Bố cục trên lá số của tuổi Bính trong tử vi số mệnh

08/12/2020 1422

Bài viết Bố cục trên lá số của tuổi Bính. Mời các bạn đọc tham khảo.

 1. Bố cục trên lá số của tuổi Bính xấu tốt phụ thuộc vị trí an sao

1.1 Khi an cung Tị Dậu Sửu

Tuổi Bính thuộc Thiên Can dương, ngũ hành là Dương Hỏa, đi với các địa chi Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất. Vì vậy bố cục trên lá số của tuổi Bính nó có vài điều rất khác với các tuổi khác. Tuổi Bính an Triệt tại cung Thìn Tỵ. Xét ở Thiên Can có Lộc Tồn cư tại Tị, Kình Dương tại Ngọ, Đà La tại Mùi. Bộ Khôi Việt (Thiên Khôi, Thiên Việt)  tại Hợi Dậu. Vì vậy nếu Mệnh tại Tị Dậu Sửu được bộ Lộc Ấn Bệnh có Thiên Việt, nếu tại Tị có Thiên Khôi xung. Do tuổi Bính thuộc Thiên Can dương nên không thể đắc cùng Vòng Thái Tuế và Vòng Lộc Tồn. Ở đây khi có Lộc Tồn cần thiết được bộ Đào Hồng (Đào Hoa, Hồng Loan) là cách khá hay. Lộc Tồn cư Tị của tuổi Bính khó có thể đạt cách tốt đẹp vì ở đây khó có tổ hợp Chính Tinh thích hợp. Với Tử Vũ Liêm (Tử Vi, Vũ Khúc, Liêm Trinh) giao hội Sát Phá Tham (Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang) tại đây. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương (Thiên Cơ, Thái Âm. Thiên Đồng, Thiên Lương)  khó thành cách. Chỉ được một số bố cục hay của Chính Tinh như Thái Dương cư Tị, Cự Cơ ở Dậu không ưa gặp Lộc Tồn, Vũ Tham cư Sửu, Tử Sát cư Tị. Nếu Mệnh tại cung Tị do được thêm Thiên Khôi có thể hợp với cách Tử Sát cư Tị.

Bố cục trên lá số của tuổi Bính trong tử vi số mệnh

Bố cục trên lá số của tuổi Bính trong tử vi số mệnh

Nhìn chung ở cung độ Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi khó có được vị trí đắc ý của Chính Tinh. Hơn nữa luôn tồn tại cách Lộc Triệt là cách cục xấu của Lộc Tồn, vì vậy cổ nhân thường luận Lộc Tồn tuổi Bính không đắc ý vì lý do vậy. Trong Tử Vi có một số cung đặc biệt khi sắp xếp bố cục chính tinh như cung Dần Thân là vị trí đặc biệt của các cách đồng độ và mang ý nghĩa hay như các cách Tử Phủ, Đồng Lương, Cự Nhật, Vũ Tướng, Cơ Âm.

 1.2 Khi an ở cung Tí Ngọ

Ở cung Tí Ngọ là cách độc tọa đa phần tốt đẹp như cách Tử Vi, Phá Quân, Thất Sát, Thiên Lương, Thái Dương, Cự Môn, Thiên Cơ hay đồng cung tại đây là cách Đồng Âm, Vũ Phủ, Liêm Tướng. Vì vậy thường Lộc Tồn cư Tí Ngọ hay Dần Thân thường được luận là cách hay vì thường được cách cục Chính Tinh tốt đẹp.

1.3 Khi an ở Tị, Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi

Bố cục trên lá số của tuổi Bính các sao an theo Thiên Can ưu ái cho Mệnh tại các địa chi Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi hơn nhưng khó đắc cách các bố cục tại các vị trí này. Thường khi nhắc tới tuổi này có cách Đồng Âm cư Ngọ ngộ Giải Kình là võ cách anh hùng ” Mã đầu đới tiễn”. Thực chất đây là cách Kình Phượng đồng cung chủ sự tranh đấu, tranh giành được ủng hộ, với Đồng Âm có Kình Phượng là sự đồng lòng tranh đấu, ở đây có tính kháng cự.

Kình Dương ở đây nhập Tí Ngọ Mão Dậu không hay như Kình ở Tứ Mộ, mang hàm ý sắp suy, khó phát triển thêm, chủ chống đỡ khó khăn nên rất cần thiết có Phượng Các để được trợ lực, mang ý nghĩa chính đáng. Bộ Lộc Ấn Bệnh có Lộc Triệt, thêm Khôi Việt có thể biến đổi gia tăng tính chất tốt đẹp cho việc cách cục khuyết thiếu khi đa phần các Chính Tinh tại đây lạc hãm, Khôi Việt là hai sao an theo Thiên Can có đặc tính này.

Nếu ở Mão trong tam hợp Hợi Mão Mùi có Khôi tam hợp Việt chiếu hay hơn tại Tị, được sao Thanh Long tốt đẹp nhất của bộ Thanh Phi Phục tại đây. Tối hỉ được bộ Cự Cơ hay Dương Lương cư Mão. Các vị trí Phục Binh hay Phi Liêm không hay. Về tứ hóa của Thiên Can Bính là Đồng Cơ Xương Liêm có lợi cho bộ Cơ Đồng. Cách Cự Cơ Mão được Quyền Lộc có Thanh Long ngộ Đồng Khôi có Việt xung hợp cách.

” Cự Cơ Mão Dậu Ất Tân Kỷ Bính chí công khanh”.

Tuổi Bính khó có thể được bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đắc cách vì không có Lộc Tướng Ấn tốt đẹp. Bộ Tam Hóa đi theo Văn Cách. Vì vậy nhờ vào Địa Chi và các bàng tinh an theo tháng, ngày, giờ.

Xem thêm tại: Kênh Youtube Tử Vi Hiện Đại

Thông tin cập nhật đầy đủ tại Fanpage: Tử Vi Hiện Đại

» 10 điều tâm niệm khi xem lá số Tử vi

Bình luận