6 Phương pháp xem bát tự cực chuẩn cho người muốn lập gia đình

24/09/2022 118

Hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người. Bởi vậy khi dựng vợ gả chồng người ta thường có xu hướng xem hợp tuổi để xem tuổi đó có hợp nhau hay không, theo các chuyên gia bát tự thì sẽ có 6 phương pháp xem bát tự cực chuẩn cho người muốn lập […]

Hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người. Bởi vậy khi dựng vợ gả chồng người ta thường có xu hướng xem hợp tuổi để xem tuổi đó có hợp nhau hay không, theo các chuyên gia bát tự thì sẽ có 6 phương pháp xem bát tự cực chuẩn cho người muốn lập gia đình. Cùng xem 6 phương pháp đó là những phương pháp nào trong bài viết dưới dây.

6 Phương pháp xem bát tự cực chuẩn cho người muốn lập gia đình

1. Phương pháp trụ năm

Phương pháp bát tự hợp hôn phổ biến nhất mà hầu như ai cũng biết là xem trụ năm của người nam và người nữ. Nếu trụ năm thiên hợp địa hợp thì hôn nhân tất cát, nếu tương sinh thì cũng là tốt, còn thiên khắc địa xung là hung.

6 Phương pháp xem bát tự cực chuẩn cho người muốn lập gia đình

2. Phương pháp thần sát

Căn cứ vào thần sát trong bát tự mệnh cục của người nam và người nữ để tiến hành hợp hôn. Nam mệnh mà bát tự có thần sát khắc thê thì lấy người chồng này cuộc sống sẽ không dễ dàng. Nữ mệnh mà trong bát tự có thần sát khắc phu thì người đàn ông nhất định phải thận trọng khi quyết định kết hôn. Phương pháp xem tử vi hôn nhân này có tính chiêm nghiệm rất cao.

3. Phương pháp dụng thần

Nếu nam nữ trong bát tự đều có dụng thần giúp đỡ cho nhau thì hôn nhân rất tốt, tương khắc thì xấu.

6 Phương pháp xem bát tự cực chuẩn cho người muốn lập gia đình

 

4. Phương pháp cầm tinh

Bát tự của người nam và người nữ có quan hệ đến luận định, nếu năm tương hại, tương xung hoặc tương hình thì rất không thích hợp để kết hôn.

5. Phương pháp tứ trụ hợp hôn

Đem bát tự của người nam và người nữ xếp hàng, trụ năm đối trụ năm, trụ tháng đối trụ tháng, trụ ngày đối trụ ngày, trụ giờ đối trụ giờ. Nếu tình huống tương hợp, tương sinh nhiều thì hôn nhân may mắn, nhưng tương xung, tương hình nhiều thì là tương khắc, đại hung.

6. Phương pháp nạp âm trụ năm

Xem bát tự, hai người có nạp âm của tuổi tương sinh hoặc tương hợp thì là đại cát, tương khắc là đại hung cho việc kết hôn.

» Bát tự của người kết hôn hai lần có đặc điểm gì?

Bình luận