Cải biến số mệnh vô vọng từ Bĩ Cực đến hồi Thái Lai

19/04/2021 316

Chúng ta trong cuộc sống ai chẳng có những khổ đau. Đạo gia truyền giảng rằng “đức năng thắng số”, còn trong Phật gia thì dạy 4 điều giúp con người cải biến số mệnh. Quan niệm của giới tu luyên cho rằng, mỗi người sinh ra đều có số mệnh, sướng khổ đều có […]

Chúng ta trong cuộc sống ai chẳng có những khổ đau. Đạo gia truyền giảng rằng “đức năng thắng số”, còn trong Phật gia thì dạy 4 điều giúp con người cải biến số mệnh. Quan niệm của giới tu luyên cho rằng, mỗi người sinh ra đều có số mệnh, sướng khổ đều có định sẵn dựa vào duyên nghiệp tiền kiếp. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ.

Bởi con người còn có tồn tại bản năng lương thiện, đó chính là Pháp bảo mà trời ban cho chúng ta giúp cải biến số mệnh.

Lời Phật dạy 4 điều cải biến số mệnh, là 4 điều mà nhờ nỗ lực của chính bản thân sẽ từ khổ thành sướng, có kiên trì nhất định được hồi báo.

1. Hãy coi khó khăn là cơ hội, coi thử thách là động lực.

Theo Phật giáo, khổ đau là quả báo từ những ngày trước, hãy hoan hỉ chấp nhận bằng tâm thế sẵn sàng và biến đó thành cơ hội để rèn luyện bản thân.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, càng đau khổ thì càng mạnh mẽ.

2. Ghi nhớ hãy nói điều lành, làm việc thiện và thành tâm sám hối lỗi lầm.

Phật giáo tin rằng, số mệnh của con người do luân hồi quả báo, người gieo nhân ác ắt gặp khổ đau. Nay muốn thay đổi số mệnh, hãy trả hết nghiệp cũ, gieo thêm nghiệp lành thì không những thoát khổ mà còn tạo ra tương lai tốt đẹp.

Sao Địa Kiếp ngôi sao sát tinh hạng nhất trong Tử vi

3. Cả đời Tích đức, hành thiện, để lại nghiệp lành cho con cháu mai sau.

Vì những điều đang làm hôm nay chính là tiền đề cho ngày mai. Làm điều lành thì tâm thanh thản, nghĩ về tương lai tốt đẹp, như vậy khổ đau sầu não giảm ải biết bao.

4. Tu tâm dưỡng tính, thân tâm an lạc, xa lìa điều ác, hướng tới điều lành.

Bản thân biết thế nào là đủ thì tâm an, thân vui. Đó là kiếp sướng của đời người.

Người tốt có phúc của người tốt, dù sớm dù muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Tránh xa tham, sân, si thì phiền não chẳng tìm đến cửa; giác ngộ bản thân và người xung quanh thì ai ai cũng hòa ái, làm gì còn khổ đau.

ST

Bình luận