Âm Dương Sửu Mùi Cách

26/08/2020 2502

Bài viết Âm Dương Sửu Mùi Cách. Mời các bạn đọc tham khảo.

Thuộc cách Âm Lương gia thêm Thái Dương, không có sao chủ thị phi là Cự Môn, chỉ gồm ba sao Âm Dương Lương là ngày lành tháng tốt vì Thái Dương chủ ngày, Thái Âm chủ tháng. Bộ Âm Dương trên nguyên tắc đắc địa tại Sửu Mùi, nhưng phân rõ ra thì Âm Dương tại Sửu lợi cho nữ vì Thái Âm sáng, Âm Dương tại Mùi lợi cho nam vì Thái Dương sáng. Cách cục Nhật Nguyệt Sửu Mùi không mấy hay, vì cung Quan Lộc có Thiên Lương cư Tỵ vị trí không mấy tốt đẹp, khi mà bộ Đồng Lương không hội họp mà Thiên Đồng ở vị trí xung chiếu. Cung Tài Bạch Vô Chính Diệu được Nhật Nguyết, bên ngoài có bộ Cự Cơ ở Phúc xung, do Cự Môn đinh thị phi nên cũng không hay. “Mấy người bất hiển công danh, bởi vì Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi”, là khi Thiên Lương ngộ Hao Sát tinh, Thiên Lương chủ may mắn cũng không dễ đắc cách ở trường hợp này. Cách cục này nếu không được cát hóa thì chủ phú không chủ quý, vì cung Tài Bạch được Âm Dương chiếu hay hơn cung Quan Lộc và mệnh ở thế nhị hợp với bộ Vũ Phủ gồm hai sao chủ tài sản. Mệnh có bộ Âm Dương Sửu Mùi không nên gia thêm Kình Đà, tất sẽ gặp Song Hao, tức hình thành bộ Hao Kình hoặc Hao Đà. ” Nhật Nguyệt Dương Đà đa khắc thân”. Nếu gặp Kình Dương hoặc Đà La hỉ gặp thêm Phượng Các hình thành cách Kình Phượng hoặc Đà Phượng, lợi cho công danh nhưng bất lợi cho sức khỏe. Cung Phúc Đức do Cự Cơ đồng cung nên do chủ khía cạnh tinh thần gặp Cự Môn đến gây hiện tượng mất ngủ, hay lo toan triền miên. Khi gặp bộ Kình Đà thì hạn đến tam hợp Phúc Phối Di rất tốt, vì hình thành cách Cự Cơ Mão Dậu ngộ Song Hao, uy quyền quán thế, thuộc cách càng thay đổi càng có lợi. Âm Dương đồng cung Sửu Mùi rất cần Tuần Triệt nói nôm na như để khôi phục sức sáng, nếu hội thêm Khôi Việt ( chú ý không thêm Hỏa, Linh, Hình ) hoặc Xương Khúc ( Không gặp thêm Kỵ ) thì chủ luận Nhật Nguyệt miếu, vì ” Âm Dương hữu Xương Khúc nhi đắc lực”, ” Âm Dương ngộ Xương Khúc xuất thế vinh hoa”. ” NHẬT NGUYỆT phản bối hà vọng thanh quang tối hỉ ngoại triều KHÔI VIỆT”, trường hợp này chưa gọi là phản bối, gặp Khôi Việt rất tốt vì Khôi chủ to lớn, đứng đầu.

Bộ sao Nhật Nguyệt Sửu Mùi cần gặp Khoa Lộc, tránh xa bằng được Hóa Kỵ, vì Nhật Nguyệt ở đây sức sáng chưa lớn, không dung nạp nổi Hóa Kỵ, khác với cách Nhật Mão, Nguyệt Hợi. Cách này rất ưa Lộc Tồn tại tam hợp, hình thành cách Thái Âm Lộc Tồn phú ông, chủ may mắn lâu dài, và Thiên Lương cũng hợp với Bệnh Phù hóa giải cái xấu của sao này. Với Nhật Nguyệt ở Sửu thì tuổi Bính, Mậu, Tân có Lộc Tồn tam hợp. Với Nhật Nguyệt ở Mùi thì tuổi Nhâm Ất có Lộc Tồn trong tam hợp. Với tuổi Ất thì Thái Âm Hóa Kỵ không mấy tốt vì Tử Vi Hóa Khoa, chỉ có Hóa Quyền do Thiên Lương tam hợp, hình thành cách Tồn Kỵ xấu. Tuổi Ất muốn tốt thì phải bộ Nhật Nguyệt phải ở Sửu để được hưởng bộ Long Kỵ chủ vận hội, hóa giải cho sao Hóa Kỵ. Với tuổi Canh tuy không có Lộc Tồn, ta xét đến câu phú” Nhật Nguyệt Khoa Lộc Sửu cung, đinh thị công danh”. Vì tuổi Canh được bộ Khôi Việt với Khôi ở Mùi và Việt ở Sửu thuộc cách tọa quý hướng quý, nếu không gặp Thiên Không ( Địa Không ) và Địa Kiếp thì được đủ Khoa Lộc Khôi Việt. Do Lộc Tồn tuổi Canh ở cung Thân nên Kình Dương ở cung Dậu và Đà La ở cung Mùi. Vì thế khi mệnh an tại Sửu ắt gặp cả bộ Kình Đà và Kình Dương ở đây rất độc ” Kình Dương đối thủ ở Dậu cung, Tuế diệt Dương Đà Canh Mệnh hung”. Phượng Các không thể an trong tam hợp này để cứu giải cho Kình Dương, vậy tuổi Canh không thể tốt như câu phú trên,nhưng cũng có điểm tốt vì được bộ Khôi Khoa Kình, chủ có được sự nghiệp sớm hơn và thành công hơn người khác. Nhưng không còn trường hợp nào được hưởng bộ Khoa Hóa Lộc trong tất cả các thiên can, vì vậy Lộc ở đây chính là Lộc Tồn vì khi đó tránh được bộ Kình Đà kỵ cho Âm Dương. Vì vậy, tuổi Bình Mậu Tân đều có thể hình thành bộ Khoa Lộc. Với tuổi Bính thì Văn Xương Hóa Khoa, tuổi Mậu là Hữu Bật Hóa Khoa, tuổi Tân là Văn Khúc Hóa Khoa. Do tuổi Tân thì Khôi Việt ở Ngọ Dần nên loại vì Nhật Nguyệt Sửu Mùi rất cần Khôi Việt. Tuổi Bính thì có Việt, không có Khôi vì Thiên Khôi ở cung Hợi. Vậy còn tuổi Mậu được cả bộ Khôi Việt ở Sửu Mùi thuộc cách tọa quý hướng quý, được bộ Hồng Loan Tướng Quân, đủ bộ Khoa Quyền Lộc ( Lộc Tồn ), Khôi Việt rất đẹp.

“Nhật Nguyệt Sửu Mùi ái ngộ Tuần Không, Quý, Ân, Xương, Khúc ngoại Triều, Văn tất Thượng Cách”. Khi Nhật Nguyệt Sửu Mùi được Tuần tại bản cung đã là tốt, thêm Xương Khúc Quang Quý rất tốt, vì vậy cách cục Nhật Nguyệt đồng cư Sửu Mùi không thể luận là bất cát, tốt hay xấu là do hợp cách hay không hợp. Không giống một số cách như Thất Sát Thìn Tuất, Vũ Phá Tị Hợi cần phải cát tinh phù hợp và thêm một trong Tam Hóa mới có thể trở thành tốt đẹp.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Bình luận