Dần Ngọ Tuất, Thân Tí Thìn. Tuổi Mậu ở Việt Nam có rất nhiều người làm kinh tế giỏi ở thời trước hay cả thời nay. An Triệt tại cung Tí Sửu. Xét về Thiên Can thì có vòng Lộc Tồn như tuổi Bính. Lộc Tồn an tại cung Tị tức bộ Lộc Tướng Ấn tại tổ hợp cung Tị Dậu Sửu. Lộc Tồn tại đây hay hơn tuổi Bính vì không gặp Triệt tại bản cung. Bộ Khôi Việt an tại cung Mùi Sửu, nếu Mệnh tại đây được cách Tọa Quý Hướng Quý khá tốt. Ở tuổi này không thể đắc cả vòng Lộc Tồn và vòng Thái Tuế. Ở cung Dần Ngọ Tuất được bộ Kình Hao, tại cung Thân Tí Thìn được bộ Đà Hao và cung Hợi Mão Mùi gặp bộ Thanh Phi Phục. Ở tam hợp Dần Ngọ Tuất dễ được các bố cục chính tinh hợp lý. Nếu Địa Chi năm tại Thân Tí Thìn thì được bộ Phượng Khốc tuy nhiên không có Thái Tuế. Ngược lại nếu có Thái Tuế không thể có thêm bộ Phượng Khốc. Ở Địa Chi Dần Ngọ Tuất thì Thiên Mã tại cung Thân. Ở Địa Chi Thân Tí Thìn thì Thiên Mã tại cung Dần. Tuổi Mậu mạnh ở Kình Hao Mã và bộ Lộc Tướng Ấn. Ở đây có tứ hóa có Tham Nguyệt Bật Cơ, Tham Lang hóa thành Lộc dễ đắc phú cách. Hỏa Tham hay Linh Tham có Hóa Lộc là cách hay. Đặc biệt khi Tham Lang vào cung độ Tị Dậu Sửu với cách Liêm Tham, Tử Tham và Vũ Tham có Song Lộc ngộ Thiên Việt chủ sự phát sinh ham muốn về tiền bạc, vật chất mà không cần thiết có Hỏa Tinh. Liêm Tham cư Tị ở đây luận tốt đẹp vì được Lưỡng Lộc đồng cung, nếu Lộc Tồn tại vị trí của Vũ Sát hay Tử Phá luận xấu, tại cung Sửu bộ Tử Phá nắm Ấn tuy mâu thuẫn tranh đoạt do Việt phát khởi, chủ địa vi cao nhưng ở đây là cách Triệt Ấn kỵ cho Tử Vi, vì vậy không thể theo quan mà phải dụng tài cách. Cách Vũ Tham cư Sửu là cách kinh thương, Vũ Tham có Việt Lộc Ấn Triệt tăng mạnh tính tài cách cho bộ Vũ Tham. Bộ Tử Sát cư Tị có Lộc Tồn tốt nhiều hơn xấu. Cách Vũ Phá không gây hại lớn vì bản cung của Vũ Tham có Triệt đáo. Với cách Tử Tham cư Dậu không tốt bằng hai cách trên.

Ở tuổi Mậu thì vị trí các cung Tị Dậu Sửu gặp bộ Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm không xấu như tuổi Bính. Tuổi Mậu và Nhâm có Tả Hữu hóa Khoa, đây là cách rất hay chủ sự giúp đỡ từ học vấn, hiểu biết để tránh họa xấu. Vì vậy các câu phú thường có bộ sao này trong các cách cục. Đặc biệt trong trường hợp trên tối hỉ kiến Tả Hữu do hình thành các cách mang tính Sát như Vũ Sát, Vũ Phá. Sao Thiên Cơ tại đây Hóa Kỵ chính là điều đặc biệt của tuổi này. Thiên Cơ là sao quan trọng làm nên thành công nhờ thời cơ của bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Thiên Đồng hay vì phần lớn luôn có Thiên Cơ trong tổ hợp. Thiên Cơ có thể biến Hóa Kỵ trở thành kỳ tài cách, hay nhất khi nhìn ra thời cơ khác biệt mà số đông không tìm thấy. Vì vậy Thiên Cơ đi trước thời đại để tìm kiếm lợi ích, tư lợi từ số đông. Như việc một tình huống mà bản thân người viết có nghiệm lí thời trước khi xảy ra chiến tranh có người nắm bắt được thời cơ hi hữu tức Cơ Kỵ mà mua dự trữ trước lương thực trong thời giá rẻ. Đến khi chiến tranh xảy ra giá lương thực tăng cao do khan hiếm mà thu được nguồn lợi lớn. Hay như việc đất ở thời trước giá rẻ nhưng có một số kẻ tiên đoán được sự tăng giá trong khi số đông tích lũy vàng bạc mà chỉ qua hơn mười năm trở thành cự phú. Thiên Đồng có phúc luôn đi liền với Thiên Cơ là thời cơ. Cần nắm bắt rõ việc ngay cả khi đồng độ như cách Cơ Âm thì Thái Âm Hóa Kỵ luận khác, Thiên Cơ hóa Kỵ luận khác mặc dù đều là cách Cơ Âm Hóa Kỵ. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương tức văn cách ở tuổi Mậu cũng mang ý nghĩa phú cách. Như gặp cách Kình Mã Phượng nổi bật ở tính cạnh tranh, giàu có mà trở nên giàu có. Xét tới bối cảnh nước ta mới mở cửa nền kinh tế mà Thiên Cơ được vùng vẫy khiến từ Hóa Kỵ trở thành Lộc. Khi trong thời vận nước có chiến tranh thì xuất hiện khí Sát cố định tại vận số. Vì vận con phải thua vận cha, vận cha thua vận làng, vận làng thua vận nước. Một số làng gọi là làng ung thư vì nguồn nước ô nhiễm, không cần xem số Tử Vi cũng phải biết ở đây có khí Sát Kỵ. Khi xem Mệnh thì cố định khí Sát tại mệnh số, kẻ nào có số may mắn, hay xuất ngoại, xa xứ lại là giải thần tốt nhất. Đây là các trường hợp đắc biệt do hoàn cảnh bên ngoài tác động.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bình luận